TÜRKMENİSTAN ÖZEL SAYI
ARKADAGA ŞÖHRAT İÇİNDEKİLER  Yönetimden... S.1  Kültür... S.6  Coğrafi Konum... S.2  Türkmen Halısı... S.7  Proje Tanıtımı... S.13  Yerleşim ve Devlet Yönetimi... S.3  Sanat... S.8  Haberler... S.10‐12  Tesis Bilgileri... S.14  Ülke Ekonomisi... S.4‐5  Türkmen Atı... S.9  Fotoğraflarla Tesisler... S.15‐18
Tepe‐bülten bir Tepe İnşaat San. A.Ş. elektronik yayınıdır. http://ebulten.tepeinsaat.com.tr ‐ [email protected] YÖNETİMDEN 12
Tepe Türkmenin EPC Yüklenici olarak gerçekleştirdiği “8 Adet Hububat Depolama ve İşleme Tesisi” Projesi, sözleşme süresinden önce başarıyla tamamlanarak işverene teslim edilmiştir. Türkmenistan’nın 5 vilayetinde 8 ayrı şantiyenin kurulması, yönetilmesi, işletilmesi, malzeme akışlarının zamanında sağlanması ve projenın zamanında teslimi, Ekibimizin fedakar çalışmasının bir sunucudur. Ekipmanları ABD, Türkiye ve Danimarka gibi üç farklı ülkeden tedarik edilen proses ekipmanlarının, satınalması ve lojistiği anlamında tüm teknolojik malzemeler şantiyeye zamanında intikal ettirilmiştir. Yüklenici Tepe Türkmenin ve İşverenimiz Türkmenistan Galla Bakanlığının başarısı, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimhamedov’un bizzat törene katılımı ile taçlandırılmış ve onurlandırılmıştır. Tesislerin işletime alınması törenlerine katılan bütün yöneticilerimiz ve çalışanlarımız, bu haklı gururu yaşamışlardır. Projeye emeği bütün Tepe Türkmen ekibine ve İşverenimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Tepe‐ Türkmen Yönetimi 2
COĞRAFİ KONUM Türkmenistan kuzey yarımkürede Orta Asya’nın Batı Bölgesindedir. Uzunluğu batıdan doğuya 1100 kilometre, güneyden kuzeye 650 kilometre civarındadır. Türkmenistan, 488.100 km² yüzölçümü ile Rusya, Kazakistan ve Ukrayna’dan sonra, Bağımsız Devletler Topluluğu’na giren ülkeler arasında dördüncü sıradadır. Türkmenistan güneyde İran, güney‐doğuda Afganistan, kuzeyde Kazakistan, kuzey‐
doğuda Özbekistan, kuzey‐batıda ise Hazar Denizi olmak üzere Azerbaycan ve Rusya ile sınır komşusudur. Türkmenistan, ılıman iklim kuşağının çöl bölgesinde bulunur. Topraklarının %80’ne yakınını Asya’nın en büyük çöllerinden biri olan Karakum Çölü oluşturur. Çöl, ülkenin büyük bir çoğunluğunu kaplar. Geriye kalan kısım ise dağlar, ırmaklar, göller, göletler, yerleşim yerleridir. Güneyindeki Köpetdağ, yüksek sıradağları ile güney doğuya kadar uzanır. Köpetdağ’ın en yüksek noktası olan Çopanata 2942 metre olup, sıradağları Büyük Balkan ve Küçük Balkan adıyla Hazar kıyılarına kadar uzanır. Köpetdağ’ın en büyük noktası Ayrıbaba olup, yüksekliği 3139 metredir. Köpetdağ tabiatın en güzel merkezlerinden biridir. Doğal manzarası ile zengin hayvan ve bitki dünyası ile kendine has güzel ve ilgi çekici yerdir. Türkmenistan’da en yüksek dağ zirvesi, en derin göl, en güzel mağara ve pek çok dinozor izlerine burada rastlamak mümkündür. Yararlanılan Kaynaklar: http://www.mfa.gov.tr http://turkmenistanembassy.com Türkmenistan Bağımsızlığın 20.yılında Fotoğraf Albümü Kuzeyde Köpetdağ ,yerini düz ve bol ürün veren, daima yeşil olan bir vahaya bırakır. Ceyhun (Amuderya) ırmağı, ülke topraklarının büyük bir kısmından geçmektedir. Güneyde ise Murgap, Tecen ve Etrek ırmakları vardır. Arçabil Vadisi, dağ arasında bulunan, uzunluğu 10 km olan daracık bir vadidir. Vadi, Merkezi Köpetdağ’ın tektonik yarılmalara göre akan Firuze nehirciğinin kıyısını süslemiş olan güzel, doğal parklara bürünmektedir. Vadinin duvarları, dağ cinslerinin çökmesiyle oluşmuştur. YERLEŞİM VE DEVLET YÖNETİMİ 3
Türkmenistan’ın Yerleşim Birimlerine Göre Dağılımı Başkent: Aşkabat Devlet beş vilayetten (il) oluşur: 




