TED.KDZ EREĞLİ KOLEJİ
1.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK DERS PLANI
SAAT
HAFTA
3.HAFTA
4.HAFTA
EYLÜL
EYLÜL
AY
ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.)
KAZANIMLAR
1.Çeşitli sanat alanlarının
şarkı, türkü, şiir, öykü, masal,
anı gibi türlerinden
yararlanarak görsel çalışmalar
yapar (G.S.B.).
1
1
1.Çeşitli sanat alanlarının
şarkı, türkü, şiir, öykü, masal,
anı gibi türlerinden
yararlanarak görsel çalışmalar
yapar (G.S.B.).
1.HAFTA
EKİM
1.Çeşitli sanat alanlarının
şarkı, türkü, şiir, öykü, masal,
anı gibi türlerinden
yararlanarak görsel çalışmalar
yapar (G.S.B.).
1
5. Görsel çalışmalarını
sergilemekten ve bu duyguyu
çevresindekilerle
paylaşmaktan sevinç duyar
(M.B.).
ETKİNLİKLER
Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı
Bu yıl Görsel Sanatlar dersinde
kullanacağı araç ve gereçler öğrencilere
açıklanır.
Masallarımız
Öğrencilere bir masal okunur masalla
ilgili görsel çalışmalar yaptırılır.
1,6.“Parmak Kuklalarıyla Oyun”
Öğrenciler küçük bir kâğıda istedikleri
boya malzemesiyle akıtarak,
damlatarak, parmakla yayarak, baskılar
yaparak vb. serbest şekillendirmeler
yaparlar. Daha sonra bu kâğıdı
öğretmenin de yardımıyla ince külâh
şeklinde katlarlar. Renkli artık kâğıtları
kaş, göz, ağız, burun şeklinde kâğıt
makasıyla kesipyapıştırırlar. İplerle ya
da rafyalarla saçlar ilave ederler.
Öğrenciler, kuklaları parmaklarına
geçirerek, değişik sesler çıkararak
diledikleri gibi konuşturabilirler.
AÇIKLAMALAR
1. Sınıfta müzik, şiir, öykü,
masal, anı, örnekleri
sunularak öğrencilerin
duygu ve hayal dünyaları
zenginleştirilir. Daha sonra
öğrencilerin sunulan eseri
drama yoluyla ifade
etmeleri sağlanır. Sunulan
eserlerden yola çıkılarak
görsel çalışmalar yapılır.
[!] Tercih edilen araç gereçler en az bir ders
öncesinden öğrencilere
bildirilmeli, araç-gereç ve
teknik seçimlerinde
öğrencilerin ilgi ve istekleri
dikkate alınmalıdır.
ARA DİSİPLİNLER ve
ATATÜRKÇÜLÜK
DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
 Ölçme ve
değerlendirmede açık uçlu
sorular, derecelendirme
ölçekleri, kontrol listeleri,
öz değerlendirme, grup
değerlendirme, gözlem
formları, performans ve
proje ödevleri, öğrenci
süreç dosyaları vb.
kullanılarak değerlendirme
yapılabilir.
1
SAAT
HAFTA
2.HAFTA
3-4.HAFTA
1
1. HAFTA
5.HAFTA
1
2.HAFTA
KASIM
KASIM
EKİM
EKİM
EKİM
AY
TED.KDZ EREĞLİ KOLEJİ
1.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK DERS PLANI
ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) Müze Bilinci (M.B.)
KAZANIMLAR
2. Görsel çalışmalarında
çizgiyi kullanır (G.S.B.).
3. Dokulu çalışmalar yaparak
değişik dokuların farkına
varır (G.S.B.).
1
1
6. Duygu, düşünce ve
izlenimlerini çeşitli görsel sanat
teknikleriyle ifade eder (G.S.B.).
6. Duygu, düşünce ve
izlenimlerini çeşitli görsel sanat
teknikleriyle ifade eder (G.S.B.).
1
7.Çalışmalarını sergilemekten
ve bu duyguyu çevresindekilerle
paylaşmaktan haz alır (G.S.B.).
ETKİNLİKLER
“Üfleme Oyunu”
Kâğıt üzerine damlatılan suluboya
ya da renkli mürekkepleri
pipetlerle üfleyerek değişik
yönlerde çizgisel dağılımlar
oluştururlar.
