2 9 . C a m S e m p o z y u m u / 2 9 . G l a s s S y mp o s i u m - 0 7 K a s ı m 2 0 1 4 / 0 7 N o v e m b e r 2 0 1 4
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü – Balat / İstanbul (Sinema B Salonu: 4. Oturum 16:10 -16:30)
KALIP YÜZEYİNDE YAPILAN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI,
BAKIR PARÇACIKLARLA VİBRO POLİSAJ YÖNTEMİNİN CAM
YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİ
Levent Yurdçu, Cenk Günay
Şişecam Topluluğu, Cam Ev Eşyası Grup Başkanlığı,
Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Eskişehir Fabrikası
[email protected], [email protected]
Levent Yurdçu 1967 yılında Ankara’da doğdu. Yıldız Üniversitesi Gemi
Makinaları Mühendisliği bölümünden 1990 yılında mezun olmuştur. 1993
yılında Paşabahçe Beykoz Fabrikasında Şişecam ailesine katılan Levent
Yurdçu, 1998 yılından beri Paşabahçe Cam Eskişehir Fabrikasında
çalışmaktadır. 2001 yılından beri Kalıp İşleri Şefi olarak görevine devam
etmektedir.
ÖZET
Pres üretimlerinde ürün kalitesi kalıp yüzeyi ile doğrudan ilişkilidir. Kalıp yüzeyi ne
kadar hassas hazırlanırsa müşterilerimizin çok önem verdiği ürün yüzey kalitesi de o
kadar parlak ve pürüzsüz elde edilebilmektedir. Klasik kalıp hazırlama ve parlatma
yöntemlerinin çeşitli dezavantajlarını iyileştirme amaçlı bir dizi çalışma başlatılmıştır. Bu
sunuşta yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verilecektir.
Sıcak camın kalıp yüzeyinde ilerlemesi esnasında, kalıp yüzeyindeki mikro çizik ve
depozitlerin belirli bir süre sonucunda oluşturduğu korozif etkiler kalıp yağ lekesi olarak
tanımlanan hatayı oluşturmaktadır. Yüzey pürüzlülük değeri ve morfolojisi iyileştirilerek
hazırlanan kalıplarda kalıp yağ lekesi hatasının azaltılması hedeflenmiştir.
Öncelikle klasik polisaj yönteminde kullanılan malzemeler ve kalıp yüzeyleri ARM ile
ortak çalışma yapılarak incelenmiştir. Cam yüzeyinde yağ lekesi hatasına sebep
olabilecek malzemelerin tespitine, yüzey pürüzlülük değeri ve morfolojisi ile kalıp yağ
lekesinin ilişkisi çıkarılmaya çalışılmıştır.
Çalışmaların devamında yüzey pürüzlülüğünü azaltacak teknolojiye sahip firmalar
araştırıldı ve içlerinden SPM/İtalya firması ile temasa geçilmiştir. Firma ile yapılan bir
dizi toplantı sonucunda 6 ay deneme süreli polisaj makinası tedarik edilip deneme
çalışmaları Ocak 2014’de EP Fabrikamızda başlatılmıştır.
Bildiri Özetleri / Abstracts •
Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı / Research and Technological Development Presidency - 1
2 9 . C a m S e m p o z y u m u / 2 9 . G l a s s S y mp o s i u m - 0 7 K a s ı m 2 0 1 4 / 0 7 N o v e m b e r 2 0 1 4
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü – Balat / İstanbul (Sinema B Salonu: 4. Oturum 16:10 -16:30)
Yöntemi kısaca tarif edecek olursak, özel şekle sahip bakır parçacıklar ve kalıp boyutuna
bağlı oranda polisaj tozu ile parlatma sıvısı kalıpların içine eklenmektedir. Kalıplar
yaklaşık 2,5 saat süresince vibrasyonla çalıştırılıp el değmeden polisaj yapılması
sağlanmaktadır. Klasik yöntem ve bakırlı vibro polisaj yöntemlerinin karşılaştırılması
sonucunda,
• Kalıp yağ lekesi oranlarının yaklaşık % 50 ve kalıp değişim sayısının %70 azaldığı tespit
edilmiştir.
• Geçmişte krom kaplanarak çalışılan paslanmaz çelik malzemeli 7 adet kalıp setinin
krom kaplanmadan çalışılmasının sağlanmıştır.
• Kişiye bağlı olmadan polisaj yapıldığı için yüzey kalitesi tüm kalıpların yüzeyinde
standart olarak elde edilebilmektedir.
• İki parçalı kalıplar kapalı olarak polisaj yapıldığı için profil köşeleri korunmakta ve
ekyeri izi kalitesi bozulmamaktadır.
• Bakır parçacıklar kalıp yüzeyindeki gravürlere zarar vermediğinden polisaj kaynaklı
kalıp aşınması minimum seviyelere düşmüştür. Kalıp ömürlerinin artması
hedeflenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Kalıp yağ lekesi, Yüzey pürüzlülüğü, Vibro polisaj, Kalıp ömrü
Bildiri Özetleri / Abstracts •
Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı / Research and Technological Development Presidency - 2
Download

kalıp yüzeyinde yapılan iyileştirme çalışmaları, bakır parçacıklarla