EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
02 05 2014
FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU
LİDER FAKTORİNG A.Ş.
İşbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12/02/2013 tarih ve 5/145 sayılı kararına dayanılarak Euro
Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin hazırladığı Lider
Faktoring A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin analist raporudur.
Bu Rapor Lider Faktoring A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da
katılmaması yönünde bir teklif değildir. Bu raporda yer alan verilerin gerçeği tam olarak yansıttığı
kabul edilmiş olup, finansal ve hukuki açıdan inceleme yapılmamıştır.
ŞİRKET HAKKINDA TANITICI BİLGİ :
Lider Faktoring A.S. (“Lider Faktoring”, “Sirket”) 2002 yılında mevcut A grubu hissedarlar
tarafından,20 Eylül 1992 tarihinde sanayi ve ticari sirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla
kurulan Setat Faktoring A.S. satın alınarak mevcut hakim ortaklık yapısına kavusmustur. Setat
Faktoring A.S.’nin ticari unvanı, mevcut sermayedarlar tarafından alındıktan sonra, 12 Haziran 2002
tarihinde 5568 numaralı Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil edilerek, Lider Faktoring A.S. olarak
degistirilmistir. Uluslararası bir yatırım bankası olan Credit Suisse grubu, 2008 yılında Lider Faktoring
A.S.’nin %9.90 oranında hissesini Credit Suisse Investments (Nederland) BV adındaki istiraki
üzerinden satın almıstır.
Lider Faktoring 2013 sonu itibarı ile genel 26 Sube ve 176 çalısanı ile faaliyetlerine devam
etmektedir. Lider Faktoring A.Ş. halihazırda 90 millyon TL’lik itfa olmamış borçlanma aracı stokuna
sahipken, şirket SPK’dan aldığı ihraç belgesine mukabil iki tertipte 30 milyon TL’lik tahvil ve bono
ihracı gerçekleştirmiştir. Lider Faktoring, 2013 yıl sonu verilerine göre 611 milyon TL aktif büyüklüğü
ve 98 milyon TL özkaynağa sahiptir. Ayrıca 584 milyon TL faktoring alacağıyla sektörde 2.9% pazar
payı ile 9. sırada yer almaktadır.
HALKA ARZA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER :
Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler
Talep Toplama
Nisan Sonu / Mayıs Başı (2014)
Halka Arz Fiyatı
3,00 TL
Halka Arz Satış Yöntemi
Sabit fiyat ile talep toplama
Halka Açıklık Oranı
%15
Halka Arz Öncesi Sermaye
30.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Sermaye
30.000.000 TL
Halka Arz Edilecek Hisse Senetleri
4.500.000 TL (Ortak Satışı)
Halka Arz Büyüklüğü
13.500.000 TL
Halka Arz Sonrası Piyasa Değeri
90.000.000 TL
Tahsisat Oranları
Yurtiçi Bireysel %80
Yurtiçi Kurumsal %20
Halka Arz Fiyat İstikrarı
Halka arz edilecek payların 1,050,000 TL
nominal değerli kısmı, 30 gün süreyle süreyle
Fiyat istikrarı işlemleri için kullanılacaktır.
Satmama Taahhüdü
Şirket ve ortakları için 365 gün
Ortak Adı/Ünvan
Yuda Elenkave
Nedim Menda
Jak Sucaz
Raşel Elenkave
Credit Suisse Investmens (Nederland) B.V.
Halka Açık
Toplam
Halka Arz Öncesi
Pay Tutarı (TL)
Pay Oranı (%)
11.985.000
10.455.000
3.060.000
1.530.000
2.970.000
30.000.000
39,95
34,85
10,20
5,10
9,90
100,00
Halka Arz Sonrası
Pay Tutarı (TL) Pay Oranı
(%)
7.485.000
24,95
10.455.000
34,85
3.060.000
10,20
1.530.000
5,10
2.970.000
9,90
4.500.000
15,00
30.000.000
100,00
ŞİRKETİN HALKA ARZ GELİRİNİ KULLANIM YERLERİ HAKKINDA BİLGİ :
Lider Factoring Halka arzında ortak satışı yoluyla yapılacağı için Şirket halka arzdan herhangi bir
gelir elde etmeyecektir.
