KÜKÜRTLÜ BEŞ
BESİNLİ SÜPER
KOMPOZE GÜBRE
%66 Etkili Madde
Meyve ve sebzelerde, tarla bitkilerinde yüksek ve kaliteli ürün, yapısında bitkilerin
alabileceği formda kükürt bulunan kükürtlü ve çinkolu NPK kompoze gübre ile alınır.
Yüksek verim ve kaliteli ürün
Vitamince zengin meyve - sebze
Nakliye ve depolamada dayanıklılık
Uzun raf ömrü
Ekonomik su kullanımı
Meyve ve sebzelerde parlak ve güzel renk
Yağlık bitkilerde yüksek yağ oranı
Soğuklara ve kuraklığa dayanıklılık
Hastalık ve zararlılara dayanıklılık
www.toros.com.tr
Bileşimi:
%15 Azot (N)
%15 Fosfor (P2O5)
%15 Potasyum (K2O)
%20 Kükürt (SO3)
%1 Çinko (Zn)
%66 Toplam Etkili Madde
Bitkilerin topraktan en fazla kaldırdığı Azot (N), Fosfor (P2O5) ve Potasyum (K2O)’ un yanında
topraktan aldığı kükürt miktarı birçok bitkide fosforun yarısı ve hatta yarısından daha fazladır.
Bitki besini olarak kükürt tüm bitkilerde protein miktarının artmasına, kalitesinin yükselmesine,
meyve ve sebzelerde parlak renk meydana gelmesini sağlar. Ayçiçeği, Kanola, Soya ve Zeytin
gibi bitkilerde potasyumla birlikte % yağ miktarını arttırarak üreticilere ek kazanç sağlar. Şeker
pancarında % şeker miktarının artışı, patateste verimin artması yanında depolama kayıplarının
azalmasına ve depolama süresinin uzamasına potasyumla birlikte kükürdün etkisi büyüktür. Bitki
besini olarak kükürt potasyumla birlikte bitkilerin hastalık ve zararlılara dayanıklılığını arttırır,
bitkilerin soğuklara ve kuraklığa dayanımını yükseltir. Kükürtlü kompoze gübresinde bulunan
kükürdün tamamı bitkiler tarafından kolay alınabilen sülfat (SO4) formundadır ve yapısında,
ülkemiz topraklarında en fazla eksikliği görülen çinko bulunmaktadır. Doğru ve dengeli gübre
kullanımı için TOROS TARIM bayileri kanalı ile TOROS TARIM’ın uzman ziraat mühendisleri ile
görüşünüz. En doğru gübre kullanımı toprak analizine göre yapılan gübrelemedir.
www.toros.com.tr
Download

KÜKÜRTLÜ BEŞ BESİNLİ SÜPER KOMPOZE GÜBRE