EĞİTİMDE FATİH PROJESİ
3362 ORTAÖĞRETİM KURUMUNUN YEREL ALAN AĞI
PASİF ÜYELERİ VE AKTİF CİHAZLARI KURULUMU
GEÇİCİ KABUL KONTROL LİSTESİ
Geçici Kabul Kontrol Listesi 3362 Ortaöğretim Kurumunun Yerel Alan Ağı (LAN) Pasif
Üyeleri ve Aktif Cihazların Kurulumu Teknik Şartnamesi' ne göre yapılacak geçici kabul
işlemleri sırasında kontrol edilecek durumları ve noktaları içermektedir. Geçici kabul
işlemleri sırasında yapılan kontrollerin sonuçları bu dokümana işlenerek imza altına
alınmalıdır. Bu doküman Geçici Kabul Dokümanı niteliğinde olmayıp gerektiği
durumlarda kullanılmak üzere oluşturulmuş resmi bir dokümandır. Bununla birlikte
Geçici Kabul işlemlerinde yol gösterici olması amacıyla hazırlanmıştır. Çelişkili
durumlarla karşılaşıldığında İDARE' ye başvurulmalı veya Teknik Şartname esas olarak
kabul edilmelidir.
MUAYENE KABUL İŞLEMLERİNE BAŞLAMADAN ÖNCE KABUL KOMİSYONU KENDİ ARASINDA AŞAĞIDAKİ MADDELERİN SAĞLANIP
SAĞLANMADIĞINI GÖRÜŞMELİ, EVRAKLARI İNCELEMELİ EKSİK MADDE VARSA GEÇİCİ KABULE BAŞLAMAMALIDIR.
SIRA NO
GENEL DURUM İNCELEMESİ
1
Keşif Formu doldurulup Okul Müdürü ve Yüklenici Temsilcisi tarafından imzalanmış mıdır?
2
Hasarsızlık Raporu doldurulup Okul Müdürü tarafından imzalanmış mıdır?
Topraklama Formu doldurulup Okul Müdürü ve Yüklenici Temsilcisi tarafından imzalanmış
mıdır?
Okulların ana ve ek binalarında tüm sac ve plastik kablo kanallarının döşemesi tamamlanmış
mıdır?
Okul ana ve ek binalarında tüm data uç sonlandırıması tamamlanmış mıdır?
Okul ana binası ile ek binaları arasındaki fiber optik kablo çekimleri ve testleri tamamlanmış
mıdır?
Okul ana ve ek binalarında tüm enerji ve sistem odası panoları kurulumları tamamlanmış
mıdır?
Okul ana ve ek binalarının tamamında, dersliklerde ve koridorlarda tüm enerji kablolarının
çekilmesi tamamlanmış mıdır?
Okul ana ve ek binalarının tamamında, sistem odası kabinetleri kurulumu tamamlanmış
mıdır?
Okul ana ve ek binalarının tamamında, tüm elektrik ve data uçlarının test ve etiketlemeleri
tamamlanmış mıdır?
Raporları dijital ve basılı olarak teslim edilmiş midir?
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KTP ile 1.ve 2. LOT içerisindeki okullar için YEĞİTEK Genel Müdürlüğü' nün 13.08.2013 tarih ve
89692170/755.02.06/2060567 sayılı resmi yazısı ekinde yer alan listedeki ürünler ve 3. LOT
içerisindeki okullar için 13.08.2013 tarih ve 89692170/755.02.06/2060567 sayılı resmi yazısı
ekinde yer alan listedeki ürünlerin okul ana ve ek binalarında kullanılan ürünlerle aynı marka
ve model olduklarının kontrolü yapılacaktır.
TEKNİK ŞARTNAME
MADDESİ
ÖN İNCELEME
1.2, 1.7
ONAY VERİLEN ÜRÜN MARKA MODELLERİnden okul ana ve ek binalarında TEK MARKA
OLARAK KULLANILDIĞI KONTROL EDİLECEKTİR.
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, TÜM UTP KABLOLARIN İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP DEKİ ÜRÜN
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7
FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR.
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, TÜM VERİ PRİZLERİN İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP DEKİ ÜRÜN
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR.
2.3.4, 2.3.5
TÜM VERİ CAT6 KABLOLARIN İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP DEKİ
ÜRÜN FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR.
4.4-4.35
TÜM KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARININ İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE
KTP DEKİ ÜRÜN FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR.
5.11, 5.12
8.1, 8.3, 8.4, 11.1, 1.38
9.1
11.6
TÜM SİSTEM ODASI PANOLARI VE İLAVE LİNYE GRUBU PANOLARININ İDARECE ONAYLI ÜRÜN
LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP DEKİ ÜRÜN FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU
GÖRÜLMELİDİR.
İLGİLİ OKUL İÇİN KEŞİF TUTANAĞI İNCELENECEK, ALTYAPI ÇALIŞMALARININ TUTANAK
DOĞRULTUSUNDA YAPILIP YAPILMADIĞI KONTROL EDİLECEKTİR. ANCAK UÇ SAYILARI
KONUSUNDA KTP DE BELİRTİLEN DEĞERLER ESAS ALINACAKTIR.
TÜM ETHERNET ANAHTARLARIN İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP
DEKİ ÜRÜN FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR.
TÜM MALZEMELERİN İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP DEKİ ÜRÜN
FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR.
5.29.13
İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP DEKİ ÜRÜN FOTOĞRAFLARI İLE
BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLEN ÜRÜNLER HARİCİNDE ÜRÜN KULLANILMAYACAKTIR.
5.29.14
KULLANILAN TÜM PRİZLER İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP DEKİ
ÜRÜN FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU KONTROL EDİLECEKTİR.
1.26, 1.24, 1.25,
1.27,1.28, 1.29, 1.30,
2.7.19, 2.8.18
9, 10.1.3, 10.1.13,
10.1.15-28, 10.1.31,
10.1.33-52, 10.2.2-8,
10.3.1-3, 10.4.1-3
HASARSIZLIK RAPORU KONTROL EDİLECEKTİR
TÜM ETHERNET ANAHTARLARIN İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP
DEKİ ÜRÜN FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR.
E/H
E/H
TÜM OKULU İLGİLENDİREN, HERHANGİ BİR KISIMA AİT OLMAYAN GENEL DURUMLARIN KONTROLÜ İÇİN AŞAĞIDAKİ MADDELER KONTROL
EDİLECEKTİR.
GENEL MUAYENE KONTROL MADDELERİ
TEKNİK ŞARTNAME
MADDESİ
KONTROL MADDELERİ
1.26, 1.24, 1.25, 1.27,
1.30, 2.8.18
HASARSIZLIK RAPORU KONTROL EDİLECEKTİR
1.10, 1.32
OKUL BİNALARINDA MEVCUT OLAN KABİNET, KANAL, KABLO, APARAT, ETHERNET ANAHTAR,
HUB VB. TÜM MALZEMELERİ SÖKÜLDÜĞÜ VE OKUL İDARESİNE TESLİMİ KONTROL EDİLECEK
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
1.7, 2.3.1
11.7
TÜM PASİF ÜYELERİN İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP DEKİ ÜRÜN
FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR.
ONAY VERİLEN ÜRÜN MARKA MODELLERİ İLE HER BİR ÜRÜN İÇİN TEK MARKA OLARAK
KULLANILDIĞI KONTROL EDİLECEKTİR.
KULLANILAN TÜM MALZEMELERİN KULLANILMAMIŞ OLACAK, KIRIK, ÇATLAK, ÇİZİK, BOYA
HATASI VE DEFORMASYONA UĞRAMIŞ HİÇBİR PARÇASI BULUNMAYACAKTIR
1.62, 2.8.21
KULLANILAN MALZEME VE CİHAZLARIN ÜZERİNDE YÜKLENİCİ REKLAMI OLMAYACAKTIR.
1.38, 3.11.6
KTP EKRANINDA YER ALAN UÇ SAYILARI ESAS ALINARAK KONTROLLER YAPILACAKTIR.
3.11.2
VERİ UCU DAĞILIMLARI EK5-J DEKİ GİBİ OLACAKTIR.
EK-98 DE GÖRÜLEN FOTOĞRAFLARDAKİ UYGULAMALARIN BENZERLERİ KABUL
EDİLMEYECEKTİR. EK-3F, EK-3H, EK-3G, EK-2B, EK-6A ve EK-6B DE YER ALAN ÇİZİMLER IŞIĞINDA
KONTROLLER YAPILACAKTIR.
SAC KABLO VE PLASTIK KABLO KANALLARININ KURULUMU İLE İLGİLİ EK-2, EK-6A ve EK-6B DAKİ
ÇİZİMLER IŞIĞINDA KONTROLLER YAPILACAKTIR.
UTP KABLOLAMA HİÇ BİR KABLO AÇIKTA KALMAYACAK ŞEKİLDE YAPILMALIDIR. EK-75 TEKİ GİBİ
YAPILMAMALIDIR.
1.28, 1.29
1.9
3.1, 3.4
1.6, 1.8, 1.34, 3.2, 3.3
TEST RAPORUNDAN KONTROL EDİLECEKTİR. TEST RAPORUNDA “CABLE ID”BÖLÜMÜNDE A01
DEN BAŞLAYIP EN SON DATA UCUNA KADAR DEVAM EDEN A(n) YER ALMALIDIR. “TEST LIMIT”
BÖLÜMÜNDE; ANSI/TIA/EIA 568.B-2.1 CAT6 UTP, “CABLE TYPE” BÖLÜMÜNDE CAT 6 UTP,
“TEST SUMMARY” BÖLÜMÜNDE PASS, “TEST SUMMARY” BÖLÜMÜNDE “MAIN ADAPTER” VE
“REMOTE ADAPTER” KISMINDA MODÜL MARKA/MODEL İSMİ, “WIRE MAP (T568B)”
BÖLÜMÜNDE PASS, “LENGHT” BÖLÜMÜNDE BELİRTİLEN MESAFENİN 90M NİN ALTINDA VE
“PROJECT” İLE “SITE” BÖLÜMÜNDE; OKUL ADI İLE İL İSMİ İBARELERİ BULUNMALIDIR.
KOMİSYONUN TALEP ETMESİ HALİNDE İSTENİLEN UÇLAR İÇİN TESTLER KOMİSYON
HUZURUNDA TEKRARLANABİLECEKTİR.
ALT YAPI KURULUMU SIRASINDA YÜKLENİCİ TARAFINDAN KABLO KANALLARININ İÇLERİ,
SİSTEM ODASI VE KAT GEÇİŞLERİ FOTOĞRAFLANARAK OKUL YÖNETİMİNE SUNULACAKTIR.
