Sıra
No
Sicil No
Adı Soyadı
Görev Yeri
Unvanı
1
27509
GÜLEN AYDINOĞLU
Danıştay
Danıştay Savcısı
2
27712
AHMET YAHYA ÖZDEMİR
Ankara
İdare Mah. Bşk.
3
27832
NAKİDDİN BUĞDAY
Aydın
B.İ.M. Bşk.
4
31192
YÜCEL BULMUŞ
Ankara
B.İ.M. Üyesi
5
31223
RAMAZAN ÖZDEMİR
İstanbul
İdare Mah. Bşk.
6
32660
YUNUS AYKIN
Danıştay
Tetkik Hâkimi
7
32668
BİLGE APAYDIN
Ankara
B.İ.M. Üyesi
8
32680
HÜSEYİN ÜNAL KARA
Ankara
B.İ.M. Üyesi
9
32688
MÜRTEZA GÜLER
İzmir
İdare Mah. Bşk.
10
32689
ALİ YAŞAR YURDABAK
İstanbul
B.İ.M. Bşk.
11
32691
CAFER ERGEN
Müsteşarlık
Müsteşar Yardımcısı
12
32697
TURGAY TUNCAY VARLI
Danıştay
Tetkik Hâkimi
13
32732
MEHMET GÖKPINAR
Türkiye Adalet Akademisi
Hâkim
14
32746
MEHMET AYDIN
Danıştay
Tetkik Hâkimi
15
32750
HASAN ODABAŞI
Türkiye Adalet Akademisi
Hâkim
16
32781
ALİ ALPAN
Danıştay
Tetkik Hâkimi
17
33587
KEZİBAN GÜLCAN KAYA
Danıştay
Danıştay Savcısı
18
33589
TÜLAY BULGURCU
Danıştay
Danıştay Savcısı
19
33593
AYDEMİR TUNÇ
Ankara
İdare Mah. Bşk.
20
33597
DR. GÜRSEL ÖZKAN
Ankara
İdare Mah. Bşk.
21
33607
VAHİT KINALITAŞ
Danıştay
Tetkik Hâkimi
22
33609
ADİL MEMİŞ
Ankara
Vergi Mah. Bşk.
23
33622
ERHAN ÇAKAN
Bursa
İdare Mah. Bşk.
24
33626
İBRAHİM TOPUZ
Danıştay
Danıştay Savcısı
25
33627
OĞUZ YAĞLICI
Konya
B.İ.M. Bşk.
26
33766
METİN ARITI
Ankara
B.İ.M. Üyesi
27
33770
MUHSİN YILDIZ
Danıştay
Tetkik Hâkimi
28
33778
ABDULLAH ARTUNÇ
Danıştay
Danıştay Savcısı
29
33780
CEVDET ERKAN
Kayseri
B.İ.M. Bşk.
30
33798
EYÜP KAYA
Ankara
İdare Mah. Bşk.
31
33816
HASAN ÖNAL
İstanbul
İdare Mah. Bşk.
32
33817
EKREM ÖZÜBEK
Sakarya
B.İ.M. Bşk.
33
33834
NEDRET ENGİN
Gaziantep
B.İ.M. Bşk.
Download

Danıştay Üyeliğine Seçilenlere İlişkin Liste