Ek 3: Yurt Müdürlüğü “1” Sınama Puanı
Konu: Yurt Müdürlüğü- Yurt Müdürlüğü “1” Sınama Puanı
Sayın ……………,
Koç Üniversitesi
Oda Numarası/YRT…….
……….. tarihinde ………… numaralı yurt odasında meydana gelen ve Yurt Görevlisi tarafından yazılan rapora istinaden
“………………….. konulu kural ihlali yaptığınız tespit edilmiştir.
Konu ile ilgili savunmanızı incelemiş olup bahse konu olayla ilgili tarafınıza “1” Sınama Puanı verilmiştir. Son durum itibariyle
“…” sınama puanına ulaştığınızı hatırlatırız. Yurt Yönergesi’ndeki “7.8. Disiplin İşlemleri“ maddesi gereği gerçekleşen son kural
ihlalinde “8” sınama puanına ulaşan ve aşan öğrencilerin son kez uyarıldığını, bu uyarı sonrasında herhangi bir kural ihlalinin
tespit edilmesi durumunda Yurt Yönetim Kurulu kararı ile yurtlar ile ilişiklerinin kesildiğini hatırlatmakta fayda görüyoruz. Buna
benzer konuların tekrarlanmaması veya yurt kural ihlali yapmamak için gerekli hassasiyeti göstermenizi rica ediyoruz. Aksi
takdirde müteakip dönem yurt planlama ve yerleştirmelerinde bu konunun da göz önünde bulundurularak, yurt başvurunuzun
tekrar değerlendirileceğini önemle bilgilerinize sunarız.
Yurt Müdürlüğü
Download

Ek 3: Yurt Müdürlüğü “1” Sınama Puanı