3.17.3.2
FOTOĞRAF VE VİDEO SUNULMADIĞI TAKTİRDE KOMİSYONUN TALEP ETTİĞİ ŞEKİLDE KANAL
KAPAKLARI AÇILARAK GÖSTERİLECEKTİR.
PLASTİK KABLO KANALLARI İÇERİSİNDE ENERJİ VE DATA KABLOLARI BİRLİKTE İSE ARALARINDA
PLASTİK SEPERATÖR KULLANILDIĞI PLASTİK KANALLAR AÇILARAK KONTROL EDİLMELİDİR.
1.11
(KORİDOR, SİSTEM ODASI) SAC KABLO KANALLARI İÇERİSİNDEKİ ENERJİ VE DATA
KABLOLARININ AYRI AYRI EN AZ 150 CM DE BİR TOPLANARAK EK-3G DEKİ GİBİ BAĞLANDIĞI
KONTROL EDİLMELİDİR.
VERİ UÇLARI HER DURUMDA ÜRÜN LİSTESİNDE BELİRTİLEN VERİ PRİZİ KUTUSUNDA EK-88 DAKİ
1.56
GİBİ SONLANDIRILMALIDIR.
TÜM DATA UCU ETİKETLEMELERİ; DATA KABLO, VERİ PRİZİ, PATCH PANEL VE PATCH KABLO, EK1.35, 3.17.2.1-16, 10.1.9
3H, EK-3I, EK-5H, EK-5G, EK-5I VE EK-83 DEKİ GİBİ YAPILACAKTIR.
TÜM PATCH KABLOLAR İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP DEKİ ÜRÜN
2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.10
FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR.
3.13.3
3.13.4
ANA VE EK BİNALAR ARASINDA 4 KIL, KORUMALI, OUTDOOR FİBER KABLO ÇEKİLECEKTİR.
BİRDEN FAZLA BİNA ARASINDAKİ KABLOLAMA İÇİN;
- VARSA LOGAR BAĞLANTILARI KULLANILACAK
- LOGAR YOKSA VE BİNALAR ARASI 50M DEN YAKINSA; 5,5M YÜKSEKLİKTEN, ÇELİK HALAT
YARDIMI İLE, KORUYUCU KILIF İÇERİSİNDEN GERDİRME YÖNTEMİYLE ÇEKİLECEKTİR.
- 50M DEN UZAK MESAFEDEKİ BİNALAR ARASINDAKİ GERDİRME İÇİN DİREK/LER
KULLANILACAKTIR. BU DİREKLER YER ÜSTÜNDE 6M, YER ALTINDA 1M OLACAK ŞEKİLDE
DİKİLMELİDİR. HALİHAZIRDA UYGUN GERDİRME VE/VEYA DİREK VARSA BUNLAR
KULLANILABİLECEKTİR.
- YUKARIDAKİ ÇÖZÜMLERİN MÜMKÜN OLMADIĞI DURUMDA 70CM DERİNLİĞİNDE KAZI
YAPILIR, FİBER KABLONUN 20CM ÜSTÜNE DE UYARI BANDI ÇEKİLİR.
E/H
3.17.3.1, 3.17.3.3,
3.17.3.4, 8.2
5.1
5.2.1-10
5.3
5.4.1-10
5.5, 5.18
5.6
5.7
5.10
5.13
5.14
5.15
5.16, 5.17, 5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
ALTYAPI İLE İLGİLİ ÇİZİMLER, GARANTİ VE YÜKLENİCİ İLETİŞİM BİLGİLERİ EK-8A DAKİ GİBİ
YÜKLENİCİ TARAFINDAN KABİN İÇ KAPAĞINA EK-5G YE UYGUN OLARAK YAPIŞTIRILACAKTIR.
ENERJİ DAĞITIMI, PANO, LİNYE VE KABİNET BAĞLANTILARI EK-7 DE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE
YAPILACAKTIR.
TÜM ENERJİ PANOLARI EK-69 DAKİ GİBİ OLMALIDIR. 5.2.1-10 ARASI
OKUL ANA PANOSU İLE BU ANA PANOYA YAKIN NOKTAYA KONUMLANDIRILAN ENERJİ
PANOSU ARASINDAKİ KABLOLARIN, 3X80-100 AMPER TERMİK MANYETİK ŞALTER VE 3X63
AMPER C TİPİ GRUP SİGORTALARININ, İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE
KTP DEKİ ÜRÜN FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR. KABLOLAMA EK-7
DEKİ GİBİ YAPILMIŞ OLMALIDIR.
ENERJİ PANOSU EK-68 DEKİ GİBİ OLACAKTIR.
ENERJİ DAĞITIMI, PANO, LİNYE, BUAT VE KABİNET BAĞLANTILARI EK-7 DE BELİRTİLDİĞİ
ŞEKİLDE YAPILACAKTIR. ENERJİ PANOSUNDAN SİSTEM ODASI PANOSUNA 35 VE ÜZERİ
DERSLİKLİ YERLERDE 5X10 mm² N2XH KABLO İDARE TARAFINDAN ONAY VERİLEN VE
FOTOĞRAFLARI OLAN ÜRÜNLERDEN KONTROL EDİLECEKTİR. 34 DERSLİK VE ALTI OLAN
OKULLARDA EN AZ 5X6 mm² N2XH KABLO İDARE TARAFINDAN ONAY VERİLEN VE
FOTOĞRAFLARI OLAN ÜRÜNLERDEN KONTROL EDİLECEKTİR.
ENERJİ PANOLARI, SİSTEM ODASI PANOLARI, KABİNETLİ LİNYE GRUBU PANOLARI VE
KORİDORDA SINIF GİRİŞLERİ ÜZERİNDEKİ BUATLAR DIŞINDA ENERJİ KABLOSUNUN HİÇBİR
YERİNDE EK YAPILMAYACAKTIR.
ENERJİ PANOLARI, SİSTEM ODASI PANOLARI, KABİNETLİ LİNYE GRUBU MONOFAZE
DEVRELERDE 220V, TRIFAZE DEVRELERDE 380V’LA ÇALIŞAN, İDARECE ONAYLI ÜRÜN
LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP DEKİ ÜRÜN FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU
GÖRÜLEN EN FAZLA 6 LİNYEYE 1 TANE DÜŞECEK ŞEKİLDE KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTER
BULUNACAKTIR. (EK-7’DE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ)
TÜM ENERJİ KABLOLAMASINDA, TÜM TOPRAKLAMA İLETKENİ SARI-YEŞİL, NÖTR İLETKENİ
MAVİ RENKTE OLACAK ŞEKİLDE İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ MALZEMELERDEN
KULLANILCAKTIR.
ENERJİ PANOSUNUN BESLEMESİ BİNA ANA PANOSUNDAKİ, ANA SİGORTADAN HEMEN SONRA
YERALAN TALİ SİGORTA GİRİŞLERİ VEYA AÇMA KAPAMA(PAKO) ŞALTERİ ÖNCESİNDEN
ALINACAKTIR.
TÜM ENERJİ KABLOLARI AÇIKTAN GİTMEYECEK, PVC KANAL VE SAC TAVA İLE TAŞINACAKTIR.
TAVA-BUAT-KABLO GEÇİŞLERİ EK-3E VE EK-3G DEKİ GİBİ OLACAKTIR.
KABLOLAMADA KULLANILAN SPİRAL BORULAR BOYDAN KESİLEREK KESİNLİKLE
KULLANILMAYACAKTIR.
TÜM BUATLARIN PANOLARININ İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP
DEKİ ÜRÜN FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR. BUAT MONTAJI VE
BAĞLANTILARI EK-68 DEKİ GİBİ YAPILACAKTIR.
BUAT BAĞLANTILARINDA ALEV YAYMAYAN ISIYA DAYANIKLI, NİKEL KAPLAMALI VİDALAMA
APARATI MUKAVEMETLİ EN AZ 3 (ÜÇ) NUMARA SIRA KLEMENS KULLANILACAKTIR.
3X2,5 mm² LİK H05Z1Z1-F KABLO İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP
DEKİ ÜRÜN FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR. ETKİLEŞİM TAHTA
LİNYELERİNİN BAĞLI OLDUĞU SİGORTA İLE BAĞLANTI PRİZ LİNYELERİNİN BAĞLI OLDUĞU
SİGORTALAR AYRI OLACAKTIR.
EN FAZLA 4 ADET ETKİLEŞİMLİ TAHTA PRİZİNİN BAĞLI OLDUĞU SİGORTA İLE 4 ADET BAĞLANTI
PRİZİNİN SİGORTALARI AYRI AYRI OLACAKTIR. ENERJİ KABLOSUNDAKİ EKLER SADECE BUAT
İÇERİSİNDE YAPILACAKTIR. BU KONTROL HER SINIFTA YERALAN ETKİLEŞİMLİ TAHTA BAĞLANTI
PRİZLERİNDE AVOMETRE ARACILIĞI İLE SİGORTALAR KAPATILIP AÇILARAK KONTROL
EDİLECEKTİR. BU KONTROL SIRASINDA ETKLEŞİMLİ TAHTANIN ELEKTRİK BAĞLANTISI
OLMAYACAKTIR.
YÜKLENİCİ PANOLARDAKİ FAZLAR ARASI GÜÇ DAĞILIMININ DENGELİ OLARAK YAPILDIĞINI
GÖSTERECEKTİR.
5.24, 5.27
EK-7G VE EK-67’DE PANOLARIN İÇERİSİNDE KABLO MONTAJLARININ DÜZENLİ OLDUĞU, KABLO
YÜZÜĞÜ, KABLO PABUCU VE UYGUN KLEMENS KULLANILDIĞI KONTROL EDİLECEKTİR.
5.25
1X16 AMPERLİK C TİPİ 6KA KESME KAPASİTELİ SİGORTA, İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ
ÜRÜNLERLE VE KTP DEKİ ÜRÜN FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR.
5.26
SİSTEM ODASI PANOSU, VARSA KABİNETLİ LİNYE GRUBU PANOSU, VARSA İLAVE LİNYE GRUBU
PANOLARINDA HERHANGİ BİR KAÇAK AKIM RÖLESİNE BAĞLI 1 ADET 1X16 AMPERLİK C TİPİ 6KA
KESME KAPASİTELİ SİGORTA YEDEK OLARAK (SİGORTA ÇIKIŞINDAN HERHANGİ BİR EKİLEŞİMLİ
TAHTA VE BAĞLANTI PRİZİ BESLENMEYECEKTİR.) KULLANILACAK SİGORTA İDARECE ONAYLI
ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP DEKİ ÜRÜN FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUN
OLDUĞU GÖRÜLMELİDİR.
5.28
TÜM PANO ETİKETLEMESİ, BUVAT ETİKETLEMESİ VE PRİZ ETİKETLEMESİ EK-66’DAKİ GİBİ
ETİKETLENDİĞİ KONTROL EDİLECEKTİR. ETİKETLER YAZILARI KOLAYLIKLA ÇIKMAYACAK,
NEMDEN ETKİLENMEYECEK VE KUVVETLİ YAPIŞMA ÖZELLİĞİNDE OLACAKTIR.
5.29
5.29.8
6.1, 6.6-11, 6.13
6.2, 6.3
6.4
6.5
6.12
6.14
6.16
11.4
11.9
1.63
8.8
8.9
8.11
EK-65’TE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ TÜM PANO İÇİ ETİKETLEMESİ YAPILACAKTIR. YAZI 24 PUNTO, SARI
FON ÜZERİNE SİYAH RENKTE ARIAL YAZI TİPİNDE OLACAKTIR.
EK-64’TE GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE PANO KAPAĞINDAKİ LED GÖSTERGELERİN YANDIĞI KONTROL
EDİLECEKTİR.
TOPRAKLAMA İLE İLGİLİ EK-9B VE VARSA KURULUM SIRASINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR
İNCELECEKTİR. İSTENİLDİĞİ TAKTİRDE FORM MADDELERİ KONTROL EDİLEBİLECEKTİR.
YENİ YAPILAN TOPRAKLAMA HATTI; YENİ KURULAN ENERJİ PANOSUNDAN ÇEKİLECEK VE ESKİ
TOPRAKLAMA HATTINDAN TAMAMEN AYRI OLACAKTIR.
EK-9B FORMUNDA BELİRTİLEN MEGER CİHAZIYLA YAPILAN TOPRAKLAMA ÖLÇÜM DEĞERİ 0-5
OHM ARASINDA OLACAKTIR.
YÜKLENİCİ İLGİLİ OKUL İÇİN YAPTIĞI ENERJİ ALTYAPISININ İÇ TESİSAT YÖNETMELİĞİNE UYGUN
OLDUĞUNU YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEKTİR.
BİNA İÇİNE ÇEKİLEN TOPRAKLAMA KABLOSU 35 DERSLİK VE ÜSTÜ İÇİN 16MM^2, 34 VE ALTI
DERSLİK İÇİN 10MM^2 KESİTE SAHİP, SARI-YEŞİL KABLO OLACAKTIR.
TOPRAKLAMA KABLOSU BİNA İÇİNE GİRENE KADAR PVC KAPLI ÇELİK BORU İÇİNDEN HER 1
METREDE 1 SAC METAL KROŞE İLE SABİTLENECEKTİR.
TÜM SAC TAVALARIN TOPRAKLAMA NOKTALARININ HEMEN YANINA AŞAĞIDAKİ ETİKET
YAPIŞTIRILACAKTIR. TOPRAKLAMA NOKTALARI KAT PLANLARINDA DA BELİRTİLECEKTİR.
SİSTEMLERİN ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ TÜM ELEMANLAR YÜKLENİCİ
TARAFINDAN SAĞLANACAKTIR.
KURULAN SİSTEMLERİN ÇALIŞIR VAZİYETTE OLDUĞU KONTROL EDİLECEKTİR.
YÜKLENİCİYE SAĞLANAN DEPO İMKANI İŞ BİTİMİNDE SONA ERECEKTİR. GEÇİCİ KABUL
SIRASINDA OKULDA HERHANGİ BİR MALZEME KALMAMALIDIR.
KURULUMLARIN ŞARTNAMEYE UYGUN OLARAK YAPILDIĞI GÖRÜLDÜKTEN SONRA
TARAFLARCA OLUŞTURULACAK GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI 3 NÜSHA ŞEKLİNDE
İMZALANACAKTIR. BİR NÜSHA YÜKLENİCİDE KALACAK, DİĞER NÜSHALAR İSE İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ ÜZERİNDEN İDARE YE İLETİLECEKTİR.
YÜKLENİCİ GÖRÜŞLERİ DE GEÇİCİ KABUL RAPORUNA EKLENEBİLECEKTİR.
GEÇİCİ KABULDE EKSİKLİKLER GÖRÜLDÜĞÜ TAKTİRDE, İDARİ ŞARTNAMENİN 47.3, 47.4
MADDELERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİLECEKTİR.
SİSTEM ODASI MUAYENE KONTROL MADDELERİ
TEKNİK ŞARTNAME
MADDESİ
KONTROL MADDELERİ
1.61
SİSTEM ODASI MİNİMUM 6M^2, BAĞIMSIZ, SU BASMA RİSKİ OLMAYAN, KLİMA TAKILABİLECEK,
GÜVENLİĞİ SAĞLANABİLECEK, DERSLİK OLMAYAN, PERSONELİN ÇALIŞMADIĞI BİR ODA OLARAK
SEÇİLMELİDİR. ŞARTLARIN SAĞLANMADIĞI DURUMLARDA İDARE’ NİN MERKEZ TEŞKİLATI İLE
MUTABIK KALINDIĞI BELGELENMELİDİR.
2.4.2
ONAY VERİLEN ÜRÜN MARKA MODELLERİ İLE HER BİR ÜRÜN İÇİN TEK MARKA OLARAK KULLANILDIĞI
KONTROL EDİLECEKTİR. TÜM PATCH KABLOLAR İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE
KTP DEKİ ÜRÜN FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR.
1.44
BİR KABİNETTE SONLANAN UÇ SAYISI 60 VE ALTI İSE PLASTİK KABLO KANALI, 61 VE ÜSTÜ İSE SAC
KABLO KANALI KULLANILACAKTIR. UYGULAMA EK-97, EK-3E DEKİ GİBİ YAPILMALIDIR.
2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4,
2.7.5, 2.7.6, 2.7.8, 2.7.9, TÜM SAC KABLO KANALLARI İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP DEKİ ÜRÜN
2.7.10, 2.7.11, 2.7.15,
FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR.
2.7.16
2.7.17, 2.7.18, 2.7.21
SAC KABLO KANAL MONTAJLARI EK-2C, EK-3G VE EK-79 DAKİ GİBİ YAPILACAKTIR
BETON DUVARLARDA ÇELİK DÜBEL, BRİKET,TUĞLA, ALÇIPAN VB. DUVARLARDA TRİFON VİDA VE
2.7.20
DÜBEL SETİ KULLANILACAKTIR. EK- 78 DE GÖRÜLEN ÜRÜNLER KULLANILACAKTIR.
2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4,
TÜM PLASTİK KABLO KANALLARI İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP DEKİ
2.8.5, 2.8.6, 2.8.7, 2.8.8,
ÜRÜN FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR.
2.8.9, 2.8.10
2.8.11, 2.8.12
KANAL MONTAJLARI YAPILIRKEN ORJİNAL APARATLARI KULLANILACAKTIR. EK-77 DEKİ GİBİ MONTAJ
YAPILACAKTIR.
2.8.13
KANAL MONTAJI YAPILAMAYAN YERLERDE YAPILACAK UYGULAMALAR (SPİRAL, PVC) EK-76 DAKİ
GİBİ YAPILACAK VE KULLANILAN ÜRÜNLER İDARECE ONAYLANMIŞ ÜRÜN LİSTESİNDE OLACAKTIR
2.8.15
2.8.16
2.8.17
2.8.19, 2.8.20, 2.8.23
2.8.22
3.5, 3.8
3.9
3.14.3
3.14.10, 3.14.11
3.17.1.1
3.17.3.2
VERİ PRİZLERİ BÜTÜN OLARAK KANAL İLE AYNI RENKTE OLACAKTIR.
PLASTİK KABLO KANAL MONTAJINDA KULLANILAN DÜBELLERİN KABLO KANALININ ÜZERİNDEN DEĞİL
DE ALTINDAN ÇAKILDIĞI KONTROL EDİLMELİDİR.
PLASTİK KANAL UYGULAMALARI GÖRÜNTÜYÜ BOZMAYACAK ŞEKİLDE, DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE
YAPILACAKTIR.
TÜM PLASTİK KABLO KANALI UYGULAMALARI EK-3A,3B,3C,3D,3E,3F DE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ
YAPILMALI.
VERİ KABLOLARININ PLASTİK KABLO KANALLARININ KAPAKLARINI ZORLAYACAK ŞEKİLDE OLMASI
DURUMUNDA İKİNCİ BİR KANAL VEYA DAHA GENİŞ BİR KANAL KULLANILACAKTIR.
KABLO DÖŞEMESİ SONRASINDA VERİ KABLOLARININ FİZİKSEL OLARAK HİÇBİR ŞEKİLDE ZARAR
GÖRMEDİĞİ KONTROL EDİLECEKTİR.
VERİ KABLOLARI MÜMKÜN OLDUĞUNCA YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK KABLOSU, TRANSFORMATÖR,
ELEKTRİK MOTORU VB. ELEMANLARIN YANINDAN GEÇMEYECEKTİR.
SİSTEM ODASINA KURULACAK OLAN FAN SİSTEMİ EK-73 TEKİ GİBİ OLACAKTIR.
OKUL ANA PANOSU İLE ENERJİ PANOSU, ENERJİ PANOSU İLE SİSTEM ODASI PANOSU ARASINDAKİ
KABLOLARIN İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP DEKİ ÜRÜN FOTOĞRAFLARI
İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR. KABLOLAMA EK-7 DEKİ GİBİ YAPILMIŞ OLMALIDIR.
TESTLERDE KULLANILACAK CİHAZLARIN KALİBRASYONUNUN EN AZ 1 YIL ÖNCE YAPILDIĞI
GÖRÜLECEKTİR.
ALT YAPI KURULUMU SIRASINDA YÜKLENİCİ TARAFINDAN KABLO KANALLARININ İÇLERİ, SİSTEM
ODASI VE KAT GEÇİŞLERİ FOTOĞRAFLANARAK OKUL YÖNETİMİNE SUNULACAKTIR. FOTOĞRAF VE
VİDEO SUNULMADIĞI TAKTİRDE KOMİSYONUN TALEP ETTİĞİ ŞEKİLDE KANAL KAPAKLARI AÇILARAK
GÖSTERİLECEKTİR.
E/H
5.2
SİSTEM ODASI PANOSU KABİNETE MÜMKÜN OLAN EN YAKIN NOKTAYA KONUMLANDIRILACAKTIR.
5.5
ENERJİ DAĞITIMI, PANO, LİNYE, BUAT VE KABİNET BAĞLANTILARI EK-7 DE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE
YAPILACAKTIR. ENERJİ PANOSUNDAN SİSTEM ODASI PANOSUNA 35 VE ÜZERİ DERSLİKLİ YERLERDE
5X10 mm² N2XH KABLO İDARE TARAFINDAN ONAY VERİLEN VE FOTOĞRAFLARI OLAN ÜRÜNLERDEN
KONTROL EDİLECEKTİR. 34 DERSLİK VE ALTI OLAN OKULLARDA EN AZ 5X6 mm² N2XH KABLO İDARE
TARAFINDAN ONAY VERİLEN VE FOTOĞRAFLARI OLAN ÜRÜNLERDEN KONTROL EDİLECEKTİR.
5.6
ENERJİ PANOLARI, SİSTEM ODASI PANOLARI, KABİNETLİ LİNYE GRUBU PANOLARI VE KORİDORDA
SINIF GİRİŞLERİ ÜZERİNDEKİ BUATLAR DIŞINDA ENERJİ KABLOSUNUN HİÇBİR YERİNDE EK
YAPILMAYACAKTIR.
5.7
ENERJİ PANOLARI, SİSTEM ODASI PANOLARI, KABİNETLİ LİNYE GRUBU MONOFAZE DEVRELERDE
220V, TRIFAZE DEVRELERDE 380V’LA ÇALIŞAN, İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE
KTP DEKİ ÜRÜN FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLEN EN FAZLA 6 LİNYEYE 1 TANE
DÜŞECEK ŞEKİLDE KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTER BULUNACAKTIR. (EK-7’DE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ)
5.8
HER KABİNETİN ENERJİSİ SİSTEM ODASI ELEKTRİK PANOSUNDAN MÜSTAKİL 1X16A’LİK İDARECE
ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ SİGORTA İLE KORUNACAKTIR.
5.9
SİSTEM ODASI PANOSUNDA, KABİNETLİ LİNYE GRUBU PANOSUNDA VE İLAVE LİNYE GRUBU
PANOSUNDA 3X50A’LİK İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ SİGORTA KULLANILACAKTIR.
5.11, 5.12
5.26
1.11
(ÖN İNCELEME) TÜM SİSTEM ODASI PANOLARI VE İLAVE LİNYE GRUBU PANOLARININ İDARECE
ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP DEKİ ÜRÜN FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR
UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR.
SİSTEM ODASI PANOSU, VARSA KABİNETLİ LİNYE GRUBU PANOSU, VARSA İLAVE LİNYE GRUBU
PANOLARINDA HERHANGİ BİR KAÇAK AKIM RÖLESİNE BAĞLI 1 ADET 1X16 AMPERLİK C TİPİ 6KA
KESME KAPASİTELİ SİGORTA YEDEK OLARAK (SİGORTA ÇIKIŞINDAN HERHANGİ BİR EKİLEŞİMLİ TAHTA
VE BAĞLANTI PRİZİ BESLENMEYECEKTİR.) KULLANILACAK SİGORTA İDARECE ONAYLI ÜRÜN
LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP DEKİ ÜRÜN FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUN OLDUĞU
GÖRÜLMELİDİR.
SAC KABLO KANALLARI İÇERİSİNDEKİ ENERJİ VE DATA KABLOLARININ AYRI AYRI EN AZ 150 CM DE BİR
TOPLANARAK EK-3G DEKİ GİBİ BAĞLANDIĞI KONTROL EDİLMELİDİR.
2.6.1.3, 2.6.1.4, 2.6.1.5,
2.6.1.6, 2.6.1.7, 2.6.1.8,
2.6.1.9, 2.6.1.16,
2.6.1.19, 2.6.2
TÜM KABİNETLER İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP DEKİ ÜRÜN
FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR. AYRICA TÜM KABİNLER AYNI ANAHTARLA
AÇILABİLMELİDİR.
2.6.1.1, 2.6.1.2
SİSTEM ODASINDAKİ KABİN BOYUTLARI; 19İNÇ, 800X800MM VE 42U BOYUTUNDA OLACAKTIR.
2.6.1.18
KABİNETLERİNDE ÖNDEN VE ARKADAN DEPREM AYAĞI MONTAJI YAPILDIĞI KONTROL EDİLECEKTİR
2.6.1.15
2.6.1.14
3.14.4
3.13.7, 3.13.8, 3.13.9,
3.14.7
3.14.8
3.13.6
KABİNETLERİN 4 TEKERİ 4 ADET VİDA İLE SABİTLENMİŞ OLMALI, ÖN TEKERLER FRENLİ VE DÖNER
ARKA TEKERLER DÖNER TİP OLACAKTIR.
KABİNET FANLARI EK-82 DE GÖRÜLEN FOTOĞRAFTAKİ GİBİ OLMALIDIR.
TÜM KABİNETLERİN YERLEŞİM PLANI EK5-A, EK5-B DAKİ GİBİ OLACAKTIR.
ÇOKLU KABİNET UYGULAMALARI İÇİN ÖRNEK BAĞLANTI ŞEMALARI; EK-5A EK-5B, EK-5C VE EK5-D
DEKİ GİBİDİR.
TÜM KABİNETLERİN İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP DEKİ ÜRÜN
FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR.
AYNI BİNA İÇİNDEKİ KABİNETLER ARASI MESAFE 90M ALTINDA İSE BAKIR KABLO, 90M NİN ÜSTÜNDE
İSE FİBER KABLO KULLANILACAKTIR. MESAFELER İÇİN UTP KABLO TEST RAPORU REFERANS
ALINACAKTIR.
3.13.1, 3.13.5
BİNA İÇİNDE BULUNAN BİRDEN FAZLA KABİN ARASINDA 4 KIL SINGLE MODE FİBER ÇEKİLECEK VE
PATCH PANELDE SONLANDIRILACAKTIR. BUNLARDAN 2 Sİ LC TİP PATCH KABLO İLE SWITCHE
TAŞINACAK, DİĞER İKİSİ İSE YEDEK OLARAK UYGUN PLASTİK APARAT İLE KAPATILACAKTIR. EK-5B, EK5C, EK-5D VE EK-74 TE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ BAĞLANACAKTIR.
3.6
3.7
2.3.6
1.65, 3.10, 3.14.14
1.60, 2.3.3, 2.3.7, 2.3.8
KABİNETLERDE SONLANACAK CAT6 KABLOLAR EK-84 TEKİ GİBİ OLMALIDIR.
VERİ KABLO SONLANDIRMALARI EK3-H DAKİ GİBİ OLMALIDIR.
SİSTEM ODASI KABİNET İÇİ DİZİLİM EK-5A DAKİ GİBİ OLACAKTIR.
SİSTEM ODASI KABİNLERİNDEKİ KABLOLAMA EK-3H, EK-3I VE EK-84 DEKİ GİBİ OLACAKTIR.
KABİNET İÇİ KABLOLAMASI EK-3H, EK-3I VE EK-85 DEKİ GİBİ YAPILACAKTIR.
1.51
1.45, 10.1.32
1.19, 3.14.5, 3.14.6
2.3.9, 2.5.1
2.3.10, 2.3.11
2.4.1, 3.14.9
2.5.2
ETKİLEŞİMLİ TAHTA PATCH KABLOSU KIRMIZI, KABLOSUZ ERİŞİM CİHAZI İÇİN KULLANILACAK PATCH
KABLO SARI, KABİNET İÇİ UPLİNK VE BT SINIFI KABİNİ BAĞLANTI KABLOSU MAVİ, İDARİ ODALARIN
PATCH KABLOLARI BEYAZ RENKTE OLACAKTIR.
TİP-1; HUAWEİ S5700S-28C-Eİ SWİTCH OLMASI DURUMUNDA SARKMAMASI İÇİN ARKA BAĞLANTISI
EK-96 DA BELİRTİLDİĞİ GİBİ YAPILACAKTIR.
EK-4A DA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE BAĞLANTILARIN YAPILDIĞI KONTROL EDİLMELİDİR.
HER PATCH PANEL İN ALTINDA KABLO DÜZENLEYİCİ ORGANISER OLDUĞU KONTROL EDİLECEKTİR.EK85 TE BELİRTİLDİĞİ GİBİ OLMALIDIR.
PATCH PANELLERDEKİ JACK KABLO BAĞLANTILARI EK-3H DAKİ GİBİ OLMALIDIR.
PATCH PANELLERDE KULLANILAN PATCH KABLO(SARI,KIRMIZI,MAVİ,BEYAZ) UZUNLUKLARI SADECE 1
VE 2METRE OLACAKTIR. DAHA UZUN VE DAHA KISA OLMAYACAKTIR.
2.6.1.11
2.6.1.12
2.6.1.13
2.6.1.17
KABLO DÜZENLEYİCİLER 19 İNÇ,1U, TAMAMI METAL VE SİYAH RENKLİ OLACAKTIR.
KABİNETLERİN ALT ŞASESİ TOZ GİRİŞİNİ ENGELLEYİCİ BİR GİRİŞ BÖLÜMÜNE SAHİP OLACAKTIR. EK-82
DE GÖRÜLEN FOTOĞRAFTAKİ GİBİ OLMALIDIR.
KABİNET PRZİ GRUBU EK-82 DE GÖRÜLEN FOTOĞRAFTAKİ GİBİ OLMALIDIR.
KGK GİRİŞİ VE CİHAZLARIN BESLEMESİ EK-82 DE GÖRÜLEN FOTOĞRAFTAKİ GİBİ OLMALIDIR.
HER KABİNDE BİR ADET SABİT RAF BULUNACAKTIR.
KABİNETLERİN TOPRAKLAMASI EK-81 DEKİ GİBİ YAPILMALIDIR.
3.14.12, 3.14.13
TÜM KABİNETLERDE KONUMLANDIRILACAK GÜÇ KAYNAKLARI EK-5A DAKİ GİBİ KURULACAKTIR.
3.14.15
4.1
4.1
KABİN İÇİ KABLOLAMA KABİN KAPAKLARININ TAM KAPANMASINI ENGELLEMEYECEKTİR.
KGK NIN TOPRAKLAMASININ YAPILMASI SAĞLANACAKTIR.
KABİNETTEKİ PDU ENERJİLERİNİN UPS ÜZERİNDEN VERİLDİĞİ KONTROL EDİLECEKTİR.
(KGK) BÜYÜK KABİNETLERDE (42U) 3KVA, ORTA KABİNETLERDE (26U) İSE 1KVA GÜCÜNDE KGK
KULLANILDIĞI KONTROL EDİLECEKTİR.
