İl Adı
İlçe Adı
Ada
Parsel
BARTIN Amasra
325 2
BARTIN Amasra
145 15-16
BARTIN Amasra
117 25
BARTIN Amasra
-
BARTIN AMASRA
-
1256
1256
Konusu
BEDESTEN MEVKİİNDE, 3. DERECE ARKEOLOJİK
SİT ALANINDA KALAN 325 ADA 2 (ESKİ 2/1
PAFTA 2527) PARSELDE AMASRA MÜZE
MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN SONDAJ KAZISININ
DEĞERLENDİRİLMESİ. 
Bartın İli, Amasra İlçesi, Boztepe Mahallesi, 3.Derece
Arkeolojik Sit alanı ve Koruma Amaçlı İmar Planı
sınırları içerisinde, 145 ada, 15 ve 16 parsellerde tevhit
ve ifraz işlemi hakkında
SONDAJ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Nereden Geldiği
AMASRA KAYMAKAMLIĞI MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ
Temsilci
AMASRA BELEDİYE BAŞK. TEM. AMASRA MÜZE
74-01-437 abdulkadir.uluay
MÜDÜRÜ
Amasra Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nün 05.11.2014 tarih ve 89049088-754-835- AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2709 sayılı yazısı.
74-01-436 salih.yaymaci
AMASRA KAYMAKAMLIĞI MÜZE
AMASRA BLD BŞK TEM İLE AMASRA MÜZE
MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 06.11.2014 GÜN VE 921 SAYILI
MÜD
YAZISI
74-01-417 yalcin.sasmaz
Sit alanı sınırları dışında kalan ve temel
hafriyatı sırasında arkeolojik kalıntılara rastlanılan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün
Amasra Bld. Bşk. Tem. , Amasra Müze Müd. Tem.
parselin 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil
30.09.2014 tarih ve 96165955-165/189473 sayılı yazısı.
edilmesi talebi.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New
Roman';">
</span><p>Sit alanı sınırları dışında kalan ve temel
hafriyatı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün
sırasında arkeolojik kalıntılara rastlanılan parselin 1.
Amasra Bld. Bşk. Tem. , Amasra Müze Müd. Tem.
30.09.2014 tarih ve 96165955-165/189473 sayılı yazısı.
derece arkeolojik sit
alanı olarak tescil edilmesi talebi.</p><span style="fontsize: 12pt; font-family: 'Times New Roman';">
</span>
HİSAR KÖYÜNDE YER ALAN KROMNA ANTİK
KENTİNİN SİT SINIRLARININ TESPİT VE TESCİL
BARTIN KURUCAŞİLE 102 15 VE 17
YÖNETMELİĞİNE GÖRE İRDELENMESİ VE
KADASTRAL HARİTALARA AKTARILMASI
KÖYORTASI &nbsp;MAHALLESİ KENTSEL SİT VE
KAİP &nbsp;SINIRLARI İÇİNDE YER ALAN
BARTIN Merkez
190 18-19
TESCİLLİ TAŞINMAZDAKİ İZİNSİZ
UYGULAMALAR
KIRTEPE MAHALLESİ KENTSEL SİT ALANI
DIŞINDA YER ALAN TESCİLSİZ TAŞINMAZIN
TAPU KÜTÜĞÜNÜN BEYANLAR HANESİNDEKİ
BARTIN Merkez
427 13
"ESKİ ESERDİR" ŞERHİNİN KALDIRILMASI
TALEBİ.
ORDUYERİ MAHALLESİ İÇİNDE BULUNAN
TESCİLLİ TAŞINMAZA İLİŞKİN RÖLÖVE ÇİZİMİ,
BARTIN Merkez
50 34
RESTİTÜSYON VE RESTORAYON PROJELERİ
DEĞERLENDİRİLMESİ TALEBİ
ORTAYERİ MAHALLESİNDE BULUNAN
BARTIN Merkez
554 114
TESCİLSİZ TAŞINMAZA İLİŞKİN YAPI
KULLANMA İZİN BELGESİ TALEBİ
ORTA MAHALLEDE BULUNAN TESCİLLİ
TAŞINMAZA İLİŞKİN RÖLÖVE ÇİZİMİ,
BARTIN Merkez
207 29
RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJESİ
DEĞERLENDİRİLMES TALEBİ
KIRTEPE MAHALLESİNDE BULUNAN
TESCİLLİTAŞINMAZA İLİŞKİN RÖLÖVE ÇİZİMİ,
BARTIN Merkez
325 4
RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ
DEĞERLENDİRİLMESİ TALEBİ
Dosya No Öneren Kullanıcı
74-01-395 yasar.yildirim
74-01-395 yasar.yildirim
MÜDÜRLÜK MAKAMININ 21.01.2014 TARİHLİ
HAVALESİ
BARTIN VALİLİĞİ
74-02-03
İSMAİL BALTA'NIN 21.08.2014 TARİHLİ
DİLEKÇESİ
BARTIN BLD. BŞK. TEM.
