Download

4. verím v ježiša krista, jednorodeného syna božieho, nášho pána