Ahal Balkan Daşoğuz Lebap Marı Ülke toplam 16 şehir, 50 ilçe, 9 ilçe kasabası, 77 kasaba, 565 köy, 1937 küçük yerleşim biriminden oluşmaktadır. ANAYASA ANITI Yararlanılan Kaynaklar: http://www.mfa.gov.tr http://turkmenistanembassy.com Türkmenistan Bağımsızlığın 20.yılında Fotoğraf Albümü Devlet Yönetimi Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından 27 Ekim 1991 tarihinde bağımsızlığını kazanan Türkmenistan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yönetilmektedir. Cumhurbaşkanı, devlet başkanıdır ve Türkmenistan’ın en yüksek makamıdır. Yasama organı, Türkmenistan’da Meclistir. Meclis, toplam 125 milletvekilinden oluşmaktadır. Milletvekilleri, yerel seçim bölgelerine göre 5 yıllık süre ile seçilmektedir. Meclis, gerekli kararları çıkarır, Türkmenistan’ın anayasasında ve diğer kanunlarda gerekli değişikleri yapar. 12 Aralık 1995’te Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın genel kurulunun meclisinde, 185 üye devletin onayıyla Türkmenistan’a Daimi Tarafsızlık statüsü verilmiştir. Aşkabat’ın güneyinde, Köpetdağ’ın yüksek yamaçlarında inşa edilen Tarafsızlık Binasının temel iskeleti, 12 Aralık 1995 tarafsızlık gününe mahsus bir anlam taşıyor. Bu binanın dört bir yanını, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın üye devletlerinin bayrakları süslüyor. Türkiye ‐ Türkmenistan Siyasi İlişkileri Türkiye, Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Aşkabat’ta ilk Büyükelçilik açan ülkedir. Ortak tarihi, kültürü, dini, dili paylaşan iki kardeş ülke ve halk arasında, “Bir Millet, İki Devlet” temelinde dengeli, karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı ilişkiler bulunmaktadır. MECLİS BİNASI TARAFSIZLIK BİNASI 4
ÜLKE EKONOMİSİ Enerji Sektörü Türkmenistan, zengin doğal gaz yatakları ile dünyanın önemli doğal gaz üreticisi ülkeleri arasında yer almaktadır. Türkmenistan ürettiği doğal gazın büyük bir bölümünü boru hatlarıyla bağlandığı Rusya, İran ve Çin’e ihraç etmektedir. Türkmen doğal gaz yatakları karmaşık ve çok yönlü yapısı ile diğer yataklardan farklılaşmaktadır. Türkmenistan coğrafyasında henüz keşfedilmemiş doğal gaz yatakları mevcuttur. Tarım Sektörü Ülkenin büyük bölümü çöllerle kaplı olmasına rağmen sulanabilen arazilerde tarım yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Pamuk ve buğday en önemli ürünler olup, üretilen pamuğun büyük bölümü ihraç edilmekte, buğday ise iç pazarda tüketilmektedir. Türkmen toprağı, çiftçilik kültürünün ilk merkezlerinden biridir. Ülkenin zirai işlerini gelecekte daha da geliştirmek için özellikle çiftçi kooperatiflerinin teknik alt yapısı güçlendirilmiştir. Dokuma Sanayi Bağımsızlık yılları içerisinde ortaya çıkan ve günümüzde en hızlı gelişen meslek gruplarından biridir. Türkmenistan, dünyanın eski pamuk üreten merkezlerinden biri olduğu için bu sektörün ilerlemesi için temel alt yapısı mevcuttur. Endüstriyel ülkeye dönüşen Türkmenistan’ın pamuğu, her sahada kullanması, dokuma tekstil birimleriyle doğrudan ilişkilidir. Sıvı gibi akıcı olan beyaz çöl kumlarının uçsuz bucaksız toprak çatlaklıklarının altında “Mavi Yangıç” (doğal gazın), “Kara Altının” (petrol) yatakları adeta deniz gibi dalgalanmaktadır. Yararlanılan Kaynaklar: http://www.mfa.gov.tr http://turkmenistanembassy.com Türkmenistan Bağımsızlığın 20.yılında Fotoğraf Albümü Özel sektörün gelişmesi Türkmenistan’da son yıllarda özel sektörü geliştirmek ve özel sektör çalışanlarına destek sağlamak için uygun yasaların birçoğuna imza atılmıştır. Sanayiciler ve Özel Sektör hakkında çıkarılan kanun, iş çevresinin imkanlarını daha da genişletmiştir. Türkmen yönetimi, uyguladığı ekonomik programlarla ülkenin kalkınmasına ve sanayileşmesine yönelik adımlar atmaktadır. Hazar Denizi kıyısındaki Avaza Turizm Bölgesine önemli yatırımlar yapılmakta ve böylelikle ülkenin turizm gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir. Devlet Başkanı Berdimuhamedov’un dış politika açılımlarıyla birlikte dış ekonomik ilişkilerde de önemli bir hareketlilik yaşanmış, Türkmenistan’ın dış ticaret hacmi hızla artmıştır.
TÜRKMENİSTAN SANAYİCİLER VE ÖZEL SEKTÖR MERKEZİ
ÜLKE EKONOMİSİ 5
İnşaat Sektörü Türkmenistan günümüzde, inşaat sektöründe hızlı büyüyen ve günden güne ilerleme kat eden ülke konumundadır. Ülkenin başkenti Aşkabat son yıllarda Ak Mermerli Şehre dönüşmüştür. Burada çok katlı, yaşam için bütün olanakları olan, odaları genişletilen ve yaşam şartları ve ihtiyaçları dünya standartlarına uygun olan konutlar hızlı bir şekilde inşa edilmektedir. 2007‐2011 yıllarında Aşkabat Şehrinde çok sayıda inşa, otoban, park ve gezi alanları, anıtlar, su püskürtme sistemleri yapılmıştır. AŞKABAT RUHİYET KÖŞKÜ 2012‐2016 yılları sosyal‐ekonomik geliştirme projesi gereğince çimento, maden olmayan inşa malzemeleri, duvar materyalleri, pencereler, kiremit, genleşen materyaller, metal çeşitleri, seramik, asfalt beton ve diğer inşa malzemelerinin üretiminin katlanarak artması beklenmektedir. Türkiye ile Ekonomik İlişkiler Türkmenistan'da faaliyet gösteren başta inşaat şirketleri olmak üzere Türk firmaları iki ülke arasındaki ticaret hacminin büyük bir bölümünü gerçekleştirmektedirler. GUINNES REKORLAR KİTABINA GİREN ANIT Türkiye Türkmenistan’dan, pamuk, tekstil ürünleri, enerji, kimya ve tarım ürünleri ithal ederken, Türkmenistan Türkiye’den, metal, beyaz eşya, elektronik ürünler, gıda, tekstil sanayi ürünleri, işlenmiş gıda ürünleri, inşaat malzemeleri, ulaştırma araçları ve ilaç ithal etmektedir. Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticari ilişkiler, özellikle müteahhitlik alanında 2008 yılından itibaren rekor seviyelere ulaşan taahhütlerle birlikte hızlı bir artış ivmesi kazanmıştır. Türkmenistan son yirmi yıllık dönemde, Türk müteahhitlik sektörünün en fazla proje üstlendiği ülkeler arasında birinci sıradadır. Turizm alanında en hızlı büyümeyi gerçekleştiren ülkelerden biri olan Türkiye’ye her yıl çok sayıda Türkmen vatandaşı turizm veya ticaret amacıyla gelmektedir. Yararlanılan Kaynaklar: http://www.mfa.gov.tr http://turkmenistanembassy.com Türkmenistan Bağımsızlığın 20.yılında Fotoğraf Albümü MARI 6
KÜLTÜR Aşkabat, Türkmenistan’ın derin tarihi hakkında bilgi veren değerlerin toplanmasıyla dikkat çeken müzeler şehri olarak da bilinmektedir. Türkmenistan, aslında eski kültür medeniyetlerinin bir ocağıdır. Ülkenin her yerinde eski birikimlerin anıtları vardır. Türkmenistan dünyanın arkeoloji hazinesi olarak görülmektedir. Burada taş devrinden itibaren orta çağın sonlarına ait birçok anıtlar muhafaza edilmiştir. Türkmenistan’da kültürel ve tarihi anıtları korumak, kültürel mirası öğrenmek ve halka ulaştırmak için birçok çalışma yapılmaktadır. 1999’da eski Merv’in, 2005’te Köhneürgenç’in abideleri, 2007’de Nusay Kalesi UNESKO’nun Dünya Miras Listesi’ne girmiştir. ASTANABABA ANITI Türkmenistan son yıllarda Müzelerin ülkesine dönüşmüştür. Aşkabat’ta ve il merkezlerinde Tarihi ve Ülkeyi Araştırma Müzeleri açılmıştır. Müzelerin tarihi nitelikteki eserleri, geçmişi ve günümüzü birbirine bağlama hususunda önemli katkı sağlamaktadır. İllerde hizmete sunulan Devlet Sazlı Drama Tiyatrolarında halkın kahramanlık geçmişine, şöhretli tarihine atfedilen drama eserleri sahnelenmektedir. Yararlanılan Kaynaklar: Türkmenistan Bağımsızlığın 20.yılında Fotoğraf Albümü DEVLET DRAMA TİYATROSU MARI 7
TÜRKMEN HALISI Dünyanın en büyük halısı Türkmenistan’da dokunan “Altın Asır” adlı halıdır. 2001 yılında dokunan bu halı 301 m2 alana sahiptir. Genişliği 14 metre, uzunluğu 21,5 metre ve ağırlığı 1200 kg olan bu dev halı, 2003 yılında Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiştir. Türkmen kültürünün en önemlilerinden biri olan Türkmen halıları dünyanın en iyi halıları arasında sayılmaktadır. Türkmenistan ise halının öz vatanı, halıcılığın kalbi sayılan bir ülkedir. Tarihte Türkmen halıları “Büyük İpek Yolu” aracılığıyla dünya pazarlarına ulaşmıştır. Eski Mervin Gavur‐Kale harabelerinde yapılan incelemede 2000 yıl önce dokunmuş halı parçaları bulunmuştur. Tarihteki ünlü gezginlerce Türkmen halılarının ince işlenmiş güzel halılar olduğu belirtilmiştir. Türkmen halısının bu şöhreti günümüzde de sürmektedir. Türkmenler her türlü duygu ve düşüncesini halılara işlemiştir, hatta tarihi bile halı motiflerinde bulmak mümkündür. Türkmen alimlerinin arasında, Oğuz Han’ın oğullarına bıraktığı vasiyetin Türkmen halısında yaşatıldığı şeklinde bir görüş de vardır. “Su Türkmen’in kalbidir”, “dokuduğun halıyı yere ser, kalbinden geçenleri söyleyeyim” deyişleri halı ile ilgili birçok deyişten iki örnektir. Türkmenistan’da halıya verilen önem ve değer çok büyüktür. Halıcılık sektörüne ait bir bakanlık bulunmakta, mayıs ayının son Pazar günü ülkede “Halı Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Türkmen halısını ünlü yapan ve başka halılardan ayıran en önemli özellikler sık dokunması, renklerin sabitliği ve nakışların özgünlüğüdür. Türkmen halılarında daha çok kızıl, kırmızı renkler hakimdir. Halılar pamuk, yün veya ipekten olup evlerde ya da el halısı fabrikalarında dokunmaktadır. Halılar için yün iplik, ilkbaharda kırpılan koyunların yününden elde edilmektedir. Doğal boyalarla boyanan ipliklerin kullanıldığı halıların rengi aynı canlılıkta yüzyıllarca kalabilmektedir. Aşkabat’da bulunan halı müzesinde Türkmenistan’ın farklı vilayetlerine ait yaklaşık 2000 halı sergilenmektedir. 15
Araştırmacılar için bu müze oldukça etkileyicidir. Tarihi halıların yanısıra ülkede dokunan halılar içinde seçilen halılar da müzeye getirilmektedirler. Türkmen Halısının yüzyıllardan beri çeşitli vesile ve yollarla dünyanın pek çok ülkesine götürüldüğü, buralarda sergilendiği ve dünya Adnan ŞAHİN
çapında ün kazandığı bilinmektedir. Bugün İdari İşler Müdürü de Türkmen Halıları dünyanın pek çok ülkesi tarafından talep edilmektedir. Kaynak: www.askabatilk.itgo.com Türkmen bayrağında Türkmenistan’daki beş büyük boyu simgeleyen motifler bulunmaktadır. Bu motifler beş boya ait halı motifleridir. Türkmenistan bayrağında halı motifleri bulunması Türkmenlerin halıya ne derece büyük önem verdiklerinin de bir göstergesidir. MAHTUMKULU FİRAKİ
Türkmen klasik edebiyatı’nın öncüsü, milli şair Mahtumkulu Firaki, ölüm yıldönümü sebebiyle Türk dünyasında etkinliklerle anılmaktadır. Mahtumkulu Firaki, 1724 yılında, İran’ın Günbed‐i Kavus şehrinin Hacı Kavuşan köyünde dünyaya gelmiştir. Asıl adı Mahtumkulu olan şair, şiirlerinde Firaki mahlasını kullanmıştır. Arapça, Farsça ve Çağatayca'yı öğrenen şair, konusunu gerçek hayattan alarak yazdığı şiirlerle Türkmen şairler içinde önde gelen isimlerden biri olmuştur. Yaşadığı dönemin halk dilini kullanan şair, şiirlerinde dini motifleri, evrensel ve milli değerleri, sosyal dengesizlikleri, hayatı ve toplumsal olayları kapsayan konuları dile getirmiştir. Assos
Mahtumkulu FİRAKİ
Halkın özgürlüğünü, bağımsızlığını arzu eden, halkın sevgisini kazanan şair, şiirlerinde vatan sevgisi, birlik beraberlik, Türkmenlerin birleşmeleri, sosyal dengesizlik, öğütleri, aşk ve tasavvufla ilgili konuları, mertlik, namertlik, kahramanlık, insanı sevme, dostluk gibi konuları ele almıştır. Klasik edebiyatla, halk edebiyatını birleştirmiş, ninnilere, manilere, atasözlerine de yer vermiştir. Halka yararlı olacak pek çok öğüt şiirini, atasözlerindeki edayla yazmış, vefa, yiğitlik, tok gözlülük, cömertlik gibi yüksek ahlaki değerleri telkin etmiştir. Mahtumkulu Firaki’nin mezarı, İran'ın kuzeybatısındaki Aktokay köyünde bulunmaktadır. Türkmence Türkçe 8
SANAT Kaynak www.turkmenistanembassy.com.tr Reygan Eyledi Gaygı‐gamda eziz ömrüm soldurıp, Şum pelek azabım reygan eyledi; Yazan kitaplarım sile aldırıp, Gözlerim ızında giryan eyledi. Gapıllıkda duşman aldı daşımız, Dargatdı her yana deni‐duşumız, Bäş yilda bir kitap eden işimiz, Gızılbaşlar alıp, weyran eyledi. Bir niçämiz golı baglı gul bolup, Niçeler ızında sargarıp‐solup, Kimi berip, onun bahasın alıp. Her kime bir belli baha eyledi. Şum pelek birehim, mana bildirdi, Aglamakdan gül yüzlerim soldurdı. Golyazma kitabım sile aldırdı, Duşmanımı jeyhun derya eyledi... Niçeler dünyäde boldı bir kişi, Niçänin agzını doldurmaz aşı, Niçänin matamdan gutulmaz başı, Gije‐gündiz «waleyleta!» eyledi. Köydürer şum pelek jebri‐jepası Yalandır, inanman, ähdi‐wepası, Magtımgulı, yok bu sözün hatası, Pelek elip kaddim duta eyledi. Ziyan Eyledi Kaygıyla gamla aziz ömrüm soldurup Kötü felek azap, ziyan eyledi. Yazan kitaplarımı sele kaptırıp Gözlerimin önünde, beni giryan eyledi. Gaflette düşman aldı taşımızı Dağıttı her yana akranlarımızı. Beş yılda bir kitap eden işimiz Kızılbaşlar alıp, viran eyledi. Bir nice kolu bağlı kul oldu, Niceleri önünde sararıp soldu. Kime ne verdiyse fazlasını aldı, Herkese belli bir fiyat eyledi. Kötü felek acımasız, bana bildirdi Ağlamaktan gül yüzümü soldurdu. El yazması kitabımı sele kaptırdı Düşmanımı ceyhun, derya eyledi. Nicesi dünyada kaldı bir kişi, Nicenin ağzını doldurmaz aşı. Nicenin matemden kurtulmaz başı. Gece gündüz feryat figan eyledi. Yakar kötü feleğin cebri cefası Yalandır, inanmayın, ahdi vefası. Mahtumkulu, yok bu sözün hatası Felek boyumu posumu eğri eyledi. Mahtumkulu Firaki 14