2.6.1.10
4.3
4.4-4.35
9.2, 9.3, 10.1.30
9.4
9.9
9.10, 10.1.29, 11.8
10.1.4
10.1.5, 11.5
10.1.7
10.1.8
10.1.10
10.1.53
10.1.54
10.2.1
11.2
2.3.2
2.8.14
3.17.2.17
TÜM KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARININ İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP
DEKİ ÜRÜN FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR.
ETHERNET ANAHTARLAR İÇERİSİNDEKİ YAZILIM SÜRÜMLERİNİN; V200R002C00SPC100 OLDUĞU
KONTROL EDİLECEKTİR.
ETHERNET ANAHTAR SAYILARININ KTP DEKİ ÜRÜN SAYILARI İLE AYNI OLDUĞU GÖRÜLMELİDİR.
FARKLI SAYIDA İSE GEÇİCİ KABUL RAPORUNDA BELİRTİLECEKTİR.
İNTERNET ERİŞİMİ İÇİN ETHERNET ANAHTARLARDAN BİRİNE TAKILI 1 ADET LX SFP MODÜL VE 1 ADET
1METRELİK SINGLE MODE FİBER PATCH KABLONUN OLDUĞU KONTROL EDİLECEKTİR.
ETHERNET ANAHTARLAR İLE BİRLİKTE; SFP (LX, 1000BASET) MODÜLLER, ENERJİ KABLOSU, KONSOL
KABLOSU, TOPRAKLAMA KABLOSU, KABİNET MONTAJ KULAKÇIKLARI, TİP1 ANAHTARLAR İÇİN ARKA
BAĞLANTI APARATI, KİTAPÇIK VE FİBER PATCH CORD, MALZEMELERİNİN VARLIĞI KONTROL
EDİLECEKTİR.
SFP MODÜLLER EK-71 DEKİ MODÜLLER İLE AYNI OLACAKTIR.
ETHERNET ANAHTARLARININ YERLEŞİM VE BAĞLANTILARI EK-5E DEKİ GİBİ OLACAKTIR. ETHERNET
ANAHTARLARININ; “PWR”, “STAT” IŞIKLARININ SABİT YEŞİL, “SYS” IŞIĞININ YANIP SÖNEN YEŞİL,
PORT IŞIKLARININ DA YEŞİL YANIP SÖNDÜĞÜ KONTROL EDİLECEKTİR. ETHERNET ANAHTAR
KONFİGÜRASYONLARI MERKEZİ OLARAK İDARE TARAFINDAN KONTROL EDİLECEKTİR.
ETHERNET ANAHTARLARIN ÜZERİNDEKİ ETİKETLERDEKİ IP BİLGİLERİ KONTROL EDİLEREK DİZİLİŞE
GÖRE YUKARIDAN AŞŞAĞIYA DOĞRU YÖNETİM IP LERİNİN VERİLDİĞİ GÖRÜLECEKTİR. DETAYLAR İÇİN
EK-63 İNCELENMELİDİR.
ETHERNET ANAHTARLARIN UPLİNK BAĞLANTILARI EK-5B, EK-5C, EK-5D VE EK-5E DEKİ GİBİ
YAPILACAKTIR. BİNALAR ARASI FİBER ERİŞİMİNİN VARLIĞI KONTROL EDİLECEKTİR.
ETHERNET ANAHTARLARIN TOPRAKLAMASI EK-70 DEKİ GİBİ YAPILACAKTIR.
OKULLARA KONUMLANDIRILACAK ETHERNET ANAHTARLARIN SAYILARI EK-62 DEKİ TABLODA
GÖSTERİLDİĞİ GİBİ OLACAKTIR.
42U KABİNLERDEKİ TOPLAM DATA UÇ SAYILARI İLE TABLO-1 VE TABLO-2 YE GÖRE BELİRLENEN TİP
VE SAYILARINDA, ETHERNET ANAHTARLARI KURULACAKTIR. KURULUM SONRASINDA MİNİMUM 12
BOŞ PORT KALACAKTIR. EN AZ 12 BOŞ PORT KALMADIĞI DURUMDA, İLAVE 1 ADET TİP-3 ETHERNET
ANAHTAR KURULACAKTIR.
42U KABİNLERDEKİ TOPLAM DATA UÇ SAYILARI İLE EK-62DEKİ TABLO-1 VE TABLO-2 YE GÖRE
BELİRLENEN TİP VE SAYILARINDA, ETHERNET ANAHTARLARI KURULACAKTIR.
KABİNET BAZLI KURULAN ETHERNET ANAHTARLARIN TİPLERİNE GÖRE SAYILARI, KABİNET TİPLERİNE
GÖRE ADETLERİ, KGK TİPLERİNE GÖRE ADETLERİ VE KABİNETLERDE SONLANDIRILAN UÇ SAYILARI
KTP YE GİRİLECEKTİR.
ETİKETLEME EK-3H, EK-3I VE EK-83 DEKİ GİBİ YAPILACAKTIR
VERİ PRİZLERİNDE PATCH KABLO TAKILIP ÇIKARILMASINDA BİR SORUN OLMADIĞI KONTROL
EDİLMELİDİR.
VERİ PRİZLERİNİN KABİNDE SONLANDIRILMASI EK-5F DEKİ GİBİ YAPILACAKTIR.
KORİDOR MUAYENE KONTROL MADDELERİ
TEKNİK ŞARTNAME
MADDESİ
KONTROL MADDELERİ
2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4,
2.7.5, 2.7.6, 2.7.8, 2.7.9, TÜM SAC KABLO KANALLARI İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP DEKİ
2.7.10, 2.7.11, 2.7.15,
ÜRÜN FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR.
2.7.16
1.21
1.22
1.12
3.9
1.13
1.49
(KORİDOR, SINIF) MONTAJ ELEMANLARI İLE İLGİLİ ŞARTNAME DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ BİR
UYGULAMA VARSA, KTP DE YAYINLANAN, YÜKLENİCİ İLE İDARE NİN ANLAŞARAK
OLUŞTURDUĞU ALTERNATİF ÇÖZÜMLER DOKÜMANI REFERANS ALINACAK, KONTROLLER
BUNA GÖRE YAPILACAKTIR. ALTERNATİF UYGULAMA YOKSA BU MADDE BOŞ BIRAKILACAKTIR.
OKUL KORİDOR VE DERSLİKLERİNDE ALÇALTILMIŞ TAVAN VARSA, KANAL DÖŞEMESİNİN
BURADAN YAPILDIĞI KONTROL EDİLMELİDİR
KORİDOR VE DERSLİK KANAL MONTAJLARININ MÜMKÜN OLDUĞUNCA BUATLARI
KAPATMAMASI GEREKMEKTEDİR. EK-99 DAKİ FOTOĞRAFTA UYGUN OLDUĞU KONTROL
EDİLMELİ
VERİ KABLOLARI MÜMKÜN OLDUĞUNCA YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK KABLOSU,
TRANSFORMATÖR, ELEKTRİK MOTORU VB. ELEMANLARIN YANINDAN GEÇMEYECEKTİR.
TÜM KORİDORLARDAKİ SAC KABLO KANALLARININ TAVANA PARALEL, BİRBİRİNE GÖRE
SİMETRİK VE ESTETİK OLDUĞU KONTROL EDİLECEK
TÜM KORİDORLARDAKİ L KONSOL VE TİJ BAĞLANTILARININ EK-94 DEKİ GİBİ YAPILDIĞI
KONTROL EDİLECEKTİR.
2.7.20
BETON DUVARLARDA ÇELİK DÜBEL, BRİKET,TUĞLA, ALÇIPAN VB. DUVARLARDA TRİFON VİDA
VE DÜBEL SETİ KULLANILACAKTIR. EK- 78 DE GÖRÜLEN ÜRÜNLER KULLANILACAKTIR.
2.7.17, 2.7.18, 2.7.21
SAC KABLO KANAL MONTAJLARI EK-79 DAKİ GİBİ YAPILACAKTIR
1.53
SAÇ KABLO KANALINDAN BUAT ARASINDA KULLANILAN SPİRAL BORU MESAFESİ 30 CM.
ÜZERİNDE OLMADIĞI GÖRÜLECEKTİR. (SINIFLARA GİREN KABLOLARIN BAĞLANTI ŞEKLİ EK-90
DA BELİRTİLDİĞİ GİBİ YAPILACAKTIR.)
1.54
SAC KABLO KANALLARININ KESİLEN YERLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA EK-89 DAKİ GİBİ OLMALIDIR.
1.57
1.58, 2.7.13
SAC TAVALARIN MONTAJI EK-2A DA GÖSTERİLDİĞİ GİBİ YAPILMALIDIR.
SAC KABLO KANALLARI EK-87 DEKİ GİBİ KAPATILACAKTIR.
1.11
2.7.12, 2.7.22
1.50
2.7.14
PLASTİK KABLO KANALLARI İÇERİSİNDE ENERJİ VE DATA KABLOLARI BİRLİKTE İSE ARALARINDA
PLASTİK SEPERATÖR KULLANILDIĞI PLASTİK KANALLAR AÇILARAK KONTROL EDİLMELİDİR. SAC
KABLO KANALLARI İÇERİSİNDEKİ ENERJİ VE DATA KABLOLARININ AYRI AYRI EN AZ 150 CM DE
BİR TOPLANARAK EK-3G DEKİ GİBİ BAĞLANDIĞI KONTROL EDİLMELİDİR.
TÜM KAT GEÇİŞLERİNDE DİKEY ŞAFTLARDA VERİ VE ENERJİ KABLOLARI AYRI İKİ KANALDAN
YAPILACAKTIR. DİKEY ŞAFT İÇİNDEKİ KABLOLAR 1 METREDE BİR KABLO BAĞIYLA
BAĞLANACAKTIR. EK-80 DEKİ GİBİ YAPILACAKTIR.
BUATLARIN KORİDORLARA MONTAJI VE ETİKETLEMESİ, SINIFLARDAKİ BAĞLANTI PRİZLERİNİN
VE PANOLARIN ETİKETLEMESİ, EK-3G, EK-93, EK-92 VE EK-91E GÖRE YAPILDIĞI KONTROL
EDİLECEKTİR.
İDARE' nin 15/05/2013 Tarih ve 89692170/450/981356 Sayılı resmi yazı ile 10/04/2013 Tarih
ve 89692170/450/553303 SAYILI RESMİ YAZIYA GÖRE KANAL TOPRAKLAMASI
GERÇEKLEŞTİRİLECEK. SAC KANAL TOPRAKLAMASI YAPILAN BAĞLANTI NOKTALARI KONTROL
EDİLECEKTİR.
