daha iyi bir hayatın güven köprüsü
hayatturk.com.tr
Türkiye’nin başkenti Ankara’dır. Resmi dili Türkçe’dir. Avrupa, Asya ve Orta Asya’ya sınırı bulunan stratejik bir coğrafi konuma sahiptir. Topraklarının bir bölümü Asya kıtasında bir
bölümü ise Avrupa kıtasındadır. Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan bir köprü konumundadır. Üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara
Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir.
Türkiye’nin yönetim biçimi Cumhuriyettir. Demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti yönetim anlayışı yürürlüktedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin yasama
organıdır. Halk tarafından dört yılda bir yapılan seçimler ile belirlenen milletvekilleri, TBMM çatısı altında yasama görevini yerine
getirmektedirler.
Türkiye, 2005 yılından itibaren Avrupa Birliği’ne tam üyelik için müzakerelere başlamıştır. Siyaset bilimci ve ekonomistlere göre genç nüfusu, insan iş gücü ve coğrafi konumu ile bölgesel
bir çekim merkezidir.
Turizm sektörü, her geçen gün hızla değişen, kendini yenileyen, ülke ekonomilerini geliştiren ve sürekli ilerlemekte olan sektörlerin başında gelmektedir. Türkiye, son yıllarda turizm
sektöründe başarılı tanıtım, uygulama ve hizmetleriyle, dünya turizminde önde gelen ülkelerinden biridir. Her yıl turizm istatistiklerine bakıldığında ülkemiz, en çok turist alan ilk 10
ülke arasında yer almaktadır. Bu artış, Arap coğrafyasından Türkiye’ye gelen turist sayısına da yansımaktadır. Bu alanda yapılan çalışma ve uygulamalar, dış politika stratejileri, ortak
değerlerimiz, kültürlerimizin yakınlığı, TV dizi ve filmlerimizin o coğrafya da yaygın olarak izlenmesi gibi sebeplerde, Ortadoğu, Arap ve Körfez ülkelerinden Türkiye’ye gelen turist
sayısına önemli bir ivme kazandırmıştır. Bu turistik hareketlenmede Sağlık sektörünün önemli bir payı bulunmaktadır.
HAYATTÜRK, iki coğrafya arasında gelişen kültürel ve turistik ilişkinin sonucunda ortaya çıkmış olup; Ortadoğu, Arap ve Körfez ülkelerinde yaşayan, tedavi amaçlı Sağlık Turizmi
kapsamında Türkiye’ye gelen insanlara, Türkiye de hizmet verecek olan kurum ve kuruluşlara danışmanlık, tanıtım, destek, bilgi ve organizasyon gibi hizmetler sunan bir Sağlık Turizmi
ağı özelliği taşımaktadır.HAYATTÜRK, hizmet alan ile hizmet sunan arasında bir köprü vazifesi görmek için tasarlanmış bir sisteme sahiptir. Kişi, kurum ve kuruluşlara özel ayrıcalıklar
tanıyan bir sistem olan HAYATTURK, Sağlık Turizmi alanında verdiği hizmet ve bu hizmetin niteliğiyle ilk olma özelliğini taşımaktadır. Bir web portalı üzerinden gelişen HAYATTURK,
Ortadoğu, Arap ve Körfez ülkeleri coğrafyasında yaşayan milyonlarca kullanıcıya, hizmette kalite farkındalığı ayrıcalığıyla ulaşmayı hedeflemektedir.
Daha iyi bir hayatın güven köprüsü:
TURKIYE
İki kıta arasında uzanan, Anadolu yarımadası ve Trakya arasında hem batı hem de doğuya çok yakın harika bir ülkedir. Ortadoğu,
Arap ve Körfez dünyasının batıya dönmüş aydınlık ve modern yüzü olan Türkiye, turizm amaçlı dünyanın en çok ziyaret edilen
10 ülkesinden biridir. Bu özelliğiyle Sağlık Turizminin son dönemlerde parlayan yıldızıdır. Sağlık alanında kalite ve hizmette JCI
tarafından akredite edilen kuruluşlarının çoğu Türkiye’dedir. Teknoloji ve bilim, kişinin kendini güvenle teslim edeceği sağlık sisteminde baş aktördür. Ekonomik, kültürel, sosyal ve coğrafi olarak tam bir yıldız olan Türkiye, hareketli kültürü ve zengin sosyal
dokusuyla ucuz, her şeyden önemlisi her manada size çok yakın bir ülkedir.
DOĞU VE BATININ GÖZBEBEĞİ
TURKIYE
Bölgesinde yükselen bir yıldız olan Türkiye, itibarlı ve istikrarlı yapısıyla batı ve doğu’nun gözbebeği haline gelmiştir.