9
TÜRKMEN ATI sahada abileri top oynarken sıkılan Yararlanılan Kaynaklar: www.askabatilk.itgo.com www.wikipedia.org Tarih boyunca at, Türkmenler için hayatın bir parçası olmuştur. Türkmenler atların yardımıyla geniş coğrafyalara yayılmış, yeni yerler keşfetmiş ve ulaştığı yerlerde egemenlik sağlamıştır. At, ilk olarak Türkmenler tarafından ehlileştirilmiş, bu da Türkmenlerin askeri ve ekonomik üstünlük sağlamasında başlıca etkenlerden biri olmuştur. Türkmen atları, Türkmenistan kültüründe ve devletinde ayrı bir değere sahiptir. Sovyet ekonomik sistemi içinde yok olma noktasına Güzellikleriyle büyüleyen Ahal‐Teke atları gelen atlar Türkmenistan devletinin konuya zarif ve ince bir yapıya sahiptir. Kulakları dik verdiği önem çerçevesinde gelişmeye ve ve ince, boynu ince ve uzun, gözleri badem tarihteki eski önemli yerini yeniden almaya şeklinde canlı ve parlaktır. Gözleri keskin başlamıştır. Türkmenistan’daki çeşitli tarım olduğundan uzağı iyi görür ve tehlikeyi çiftliklerinde ve devlet üretme çiftliklerinde önceden tespit eder. Tüyleri parlak, ince ve modern metodlar uygulanarak atlar kısadır. Vücudu daima hafif metalik parlar. yetiştirilmektedir. Yelesi genellikle kısa, az ve yumuşak, kuyruk kılları incedir. Ahal‐Teke atı boynunu saldırıya Türkmenistan armasında yer alan at figürü, hazırlanan bir kobra gibi dik tutar. Bu haliyle atın Türkmen kültürünün vazgeçilmezi adeta bir saltanat sahibini andırır. Eğimli olduğunun ve ona verilen değerin omuzu, uzun bir sırtı, uzun bacakları ve küçük göstergelerinden biridir. Türkmenistan’ın en sert bir kalçası vardır. Hareketleri rahat ve önemli bayramlarından biri olan ‘At Bayramı’ esnektir. Nisan ayının son pazar günü kutlanmaktadır. Ahal‐Teke güzelliği ve zerafeti yanında fiziksel Ahal‐Teke atı, Türkmenistan’ın sembolü olarak da oldukça güçlü bir attır. Kas yapısı haline gelmiş, eşi benzeri olmayan safkan mükemmeldir. Sağlam tırnakları uzun Türk atıdır. Başkent Aşkabat’ın da içinde yer mesafeleri kat etmesini sağlayan önemli bir aldığı Ahal bölgesinde yaşayan Teke özelliktir. İnce yapısı nedeniyle az yem yer, az Türkmenleri tarafından yetiştirildiği için su içer. Açlığa ve susuzluğa dayanıklı, dağlık 16
“Ahal‐Teke” adını almıştır. arazi ve çöl şartlarına elverişli bir hayvandır. Her türlü yürüyüş şeklini iyi şekilde Yaşayan en eski at ırkı olan Ahal‐Teke, gerçekleştirir. Enerjisini birden bire harcamaz. sıradışı fiziksel gücünü ve duyarlı kişiliğini Esnek yapısı sayesinde manevra kabiliyeti Orta Asya’nın kendine özgü doğa yüksektir. koşullarından almıştır. Ahal‐Teke’nin adının Manas ve Dede Korkut destanlarında geçtiği Hüner ve eğitim gösterilerinde diğer atların belirtilmektedir. Ahal‐Teke’nin kanı birçok zorlandığı bazı zor hünerleri kolayca başarır. Dünyaca ünlü Türkmenistan Devlet Sirki ve modern at ırkının gelişimini etkilemiştir. Kalkınma Topluluğu’nun Ahal Teke atları ile Ancak yine de yüzyıllar boyu kendine has sergilediği akrobatik gösteriler, atların bu özelliklerini ve safkanlığını koruyabilmiştir. hünerlerini gözler önüne serer. At bilimcilerine göre Arabistan’daki arap ANKARA’DA AŞKABAT GÜNLERİ ‐
atlarının, kuzey Afrika’daki berberi TÜRKMENİSTAN DEVLET SİRKİ VE KALKINMA atlarının, İspanya’daki endülüs atlarının, TOPLULUĞU GÖSTERİSİ Almanya’daki trackhaner atlarının kökeni, geçmiş çağlarda bu bölgelere giden Ahal‐
Teke atlarıdır. Türkmen Atı’nın özellikleri Türkmen atlarının güzelliği etkileyicidir. Büyük İskender’in asya seferinde bu atların suretine ve güzelliğine hayran kaldığı söylenir. 1
10
HABERLER Gurbangulı
Berdimuhamedov: “Amacımız; İnşaat’ta da bilim alanında da birlikte çalışmak” Türkmenistan Devlet Başkanı Türkiye’de
