LumiDoz 8
INTERNATIONAL CONFERENCE ON LUMINESCENCE AND
ESR DOSIMETRY
27-29 August 2014 – Ankara/TURKEY
No.
Poster Title
Presenter
1
2
Tritium levels in bottled mineral waters sold in Rize, Turkey
Investigation of dosimetric features of watch glass with Electron Spin
Resonance Technique
Radioactivity analysis of nano SiO2 compound exposed to influence
of neutron irradiation in TRIGA Mark II type
research reactor
Intercomparison studies on detection of irradiated Turkish foodstuffs
using various methods
ESR, electrical and chemical properties of powdered basalt rocks
Synthesis and characterization of new phosphor based on MTiO3
Serdar DİZMAN
Canan AYDAŞ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
UV radiation absorption using gold nano particle on the cellular level
A hybrid approach for reliability analysis based on analytic hierarchy
process (AHP) and bayesian network (BN)
Acceptance testing of radiotherapy treatment planning systems
Influences of irradiation on the C–V and G/ ω –V characteristics of
Sl3N4 MIS capacitors
Design and implementation of an automated OSL reader
Thermoluminescence properties of basalt collected in Karataş region
of Gaziantep
Effects of annealing on thermoluminescence glow curve of chimera
(yanartaş) rock collected near the villige of Çıralı, Antalya
A simple method for estimating cosmic radiation doses for aircrew
The study of photo-transfered Optically stimulated luminescence (PTOSL) in irradiated red peppers
Co-preciptitation synthesis of nano Y2O3:Eu with different
morphologies and its photoluminescence properties
Thermoluminescence characteristics Of Zn(BO2)2:Ce3+ under β-ray
irradiation
Comparison of the energy response factor of LiF:MgTi, Al2O3:C and
BeO detectors in kilovoltage and megavoltage photon beams using
cavity theory
Luminescent properties of Li6Ce(BO3)3: La3+
De-convolution analysis of natural thermally assisted OSL signal
from quartz
Coral reef necklace as retrospective esr dosimetry
Neutron dose measurements in mixed gamma-neutron field using tld600 and tld-700
Luminescence properties of irradiated commercial color pencils for
retrospective radiation dosimetry
Radioactivity Of Natural Water Samples, Collected From South-West
Region Of Azerbaijan
Comparison of different dosimetric calculation models for evaluation
of maximum Y-90 permissible activity in Y-90 radiomicrospheres
treatment
Lumınescence emission spectra ın natural topaz
Radiation dose assessment during treatment planning for
heterogeneous chest phantom
Monte-Carlo investigation of proton pencil beam effects in the
rectangular target, with using GEANT4 and MCNPX codes
New Software and hardware design for Elsec-9010 OSL Dating
System
Mersin Akkuyu Sahillerinden alınan kum örneklerindeki doğal
radyoaktivite düzeyinin belirlenmesi
Manisa Köprübaşı uranium yatağında yetişen bazı sebzelerin
238
U,232Th ve 40K radyoaktivite düzeylerinin değerlendirilmesi
Sebzelerde TBP-Kerosen karışımı kullanılarak uranium miktarının
lazer uyarım ile florometrik olarak saptanması
Fuzzy manteğini ile uranium liçing koşullarının saptanması ve
