TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ORTAK DERSLER İÇİN FİNAL SINAVI TARİHLERİ
1)MAT215 Lineer Cebir
Şube
Öğrenci
Say.
Sınav Tarihi: 09.01.2015,
Öğretim Elemanı
A1-GÜNDÜZ
75
Doç. Dr. Erdal BAŞ
A1-GECE
92
A2-GÜNDÜZ
75
Doç. Dr. Alper
ÖĞRENMİŞ
Sınav Yerleri
Teknoloji Fak.
204, 205
Sınav Saati:10:30
Gözetmenler
204: Halil İbrahim Yamaç
205: Zeynep Bala Duranay
Teknoloji Fak.
206: Ahmet Top
206, 304, 305, 202, 203, 304: Zafer Güler
402
305: Mutlu Okçu
202: Betül Çiçek Özkan
203: Güllü Boztaş
Yedek Gözetmenler: Orhan Atila (545 525 93 23)
2)KİM101 Kimya
Şube
Öğrenci
Say.
A1-GÜNDÜZ 64
A1-GECE
Öğretim Elemanı
Sınav Yerleri
Prof.Dr. Mehmet YAMAN
Teknoloji Fak.
204, 205, 202, 203
204: Muhammed Baykara
205: Zafer Güler
202: Nilay Bozkurt Yıldırım
203: Burak Tanyeri
Prof.Dr. Mehmet ŞEKERCİ
Teknoloji Fak.
206, 304, 302, 303
206: Gül Mudhafar Hilmi
304: İsmail Özen
302: Müjdat Fırat
303: Zeynep Bala Duranay
Prof.Dr. Ahmet CANSIZ
Teknoloji Fak.
305, 306, 402, 403
305: Ömer Faruk Alçin
306: Deniz Korkmaz
402: Güllü Boztaş
403: Mert Gürtürk
Doç.Dr. Orhan GÖRGÜLÜ
Metal Atölyesi
Mavi, Yeşil, Turuncu
Amfiler
Mavi: Oktay Yiğit
Yeşil: Betül Çiçek Özkan
Turuncu: Cihat Aydın
70
A2-GÜNDÜZ 64
A2-GECE
Sınav Tarihi:09.01.2015, Sınav Saati:15:30
68
A3-GÜNDÜZ 59
A3-GECE
69
B1-GÜNDÜZ
52
B1-GECE
46
B2-GÜNDÜZ
36
B2-GECE
52
B3-GÜNDÜZ
B3-GECE
Gözetmenler
Doç.Dr. Zülfiye İLTER
Yapı Atölyesi
102, 104, 106,105
102: Gürkan Kavuran
104: M.Rıza Saraç
106:Alp Buğra Aydın
105: Ahmet Top
44
Yrd.Doç.Dr. Aysel SARI
Metal Atöl.
D2(2 Nolu Sınıf)
D2: Turan Gürgenç
47
Yrd.Doç.Dr. Mürşit TEMİZ
Yapı Atölyesi
105
Yedek Gözetmenler: Orhan Atila (545 525 93 23), Ömer Faruk Alçin
105: Ahmet Top
3) MAT161 Matematik-I
Şube
Öğr. Say
A1-GÜNDÜZ 80
A1-GECE
Sınav Yerleri
Prof.Dr. Mustafa İNÇ
Metal Atölyesi
Mavi, Yeşil, Turuncu
Amfi,
D1 (1 nolu Sınıf)
D2 (2 nolu sınıf)
Doç.Dr. Hasan
BULUT
Teknoloji Fak.
204, 205, 206, 304
Doç.Dr. Reşat
YILMAZER
Yapı Atölyesi
102, 104,101
ve 105
82
A3-GÜNDÜZ 67
A3-GECE
Öğretim Elemanı
83
A2-GÜNDÜZ 77
A2-GECE
Sınav tarihi:05.01.2015,
84
A4-GÜNDÜZ 70
Sınav Saati:10:30
Gözetmenler
Mavi: Gürkan Kavuran
Yeşil: Cihat Aydın
Turuncu: Oktay Yiğit
D1: Halil İbrahim Yamaç
D2: Erman Çelik
204: Muhammed Baykara
205: Zafer Güler
206: Nilay Bozkurt Yıldırım
304: İsmail Özen
102: Türker Tuncer
104: Ferhat Uçar
101: Mert Gürtürk
105: Alp Buğra Aydın
Doç.Dr. Handan
ÖZTEKİN
Teknoloji Fak.
404, 405, 406, 403
404: Zeynep Bala Duranay
405: Ömer Faruk Alçin
406: Ahmet Top
403: Güllü Boztaş
A5-GÜNDÜZ 75
Yrd.Doç.Dr. Yavuz
UĞURLU
Fen Fak. veİns. Ve
Sosyal Bil. Fak.