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov, “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 4. Zirvesi”ne katılmak üzere Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak 3 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’ye geldi. Ziyaretinin ilk durağını Anıtkabir’de gerçekleştiren Gurbangulı Berdimuhamedov, daha sonra Türkmenistan’ın Milli Şair’i Mahtumkulu Firaki’nin anıtını ziyaret ederek çelenk bıraktı. Mahtumkulu Firaki’nin adını yaşatmak için Dikmen Vadisinde Türkmenistan Parkında yapımı gerçekleştirilen anıt 2012 yılında Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ile Abdullah Gül’ün katılımı ile açılmıştı. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov Bilkent’de Cyberpark’ı ziyaret etti 4 Haziran 2014 tarihinde Bilkent Holding ve Bilkent Üniversitesi işbirliğiyle kurulan “Bilim ve Teknoloji Parkı” Cyberpark’ı ziyaret eden Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov, Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Doğramacı, Tepe İnşaat Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve CEO’su Bahadır Güngenci, Tepe İnşaat Genel Müdürü Atila Kemal Oğuz, Tepe İnşaat İş Geliştirme Müdürü Saruhan Balaban ve Cyberpark Genel Müdürü Canan Çakmakcı tarafından karşılandı. Cyberpark Genel Müdürü Çakmakcı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki üst düzey yetkililerinin de
bulunduğu heyete, Cyberpark’ın hedeflerini ve 220’yi aşkın firma tarafından yürütülen projelerini anlattı. Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov da yaptığı konuşmada, iki ülke arasında son yıllarda ticari ilişkilerin arttığını bilim, kültür, ticari ve ekonomik alanda işbirliği yaptıklarını kendilerinin de 12 Haziran’da Türkmenistan’da bir teknopark açacaklarını belirterek herkesi bu açılışa davet etti. Türkiye ile beraber petrogaz, inşaat, tarım gibi birçok alanda işbirliği yapabileceklerini belirten, Türkmenistan’da gerçekleştirilen silo projeleri kapsamında Tepe‐Türkmen’in çalışmalarından övgüyle bahseden Gurbangulı Berdimuhamedov “Bizim amacımız inşaatta da bilim alanında da birlikte çalışmak” diye konuştu. Türkmenistan’ın 2020‐2030 yıllarına kadar ulusal kalkınma programı bulunduğunu hatırlatan Konuk Devlet Başkanı, ülkesinin sanayi bakımından kalkınmasına çalıştıklarını da anlattı. Gurbangulı Berdimuhamedov, Cyberpark ziyareti kapsamında Bilkent Üniversitesi bünyesinde yer alan Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’ni de (UNAM) gezerek laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 3
11
HABERLER Türkmenistan'da Türk şirketleri toplu açılış yaptı Daşoğuz vilayetinde Kültür Haftası kapsamında düzenlenen törende, üretilen buğdayın korunması için çeşitli bölgelerde Tepe Türkmen tarafından inşa edilen hububat depolama ve işleme tesisleri de hizmete açıldı. Türkmenistan’ın Ahal, Daşoğuz, Lebap ve Mary vilayetlerinin Altınsahra, Tejen, Babadayhan, Karakum, Beyik Türkmenbaşı, Garaşsızlık, Boldumsaz ve Saparmurat ilçelerinde Aralık 2012 tarihinde Tepe Türkmen tarafından yapımına başlanan 8 adet hububat depolama ve işleme tesisinin açılışı Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov'un katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışa Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov’un yanı sıra bakanlar, Aşkabat Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tepe Türkmen Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Bahadır Güngenci, Atila Kemal Oğuz, Şafak Kolay, Kamil Alp, Tepe Türkmen yetkilileri, iş adamları, Türk ve yabancı basın mensupları, resmi kurumların yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tesisler videokonferans aracılığı ile hizmete açılırken canlı yayınla vatandaşlara da duyuruldu. Açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov, ülkesinde yeni açılan tesislerde toplam 4 binden fazla kişinin istihdam edileceğini söyledi. Bunun çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Türkmen lider, tarım, tekstil ve hayvancılık sektörlerinde Türk Firmaları tarafından yeni yapılan tesisler ile önemli gelişmelerin elde edileceğine inandığını kaydetti. Türkmenistan'ın buğday üreterek, ihraç eden nadir ülkelerin arasında yerini aldığını söyleyen Berdimuhamedov, ülkenin çeşitli bölgelerinde açılan hububat depolama ve işleme tesisleri sayesinde un ve un mamülleri üretiminde önemli bir mesafenin katedileceğini belirtti. Türkmenistan'ın uluslararası işbirliği açısından 'Açık kapılar' politikasını izlediğini kaydederek, bu bağlamda Türkmenistan'da yaptığı işler ile kendilerini güvenli ve sorumlu partner olarak tanıtan Türk şirketlerinden gelecek bütün yeni projeleri değerlendirmeye her zaman hazır olduklarını söyledi. Türk iş dünyasının Türkmenistan pazarındaki konumunu daha da genişletmek istediğini kaydetti. Devlet Başkanı, Türkmenistan'ın stratejik ortağı olarak gördüğü Türkiye ile ulusal ve bölgesel çapta birçok yeni projelere imza atmaya hazır olduklarını belirtti. Türk şirketleri tarafından inşa edilen hububat depolama ve işleme tesisi, hayvancılık kompleksi, sanatoryum, iplik ve pamuk işleme fabrikalarının toplam maliyeti 350 milyon dolar HABERLER 2
