!
20 Haziran 2014
TS/BAS-BÜL/14-51
TÜSİAD VE DÜNYA BANKASI, KÜRESEL EKONOMİK GELİŞMELERİ
ELE ALAN BİR KONFERANS DÜZENLEYECEK
Konferansta,
Dünya
Bankası’nın
Küresel
Ekonomik
Beklentiler
(GEP)
raporu
kamuoyuna sunulacak.
Dünya Bankası, TÜSİAD işbirliği ile 23 Haziran Pazartesi günü 10.00 - 12.00 saatleri arasında
Hyatt Hotel’de “Küresel Ekonomik Beklentiler: Değişen Öncelikler, Geleceği İnşa Etmek”
başlıklı raporun tanıtımını gerçekleştirecek.
Konferansın açılış konuşmaları Dünya Bankası Türkiye Rekabet Programı Koordinatörü,
Jose Guilherme Reis ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Çimen tarafından yapılacak.
Toplantıda Dünya Bankası Kalkınma Araştırmaları Grubu Yöneticisi Andrew Burns, raporu
tanıtacak. Dünya Bankası Türkiye Ofisi Baş Ekonomisti Marina Wes Türkiye Ekonomi
Notu’nun sunumunu gerçekleştirecek.
Konferansta ayrıca, moderatörlüğünü BloombergHT Yayın Koordinatörü Cüneyt Başaran’ın
yapacağı bir panel düzenlenecek. Panelde Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selin
Sayek Böke, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Global Source Partners Danışmanı Ekonomist
Murat Uçer, Dünya Bankası Türkiye Ofisi Baş Ekonomisti Marina Wes değerlendirmelerde
bulunacak.
Söz konusu panelde, başta ABD ve AB ekonomileri olmak üzere küresel ekonomide krizden
çıkış işaretleri ve Türkiye dahil olmak üzere gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerdeki iktisadi
eğilimler değerlendirilecek.
!
!
!!!!!!
TÜSİAD!ve!Dünya!Bankası!!
Küresel'Ekonomik'Beklentiler:'Değişen'Öncelikler,'Geleceği'İnşa'Etmek'
konferansına!katılımınızdan!memnuniyet!duyarlar.''
23'Haziran'2014,'Pazartesi/'10.00'D'12.00'
Hyatt%Hotel,%Balo%Salonu%
(Taşkışla!Caddesi,!Harbiye,!Istanbul)!
PROGRAM'
Açılış'Konuşmaları'
Jose%Guilherme%Reis,%Türkiye!Rekabet!Programı!Koordinatörü,!Dünya!Bankası%
Cenk!Çimen,!Yönetim!Kurulu!Üyesi,!TÜSİAD!
Raporun've'Türkiye'Ekonomi'Notu’nun'Sunumu'
Andrew%Burns,!Yönetici,!Kalkınma!Araştırmaları!Grubu,!Dünya!Bankası%%
Marina%Wes,%Baş!Ekonomist,!Dünya!Bankası!Türkiye!Ofisi!
Panel'
Moderatör:'Cüneyt%Başaran,!BloombergHT,!Yayın!Koordinatörü!
Panelistler:'
Doç.%Dr.%Selin%Sayek%Böke,%Bilkent!Üniversitesi%
Murat%Uçer,!Ekonomist,!Global!Source!Partners/Koç!Üniversitesi%
Marina%Wes,%Baş!Ekonomist,!Dünya!Bankası!Türkiye!Ofisi!
!
SoruDCevap'
LCV:%Bilgen%Kahraman,%Tel:%+%90%(312)%459%83%70,[email protected]:[email protected]%
Toplantıda'İngilizceDTürkçe'simultane'çeviri'yapılacaktır.!
!
!
!!!!!!!!!
!
TÜSİAD!and!World!Bank!cordially!invite!you!to!a!conference!on!
Global'Economic'Prospects'2014:'!Shifting(priorities;(strengthening(the(foundations(for(growth'
Monday,'June'23,'2014/'10.00'D'12.00'
Hyatt%Hotel,%Ball%Room%
(Taşkışla!Caddesi,!Harbiye,!Istanbul)!
AGENDA'
Opening'Remarks'
Jose%Guilherme%Reis,%Turkey%Competitiveness%Program%Leader,%World%Bank%
Cenk%Çimen,%Board%Member, TÜSİAD%
Keynote'Speech'and'Presentation'of'Turkey'Regular'Economic'Brief'
Andrew%Burns,%Manager,%Development%Prospects%Group,%World%Bank%
Marina%Wes,%Lead%Economist,%World%Bank%Turkey%Office%
Panel'
Moderator:'Cüneyt%Başaran,%Broadcast%Coordinator%BloombergHT%%
Panelists:'
Ass.%Prof.%Selin%Sayek%Böke,%Bilkent%University%
Murat%Uçer,%Economist,%Global!Source!Partners/Koç!University%%
Marina%Wes,%Lead%Economist,%World%Bank%Turkey%Office%
Q&A'
%
RSVP:%Bilgen%Kahraman,%Tel:%+%90%(312)%459%83%70,[email protected]:[email protected]'
Simultaneous'TurkishDEnglish'translation'will'be'provided.!
Download

tüsiad ve dünya bankası, küresel ekonomik gelişmeleri ele alan bir