ŞİRKETİN FAALİYETLERİ ve FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖRLER HAKKINDA BİLGİ :
Şirket’in Faaliyetleri Hakkında Bilgi:
Lider Faktoring, ülkemizde faktoring sektörünün şirketleşmeye başladığı bir süreçte, 1992 yılında
kurulmuştur. Güncel ortaklık yapısına, 2008 yılında uluslararası bankacılık grubu olan Credit Suisse’in
hisse alarak Lider Faktoring’e ortak olması ile kavuşmuştur.
Lider Faktoring, büyümesine paralel olarak sermaye ve ortaklık yapısını güçlendirmiş, bu süreçte
dünyanın önde gelen bankacılık gruplarından Credit Suisse ile stratejik işbirliğine gitmiştir. Lider
Faktoring’in %9,90 oranındaki hissesi, 2008 yılında Credit Suisse Investments (Nederland) BV
tarafından satın alınmıştır.
Portföyünün büyük bölümünü sanayi şirketi konumundaki KOBİ’lerin oluşturduğu Lider Faktoring,
toplam sayısı 22 bini aşan müşterilerine yurt içi alacakların finansmanı alanında pratik çözümler
sunmaktadır.
Güçlü ve sürdürülebilir mali yapısı, stratejik iş modeli, yüksek aktif kalitesi, güçlü fonlama imkanları ve
Türkiye çapındaki 26 şubesi ve 180 kişiyi aşkın profesyonel ekibiyle müşterilerine hizmet sunan Lider
Faktoring, sektörün önde gelen firmalarından biridir.
Lider Faktoring, 2013 yıl sonu verilerine göre 611 milyon TL aktif büyüklüğü ve 98 milyon TL
özkaynağa sahiptir. Ayrıca 584 milyon TL faktoring alacağıyla sektörde 2.9% pazar payı ile 8. sırada
yer almaktadır.
Lider Faktoring A.Ş., 20 Eylül 1992 yılında Şetat Faktoring Hizmetleri A.Ş. unvanıyla sınai ve ticari
şirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla kurulmuş olup, 2002 yılında Şetat Faktoring Hizmetleri
A.Ş. Şirket’in mevcut hakim ortakları tarafından satın alınmış ve Şirket’in ismi 12 Haziran 2012
tarihinde Lider Faktoring Hizmetleri A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirket 1 Temmuz 2013 tarihinden
itibaren ise güncel ismiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. 2013 sonu itibarıyla şirket 26 şube ve 176
personele sahip olan şirketin genel müdürlüğü Esentepe, İstanbul’dadır.
Lider Faktoring A.Ş. bugünkü mevcut hakim ortalık yapısının temellerinin atıldığı 2002 yılından
itibaren misyon olarak sektörde rakiplerince örnek alınarak takip edilen, müşterilerinin de ilk tercih
ettiği faktoring şirketi olma yolunda adımlar atmış.
2007 yılı sonuna gelindiğinde başarılı iş modeliyle, fonlama yapısıyla ve Türkiye çapında yaygın
temsilcilik ofislerinde çalışmakta olan personeliyle müşterilerine servis veren sektörün lider
firmalarından biri haline gelmiştir. 2008 yılında Lider Faktoring A.Ş.’nin %9,90 oranında hissesi Credit
Suisse Investments (Nederland) B.V. tarafından satın alınmıştır. Böylece Lider Faktoring, Türk
faktoring sektöründe çoğunluk hissesi bir bankaya ait olmayan, ancak ortakları arasında bir bankacılık
grubu bulunan tek şirket haline gelmiştir. Credit Suisse Grubu, Şirket’e Ağustos 2011’de 5 yıl vadeli
toplam 130,5 milyon TL tutarında TL cinsinden uzun vadeli kredi vermiştir. Söz konusu krediye ilişkin
kredi sözleşmesi Mart 2012’de tadil edilerek kredi tutarı 237,3 milyon TL’ye yükseltilmiş ve kredinin
nihai vadesi beş buçuk yıla uzatılmıştır.