74-00-775 ercument.altas
HASAN GÜNGÖR PALA'NIN 18.09.2014 TARİHLİ
DİLEKÇESİ
BARTIN BLD. BŞK. TEM.
74-00-929 ercument.altas
BARTIN BEL.BŞK.İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.
BARTIN BEL.BŞK.TEM.
74.00/927 habibe.yilmaz
BARTIN BEL.BŞK.İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.
BARTIN BEL.BŞK.TEM.
74.00/858 habibe.yilmaz
BARTIN BEL.BŞK.İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.
BARTIN BEL.BŞK.TEM.
74.00/937 habibe.yilmaz
BARTIN BEL.BŞK.İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.
BARTIN BEL.BŞK.TEM.
74.00/936 habibe.yilmaz
abdulkadir.uluay
İl Adı
İlçe Adı
Ada
Parsel
BARTIN Merkez
6
22
BARTIN Merkez
198 9
BARTIN Merkez
200 8
BARTIN Merkez
554 44
BARTIN Merkez
554 45
BARTIN ULUS
142 48
Konusu
GÖLBUCAĞI MAHALLESİNDE BULUNAN
TESCİLLİ TAŞINMAZA İLİŞKİN RÖLÖVE ÇİZİMİ,
RESTİİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ
DEĞERLENDİRİLMESİ TALEBİ
OKULAK MAHALLESİNDE BULUNAN TESCİLLİ
TAŞINMAZA İLİŞKİN RÖLÖVE ÇİZİMİ,
RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ
DEĞERLENDİRİLMESİ TALEBİ
OKULAK MAHALLESİNDE BULUNAN TESCİLLİ
TAŞINMAZA İLİŞKİN RÖLÖVE ÇİZİMİ,
RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ
DEĞERLENDİRİLMESİ TALEBİ
ORTA MAHALLE, KORUMA AMAÇLI İMA PLANI
VE KENSTSEL SİT ALANI SINIRLARI DIŞINDA
KALAN, 226 ENVANTER NO'LU TESCİLLİ
TAŞINMAZIN RÖLÖVE ÇİZİMİ, RESTİTÜSYON VE
RESTORASYON PROJELERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ.<span
id="dx_temp_1417527280888_10"></span><span
id="dx_temp_1417527278434_8"></span><span
id="dx_temp_1417527276277_6"></span><span
id="dx_temp_1417527270250_4"></span>
ORTA MAHALLE, KORUMA AMAÇLI İMA PLANI
VE KENTSEL SİT ALANI SINIRLARI DIŞINDA
KALAN, 225 ENVANTER NO'LU TESCİLLİ
TAŞINMAZIN RÖLÖVE ÇİZİMİ, RESTİTÜSYON VE
RESTORASYON PROJELERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ.
BALLIÇAK KÖYÜ'NDE YER ALAN TESCİLLİ
TAŞINMAZIN&nbsp; RÖLÖVE ÇİZİMİ,
RESTİTÜSYON VE RESTORASYON
PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.
Nereden Geldiği
Temsilci
Dosya No Öneren Kullanıcı
BARTIN BEL.BŞK.İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.
BARTIN BEL.BŞK.TEM.
74.00/935 habibe.yilmaz
BARTIN BEL.BŞK.İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.
BARTIN BEL.BŞK.TEM.
74.00/934 habibe.yilmaz
BARTIN BEL.BŞK.İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.
25.11.2014 TARİH VE 6701 SAYILI YAZI
BARTIN BEL.BŞK.TEM.
74.00/933 habibe.yilmaz
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NIN 14.11.2014
TARİH VE 7247-6465 SAYILI YAZISI
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMSİLCİSİ
74.00/795 funda.boke
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NIN 14.11.2014
TARİH VE 7247-6465 SAYILI YAZISI
BARTIN BLD. BŞK. TEM.
74.00/796 funda.boke
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ'NİN 28.11.2014 TARİH
VE 13223 SAYILI YAZISI.
BARTIN VALİLİĞİ TEMSİLCİSİ
74.03/39
funda.boke
Download

03/12/2014 tarihli 126. toplantı gündemi