E/H
SINIF MUAYENE KONTROL MADDELERİ
TEKNİK ŞARTNAME
MADDESİ
KONTROL MADDELERİ
1.62, 2.8.21
KULLANILAN TÜM MALZEME VE CİHAZLAR ÜZERİNDE YÜKLENİCİ REKLAMI OLMAYACAKTIR.
2.8.11, 2.8.12
KANAL MONTAJLARI YAPILIRKEN ORJİNAL APARATLARI KULLANILACAKTIR. EK-77 DEKİ GİBİ
MONTAJ YAPILACAKTIR.
1.21
(KORİDOR, SINIF) MONTAJ ELEMANLARI İLE İLGİLİ ŞARTNAME DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ BİR
UYGULAMA VARSA, KTP DE YAYINLANAN, YÜKLENİCİ İLE İDARE NİN ANLAŞARAK
OLUŞTURDUĞU ALTERNATİF ÇÖZÜMLER DOKÜMANI REFERANS ALINACAK, KONTROLLER
BUNA GÖRE YAPILACAKTIR. ALTERNATİF UYGULAMA YOKSA BU MADDE BOŞ BIRAKILACAKTIR.
2.8.17
1.22
2.8.19, 2.8.20, 2.8.23
1.59
PLASTİK KANAL UYGULAMALARI GÖRÜNTÜYÜ BOZMAYACAK ŞEKİLDE, DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE
YAPILACAKTIR.
OKUL KORİDOR VE DERSLİKLERİNDE ALÇALTILMIŞ TAVAN VARSA, KANAL DÖŞEMESİNİN
BURADAN YAPILDIĞI KONTROL EDİLMELİDİR
TÜM PLASTİK KABLO KANALI UYGULAMALARI EK-3A,3B,3C,3D,3E,3F DE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ
YAPILMALI.
DERSLİK İÇERİSİNDEKİ PLASTİK KABLO KANALLARININ MONTAJI EK-3B, EK-3F, EK-6A, EK-6B VE
EK-86 DAKİ GİBİ YAPILACAKTIR.
3.12.1, 3.15.1, 3.15.2
SINIF İÇİ KABLO KANALLARI EK-6 DAKİ GİBİ DÖŞENECEKTİR.
1.66
SIRT SIRTA TAHTA OLAN SINIFLARDA KABLO UYGULAMASI EK-3F DEKİ YAPILACAKTIR.
2.8.16
1.12
2.8.22
2.8.13
PLASTİK KABLO KANAL MONTAJINDA KULLANILAN DÜBELLER KABLO KANALININ ALTINDA
OLDUĞU KONTROL EDİLMELİDİR.
KORİDOR VE DERSLİK KANAL MONTAJLARININ MÜMKÜN OLDUĞUNCA BUATLARI
KAPATMAMASI GEREKMEKTEDİR. EK-99 DAKİ FOTOĞRAFTA UYGUN OLDUĞU KONTROL
EDİLMELİ
(SİSTEM ODASI, SINIF, İDARİ) VERİ KABLOLARININ PLASTİK KABLO KANALLARININ KAPAKLARINI
ZORLAYACAK ŞEKİLDE OLMASI DURUMUNDA İKİNCİ BİR KANAL VEYA DAHA GENİŞ BİR KANAL
KULLANILACAKTIR.
KANAL MONTAJI YAPILAMAYAN YERLERDE YAPILACAK UYGULAMALAR (SPİRAL, PVC) EK-76
DAKİ GİBİ YAPILACAK VE KULLANILAN ÜRÜNLER İDARECE ONAYLANMIŞ ÜRÜN LİSTESİNDE
OLACAKTIR
3.16.8, 3.16.9, 3.16.10,
3.16.12, 3.16.13, 1.47
SINIF İÇERİSİNDE BAĞLANTI PRİZİ İLE TAHTA ALTINDAKİ PRİZ ARASINDAKİ YATAY PVC
KANALLARDAN EN AZ BİR TANESİ AÇILARAK İÇERİSİNDEKİ KABLOLAR VE BAĞLANTILARI EK-72
DEKİ VE EK-3A DAKİ GİBİ OLACAK ŞEKİLDE KONTROL EDİLECEKTİR.
3.12.2
SINIF İÇERİSİNDEKİ KANALLARDAN; 2 ADET CAT6 UTP KABLO, 1 ADET HDMI VE 1 ADET USB
KABLOSUYLA BERABER, SEPERATÖR İLE AYRILMIŞ BÖLÜMDEN ETKİLEŞİMLİ TAHTANIN
BESLEMESİ İÇİN ELEKTRİK KABLOSU GEÇECEKTİR.
1.11
PLASTİK KABLO KANALLARI İÇERİSİNDE ENERJİ VE DATA KABLOLARI BİRLİKTE İSE ARALARINDA
PLASTİK SEPERATÖR KULLANILDIĞI PLASTİK KANALLAR AÇILARAK KONTROL EDİLMELİDİR.
3.5, 3.8
KABLO DÖŞEMESİ SONRASINDA VERİ KABLOLARININ FİZİKSEL OLARAK HİÇBİR ŞEKİLDE ZARAR
GÖRMEDİĞİ KONTROL EDİLECEKTİR.
1.48
SINIF İÇERİSİNDEKİ BAĞLANTI PRİZİ İLE ETKİLEŞİMLİ TAHTAYA GİDEN KABLO KANALININ
BAĞLANTISININ EK-95 DE GÖRÜLEN ÖRNEKTEKİ GİBİ YAPILDIĞI KONTROL EDİLECEKTİR.
1.51
ETKİLEŞİMLİ TAHTA PATCH KABLOSU KIRMIZI, KABLOSUZ ERİŞİM CİHAZI İÇİN KULLANILACAK
PATCH KABLO SARI, KABİNET İÇİ UPLİNK VE BT SINIFI KABİNİ BAĞLANTI KABLOSU MAVİ, İDARİ
ODALARIN PATCH KABLOLARI BEYAZ RENKTE OLACAKTIR.
2.4.6
2.4.7
3.7
3.16.11, 3.16.14
ETKİLEŞİMLİ TAHTANIN BAĞLANTI PRİZİ İLE ARASINDAKİ PATCH KABLO EN AZ 3 METRE VE
KIRMIZI RENKLİ OLMALIDIR.
KABLOSUZ ERİŞİM CİHAZININ BAĞLANTI PRİZİ İLE ARASINDAKİ PATCH KABLO EN AZ 5 METRE
VE SARI RENKLİ OLMALIDIR.
VERİ KABLO SONLANDIRMALARI EK3-H DAKİ GİBİ OLMALIDIR.
TÜM USB VE HDMI KABLOLARIN İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP
DEKİ ÜRÜN FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR.
2.2.4
ÇİFTLİ TİP VERİ PRİZLERİNDE KULLANILMAYAN PORTLARDA KÖR TAPA KAPAK OLACAKTIR.
3.16.1-7, 3.12.3
BAĞLANTI PRİZLERİ EK-6A, EK-6B, EK-6C VE EK-6D DEKİ GİBİ YAPILACAKTIR.
E/H
1.50
BUATLARIN KORİDORLARA MONTAJI VE ETİKETLEMESİ, SINIFLARDAKİ BAĞLANTI PRİZLERİNİN
VE PANOLARIN ETİKETLEMESİ, EK-93, EK-92 VE EK-91E GÖRE YAPILDIĞI KONTROL EDİLECEKTİR.
2.3.2
ETİKETLEME EK-3H, EK-3I VE EK-83 DEKİ GİBİ YAPILACAKTIR
3.15.3
(SINIF) ETKİLEŞİMLİ TAHTA ELEKTRİK BESLEMESİ ENERJİ PANOSUNDAN DİREKT ÇEKİLECEKTİR.
EN FAZLA 4 ETKİLEŞİMLİ TAHTA BESLEMESİ 1 LİNYE DE SONLANDIRILACAKTIR.
5.22
EN FAZLA 4 ADET ETKİLEŞİMLİ TAHTA PRİZİNİN BAĞLI OLDUĞU SİGORTA İLE 4 ADET BAĞLANTI
PRİZİNİN SİGORTALARI AYRI AYRI OLACAKTIR. ENERJİ KABLOSUNDAKİ EKLER SADECE BUAT
İÇERİSİNDE YAPILACAKTIR. BU KONTROL HER SINIFTA YERALAN ETKİLEŞİMLİ TAHTA BAĞLANTI
PRİZLERİNDE AVOMETRE ARACILIĞI İLE SİGORTALAR KAPATILIP AÇILARAK KONTROL
EDİLECEKTİR. BU KONTROL SIRASINDA ETKLEŞİMLİ TAHTANIN ELEKTRİK BAĞLANTISI
OLMAYACAKTIR.
5.29.10
ETKİLEŞİMLİ TAHTA PRİZİNİN ÖZELLİĞİ VE MONTAJI EK-6B’DE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ KONTROL
EDİLECEKTİR. KULLANILACAK VİDALAR YILDIZ VE DÜZ TORNİDA İLE AÇILMAYACAKTIR. PLASTİK
KABLO KANALI ÜZERİNDE KULLANILAN 2 ADET UPS PRİZİ İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ
ÜRÜNLE VE KTP DEKİ ÜRÜN FOTOĞRAFI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR.
6.15
SINIF PRİZLERİNDE TOPRAK İLE NÖTR ARASI GERİLİMİN 1,5 VOLTU GEÇMEDİĞİ GÖRÜLECEKTİR.
5.29.11
ANAHTARIN EK-6B İLE GÖSTERİLEN VE İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLE VE KTP
DEKİ ÜRÜN FOTOĞRAFI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR.
BT SINIFI MUAYENE KONTROL MADDELERİ
TEKNİK ŞARTNAME
MADDESİ
1.14, 1.15
2.4.8
1.51
2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.10
2.8.19, 2.8.20, 2.8.23
2.8.22
3.5, 3.8
AÇIKLAMA
KONTROL MADDELERİ
BT SINIFINA 4 ADET UÇ EK-1C VE EK-1D DE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ SONLANDIRILACAKTIR. 2 ADET
UÇ MEVCUT SWITCHIN ALTINDAKİ DATA PRİZİNDE DİĞER 2 ADET UÇ İSE ÖĞRETMEN
MASASINA YAKIN OLAN BAĞLANTI PRİZİNDE SONLANDIRILACAKTIR. BT SINIFINDAKİ KABİNDE
GÜVENLİK DUVARI OLMADIĞI DURUMLARDA DATA PRİZİNİN SADECE BİR PORTU İLE BT
SINIFINDAKİ SWITCH PATCH KABLO İLE BAĞLANACAKTIR. UPLİNK BAĞLANTISININ UYGUN
OLARAK YAPILDIĞI KONTROL EDİLMELİDİR. BT SINIFINDAN ANA KABİNETE ERİŞİLDİĞİ KONTROL
EDİLMELİDİR.