Lider Faktoring, 2013 yıl sonu verilerine göre 611 milyon TL aktif büyüklüğü ve 98 milyon TL
özkaynağa sahiptir. Ayrıca 584 milyon TL faktoring alacağıyla sektörde 2.9% pazar payı ile 8. sırada
yer almaktadır.
Sektör Hakkında Bilgi:
Ekonomik gelişmenin gerektirdiği kaynak ihtiyacı, yeni finansal teknikleri ve finansal kurumları
beraberinde getirmiştir. Önce gelişmiş ülkelerde uygulamaya konan bu yeni finansal teknikler, finans
piyasalarının hızlı gelişmesi ve dünya ekonomisindeki bütünleşme sonucu gelişmekte olan ülkelere de
yayılmıştır. Bu yeni finansal ürünlerden biri de “faktoring”dir.
Faktoring, mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakları temlik alarak satıcı firmaya
garanti, tahsilat / alacak yönetimi ve finansman (ön ödeme) hizmetlerinden en az birinin sunulduğu
finansal bir enstrümandır. Faktoringin kapsadığı bu hizmetler, işletmelerin ihtiyaçlarına göre birlikte
ya da ayrı olarak sunulabilir.
Alacak Garantisi:
Faktoring şirketi, alıcı firmaların finansal nedenlerden dolayı ödeyememe riskini üstlenir. Satıcı
firmanın vadeli satışlarından doğan, onayladığı limit dahilindeki alacaklarını garanti altına alır,
işletmelerin ticari risklerini azaltır.
Tahsilat:
Satıcı firmaların devrettiklerini alacaklar, faktoring şirketinin alacağı haline dönüşür. Tahsilatı
faktoring şirketi takip eder. Tahsilat takibini faktoring şirketine devreden işletmeler sürdürülebilir ve
güvenli büyüme fırsatı yakalar.
Finansman:
Vadeli alacaklarını faktoring şirketine devreden satıcı firmalar, vadelerinden önce bu alacaklarının
belli bir yüzdesini ön ödeme olarak kullanabilirler. Böylece alacakların nakde dönüşümü hızlanır ve
işletmenin büyümesi için gerekli olan nakit herhangi bir dış kaynağa gerek olmadan ticari
alacaklardan elde edilmiş olur. Faktoring, “satışlara paralel ” işletme sermayesi sağlar ve firmaların
satın alım gücünü arttırır.
Faktoring, yapısı gereği KOBİ’lere yönelik hizmet veren, yasal ortamı gereği faturalı ticareti özendiren
ve finans sektörüne canlılık ve rekabet getiren bir finansman alternatifidir. Faktoring şirketlerinin
büyük bir kısmı 90 ila 120 gün vade ile çalışmaktadır. Ağırlıklı olarak 3 aydan kısa süreli vadeler için
iskonto yapılmaktadır.
Dünyada Faktoring Sektörü
Faktoring, Türkiye’de ilk olarak 1988 yılında bankalar tarafından bir banka işlemi olarak
uygulamaya konulmuş, 1990 yılından itibaren şirketleşerek 100 milyon USD olan yıllık ciro
tutarını Finansal Kurumlar Birliği verilerine göre, toplam faktoring işlem hacmi olarak 2012
yılında 44,3 milyar USD’ye ulaştırmıştır. 2012 yılı sonu itibariyle tüm dünyada faktoring hacmi
2,8 trilyon USD düzeyindedir.
Türkiye’de Faktoring Sektörü
Türkiye’de 2008 yılında 5,4 milyar TL olan toplam faktoring alacakları geçen yıllar zarfında
%21,4 bileşik yıllık büyüme oranı sergileyerek 2012 yılında 16,3 milyar TL seviyesine
ulaşmıştır. 30/09/2013 itibariyle faktoring alacakları bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,0
oranında artış göstermiş olup 18,4 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2012 sonunda aktiflerinin toplamı
18,1 milyar TL’ye ulaşan faktoring sektörü ağırlıklı olarak KOBİ olan müşterilerine 16,3 milyar
TL finansman sağlamıştır. 2012 yılında özkaynaklar %14,2 artarak 3,4 milyara ulaşmış ve
sektörün reel sektöre sağladığı krediler özkaynaklarının 4,2 katını bulmuştur.