uygulanması
Elchin Huseynov
Semra TEPE ÇAM
Ahmet Nihat BİLGEN
Nilgün KALAYCIOĞLU
ÖZPOZAN
Fatiha BENLAKHDAR
Muhammad ZUBAIR
A.BOUCHİKİ
Şenol KAYA
Diren MARABA
Hüseyin TOKTAMIŞ
Dilek TOKTAMIŞ
Levent AKSU
Şeyma TOPÇU
Mehdi GHAHARI
Mehmet YÜKSEL
Gizem PORTAKAL
Nilgün Kalaycıoğlu
ÖZPOZAN
Engin AŞLAR
Şaban SEZER
Sanaz HENDİ
Niyazi MERİÇ
Famil Y. HUMBATOV
Handan TANYILDIZI
Yağmur COSKUN
Yahye Abbas Amin
Seyed Ali MAHDIPOUR
Mustafa DOĞAN
Sena BERKER
Neslihan AKKUŞ
Neslihan AKKUŞ
Neslihan AKKUŞ
LumiDoz 8
INTERNATIONAL CONFERENCE ON LUMINESCENCE AND
ESR DOSIMETRY
27-29 August 2014 – Ankara/TURKEY
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Kahramanmaraş ili Sır Baraj Göleti’ni besleyen nehir sularının
mevsimsel olarak toplam alfa-beta aktivite konsantrasyonu
Kahramanmaraş ili Sır Baraj Göleti’ni besleyen nehirin dip sediment
örneklerinde mevsimsel olaraktoplam alfa-beta radyoaktivite
konsantrasyonu
Kahramanmaraş ilinden alınan sebze ve meyve örneklerinde radon
gazı ölçümü
Kahramanmaraş ilinden alınan toprak örneklerinde radon gazı ölçümü
VMAT tekniği kullanılan kranio-spinal ışınlamalarda AXB
algoritmasıyla hesaplanan doz dağılımının TLD ile dozimetrik
kontrolü
Tavlamanın dozimetrik tepeler üzerine etkisine bir örnek ispanya
metamorfik kuvarsı
Fetüs dozlarının fatal doz olarak değerlendirilmesi
Isıl sönümleme etkisinin alüminanın sayısal enerji bant modeline
entegre edilmesi
Isıtma hızının CaSO4: Dy (TLD-900)’ün termolüminesans
karakteristiğiı ve doz bağlılığına etkisinin incelenmesi
Mangan (Mn) katkılı Lityumborat’ın (Li2B4O7:Mn) lüminesans
özelliklerinin incelenmesi ve termolüminesans dozimetresi olarak
kullanımı
Bakır katkılı CaSO4 sentezi ve uygulanan termal işlemlerin ışıma
eğrisi üzerine etkisi
Çöktürme yöntemi ile sentezlenen bakır katkılı borat bazlı fosfor
malzeme sentezi ve lüminesans özelliklerinin incelenmesi
Mg4Al2O7:Eu3+,Dy3+ sisteminde ışıldar malzeme üretimi ve
karakterizasyonu
Spodumenin lüminesans ve optik soğurma özelliklerinin incelenmesi
Polipropilen+nanokil nanokompozıtlerinin kuvvetli elektrik alan
etkisinden sonra dinamik- mekanik ve fotolümınesans özellikleri ve
yapay zeka modellemesi
Işınlanmış bazı farmasötik maddelerin electron spin rezonans (ESR)
spektroskopisi ile incelenmesi
Konya Havzası Pınarbaşı Mevkii’ ne ait gölsel kabukların ESR
analizi
Konya/Hadim ilçesi tufa örneklerinin ESR analizi
Nevşehir ilinin Ürgüp ilçesinden çıkarılan arkeolojik diş örneklerinin
Elektron Spin Rezonans (ESR) yöntemiyle incelenmesi
Termolüminesans dozimetre kullanılarak meme dozu ölçümü
Gıda örneklerinde ısıl yolla oluşan serbest radikallerin elektron spin
rezonans (ESR) tekniği ile incelenmesi
Jeolojik fosil kabuklarının elektron spin rezonans (ESR)tekniği ile
tarihlendirilmesi
Hanifi ÇAM
Hanifi ÇAM
Erdal KÜÇÜKÖNDER
Erdal KÜÇÜKÖNDER
Yasemin YILDIZ YARAR
Tamer DOĞAN
Sevgi ÖLMEZ
Erdem UZUN
Karwan Fareed MAJEED
Necmettin NUR
Başak FALAY
Başak FALAY
Esra ÖZTÜRK
Gizem SAM
Fatma KOSOVALI
ÇAVUŞ
Sevgi KAHRAMAN
Gamze BAKKAL
Emine ERGÜN
Özgül KARATAŞ
Anıl USLU
Hülya AYDIN
Hülya AYDIN
Download

No. Poster Title Presenter