İSTANBUL İLİ 49. EK TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ YER, ZAMAN VE BAŞVURAN HEKİMLERİ İÇEREN GEÇİCİ LİSTE İLANI
İlimizde boş olan ve çeşitli nedenlerden dolayı boşalan aile hekimliği pozisyonları için yapılacak olan Aile Hekimliği 49. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri 23 Ocak 2015 tarihinde Cuma Günü İstanbul Halk
Sağlığı Müdürlüğü Yemekhane Salonunda yapılacaktır. Oturum saat 19:00' da başlayacaktır.
Adres : Ginza Plaza Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi No:81-83 ZEYTİNBURNU/ İSTANBUL
Telefon : 0 212 409 21 29
Oturum’ da “İstanbul İlinde Sözleşmeli Aile Hekimleri” ve “İstanbul İlinde Görev Yapmakta olan Kamu Görevlisi Uzman Tabip ve Tabiplerin” yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.
20 Ocak 2015 tarihi itibarı ile sona eren İstanbul İli Aile Hekimliği 49. Ek Tercih ve Yerleştirme Başvuru İşlemleri sonucunda gerekli başvuru evraklarını Müdürlüğümüze zamanında ulaştırmış olan
hekimlerimizin hesaplanmış hizmet puanlarını içeren geçici listeler aşağıda yer almaktadır.
Bu geçici listelerdeki hekimlerimizin başvuruları hakkında Müdürlüğümüz tarafından yapılmakta olan incelemeler sonuçlandığında Aile Hekimliği 49. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’ ne katılmasına engel
bulunmayan hekimlerimizi içeren kesin listeler, 23 Ocak 2015 Cuma Günü saat 13:00'da geçici listeler ile değiştirilecektir.Başvuru yapan hekimlerimizi Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri; Yer, Zaman,
Hekim Listesi İlanı”nın yenilenip yenilenmediğini takip etmesi gerekmektedir.
Kesin listelerin aşağıda ilan edilmesi tebligat yerine geçmiş olacaktır. Ancak Aile Hekimliği 49. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’ ne katılmasına engel bulunduğu için kesin listelere dahil edilmeyen
hekimlerimize (başvurularında belirtmiş oldukları telefon numaralarından ulaşılarak) katılımlarına engel teşkil eden nedenler hakkında ivedilikle bilgi verilecek olup, talepleri olması halinde söz
konusu bilgi kendilerine yazılı olarak ayrıca gönderilecektir.
Geçici listelerde yer alıp ilan edilmiş hizmet puanına itirazı olan hekimlerimizin, itirazlarını 23 Ocak 2015 Cuma Günü saat 13:00’ a kadar Müdürlüğümüz Aile Hekimliği Uygulama Şubesi' ne şahsen
başvuru yaparak gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Posta, telefon ve internet yolu ile yapılan ve 23 Ocak 2015 Cuma Günü saat 13:00’ dan sonra yapılan itiraz başvuruları kabul edilemeyecektir.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
• İstanbul İli Aile Hekimliği 49. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’ ne katılacak olan hekimlerin veya noter aracılığıyla vekalet verdikleri kişilerin T.C. kimlik numaralarını gösteren nüfus cüzdanlarını yanlarında
bulundurmaları gerekmektedir.
• Acil ve önceden öngörülemeyen bir mazeret nedeniyle (Ailesinden birinin vefatı, kaza, hastalık vs.) bizzat salona gelemeyecek olan adaylar, noter onaylı “23/01/2015 tarihinde, İstanbul İli Aile Hekimliği 49.
Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’ nde …….....… hizmet puanım ile sıram geldiğinde şahsım adına tercih yapma, pas geçme, aile hekimliği hizmet sözleşmesi imzalama, tercih hakkından feragat
etme gibi tüm yasal haklarımı …………’na veriyorum” ibaresini içeren ve kimlik bilgilerininde noterce tasdikinin yapıldığı vekaletname ile vekil kıldıkları kişi tercih ve yerleştirme toplantısına katılabilir.
• İstanbul İli Aile Hekimliği 49. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’ne katılacak olan hekimler veya vekalet verdikleri kişiler dışında salonlara giriş yapılamayacaktır. Bu nedenle tercih ve yerleştirme
toplantısına katılacak kişilerin yalnız gelmesi rica olunur.
• İstanbul İli Aile Hekimliği 49. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’ne katılacak olan hekimler veya vekalet verdikleri kişilerin, tercih edilebilecek aile hekimliği pozisyonları hakkında "ilgili aile sağlığı
merkezlerindeki aile hekimliği uzmanı kontenjanlarının mevcut durumu, ilgili birimin dahil olduğu Aile Sağlığı Merkezi'nden ayrılışının söz konusu olup olmadığı, binasının mevcut olup olmadığı ,
nüfusu ve Kentsel Dönüşüm Kapsamında bulunup bulunmadığı " gibi ihtiyaç duyacakları her türlü güncel bilgiyi 49. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri öncesinde ilgili Toplum Sağlığı
Merkezleri'nden edinmeleri gerekmektedir.
• Yerleştirme İşlemleri için başvuru yapan hekimler salona, kişiye özel olarak verilecek yaka kartları ile giriş yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu yaka kartlarını temin etmek üzere kişilerin kendilerinin
salona alınacakları saatten en az yarım saat daha erken gelmeleri aksaklık yaşanmaması için önem arz etmektedir.
• İstanbul İli Aile Hekimliği 49. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’ ne katılacak olan kişilerden taşınabilir kişisel bilgisayarı olanların, söz konusu bilgisayarlarını yanlarında getirmeleri işlemleri takip etmek
adına kendilerine kolaylık sağlayacaktır.
• Aile Hekimliği 49. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri' ne katılacak İstanbul İlinde Sözleşmeli Aile Hekimi olarak çalışmakta olan hekimlerin boş bir Aile Hekimliği Birimi' ni tercih etmesi durumunda, kendilerinin
boşaltmış olacakları Aile Hekimliği Birimleri de sıradaki hekimler tarafından tercih edilebilecektir. Dolayısıyla hekimlerimizin tercih ve yerleştirme toplantısına gelmeden önce sözü geçen boşalabilecek Aile
Hekimliği Birimleri hakkında da bilgi edinmesi kendilerine kolaylık sağlayacaktır.
İSTANBUL İLİ AİLE HEKİMLİĞİ 49. EK TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ' NE
BAŞVURAN HEKİMLERİ İÇEREN GEÇİCİ LİSTE
OTURUM
SIRA NO BAŞLANGIÇ
SAATİ
1
2
3
4
5
6
7
8
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
ŞUANDA ÇALIŞMAKTA OLDUĞU
ADI
SOYADI
HİZMET PUANI
ÜNVANI
BAŞVURU ŞEKLİ
İLÇE
ZEYNEP CANAN
MÜRSEL
HASAN
HURİYE
SEDA
ÜLKER
NURSEVEN
EVREN
YEŞİLOĞLU
KAYA KALAN
ÇIĞRIKÇI
KARAMANLI
SEZER
BİLGİLİ
ULAŞ
KURTUL OBENİK
27362,6
26360,69
21547,87
17069,63
14815,97
14391,96
10427,66
9513,33
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
BAĞCILAR
ŞİŞLİ
SULTANGAZİ
MALTEPE
FATİH
BAĞCILAR
ÇATALCA
GÜNGÖREN
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
Bağcılar 10 Nolu ASM
Kuştepe ASM
Ali Kuşçu ASM
Maltepe 20 Nolu ASM
Marmara ASM
Bağcılar 13 Nolu ASM
Subaşı ASM
Abdurrahman Nafiz Gurman ASM
AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ
34.05.080
34.35.023
34.33.111
34.27.092
34.20.047
34.05.099
34.15.010
34.22.076
OTURUM
SIRA NO BAŞLANGIÇ
SAATİ
9
10
19:00
19:00
OTURUM
SIRA NO BAŞLANGIÇ
SAATİ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
ADI
ALİ ERKAN
ŞENGÜL
SOYADI
BOZAT
BAYRAKLI
HİZMET PUANI
ÜNVANI
13428,16
12611,13
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI
HİZMET PUANI
ÜNVANI
BAŞVURU ŞEKLİ
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
ŞUANDA ÇALIŞMAKTA OLDUĞU
ADI
SULTAN MERİÇ
HAYAL
TÜMAY
SEVGİCAN
ARZU
HAKAN
SONGÜL
AHMET
NURSEN
AYBARS
MAHİDE NUR
ALİ
NURCAN
ÖZLEM
TÜRKAN
HÜLYA
TUNÇ
ERKİN
SAKİNE
SAİME
BEYZA GÜLER
ABDULLAH
TAYLAN
AHMET
HÜLYA
SABRİ
MEHMET
ZÜLFİKAR
FELEMEZ
MURAT
DUYGU
BAHAR
ABDÜLHALİK ÜMİT
CİHAN
RECEP KAMİL
ASLI ZEKİYE
ASLAN
SİMGE
GÖKÇE
ELİF
FATMA
MEHMET
NURCAN
YASEMİN GUDU
GÜLŞEN
BARIŞ
ŞEYHMUS
SONGÜL
BEKİR
YILMAZ
GAMZE
HASAN
SOYADI
ERDEMOĞLU
DEMİRAY
KIRIŞOĞLU
ÖRSLER
SÜNGÜ
BAŞSEZGİN
GÜNDÜZ TABAK
AHMET
ELDİLEYMİ
ÖKMEN
ÖNEN
SEYHAN
SEZEN
ÜNGÖR
ASLAN
BOZAN
KALLEMOĞLU
ÇETİNTAŞ
ÖZDEMİR
UYUKLU
GÖKALP
MELİKZADE
EKİNCİ
KANDEMİR
ŞİMŞEK
ATAY
ATICI
YILDIZ
ŞEŞEN
ANBANAZLI
AYANA
CABBARLI
BEZİRGAN
JIMA
AYDIN
ÇOBAN
PAPAKER
YILDIRIM
EKİM
ATEŞ
ÖZDİL
BAYKAL
BOZYİĞİT
ALBAYRAM
YAKUPOĞLU AYDIN
FİLLİKÇİOĞLU
UÇAR
DEMİR
AKTURA
ZİNDAR
BAŞ
BARAN
33650,79
33187,75
30476,53
28616,38
26129,22
25475,29
25378,27
25005,48
24704,78
22424,14
21580,38
21558,77
21321,32
19306,06
18545,03
18494,27
15008,24
14706,63
13426,74
12925,98
12676,72
12351,28
11940,9
11919,29
11117,09
9982,94
9768,09
9382,26
9377,03
8291,09
7739,66
7561,47
7053,43
6372,06
5841,63
5238,35
5084,93
4566,86
4404,13
4353,43
4287,67
4287,67
4200
3808,21
3654,79
3645,15
3356,16
2774,74
2312,33
2147,95
2139,73
1284,94
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
PRATİSYEN VE DİĞER UZMAN
BAŞVURU ŞEKLİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
YER DEĞİŞİKLİĞİ
İLÇE
BEŞİKTAŞ
SULTANBEYLİ
ARNAVUTKÖY
KAĞITHANE
BAHÇELİEVLER
SİLİVRİ
KÜÇÜKÇEKMECE
GAZİOSMANPAŞA
AVCILAR
BAHÇELİEVLER
FATİH
SİLİVRİ
KÜÇÜKÇEKMECE
BAĞCILAR
BAĞCILAR
ÜMRANİYE
GAZİOSMANPAŞA
BAŞAKŞEHİR
BAĞCILAR
ŞİŞLİ
KARTAL
SULTANGAZİ
KARTAL
ARNAVUTKÖY
ÜMRANİYE
PENDİK
SİLİVRİ
KAĞITHANE
ZEYTİNBURNU
ATAŞEHİR
SULTANGAZİ
ÇATALCA
KÜÇÜKÇEKMECE
GAZİOSMANPAŞA
EYÜP
ZEYTİNBURNU
ZEYTİNBURNU
BEYOĞLU
ÜMRANİYE
BAYRAMPAŞA
BAĞCILAR
BAĞCILAR
BEYKOZ
BAĞCILAR
SANCAKTEPE
BÜYÜKÇEKMECE
KÜÇÜKÇEKMECE
EYÜP
BAYRAMPAŞA
BAĞCILAR
GAZİOSMANPAŞA
ARNAVUTKÖY
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
Şaban Gündeş ASM
Altıntepe ASM
İmrahor ASM
Kağıthane 5 Nolu ASM
Bahçelievler 6 Nolu ASM
Değirmenköy ASM
Cennet ASM
Şükriye KAAN ASM
Yeşilkent 2 Nolu ASM
Cumhuriyet ASM
Fatih 12 Nolu ASM
Değirmenköy ASM
TOKİ Akasya ASM
Bağcılar 8 Nolu ASM
Yeşilbağ ASM
İnkılap ASM
Duygu Özyurt ASM
Başakşehir 14 Nolu ASM
Yeşilbağ ASM
Şişli 15 Nolu ASM
Uğurmumcu ASM
Cebeci 1 Nolu ASM
Kartal 8 Nolu ASM
İmrahor ASM
Ümraniye 16 Nolu ASM
Sülüntepe ASM
Merkez 1 Nolu ASM
Çeliktepe 2 Nolu ASM
Zeytinburnu 2 Nolu ASM
Ataşehir 1 Nolu ASM
Cumhuriyet ASM
Binkılıç ASM
Atatürk ASM
Pazariçi ASM
Emniyettepe ASM
Zeytinburnu 5 Nolu ASM
Hekimbaşı İsa Efendi ASM
Yenişehir ASM
Dudullu ASM
Vatan ASM
Bağcılar 8 Nolu ASM
Bağcılar 8 Nolu ASM
Yenimahalle ASM
Bağcılar 13 Nolu ASM
Kenan Güler ASM
Murat Çeşme ASM
Küçükçekmece 9 Nolu ASM
Eyüp 11 Nolu ASM
Ulubatlı Hasan ASM
Kazım Karabekir ASM
Gaziosmanpaşa 11 Nolu ASM
Bolluca ASM
AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ
34.10.049
34.32.013
34.02.030
34.24.057
34.06.104
34.31.036
34.26.179
34.21.054
34.04.013
34.06.107
34.20.106
34.31.037
34.26.190
34.05.055
34.05.087
34.37.029
34.21.064
34.08.078
34.05.084
34.35.071
34.25.002
34.33.031
34.25.071
34.02.029
34.37.134
34.28.022
34.31.006
34.24.054
34.39.026
34.03.057
34.33.078
34.15.019
34.26.033
34.21.129
34.19.074
34.39.065
34.39.041
34.13.054
34.37.131
34.09.007
34.05.058
34.05.056
34.11.031
34.05.098
34.29.070
34.14.019
34.26.113
34.19.039
34.09.031
34.05.034
34.21.090
34.02.018
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
ŞAHİN
ALPASLAN
ŞENOL
İNCİLAY
KİFAYET
ZELİHA
FATMA
ÖMER HAMZA
ÖZLEM
BAYCAN
ERCAN
VEDAT
ZEYNEP
FATİH
FATMA NUR
MUHAMMET
GALİP
BİLGE
SELDA
MELİS
TAMER
BİRNUR RÜMEYSA
EMİNE
AYŞE
ERSİN
FERİDE
NEFİSE
BANU
RÜMEYSA
CEYHAN
SAADET
ÇINAR
KILIÇ
KOVANCI
DÖNMEZ
AYNALI
GÜLTER YALÇIN
CÖMEZ
ÖZER
YILMAZ MISIRCI
ARAS
KOŞAN
KILIÇ
MAHMUT
AĞLAMIŞ
SAV
YAVAŞÇI
ESİRGEN
YAVUZ
KARABULUT
VURAL
EKENTOK
OKÇU HOCAOĞLU
ODABAŞIOĞLU
ERSAKAY KÖSEOĞLU
AKBAŞ
AYDIN
ŞEKER
ÖZATA
TAŞÇI
SEYİTOĞLU
BEYDAĞ
30777,7
29678,75
29346,85
27161,04
26956,86
25223,36
22.248,30
20740,85
17951,32
14127,36
12077,91
10.254,80
10136,06
8644,06
8384,99
7947,8
6984,74
6837,63
6131,24
5122,66
3728,31
3152,30
2872,31
2857,25
2142,51
1610,96
293,16
293,15
123,29
41,10
38,36
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
PRATİSYEN
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
İLK KEZ BAŞVURU
Download

Geçici Yer, Zaman ve Hekim Listesi İlanı için tıklayınız.