D5, D7
D5: M. Evren AYDIN
D7:Merivan ŞAŞMAZ
A5-GECE
Yrd.Doç.Dr. Asif
YOKUŞ
Fen Fak. veİns. Ve
Sosyal Bil. Fak.
A5, A6, A7
A5: Mediha Kök- Halime BAŞKAYA
A6: Hatice Aslan
A7: Zühal Küçükarslan Yüzbaşı
Doç.Dr. Alper
ÖĞRENMİŞ
Fen Fak. veİns. Ve
Sosyal Bil. Fak.
D2, D3, D4, D6
D2: Ertuğrul Ulusoy
D3: Alev Kelleci
D4: Sinan Ercan
D6: Ramazan Özarslan
A4-GECE
83
81
A6-GÜNDÜZ 67
B1-GÜNDÜZ
91
B1-GECE
110
B2-GÜNDÜZ
80
B2-GECE
110
B3-GÜNDÜZ
82
B3-GECE
112
B4-GÜNDÜZ
Fen Fak. veİns. Ve
Sosyal Bil. Fak.
B2,B3, B4, B5, B6,B7
B2: Seçil Niksarlıoğlu
B3: Seda Hekim
B4: Tuba Gülşen
B5: Ökkeş Öztürk
B6: Mücahit Yılmaz
B7: Büşra Aktaş
Doç.Dr. Yavuz ALTIN
Teknoloji Fak.
305, 306, 302, 303,
203
203: Burak Tanyeri
305: Fatma Teber
306: Turan Gürgenç
302: Müjdat Fırat
303: Mutlu Okçu
74
Yrd.Doç.Dr. Emrah
YILMAZ
Fen Fak. Ve İns.
Ve Sosyal Bil. Fak.
A8, A9
A8: Köksal Yıldız
A9:Ahu Ercan
B4-GECE
110
B5-GÜNDÜZ
86
Yrd.Doç.Dr. Asif
YOKUŞ
Fen Fak. veİns. Ve
Sosyal Bil. Fak.
A1,A2,A3,A4
A1: Ebru Cavlak Aslan
A2: Ömer Kaygılı-Mehmet Yaşar
A3:Ünal AKGÜL
A4: Şeyma Tülüce Demiray Gülden Altay
Doç.Dr. Münevver
YILDIRIM YILMAZ
Yedek Gözetmenler: Orhan Atila (545 525 93 23), A. Aytaç Gülten
4) MAT213 Mühendislik Matematiği
Şube
Öğrenci
Say.
A1-GÜNDÜZ
41
A1-GECE
31
A2-GÜNDÜZ
38
A2-GECE
33
A3-GÜNDÜZ
25
A3-GECE
27
A4-GÜNDÜZ
Öğretim Elemanı
Sınav Tarihi: 06.01.2015, Sınav Saati: 10:30
Sınav Yerleri
Gözetmenler
Prof.Dr. Mustafa İNÇ
Teknoloji Fak.
204, 205
204: Muhammed Baykara
205: Zafer Güler
DoçDr. Handan ÖZTEKİN
Teknoloji Fak.
206, 202
206: Gül Mudhafar Hilmi
202: Burak Tanyeri
Doç.Dr. Reşat YILMAZER
Teknoloji Fak.
203, 302
203: İsmail Özen
302:NilayBozkurtYıldırım
34
Yrd.Doç.Dr. Yavuz
UĞURLU
Teknoloji Fak.
304
304: Fatma Teber
B1-GÜNDÜZ
80
B1-GECE
87
Doç.Dr. Alper
ÖĞRENMİŞ
Metal Atölyesi
Mavi, Yeşil, Turuncu
Amfi, D1(1 Nolu Sınıf)
ve D2 (2 nolu sınıf)
Mavi: Cihat Aydın
Yeşil: Betül Çiçek Özkan
Turuncu: Erman Çelik
D1: Oktay Yiğit
D2: Halil İbrahim Yamaç
B2-GÜNDÜZ
85
B2-GECE
96
Doç.Dr. Münevver
YILDIRIM YILMAZ
Teknoloji Fak.
305, 306, 404, 405, 402
305: Turan Gürgenç
306: Müjdat Fırat
404: Zeynep Bala Duranay
405: Ahmet Top
402: Ömer Faruk Alçin
B3-GÜNDÜZ
84
B3-GECE
93
B4-GÜNDÜZ
65
Doç.Dr. Yavuz ALTIN
Yrd.Doç.Dr. Emrah
YILMAZ
Yapı Atölyesi
102: Türker Tuncer
102, 104, 106, 103, 104: Ferhat Uçar
105
106: Mert Gürtürk
103: M. Rıza Saraç
105: Gürkan Kavuran
Teknoloji Fak.
403, 406
Yedek Gözetmenler: Orhan Atila (545 525 93 23), Yakup Say
403: Alp Buğra Aydın
406: Güllü Boztaş
5) FİZ111 Fizik-I
Şube
Öğrenci
Say
A1-GÜNDÜZ 93
A4-GECE
76
B1 GECE
100
B4
GÜNDÜZ
68
A1- GECE
84
B1GÜNDÜZ
79
A2- GECE
72
Sınav Tarihi: 08.01.2015,
Öğretim Elemanı
Sınav Yerleri
Fen Fak. veİns. Ve
Sosyal Bil. Fak.
A1, A2, A3, A4, A5, A6,
B1
Doç.Dr. Şahide Nevin
BALO
Fen Fak. veİns. Ve
Sosyal Bil. Fak.
B2, B3, B4, B5, B6
B2:Tuba Gülşen-Ahu Ercan
B3:Şeyma Tülüce-Demiray Hatice
Aslan
B4:Seda Hekim
B5:Mücahit Yılmaz
B6:Büşra Aktaş-Ökkeş Öztürk
Prof.Dr. Sinan AKPINAR
Teknoloji Fak.
204, 205, 206, 202
204: Muhammed Baykara
205: Zafer Güler
206: Gül Mudhafar Hilmi
202: Nilay Bozkurt Yıldırım
A2-GÜNDÜZ 70
Doç.Dr. Ali YEŞİL
Teknoloji Fak.
406, 402
A3-GÜNDÜZ 72
Yrd. Doç.Dr. Haki
PEŞMAN
Teknoloji Fak.
404, 405, 403, 303
65
A3-GECE
69
Gözetmenler
Prof.Dr. Niyazi BULUT
A4-GÜNDÜZ 72
B5-GÜNDÜZ
Sınav Saati: 10:30
A1: Ömer Kaygılı
A2:Ebru Cavlak Aslan-Ertuğrul
Ulusoy
A3: Merivan Şaşmaz
A4: Mediha Kök-Ünal Akgül
A5: Halime Başkaya
A6:Gülden Altay-Alev Kelleci
B1:Seçil Niksarlıoğlu
406: Ahmet Top
402: Güllü Boztaş
404: Zeynep Bala Duranay
405: Ömer Faruk Alçin
403: Alp Buğra Aydın
303: Mutlu Okçu
Yrd.Doç.Dr. Murat
CANYILMAZ
Teknoloji Fak.
304, 302, 203
Yapı Atölyesi 101
66
Prof.Dr. Fahrettin
YAKUPHANOĞLU
Yapı Atölyesi
104, 106
104: Mert Gürtürk
106: M.RızaSAraç
A6-GÜNDÜZ 81
Prof.Dr. Mehmet
CEYLAN
Teknoloji Fak.
305, 306
305: Fatma Teber
306: Turan Gürgenç
B2-GÜNDÜZ
70
Prof.Dr. Fatih KÜLLAHÇI
B2-GECE
99
B3-GÜNDÜZ
65
B3-GECE
93
B4-GECE
90
A5-GÜNDÜZ 73
A5-GECE
Doç.Dr. Cengiz TATAR
304: İsmail Özen
302: Müjdat Fırat
203: Erman Çelik
101: Deniz Korkmaz
Metal Atölyesi
Mavi: Oktay Yiğit
Mavi, Yeşil, Turuncu
Yeşil: Burak Tanyeri
Anfi, D1(1 Nolu Sınıf ) Turuncu: Betül Çiçek Özkan
ve D2 (2 nolu sınıf)
D1: Halil İbrahim Yamaç
D2: Cihat Aydın
Fen Fak. veİns. Ve
Sosyal Bil. Fak.
A7,A8,A9
Yrd.Doç.Dr. Canan Aksu
Yapı Atölyesi
CANBAY
102, 105
Yedek Gözetmenler: Orhan Atila (545 525 93 23), Ahmet Coşkun
A7:Mehmet YAŞAR- Köksal YILDIZ
A8:Zühal Küçükarslan YüzbaşıSinan Ercan
A9:M.Evren Aydın-Ramazan
Özarslan
102: Ferhat Uçar
105: Gürkan Kavuran
6)AİT209 Atatürk İlk. Ve İnk. Tar.
Şube
Öğrenci
Say.
Sınav Tarihi: 07.01.2015,
Öğretim Elemanı
A1-GÜNDÜZ 58
B1-GÜNDÜZ 84
B2-GECE
51
A1-GECE
49
A4-GÜNDÜZ 47
A2-GÜNDÜZ 59
Prof.Dr. Enver ÇAKAR
38
204:Halil İbrahim Yamaç
205: Gürkan Kavuran
206: Gül Mudhafar Hilmi
304: İsmail Özen
305: Fatma Teber
Teknoloji Fak. 202,
203, 306
202: Nilay Bozkurt Yıldırım
203: Erman Çelik
306: Turan Gürgenç
Doç.Dr. Füsün KARA
Yapı Atölyesi
102, 104, 106,
101,105
102: Mutlu Okçu
104: Zeynep Bala Duranay
106: Ömer Faruk Alçin
101: Ahmet Top
105: Güllü Boztaş
Doç.Dr. Mehmet ÇEVİK
Teknoloji Fak. 404,
405, 402
404: Alp Buğra Aydın
405: Türker Tuncer
402: Mert Gürtürk
Yrd.Doç.Dr.Yavuz HAYKIR
Metal Atölyesi:
Mavi, Yeşil Anfiler ve
D2 (2 nolu sınıf)
Mavi: Muhammed Baykara
Yeşil: Zafer Güler
D2: Betül Çiçek Özkan
B2-GÜNDÜZ 70
A3-GÜNDÜZ 46
Teknoloji Fak.
204, 205, 206, 304, 305
Gözetmenler
Yrd.Doç.Dr. Turgay
MURAT
B3-GÜNDÜZ 70
A2-GECE
Sınav Yerleri
Sınav Saati:10:30
B3-GECE
59
A3-GECE
42
Okt. Handan HAYKIR
B1-GECE
65
Prof.Dr. Ahmet AKSIN
Yapı Atölyesi
105
Teknoloji Fak. 406,
403
Yedek Gözetmenler: Orhan Atila (545 525 93 23), Oktay Yiğit
105: Güllü Boztaş
406: Ferhat Uçar
403: M. Rıza Saraç
7) TRD109 Türk Dili-I
Şube
Öğrenci
Say.
A1-GÜNDÜZ 61
A3-GECE
93
B3-GECE
56
A1-GECE
88
B1-GECE
64
A2-GÜNDÜZ 62
A2-GECE
86
B1-GÜNDÜZ
78
B2-GECE
55
A3-GÜNDÜZ 56
B2-GÜNDÜZ
Öğretim Elemanı
Okt. Hasan ÖZÇAM
Okt. Mustafa UZUN
Okt. Zekiye Gül ELBİR
Okt. Betül HASTAOĞLU
78
A4-GÜNDÜZ 56
B3-GÜNDÜZ
80
A4-GECE
82
A5-GÜNDÜZ 45
B4-GÜNDÜZ
Sınav Tarihi: 08.01.2015,
Sınav Yerleri
Yapı Atölyesi
102, 104, 106,101,
103,105
Teknoloji Fak.
404, 405, 406, 402
Sınav Saati: 15:30
Gözetmenler
102: Türker Tuncer
104: Ferhat Uçar
106: Mert Gürtürk
101: Halil İbrahim Yamaç
103: M.Rıza Saraç
105: Gürkan Kavuran
404: Zeynep Bala Duranay
405: Ömer Faruk Alçin
406: Ahmet Top
402: Güllü Boztaş
Fen Fak. veİns. Ve Sosyal A1: Bilgit Sağlam
Bil. Fak.
A2: Serdar Demir Özdemir
A1, A2, A3, A4, A5, A6
A3: Sevda Çilem Ayar
A4: Naciye Taşdelen
A5: Gülsüm Tuğçe Çetin
A6: Veysel İbrahim Karaca
Metal Atölyesi
Mavi, Yeşil, Turuncu
Amfiler ve
D2 (2 nolu sınıf)
Mavi: Betül Çiçek Özkan
Yeşil: Oktay Yiğit
Turuncu: Burak Tanyeri
D2: Cihat Aydın
Okt. Ayşe YERLİKAYA
Teknoloji Fak.
304, 305, 306, 303
Okt. Mahmut BAHAR
Teknoloji Fak.
202, 203, 302
202: Nilay Bozkurt Yıldırım
203: Erman Çelik
302: Alp Buğra Aydın
Okt. Gökşen YILDIRIM
Teknoloji Fak.
204, 205, 206
204: Muhammed Baykara
205: Zafer Güler
206: Gül Mudhafar Hilmi
73
Yedek Gözetmenler: Orhan Atila (545 525 93 23), Nida Katı
304: İsmail Özen
305: Fatma Teber
306: Turan Gürgenç
303: Mutlu Okçu
Download

Ortak Dersler için Final Sınav Programı