BDDK verilerine göre, sektörün aktif büyüklüğü 2012 yıl sonu 18,2 milyar TL’dir. 30/09/2013
itibariyle faktoring sektörünün aktifleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,8 oranında
büyümüş olup 19,9 milyar TL’ye ulaşmıştır. 31/12/2013 itibariyle sektörde 76 şirket faaliyet
göstermektedir.
Toplam faktoring aktiflerinin GSYH’ye oranı da 2008-2012 yılları arasında belirgin bir artış
trendi sergilemiştir.
FİNANSAL TABLOLAR
Lider Faktoring A.Ş. Bilanço (TL)
Varlıklar
Nakit, Nakit Benzerleri
Bankalar
Faktoring Alacakları
Takipteki Alacaklar
Maddi duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Ertelenmiş Vergi
Diğer
Toplam Varlıklar
Kaynaklar
Borç Kaynaklar
Finansal Borçlar
Faktoring Borçları
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
İhraç edilen Menkul Kıymetler
Diğer Borçlar
Diğer Yabancı Kaynaklar
Borç ve Gider Karşılıkları
Diğer
Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Kar Yedekleri
Dönem Karı/ Zararı
Toplam Kaynaklar
2011
2.858
17.646.386
466.061.322
15.942.810
150.074
1.018.027
500.821.477
2012
11.232
942.586
621.502.320
16.415.316
177.279
2.313.818
3.495.989
644.858.536
2013
17.184
912.97
584.146.754
35
22.630.548
130.094
2.048.498
1.574.554
611.460.637
431.786.747
379.162.090
422.15
47.736.603
443.067
1.450.091
2.572.746
69.034.730
30.000.000
9.824.200
3.558.812
25.651.718
500.821.477
560.976.141
405.458.533
1.002.509
149.069.326
366.059
40.833
1.798.679
3.240.202
83.882.395
30.000.000
12.350.666
4.154.587
37.377.142
644.858.536
513.753.214
399.389.563
580.145
18.983.251
91.003.692
592.569
21.925
1.672.020
1.510.049
97.707.423
30.000.000
18.626.362
41.531.729
7.549.332
611.460.637
Toplam Aktifler:
Lider Faktoring’in BDDK standartlarında hazırlanmış finansal tablolarına göre, Şirket’in toplam
aktifleri 2013 yılınında, 2012 yıl sonuna göre %5,2 azalarak 644,9 milyon TL’den 611,5 milyon
TL’ye azalmıştır.
Şirket’in 2012 yılında toplam aktiflerinin %28,8 artış göstererek 644,9 milyon TL seviyesine
ulaştığı görülmektedir. Bu artışta ağırlıklı olarak faktoring alacakları kaleminde görülen %33’lük
artış rol oynamaktadır.
Şirket’in toplam aktifleri 2011 yılında ise bankalar ve faktoring alacaklarındaki artışa bağlı
olarak 2010 yılında görülen 368,4 milyon TL’lik seviyeye göre %35,9 artmıştır.
Toplam Pasifler:
Lider Faktoring’in 31 Aralık 2012 itibarıyla 644,9 milyon TL olan toplam pasifleri %5,2 azalış
göstererek 31 Aralık 2013 itibarıyla 611,5 milyon TL’ye gerilemiştir.
Alınan krediler, ihraç edilen menkul kıymetler ve özkaynaklar Şirket’in toplam pasiflerinin üç
ana kategorisini oluşturmaktadır.
Lider Faktoring A.Ş. Gelir Tablosu
(TL)
Faktoring Gelirleri
Esas Faaliyet Giderleri
Diğer Faaliyet Gelirleri
Finansman Giderleri
Takipteki Alaca. İlişkin Özel
Karşılıklar
Diğer Faaliyet Giderleri
Sürdürülen Faal. Vergi Önc.