12
Tepe Türkmen, geleneksel “Ak Şehrim Aşkabat” 13. Uluslararası Fuarına katıldı Türkmenistan'ın Başkenti Aşkabat'ta her yıl düzenlenen “Ak Şehrim Aşkabat” uluslararası fuarı 25‐26 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapıldı. Bu yıl sekizincisi düzenlenen fuara, aralarında Türk şirketlerinin de bulunduğu yaklaşık 70 yabancı şirket katıldı. Ak şehrim ismini Aşkabat’ın beyaz mermer yapısından alan fuarı Aşkabat Valiliği ile Ticaret ve Sanayi Odası düzenledi. Fuarın açılış törenine, Meclis Başkanı Akca Nurberdiyeva, Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ve kabine üyeleri, bakanlar ve yabancı misyon şefleri ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Meclis Başkanı Akca Nurberdiyeva, kabine üyeleri ile birlikte bütün standları teker teker gezdi ve şirket yetkililerinden bilgi aldı. Fuara ilk defa ülkedeki özel şirketler de katıldı. Başta Türkiye olmak üzere Almanya, Belarus, İran, Kazakistan, Özbekistan, Rusya ve İspanya gibi ülkelerden şirketlerin katıldığı fuarda, özellikle inşaat malzemeleri, petrol ve kimya, iletişim ve enerji sektörü ürünleri ile otomobiller sergilendi. Türkmenistan’da inşaat alanında faaliyet gösteren Tepe Türkmen İnşaat, Efor, Sehil, Polimeks, Şahin, Kotam, Mutluhane, Belda ve Bahar gibi Türk şirketleri stand açtı. Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov, fuara katılanlara gönderdiği mesajda; “beyaz mermerle bezenen Aşkabat'ın barış ve dostluk merkezi olması için çok büyük işler yapılıyor. Aşkabat'ı Asya’nın incisi haline dönüştürmeyi planlıyoruz. Aşkabat, her yıl çok sayıda uluslararası konferans, forum, zirve ve fuara ev sahipliği yapıyor. Bu önemli etkinliklere dünyanın çeşitli ülkelerinden heyetler katılıyor. Fuar çerçevesinde yapılacak görüşmelerin verimli geçmesi için tüm imkanlar seferber edilecek" sözlerine yer verdi. Tepe Türkmen fuarda, Türkmenistan’ın Ahal, Daşoğuz, Lebap, Mary vilayetlerinin Tejen, Babadayhan, Boldumsaz, Saparmurat, Garaşsızlık, Beyik Türkmenbaşı, Altınsahra, Karakum ilçelerinde yapımı gerçekleştirilen toplam kapasitesi 360.000 ton ve toplam inşaat alanı 371.243 m² olan 8 adet hububat depolama ve işleme tesisinin maketini katılımcıların ilgisine sundu. 3
13
PROJE TANITIMI PROJE KÜNYESİ Proje Adı 8 Adet Hububat Depolama Ve İşleme Tesisi İnşaatı Projesi Yer Türkmenistan’da 8 ayrı lokasyon (Altınsahra, Babadayhan, Beyik Türkmenbaşı, Boldumsaz, Garaşsızlık, Karakum, Tejen, Saparmurat) İşveren Türkmenistan Galla Önümleri (Türkmenistan Tarım Bakanlığı) Yusuf Kenan ÇAĞLAR
Proje Müdürü Sözleşme Tarihi 01 Aralık 2012 Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Süre Uzatımı Yok Sözleşme Bedeli 132.400.000 $ Toplam İnşaat Alanı 371.243 m2 8 ADET HUBUBAT DEPOLAMA VE İŞLEME TESİSİ İNŞAATI PROJESİ
Türkmenistan Tarım Bakanlığı, elde edilen tahılların güvenli ve hijyenik şartlarda depolanması amacıyla Ülkede mevcut silo tesislerine ilave olarak son 2 yıl içinde 13 adet yeni silo tesisi yaptırmıştır. Türkmenistan Tarım Bakanlığı’nın kontrolünde yapılan 8 Silo tesisleri daha önce Tepe Türkmen’in tamamladığı 5 Silo tesisinden ayrı ayrı olarak Tepe Türkmen’e ihale edilmiştir. Projelendirme sorumluluğu da Tepe Türkmen’e ait olan her bir silo tesisinde; Yönetim binası, araç parkı, çevre emniyet fensi, kontrol odası, temizleme ve yükleme ünitesi, kurutucu, kurutma platformu, ikmal depo binası, tahıl ambarı kulesi, yangın suyu deposu, tahıl sundurması, laboratuar, yükleme, operatör odası, pompa istasyonu, çevre emniyet duvarı, içilebilir su tankı, tren kantarı, güvenlik binası, sundurma, silolar, tohum işleme, trafo binası, treyler parkı, İnşaat sektörünün lider ve lokomotif firmalarından olan TEPE İnşaat’ın, Eskihisar tren yükleme, kamyon kaldırma platformu, tren boşaltma, kamyon kantarı binası, atık Grubu ile Türkmenistan’da kurulan Tepe Türkmen ortaklığı