Serpil TEMİZ
Ayniyat Saymanı
Seher CAN ÇEVİK
Bilgisayar İşletmeni
Meral GÖKDELİ
Bilgisayar İşletmeni
Merve GERGİN
Memur
Murat UYAR
Memur
Mehmet ÇAĞIRTEKİN
Memur
- Hizmet alımlarına ilişkin elektronik haberleşme, personel
taşıma, güvenlik
hizmet alımı, temizlik hizmet alımı ihale
öncesi hazırlık çalışmaları,
-Ekap sistemine giriş yaparak idari şartname ve sözleşmelerini
hazırlama,
-İhale öncesi ve sonrası ihale evraklarının hazırlama,
-Ön mali kontrol için ihale dosyasını strateji daire başkanlığına
gönderme,
-KİK şikayetlerinde dosya hazırlayarak gönderme,
-Mahkeme kararları vb. her türlü icra ödemesini rücu
kapsamında dava açılabilmesi amacıyla Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığına gönderilen yazının ilgili yerine “gerekli
ödemenin yapılarak ödeme dekontunun gönderilmesi ve
sonucundan bilgi verilmesi hususunu arz ederim” şeklinde
yazının yazılması,
-Amirlerin vereceği diğer görevleri yapmak.
Taylan MARAL
Şef (İşçi)
Dursun UĞUR
Bilgisayar İşletmeni
Hüseyin KÖKLÜ
Memur
• Güvenlik hizmet alımı ödemeleri ve yazışmaları,
• Mahkeme kararları vb. her türlü icra ödemesini rücu kapsamında dava açılabilmesi
amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilen yazının ilgili yerine
“gerekli ödemenin yapılarak ödeme dekontunun gönderilmesi ve sonucundan bilgi
verilmesi hususunu arz ederim” şeklinde yazının yazılması,
• Amirlerin vereceği diğer görevleri yapmak.
• Temizlik hizmet alımı ödemeleri ve yazışmaları,
• Mahkeme kararları vb. her türlü icra ödemesini rücu kapsamında dava açılabilmesi
amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilen yazının ilgili yerine
“gerekli ödemenin yapılarak ödeme dekontunun gönderilmesi ve sonucundan bilgi
verilmesi hususunu arz ederim” şeklinde yazının yazılması,
• Amirlerin vereceği diğer görevleri yapmak.
• Personel taşıma ihale süreci hazırlık çalışmaları ve yazışmaları, personel taşıma
hizmetinin yürütülmesinde şartnameye uygunluğun sağlanması,
• Mahkeme kararları vb. her türlü icra ödemesini rücu kapsamında dava açılabilmesi
amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilen yazının ilgili yerine
“gerekli ödemenin yapılarak ödeme dekontunun gönderilmesi ve sonucundan bilgi
verilmesi hususunu arz ederim” şeklinde yazının yazılması,
• Amirlerin vereceği diğer görevleri yapmak.
Ülkü BAĞ
Araştırmacı
• Elektronik, Haberleşme, İhale Evraklarının Hakediş Ödemelerinin
Düzenlenmesi,
Fatih YILMAZ
Bilgisayar İşletmeni
• Amirlerin vereceği diğer görevleri yapmak.
Download

Hizmet Alımı İş Akışı - İstanbul Üniversitesi | İdari ve Mali İşler Daire