VERİ PRİZİ OLAN ODALARDA UÇ SAYISI KADAR, EN AZ 3METRE VE BEYAZ RENKLİ PATCH KABLO
OLMALIDIR.
ETKİLEŞİMLİ TAHTA PATCH KABLOSU KIRMIZI, KABLOSUZ ERİŞİM CİHAZI İÇİN KULLANILACAK
PATCH KABLO SARI, KABİNET İÇİ UPLİNK VE BT SINIFI KABİNİ BAĞLANTI KABLOSU MAVİ, İDARİ
ODALARIN PATCH KABLOLARI BEYAZ RENKTE OLACAKTIR.
TÜM PATCH KABLOLAR İDARECE ONAYLI ÜRÜN LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERLE VE KTP DEKİ ÜRÜN
FOTOĞRAFLARI İLE BİREBİR UYGUNLUĞU GÖRÜLMELİDİR.
TÜM PLASTİK KABLO KANALI UYGULAMALARI EK-3A,3B,3C,3D,3E,3F DE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ
YAPILMALI.
(SİSTEM ODASI, SINIF, İDARİ) VERİ KABLOLARININ PLASTİK KABLO KANALLARININ KAPAKLARINI
ZORLAYACAK ŞEKİLDE OLMASI DURUMUNDA İKİNCİ BİR KANAL VEYA DAHA GENİŞ BİR KANAL
KULLANILACAKTIR.
KABLO DÖŞEMESİ SONRASINDA VERİ KABLOLARININ FİZİKSEL OLARAK HİÇBİR ŞEKİLDE ZARAR
GÖRMEDİĞİ KONTROL EDİLECEKTİR.
NOT : BT sınıfında kabinetin altında konumlandırılan ve BT1 , BT2 olarak etiketlendirilen data
prizlerinin patch panel tarafındaki karşılıkları UPLINK amacıyla Güvenlik Duvarının
10/100/1000 portlarından birine patchlenecektir. Güvenlik Duvarı cihazındaki portları verimli
kullanmak adına sadece BT1 ucu patchlenecektir. Kuruma ait birden çok BT sınıfı olması
durumunda diğer BT sınıflarındaki data uçları sırasıyla( BT3, BT4, BT5, BT6,…. ) olarak
etiketlenir ve yine sadece tek sayı ile etiketlenen ( BT3, BT5,... ) data uçları Güvenlik Duvarının
10/100/1000 portlarına bağlanır.
E/H
İDARİ ODALAR, ÖĞRETMEN ODASI MUAYENE KONTROL MADDELERİ
TEKNİK ŞARTNAME
MADDESİ
KONTROL MADDELERİ
3.11.4
MÜDÜR ODALARINDA MAKAM MASASI İÇİN 2 ADET, ÇALIŞMA MASASI İÇİN 1 ADET VERİ PRİZİ
DÖŞENECEKTİR. 1 VERİ UCUNUN ODA İÇERİSİNDE OKUL YÖNETİMİ İSTEĞİNE BAĞLI OLARAK
FARKLI BİR NOKTADA OLMASI GEREKMEKTEDİR.
3.11.5
MÜDÜR YARDIMCISI ODALARINA; ODADA 1 (BİR) MÜDÜR YARDIMCISI OTURUYORSA 2 (İKİ)
VERİ PRİZİ MONTAJI, 2 (İKİ) MÜDÜR YARDIMCISI OTURUYORSA 4 (DÖRT) VERİ PRİZİ MONTAJI
VE 3 (ÜÇ) MÜDÜR YARDIMCISI OTURUYORSA 6 (ALTI) VERİ PRİZİ MONTAJI YAPILACAKTIR.
ODANIN KULLANIMINA GÖRE VERİ UÇLARININ DAĞILIMI YAPILMALIDIR.
2.8.17
3.5
2.8.16
PLASTİK KANAL UYGULAMALARI GÖRÜNTÜYÜ BOZMAYACAK ŞEKİLDE, DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE
YAPILACAKTIR.
KABLO DÖŞEMESİ SONRASINDA VERİ KABLOLARININ FİZİKSEL OLARAK HİÇBİR ŞEKİLDE ZARAR
GÖRMEDİĞİ KONTROL EDİLECEKTİR.
PLASTİK KABLO KANAL MONTAJINDA KULLANILAN DÜBELLER KABLO KANALININ ALTINDA
OLDUĞU KONTROL EDİLMELİDİR.
2.2.4
ÇİFTLİ TİP VERİ PRİZLERİNDE KULLANILMAYAN PORTLARDA KÖR TAPA KAPAK OLACAKTIR.
2.8.13
KANAL MONTAJI YAPILAMAYAN YERLERDE YAPILACAK UYGULAMALAR EK-76 DAKİ GİBİ
YAPILACAK VE KULLANILAN ÜRÜNLER İDARECE ONAYLANMIŞ ÜRÜN LİSTESİNDE OLACAKTIR
2.8.15
2.4.8
1.51
2.8.14
2.3.2
1.19
E/H
VERİ PRİZLERİ BÜTÜN OLARAK KANAL İLE AYNI RENKTE OLACAKTIR.
VERİ PRİZİ OLAN ODALARDA UÇ SAYISI KADAR, EN AZ 3METRE VE BEYAZ RENKLİ PATCH KABLO
OLMALIDIR.
ETKİLEŞİMLİ TAHTA PATCH KABLOSU KIRMIZI, KABLOSUZ ERİŞİM CİHAZI İÇİN KULLANILACAK
PATCH KABLO SARI, KABİNET İÇİ UPLİNK VE BT SINIFI KABİNİ BAĞLANTI KABLOSU MAVİ, İDARİ
ODALARIN PATCH KABLOLARI BEYAZ RENKTE OLACAKTIR.
VERİ PRİZLERİNDE PATCH KABLO TAKILIP ÇIKARILMASINDA BİR SORUN OLMADIĞI KONTROL
EDİLMELİDİR.
ETİKETLEME EK-3H, EK-3I VE EK-83 DEKİ GİBİ YAPILACAKTIR
(SİSTEM ODASI, İDARİ ODALAR)EK-4A DA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE ERİŞİM BAĞLANTILARININ
YAPILDIĞI KONTROL EDİLMELİDİR.
PANSİYON BİNALARI MUAYENE KONTROL MADDELERİ
ŞARTNAME MADDELERİ
3.11.3
KONTROL MADDELERİ
PANSİYON KORİDORLARINDA 30M ALTINDA UZUNLUKTA OLANLARA ORTA KISIMA 1 ADET
VERİ 1 ADET ELEKTRİK PRİZİ DÖŞENECEKTİR. 30M NİN ÜZERİNDEKİ KORİDORLARDA İSE BAŞ VE
SON KISIMLARA TOPLAM 2 ADET VERİ VE 2 ADET ELEKTRİK PRİZİ DÖŞENECEKTİR.
E/H
3.LOT İçin Onaylı Ürün Listesi (Sentim)
S.NO
MARKA
ÜRÜN KODU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
VATAN
VATAN
VATAN
VATAN
VATAN
VATAN
605686
605656
605655
420005
8693
5x6mm N2XH
5x10mm N2XH
3x2,5mm H05Z1Z1-F
1x4mm H07Z1
1x10mm H07Z1
1x16mm H07Z1
12
ESTAP
CKR42U88_02M1T_TR / M44PEB01
13
14
ESTAP
ESTAP
M22TKGR_UNV
M55HV6FST_01M1
15
ESTAP
M446AL_A
16
17
18
ESTAP
ESTAP
ESTAP
M44ORG42_01M1
M44SBR80A1
M44DPR02_01M1B
19
ESTAP
CKR26U68_02M1T_TR DGF/M44PEB01
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
ESTAP
ESTAP
ESTAP
MENZİL PANO
MENZİL PANO
MENZİL PANO
MENZİL PANO
EXCEL
EXCEL
EXCEL
EXCEL
EXCEL
EXCEL
EXCEL
EXCEL
EXCEL
EXCEL
EXCEL
EXCEL
EXCEL
EXCEL
EXCEL
EXCEL
EXCEL
EXCEL
EXCEL
EXCEL
EXCEL
EXCEL
EXCEL
EXCEL
EXCEL
EXCEL
EXCEL
EXCEL
ABLAREX
SEVAL KABLO
SEVAL KABLO
SEVAL KABLO
SEVAL KABLO
SEVAL KABLO
SEVAL KABLO
SEVAL KABLO
SEVAL KABLO
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
M22TKGR_UNV
M44HV2FT_01M1
M44DPR01_01M1B
SMF-02
SMF-01
SMF-03
SMF-04
100-071
100-582
205-305
200-474
202-105
200-364
200-561
200-680
EX-575-001
EX-541-001
EX-047-003
EX-551-001
EX-045-003
EX-047-005
EX-045-005
205-305-HTV
100-315
100-330
100-317
100-325
100-416
100-316
100-417
100-331
100-418
100-333
100-011
100-032
MS RT PRO MODEL 1KVA
H05Z1Z1-F (HF TTR) 300/500 V
N2XH
N2XH
N2XH 0.6/1 kV
N2XH 0.6/1 kV
H07Z1-R(HF NYA) 450/750 V
H07Z1-U(HF NYA) 450/750 V
H07Z1-R(HF NYA) 450/750 V
A 12-14
A 12-14A
112-4 ( R50 )
212-4 ( R50 )
A6-12
A 1-4 1
AT-3
A5-4-12
A 12-K-10
AKT-1-40
901-4
AKS-40-12
A 20-14
A 20-14A
120-4 ( R50 )
220-4 ( R50 )
A6-20
A 1-4 1
AT-3
A5-4-20
A 20-K-10
AKT-1-40
901-4
AKS-40-20
APF-1
C/S-2
CSD-2
ÜRÜN ADI
1 KUTUP 6KA 16 A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA
3 KUTUP 6KA 63 A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA
3 KUTUP 6KA 50 A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA
3 KUTUP 36KA 100 A 80-100 A Ayar SahalıTERMİK MANYETİK ŞALTER
4x25 A 30 MA KAÇAK AKIM RÖLESİ
N2XH 5x6mm Halogen Free
N2XH 5x10mm Halogen Free
H05Z1Z1-F 3x2,5mm Halogen Free
H07Z1-U (R) 1X4mm Halogen Free
H07Z1-U (R) 1X10mm Halogen Free
H07Z1-R 1X16mm Halogen Free
BL-01M1T_TR_42U (800X800) DIKILI TIP KABIN/TEKERLEK MODULU HARIC_SIYAH / KABIN