ile üstlendiği ikinci projesi siloları, atık su deposu, yaş dolum siloları olan “8 Adet Hububat Depolama ve İşleme olmak üzere 31 adet yapı veya üniteden Tesisi” Projesi, sözleşme süresi içerisinde oluşan tesiste her bir şantiye ortalama 46.405 m2 alana oturmaktadır. başarıyla tamamlanarak işverene teslim edilmiştir. Birbirinden bağımsız ve uzak 8 ayrı EPC olarak gerçekleştirilen “8 Adet Hububat şantiyenin kurulması, yönetilmesi, işletilmesi, malzeme akışlarının zamanında Depolama ve İşleme Tesisi” Projesi, endüstriyel tesis inşaatlarında şirketimizin sağlanması disiplinli ve planlı bir ekip çalışmasının başarısıdır. Denizaşırı ülke de tasarım, proses ve inşaat olarak Türkmenistan’da gerçekleştirdiği ilk proje ve dahil olmak üzere üç farklı ülkeden tedarik endüstriyel tesisler açısından kilometre taşı edilen proses ekipmanlarının, satınalması ve lojistiği anlamında tüm teknolojik olması bakımından son derece önemli sonuçlar doğurabilecek başarılı bir projedir. malzemeler şantiyeye zamanında intikal ettirilmiştir. Bütün şantiyelerde projeler, 2012 yılı Aralık ayında yapımına başlanan aynı tarihte başlatılmış olması, zamanında proje, Türkmenistan’ın 4 vilayetinde (AHAL, aynı tarihte tamamlanmasının yaratttığı DAŞOĞUZ, LEBAP, MARY) yer alacak şekilde zorluklara rağmen , işverene zamanında toplam kapasitesi 360.000 ton ve toplam teslim edilmiştir. Açılış törenlerinde bütün inşaat alanı 371.243 m2 olan 8 adet yöneticilerimiz ve çalışanlarımız, bu haklı hububat depolama ve işleme tesisini (Tejen, gururu yaşamışlardır . Yüklenici Tepe Babadayhan, Boldumsaz, Saparmurat, Türkmenin ve İşverenimiz Türkmenistan Garaşsızlık, Beyik Türkmenbaşı, Altınsahra, Tarım Bakanlığının başarısı, Türkmenistan Karakum) kapsamaktadır. Bunlardan 2 adedi Cumhurbaşkanı Sn.Berdimuhamedov’un 30.000 ton, 6 adedi 50.000 ton buğday bizzat törene katılımı ile taçlandırılmış ve depolama kapasitesine sahiptir. onurlandırılmıştır. 14
TESİS BİLGİLERİ 30.000 TON VE 50.000 TON BUĞDAY DEPOLAMA KAPASİTELİ TESİS BİLGİLERİ 2 adet 30.000 ve 6 adet 50.000 ton buğday depolama kapasiteli tesislerin alanları 50.350 m² dir. 30 bin ton depolama kapasiteli Garagum ve Babadayhan tesisleri tip proje olarak tasarlanmış olup yapı yerleşimleri ‐ yapı plansal ve formal özellikleri – çevre düzeni gibi faktörler iki tesis için de aynıdır. 24 adet ana yapıdan oluşan tesiste çelik konstrüksiyon ve betonarme konstrüksiyon yapılar bulunmaktadır. Yapıların oturum alanlarının toplamı 8314 m² dir. 50 bin ton depolama kapasiteli 6 tesiste (Tejen, Boldumsaz, Saparmurat, Garaşsızlık, Beyik Türkmenbaşı, Altınsahra) yapı adetleri – yapıların plansal ve formal özellikleri bir olup yapısal yerleşimlerde farklılıklar bulunmaktadır. 27 adet ana yapıdan oluşan tesiste çelik konstrüksiyon ve betonarme konstrüksiyon yapılar bulunmaktadır. Yapıların oturum alanlarının toplamı 8774.5 m² dir. Tesislerimizde 1200 m² çim alan bulunmaktadır. Tesislerin yeşil dokusu 150 adet farklı tiplerdeki çalılarla ve 170 adet Türkmenistan iklim ve bitki örtüsü şartlarına uyum sağlayabilecek nitelikte ağaçlarla desteklenmiştir. Araç yolları için 11.635 m² asfalt yüzey oluşturulmuştur. Son teknolojik kontrollerle denetlenerek kabul edilen buğday depolama işleminin dışında saatte 10 ton tohumluk buğday üretimi ve paketleme görevi gören makinelere sahip Tohumluk Buğday üretim binası ve depo alanları bulunmaktadır. Optimum 30 kişinin iş istihdamı sağlayacağı görevsel alanlar bulunmaktadır. Tesise alınması ya da depolama amaçlı getirilmesi gereken hububat ve tohumların ulaşımı demir yolu ve kara yolu araçlarıyla gerçekleşmektedir. 5
15
FOTOĞRAFLARLA TESİSLER
Mary Vilayeti
Altınsahra Tesisi Silo kapasitesi: 50.000 ton buğday
Daşoğuz Vilayeti Boldumsaz Tesisi Silo kapasitesi: 50.000 ton buğday
16
FOTOĞRAFLARLA TESİSLER
Mary Vilayeti Garagum Tesisi Silo kapasitesi: 30.000 ton buğday Ahal Vilayeti Babadayhan Tesisi Silo kapasitesi: 30.000 ton buğday 7
17
FOTOĞRAFLARLA TESİSLER
Lebap Vilayeti
Beyik Türkmenbaşı Tesisi Silo kapasitesi: 50.000 ton buğday Daşoğuz Vilayeti
Saparmurat Türkmenbaşı Tesisi Silo kapasitesi: 50.000 ton buğday 8
18
FOTOĞRAFLARLA TESİSLER
Lebap Vilayeti Garaşsızlık Tesisi Silo kapasitesi: 50.000 ton buğday Ahal Vilayeti
Tejen Tesisi Silo kapasitesi: 50.000 ton buğday 
Download

türkmenistan özel sayı arkadaga şöhrat