CNN’DE ÖĞRENCİ ÖLÜMÜNÜ KINAMA AÇIKLAMASI YAPTIK.
İlköğretim
öğrencisi Ahmet
Şahin, 20 Eylül'de İstanbul
Küçükçekmece'deki
okulunda
yaşamını yitirdi. Eğitim Sen'e
göre, Ahmet'in ölümüne okulların
çok kalabalık olması ve izdiham
neden oldu.
Eğitim Sen 7 No'lu Şube Başkanı
Emin Ekinci de iddiaları doğrular
nitelikte endişelere sahip. Ekinci,
Küçükçekmece Kanarya İlköğretim Okulu'nda çok fazla öğrenci olduğunu ve okul
kapasitesini aştığını söyledi. Bölgeye yeni bir okulun yapılması gerektiğini savundu.
EĞİTİM EMEKÇİLERİNE YÖNELİK GEZİ SORUŞTURMALARINA
KARŞI BASIN AÇIKLAMASI YAPTIK.
Eğitim-Sen İstanbul 7
No’lu
Şube
Başkanı
Emin Ekinci, Gezi süreci ile ilgili eğitim emekçilerine yönelik açılan
soruşturmalara
ilişkin
basın açıklaması yaptı.
“AKP İktidarı ve onun
Milli Eğitim Bakanlığı,
baskıcı uygulamalarına temel insan haklarını fütursuzca ihlal ederek devam
ediyor. Gezi süreci ile birlikte tamamen deşifre olan AKP iktidarı, şimdi de bu
dönemde internet üzerinden paylaşım yapan eğitim emekçilerine yöneldi. Daha
önce başka illerde Gezi süreci ile ilgili eğitim emekçilerine yönelik başlatılan
soruşturmalar İstanbul’da da yapılmaya başlandı. Yaşananlar asla kabul edilebilir
şeyler değildir.” dedi.
26
5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE ŞUBE
KOKTEYLİNDE EMEKLİLERE PLAKET VERİLDİ.
5 Ekim Dünya Öğretmenler kutlaması şube salonunda yapıldı. Kokteylde Emekli
Eğitim Sen üyelerine plaket verildi. Plaket dağıtım töreninde Şube Başkanımız
Emin Ekinci bir konuşma yaptı. Şube Sekreteri Özge Porsuk’un tutuklu Eğitim
Sekreterimiz Aynur Barkın’ın mektubunu okuduğu etkinliğe katılım yüksekti.
27
2014 YILI
ANKARA’DAKİ ‘BOZUK DÜZENDE SAĞLAM ÇARK OLMAZ’
MİTİNGİNE KATILDIK.
KESK, DİSK, TMMOB ve TTB‘nin çağrısıyla Türkiye‘nin dört bir yanından
"Bozuk Düzende Sağlam Çark Olmaz! Bu Pisliği Halk Temizler" diyenler 11
Ocak Cumartesi günü Ankara‘da “ Özgürlük, Barış, Demokrasi, Adalet ve Emek
Mitingi”nde buluştu. Şubemizden araçlarla mitinge katıldık.
28
İSTANBUL KESK DAVASINDA 24 ARKADAŞIMIZ TAHLİYE
OLDU.
29'u üye ve yöneticimiz toplam 31 kişinin tutuklu olarak yargılandığı İstanbul
Davasının ilk duruşmasında savunmaların tamamlanmasının ardından verilen aradan sonra, akşam saatlerinde karar açıklandı. Duruşma sonucunda 19 Aralık operasyonu kapsamında tutuklanan ve 11 aydır cezaevinde olan aralarında şube Eğitim
Sekreteri Aynur Barkın ve şube üyemiz Ömer Açık’ın da bulunduğu 23'ü KESK’li
toplam 24 kişi tahliye oldu.
26 ŞUBAT’TA AKP’NİN TORBA YASASINA KARŞI GREVDEYDİK.
29
ŞUBE MALİ SEKRETERLİĞİ
30
ŞUBE EĞİTİM SEKRETERLİĞİ
Sendikamız Eğitim Sen’in sendikal mücadele içindeki en önemli alanlarından biri
hiç kuşkusuz sendikal eğitim faaliyetleridir. Sendikal hareketin bilinç ve örgütlenme düzeyinin yükseltilmesinin ancak eğitim süreçlerinin doğru bir şekilde
işletilmesiyle mümkün olduğunu yaşadığımız pratik süreçler göstermiştir. Özellikle alanımızla birlikte genel olarak halkın tüm kesimlerine yönelik son yıllarda
artan saldırılara karşı koyabilmek, mücadeleyi ve örgütlenmeyi yükseltebilmek
eğitim faaliyetleriyle doğru orantılıdır. Sadece sendikal ve mesleki eğitimde değil
toplumsal ve politik eğitimde de sendikamızın tavrı sınıfının tavrıdır. Eğitim
emekçileri olarak tarafımız halkın yanıdır. Ve eğitim süreçlerimiz bu doğrultuda
şekillenmiştir. Çünkü eğitim emekçileri toplumu değiştirip dönüştürme gücüne etkin olarak katılma iradesine sahiptir. Bu nedenle eğitim emekçilerinin eğitiminin
önemi daha da öne çıkmaktadır.
Sendikal eğitimlerin temel amacının bir yandan üyelerle sendika arasındaki ilişkileri
geliştirmek bir yandan toplumsal duyarlılığı arttırmak ve bir yandan da emek ve
demokrasi mücadelesini yükseltmek olduğundan hareketle eğitim çalışmaları
planlanmıştır.
Tüm bu nedenlerle şubemiz bünyesinde üyelerimize yönelik fiili meşru mücadele ile birlikte sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışının geliştirilmesi ve bu anlayış
doğrultusunda eğitim emekçilerinin eğitilmesi için çeşitli panel, seminer vb. faaliyetler düzenlemiştir. Hem mesleki hem de sendikal bilinç anlamında eğitim, kültür
ve sanat alanında çalışmalar yapılmıştır.
Şubemizde Mart 2011- Mart 2014 döneminde sendikamızın temel politikaları
doğrultusunda yapılan eğitsel ve kültürel çalışmalarının bazıları şunlardır : işyeri
temsilci eğitimi, dönemsel paneller ve sunumlar, 5. Demokratik Eğitim Kurultayı
komisyon çalışmaları, film gösterimleri, sinema ve tiyatro etkinlikleri, yaratıcı
drama, halk oyunları, koro, fotoğrafçılık atölyeleri bunlardan bazılarıdır.
Sendikamızda yapılan tüm eğitim faaliyetleri ortak bir çalışmanın ürünüdür. Bu
çalışmalarda yer alan, çalışmalara emek veren tüm eğitim emekçisi dostlarımıza
teşekkürler.
NOT: Eğitim sekreterliğinin yaptığı çalışmalara ait bilgi, belge, doküman ve fotoğraflar
şube eğitim sekreterinin çalışma döneminin son bir yılında, sendikalarımıza yönelik yapılan saldırılar sonucu tutuklu olmasından ve bilgisayarına el konulmasından
dolayı kaybolmuştur.
31
32
33
34
Şube Eğitim Sekreterimiz Aynur Barkın KESK
üyelerine yönelik operasyon sonucunda Şubat 2013
tarihinde tutuklanmış olup yaklaşık 12 aylık tutukluluk sonrasında özgürlüğüne kavuşmuştur. Bu süreçte
şube çalışmalarına katılamamıştır.
35
ŞUBE HUKUK SEKRETERLİĞİ
1
GUYASEDDİN KARAHAN ATATÜRK İ.Ö.O AVCILAR 21 ARALIK İŞ BIRAKMA
2
AYSEL KARAHAN
ATATÜRK İ.Ö.O AVCILAR 21 ARALIK İŞ BIRAKMA
3
CEMİLE ÖNCÜ ATATÜRK İ.Ö.O AVCILAR 21 ARALIK İŞ BIRAKMA
4
AYSEL ERDOĞAN
ATATÜRK İ.Ö.O AVCILAR 21 ARALIK İŞ BIRAKMA
5
HÜSEYİN KAYA ATATÜRK İ.Ö.O AVCILAR 21 ARALIK İŞ BIRAKMA
6
ZAFER BAYAT ATATÜRK İ.Ö.O AVCILAR 21 ARALIK İŞ BIRAKMA
7
AYNUR YEŞİL ATATÜRK İ.Ö.O AVCILAR 21 ARALIK İŞ BIRAKMA
8
CENGİZ APAYDIN
ATATÜRK İ.Ö.O AVCILAR 21 ARALIK İŞ BIRAKMA
9
NEVİN ŞENGÜNİNÖNÜ İ.Ö.O
21 ARALIK İŞ BIRAKMA
10 LEVENT AYBEKİNÖNÜ İ.Ö.O
21 ARALIK İŞ BIRAKMA
11 AYNUR KALKAN
İNÖNÜ İ.Ö.O
21 ARALIK İŞ BIRAKMA
12 YILDIZ EĞİTİM UYGULAMA 21 ARALIK İŞ BIRAKMA
13 COŞKUN DOĞAN
SÜLEYMAN NAZİF AND.LİSESİ 21 ARALIK İŞ BIRAKMA
14 MUHARREM TANRIVERDİ SÜLEYMAN NAZİF AND.LİSESİ 21 ARALIK İŞ
BIRAKMA
15 FATMA BALCI SÜLEYMAN NAZİF AND.LİSESİ 21 ARALIK İŞ BIRAKMA
16 İBRAHİM EVİN SÜLEYMAN NAZİF AND.LİSESİ 21 ARALIK İŞ BIRAKMA
17 AŞKIN ÇELİK SÜLEYMAN NAZİF AND.LİSESİ 21 ARALIK İŞ BIRAKMA
18 BİLGİN KÜÇÜK SÜLEYMAN NAZİF AND.LİSESİ 21 ARALIK İŞ BIRAKMA
19 AYSEL ASLAN SÜLEYMAN NAZİF AND.LİSESİ 21 ARALIK İŞ BIRAKMA
20 SALİH ATMACA SÜLEYMAN NAZİF AND.LİSESİ 21 ARALIK İŞ BIRAKMA
21 ALİYE BOZTEPEVALİ RIDVAN YENİŞEN
21 ARALIK İŞ BIRAKMA
22 MÜGE ONURSAL KESER VALİ RIDVAN YENİŞEN
21 ARALIK İŞ BIRAKMA
23 FİDAN KURT
VALİ RIDVAN YENİŞEN
21 ARALIK İŞ BIRAKMA
24 SEVAL ZEYDANLI
VALİ RIDVAN YENİŞEN
21 ARALIK İŞ BIRAKMA
25 EVREN YILDIZ VALİ RIDVAN YENİŞEN
21 ARALIK İŞ BIRAKMA
26 ABDULBARİ BAĞUÇ VALİ RIDVAN YENİŞEN
21 ARALIK İŞ BIRAKMA
27 İLHAN ERDOĞAN
VALİ RIDVAN YENİŞEN
21 ARALIK İŞ BIRAKMA
28 NURTEN MERCAN
VALİ RIDVAN YENİŞEN
21 ARALIK İŞ BIRAKMA
29 EROL GÜLEÇ NECDET SEMKER İ.Ö 21 ARALIK İŞ BIRAKMA
30 METİN TOPRAKNECDET SEMKER İ.Ö 21 ARALIK İŞ BIRAKMA
31 AYNUR ŞAHİN NECDET SEMKER İ.Ö 21 ARALIK İŞ BIRAKMA
32 TAYLAN DİNÇER
SEYİT ONBAŞI İ.Ö.O 21 ARALIK İŞ BIRAKMA
33 İRFAN KARAKOÇ
SEYİT ONBAŞI İ.Ö.O 21 ARALIK İŞ BIRAKMA
34 ÖZKAN GÜL
SEYİT ONBAŞI İ.Ö.O 21 ARALIK İŞ BIRAKMA
35 AYHAN MENGÜŞ
SEYİT ONBAŞI İ.Ö.O 21 ARALIK İŞ BIRAKMA
36 ZEYNEL ABİDİNNİHAT ÇANDARLI İ.Ö 19/02 21 ARALIK İŞ BIRAKMA
37 ÖZGÜR URBAY ŞERİFE BACI KIZ.M.L 19/02 21 ARALIK İŞ BIRAKMA
36
1
KEMAL YÜKSEL AMBARLI İ.Ö.O 26 MAYIS GREVİ
2
PINAR
AYTAÇ
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İ.Ö.O 26 MAYIS GREVİ
3
MUSTAFA ARSLAN MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İ.Ö.O 26 MAYIS GREVİ
4
FEVZİ
YILDIRIM ŞEHİT BEŞİRBALCIOĞLU İ.Ö.O 26 MAYIS GREVİ
5
ÇAĞRI
KÖSE
NECDET SEMKER İ.Ö.O
26 MAYIS GREVİ
6
GUYASETTİN KARAHANATATÜRK İ.Ö.O 26 MAYIS GREVİ
7
OSMAN ÇAĞLAYAN
İNÖNÜ İ.Ö.O
26 MAYIS GREVİ
8
NADİDE YILDIZ
CİHANGİR İ.Ö.O26 MAYIS GREVİ
9
TUNCAY CEYLAN CİHANGİR İ.Ö.O26 MAYIS GREVİ
10 BİRGÜL KOLUAÇIK
CİHANGİR İ.Ö.O26 MAYIS GREVİ
11 MURAT TÜRKKANCİHANGİR İ.Ö.O26 MAYIS GREVİ
12 GÖKAN ATİKCİHANGİR İ.Ö.O26 MAYIS GREVİ
ABDULLAH ERGÜÇ
CİHANGİR İ.Ö.O26 MAYIS GREVİ
13 BAŞAR
ŞAHBAZ CİHANGİR İ.Ö.O26 MAYIS GREVİ
14 KAPLAN HANSU ABDULKADİR UZTÜRK İ.Ö.O
26 MAYIS GREVİ
15 AYŞE SÜMRAN KANBUR ABDULKADİR UZTÜRK İ.Ö.O
26 MAYIS
GREVİ
16 ELİF GÜMRAH ABDULKADİR UZTÜRK İ.Ö.O
26 MAYIS GREVİ
17 NURCAN KARAHAN ÇAKIR
ABDULKADİR UZTÜRK İ.Ö.O
26 MAYIS GREVİ
18 GÖNÜL KAYA
ABDULKADİR UZTÜRK İ.Ö.O
26 MAYIS GREVİ
19 GÜLİSTANAKKOYUNABDULKADİR UZTÜRK İ.Ö.O
26 MAYIS GREVİ
20 MERAL HALICI
ABDULKADİR UZTÜRK İ.Ö.O
26 MAYIS GREVİ
21 HİKMET AÇAR
HOROV 26 MAYIS GREVİ
22 GÜRTUNÇ KARADAŞÖMER GÜLTEKİN
26 MAYIS GREVİ
23 FİGEN AKBAYIR SAİDE ZORLU 26 MAYIS GREVİ
24 ESMA
ARGAL SAİDE ZORLU 26 MAYIS GREVİ
25 MUSTAFA KEMAL ÖZCAN SAİDE ZORLU 26 MAYIS GREVİ
26 HAYRİ
BİÇER
MEHMET BAYDAR L 26 MAYIS GREVİ
27 ÖZLEM İĞREK
SABANCI 50.YIL LİSESİ
26 MAYIS GREVİ
28 AZİMŞAMİLOĞLU
MEHMET BAYDAR L 26 MAYIS GREVİ
29 NURDAN KANBUR DENİZKÖŞKLER İ.Ö.O26 MAYIS GREVİ
37
TUBA
KARADAĞESENKENT ATATÜRK İ.Ö.O NORM KADRO
ARSLAN PARLATANHACI OSMAN GÜL İ.Ö.O
SÜRGÜN
ENES SAYLAK İBB ŞAİR ERDEM BEYAZIT İ.Ö.O UZMAN ÖĞRETMENLİK
TURGUT TAMERFIRAT
İBB ŞAİR ERDEM BEYAZIT İ.Ö.O UZMAN
ÖĞRETMENLİK
HALİS
ERSİNGÜNDR.SADIK AHMET İ.Ö.O
UZMAN ÖĞRETMENLİK
EMİNE SEVİNÇ ÇAMUR DR.SADIK AHMET İ.Ö.O
UZMAN ÖĞRETMENLİK
selma tüzeltürk halil akkanat
UZMAN ÖĞRETMENLİK
cengiz ercan halil akkanat
UZMAN ÖĞRETMENLİK
gönül üstündağ halil akkanat
UZMAN ÖĞRETMENLİK
AYŞE COŞKUN BÜYÜKÇEKMECE LİSESİ SÜRGÜN
FEHİM IŞIK MEHMET BAYDAR LİSESİ
SUAT ÜNAL
halil akkanat
SÜRGÜN
GÜRTUNÇ KARADAŞÖMER GÜLTEKİN Y.S.SELİM İ.Ö.O
SÜRGÜN
UMAY
ATEŞİNCİRTEPE İ.Ö.OYOLLUK
FİKRET ŞAHİN
İBB AKŞEMSETTİN İ.Ö.O SÜRGÜN
BİLGE GÜNKAYAKARACAKÖY ÇPL
YOLLUK
NURAY ÖZBEK
ESENKENT ATATÜRK İ.Ö.O İDARECİLİK
İLKAY
ULUSOY ÖZTÜRK
TOKİ CUM.AND.L SİLİVRİ UZMAN
ÖĞRETMENLİK
ELİF KAYA
TOKİ CUM.AND.L SİLİVRİ UZMAN ÖĞRETMENLİK
FİLİZNALBANT İTO KANARYA İ.Ö.O YOLLUK
YASEMİN SÜLELİ İTO KANARYA İ.Ö.O YOLLUK
MURAT KASAP
SİLİVRİ YOLLUK
İLKSEN TONGA İB.SEYİT ONBAŞI İ.Ö.O
YOLLUK
SEVİL
BENGİL İB.SEYİT ONBAŞI İ.Ö.O
YOLLUK
İRFAN
KARAKOÇİB.SEYİT ONBAŞI İ.Ö.O
YOLLUK
TAYLAN DİNÇER İB.SEYİT ONBAŞI İ.Ö.O
YOLLUK
HİKMET AÇAR
HOROZ MOBİNK
DERYA
AÇIKSÖĞÜTLÜÇEŞME İ.Ö.O
UZMAN ÖĞRETMENLİK
FATMA MELEK ATİKBOROSAN İ.Ö.O NORM KADRO
ERDAL
GENCER
YOLLUK
TUĞBA
TÜRKMEN
YOLLUK
NECİP
YILDIRIM
YOLLUK
HİKMET AÇAR
HOROZ KOKART
AYCAN ELVANOĞLU
İBB.SEYİT ONBAŞI İ.ÖATAMA İPTALİ İLE İLGİLİ
PINAR
TURAN İSMET AKTAR E.M.L(28.12.2012) ÜCRETLİ ÖĞ.İŞİNE SON
VERİLMESİ
SÜMEYRA HAMZAOĞLU MARAŞAL FEVZİ İ.Ö AVCILAR ZORUNLU HİZMET
MUAFİYETİ
HİKMET AÇAR
HOROZ İHTAR
BURCU YANGIN SEYİT ONBAŞI YOLLUK
AYCAN TORLULAR
G.80.YIL SPOR LUZMAN ÖĞRETMENLİK
AYNUR ATEŞSAÇAN
SEYİT ONBAŞI YOLLUK
38
MÜVEDDET
KULAK NEŞE SEVER
UZMAN ÖĞRETMENLİK
SITAR KESER
kıraç limak türker UZMAN ÖĞRETMENLİK
ALİ ÇAM FAHİR İLKEL YOLLUK
SABAHAT ÖZKAN OYLU TOKİ ATAKENT SAĞLIK M.L
UZMAN
ÖĞRETMENLİK
VEYSEL NARİN
KAMİLOBA BEYAZLAR İ.O 1 GÜNLÜK İŞE GİTMEME
İNANYILMAZ FSM LİSESİ
YOLLUK
MEHMET EMİN KIRŞANLIOĞLUPENYELÜKS HASAN GÜREL
YOLLUK
NEVİN
MUTLU KAYA SEBATİ TUNCAY
OKULDA YAŞANAN SORUN
AYRICA ŞUBEDEN HUKUKSAL DESTEK İSTEYENLERE ULAŞILMIŞ VE DESTEK
VERİLMİŞTİR.
HUKUK SEKRETERİ
39
ŞUBE KADIN SEKRETERLİĞİ
KADINLAR ÖN SAFLARA!
Türkiye’nin nispi olarak en fazla kadın üyeye sahip olan ve karar alma
mekanizmalarında kadınların en yüksek oranda temsil edildikleri konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımız, kadın kazanımları bakımından kuşkusuz sendikal
hareketin en ileri öbeğidir. Bununla birlikte, bu nispi ileriliğimiz, bilinçli ve ısrarcı
politikaların ürünü olmaktan ziyade, bir dereceye kadar nesnel durumumuzun
eğitimde, sağlıkta ve kamusal büro hizmetlerinde kadın çalışan sayısının diğer
sektörlere göre nispi yüksekliğinin, kadınların "duygulanımsal emek" alanlarında
peşinen sahip oldukları avantaj ve "beceri"leri ve buradan kaynaklanan özgüveni
sendikal mücadeleye de taşımalarının kendiliğinden bir yansımasına dayanmaktadır.
Ancak, kapitalizm ile patriyarka arasındaki uğursuz işbirliğinin bir sonucu olarak
esnek, güvencesiz, süreksiz, düşük ücretle çalışmaya mahkum bırakılan ve artan istihdamı büyük oranda bu türden çalışma biçimlerine dayanan ücretli kadın
emeğinin yaygınlaşması, kadınlar için formel işlerde çalışma imkanını giderek
daraltmakla kalmamış, eşitsizlik ve bağımlılık ilişkilerini yeniden üretmiş ve bu
istihdam koşullarını istihdam piyasasının tamamına doğru genişletmiştir. Kendi
alanımızın bu gelişmelerden azade olduğunu sanmak büyük bir yanılgı olacaktır.
AKP hükümeti ise bu küresel eğilime koşut olarak yürürlüğe koymaya çalıştığı projelerle, toplumsal cinsiyet rollerinin veri olarak kabul edilmesinin yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini sermaye açısından bir imkana dönüştüren, görünmeyen ev
içi ve bakım emeği sömürüsünü pekiştiren, kadınların emeğini talileştirerek aile
ve kocaya bağımlılığını artıran, kadınlara varlık mekanı olarak evi işaret eden bir
istihdam modeli ve bu modelin desteklediği bir nüfus politikası öngörmektedir.
40
Yani hem ucuz, güvencesiz emek gücü temin etmek; hem de bunun devamlılığını
garanti altına almak istemektedir.
AKP hükümetinin ucuz emek rezervlerini artırma arayışının ve bölgesel emperyal
bir güç olma heveslerinin güdülediği nüfus politikaları, savaş politikaları, kadını
devletin ve erkeğin denetimi altına sokan beden politikaları, istihdam politikaları
ve muhafazakarlığın, birbirini besleyen ve yeniden üreten ortamında cendereye
alınan kadınlar; bu ablukayı kırmaya dönük her girişimlerinde devlet ve erkek
şiddetiyle karşı karşıya kalmakta ve bu hakikat 10 yılda %1400 artan kadın cinayetleri ile dramatik bir biçimde kendini cins kırımı olarak göstermektedir. Bir başka
görüngüsü ise örgütlü kadına karşı duyulan tahammülsüzlük; taciz, tecavüz ve tutuklama olarak karşımıza çıkan devlet şiddetidir.
KESK kadınlaşmalıdır
“Duygulanımsal emek”, aslında emeğin kadınsılaşmasının bir başka adıdır ve
burada da karşımızdaki sorun, işçi sınıfı içinde kadınların oranının giderek artması
gerçeğinden ziyade, emek süreçlerinde daha derin bir dönüşüm; geleneksel olarak
kadın emeğine atfedilen bakım, özen, kendini verme, yetiştirme, ayrıntıya dikkat, yaratım, incelik, bezeme, estetik, esneklik, dayanıklılık, sabır, iletişimde diyalog ve karşılıklılık gibi bir dizi niteliğin şimdi sermaye tarafından erkek emeğine
da sirayet edecek şekilde daha fazla talep edilmesinin yol açtığı bir dönüşümdür.
Gezi’de bu emek türü de kendisini konuşturmuştur ve bu durum KESK’i doğrudan
ilgilendirmektedir. Duygulanımsal emek veya emeğin kadınsılaşması, uzunca bir
süredir endüstriyel ve Taylorist bir rasyonalite çerçevesinde “erkeksi” bir emek
üzerine oturan kapitalizme, alışık olmadığı bir meydan okumaya dönüşebilir. Ama
bunun için, sendikal hareketin, özellikle de KESK’in, kota ve kadın sekreterlikleri
gibi gerekli ama çok yetersiz önlemlerin ötesinde, eril ve erkeksi işleyiş ve tarzlardan radikal bir biçimde arındırılması, duygulanımsal emeğe, sermaye karşıtı
41
alanda kapıların ardına kadar açılması gerekir.
Tüm bu koşullar altında görece ileri pozisyonumuzla yetinmek, bununla avunmak imkansızdır. Daha fazlası hem mümkün hem de iddialarımız bakımından
zorunludur. Öyleyse, KESK sendikal hareketin "kadınlaştırılması"nın öncü kolu
olmalı; kadın kurtuluş hareketine daha emek tabanlı ve daha anti-kapitalist bir
ivme katmalı, kadın kurtuluş hareketinin kazanımlarını içermelidir. Sınıf kimliğini
soyut bir evrensellik olarak algılayan yaklaşımların aksine, emekçilerin çok
katmanlı kimliklerini yeni bir işçi hareketi bakımından bir imkâna ve zenginliğe
dönüştürmelidir. Eylemi, sözü, müdahaleleri ve fiili farklılıklarıyla bir bütün olarak
erkek egemenliğine ve muhafazakârlığa karşı kadın kurtuluş hareketinin bir üssü
ve ileri mevzisi haline gelmelidir.
Bütün bunların gerçekleşebilmesi için yapılması gerekenler bellidir: Pozitif
ayrımcılığa sendikal yaşamımızın bütün düzeylerinde alan açmalı; şiddet, taciz,
tecavüz gibi konular başta olmak üzere kadın kurtuluş hareketinin edinimlerini koşulsuz kapsamalı; eşit temsili, "eşbaşkanlık" veya "eşsözcülük" türünden uygulamaları hızla yürürlüğe koymalı; cinsiyetçiliği aşındıracak eğitici iç
tartışmaları ve tüzüksel değişiklikleri yapmalı; kadın emeğinin bütün işkollarındaki
sorunlarına, çalışma koşullarına ve varoluş hallerine özel bir ilgi göstermeli; kadın
sorununu toplumsal alanda temas ettiği tüm kanallardan da gündemine almalıdır.
42
Şube faalİyetlerİ
Şubemizde her dönemde yürütücü pozisyon ve işyeri temsilciliklerinde, eylem ve
etkinliklerde kadın katılımı diğer şubelere oranla daha yüksek olmuştur. Şimdi bu
durumu daha yukarılara taşımak, bağımsız bir kadın dinamiğini açığa çıkarmak,
kadın sekreterliklerini özerkleştirmek mücadele hedeflerimiz arasında baş sıraya
yerleşmelidir. Kadına dair özgün çalışmalar bağlamında; 8 mart, 25 kasım, tutuklu KESK’li kadınlar, kürtaja karşı kampanyalarda şubemiz aktif roller üstlenmiş,
çalışmalar eksiksiz olarak gerçekleştirilmiştir.
TALEPLERİMİZ
1- Pozitif ayrımcılığa sendikal yaşamımızın bütün düzeylerinde
alan açılmalıdır
2- Şiddet, taciz, tecavüz gibi konular başta olmak üzere kadın
kurtuluş hareketinin edinimleri koşulsuz kapsanmalıdır
3- Eşit temsil, "eşbaşkanlık" veya "eşsözcülük" türünden uygulamalar hızla yürürlüğe konulmalıdır
4- Cinsiyetçiliği aşındıracak eğitici iç tartışmaları ve tüzüksel
değişiklikler yapılmalıdır
5- Kadın emeğinin bütün işkollarındaki sorunlarına, çalışma
koşullarına ve varoluş hallerine özel bir ilgi gösterilmelidir
6- Kadın sorunu toplumsal
alanda temas ettiği tüm kanallardan da gündemimize
alınmalıdır
7- Kadın
sekreterlikleri
özerkleştirilmelidir
8- Kadın sekreterliklerine
ayrı bütçe oluşturulmalıdır
9- Sendikal
yaşamımızın
bütün alanları kadınlar gözetilerek yeniden örgütlenmelidir
43
ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERLİĞİ
Toplumsal mücadeleler dünyada ve Türkiye’de yaşanan pek çok gelişmeden etkilenmektedir. Türkiye‘de baskıcı otoriter devlet anlayışı, hak alma mücadelesi
veren örgütlü yapıların önündeki en önemli engel olarak varlığını koruduğunu
gördük. Bu devlet anlayışı özellikle örgütlü yapıları etkisiz kılmayı amaçlamıştır.
Bu baskıcı ve otoriter devlet anlayışının 2011-2014 yılları arasında anti demokratik
uygulamalarını arttırarak sürdürdüğünü hep birlikte yaşadık. Son üç yıllık dönem
Türkiye genelinde KESK’in yöneticilerinin, bağlı sendikaların yönetici ve üyelerinin, gazetecilerin, yazarların baskılara uğrayıp tutuklandığı bir dönem oldu. Bu
baskılar ve tutuklamalar devrimci, demokrat, yurtsever kesimleri de içine alarak devam etti. Halen de devam etmektedir. Toplumun birçok kesiminin etkilendiği baskı
ve otoriter tutumların sonucunda ‘Gezi olayları’ son yıllarda emek ve demokrasi
taleplerinin öne çıktığı en büyük toplumsal tepki olarak ortaya çıktı. Demokrasi
talebi içermeyen sadece ekmek mücadelesi veren bir sendikal mücadelenin başarı
şansı olmayacağı gibi, emek ve emekten yana talepleri eksik bırakan, yalnızca soyut
ve genel demokrasi vurgusu yapan bir anlayışın da yeterli olmayacağı yaşanmış
deneyimlerden anlaşılmıştır. Bu aidiyet ilkesiyle hareket eden KESK, yıllardır
sürdürmekte olduğu emek mücadelesini, demokrasi mücadelesinden ayırmayarak
bir bütünlük içinde kavranmasının gerekli olduğunu bilinci çıkararak uzun soluklu
mücadelesini sürdürmüştür.
44
Eğitim Sen İstanbul 7 No’lu Şube Örgütlenme Sekreterliği olarak çalışmalarımızla,
sendikal mücadelenin ve dönemin tüm zorluklarına rağmen örgütlü olunan
bölgede yine bütün eğitim emekçilerinin sesi ve vicdanı olmaya çalıştık. Sendikal
mücadelenin temelinin işyerleri olduğu düşüncesinden hareketle, işyeri temsilciliklerinin önemini vurgulayacak planlamaların hayata geçirilmesine çaba gösterdik. Çalışmalarımızda örgütlü mücadeleye katılımı öncelikli hedeflerimiz arasında
ilk sıraya koyduk. İkinci olarak, kayıtlarımızda bulunmasına rağmen kayıp ve
görünmeyen olarak nitelediğimiz ve de aidat kesintisi yapılamayan üyelerin
açığa çıkarılıp aidat kesintilerinin yapılmasını sağladık. Bizim üyemiz olmasına
rağmen aidatları başka sendikalara kesilen ya da aidatı kesilmeyen onlarca üyemize ulaşarak aidatlarının sendikamıza dönüşünü gerçekleştirdik. Şubemiz üyelerinin düğün, doğum gibi özel günlerinde yanlarında olduk. Kaybettiğimiz üyelerimizin yakınlarının yanlarında olduk ve üzerimize düşeni yaparak destek olmaya
çalıştık.
Şubemizin örgütlenme alanı İstanbul’un en çok çalışanın bulunduğu, işyerinin yer
aldığı bir bölgedir. Kamu işyerleri bağlamında bu 8 ilçede 591 işyeri 18 binden
fazla çalışan bulunmaktadır. Bu üç yıllık dönemde örgütlenme sekreterliği olarak
işyerleri ziyaret edilmiş, aynı dönemde sendikamıza 934 yeni üye kazandırılmış,
istifa eden üyelerimize ulaşılarak bazılarının istifaları geri aldırılmıştır. 3041 üyemizin neredeyse tamamının iletişim bilgileri güncellenmiş ve bu iletişim bilgileri ile
örgütlenme çalışmalarında tüm üyelere ulaşılmıştır.
Sendikal eylem ve etkinliklerin işyerlerini merkeze alan bir perspektifle oluşturulması
dikkat edilmesi ve özen gösterilmesi gereken hususlardandır. Örgütlülüğün ve
işyerleri ile bağların geliştirilmesi için işyeri meclislerinin kurulması, kararların bu
meclisler eliyle raporlaştırılarak işyeri temsilcilikleri üzerinden şube meclislerine
taşınması örgütsel hayatın devamlılığının olmazsa olmazıdır. Önümüzdeki dönem,
üye ve çalışan sayısının yoğun olduğu işyerleri seçilerek bu demokratik yöntemin
uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir.
Geçen 3 Yıllık Dönemde hem yerel, hem de genel anlamda pek çok eylem ve etkinlik sendikamız ve konfederasyonumuz tarafından karar altına alınmış, işyerlerinde
ve alanlarda yaşama geçirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.
İşyeri gezilerinde her ne kadar öncelikli olarak sorun yaşayan ya da işyeri temsilcisinin çağrısıyla olanlara öncelik verilse de İstanbul gibi büyük bir metropolde
yine en büyük sorun örgütlenme faaliyetleri olmuştur. Metropol örgütlenmesi, hem
şube genel kurulunda hem Merkez Genel Kurul ve Tüzük Kongresinde aciliyetini
hâlâ sürdüren en önemli konudur.
45
Tüm zorluklarına rağmen şubemiz Mart 2011-Aralık 2013 döneminde üye sayısı
203 kişi olarak artmıştır. Aşağıdaki çizelgedeki sayılar genel kurul listeleri
esaslıdır.
Tablodaki 2014 Aralık ayına ait üye sayısıdır. Şubemizin yeni üye, nakil, doğum
izni, askerde ve Ocak, Şubat aylarında kesintisi olan üyeler ile birlikte sistemdeki
üye sayısı 3041’dur.
Bu dönemki eylem ve etkinliklerin bazıları aşağıda sıralanmıştır:
İNSANCA YAŞAM, EŞİT-ÖZGÜR, DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İÇİN
ANKARA’DAYDIK.
KESK, DİSK, TTB ve TMMOB’un çağrısıyla demokrasi ve emek güçlerinin destek verdiği, tüm illerden on binlerce emekçinin katıldığı “İnsanca
yaşam için eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye” şiarıyla örgütlenen miting 8
Ekim’de Ankara’da gerçekleşti.Şubemiz Ankara'daki mitinge 7 araçlık katılım
gerçekleştirdi.
46
21 ARALIK GREVDEYDİK.
Grevli Toplu Sözleşme, Güvenceli İstihdam, İnsanca Yaşayacak bir ücret, BaskıCeza ve Sürgünleri durdurmak ve Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması için
yapılan 21 Aralık Grevi şube
alanında başarılı bir şekilde
örgütlenmiştir.
KESK'te örgütlü kamu emekçileri sabah saatlerinden
itibaren iş yerlerine 'Bu iş yerinde grev var' yazılı pankartlar
asarak greve başladı. Avrupa
yakasında greve çıkan binlerce emekçi, Haseki Eğitim ve
Araştırma Hastanesi önünde,
Anadolu yakasındaki emekçiler ise Eminönü iskelesinde
toplandı.
4+4+4'E KARŞI HİZMET ÜRETMEYEREK ALANLARDAYDIK.
15 Mart 2012 İstanbul Eğitim-Sen Şubeleri'nin çağrısıyla binlerce kişi
Harbiye'den Taksim Meydanı'na yürüdü. Eyleme Eğitim-Sen üyelerinin yanı sıra
siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinden yüzlerce kişi, muhalefetin itirazlarına
rağmen AKP’nin 4+4+4 eğitim sistemi konusundaki ısrarını protesto etti.
47
4+4+4'E KARŞI 2 GÜN GREV'DEYDİK.
AKP iktidarının eğitimi
daha
da
gericileştirme
ve
piyasalaştırma
politikalarına dur demek
için 28 - 29 Mart 2012
tarihlerinde
GREV'deyiz,
ANKARA'dayız.
Şubemizden greve katılan
bir grup ANKARA'ya yola
çıkarken, İstanbul'da kalanlar 28 Mart günü Bayazıt Meydanı'nda toplanıp, Cağaoğlu'ndaki İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü önüne kadar yürüdü.
28 – 29 MART GREVİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK. ANKARA’DA POLİS SALDIRISI
Ankara’da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfedarasyonu (KESK) tarafından
4+4+4 kesintili eğitim yasa teklifine tepki olarak 28-29 Mart tarihlerinde il örgütlerinin de
katılacağı
k i t l e sel
basın
açıklaması,
İçişleri
Bakanlığı
genelgesiyle engellendi. Eğitim
Sen’in iki
günlük Grev
ile katıldığı eylemde Türkiye’nin dört bir tarafından yola çıkan sendika üyelerinin
otobüsleri durduruldu ve başkente gitmelerine izin verilmedi.
28-29 Mart’ta Ankara eylemi
4+4+4 Eğitim Yasa Tasarısı ile Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa Tasarısı’nın
geri çekilmesi için 28-29 Mart’ta Ankara eylemi işyeri gezileri ile örgütlendi.
Bölgelerden araçlarında kaldırıldığı eyleme güçlü katılım sağlandı.
48
HAKLARIMIZ İÇİN 23 MAYIS 2012 GREV'DEYDİK.
Konfederasyonumuz
KESK'in toplu sözleşme
sürecinde
yaşananlar
karşısında aldığı grev
kararı şubemize bağlı
işyerlerinde yüksek bir
katılımla gerçekleştirildi.
23 Mayıs’ta yapılan grev
işyeri gezileri ile dağıtılan
bildirilerle örgütlendi. Eğitim Sen İstanbul 7 No’lu şube alanındaki işyerlerinde
hayatı durdurduk. İşyerlerine 'Bu işyerinde GREV var' pankartı asan emekçiler
daha sonra alanlara çıktılar.
4 - 5 HAZİRAN'DA 2 GÜN GREV'DEYDİK.
İnsanca Yaşam, Güvenceli İş ve Güvenli Gelecek, Demokratik Bir Türkiye”
talebiyle yapılan Grevimiz 4 - 5 Haziran günü gerçekleşti.
26 HAZİRAN 2012’DE ANKARA’DAYDIK.
Gözaltına alınan KESK yönetici ve üyeleri için 26 HAZİRAN 2012’de
ANKARA’daydık.
23 KASIM 2013’TE ANKARA’DAYDIK.
23 Kasım 2013’te “Meslek Onurumuza ve Haklarımıza Sahip Çıkmak, Toplumsal Yaşamda ve Eğitimde Yaşanan Dayatmalara Hayır Demek İçin ANKARA’day
dık.
26 ŞUBAT 2014’TE
GREVDEYDİK
49
ŞUBE ETKİNLİKLERİ VE İŞYERİ GEZİLERİ
MART 2011
8 MART ETKİNLİK İŞYERLERİNE KARANFİL GÖNDERİLDİ.
MART 2011-ESENYURT 80.Yıl İLKÖĞRETİM OKULUNDA YENİ ÜYE
YAPILDI-ESENYURT
MART 2011-ERDOĞANLAR İLKÖĞRETİM OKULU İŞYERİ GEZİSİ YAPILDI-ESENYURT
MART 2011-ÇAĞDAŞ YAŞAM KAMURAN EMİROĞLU İLKÖĞRETİM
OKULUİŞYERİ GEZİSİ YAPILDI-BEYLİKDÜZÜ
MART 2011-ESENYURT FATİH SULTAN MEHMET İLKÖĞRETİM OKULUNA İŞYERİ GEZİSİ YAPILDI.-ESENYURT
MART 2011-ESENYURT YUSUF AKTAŞ İ.O. NA EVRAK BIRAKILDI.-ESENYURT
25 MART 2011-SULTAN MURAT İLKÖĞRETİM OKULUNA İŞYERİ GEZİSİ
YAPILDI.-KÜÇÜKÇEKMECE
25 MART 2011-HALİDE EDİP ADIVAR İLKÖĞRETİM OKULUNA İŞYERİ
GEZİSİ YAPILDI.-KÜÇÜKÇEKMECE
25 MART 2011-GAZİ AND.LİSESİ İŞYERİ GEZİSİ YAPILDI.-KÜÇÜKÇEKMECE
25 MART 2011-HALKALI DOĞA İLKÖĞRETİM OKULUNA İŞYERİ GEZİSİ
YAPILDI.YENİ ÜYELİK YAPILDI.-KÜÇÜKÇEKMECE
25 MART 2011-ZİYA GÖKALP ANAOKULUNDA İŞYERİ GEZİSİKÜÇÜKÇEKMECE
29 MART 2011-AKŞEMSETTİN İLKÖĞRETİM OKULUNA İŞYERİ GEZİSİ
YAPILDI.-KÜÇÜKÇEKMECE
29 MART 2011-HALKALI TOPLU KONUT LİSESİ-KÜÇÜKÇEKMECE
29 MART 2011-DR.HULUSİ BEHÇET İLKÖĞRETİM OKULUNA İŞYERİ
GEZİSİ YAPILDI.-KÜÇÜKÇEKMECE
29 MART 2011-ŞEHİT BEDRİ KARABIYIK LİSESİ YENİ ÜYELİK
YAPILDI.-KÜÇÜKÇEKMECE
NİSAN 2011
1 NİSAN 2011-PROFESYONEL-DEVLET TİYATROSU CENNET
SAHNESİ(400 KİŞİ KATILDI)
4 NİSAN 2011-BAŞAKŞEHİR İMKB ALPASLAN İ.O. İŞYERİ GEZİSİ VE
YENİ ÜYE.-BAŞAKŞEHİR
50
Download

çalışma raporu 2. bölüm sayfa 26-50 - EĞİTİM