TOPRAKLAMA SETI VE BARASI
DIKILI TIP KABIN TEKERLEK GRUBU (KOLISIZ)
SRV-01M1_(6 FAN+TERM) HAVALANDIRMA MODÜLÜ_SİYAH
6XDIN49440 SOKETLI SCHUKO GRUP PRIZ, 19 INCH; 1U, ALUMINYUM PROFIL GÖVDELI, 1X16A SIGORTA
KORUMALI, 4000 WATT, 250V AC, 3X1.5MM2, 3M KABLOLU, DIN 49441 FIŞLI, CE ONAYLI
ORG_01M1_42U DIKEY KABLO DÜZENLEYICI SAĞ/SOL 1SET / 9005 TX_SİYAH
GNL-01M1_D800 MM SABİT RAF MODÜLÜ SLOTLU RAL 9005 TX_SİYAH
BL-01M1_W_800 TEKERLEKLI ZEMIN BAĞLANTI KITI_SİYAH
BL-01M1T_TR_26U (600X800) DIKILI TIP KABIN/TEKERLEK MODULU
HARIC_SIYAH/KABIN TOPRAKLAMA SETI VE BARASI
DIKILI TIP KABIN TEKERLEK GRUBU (KOLISIZ)
BL-01M1_(2 FAN+TERM) DIKILI TIP HAVALANDIRMA MODÜLÜ_SİYAH
BL-01M1_W_600 TEKERLEKLI KABIN ZEMIN BAĞLANTI KITI_SİYAH
Sistem Odası Panosu XX Linye
Enerji Odası Panosu
Kabinetli xx Linye Grubu Panosu
İlave xx Linye Grubu Panosu
EXCEL CAT6 UTP CABLE LSOH 305M
1U CABLE MANAGEMENT BAR BLACK METAL RINGS
EXCEL OS1 4C 9/125 LOOSE TUBE EXTERNAL CABLE
1U SM 24PT S/DR P/PANEL LOADED 12LC ADAPT BLACK
SPLICE CASSETTE
LC SINGLEMODE DUPLEX ADAPTOR
OS2 2M LC PIGTAIL MALE 9/125
OS2 2M LC-LC DUPLEX P/CABLE 9/125 YELLOW
2 PORT KEYSTONE FACEPLATE FRANSIZ TİPİ, 45X45 MM BEYAZ
USB KEYSTONE JACK -TYPE A FEMALE TO FEMALE
USB TYPE A/90 DERECE AÇILI, MALE TO MALE KABLO 3M
HDMI KEYSTONE JACK, TYPE A/90 DERECE FEMALE TO FEMALE
HDMI TYPE/90 DERECE AÇILI MALE TO MALE Kablo 3M
USB TYPE A/90 DERECE AÇILI, MALE TO MALE KABLO 5M
HDMI TYPE/90 DERECE AÇILI MALE TO MALE Kablo 5M
4 Fiberli Paslanmaz Çelik Zırhlı, Bina Dışı Askı Telli Fiber Outdoor Kablo
1 mt Cat6 Patch Cord (Kırmızı Tahta İçin Kabinet)
1 mt Cat6 Patch Cord (Sarı Wifi Kabinet)
3 mt Cat6 Patch Cord (Kırmızı Tahta İçin)
1 mt Cat6 Patch Cord (Mavi Uplink)
1 mt Cat6 Patch Cord (Beyaz İdari Birimler Kabinet)
2 mt Cat6 Patch Cord (Kırmızı Tahta Kabinet İçin)
2 mt Cat6 Patch Cord (Beyaz İdari Birimler Kabinet)
2 mt Cat6 Patch Cord (Sarı Wifi Kabinet)
3 mt Cat6 Patch Cord (Beyaz İdari Birimler)
5 mt Cat6 Patch Cord (Sarı Wifi )
UTP Cat6 Jack Priz - Beyaz
24 Port Patch Panel (Moduler Boş)
1 KVA ONLINE UPS
3X2.5 mm²
5X6
5x10
4X16 rm mm²
5x16 rm mm²
16 mm²
4 mm²
10 mm²
120/40mm STANDART TİP KABLO KANALI 1,00mm L: 2400mm
120/40mm AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALI 1,00mm L: 2400mm
120mm 90° DÖNÜŞ ELEMANI ( H: 40mm )
120mm T BAĞLANTI ELEMANI ( H: 40mm )
120mm DUVAR KONSOLU ( KAYNAKSIZ TİP )
H: 40mm KANAL EK ELEMANI
M8 TİJ (( BOYLARI 2 MT DİR ))
120mm ÇİFT TİJLİ KANAL TAŞIMA ELEMANI
120mm KANAL KAPAĞI 1,00mm ( L:2400mm ) ( H: 13mm )
H: 40mm KAPAK TUTUCUSU
H:40 SEVİYE DEĞİŞTİRME ELEMANI ( 1 TK 2 ADETTİR )
120mm KABLO KANAL SONLANDIRMA ELEMANI (( H:40 ))
200/40mm STANDART TİP KABLO KANALI 1,20mm L: 2400mm
200/40mm AĞIRHİZMET TİPİ KABLO KANALI 1,20mm L: 2400mm
200mm 90° DÖNÜŞ ELEMANI ( H: 40mm )
200mm T BAĞLANTI ELEMANI ( H: 40mm )
200mm DUVAR KONSOLU ( KAYNAKSIZ TİP )
H: 40mm KANAL EK ELEMANI
M8 TİJ (( BOYLARI 2 MT DİR ))
200mm ÇİFT TİJLİ KANAL TAŞIMA ELEMANI
200mm KANAL KAPAĞI 1,00mm ( L:2400mm ) ( H: 13mm )
H: 40mm KAPAK TUTUCUSU
H:40 SEVİYE DEĞİŞTİRME ELEMANI ( 1 TK 2 ADETTİR )
200mm KABLO KANAL SONLANDIRMA ELEMANI (( H:40 ))
TEK TARAFLI PLASTİK FİTİL (( 1 MT ))
GALVANİZ SPREY
M8*15mm CİVATA + FLANŞLI SOMUN
M8 ÇELİK DÜBEL ( SAC GÖMLEKLİ )
NUMUNE İNCELEME
SONUCU
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
ARDIÇ
Mutlusan
Mutlusan
Mutlusan
Mutlusan
Mutlusan
Mutlusan
Mutlusan
Mutlusan
Mutlusan
Mutlusan
Mutlusan
Mutlusan
Mutlusan
Mutlusan
Mutlusan
Mutlusan
ASF-1
CD-2
901-4-1
312-4 ( R50 )
320-4 ( R50 )
A5-7-12-Y-85
A5-7-20-Y-85
001 003 100050 20 00
001 039 100050 01 00
001 040 100050 01 00
001 042 100050 00 00
001 041 100050 00 00
001 044 100050 00 00
001 043 100050 00 00
001 047 070001 00 00
001 047 070002 00 00
001 047 070003 00 00
001 013 100048 20 00
001 046 071118 00 17
001 888 400180 00 00
001 020 000025 00 17
001 020 000032 00 17
001 054 130018 00 00
115
HUAWEI
S5700-28C-EI-24S
116
117
118
HUAWEI
HUAWEI
HUAWEI
S5700-52P-LI-AC
S5700-28P-LI-AC
eSight
M8 FLANŞLI SOMUN
M8 ÇELİK DÜBEL ( S-TİPİ KIRMIZI TAPALI )
H:40 YATAY SEVİYE DEĞİŞTİRME ELEMANI ( MENTEŞELİ )
120mm DÖRTLÜ BAĞLANTI ELEMANI ( H: 40mm )
200mm DÖRTLÜ BAĞLANTI ELEMANI ( H: 40mm )
120mm TEK TİJLİ KANAL TAŞIYICI
200mm TEK TİJLİ KANAL TAŞIYICI
100x50 mm.Kablo Kanalı (İçten Kapaklı)
100x50 mm. İç Köşe (Hareketli)
100x50 mm. Dış Köşe (Hareketli)
100x50 mm. 90 L Köşe
100x50 mm.T Parçası
100x50 mm.Uç Tapa
100x50 mm.Ek Parça
100x50 İçin 45x45 Priz Montaj Seti 1'li
100x50 İçin 45x45 Priz Montaj Seti 2'li
100x50 İçin 45x45 Priz Montaj Seti 3'lü
Ara Bölme
110x180 Termoplastik Buat Kutusu (10 Çıkışlı)
Difaze Işıkı Aç/Kapa Anahtar
25'lik Alev Yaymayan Spiral (Ağır Seri)
32'lik Alev Yaymayan Spiral (Ağır Seri)
18'lik İzoleli Çelik Spral
QUIDWAY S5700 SERIES 28C-EI-24S TİP-1 ETHERNET ANAHTAR / LS5M100PWA00 AC POWER MODULE
İLE BERABER
S5700S-52P-LI-AC TİP-2 ETHERNET ANAHTAR
S5700S-28P-LI-AC TİP-3 ETHERNET ANAHTAR
eSight AppBase Professional Edition Versiyon V200R003 AĞ YÖNETİM (NMS) YAZILIMI
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
KULLANILABİLİR
TABLO -1
TABLO -2
Maksimum iki kabinet kullanılan kurumlar için
kabinet başı uç sayısına bağlı olarak kullanılacak
ethernet anahtar dağıtım tablosu
Üç veya daha fazla sayıda kabinet kullanılan
kurumlar için kabinet başı uç sayısına bağlı olarak
kullanılacak ethernet anahtar dağıtım tablosu
Kabinet Başı
Uç Sayısı
Tip1
Tip2(48 port)
Tip3(24 port)
Kabinet Başı
Uç Sayısı
Tip1 *
Tip2(48 port)
Tip3(24 port)
1-24
25-48
49-72
73-96
97-120
121-144
145-168
169-192
193-216
217-240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
3
3
4
4
5
1
2
3
0
1
0
1
0
1
0
1-24
25-48
49-72
73-96
97-120
121-144
145-168
169-192
193-216
217-240
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
2
2
3
3
4
4
5
1
2
3
0
1
0
1
0
1
0
Download

Fatih Projesi Kabul İşlemleri - Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü