ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYON DAĞILIMI
KOMİSYON ADI
STAJ KOMİSYONU
Yrd. Doç.Dr. Tuba ÖZTÜRK (Başkan)
Yard. Doç. Dr.Elçin GÜNEŞ (Üye)
Yrd. Doç.Dr. Şeyma ORDU (Üye)
Yrd. Doç.Dr. Esra TINMAZ (Üye)
Arş.Gör. Dr. Gül KAYKIOĞLU (Üye)
ÖĞRENCİ İNTİBAK KOMİSYONU
Yrd.Doç.Dr. Şeyma ORDU (Başkan)
Doç.Dr. Yalçın GÜNEŞ (Üye)
Yard. Doç. Dr. Zeki YÜMÜN (Üye)
Araş.Gör.Dr. Deniz İzlen ÇİFÇİ (Üye)
LABORATUVAR DÜZENLEME BAKIM KOMİSYONU
Doç. Dr. Günay YILDIZ TÖRE (Başkan)
Prof. Dr. Süreyya MERİÇ PAGANO (Üye)
Prof. Dr. Lokman Hakan TECER (Üye)
Doç. Dr. Tolga TUNÇAL (Üye)
Yrd. Doç.Dr. Füsun UYSAL(Üye)
Yard. Doç. Dr. Füsun EKMEKYAPAR (Üye)
Yrd. Doç.Dr. Esra TINMAZ (Üye)
Yrd. Doç.Dr. Elçin GÜNEŞ (Üye)
Yard. Doç. Dr. Zeki YÜMÜN (Üye)
Arş.Gör.Dr. Asude HANEDAR (Üye)
Araş. Gör. Dr. Gül KAYKIOĞLU (Üye)
Araş.Gör. Dr. Suna Özden ÇELİK (Üye)
Arş.Gör.Can Burak ÖZKAL (Üye)
Araş.Gör.Dr. Deniz İzlen ÇİFÇİ (Üye)
SOSYAL İŞLER VE MEZUNİYET KOMİSYONU
Yrd. Doç. Dr. Füsun UYSAL (Başkan)
Doç.Dr. Ali Rıza DİNÇER (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Zeki YÜMÜN (Üye)
Arş.Gör.Dr. Asude HANEDAR (Üye)
Arş.Gör. Dr. Gül KAYKIOĞLU (Üye)
Araş.Gör. Dr. Suna Özden ÇELİK (Üye)
Arş.Gör.Can Burak ÖZKAL (Üye)
STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU
Doç. Dr. Yalçın GÜNEŞ (Başkan)
Doç. Dr. Tolga TUNÇAL (Üye)
Yard. Doç. Dr.Elçin GÜNEŞ (Üye)
Yrd. Doç.Dr. Tuba ÖZTÜRK (Üye)
Araş. Gör. Dr. Suna Özden ÇELİK (Üye)
Arş. Gör. Dr. Gül KAYKIOĞLU (Üye)
ERASMUS KOMİSYONU
Doç.Dr. Günay Yıldız TÖRE (Başkan)
Araş.Gör. Dr. Suna Özden ÇELİK (Üye)
FARABİ KOMİSYONU
Prof. Dr. Lokman Hakan TECER (Başkan)
Arş.Gör.Dr. Asude HANEDAR (Üye)
BOLOGNA KOMİSYONU
Yrd. Doç. Dr. Füsun EKMEKYAPAR (Başkan)
Prof. Dr. Süreyya MERİÇ PAGANO (Üye)
Araş.Gör. Can Burak ÖZKAL (Üye)
EĞİTİM KOMİSYONU
Prof. Dr. Lokman Hakan TECER (Başkan)
Doç. Dr. Tolga TUNÇAL (Başkan Yrd)
Yrd.Doç.Dr. Şeyma ORDU (Başkan Yrd)
Prof. Dr. Süreyya MERİÇ PAGANO (Üye)
Doç.Dr. Günay Yıldız TÖRE (Üye)
Doç.Dr. Ali Rıza DİNÇER (Üye)
Doç.Dr. Yalçın GÜNEŞ (Üye)
Yrd.Doç.Dr. Zeki Ünal YÜMÜN (Üye)
Yrd.Doç.Dr. Elçin GÜNEŞ (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Füsun EKMEKYAPAR (Üye)
Yrd. Doç.Dr. Esra TINMAZ (Üye)
Yrd. Doç.Dr. Tuba ÖZTÜRK (Üye)
Arş.Gör.Dr. Asude HANEDAR (Üye)
Araş.Gör.Dr. Suna Özden ÇELİK (Üye)
Arş.Gör.Dr. Gül KAYKIOĞLU (Üye)
Araş.Gör.Dr. Deniz İzlen ÇİFÇİ (Üye)
Araş.Gör. Can Burak ÖZKAL (Üye)
WEB SORUMLUSU
Araş.Gör. Can Burak ÖZKAL (Üye)
Asude
Suna
3
Gül
3
Burak
2
3
Download

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYON - E