CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Yaz Okulu Ders Açma Şablonu
Okul Adı
: FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm Adı : MATEMATİK
S.N
Dersin Kodu
Dersin Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Mat 1103
Mat 1104
Mat 1105
Mat 1106
Mat 2101
Mat 2102
Mat 2109
Mat 2110
Mat 3101
Mat 3105
Mat 3103
Mat 3208
Mat 2107
Lineer Cebir I
Lineer Cebir II
Soyut Matematik I
Soyut Matematik II
Analiz III
Analiz IV
Genel Topolojiye Giriş I
Genel Topolojiye Giriş II
Diferansiyel Geometri I
Soyut Cebir I
Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I
Kompleks Fonksiyonlar Teorisi II
Diferansiyel Denklemler I
Y.Y
I
II
I
II
III
IV
III
IV
V
V
V
VI
III
Saati
AKTS
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Şubesi/Grubu
Dersi Verecek Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Simge ÖZTUNÇ
Yrd. Doç. Dr. Cihangir ALACA
Prof. Dr. Hüsamettin COŞKUN
Prof. Dr. Hüsamettin COŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Simge ÖZTUNÇ
Doç. Dr. Ali MUTLU
Doç. Dr. Mustafa KAZAZ
Doç. Dr. Mustafa KAZAZ
Prof. Dr. Necdet BİLDİK
Prof. Dr. Necdet BİLDİK
Prof.Dr.Mehmet SEZER
Dersin Sunulduğu
Bölüm / Programlar
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Yaz Okulu Ders Açma Şablonu
Okul Adı: Celal Bayar Üniversitesi
Bölüm Adı: Biyoloji
S.N
1
Dersin Kodu
Dersin Adı
Y.Y
Saa
ti
AK
TS
Şubesi/Grubu
Dersi Verecek Öğretim
Elemanı
Dersin Sunulduğu
Bölüm/Programlar
BIO 1101
Genel Biyoloji I (Botanik)
I
3
4
Doç. Dr. Levent ŞIK
Biyoloji
BIO 1102
Genel Biyoloji-II
II
3
4
Prof. Dr. Kamil KOÇ
Biyoloji
BIO 2105
Genel Mikrobiyoloji I.
III
2
3
Doç. Dr. Mustafa OSKAY
Biyoloji
BIO 2106
Genel Mikrobiyoloji II.
IV
2
3
Doç. Dr. Mustafa OSKAY
Biyoloji
BIO 2109
Omurgasız Hayvanlar
III
2
4
Prof. Dr. Kamil KOÇ
Biyoloji
6
BIO 2113
Biyokimya I
III
2
3
Doç. Dr. Erdal BALCAN
Biyoloji
7
BIO 2114
BIO 2116
Moleküler Biyoloji
Biyokimya II
IV
IV
2
2
3
3
Doç. Dr. Erdal BALCAN
Doç. Dr. Mustafa OSKAY
Biyoloji
Biyoloji
BIO 2120
Tohumlu Bitkiler Sistematiği
IV
2
4
Doç. Dr. Levent ŞIK
Biyoloji
BIO 3212
Mikoloji
VI
2
3
Prof. Dr. A. Üsame TAMER
Biyoloji
VIII
2
3
Doç. Dr. Erdal BALCAN
Biyoloji
VII
2
3
Prof. Dr. A. Üsame TAMER
Biyoloji
2
3
4
5
8
9
10
11
12
BIO 4206
BIO 4211
Yaşlanmanın Moleküler
Biyolojisi (MS)
Mantar Yetiştiriciliği (MS)
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Yaz Okulu Ders Açma Şablonu
Okul Adı: Celal Bayar Üniversitesi
Bölüm Adı: Fizik
S.N Dersin
Kodu
FIZ
1
Dersin Adı
Y.Y
Saati
AKTS
Dersi Verecek Öğretim Elemanı
5
Şubesi/
Grubu
1
Doç.Dr.Mehmet KARABACAK
Dersin Sunulduğu
Bölüm
Fizik Bölümü
Teorik Mekanik
3
4
Yoğun Madde Fiziği II
8
4
6
1
Doç.Dr.Ahmet ÇETİN
Fizik Bölümü
Atom ve Molekül Fiziği I 7
4
6
1
Doç.Dr.Ahmet ATAÇ
Fizik Bölümü
2151
2
FIZ
4272
3
FIZ
4203
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölüm Başkanlığı
Yaz Okulu Ders Açma Şablonu
Okul Adı : Fen-Edebiyat Fakültesi
Bölüm Adı : Kimya Bölümü
S.N.
1
2
3
4
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Y.Y.
Saati
AKTS
Şubesi/Grubu
Dersi Verecek Öğretim Elemanı
Dersin Sunulduğu
Birim/Birimler
KIM
4265
Endüstriyel Atıkların
Değerlendirilmesi (S)
7
2
4
Öğr. Gör. Ümmühan SÜNER
Kimya Bölümü
KIM
4282
KIM
4274
KIM
4101
Alternatif Enerji Kaynakları (S)
8
2
4
Yrd. Doç. Dr. Sadrettin ZEYBEK
Kimya Bölümü
Mineral Zenginleştirme (S)
8
2
4
Yrd. Doç. Dr. Sadrettin ZEYBEK
Kimya Bölümü
Endüstriyel Kimya
7
4
6
Prof. Dr. Yüksel ABALI
Kimya Bölümü
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Yaz Okulu Ders Açma Şablonu
S.
Dersin
N.
Kodu
1 TDE 3109
2 TDE 2107
3 TDE 2108
Dersin Adı
Orhun Türkçesi
Türkiye Türkçesi III
Türkiye Türkçesi IV
Y.Y.
V
III
IV
Saati
2
2
2
AKTS
3
3
3
Şubesi/
Grubu
A+B
A+B
A+B
Dersi Verecek Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Erdal BOLATKALE
Öğr. Gör. Erdal BOLATKALE
Öğr. Gör. Erdal BOLATKALE
Dersin Sunulduğu
Birim/Birimler
TDE
TDE
TDE
Download

2013-2014 Öğretim Yılı Yaz Dönemi Açılacak Dersler