Bu nedenle, siyasi hareketlenmelerin daha istikrarsız ve güvensiz bir hale getirdiği Arap ve Ortadoğu coğrafyası, istikrar,
güven ve sağlık arayışında yönünü Türkiye’ye çevirmiştir. Çünkü Ülkemiz, bu coğrafyaya hem fiziksel hem de sosyal
olarak çok yakındır. Batıda gelişen, islamofobi ve ekonomik kriz de bu unsurlara eklenmiştir. Türkiye bir çok bakımdan
Arap ve Ortadoğu coğrafyasından gelenlerin sempatiyle baktığı bir ülke haline gelmiştir. Araplar, evlerinde Türk dizilerini
izleyerek bu sempatiyi bir ilgiye dönüştürmüştür. Bu sebeplerden dolayı, başta İran, Ürdün, Libya olmak üzere bütün
Arap ve Ortadoğu Aleminden,konumu ve güçlü ekonomisiyle bir çok hizmet gibi sağlığı da çok ucuza sunan Türkiye’ye bir
Sağlık Turizmi akınını başlatmıştır
Dünya Toplumunda Ülkeler İtibariyle
En Çok Turist Çeken 10 Ülke (2007/2010-Milyon kişi)
ÜLKE
FRANSA
ABD
ÇİN
İSPANYA
İTALYA
ALMANYA
TÜRKİYE
İNGİLTERE
MALEZYA
MEKSİKA
GENEL
TOPLAM
2007
Milyon
2007
2008
Milyon
81.9
56.0
54.7
59.2
43.7
24.4
22.2
30.7
23.0
21.4
1
3
4
2
5
7
9
6
8
10
79.22
57.94
57.19
53.05
42.73
30.14
25.45
24.99
24.89
22.64
417.2
(SIRA)
418.24
2008
2009
Milyon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
72.2
54.9
52.2
50.9
43.2
24.2
25.5
28.1
23.6
21.4
(SIRA)
396.2
2010
Milyon
(SIRA)
1
78.9
2
60.8
3
55.9
4
52.6
5
43.5
8
27.0
7
27.0
6
26.9
9
24.8
10
23.0
2009
429.4
2010
(SIRA)
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
8
TÜRKİYE ve SAĞLIK TURİZMİ
detaylı bilgi için hayatturk.com.tr
Dünyada ve ülkemizde son yıllarda hızla yükselen bir trend olan sağlık turizmi, önemli bir alternatif
turizm çeşididir. Sağlık turizminin global ölçekte pazarı 100 milyar dolar olup Türkiye’nin bu pazardan
aldığı pay 2 milyar dolar civarındadır. Coğrafi avantajı, insan kaynakları, güçlü ekonomisi ve istikrarlı
yapısı, Türkiye’nin pazardaki payı ve turist sayısını hızla arttırmaktadır. Bu paydaki en hızlı ve etkili
artış, Arap ve ortadoğu coğrafyasından gelmektedir.
TÜRKİYE’YE GELEN
YABANCI ZİYARETÇİLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
TÜRKİYE’YE GELEN
YABANCI ZİYARETÇİ SAYILARI
BÖLGE
2011
2012
YIL
ZİYARETÇİ SAYISI*
ANTALYA
10.463.817
8.057.789
3.069.964
1.388.271
779.200
7.694.934
31.456.076
9.903.153
2005
20.273
8.001.108
2006
18.916
2.997.050
2007
22.248
1.294.379
2008
24.944
2009
25.506
2010
27.999
2011
30.261
30.439
İSTANBUL
MUĞLA
İZMİR
KUŞADASI
DİĞER
TOPLAM
Ocak-Ekim, 10 Aylık
638.215
5.974.054
28.807.965
2012
* Ocak-Kasım,11 aylık,günübirlik girişler hariç
Hayattürk, Türk turizminde gelişen bu hareketlenmeyi dengelemeyi amaçlayan bir çizgide
çalışmaktadır. Ülkemizin zaten herkesçe bilinen güzelliklerinin yanısıra bilinmeyen güzelliklerininde daha fazla anlatılması gerektiğini kavrayan bir anlayışla, Ülkemizin dört bir yanının dört
mevsim boyunca misafirlerimizi mutlu etmeye uygun olduğunu göstermeye çalışır
Ortadoğu, Arap coğrafyası ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen turist sayısı son 10 yılda büyük bir artış göstermiştir. 2001’de
687 bin Arap turiste ev sahipliği yapan Türkiye, geçtiğimiz yıl 4 milyondan fazla Arap turisti ağırlamıştır.. Öyle ki bazı ülkelerden gelenlerin sayısı 23 kat artış göstermiştir. Bu durum turizm sektörünün yaz mevsimine bağımlılığını da önemli ölçüde
azaltmıştır. Arap turistlerin yüzde 70’i yaz ayları dışında Türkiye’yi ziyaret etmekle birlikte, bu istatistikler sağlık turizmi
için müthiş bir potansiyele dönüşmektedir.