Kar/Zarar
Sürdürülen Faaliyetler Vergi
Karşılığı
Net Kar
2011
2012
2013
77.158.352
22.468.784
2.944.097
40.714.786
4.468.687
113.359.455
27.506.196
6.316.676
63.137.817
13.352.409
96.226.856
27.452.526
9.269.390
58.757.050
8.237.432
597.64
11.852.552
176.344
15.503.365
2.180.932
8.868.306
2.402.904
3.182.166
1.318.974
9.449.648
12.321.199
7.549.332
FİYAT TESPİT RAPORU DEĞERLEMEYE YÖNELİK GÖRÜŞÜMÜZ :
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Lider Faktoring A.Ş.’nin halka arzı için 3.66 TL fiyat
belirlemiş olup, yayımlanmış olan fiyat tespit raporuna göre şirketin değerlemesinde
İndirgenmiş Nakit Akımı (İNA) ve Piyasa Çarpanları Analizi yöntemleri kullanılmış ve İNA'ya
göre %33,3, Piyasa Çarpanları Analizine göre kendi içinde F/K oranına Göre %33,3 ve PD/DD
göre %33,3 ağırlıklandırılarak kullanılmıştır.
İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi :
Şirketlerin geleceğe yönelik projeksiyonlarının bilinmesi ve şirketin gelecek vizyonunun
yönetimle bir araya gelinerek değerlendirilmesi gerektiğinden dolayı İNA tarafımızdan analiz
edilmemiştir. Yine de, Lider Faktoring A.Ş.’nin özkaynak Maliyeti hesabında; Beta oranı 0,82,
Risk Primi %6,5, Risksiz Faiz Oranı %12,00, Borçlanma Faizi %18,5 olarak alınmış ve özkaynak
Maliyeti %17,33 olarak hesaplandığı belirtilmiştir. Hesaplanan özkaynak maliyetinin makul
olduğunu düşünmekteyiz. Fakat şirketin iş hacminin 2014 yılı için %6 ve sonraki 2018 yılına
kadar 4 yıl için %10 oranında artacağının varsayılmasının çok gerçekçi olmadığı kanaatindeyiz.
Piyasa Çarpanları Yöntemi :
Lider Faktoring A.Ş.’nin fiyat tespitine ilişkin Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından
yapılan Piyasa Çarpanları Analizi yönteminde kullanılmıştır. Piyasa Çarpanları olarak ta, Piyasa
Değeri / Defter Değeri (PD/DD) ve Fiyat/Kazanç Değeri (F/K) oranları kullanılmıştır. Piyasa
Çarpanları Analizine göre kendi içinde PD/DD %33,3 ve F/K %33,3 ağırlıklandırılmıştır.
Piyasa Çarpanları Analizi yönteminde, Borsa İstanbul’da işlem gören faktöring şirketlerinden
Credit West Factoring A.Ş. ve Garanti Faktoring A.Ş.’nin F/K ve PD/DD çarpan ortalamaları
kullanılmıştır. Şirket fiyat tespit raporunda sektör F/K çarpanına göre 59,4 mn TL piyasa
değerine, sektör PD/DD çarpanına göre ise 113,4 mn TL piyasa değerine karşılık gelmektedir.
Yeterli sayıda ve benzer şirket bulunmamasından dolayı sektöre yurtdışı şirket çarpanlarının da
eklenmesinin daha sağlıklı olabileceği görüşündeyiz.
SONUÇ
Lider Faktoring A.Ş. için Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılan fiyat tespit
Raporunda kullanılan tahminler ve çarpanların, %33,3 İndirgenmiş nakit akımları ( 2014-2018
arası iş hacmindeki büyüme projeksiyonunda tereddütlerimiz olmakla birlikte) ve %66,7 Piyasa
çarpanları Yönetimi ile ve %18 iskontolu bulunan 90 mn TL piyasa değerinin ,
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Lider Faktoring A.Ş. için verilen 3,00 halka arz
satış fiyatının makul olduğunu düşünmekteyiz.
Burada yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih
itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir.
Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin
edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici
nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve
yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik
olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu
itibarla bu sayfalarda yer alan ve hiç bir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında
herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan
manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü
zararlardan dolayı Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Download

Lider Faktoring Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu