EKİM
3. HAFTA
2. HAFTA
1. HAFTA
ETKİNLİĞİN ADI
YER
SAAT
KATILIMCILAR
SORUMLU
BİRİM/KİŞİ
TED İzmir Koleji
Konferans
Salonu
14.00
(1.2.3.4.5.6.
Sınıflar )
Nihat Yılmaz
TED İzmir Koleji
10.00
5-6. Sınıflar
Cansel Özermen
TED İzmir Koleji
Spor Salonu
Tüm Okul
12.1512.55
15.00
Tüm Sınıflar
Nihat Yılmaz
2 Ekim Hayvanları Koruma Günü
3 Ekim: Kurban Bayramı Arife
Günü
4-7 Ekim: Kurban Bayramı
10- Ekim: DR. Önder Ericek İn
“Beslenme Ve Spor” Konulu
Sunumu
11 Ekim: Ortaokul Veli
Toplantıları
14-16-17 Ekim:
Spor Takımları Seçmeleri
15 Ekim: Yangın Tatbikatı
5. HAFTA
4. HAFTA
20-24 Ekim: Cemal Reşid Rey
Haftası
Tüm Sınıflar
Haftanın Teması
22 Ekim Urla Hayvan Barınağı
Ziyareti
Urla Hayvan
Barınağı
10.00
3. Sınıflar
23 Ekim: TBU-1 Sınavı
TED İzmir Koleji
10.0011.25
5-6. Sınıflar
23 Ekim: Doğal Yaşam Parkı
Gezisi
Sasalı
09.00
2. Sınıflar
24 Ekim: Etnografya ve Arkeoloji
Müzesi Gezisi
Konak
10.00
4. Sınıflar
28-29 Ekim: Cumhuriyet
Bayramı
TED İzmir Koleji
09.00
Tüm Okul
31 Ekim: Uşakizade Köşkü
Gezisi
Konak
10.00
3. Sınıflar
Kerem
Memişoğlu
Gülser Keser
Sezgin
Demirtaşoğlu
Ölçme
Değerlendirme
Birimi
Munise Yıldırım
Candan Özbek
Fatma
Büyükhatipoğlu
Suay Karataş
Sosyal Etkinlikler
Komitesi
Gülser Keser
Sezgin
Demirtaşoğlu
KASIM
1. HAFTA
ETKİNLİĞİN ADI
3-7 Kasım: TED İzmir
Koleji 1.Atatürk Yüzme
Yarışı
3-7 Kasım: Henri
Benazus Sergisi “
Çağdaş Atatürk”
4 Kasım: Tüketici
Hakları Koruma Derneği
Gezisi
5 Kasım: Mandra Gezisi
5 Kasım: Aile Semineri
“Anne-Baba Tutumları
ve Çocuk Üzerindeki
Etkisi”
7 Kasım: Kızılay Daveti
4. HAFTA
3. HAFTA
2. HAFTA
7-19 Kasım: Yazılı
Sınavlar
10 -14 Kasım: Atatürk’ü
Anma Etkinlikleri
10 Kasım: Danışman
Öğretmen-Veli
Görüşmelerinin
Başlaması
11 Kasım: Latife Hanım
Köşkü ve Zübeyde
Hanım Kabri Ziyareti
13 Kasım: Latife Hanım
Köşkü ve Zübeyde
Hanım Kabri Ziyareti
14 Kasım: Latife Hanım
Köşkü Ve Zübeyde
Hanım Kabri Ziyareti
17-21 Kasım : Ahmet
Adnan Saygun Haftası
Etkinlikleri
20 Kasım: Deneme
Sınavı (4,5 ve 6. Sınıflar)
22 Kasım: Okul Aile
Birliği Kahvaltısı
24-28 Kasım: Karikatür
Sergisi
24 Kasım : Öğretmenler
Günü
29 Kasım: Open House
KATILIMCILAR
SORUMLU
BİRİM/KİŞİ
Ders
Saatleri
İçerisinde
Tüm Okul
Nihat Yılmaz
TED İzmir Koleji
Fuaye Alanı
09.0018.00
Öğrenci ve Veliler
Seçil Yılmaz
Konak
10.00
3. Sınıflar
Gülser Keser
Sezgin Demirtaşoğlu
Urla
10.00
Anasınıfları
Füsun Hızlı
TED İzmir Koleji
Konferans
Salonu
18.00
Tüm Veliler
PDR Birimi
TED İzmir Koleji
14.30
1. Sınıflar
Hatice Doğan, Esra
Örün Güler Orff
4,5 ve 6. Sınıflar
Ölçme Değerlendirme
Birimi
Tüm Okul
Sosyal Etkinlikler
Komitesi
YER
SAAT
TED İzmir Koleji
Yüzme Havuzu
TED İzmir Koleji
TED İzmir Koleji
Sınav
Takviminde
Belirtildiği
Şekliyle
09.0017.00
TED İzmir Koleji
Randevu
Saatleri
5 ve 6. Sınıf Velileri
Cansel Özermen
Karşıyaka
10.00
2. Sınıflar
Munise Yıldırım
Candan Özbek
Karşıyaka
10.00
1. Sınıflar
Hatice Doğan, Esra
Örün Güler Orff
Karşıyaka
10.00
Anasınıfları
Füsun Hızlı
Haftanın Teması
Kerem Memişoğlu
TED İzmir Koleji
10.0011.25
4,5 ve 6. Sınıflar
Ölçme Değerlendirme
Birimi,
TED İzmir Koleji
10.00
Tüm Veli, Öğrenci
ve Öğretmenler
Okul Aile Birliği
TED İzmir Koleji
TED İzmir Koleji
TED İzmir Koleji
1.2.3.4.5.6. Sınıflar
15.2016.55
10.30
Tüm Okul
Okul Öncesi Velileri
Görsel Sanatlar
Zümresi
Sosyal Etkinlikler
Komitesi
Füsun Hızlı
1. HAFTA
ARALIK
ETKİNLİĞİN ADI
YER
SAAT
KATILIMCILA
R
1-5Aralık:Talented Show
TED İzmir Koleji
15.20
16.55
Tüm Okul
1 Aralık: Basketbol Work Shop
Konuk: Milli Basketbolcu
Hüseyin Beşok
TED İzmir Koleji
Spor Salonu
15.20
5 ve 6. Sınıflar
Nihat Yılmaz
6 Aralık Veli Toplantısı
TED İzmir Koleji
10.30
2,3 ve 4.
Sınıflar
Sevinç Kayaoğlu
TED İzmir Koleji
Sınav
Takvimind
e
Belirtildiği
Şekliyle
4-6. Sınıflar
Ölçme
Değerlendirme
Birimi,
3. HAFTA
2. HAFTA
8 -12 Aralık: Yazılı Sınavlar
8-12 Aralık :Carlos Gardel
Haftası
10 Aralık: Aile Semineri
“Internet-TV Bağımlılığı ve
Şiddet İçeren Oyunlar"
12 Aralık: Söyleşi: Süleyman
Bulut
17 Aralık: Yerli Malı Haftası
Etkinlikleri
TED İzmir Koleji
Konferans Salonu
TED İzmir Koleji
Tüm Veliler
PDR Birimi
15.2516.05
09.0016.55
1,2,3 ve 4.
Sınıflar
Güler Orff
1 ve 2. Sınıflar
Güler Orff
10.30
13 Aralık: Kıvılcım Kermesi-1
TED İzmir Koleji
12.30
15 Aralık: Deneme Sınavı
TED İzmir Koleji
10.0011.25
15-19 Aralık: Beethoven Haftası
15-19 Aralık: Celebrations
Around The World
18 Aralık: İtfaiye Gezisi
19 Aralık: Danışman
Öğretmen-Veli Görüşmelerinin
Sona Ermesi
23 Aralık: Meslek Odaları
Gezisi
25 Aralık: Yeni Yıl Dinletisi
26 Aralık: Atatürk Kır Koşusu
29-31 Aralık: Celebrations
Around The World
31 Aralık: Yılbaşı Partisi
Kerem Memişoğlu
18.00
TED İzmir Koleji
20 Aralık: Veli Toplantısı
20 Aralık: Kıvılcım Kermesi-2
22-26 Aralık: Celebrations
Around The World
4. HAFTA
TED İzmir Koleji
Konferans Salonu
13 Aralık Veli Toplantısı
19 Aralık: Pınar Süt Fabrikası
Gezisi
5.
HAFTA
Haftanın Teması
SORUMLU
BİRİM/KİŞİ
Sosyal Etkinlikler
Komitesi
Haftanın Teması
09.00TED İzmir Koleji
16.55
Urla
10.00
Anasınıfları, 1.
Sınıflar
Anasınıfları,
1,2,3,4
4,5 ve 6.
Sınıflar
Sevinç Kayaoğlu
Seçil Yılmaz
Ölçme
Değerlendirme
Birimi,
Kerem Memişoğlu
Tüm Okul
Elif Yalçın
Anasınıfları
Füsun Hızlı
5 ve 6. Sınıf
Velileri
Cansel Özermen
Pınarbaşı
10.00
4. Sınıflar
TED İzmir Koleji
TED İzmir Koleji
10.30
12.30
09.0016.55
6. Sınıflar
5 ve 6. Sınıflar
Fatma
Büyükhatipoğlu
Suay Karataş
Cansel Özermen
Seçil Yılmaz
Tüm Okul
ELİF YALÇIN
10.00
3. Sınıflar
Gülser Keser
Sezgin
Demirtaşoğlu
Tüm Okul
Kerem Memişoğlu
Okul Koşu
Takımı
Nihat Yılmaz
Tüm Okul
Elif Yalçın
8 ve 9. Saatler
Sosyal Etkinlikler
Komitesi
TED İzmir Koleji
Bayraklı
TED İzmir Koleji
10.00Yaşam Alanları
16.55
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Programına Göre
Belirlenecektir.
09.00TED İzmir Koleji
16.55
TED İzmir Koleji
15.20Spor Salonu
16.55
OCAK
1. HAFTA
ETKİNLİĞİN ADI
YER
SAAT
KATILIMCILAR
SORUMLU BİRİM/KİŞİ
TED İzmir Koleji
Spor Salonu
16.1516.55
5 ve 6. Sınıflar
Nihat Yılmaz
TED İzmir Koleji
10.30
Okul Öncesi
Velileri
Füsun Hızlı
Elif Yalçın
5-9 Ocak: Yazılı Sınavlar
TED İzmir Koleji
Sınav
Takvimind
e
Belirtildiği
Şekliyle
4,5 ve 6. Sınıflar
Ölçme Değerlendirme
Birimi
6 Ocak : Vitamin Kazanım
Değerlendirme Sınavı
TED İzmir Koleji
4,5 ve 6. Sınıflar
(2,3 Ve 4. Ders
Saati)
Ölçme Değerlendirme
Birimi
Tüm Veliler
PDR Birimi
5 ve 6. Sınıflar
Nihat Yılmaz
5. Sınıflar
Şebnem Özköroğlu
Ölçme Değerlendirme
Birimi
1 Ocak: Yeni Yıl Tatili
1 Ocak: 1. Erken Kayıt Döneminin
Başlaması
5-9 Ocak Futbol Work Shop
Konuk: Milli Hakem
Bülent Demirlek
4. HAFTA
3. HAFTA
2. HAFTA
5-8 Ocak: Portfolyo Sunumları
7 Ocak: Aile Semineri “Sınır ve Kural
Tanımayan Çocuklar"
12-16 Ocak: Sınıflar Arası Futsal
Turnuvası
16 Ocak: Ticaret Tarihi Müzesi Ziyareti
TED İzmir Koleji
Konferans Salonu
12-14 Ocak: Yazılı Sınavlar (Dvm)
TED İzmir Koleji
15 Ocak: Şiir Dinletisi
TED İzmir Koleji
17 Ocak: Notların K-12 Net Sistemine
Girişlerinin Tamamlanması
19-23 Ocak: Mozart Haftası
19 Ocak: Takdir/Teşekkür/Üstün
Başarı Belgelerinin Basılması
19 Ocak: Spelling Bee İngilizce
Heceleme Etkinliği
20 Ocak: Mini Dinletiler.
18.00
TED İzmir Koleji
Konak
10.00
4,5 ve 6. Sınıflar
15.2016.55
Şebnem Özköroğlu
Cansel Özermen
Haftanın Teması
TED İzmir Koleji
Konferans Salonu
TED İzmir Koleji
Yaşam Alanları
15.2016.55
10.0016.55
Kerem Memişoğlu
Ölme Değerlendirme
Birimi
3 ve 4. Sınıflar
Elif Yalçın
Tüm Okul
Kerem Memişoğlu
Tüm Okul
Sosyal Etkinlikler
Komitesi
20 Ocak: Karne ve Raporların
Basılması
21 Ocak: Dosyaların Hazırlanması
21 Ocak : Bursa Kayak Kampı
Bursa
23 Ocak: Karne Töreni
26 Ocak-6 Şubat: Yarıyıl Tatili
5. HAFTA
5 ve 6. Sınıflar
YARIYIL TATİLİ
26 OCAK-6 ŞUBAT
1. HAFTA
ŞUBAT
YARIYIL TATİLİ
26 OCAK-6 ŞUBAT
ETKİNLİĞİN ADI
4. HAFTA
3. HAFTA
2. HAFTA
9 Şubat: Öğretmenler Kurulu Toplantısı
YER
TED İzmir Koleji
Konferans Salonu
9-13 Şubat: Schubert -SchumannBhrams Haftası
SAAT
16.5519.00
KATILIMCILAR
Tüm
Öğretmenler
Haftanın Teması
Kerem Memişoğlu
13 Şubat: Dünya Öykü Günü Etkinliği
TED İzmir Koleji
16-20 Şubat: Sınıflar Arası Voleybol
Turnuvası
TED İzmir Koleji
Spor Salonu
09.0016.55
12.1512.55
18 Şubat: Hayvan Barınağı Gezisi
Urla
10.00
1. Sınıflar
19 Şubat: Necati Cumali Anı Evi Ziyareti
Urla
10.00
2. Sınıflar
23-27 Şubat: Sınıflar Arası Voleybol
Turnuvası (Dvm)
TED İzmir Koleji
Spor Salonu
23 Şubat: Danışman Öğretmen-Veli
Görüşmelerinin Başlaması
TED İzmir Koleji
12.1512.55
Randevu
Saatlerind
e
24 Şubat: Deneme Sınavı
TED İzmir Koleji
26 Şubat: 100. Gün Etkinliği
TED İzmir Koleji
28 Şubat: 1. Erken Kayıt Döneminin
Sona Ermesi
SORUMLU BİRİM/KİŞİ
5 ve 6. Sınıflar
Şebnem Özköroğlu
5 ve 6. Sınıflar
Nihat Yılmaz
Hatice Doğan, Esra
Örün, Güler Orf
Munise Yıldırım
Candan Özbek
5 ve 6. Sınıflar
Nihat Yılmaz
5 ve 6. Sınıf
Velileri
Cansel Özermen
10.0011.25
4, 5 ve 6.
Sınıflar
Ölçme Değerlendirme
Birimi,
09.0016.55
Tüm Sınıflar
Güler Orf, Elif Yalçın
1. HAFTA
ETKİNLİĞİN ADI
2-6 Mart: Duvar Boyama
Etkinliği
2 Mart: 2. Erken Kayıt
Döneminin Başlaması
2. HAFTA
3. HAFTA
KATILIMCILAR
SORUMLU BİRİM/KİŞİ
Anasınıfları
Seçil Yılmaz
4,5 ve 6. Sınıflar
Ölme Değerlendirme Birimi
TED İzmir Koleji
Sınav
Takviminde
Belirtildiği
Şekliyle
5 Mart: AKUT Etkinliği
TED İzmir Koleji
Arka Bahçe
15.20-16.55
3. Sınıflar
Gülser Keser
Sezgin Demirtaşoğlu
TED İzmir Koleji
15.20-16.55
5 ve 6. Sınıflar
Elif Yalçın, Kerem
Memişoğlu
TED İzmir Koleji
Konferans Salonu
19.00
Veliler
Sosyal Etkinlikler Komitesi
TED İzmir Koleji
Sınav
Takviminde
Belirtildiği
Şekliyle
4,5 Ve 6. Sınıflar
Ölme Değerlendirme Birimi
6. Sınıflar
Şebnem Özköroğlu
9-11 Mart: 2. Dönem
1. Sınavlar (Dvm)
4. HAFTA
TED İzmir Koleji
MART
SAAT
Resim
Derslerinde
2-6 Mart: 2 . Dönem
1. Sınavlar
6 Mart: Dünyadaki Kadın
Şairler (İngilizce Sunum) ve
Kadın Bestecilerden
Seçmeler
6 Mart: Bayan Velilere Film
Gösterimi
9-12 Mart: Dünya Pi Günü
Etkinlikleri
12 Mart: İstiklal Marşı’nın
Kabulü
13 Mart: Eğitim Tarihi ve
Teknoloji Müzesi Ziyareti
TED İzmir Koleji
Konferans Salonu
09.00
Tüm Sınıflar
Kerem Memişoğlu
Karataş
10.00
6 Sınıflar
Şebnem Özköroğlu
14 Mart: Veli Toplantısı
TED İzmir Koleji
10.30
Anasınıfları, 1,2 ,3
ve 4. Sınıflar
Sevinç Kayaoğlu
16-20 Mart : Bach, Wagner
ve Piazzola haftası
20 Mart: Orman Müdürlüğü
Gezisi
20 Mart: Danışman
Öğretmen-Veli
Görüşmelerinin Sona Ermesi
21 Mart: Veli Toplantısı
22 Mart: TED Öğretmen
Seçme Sınavı
24 Mart: Büyükanneler,
Büyükbabalar Günü
25 Mart: Aile Semineri “
Sorumluluk Sahibi Çocuklar”
26 Mart : Darülşafaka Urla
Rezidans Ziyareti
27 Mart: TEMA Vakfı
Etkinlikleri Kapsamında
Çeşmealtı Gezisi
27 Mart: Koç Müzesi Ziyareti
5. HAFTA
YER
28 Mart:1. TED Okulları
arası TED İzmir Sporfest
31 Mart: Deneme Sınavı (4,5
ve 6. Sınıflar)
Kukla Gösterisi-Fransız
Kültür Merkezi
TED İzmir Koleji
Haftanın Teması
Karşıyaka
Kerem Memişoğlu
10.00
Anasınıfları
Füsun Hızlı
Randevu
Saatlerinde
5 ve 6. Sınıf Velileri
Cansel Özermen
TED İzmir Koleji
10.30
5 ve 6. Sınıf Velileri
Cansel Özermen
TED İzmir Koleji
09.00
Aday Öğretmenler
Cansel Özermen
TED İzmir Koleji
09.00-16.55
Anasınıfları
Füsun Hızlı
TED İzmir Koleji
Konferans Salonu
18.00
Tüm Veliler
PDR Birimi
Urla
10.00
5. Sınıflar
Şebnem Özköroğlu
Çeşmealtı
10.00
2 ve 3. Sınıflar
Güler Orf
İstanbul
Gezi Planına
Göre
Belirlenecek
6. Sınıflar
Şebnem Özköroğlu
TED İzmir Koleji
10.00
Tüm TED Okulları
Nihat Yılmaz
TED İzmir Koleji
10.00-11.25
Tarih ve Saati Kültür Merkezinin
Programı Belli Olduktan Sonra
Kesinleşecektir.
Ölçme Değerlendirme
Birimi
2. Sınıflar
Güler Orf
1. HAFTA
2. HAFTA
3. HAFTA
4. HAFTA
5. HAFTA
ETKİNLİĞİN ADI
YER
4 Nisan: TED Tam Eğitim
Bursu Sınavı
TED İzmir Koleji
6-10 Nisan: Haendel Haftası
6-10 Nisan: TED Okulları
arsı TED İzmir Koleji Resim
Yarışması
6-10 Nisan: 2. Dönem 2.
Sınavlar
17 Nisan: Anasınıfları Yıl
Sonu Gösterisl
17 Nisan: Urla Belediyesi
Ziyareti
17 Nisan: Anıtkabir ve TBMM
Ziyareti
20-24 Nisan: Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı Etkinlikleri
20-24 Nisan: TED İzmir Film
Günleri
21 Nisan: Oyuncak Müzesi
Ziyareti
23 Nisan: Karma Resim
Sergisi Açaılışı
27-30 Nisan: Jazz
Standartları haftası
27-28 Nisan : TEOG
Sınavları (Muhtemel Tarih)
27 Nisan: Trafik Eğitim Parkı
Gezisi
29 Nisan: "ART'IK" Projesi
sergilenmesi.
30 Nisan: TED İngilizce
Sınavı (LEE-EYE)
30 Nisan: İYDEM Gezisi
NİSAN
SAAT
09.30
KATILIMCILAR
SORUMLU BİRİM/KİŞİ
TEB Adayı
Öğrenciler
Cansel Özermen
Haftanın Teması
Mekandan Bağımsız Yarışma
Kerem Memişoğlu
Tüm TED Okulları
Şeçil Yılmaz
TED İzmir Koleji
Sınav
Takviminde
Belirtildiği
Şekliyle
4,5 Ve 6. Sınıflar
Ölçme Değerlendirme
Birimi
TED İzmir Koleji
19.30
Anasınıfları
Füsun Hızlı
Urla
10.00
4. Sınıflar
Fatma Büyükhatipoğlu
Suay Karataş
Ankara
Gezi Planına
Göre
Belirlenecektir
.
6. Sınıflar
Sevinç Kayaoğlu
TED İzmir Koleji
09.00-16.55
Tüm Okul
Sosyal Etkinlikler Komitesi
TED İzmir Koleji
Konferans Salonu
15.10-16.55
Tüm Okul
Sosyal Etkinlikler Komitesi
Konak
10.00
Anasınıfları
Füsun Hızlı
TED İzmir Koleji
Fuaye Alanı
18.00
1.2.3.4.5.6. Sınıflar
Görsel Sanatlar Zümresi
Haftanın Teması
Altındağ
10.00
TED İzmir Koleji
Kerem Memişoğlu
2. Sınıflar
Munise Yıldırım
Candan Özbek
Öğrenci ve Veliler
Kerem Memişoğlu
TED İzmir Koleji
10.00-11.25
4,5 ve 6. Sınıflar
Elif Yalçın
Buca
10.00
3. Sınıflar
Gülser Keser
Sezgin Demirtaşoğlu
MAYIS
ETKİNLİĞİN ADI
YER
SAAT
KATILIMCILAR
SORUMLU
BİRİM/KİŞİ
4. Sınıflar
Fatma
Büyükhatipoğlu
Suay Karatş
Uzay Kampı (Tarih kamp programına
göre belirlenecektir.)
Gaziemir
5 Mayıs: Öykü Atölyesi
TED İzmir Koleji
Konferans Salonu
4 Mayıs: Danışman Öğretmen-Veli
Görüşmelerinin Başlaması
TED İzmir Koleji
7 Mayıs: TBU-2 Sınavı
TED İzmir Koleji
3. HAFTA
8 Mayıs: Ege Üniv. Botanik Bahçesi
Gezisi
9 Mayıs: Anneler Günü KutlamasıUçurtma Şenliği ve Kahvaltı (KUMRU
VEYA BOYOZ GÜNÜ)
16 Mayıs: Open House
15 Mayıs : Vitamin Kazanım
Değerlendirme Sınavı
16 Mayıs: Matematik Köyü ve Efes
Celcus Kütüphanesi Gezisi
4. HAFTA
2. HAFTA
1. HAFTA
1 Mayıs: Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı
20 Mayıs: Urla Doğa Sporları Kulübü
Ziyareti
20-22 Mayıs: 2. Dönem 3. Sınavlar
5. HAFTA
25-29 Mayıs: 2. Dönem 3. Sınavlar
28 Mayıs: Okuma Bayramı kapsamında
1. Sınıflar Karaoke Etkinliği
29 Mayıs Okuma Bayramı ve Karma
Resim Sergisi.
