T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Antalya Tapu ve Kadastro VI. Bölge Müdürlüğü
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HİZMETLERİNDE KULLANILAN RESMİ VE KİRALIK ARAÇLARIN
GÜNLÜK HİZMETE HAZIR OLMALARINI SAĞLAMAK AMACI İLE YIKAMA MAKİNESİ, HAVA
KOMPRESÖRÜ VE KÖPÜK TANKI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- KONU;
Bu Teknik Şartname, Bölge Müdürlüğümüz Hizmetlerinde Kullanılan Resmi Ve Kiralık Araçların
Günlük Hizmete Hazır Olmalarını Sağlamak Amacı İle Yıkama Makinesi, Hava Kompresörü ve Köpük Tankı
Alım İşi’ ne ait teknik özellikleri ile ilgili istek, adet ve nitelikleri, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer
hususları kapsar.
2- İSTEK VE ÖZELLİKLER :
2.1- GENEL ÖZELLİKLER :
2.1.1- Kullanılacak malzemelerin tamamı yeni ve TSE belgeli olacaktır.
2.1.2- Malzemelerin hiçbir yerinde, imalat ve malzeme hataları ile kırık, çatlak, boya hatası, kabarma ve
deformasyon olmayacaktır.
2.1.3- Söz konusu iş için kullanılan malzeme sıcak, soğuk vb. doğa olaylarından etkilenmeyecek şekilde
montajı firmalar tarafından yapılacaktır.
2.1.4- Söz konusu işi alan firma imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl malzeme garantisi verecektir.
2.1.5- Kontrol ve muayene, idare tarafından görevlendirilecek bir komisyon tarafından yapılacaktır.
2.1.6- Aşağıda sayılan bütün ürünler orijinal ekipmanları ile birlikte teklif edilecektir.
3- MALZEME ÖZELLİKLERİ;
3.1- BASINÇLI YIKAMA MAKİNASI(SOĞUK):(1 Adet)
3.1.1- Enerji beslemesi (Ph/V/Hz)1/230/50 olmalıdır.
3.1.2- Su debisi l/saat minimum 500 olmalıdır.
3.1.3- Çalışma basıncı bar/MPa minimum 150 olmalıdır.
3.1.4- Azami basınç (bar/MPa) 185 olmalıdır.
3.1.5- Azami giriş suyu sıcaklığı (°C) 60-70 aralığında olmalıdır.
3.1.6- Motor gücü minimum 2.7 kw olmalıdır.
3.1.7- Ağırlık 20-30 kg aralığında olmalıdır.
3.1.8- Hafif tetikli olmalıdır.
3.1.9- Yumuşak kabzalı püskürtme tabancası olmalıdır.
3.1.10- Yüksek basınç hortumu, en az 10 m olmalıdır.
3.1.11- Püskürtme namlusu, minimum 850 mm olmalıdır.
3.1.12- Hortum Dolanmalarını Önleyici Sistem olmalıdır.
3.1.13- Basınç şalteri kontrolü olmalıdır.
3.2- HAVA KOMPRESÖRÜ: (1 Adet)
3.2.1- Motor Gücü Minimum 2,5 H.P olmalıdır.
3.2.2- Depo Hacmi Minimum 80 lt olmalıdır.
3.2.3- Basınç Minimum 8 bar olmalıdır.
3.2.4- Hava hacmi Minimum 120 lt/dk olmalıdır.
3.2.5- Boş Ağırlığı 40-50 kg aralığında olmalıdır.
3.3- KÖPÜK TANKI: (1 Adet)
3.3.1- Tank Kapasitesi Minimum 60 lt olmalıdır.
3.3.2- Saç kalınlığı Minimum 2 mm olmalıdır.
3.3.3- Hortum uzunluğu Minimum 8 m olmalıdır.
3.3.4- Basınç seviyesi Minimum 8-10 bar aralığında olmalıdır.
3.3.5- Tetikten kumandalı tabancalı sistemi olmalıdır.
3.3.6- Hava kompresörü ile emniyetli bir şekilde bağlantı kurulabilmelidir.
1
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Antalya Tapu ve Kadastro VI. Bölge Müdürlüğü
4-PROJELENDİRME, TADİLAT, TESİSAT, MONTAJ VE İMALAT:
4.1- Söz konusu işe ait malzemelerin montajı yüklenici tarafından yapılacak ve montaj sırasında gerekli her
türlü malzeme, takım-avadanlık, işçilik vb. ile ilgili masraflar yükleniciye ait olacaktır.
4.2- Firmalar işin devamı süresince işi standartlara uygun 1.sınıf işçilik ve malzeme kullanılarak
zamanında yapmalıdır.
4.3- Montaj sırasında İdare ve 3.kişilere verilecek zararlar yüklenici tarafından giderilecek ve herhangi bir
ücret talep edilmeyecektir.
5. KABUL VE MUAYENE METODLARI :
5.1- Yüklenici tarafından temin edilen tüm malzemeler montaj mahallinde yüklenici tarafından montajı
yapılarak eksiksiz olarak kullanıma hazır hale getirilecektir.
5.2- Yüklenicinin yetkili bir elemanının da hazır bulunduğu durumda İdare tarafından görevlendirilecek
komisyon vasıtası ile kabul ve muayene işlemlerine başlayacaktır. Yapılan bu muayenelerde bir takım
kusur ve noksanlıkların tespiti halinde, bu kusur ve noksanlıkların giderilmesi için makul bir süre
verilecektir. Verilen bu süre içerisinde yüklenici, bu kusur ve noksanlıkları gidermek zorundadır.
5.3- Muayene ve kontrollerde doğabilecek her türlü kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
5.4- Muayenelerde gerekli olabilecek her türlü araç, malzeme, test cihazı ve takım avadanlık yüklenici
tarafından temin edilecektir.
5.5- Kabul muayenelerinin amaca uygun bir şekilde sonuçlanması halinde, muayene raporları idarece
onaylandıktan sonra kabul işlemleri tamamlanmış olur.
6-GARANTİ SÜRESİ :
6.1- Kabul tutanağının imzalandığı tarihten itibaren, yüklenici tarafından kullanılan her türlü malzeme 2
(iki) yıl firmanın garantisi altında olacaktır. Garanti süresi müddetince kötü işçilik ve montaj hatalarına
karşı kullanılan malzemeler garanti edilecektir. Bu süre içerisinde ihtiyaç duyulacak her türlü malzeme
ve işçilik hizmeti firma tarafından ücretsiz verilecektir.
6.2- Garanti kapsamı içerisinde, arıza halinde yüklenici en geç 48 (kırksekiz) saat içerisinde arızaya
müdahale edecektir.
2
Download

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Antalya Tapu ve Kadastro