KİŞİSEL HARCAMALAR
Yeme-İçme
Konaklama
Sağlık
Ulaştırma
Spor, Eğitim, Kültür
Tur Hizmetleri
PAKET TUR TOPLAMI
TURİZM GELİRİ
13.565.061
4.098.607
2.838.450
315.227
1.459.957
140.835
234.675
4.263.235
17.798.295
Türkiye’ye gelen yabanci ziyaretçilerin yaptiği harcamalar
YIL
TÜRKİYE
(MİLYON)
ARAP
DÜNYASI(BİN)
% AĞIRLIK
2006
22.000
22.200
25.450
25.500
27.000
31.500
153.650
715
877
1.110
1.370
1.820
2.053
7.945
% 3.5
% 3.9
% 4.3
% 5.3
% 6.7
% 6.5
2007
2008
2009
2010
2011
TOPLAM
Türkiye’ye gelen yabanci ziyaretçilerin içinde arapların ağırlığı
10
TÜRKİYE ve SAĞLIK TURİZMİ: OLANAKLAR
detaylı bilgi için hayatturk.com.tr
Özellikle son 10 yılda sağlıkta dönüşüm programıyla, sağlık alanında devrimsel bir değişime imza
atan Türkiye, sağlıkta yaşam standardının çıtasını fazlasıyla yükselmiştir. Nüfusunun tamamı zorunlu
sağlık sigortası kapsamındadır. Son teknolojiyle donatılmış, başarısı uluslar arası bilim çevrelerince
kabul edilmiş, özel ve kamu hastanelerinde tedavi olmak, bu yüksek standartlardan yararlanmak, düne
göre artık daha kolay ve yakındır. Uluslararası Sağlık Akreditasyon kurumu olan JCİ tarafından hizmet
ve niteliğiyle akredite edilmiş hastane sayısında Türkiye 2. sıradadır. Bu performans ve kalite, Sağlık
turizmi alanında Türkiye ile birlikte faaliyet veren kuruluşların yüz akı olmaktadır.
Sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı
Sağlık yatırımları
ABD
TÜRKİYE
İRLANDA
TAYLAND
ALMANYA
SİNGAPUR
KORONER ARTER BYPASS
129.750
11.37515.000
26.50027.500
11.000
17.335
30.000-33.000
KALP KAPAK DEĞİŞİMİ
58.250
16.950
-
10.000
-
12.500
KALÇA PROTEZİ
45.000
10.750
19.50021.000
11.00014.000
11.644
10.725
DİZ KAPAĞI DEĞİŞİMİ
40.000
11.200
19.50021.000
10.500
11.781
9.350
OMURGA FÜZYONU
62.000
7.125
24.75025.900
7.000
13.50015.000
9.000
LİPOSAKŞIN
9.000
3.333
-
1.200
4.376
3.000
KEMİK İLİĞİ NAKLİ
300.000
40.00070.000
250.000
50.00060.000
250.000
250.000
Bazı ülkelerin Sağlık hizmeti ücreti karşılaştırması ($)
OLANAKLAR
Misafirlerimize anlatmamız gereken çok şey var elbette. Her şeyden önemlisi
onları, vatandaşlarının çoğunun aldığı sağlık hizmetinden mutlu olduğu bir
ülkeye davet ediyoruz. Yaşadığı değişimi her bakımdan vatandaşlarının
yaşam kalitesine yansıtan bir ülkeye...Sağlık Turizmi konusunda rakiplerinin büyük çoğunluğunun bulunduğu Avrupa’dan daha yakın olmasının
yanında, ülkeye giriş yapan konukların aşı olmaları istenmemektedir. Çünkü ülkemizde HIV, Hepatit-B gibi bulaşıcı hastalıklar o ülkelere
göre daha azdır. Ülkemizde kapalı alanlar dumansız hava sahası olarak
belirlenmiştir. Son 7 yılda hükümetin aldığı önlemler sayesinde bağımlılık
yapan madde tüketimi Avrupa’nın geri kalanıyla kıyaslanmayacak derecede azdır.Yani sadece insanların değil gündelik hayatın da sağlıklı
olduğu bir ülkeye davet ediliyorlar. Ülkemizde vatandaşların büyük
bölümü aldığı sağlık hizmetinden memnundur
ve bu oran AB ülkelerinin üstündedir. Türkiye’de
Aile Hekimliği ve zorunlu sağlık sigortası vardır.
Sağlık yöneticileri, bu müthiş dönüşümü
Teknolojik olarak da desteklemekte ve ülkedeki sağlık teknolojisini,bilimini teşvik eden
bir sistem uygulamaktadır. Yetişmiş sağlık
elemanlarının ve kurumların dünya çapında
gösterdiği başarılara her geçen gün bir yenisi
eklenmekte ve bu başarılar ile birlikte ülkemizdeki bu müthiş potansiyeli dünyaya
anlatma ihtiyacı da artmaktadır.