ROBOTED Yarışması
-29 Mayıs: Danışman Öğretmen- Veli
Görüşmelerinin Sonlanması
15.1016.55
Randevu
Saatlerind
e
10.0011.25
5 ve 6. Sınıflar
Şebnem Özköroğlu
5 ve 6. Sınıf Velleri
Cansel Özermen
5 ve 6. Sınıflar
Ölçme Değerlendirme
Birimi
Bornova
10.00
6. Sınıflar
Şebnem Özköroğlu
TED İzmir Koleji
10.00
Veli ve Öğrenciler
Sosyal Etkinlikler
Komitesi
TED İzmir Koleji
10.30
10.0012.15
Anasınıfları
TED İzmir Koleji
Selçuk
08.00
TED İzmir Koleji
09.0016.55
Urla
10.00
TED İzmir Koleji
TED İzmir Koleji
TED İzmir Koleji
Sınav
Takvimind
e
Belirtildiği
Şekliyle
15.2016.55
19.30
Yarışmayı Düzenleyecek TED Okulunun
Programına Göre Belirlenecek
Randevu
TED İzmir Koleji
Saatlerind
e
5 ve 6. Sınıflar
5. Sınıflar
Füsun Hızlı
Ölçme Değerlendirme
Birimi
Şebnem Özköroğlu
Sosyal Etkinlikler
Komitesi
4-5-6.Sınıflar
4-5-6.Sınıflar
4,5, ve 6. Sınıflar
4,5, ve 6. Sınıflar
4,5, ve 6. Sınıflar
4,5, ve 6. Sınıflar
1. Sınıfları
1. Sınıfları
1. Sınıflar
1. Sınıflar
Robot Takımı
Ümit Dilli
5 ve 6. Sınıflar
5 ve 6. Sınıflar
HAZİRAN
1. HAFTA
ETKİNLİĞİN ADI
1 Haziran: Ege Üniv. Tabiat Tarihi
Gezisi
1-5 Haziran: Portfolyo ve
“Öğrenme Serüveni” Resim Sergisi
3 Haziran: Şiir Dinletisi
YER
SAAT
KATILIMCILAR
Bornova
10.00
5. Sınıflar
TED İzmir Koleji
TED İzmir Koleji
Konferans Salonu
Anasınıfları
SORUMLU
BİRİM/KİŞİ
Şebnem
Özköroğlu
Füsun Hızlı,
Elif Yalçın
Şebnem
Özköroğlu
15.1016.55
5 Ve 6. Sınıflar
19.30
Anasınıfları ve 1.
Sınıflar
Güler Orf
Füsun Hızlı
19.30
2,3 ve 4. Sınıflar
Güler Orf
6 Haziran: Notların K12 Net
Sistemine Girişinin Tamamlanması
5 Haziran: Dans Gecesi 1
8 Haziran: Dans Gecesi-2
TED İzmir Koleji
Konferans Salonu
TED İzmir Koleji
Konferans Salonu
2. HAFTA
8 Haziran: Başarı Belgelerinin
Basılması
8-12 Haziran: İnovasyon Şenliği
TED İzmir Koleji
09.0016.55
Tüm Okul
Tuğba Yazıcı,
Tuğba Varol
9 HAZİRAN: Dans Gecesi-3
TED İzmir Koleji
Konferans Salonu
19.30
5 ve 6. Sınıflar
Nihat Yılmaz
TED İzmir Koleji
Konferans Salonu
19.30
5 ve 6. Sınıflar
Elif Yalçın
Tur Programına Göre Belirlenecek
6. Sınıflar
Kerem Memişoğlu
Tur Programına Göre Belirlenecek
5. Sınıflar
Cansel Özermen
9 Haziran: Karne ve Raporların
Basılması
10 Haziran Dosyaların
Hazırlanması
10 Haziran: İngilizce Drama
Gösterisi
12 Haziran: İlköğretim Yılının Sona
Ermesi
12-21 Haziran: Leipzig Bach
Festivali Gezisi (Almanya)
NASA Turu (Amerika)
Download

Etkinlik takvimine bu linkten ulaşabilirsiniz.