ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
TIP, DİŞ HEKİMLİĞİ VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ İLE YABANCI
DİLLER YÜKSEKOKULU VE ENSTİTÜ MÜDÜRLÜKLERİ HARİCİNDEKİ
BİRİMLER (LİSANS / ÖN LİSANS) İÇİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİMİ
Üniversite Öğrenci Kayıtları
Ders Kayıtları (Öğrenci)
Ders Onayı (Danışman)
Mazeretli Ders Kaydı/Onayı1
Ders Değiştirme Haftası
Eğitim-Öğretim (Ders)
Yarıyıl Sonu Sınavları
Bütünleme Sınavları
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı2
Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Düzey Belirleme Sınavı3
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı4
Bilgisayar Dersleri Muafiyet Sınavı
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER5
Yerleştirme Sonuçları İlan Tarihi
Kesin Kayıt
Ek Yerleştirme İçin İkinci Kez Tercih Alınma
Ek Yerleştirme Sonuç İlanı
Ek Yerleştirme Kesin Kayıt Tarihleri
YAZ OKULU
Ön kayıt
Kesin Kayıt
Dersler
ÇİFT ANA DAL ve YAN DAL PROGRAMLARI
Müracaat Sonu
Sonuçların Açıklanması
KURUMLAR ARASI
YATAY GEÇİŞ
Müracaat
Sonuçların İlanı
Asıl Liste Kayıt Tarihi
Yedek Liste Kayıt Tarihi
İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfı 2014-2015
Eğitim- Öğretim Yılı Akademik Takvimi
Muafiyet Sınavı
Derslerin Başlaması
Yıl Sonu Sınavı
GÜZ YARIYILI
Başlangıç
Bitiş
01.09.2014
05.09.2014
08.09.2014
14.09.2014
15.09.2014
19.09.2014
22.09.2014
28.09.2014
15.09.2014
28.09.2014
15.09.2014
28.12.2014
29.12.2014
11.01.2015
12.01.2015
25.01.2015
BAHAR YARIYILI
Başlangıç
Bitiş
----------02.02.2015
08.02.2015
09.02.2015
13.02.2015
16.02.2015
22.02.2015
09.02.2015
22.02.2015
09.02.2015
17.05.2015
18.05.2015
31.05.2015
01.06.2015
14.06.2015
11.09.2014
Asıl Listeden Kayıt
Ek Yerleştirmeden Kayıt
Yaptıranlar
Yaptıranlar
04.09.2014
01.10.2014
19.09.2014
10.09.2014
Başlangıç
11.07.2014
25.08.2014
03.09.2014
10.09.2014
22.09.2014
Bitiş
-----29.08.2014
07.09.2014
-----26.09.2014
Başlangıç
08.06.2015
18.06.2015
22.06.2015
Bitiş
17.06.2015
22.06.2015
16.08.2015
GÜZ YARIYILI
05.09.2014
12.09.2014
BAHAR YARIYILI
30.01.2015
06.02.2015
GÜZ YARIYILI
(Lisans-Ön lisans)
Başlangıç
Bitiş
18.08.2014
29.08.2014
05.09.2014
08.09.2014
10.09.2014
11.09.2014
12.09.2014
BAHAR YARIYILI
(Ön lisans)
Başlangıç
Bitiş
26.01.2015
28.01.2015
30.01.2015
02.02.2015
04.02.2015
05.02.2015
05.06.2015
GÜZ YARIYILI
(Lisans-Ön lisans)
Başlangıç
Bitiş
15.09.2014
BAHAR YARIYILI
(Ön lisans)
Başlangıç
Bitiş
11.09.2014
09.01.2015
09.02.2015
29.05.2015
29.05.2015
NOTLAR
1- Mazeretli ders kayıtları, mazereti ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilenler için yapılır.
2- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan bölümler için muafiyet sınavına girmek isteyen öğrencilere açılan
sınavdır. Bu sınavın müracaatları Üniversiteye kayıt sırasında yapılacaktır.
3-Dil Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Yabancı Uyruklu öğrenciler için
düzenlenen sınavdır.
4-Zorunlu Yabancı Dil dersinden muaf olmak için yapılan sınavdır. Bu sınava girecek öğrencilerin
müracaatları Üniversiteye kayıt sırasında yapılacaktır.
5-Yabancı Uyruklu Kontenjanlarında boş kalan kontenjanlar için yerleştirme kesin kayıtlardan sonra
web sayfamızdan duyurulacaktır.
6- Uzaktan eğitim programları ilgili birimlerin akademik takvimlerine bağlı olarak yürütülecek
olmakla birlikte merkezi final ve bütünleme sınav takvimleri AÖF sınav tarihlerine göre ilgili birim
yönetim kurulu tarafından belirlenebilecektir.
7- 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında eğitime ilk defa başlayacak olan birimler eğitim-öğretim
faaliyetlerini bu akademik takvime göre yürüteceklerdir.
8- Üniversite kayıtlarının detayları Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanacaktır.
9- Veteriner Fakültesi 5. Sınıf tekrar öğrencileri takvimi ayrıca gösterilmiştir.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
ÖSS Merkezi Yerleştirme Kayıtları
I. Yarıyıl
Yarıyıl Tatili
II. Yarıyıl
Yıl Sonu Sınavları
Bütünleme Sınavları
Aile Hekimliği Dönemi Başlangıcı (VI. SINIF)
Zorunlu Hazırlık Sınıf Muafiyet Sınavı
TIP FAKÜLTESİ KURUMLAR ARASI
YATAY GEÇİŞ
Müracaat
Sonuçların İlanı
Asıl Liste Kayıt Tarihi
Yedek Liste Kayıt Tarihi
Temel Tıp Bilimleri
Klinik Tıp Bilimleri Dönemi
Dönemi
DÖNEM I-II-III
DÖNEM IV-V
Başlangıç
Bitiş
Başlangıç
Bitiş
01.09.2014
05.09.2014
------------15.09.2014
09.01.2015
18.08.2014
16.01.2015
12.01.2015
30.01.2015
19.01.2015
06.02.2015
02.02.2015
12.06.2015
09.02.2015
26.06.2015
15.06.2015
19.06.2015
06.07.2015
24.07.2015
06.07.2015
10.07.2015
27.07.2015
07.08.2015
01 Temmuz 2014
13 Eylül 2014
Başlangıç
Bitiş
21.07.2014
25.07.2014
08.08.2014
11.08.2014
14.08.2014
12.08.2014
15.08.2014
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI (70,5 gün) BAHAR YARIYILI (72 gün)
I-II-III. SINIFLAR
Başlangıç
Bitiş
Başlangıç
Bitiş
-----
------
ÖSS Merkezi Yerleştirme Kayıtları
01.09.2014
05.09.2014
Ders Ayıtları ve Danışman Onayı
Yarıyıl Başlangıcı
Yarıyıl Sonu Sınavları
Bütünleme Sınavları
Tatil
Tek Ders Sınavı (2006 yılı ve öncesi kayıtlı öğr. için)
IV. ve V. Sınıflar
29.09.2014
08.10.2014
19.01.2015
-------26.01.2015
03.10.2014
16.01.2015
23.01.2015
--------13.02.2015
16.02.2015
01.06.2015
06.07.2015
30.07.2015
29.05.2015
22.06.2015
29.07.2015
30.09.2015
07.08.2015
Başlangıç
Bitiş
Başlangıç
Bitiş
29.09.2014
08.10.2014
19.01.2015
03.10.2014
16.01.2015
23.01.2015
Ders Kayıtları Ve Danışman Onayı
Yarıyıl Başlangıcı
4. Sınıf Yarıyıl Sonu Sınavları
4. Sınıf Bütünleme Sınavları
Tek Ders Sınavı (2006 yılı ve öncesi kayıtlı 4.sınıf öğr. için)
4. Sınıf Tatil
5. Sınıf Yarıyıl Sonu Sınavları
5. Sınıf Bütünleme Sınavları
Tek Ders Sınavı
5. Sınıf Staj Programı
5. Sınıf Staj Tekrarı*
26.01.2015
13.02.2015
19.01.2015
23.01.2015
02.02.2015
06.02.2015
13.02.2015
08.10.2014
01.07.2015
----------------16.02.2015
29.05.2015
01.06.2015
16.06.2015
29.06.2015
16.07.2015
27.06.2015
17.06.2015
16.08.2015
15.06.2015
26.06.2015
06.07.2015
16.07.2015
27.07.2015
12.06.2015
21.09.2015
* Staj tekrarı yapan öğrencilerin, tek ders sınavları tek derse kaldığı anlaşıldığı tarihten itibaren
Eğitim Koordinatörlüğünce belirlenen tarihlerde yapılacaktır.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ
Müracaat
Sonuçların İlanı
Asıl Liste Kayıt Tarihi
Yedek Liste Kayıt Tarihi
Başlangıç
Bitiş
11.08.2014
15.08.2014
22.08.2014
01.09.2014
04.09.2014
03.09.2014
05.092014
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI
Ön kayıtlar (II.Üniversite, Sınavsız Dikey Geçiş, Lisans
Tamamlama)
Üniversite Kayıtlar
Ders Kayıtları
Mazeretli Ders Kayıtları
Dersler
Ara Sınavları
Yarıyıl Soru Sınavları
Bütünleme Sınavları
GÜZ YARIYILI
Başlangıç
Bitiş
14.07.2014
24.07.2014
14.07.2014
24.07.2014
01.09.2014
14.09.2014
22.09.2014
28.09.2014
08.10.2014
12.10.2014
29.09.2014
02.01.2015
17.11.2014
30.11.2014
03.01.2015
04.01.2015
21.02.2015
22.02.2015
BAHAR YARIYILI
Başlangıç
Bitiş
---------------16.02.2015
26.02.2014
23.02.2015
06.04.2015
23.03.2015
04.07.2015
-----22.02.2015
01.03.2015
22.05.2015
19.04.2015
24.05.2015
05.07.2015
*Teknik nedenlerden dolayı yukarda yer alan tarihlerde Açıköğretim Fakültesi Yönetim Kurul Kararı
ile değişiklik yapılabilecektir.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, SOSYAL, FEN, EĞİTİM VE ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
ENSTİTÜLERİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ
Ders Kayıtları (Öğrenci)
Ders Onayı (Danışman)
Ders Değiştirme Haftası
Eğitim-Öğretim (Ders)
Ara Sınavları
Yarıyıl Sonu Sınavları
Bütünleme
GÜZ YARIYILI
Başlangıç
Bitiş
08.09.2014
14.09.2014
15.09.2014
19.09.2014
15.09.2014
27.09.2014
15.09.2014
28.12.2014
17.11.2014
30.11.2014
29.12.2014
11.01.2015
12.01.2015
25.01.2015
BAHAR YARIYILI
Başlangıç
Bitiş
02.02.2015
08.02.2015
09.02.2015
13.02.2015
09.02.2015
20.02.2015
09.02.2015
17.05.2015
06.04.2015
19.04.2015
18.05.2015
31.05.2015
01.06.2015
14.06.2015
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFLARI
2014-2015 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
Ders Kayıtları
Dersler
Yıl Sonu Sınavı (Final)
Tatil
Tıp Fak. Zorunlu Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı
Yabancı Dil (Zorunlu) Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı
Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı
GÜZ YARIYILI
Başlangıç
Bitiş
12.09.2014
15.09.2014
15.09.2014
26.12.2014
----------27.12.2014
08.02.2015
Sınav Tarihi:11.09.2014
Sınav Saati :Yazılı:14:00-16:00
Sınav Tarihi: 11.09.2014
Sınav Saati : 14:00-16:00
Sınav Tarihi:19.09.2014
Sınav Saati :Yazılı:14:00-17:00
BAHAR YARIYILI
Başlangıç
Bitiş
----------09.02.2015 17.05.2015
18.05.2015 22.05.2015
25.05.2015
----------------
------
------
------
Download

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP, DİŞ HEKİMLİĞİ VE AÇIKÖĞRETİM