Arap turist akışının böyle bir denge içinde seyretmesi
öngörüleri de ona göre geliştirmektedir. Özellikle İstanbul,
Doğu Marmara ve Kuzey Ege, Bursa ve Yalova çevresi Arap
turistler için cazibe merkezi olmuştur. Bu yöreler, başta
saç ekimi, diş, estetik ameliyatları ve kaplıcalardan dolayı
Ortadoğu’dan gelen turistlerin ilgi odağı olmuştur. Libya,
Ürdün ve İran’ın önde geldiği bu Turizm hareketlenmesi,
Sağlık Turizmi alanında faaliyet gösteren hastane, kaplıca,
diğer kurum ve kuruluşlara olan talebi arttırmaktadır.
Talebin artmasıyla, Arap ve Ortadoğulu Sağlık Turistlerine yönelen pazara hizmet sunumu ihtiyacı açığa çıkmıştır.
Eğitimli, yetişmiş personel ve nitelikli bir organizasyon
gereksinimi artmıştır.
12
TÜRKİYE ve SAĞLIK TURİZMİ: OLANAKLAR
KÜLTÜR, ORTAK DEĞERLER VE COĞRAFYA
Türkiye, coğrafi, kültürel ve sosyal olarak Ortadoğu ve Arap toplumunun ilgi odağı olmayı başarmış bir konumdadır. Batının, Arap Baharı diye
nitelendirdiği siyasi sürecin kolaylaştırdığı bütünleşme durumu, Ekonomik olarak Türkiye’ye doğru pozitif bir gelişime dönüşmüştür.Coğrafi olarak
Avrupa, Amerika ve Asya’daki rakiplerimize göre daha yakın olmamız, Sağlık Turizmine yansır şekilde maliyetleri düşürmüştür. Misafirimiz olmaya
aday Arap ve Ortadoğu toplumu üyelerine doğru anlatılması gereken unsurlardan biride bu avantajdır. Sağlık söz konusu olduğunda mesafenin azlığı
Ekonomiye göre daha hayati bir önem arz etmektedir. Ayrıca din ve kültür ortaklığı misafirlerimizi ülkemize gelmek konusunda motive eden diğer
bir unsurdur...
detaylı bilgi için hayatturk.com.tr
KURUMSAL DESTEK
Sağlık Turizmi ekonomisinin,hükümetler tarafından da destekleniyor olması Sağlık Turizmini ciddi oranda geliştirmektedir.. Yakın geçmişte, TürkArap Turizm Buluşması’nın ilki Bursa’da gerçekleşmiştir.Bursa Valiliği ve Arap Turizm Örgütü(ATÖ) işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin açılışını Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır. Turizm buluşmasına 22 Arap ülkesinden 12’si bakan düzeyinde çok sayıda davetli katılmıştır. İki gün süren etkinlikte
Bursa tüm değerleriyle en güzel şekilde tanıtılırken bu buluşmanın kısa zamanda meyve vermiş,
Bursa’ya gelen arap turist sayısı 130 binleri bulmuştur.
BİZ AYNI SULARDA YIKANDIK
Birbirine benzeyen toplumlar ancak birbirini anlayabilir. Yıllarca aynı yollardan geçmiş, aynı kaderi paylaşmış,
geçmişte aynı sınırlarda bir arada olmuş ve aynı tabakta yemekleri yemiş iki toplum olarak birbirimize
yaklaşıyoruz.Çünkü bizler birbirimize benziyoruz.
16
HAYATTÜRK: NEDİR?
Arap dünyasının Türkiye’ye yönelttiği ilgi, artık Sağlık Turizminde açık bir biçimde bazı gereksinimleri
ortaya koymuştur. Yapılan araştırmalar, Arap ve Ortadoğu toplumu üyesi olup ülkemizi tercih eden kişilerin,
özellikle kültür, dil ve profesyonel desteğe ihtiyaç duyduklarını ortaya koymuştur. HAYATTÜRK, bu açığı
kapatmak için bir sistem tasarlamış ve sunmuştur.
HAYATTÜRK, Türkiye’de ki sağlık kurum ve kuruluşları ile, Türkiye’ye gelen Arap, Ortadoğu, Körfez Ülkeleri
coğrafyasında yaşayan Sağlık Turistlerini buluşturmayı amaçlayan interaktif bir Sağlık Turizm ağı olarak
tanımlanabilir. www.hayattürk.com.tr adlı milyonlarca üye hedefleyen web portalı üzerinden kontrol edilen
bir sistemdir. Arap, Ortadoğu ve Körfez coğrafyasında 12’den fazla ülkede 20’den fazla ofis açıp ve onlarca
profesyonel destek elemanı istihdam etmeyi planlayan büyük ve etkili bir danışma, organizasyon ve destek
ağıdır. Üyelik sistemi ile dahil olunabilen çok dilli, kolay ve anlaşılır bir sistemdir. Üyesi olup Türkiye’ye
gelen kişilere kendi dillerinde destek sunar. Bu kişilerin güvenlik ve sağlıkları için onlarla kurumlar arasında
köprü vazifesi görür. Kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve ağındaki profesyonel hizmetleri sunar.
detaylı bilgi için hayatturk.com.tr
18
HAYATTÜRK: NEDİR?
detaylı bilgi için hayatturk.com.tr
HAYATTÜRK, sağlık ve organizasyon alanında uzun yıllar deneyim
sahibi olan profesyonel olan bir ekip çalışmasının ürünüdür.
Sağlıkları için bir ülkeden diğerine seyahat eden insanların
soru,sorun, ihtiyaç ve eksikliklerini bir çatı altında toplama
çabasıyla ortaya çıkmıştır. Bütün eksiklikleri iyi ve deneyimli
bir ekiple gideren bir sistem tasarlanmıştır. Personelin tamamı
ilkyardım eğitimi almış nitelikli bireylerdir. HAYATTÜRK,
yarattığı sistemi insan sağlığının hizmetine sunduğu için
gücü, etkili çözüm üretmesinden gelir. Etkili çözüm
üretebilen bir sistemin de kalıcı olacağını unutmamak
gerekir.
HAYATTÜRK, Sağlık Turizmi alanında
Türkiye’de hizmet veren sağlık kurum ve
kuruluşlarıyla, ülkemizde sağlık ve huzur
arayan Arap ve Ortadoğu toplumu üyelerini buluşturmak iddiasıyla yola çıkmıştır.
Her iki kültürü de bütünüyle tanıyan global
bir iş ortağı olarak tasarlanmıştır. Yılların
tecrübe ve birikimiyle iki kültürün Sağlık
Turizmi paydasında buluşmasını organize
etmeyi planlayarak pazara katkı sunmaya
hazırlanmaktadır. Arap alemi ve Ortadoğu’ya
uzanmak isteyen müşterilerimizi, stratejik
planlar çerçevesinde hedefe ulaştırmak hedeflenmektedir. Arap dünyasındaki medya,
siyaset, turizm ve iş dünyasındaki iletişim
kanallarının tümünü verimli bir biçimde,
üyelerin hizmetine sunulacaktır. İçinden
çıktığımız dünya olan Arap ve Ortadoğu
coğrafyasını, yaşayıp mutlu olduğumuz, nefes aldığımız, gökyüzünü çok iyi tanıdığımız
Türkiye’ye davet ediyoruz, çünkü artık..
HAYATTÜRK’ün tasarladığı network, çok hareketli ve alanıyla ilgili her mecrada kendini gösteren bir ağdır.
Arap ve Ortadoğu coğrafyasında yayın yapan televizyon kanalları, fuarlar, Açıkhava reklamcılığı, sosyal ve geleneksel medyadaki bütün network, üyeleri en kolay en verimli biçimde buluşturmaya yönelik kullanılmaktadır.
Türkiye içinde ve dışında medya izleme ağıyla ilgili bütün haber ve etkinlik akışını kontrol etme yeteneğine
sahip bir sistem olan HAYATTÜRK, bir takvim belirler ve bu takvimi sürekli olarak üyeleriyle paylaşır.
HAYATTÜRK, alanında faaliyet içinde olan, Shoppingfest, Ramadan in Istanbul gibi bütün açıkhava etkinliklerine; METEX, Arab Health gibi fuar ve festivallerin tamamını takip ederek yeleriyle birlikte bu etkinliklere katılır, ihtiyaç halinde standları organize eder, destek olur ve hizmet ağını daimi olarak geliştirmeyi
amaçlar.
22
5 TEMEL ADIMDA HAYATTURK SİSTEMİ
detaylı bilgi için hayatturk.com.tr
HAYATTÜRK, sizi Türkiye’ye belirli bir sağlık sorununuzu gidermek için gelmeye karar verdiğiniz andan
başlayıp; güvenli bir biçimde ayrılana kadar destekleyen, siz her istediğinizde sizinle olan, çözüm üreten
ve hizmet sunan bir sağlık-turizm ağıdır. HAYATTÜRK, imkanlarınıza ve taleplerinize göre paketler önerir.
Sizin şartlarınıza bağlı olarak tamamen size özel çözümler ürettiği gibi sizi mevcut hizmet paketlerinden
yararlandırılmaktadır.
1
2
HAYATTÜRK’E KATILMAK
HAYATTURK sadece bir ağ değil aynı zamanda,www.hayatturk.com.
tr adresinden yayın yapan, Sağlık Turizmi konusunda Türkiye’deki
kurum ve kuruluşlarla iletişime geçebileceğiniz kurumlara ait
bilgilere ve hizmetlere ulaşabileceğiniz bir portaldır. Bu
portal şehirlere göre düzenlenmiş olup kolay ulaşılabilir
kategorilere sahip bir veritabanıdır. HAYATTÜRK’ün en
önemli özelliği, bilginin yanı sıra kişiye özel ayrıcalıklı
hizmet vermesidir.Bu hizmet, Sağlık Turizmi maksadıyla
ihtiyacınız olabilecek her şeyi kapsamaktadır. Bu ayrıcalıklı
imkanlardan faydalanmak, yolculuk boyunca hizmet
alımını çabuklaştırmak adına sisteme dahil olup üye olmak
gerekmektedir. Kurumsal, gold,silver ve standard üyelik
paketleri ihtiyaçlara göre düzenmiş hizmete sunulmuştur.
Üyelere yolculukları boyunca kendilerine en verimli hizmeti
sunmak,kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak bir üyelik
kartı verilmektedir.Bu kartla üyeler, istedikleri her an kendilerine
asist yaptırabilmektedirler. Bu kart ile sisteme dahil olan üyeler,üye olan
kurum ve kuruluşların ayrıcalıklarından yararlandığı gibi kendisinin anlayabileceği lisan
da destek de alabilmektedir.
Bu sisteme üye olduktan sonra kişiye özel ayrıcalıklardan faydalanmak daha kolay
olacaktır. Yaptırılmak istenen tedavi, şehir, hastane ve diğer opsiyonları seçmek için
yardım desteği alınabilecektir. Tedavi ile birlikte, ulaşım, konaklama, tatil, yemek,
alışveriş ve ek güvenlik gibi opsiyonları da dahil edebilmenin yanında,üyeye özel
hazırlanan paket programlardan birini tercih ederek tedaviye başlayabilecektir.
Üye, bu sisteme dahil olmanın getirdiği ayrıcalıklarla HAYATTÜRK’ün profesyonel
desteğini her zaman yanında hissedecektir
HİZMET PAKETİNİ TASARLAMAK
SAĞLIĞINIZI GERİ ALMAK
HAYATTÜRK’ün profesyonel desteği ile üye, tedavi öncesi, tedavi anı ve sonrasında
talep doğrultusunda tıbbi olarak desteklendiği gibi sigortalanmaktadır.
İLETİŞİME GEÇMEK
Sisteme dahil olan üye kendine uygun paketi belirledikten sonra işlemlerini yapmaya
başlayabilecektir.Üye takıldığı yerde her an HAYATTÜRK’ün profesyonel desteğinden
faydalanabilecektir.Üyenin anlayabileceği dili konuşabilen, sağlık bilgisi olan HAYATTÜRK
asistanlarını arayarak, ihtiyacı olan desteği günün her saatinde alabilecektir. Bu
asistanlar günün 24 saati yardım amaçlı hazır bulunacaklardır.
3
4
5
SAĞLIKLI BİR İNSAN OLARAK ÜLKEMİZİN TADINI ÇIKARABİLMEK
HAYATTÜRK; yaşayıp sevdiğimiz ülke olan Türkiye ile çok iyi tanıdığımız bir coğrafya olan Ortadoğu ve Arap ülkeleri arasında köprü olabileceğine dair güçlü
bir inançla oluşturulmuştur. Çünkü HAYATTÜRK, her iki coğrafyayı da iyi tanıyan, seven ve önemseyen bir çalışmanın ürünüdür. Bu yüzden üyenin yalnızca
ucuz ve etkili bir tedavi için gelmediği, kendine yakın hissettiği Türkiye’yi görmek, burada keyifli zamanlar geçirmek istediği aşikardır. HAYATTÜRK’ün bir
manada da var olma nedeni budur. Tedavi süreci ve sonrasında sağlığına kavuştuktan sonra üyenin ruhsal tedavisine yardımcı olacak bir program ile keyif
almasını sağlayacak önerilerde de bulunmaktadır. Tedavi sürecinde olduğu gibi keyif süresince de üyeyi yalnız bırakmadığı gibi Türkiye’den ayrılma anına
kadar profesyonel desteğine devam etmektedir.
24
HİZMETLERİMİZ
detaylı bilgi için hayatturk.com.tr
PORTAL
PORTAL
HAYATTÜRK’ün web portalı her şeyden önce bir “Türkiye Sağlık Rehberi”dir. İyi çalışan tüm mobil cihazlarla entegre çalışan bir yapıdır.Sisteme
üye olmaya gerek olmaksızın www.hayatturk.com.tr üzerinden ve mobil uygulamalar aracılığıyla kullanıcıların 7/24 bilgi ve destek alabileceği
güçlü, detaylı ve çok basit bir yapıdır. Sağlık kuruluşları, seyahat ve sigorta acenteleri, ulaşım ve konaklama infoları sürekli güncel bir biçimde
kullanıcıların kendi dilinde hizmet sunmaktadır.Kurumsal, Gold,Silver ve Standard gibi üyelik paketleriyle değişen biçimlerde hizmet seviyeleri
vardır. Ağımızda bulunan milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek, üyelerin kurum ya da kuruluşu tercih etmelerine yarayacak avantaj, kampanya ve
indirimleri duyurup, seçtiğiniz, ulaştırabileceğiniz araç yine www.hayattürk.com.tr web portalıdır.
LIVE SUPPORT
Portal’ın sağ tarafında yer alan Live support opsiyonu üyelerimizin tümünün talep ettikleri konuda ve kendi dillerinde canlı
online destek alabilecekleri bir yazılımdır. HT LiveSupport aynı zamanda mobil cihazlar içinde planlanmaktadır
Portalın en önemli özelliği, sürekli kurum ve kuruluşların kontrolünde ve HAYATTÜRK’ün denetiminde olmasıdır. Portal yapılandırılırken,kullanıcı
dostu çok basit bir ara yüz tercih edilmiştir. Web geliştirici ekibin sürekli altyapı desteği sunduğu güçlü teknik bir donanıma sahiptir. Üyelik
sistemi tamamen özelleştirilebilir bir durumda kurulmuştur.Sosyal medya ile tam entegre olan web portalı üyelerimizin kullanıcı alışkanlıklarına
göre sürekli güncellenmektedir.Üyeler periyodik olarak ilgi alanları, sosyal ve ekonomik durumlarına göre mail ve bültenlerle bilgilendirilirler.
Üyelerin mahremiyeti ön plandadır. Bir üyeye ait bilgiler asla bir diğeriyle veya üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.Üyeler web portalı üzerinde tam
erişime sahiptirler. Kurum ve kuruluşların iletişim bilgileri, personel ve yönetim yapısı, iletişim kanalları sürekli açık tutulur.
KULLANICI PANELİ
KURUM İNFO
portalın bu kısmı, Hayattürk sistemine dahil olan kurumlara ilişkin info içerir.
kurumun yapısı, iletişim bilgileri, uzman kadrosu ve gerekli olabilecek diğer
bilgilere bu kısımdaki tab şeklinde yapılandırılmış bölümlerde yer verilir.
HAYATTURK SPOT
portalın bu kısmı, Hayattürk sistemine dahil olan kurumlara ve genel hayatturk akışına yönelik kısa ve öz sloganların yer
aldığı bölümdür. karusel olarak tasarlanmış 4 spot içerir.
NAVİGASYON
BANNER
portalın bu kısmı, Web portaşlı üyelerinin hem
portalı kişiselleştirmek hem de kişisel bilgilerini
görüp güncelleyebilecekleri kısmıdır.
‫لسياح‬
‫لمجلة‬
‫شر ا‬
DERGİ
yıl: 1 sayı: 1 15 günde bir yayımlanır
HİZMETLERİMİZ
‫ة الص‬
5 ‫كل‬
26
Dosya: Tıpta teknoloji
kullanımının önemi
‫شبكة ا‬
‫الطب‬
‫يتم ن‬
1
:
‫ة‬
‫ل‬
‫أ‬
‫المس‬
vacation options on hayatturk
..
yat.
‫أفضل‬
‫كيا‬
‫لحياة‬
‫ن الثقة‬
‫جسر م‬
‫تر‬
‫جسر م‬
‫أف‬
‫ة‬
‫ا‬
‫ي‬
‫ح‬
‫الثقة ل‬
‫ن‬
‫ضل‬
daha iyi bir hayatın güven köprüsü
Hayattürk sadece bir web portalı olarak değil, ortadoğu,
körfef ve arap ülkelerine yönelik türkiyeyi ve sistemimizi
tanıtmayı hedefleyen bir dergi projesi de içermektedir.
Arapça-İngilizce ve türkçe olmak üzere 2 ayrı edisyon
olarak içeriklendirilecek olan hayattürk dergisi basılı
yayyım alanındaki nitelikli ve kapsamlı dergi açığınıda
kapatmayı hedeflemektedir. tasarım ve içerik olarak
son derece zengin ve estetik bir şekilde planlanan
dergi üyelerimize ve ilgili kurum ve kuruluşlara kendi
dillerinde ücretsiz dağıtılacaktır.
iy
rk
: Tü
ya
Dos
ha
ede
Türkiyede güvenli ellerde
olacaksınız
‫تركيا‬
‫ان في‬
‫ن بأم‬
‫تكونو‬
‫س‬
:
‫جيا في‬
‫تكنولو‬
28
HİZMETLERİMİZ
DANIŞMA
HAYATTÜRK’ün danışma ağı, teknolojinin bütün olanakları kullanılarak
harekete geçirilmiştir. Tamamı profesyonel bir ekipten oluşur.Üyelere talep
etmeleri halinde genel sağlık, Türkiyede örf, adet,kültür, sosyal ve siyasi koşullar
hakkında kendi dillerinde genel bilgiler verebilmektedir.HAYATTÜRK, üyelerine
Türkiye hakkında hiç bir bilgiye sahip olmadığını düşünerek bilgi sunar. Bu
bilgilendirme akışı, üyelerin sağlığı, güvenliği ve Türkiye’de geçirdikleri zaman
bakımından çok önemlidir. HAYATTÜRK danışma ağı, kurum ve kuruluşlara
üyelerin geldikleri ülkeler, o ülkelerdeki gelenekler hakkında danışmanlık
hizmeti sunar. Bu da kurum ve kuruluşların misafirlerini layıkıyla
ağırlamasında çok önemli bir unsurdur. Üyeleri bu ve diğer hizmetlerin
tamamına ulaştıran tek şey HAYATTÜRK üyeliği ve üyelik kartıdır.
BİLGİ
HAYATTÜRK bir bilgi akışının yanında, misafirleriyle müşterileri
arasında çok dilli bir call center ağıyla çözüm ortaklığı hizmeti
de sunar. Ülkemizde konuşulmayan ve gramer olarak yabancı
olan Ortadoğu ve Arap dillerinin bir çoğunda üyelere ülkemizde
karşılaşabilecekleri sorunları çözmeleri konusunda destek sunar.
Bu desteği doğrudan üyeye sunabileceği gibi, üyenin hizmet aldığı
kurumdan da bu yönde destek talepleri karşılanır Toplam 12 ülkede
20 şehirde onlarca dilde hizmet veren bir call center ağımız mevcuttur.
Bunun yanısıra hizmet ağımızdaki kurum ve kuruluşların bazılarında
kiosk ve infopointlerle hizmet kalitemizi arttırırız. Üyeler, doğrudan bu
infopointlerden üyelik kartları aracılığıyla destek alabilirler.
32
HİZMETLERİMİZ
HİZMETLERİMİZ
KONAKLAMA
TATİL
Türkiye, dört bir yanı muhteşem bir doğayla çevrili, 4 mevsimin bütün güzelliğiyle yaşandığı, üyelere coğrafi olarak çok yakın bir dünya harikasıdır.
Dünyanın en çok turist alan 7 ülkesinden biri olmasına karşı çok kültürlü yapısını korumayı başarmış, zengin ve etkileyici bir ülkedir.Her din
ve kültürün kendini serbestçe ifade ettiği, her yaşam tarzının özgürce hayat bulduğu bir hoşgörü coğrafyasıdır.Bu özelliğiyle Arap ve Ortadoğu
ülkelerinden gelen üyelerin sempatiyle yaklaştıkları bir ülkedir.
HAYATTÜRK, üyelerine, tedavilerinden önce ya da sonra, tatil planları için de destek sunar. www.hayattürk.com.tr üzerinde bulunan tatil fasilitesi,
avantaj ve olanaklar tam da bunun için tasarlanmıştır.Termal oteller, kaplıcalar, spa ve wellnes salonları, avantaj kampanya ve fırsatlarıyla
HAYATTÜRK üyelerinin hizmetine sunulmuştur. HAYATTÜRK network’ünün kolaylıklar dünyasında üyelerine hizmet veren bu tatil şirketlerinin
her birinin de sistem üzerinde bir sayfası mevcuttur. Sistem bir üyenin, İstanbul’da diş tedavisini yaptıktan sonra bedenin yenileyebileceği
Yalova’daki bir termal kaplıcasına rahatlıkla gidebilmesi için yapılandırılmıştır.
detaylı bilgi için hayatturk.com.tr
bilir ki “sağlıklı” bir insan olmanın koşullu fiziksel ruhen sağlıklı olmaktır. Türkiye, güçlü bir sağlık sistemine
sahip olmakla birlikte, ülkenin muhteşem güzelliğinin farkında olarak kendini ve üyelerini şanslı olarak görmektedir. Üye, dişlerini
yaptırdıktan sonra İstanbul da boğaza nazır yemek yerken,Yalova’da bir termal otelde bedenini yenilerken daha sonra Kapadokya da
balonla gökyüzüne süzülürken yaşamış olduğu keyifleri bir arada bulabileceği ve kendisine bu kadar yakın başka bir yer daha yoktur.
HAYATTÜRK işte bu şansı üyeleri için organize etmektedir.
34
LIFE
TURKEY
IS NOW IN
your safe bridge for a better life
hayatturk.com.tr
hayatturk.com.tr
Download

d a h a i y i b i r h a y a t ı n güven köprüsü