Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3)
Akreditasyon Kapsamı
HAKSER-ATA
Çevre Lab. San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0242-T
Revizyon No: 04 Tarih: 23 Ekim 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0242-T
Adresi :
Bahçelievler Mah. Şahin Sok. No:16/A
10100
BALIKESİR / TÜRKİYE
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
BACA GAZI (TS CEN /
TS 15675 ve TS EN
15259 Şartlarına
Uygun)
İMİSYON (Çevre
Havası)
Tel
: 0 266 221 00 17
Faks
: 0 266 221 00 58
E-Posta : [email protected]
Website : www.hakseratacevlab.com
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal
Hücre Metodu ile SO₂ Tayini
TS ISO 7935
Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal
Hücre Metodu ile NOx (NO+NO₂) Tayini
EPA CTM 022
Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal
Hücre Metodu ile CO ve O₂ Tayini
TS ISO 12039
Sabit Kaynak Emisyonlarında İnfrared
Yöntemle CO₂ Tayini
TS ISO 12039
Baca Gazları - Destile Yakıtların Yanmasıyla
Meydana -Gelen Duman Yoğunluğu (İslilik)
Tayini- Bacharach Yöntemiyle
TS 9503
Sabit Kaynak Emisyonları-Tanecikli Maddenin
Kütle Derişiminin Elle Tayini- Referans metot
TS ISO 9096
Nokta Kaynak Emisyonları - Borulardaki Gaz
Akışlarının Hız Ve Debisinin Ölçülmesi
TS ISO 10780
Sabit Kaynak Emisyonları-Tozun Düşük
Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini-Bölüm 1:
Manuel Gravimetrik Metot- Referans metot
TS EN 13284-1
Sabit Kaynak Emisyonlarında Nem İçeriğinin
Tayini
EPA METOT 4
Nem Probu ile Nem Tayini (≤ 180 °C baca
sıcaklığı için)
İşletme İçi Metot
Hava kalitesi - Askıda katı maddenin PM 10
kesrinin tayini - Ölçme yöntemlerinin
referans eşdeğerliğini göstermek için saha
deney işlemi ve referans metodu
TS EN 12341
Hava kirliliği ölçme metotları yönlendirilebilir
çökelti ölçme cihazı kurma ve çalıştırma
metodu- Çöken Toz Tayini
TS 2342
BS 1747
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/3)
Akreditasyon Kapsamı
HAKSER-ATA
Çevre Lab. San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0242-T
Revizyon No: 04 Tarih: 23 Ekim 2014
AB-0242-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ
VE TİTREŞİM
ATIK SU
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Akustik-Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi
ve Değerlendirilmesi-Bölüm 1 Temel
Büyüklükler Ve Değerlendirme İşlemleri
TS 9315 ISO 1996-1
Akustik-Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi
ve Değerlendirilmesi-Bölüm 2 Çevre Gürültü
Seviyesinin Tayini
TS ISO 1996-2
Akustik-Çoklu gürültü kaynağına sahip sanayi
tesislerinde çevredeki ses basınç
seviyelerinin değerlendirilmesi için ses güç
seviyelerinin tayini-Mühendislik Metodu
TS ISO 8297
Akustik-Sesin dışarıda yayılırken azalmasıBölüm 2: Genel Hesaplama Yöntemi
TS ISO 9613-2
Akustik-Gürültü kaynaklarının ses gücü
seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayinibir yansıtma düzlemi boyunca, esas olarak
serbest bir alan içinde uygulanan
mühendislik metodu
TS EN ISO 3744
Akustik-Ses basıncı kullanarak, gürültü
kaynaklarının ses güç seviyelerinin ve ses
enerji seviyelerin tayini-Bir yansıtma düzlemi
boyunca çevreleyici ölçme yüzeyi kullanarak
yapılan gözlem metodu
TS EN ISO 3746
Akustik-Sesin dışarıda yayılırken
azalması-Bölüm 2: Genel Hesaplama Yöntemi
TS ISO 9613-2
Madencilik-Hava şoku ve yer titreşimi ölçümü
TS ISO 10354
Mekanik titreşim ve şok- Binaların
titreşimi-Titreşimin ölçülmesi ve binalara
etkilerinin değerlendirilmesi için kulavuz
TS ISO 4866
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500-H⁺ B
Sıcaklık Tayini
Laboratuar Ve Saha Metodu
SM 2550 B
İletkenlik Tayini
Laboratuar Metodu
SM 2510 B
Çözünmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot
Metotu
ASTM-D 888
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/3)
Akreditasyon Kapsamı
HAKSER-ATA
Çevre Lab. San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0242-T
Revizyon No: 04 Tarih: 23 Ekim 2014
AB-0242-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(ATIK SU Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Kapalı Refluks Kolorimetrik Metot
SM 5220 D
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)Tayini
Respirometrik Metot
SM 5210 D
Toplam Askıda Katı Madde (AKM)Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 D
Yağ-Gres Tayini
Gravimetrik Metot
SM 5520 B
Debi Ölçümü
TS 5699
Atık Sulardan Numune Alma
TS ISO 5667-10
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı