KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014–2015 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI
29 ARALIK 2014
REK 1
09:00
SPY 1
SPY 2
SPY 3
Basketbol
Bes 4
PAZARTESİ
SPY 4
ANT 1
Proje
Bes 7
Basketbol
Bes 2
ANT 2
ANT 3
ANT 4
Sp. Hukuku
Bes 4
10:00
Sp. Bil. İstatis
Bes 4
Sporcu
Sağ. Hijyen
.Bes 2
Bilgisayar Öğr.
Bil. Lab
12:00
Rit.Cimnastik
.Bayan
Bes 6
Rekreasyon
Bes 2
13:00
Temel Bilgisay
Bil. Lab.
14:00
ANT IV
(İkinci Öğr)
Sp. Bil. İstatis
Bes 2
Yön. Bil. Giriş
Bes 4 - Bes 3
11:00
ANT 11I
(İkinci Öğr)
Rekreasyon
Bes 3
Rekreasyon
Bes 4
Özel Alan
Basketbol
Bes 2
Uzm.Spor Dalı
Basketbol
Bes 2
Uzm.Spor Dalı
Basketbol
Bes 2
ANT 3
ANT 4
Özel Alan
Futbol
Uzm.Spor Dalı
Futbol
Temel Bilgisayar
Tek.Kul.Bil. Lab
15:00
30 ARALIK 2014 SALI
REK 1
SPY 1
SPY 2
SPY 4
Seç.Bir.Sporlar
Tenis Bocce
Bes-1/3
09:00
İn.Anatomisi
Bes5&6
ANT 11I
ANT IV
(İkinci Öğr )
(İkinci Öğr)
Özel Alan
Futbol
Uzm.Spor Dalı
Futbol
Eğitsel
Oyunlar Bes 4
İn.Anatomisi
Bes 1&2
İn. Anatomisi
Bes 3&4
Karşılaş.Spor
Yönetimi Bes 1
Eğitsel Oyunlar
Bes 2
Spor Psikolojisi
Bes 1-2-5
13:00
Uzm.Spor Dalı
DERSLERİ
Spor Psikolojis
Bes 4&3
Uzm.Spor Dalı
DERSLERİ
Spor
Sponsorluğu
Bes -3
14:00
Müzik
Bes2
Müzik
Bes 4
Müzik
Bes 2
31
REK 1
SPY 1
SPY 2
SPY 3
ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
SPY 4
ANT 1
Spor Masajı
Byn-Bes 2
09:00
10:00
ANT 2
Uzm.Spor Dalı
Tenis Futbol Bes 7
12:00
15:00
ANT 1
Eğitsel
Oyunlar Bes 3
10:00
11:00
SPY 3
Seçmeli Takım
Sporları
Voleybol Futbol
Basketbol
Satranç BES 6
ANT 4
ANT 11I
ANT IV
(İkinci Öğr )
(İkinci Öğr)
Spor Masajı
Byn-Bes 2
Spor Masajı
Byn-Bes 2
Tem Matematik
Bes 2
Spor Masajı
Erk. Bes-1
Spor Masajı
Erk. Bes-4
Gr. Dina. Liderlik
Bes 4
Spor Tarihi
Bes 1
12:00
ANT 3
Futbol Bes 4
Uzm.Spor Dalı
Basket Futb Voley
Cimn Badm
Spor Masajı
Erk.-Bes 3
11:00
ANT 2
Spor Tarihi
Bes 2
13:00
14:00
15:00
01 OCAK 2015 PERŞEMBE
REK 1
SPY 1
SPY 2
SPY 3
REK 1
SPY 1
SPY 2
SPY 3
09:00
Genel Cimnastik
Erk-BynBes-5
Genel Cimnastik
Erk-BynBes-6
10:00
YüzmeTemelEğt
Bes 7
SPY 4
ANT 1
ANT 2
ANT 3
ANT 4
ANT 4
ANT 11I
ANT IV
(İkinci Öğr )
(İkinci Öğr)
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
02 OCAK 2015 CUMA
SPY 4
ANT 1
ANT 2
ANT 3
Seç.Bir.Sporlar
BadmintonBes2
Uzm.Spor Dalı
Tenis
Genel Cimnastik
Bes 5-6
Erk-Byn
Seç.Bir.Sporlar
BadmintonBes2
Özel Alan
Badminton
Seç.Bir.Spor
Yüzme Bes2
Uzm.Spor Dalı
YüzmeBes 4
Seç.Bir.Spor
Yüzme Bes 3
Özel Alan
Yüzme Bes 1
Uzm.Spor Dalı
Badminton
Uzm.Spor Dalı
Yüzme Bes 4
ANT 11I
ANT IV
(İkinci Öğr )
(İkinci Öğr)
Özel Alan
Badminton
Uzm.Spor Dalı
Badminton
Özel Alan
Yüzme Bes 1
Uzm.Spor Dalı
Yüzme Bes 4
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
.
YüzmeTemelEğt
Uyg.
Seç.Bir.Spor
Yüzme Uyg
Uzmanlık Spor
Dalı Yüzme Uyg
Seç.Bir.Spor
Yüzme Uyg
Özel Alan
Yüzme Uyg
Uzm.Spor Dalı
Yüzme Uyg
.
Özel Alan
Yüzme Uyg
Uzm.Spor Dalı
Yüzme Uyg
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014–2015 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI
05 OCAK 2015 PAZARTESİ
REK 1
SPY 1
SPY 2
SPY 3
SPY 4
ANT 1
ANT 2
ANT 3
ANT 11I
ANT IV
(İkinci Öğr)
(İkinci Öğr)
Öz. Al.
Müsabaka
Analiz Bil Lab
09:00
Spor Tesis. İşlet.
Bes 4
10:00
İngilizce
Bes 2
Antren.Bil Uyg.
Bes 4
Antren.Bil
Uyg. Bes 2
Motor Gelişim
Bes 3-4
12:00
Antren.Bil
Uyg.Kon Mer
İngilizce
Bes 1
Öz. Al. Müsabaka
Analiz Bil. Lab
Genel Ant. Bil
Bes 1/2
Fiziksel
Uygunluk
Bes3
11:00
13:00
ANT 4
Antren.Bil
Uyg.Kon Mer
İngilizce
Bes 4
14:00
15:00
06 OCAK 2015 SALI
REK 1
09:00
SPY 1
SPY 2
SPY 4
ANT 1
ANT 2
ANT 3
Dop. Erg Yard.
Bes 3
Spor Bil. ve
Rekreas. Giriş
Bes 2
ANT 11I
ANT IV
(İkinci Öğr )
(İkinci Öğr)
Uzm.Spor Dalı
Voleybol
Biomekanik
Bes 2-4.
Bed.Eğt.BilimGiriş
Bes 4
İns. Kay. Yön.
Bes 3
12:00
Cankur. İlkyard.
Bes 4
Cankur.
İlkyard. Bes 2
Bio-Kimya
Bes 4 Bes 3
13:00
Proje
Bil.Lab
14:00
15:00
ANT 4
Uzm.Spor Dalı
Voleybol
Temel Bilgisaya
Bil. Lab.
10:00
11:00
SPY 3
Müzik
Bes2
Müzik
Bes2
Müzik
Bes 2
07 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
REK 1
SPY 1
SPY 2
SPY 3
Atletizm
Bes 4
09:00
ANT 1
Uzm.Spor Dalı
Atletizm
Atletizm
Bes 2
ANT 2
ANT 3
ANT 4
Özel Alan
Atletizm
VoleybolBes 3
Uzm.Spor Dalı
Atletizm
ANT 11I
ANT IV
(İkinci Öğr )
(İkinci Öğr)
Özel Alan
Atletizm
İdari Yargı
Bes 3
10:00
11:00
SPY 4
Kamu Yönetimi
Bes 1-2
Step-Aerobik
Bes 5
Seç.Bir.Sporlar
Step Bes 5
BES Öğr. Yön
Bes 4
BES Öğr. Yön
Bes 2
12:00
BES Giriş
Bes 2
13:00
Proje
Bil.Lab
Spor Sosyoloji
Bes 2
14:00
15:00
08 OCAK 2015 PERŞEMBE
09:00
REK 1
SPY 1
Resim
Bes2
Resim
Bes2
SPY 2
SPY 3
SPY 4
ANT 1
ANT 2
ANT 4
ANT 11I
ANT IV
(İkinci Öğr )
(İkinci Öğr)
Resim
Bes2
Spor ve Turizm
Bes 4
Spor ve Çevre
Bes 2
10:00
Rit.Cim.Güreş
Bes 6
Sp. Beslenmesi
Bes 2
11:00
Sp.Göz Değer.
Bes 2
12:00
13:00
ANT 3
Türkçe
Bes 3
Türkçe
Bes 4
Sp.Göz Değer.
Bes 4
Türkçe
Bes 2
Sp. Tesisleri İşlet
.Bes 2
Sp. Tesisleri
İşlet .Bes 2
14:00
İnsan Hakları
ve Demokrasi
Bes 4
15:00
09 OCAK 2015 CUMA
REK 1
09:00
SPY 1
12:00
13:00
14:00
15:00
SPY 3
SPY 4
ANT 1
ANT 2
ANT 3
ANT 4
ANT 11I
ANT IV
(İkinci Öğr )
(İkinci Öğr)
Ritim Eğit..Dans
Cim.SalonuBes4
Ata.İlk.İnk.Tar.
Bes 2
10:00
11:00
SPY 2
Ata.İlk.İnk.Tar.
Bes 2
Halk Oyunları
Bes 4
.
.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014–2015 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
19 OCAK 2015
REK 1
09:00
SPY 1
SPY 2
SPY 3
Basketbol
Bes 4
PAZARTESİ
SPY 4
ANT 1
Proje
Bes 7
Basketbol
Bes 2
ANT 2
ANT 3
ANT 4
Sp. Hukuku
Bes 4
10:00
Sp. Bil. İstatis
Bes 4
Sporcu
Sağ. Hijyen
.Bes 2
Bilgisayar Öğr.
Bil. Lab
12:00
Rit.Cimnastik
.Bayan
Bes 6
Rekreasyon
Bes 2
13:00
Temel Bilgisay
Bil. Lab.
14:00
ANT IV
(İkinci Öğr)
Sp. Bil. İstatis
Bes 2
Yön. Bil. Giriş
Bes 4 Bes 3
11:00
ANT 11I
(İkinci Öğr)
Rekreasyon
Bes 3
Rekreasyon
Bes 4
Özel Alan
BasketboBes 2
Uzm.Spor Dalı
BasketboBes 2
Uzm.Spor Dalı
Basketbol Bes 2
ANT 3
ANT 4
Özel Alan
Futbol
Uzm.Spor Dalı
Futbol
Temel Bilgisayar
Tek.Kul.Bil. Lab
15:00
20 OCAK 2015 SALI
REK 1
SPY 1
SPY 2
Seç.Bir.Sporlar
Tenis Bocce
Bes-1/3
09:00
ANT 1
ANT 2
Uzm.Spor Dalı
Tenis Futbol Bes 7
İn.Anatomisi
Bes5&6
ANT IV
(İkinci Öğr)
Özel Alan
Futbol
Uzm.Spor Dalı
Futbol
İn. Anatomisi
Bes 3&4
Karşılaş.Spor
Yönetimi Bes 1
Eğitsel Oyunlar
Bes 2
Spor Psikolojisi
Bes 1-2-5
13:00
ANT 11I
(İkinci Öğr )
Eğitsel
Oyunlar Bes 4
İn.Anatomisi
Bes 1&2
12:00
Uzm.Spor Dalı
DERSLERİ
Spor Psikolojis
Bes 4&3
Uzm.Spor Dalı
DERSLERİ
Spor
Sponsorluğu
Bes -3
14:00
15:00
SPY 4
Eğitsel
Oyunlar Bes 3
10:00
11:00
SPY 3
Müzik
Bes 2
Müzik
Bes 4
Müzik
Bes 2
21 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
REK 1
SPY 1
SPY 2
SPY 4
ANT 1
Spor Masajı
Byn-Bes 2
09:00
10:00
SPY 3
Seçmeli Takım
Sporları
Voleybol Futbol
Basketbol
Satranç BES 6
ANT 4
ANT 11I
ANT IV
(İkinci Öğr )
(İkinci Öğr)
Spor Masajı
Byn-Bes 2
Spor Masajı
Byn-Bes 2
Tem Matematik
Bes 2
Spor Masajı
Erk. Bes-1
Spor Masajı
Erk. Bes-4
Gr. Dina. Liderlik
Bes 4
Spor Tarihi
Bes 1
12:00
ANT 3
Futbol Bes 4
Uzm.Spor Dalı
Basketbol
Voleybol Cimn
Spor Masajı
Erk.-Bes 3
11:00
ANT 2
Spor Tarihi
Bes 2
13:00
14:00
15:00
22 OCAK 2015 PERŞEMBE
REK 1
SPY 1
SPY 2
SPY 3
SPY 4
ANT 1
ANT 2
ANT 3
ANT 4
ANT 4
ANT 11I
ANT IV
(İkinci Öğr )
(İkinci Öğr)
09:00
10:00
Spor Sosyoloji
Bes 2
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
23 OCAK 2015 CUMA
REK 1
SPY 1
SPY 2
09:00
Genel Cimnastik
Erk-BynBes-5
Genel Cimnastik
Erk-BynBes-6
10:00
YüzmeTemelEğt
Bes 7
SPY 3
SPY 4
ANT 1
ANT 2
ANT 3
Seç.Bir.Sporlar
Tenis Bes 5 Bes2
Uzm.Spor Dalı
Badminton
Genel Cimnastik
Bes 5-6
Erk-Byn
Seç.Bir.Sporlar
BadmintonBes2
Özel Alan
Badminton
Seç.Bir.Spor
Yüzme Bes2
Uzm.Spor Dalı
YüzmeBes 4
Seç.Bir.Spor
Yüzme Bes 3
Özel Alan
Yüzme Bes 1
Uzm.Spor Dalı
Badminton
Uzm.Spor Dalı
Yüzme Bes 4
ANT 11I
ANT IV
(İkinci Öğr )
(İkinci Öğr)
Özel Alan
Badminton
Uzm.Spor Dalı
Badminton
Özel Alan
Yüzme Bes 1
Uzm.Spor Dalı
Yüzme Bes 4
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
.
YüzmeTemelEğt
Uyg.
Seç.Bir.Spor
Yüzme Uyg
Uzmanlık Spor
Dalı Yüzme Uyg
Seç.Bir.Spor
Yüzme Uyg
Özel Alan
Yüzme Uyg
Uzm.Spor Dalı
Yüzme Uyg
.
Özel Alan
Yüzme Uyg
Uzm.Spor Dalı
Yüzme Uyg
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014–2015 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
26 OCAK 2015 PAZARTESİ
REK 1
SPY 1
SPY 2
SPY 3
SPY 4
ANT 1
ANT 2
Spor Tesis. İşlet.
Bes 4
10:00
ANT IV
(İkinci Öğr)
Antren.Bil
Uyg.Kon Mer
İngilizce
Bes 1
Öz. Al. Müsabaka
Analiz Bil. Lab
Antren.Bil Uyg.
Bes 4
Antren.Bil
Uyg. Bes 2
12:00
İngilizce
Bes 2
ANT 11I
(İkinci Öğr)
Genel Ant. Bil
Bes 1/2
Fiziksel
Uygunluk
Bes3
11:00
ANT 4
Öz. Al.
Müsabaka
Analiz Bil Lab
Motor Gelişim
Bes 3-4
09:00
13:00
ANT 3
Antren.Bil
Uyg.Kon Mer
İngilizce
Bes 4
14:00
15:00
27 OCAK 2015 SALI
REK 1
09:00
SPY 1
SPY 2
SPY 4
Spor Bil. ve
Rekreas. Giriş
Bes 2
ANT 2
ANT 3
ANT 4
ANT 11I
ANT IV
(İkinci Öğr )
(İkinci Öğr)
Uzm.Spor Dalı
Voleybol
Dop. Erg Yard.
Bes 3
Uzm.Spor Dalı
DERSLERİ
Biomekanik
Bes2-4.
Bed.Eğt.BilimGiriş
Bes 4
İns. Kay. Yön.
Bes 3
12:00
Cankur. İlkyard.
Bes 4
Cankur.
İlkyard. Bes 2
Bio-Kimya
Bes 4 Bes 3
13:00
Sp. Beslenmesi
Bes 2
14:00
15:00
ANT 1
Uzm.Spor Dalı
DERSLERİ
Temel Bilgisaya
Bil. Lab.
10:00
11:00
SPY 3
Müzik
Bes2
Proje
Bil.Lab
Müzik
Bes2
Müzik
Bes 2
28 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
REK 1
SPY 1
SPY 2
SPY 3
Atletizm
Bes 4
09:00
ANT 1
Uzm.Spor Dalı
Atletizm
Atletizm
Bes 2
ANT 2
ANT 3
ANT 4
Özel Alan
Atletizm
VoleybolBes 3
Uzm.Spor Dalı
Atletizm
ANT 11I
ANT IV
(İkinci Öğr )
(İkinci Öğr)
Özel Alan
Atletizm
İdari Yargı
Bes 3
10:00
11:00
SPY 4
Kamu Yönetimi
Bes 1-2
Step-Aerobik
Bes 5
Seç.Bir.Sporlar
Step Bes 5
BES Öğr. Yön
Bes 4
BES Öğr. Yön
Bes 2
12:00
BES Giriş
Bes 2
13:00
Proje
Bil.Lab
14:00
15:00
29 OCAK 2015 PERŞEMBE
09:00
REK 1
SPY 1
Resim
Bes2
Resim
Bes2
SPY 2
SPY 3
SPY 4
ANT 1
ANT 2
ANT 4
ANT 11I
ANT IV
(İkinci Öğr )
(İkinci Öğr)
Resim
Bes2
Spor ve Turizm
Bes 4
Spor ve Çevre
Bes 2
10:00
Rit.Cim.Güreş
Bes 6
11:00
Sp.Göz Değer.
Bes 2
12:00
13:00
ANT 3
Türkçe
Bes 3
Türkçe
Bes 4
Sp.Göz Değer.
Bes 4
Türkçe
Bes 2
İnsan Hakları
ve Demokrasi
Bes 4
14:00
Sp. Tesisleri İşlet
.Bes 2
Sp. Tesisleri
İşlet .Bes 2
15:00
30 OCAK 2015 CUMA
REK 1
SPY 1
SPY 2
SPY 3
SPY 4
ANT 1
ANT 2
ANT 3
ANT 4
ANT 11I
ANT IV
(İkinci Öğr )
(İkinci Öğr)
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Ritim Eğit..Dans
Cim.SalonuBes4
Ata.İlk.İnk.Tar.
Bes 2
Ata.İlk.İnk.Tar.
Bes 2
Halk Oyunları
Bes 4
.
.
Download

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Sınavları Programı