Pipet bulunamaz ise, öğrenciler
kartonları incecik rulo yaparak
kendileri de pipet yapabilirler.
“Çizgilerin Yolculuğu”
Oluklu mukavva üzerine tutkallı
boyaları fırça yardımıyla ya da
akıtarak uygulamaları ve
oluklardan akan boyaların çizgileri
oluşturduğunu fark etmeleri
sağlanabilir.
“Canım Atatürk’üm”
Öğrencilerden, Atatürk ile ilgili
resim ve fotoğraflar getirmeleri
istenir. Sınıfta arkadaşlarıyla
birlikte bir Atatürk Köşesi
oluştururlar. Etrafını krepon
kağıtları, fon kartonları vb. renkli
kağıtları boyayarak,
biçimlendirerek, kurdeleler asarak
ya da değişik malzemelerle
diledikleri gibi süslerler.Öğrenciler
okuma -yazma öğrendikten sonra
Atatürk’ün sözleri, anıları, Atatürk
ile ilgili şiirler, şarkı sözleri vb. ile
zenginleştirilebilir.
AÇIKLAMALAR
ARA DİSİPLİNLER ve
ATATÜRKÇÜLÜK
DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
 Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu
sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol
listeleri, öz değerlendirme, grup
değerlendirme, gözlem formları,
performans ve proje ödevleri, öğrenci
süreç dosyaları vb. kullanılarak
değerlendirme yapılabilir.
1. Sınıfta müzik, şiir, öykü,
masal, anı, örnekleri
sunularak öğrencilerin
duygu ve hayal dünyaları
zenginleştirilir. Daha sonra
öğrencilerin sunulan eseri
drama yoluyla ifade
etmeleri sağlanır. Sunulan
eserlerden yola çıkılarak
görsel çalışmalar yapılır.
[!] Tercih edilen araç gereçler en az bir ders
öncesinden öğrencilere
bildirilmeli, araç-gereç ve
teknik seçimlerinde
öğrencilerin ilgi ve istekleri
dikkate alınmalıdır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
29 Ekim
Cumhuriyet
Bayramı
[!] Tercih edilen araç gereçler en az bir ders
öncesinden öğrencilere
bildirilmeli, araç-gereç ve
teknik seçimlerinde
öğrencilerin ilgi ve istekleri
dikkate alınmalıdır.
(!) Atatürkçülük İle
İlgili Konular
(6.Kazanım,1.Konu).
10 -16 Kasım Atatürk
Haftası
2
SAAT
HAFTA
3.HAFTA
KASIM
AY
TED.KDZ EREĞLİ KOLEJİ
1.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK DERS PLANI
ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) Görsel Sanat Kültürü (G.S.K.)
KAZANIMLAR
5. Doğa ile ilgili duygu ve
düşüncelerini görsel olarak
ifade eder (G.S.K.)
1
4.HAFTA
KASIM
5. Doğa ile ilgili duygu ve
düşüncelerini görsel olarak
ifade eder (G.S.K.)
1
6. Kendi yaşam alanını
düzenlerken doğal çevreyi
korumanın gerekliliğini
kabul eder(G.S.K.).
ETKİNLİKLER
“Gezinti”
Öğrencilerle, yakın çevrede / okul bahçesinde gezi
yapılabilir. Gezi sırasında öğrencilerden doğayı dikkatli
gözlemlemeleri, gezerken ilgilerini çeken varlıkları (hayvan,
bitki vb.) göstermeleri, söylemeleri istenebilir. Doğanın,
insanlar sunduğu imkân ve kolaylıklar hakkında konuşulur.
Doğayı korumazsak yaşanacak olumsuzluklar örnekleri ile
açıklanır.Daha sonra doğadaki çeşitli nesne ya da canlılara
insanların verdiği zararı konu edinilen bir drama yaptırılır.
Her bir öğrenci hangi canlıyı ya da nesneyi canlandırmak
istiyorsa o rolü alabilir.
. “Doğal Nesnelerle Koleksiyon”
Öğrenciler, gezi sırasında topladıkları çakıl taşı, midye
kabuğu, kozalak, ağaç kabuğu ya da kurumuş yaprak, dal gibi
doğal malzemelerin her birini şeffaf minik poşetlere
yerleştirirler. Daha sonra bunları poşetlerin ağız
kısımlarından bir karton panoya zımbalarlar. Bunun yerine,
nesneleri kibrit kutularının çekmecelerine yapıştırdıktan
sonra yine bir karton panoya istedikleri düzende sabitleyerek
de çalışmayı tamamlayabilirler.
1.HAFTA
ARALIK
5. Doğa ile ilgili duygu ve
düşüncelerini görsel olarak
ifade eder (G.S.K.)
1
7. Evini, odasını, okulunu,
sınıfını düzenli ve temiz
tutmanın önemini kabul
eder(G.S.K.).
Evini, odasını, okulunu, sınıfını gösteren resim çalışması
yaptırılır.
AÇIKLAMALAR
ARA DİSİPLİNLER ve
ATATÜRKÇÜLÜK DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
[!] Tercih edilen araç gereçler en az bir
ders öncesinden
öğrencilere
bildirilmeli, araç-gereç
ve teknik
seçimlerinde
öğrencilerin ilgi ve
istekleri dikkate
alınmalıdır.
6. İnsan Hakları ve
Vatandaşlık, 56.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
 Ölçme ve
değerlendirmede açık
uçlu sorular,
derecelendirme ölçekleri,
kontrol listeleri, öz
değerlendirme, grup
değerlendirme, gözlem
formları, performans ve
proje ödevleri, öğrenci
süreç dosyaları vb.
kullanılarak
değerlendirme yapılabilir.
7. Hayat bilgisi dersi,
“Okul Heyecanım” teması,
“Sınıfını, okulunu ve
çevresini temiz tutmak ve
korumak için sorumluluk
alır.” ve “Benim Eşsiz
Yuvam” teması “Kişisel
eşyalarını özenli kullanır.”
7. Rehberlik ve
Psikolojik
Danışma, 3.
3
KAZANIMLAR
SAAT
HAFTA
2. HAFTA
3.HAFTA
4.HAFTA
1.HAFTA
OCAK
ARALIK
ARALIK
ARALIK
AY
TED.KDZ EREĞLİ KOLEJİ
1.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK DERS PLANI
ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) Görsel Sanat Kültürü (G.S.K.)
1
1
1
1
8. Gösterilen eserde neler
gördüğünü söyler(G.S.K).
6. Duygu, düşünce ve
izlenimlerini çeşitli görsel
sanat teknikleriyle ifade
eder (G.S.B.).
10. Gösterilen eseri yapan
sanatçının adını bilgi
dağarcığına katar(G.S.K.).
6. Duygu, düşünce ve
izlenimlerini çeşitli görsel
sanat teknikleriyle ifade
eder (G.S.B.).
9. Gösterilen eser ile ilgili
duygu ve düşüncelerini
açıklar (G.S.K.).
6. Duygu, düşünce ve
izlenimlerini çeşitli görsel
sanat teknikleriyle ifade
eder (G.S.B.).
10. Gösterilen eseri yapan
sanatçının adını bilgi
dağarcığına katar(G.S.K.).
6. Duygu, düşünce ve
izlenimlerini çeşitli görsel
sanat teknikleriyle ifade
eder (G.S.B.).
7.Çalışmalarını
sergilemekten ve bu
duyguyu çevresindekilerle
paylaşmaktan haz alır
(G.S.B.).
ETKİNLİKLER
Hayvanların yaşam ortamlarıyla ilgili resimler sınıfa
getirlir , bu resimler üzerinde öğrenciler
konuşturulur. Çevresinde gördüğü hayvanlar
yaşam alanıyla ilgili resim çalışması yaptırılır.
AÇIKLAMALAR
[!] Tercih edilen araç gereçler en az bir ders
öncesinden öğrencilere
bildirilmeli, araç-gereç ve
teknik seçimlerinde
öğrencilerin ilgi ve
istekleri dikkate
alınmalıdır.
ARA DİSİPLİNLER ve
ATATÜRKÇÜLÜK
DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
 8. Türkçe dersi,
“Konuşma” öğrenme alanı,
“Konuşmalarında
betimlemeler yapar.”
(!) Atatürkçülük İle İlgili
Konular (6. Kazanım, 1.
Konu).
(!) Atatürkçülük İle İlgili
Konular (6. Kazanım, 1.
Konu).
Renkleri Kullanıyorum: Fırça su ile ıslatılır.Sulu
boyaya bastırlarak fırçanın rengi iyice alması
sağlanır.Kağıt üzerine fırça değişik şekillerde
“çiçek,bulut gibi” bastırlıarak çalışmalar yaptırılır.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
 Ölçme ve
değerlendirmede açık
uçlu sorular,
derecelendirme ölçekleri,
kontrol listeleri, öz
değerlendirme, grup
değerlendirme, gözlem
formları, performans ve
proje ödevleri, öğrenci
süreç dosyaları vb.
kullanılarak
değerlendirme yapılabilir.
(!) Atatürkçülük İle İlgili
Konular (6. Kazanım, 1.
Konu).
Ressamları Tanıyorum: Sınıfa değişik
sanatçıların eserleri getirilerek
bu eserler hakkında konuşulur.
Resimi yapan sanatçının adı söylenir ve
öğrencilerin bunu akllarında tutması istenir.
Patates Baskısı: Patates ortadan ikiye
kesilir.Kesilen yüzeye kırmızı kalemle şekil çizilir ,
şeklin çevresi bıçak ile dikkatlice çıkarılır.Çıkan
şekil boyanır ve kağıt üzerine bastırılarak şeklin
kağıda çıkması sağlanır.Yapılan çalışmalardan
beğenilenler panoya asılır.
(!) Atatürkçülük İle İlgili
Kolay Baskı: Çeşitli
malzemeler üzerine
boya sürülerek bir yüzey
üzerine iz
bırakacak şekilde
basılmasıdır.
Konular (6. Kazanım, 1.
Konu).
4
SAAT
HAFTA
2.HAFTA
OCAK
AY
TED.KDZ EREĞLİ KOLEJİ
1.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK DERS PLANI
ÖĞRENME ALANI:Görsel Sanatlarda Biçimlendirme(G.S.B.) Görsel Sanat Kültürü (G.S.K.)
1
KAZANIMLAR
4. Görsel çalışmalarında “uzunkısa”, “büyük-küçük”, “kalınince” unsurları kullanır
(G.S.B.).
5. Doğa ile ilgili duygu ve
düşüncelerini görsel olarak ifade
eder (G.S.K.).
3. HAFTA
4. HAFTA
OCAK
OCAK
5. Değişik malzemeler arasında
görsel ilişki kurar (G.S.B.).
1
1
4. Görsel çalışmalarında “uzunkısa”, “büyük-küçük”, “kalınince” unsurları kullanır (G.S.B.).
5. Doğa ile ilgili duygu ve
düşüncelerini görsel olarak ifade
eder (G.S.K.)
5. Değişik malzemeler arasında
görsel ilişki kurar (G.S.B.).
7.Çalışmalarını sergilemekten ve
bu duyguyu çevresindekilerle
paylaşmaktan haz alır (G.S.B.).
ETKİNLİKLER
Kolaj Çalışması: Öğrencilerden
büyük küçük ağaçlar , büyük
küçük arabalar , otomobil, tır gibi
araçlar çizmeleri istenir. Çizdikleri
görsele uygun gazete kağıtlarından
kesmeleri istenir. Kesilen gazete
kağıtları çizilen görsellere
yapıştırılır.Kalan boş yerlerin
suluboya ile boyanması istenir.
AÇIKLAMALAR
ARA DİSİPLİNLER ve
ATATÜRKÇÜLÜK DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
[!] Tercih edilen araç gereçler en az bir ders
öncesinden öğrencilere
bildirilmeli, araç-gereç ve
teknik seçimlerinde
öğrencilerin ilgi ve istekleri
dikkate alınmalıdır.
Doğayı Resimliyorum:
Doğadaki değişiklikler üzerinde
gözlemler yaptırılarak
konuşturulur.Bu gözlemler
sonucu doğa ile ilgili duygu ve
düşüncelerini görsel olarak ifade
etmeleri istenir.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
 Ölçme ve
değerlendirmede açık
uçlu sorular,
derecelendirme ölçekleri,
kontrol listeleri, öz
değerlendirme, grup
değerlendirme, gözlem
formları, performans ve
proje ödevleri, öğrenci
süreç dosyaları vb.
kullanılarak
değerlendirme yapılabilir.
Renkli İplikler: Kalın ve ince
iplikler , yün malzemeleri
yapıştırarak doğa ile ilgili görseller
oluşturulması istenir.
1.KANAAT DÖNEMİ SONU VE YARIYIL TATİLİ : 27 OCAK - 07 ŞUBAT 2014
5
SAAT
HAFTA
2. .HAFTA
ŞUBAT
AY
TED.KDZ EREĞLİ KOLEJİ
1.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK DERS PLANI
ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) Görsel Sanat Kültürü (G.S.K.)
KAZANIMLAR
1.Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü,
şiir, öykü, masal, anı gibi türlerinden
yararlanarak görsel çalışmalar yapar
(G.S.B.).
1
3..HAFTA
4.HAFTA
ŞUBAT
ŞUBAT
5. Değişik malzemeler arasında görsel
ilişki kurar (G.S.B.).
1
1.Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü,
şiir, öykü, masal, anı gibi türlerinden
yararlanarak görsel çalışmalar yapar
(G.S.B.).
5. Değişik malzemeler arasında görsel
ilişki kurar (G.S.B.).
12. Görsel çalışmalarını sergilemekten
ve bu duyguyu çevresindekilerle
paylaşmaktan haz duyar(G.S.K.).
1
1. .HAFTA
MART
1. Doğada gezi yoluyla edindiği
izlenimlerini paylaşır (G.S.K.).
1
2. Doğayı çirkinleştiren olumsuzlukları
fark eder (G.S.K.).
ETKİNLİKLER
Masalı Resimliyorum: Öğrencilere
seviyelerine uygun bir masal okunur,bu
masalla ilgili görsel çalışmalar
yapılması istenir.Görsellerinde pastel boya
kullandırılır.
Şarkıdan Görsele: Sınıfta öğrendikleri
şarkılar söyletilir. Onları etkileyen
şarkılardan biri ile ilgili görsel çalışmalar
yapmaları istenir. Duygu ve hayal
dünyalarını zenginleştirici çalışmalar
yaptırılır.
Kolaj Çalışması Yapıyorum: Renkli
kağıtlar ya da kumaş parçaları kağıt üzerine
belli bir düzenle yapıştırılarak kolaj
çalışması yapılır.
Otobüsüm ne güzel!
Doğayı Güzelleştiriyorum: Yaşadığı
ortamda gözüne hoş gelmeyen görütülerin
neler olduğu sorusu sorulur.Bu sorudan
yola çıkarak görsel çalışmalar yapmaları
istenir.
AÇIKLAMALAR
ARA DİSİPLİNLER ve
ATATÜRKÇÜLÜK
DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
 Ölçme ve
değerlendirmede açık
uçlu sorular,
derecelendirme ölçekleri,
kontrol listeleri, öz
değerlendirme, grup
değerlendirme, gözlem
formları, performans ve
proje ödevleri, öğrenci
süreç dosyaları vb.
kullanılarak
değerlendirme yapılabilir.
1. Sınıfta müzik, şiir,
öykü, masal, anı,
örnekleri sunularak
öğrencilerin duygu ve
hayal dünyaları
zenginleştirilir. Daha
sonra öğrencilerin
sunulan eseri drama
yoluyla ifade etmeleri
sağlanır. Sunulan
eserlerden yola çıkılarak
görsel çalışmalar yapılır.
[!] Tercih edilen araç gereçler en az bir ders
öncesinden öğrencilere
bildirilmeli, araç-gereç ve
teknik seçimlerinde
öğrencilerin ilgi ve
istekleri dikkate
alınmalıdır.
[!] Tercih edilen araç gereçler en az bir ders
öncesinden öğrencilere
bildirilmeli, araç-gereç ve
teknik seçimlerinde
öğrencilerin ilgi ve
istekleri dikkate
alınmalıdır.
1, 2, 3, 4. Hayat
Bilgisi dersi, “ Dün,
Bugün, Yarın” teması,
“Mevsim
değişikliklerine bağlı
olarak canlıların
yaşamlarındaki
değişiklikleri fark
eder.”
6
TED.KDZ EREĞLİ KOLEJİ
1.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK DERS PLANI
SAAT
HAFTA
2. .HAFTA
3..HAFTA
MART
MART
AY
ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanat Kültürü (G.S.K.)
KAZANIMLAR
3. Doğayı, doğal yaşamı sevmenin, ona
saygı duymanın önemini ifade eder
(G.S.K.).
1
4. Doğadan çeşitli nesneler seçerek
görsel tasarımlar yapar (G.S.K.).
4. Doğadan çeşitli nesneler seçerek
görsel tasarımlar yapar (G.S.K.).
1
12. Görsel çalışmalarını sergilemekten
ve bu duyguyu çevresindekilerle
paylaşmaktan haz duyar(G.S.K.).
4.HAFTA
MART
8. Gösterilen eserde neler gördüğünü
söyler (G.S.K.).
1
11.Gösterilen eserin konusu,
etkilendiği renkler, figürler, nesneler
vb. unsurlardan yola çıkarak kendine
özgü görsel sanat çalışmaları
yapar(G.S.K.).
10. Gösterilen eseri yapan sanatçının
adını bilgi dağarcığına katar (G.S.K.).
ETKİNLİKLER
Doğadaki Nesneler: Doğadan
yaprak , çiçek, deniz kabukları,
midye vs. toplayarak bu
nesnelerle görsel tasarımlar
yapmaları istenir.
AÇIKLAMALAR
ARA DİSİPLİNLER ve
ATATÜRKÇÜLÜK
DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
[!] Tercih edilen araç - gereçler en
az bir ders öncesinden öğrencilere
bildirilmeli, araç-gereç ve teknik
seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve
istekleri dikkate alınmalıdır.
3, 4. Türkçe dersi,
“Konuşma” öğrenme alanı,
“Duygu düşünce ve
hayallerini sözlü olarak
ifade eder.”
Benim Tasarımım: Doğadan
topladığı nesnelerle görsel
tasarımlar yapar.Yaptığı bu
çalışmaları çevresindekilerle
paylaşır.
Benim kedim.
Renkler Dünyası: Sınıfta yaş
seviyesine uygun görseller
gösterilir.Bu görsellerdeki
renkler,figürler ve anlatmak
istedikleri hakkında konuşulur.
Eserlerin kime ait olduğu
açıklanır. Bu görsellerden yola
çıkarak kendilerine özgü
çalışmalar yapmaları istenir.
3, 4. Türkçe dersi,
“Konuşma” öğrenme alanı,
“Duygu düşünce ve
hayallerini sözlü olarak
ifade eder.”
11. Görsel tasarımlar tercih edilen
malzemeye göre yapılır. (Örneğin,
sahil yakınındaki okullarda
öğrenciler, midye kabukları, deniz
kumu, yosun vb. malzemelerle
koleksiyon, kolaj veya baskı
yapabilirler.)
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
 Ölçme ve
değerlendirmede açık
uçlu sorular,
derecelendirme ölçekleri,
kontrol listeleri, öz
değerlendirme, grup
değerlendirme, gözlem
formları, performans ve
proje ödevleri, öğrenci
süreç dosyaları vb.
kullanılarak
değerlendirme yapılabilir.
 8. Türkçe dersi,
“Konuşma” öğrenme alanı,
“Konuşmalarında
betimlemeler yapar.”
[!] Tercih edilen araç - gereçler en
az bir ders öncesinden öğrencilere
bildirilmeli, araç-gereç ve teknik
seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve
istekleri dikkate alınmalıdır.
7
SAAT
HAFTA
AY
TED.KDZ EREĞLİ KOLEJİ
1.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK DERS PLANI
ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) Görsel Sanat Kültürü (G.S.K.)
KAZANIMLAR
1.HAFTA
2.HAFTA
3.HAFTA
NİSAN
NİSAN
NİSAN
8. Gösterilen eserde neler
gördüğünü söyler (G.S.K.).
1
1
11.Gösterilen eserin konusu,
etkilendiği renkler, figürler,
nesneler vb. unsurlardan yola
çıkarak kendine özgü görsel sanat
çalışmaları yapar(G.S.K.).
11.Gösterilen eserin konusu,
etkilendiği renkler, figürler,
nesneler vb. unsurlardan yola
çıkarak kendine özgü görsel sanat
çalışmaları yapar(G.S.K.).
4.HAFTA
7.Çalışmalarını sergilemekten ve
bu duyguyu çevresindekilerle
paylaşmaktan haz alır (G.S.B.).
NİSAN
AÇIKLAMALAR
Hayal Dünyam: Gösterilen
eserlerle ilgili olarak öğrencilere
sorular yöneltilir.Alınan
yanıtlardan yola çıkarak duygu ve
düşünceleri ifade eden görsel
çalışmalar yaptırılır.
11. Görsel tasarımlar tercih edilen
malzemeye göre yapılır. (Örneğin, sahil
yakınındaki okullarda öğrenciler, midye
kabukları, deniz kumu, yosun vb.
malzemelerle koleksiyon, kolaj veya
baskı yapabilirler.)
Doğadan Görsele: Değişik
malzemeler ve değişik yöntemler
kullanılarak kendilerine özgü
görsel tasarımlar oluştururlar.
[!] Tercih edilen araç - gereçler en az
bir ders öncesinden öğrencilere
bildirilmeli, araç-gereç ve teknik
seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve
istekleri dikkate alınmalıdır
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
 8. Türkçe dersi,
“Konuşma” öğrenme
alanı, “Konuşmalarında
betimlemeler yapar.”
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
 Ölçme ve
değerlendirmede açık uçlu
sorular, derecelendirme
ölçekleri, kontrol listeleri,
öz değerlendirme, grup
değerlendirme, gözlem
formları, performans ve
proje ödevleri, öğrenci
süreç dosyaları vb.
kullanılarak değerlendirme
yapılabilir.
El Becerilerim: El işi kağıtları ya
da renkli kağıtlarla el becerilerini
geliştirici çalışamalar yaptırlır.
1
1
ETKİNLİKLER
Sınıfı Süslüyorum: 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’na hazırlık nedeniyle el işi
kağıtlarıyla çalışmalar yaptırılarak
sınıf süslenir.
[!] Tercih edilen araç - gereçler en az
bir ders öncesinden öğrencilere
bildirilmeli, araç-gereç ve teknik
seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve
istekleri dikkate alınmalıdır.
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve
Çocuk Bayramı
8
TED.KDZ EREĞLİ KOLEJİ
1.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK DERS PLANI
SAAT
1
HAFTA
5.HAFTA
NİSAN
AY
ÖĞRENME ALANI: Müze Bilinci (M.B.) Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.)
KAZANIMLAR
1. Müze, sanat galerisi,
ören yeri, tarihî eser,
anıt vb. hakkında fikir
sahibi olur (M.B.).
1.HAFTA
MAYIS
2. Müze, sanat galerisi,
ören yeri, tarihî eser,
anıt vb. ile ilgili
edindikleri kartlar,
posterler gibi görsel
belgelerle müze köşesi
yapmaktan haz duyar
(M.B.).
1
ETKİNLİKLER
Ören Yerinden Müzeye : Öğretmen öğrencileri
varsa bir ören yerine götürür ya da ören yeri
fotoğrafı gösterir. Öğrencilere şu soruları
yöneltebilir: “Burada neler görüyorsunuz? Sizce bu
görüntüler neye benziyor? Eskiden burada insanlar
yaşamış olabilirler mi? Nereden anladınız? Sizce
burada daha önce yaşamış olan insanlar hangi
eşyaları kullanıyorlardı? Kullandıkları eşyalar sizce
şimdi nerede? Bulunan eşyalar nereye götürülmüş
olabilir?” gibi sorularla öğrencilerin ören yeri ve
müze hakkında fikir sahibi olmaları sağlanır.
Yöneltilen son soruya hiçbir öğrenciden “müze”
yanıtı alınamazsa, öğrencilere bu eserlerin nereye
götürülmüş olabileceği sorusunu büyüklerine
sormaları istenir. Böylece öğrencilerin merakları
kışkırtılarak bilgiye ulaşma isteği yaratılır.
Anısına: Öğretmen, öğrencileri varsa bir anıta
götürür ya da bir anıt fotoğrafı gösterir. Ardından
öğrencilere şu sorular yöneltilir: “ Burada ne
görüyorsunuz? Hangi amaçla yapılmış olabilir? Bir
öyküsü olabilir mi?” sorularıyla öğrencilerin
tahminlerini aldıktan sonra götürdüğü ya da
fotoğrafını gösterdiği anıtla ilgili öyküyü anlatır.
Ardından “Sizce yerleştirmek için neden burası
seçilmiş olabilir?”sorusunu yönelterek anıtlar
hakkında öğrencilerin fikir sahibi olmalarını sağlar.
Öğrenciler, anıtın öyküsüyle ilgili görsel sanat
çalışmaları yaparlar.
AÇIKLAMALAR
1. Müze, sanat galerisi, ören yeri, tarihî
eser, anıt vb. hakkında fikir sahibi olur
(M.B.).
2. Yakın çevrede müze veya ören
yerine ziyaret gerçekleştirilemediği
takdirde, sınıf içerisinde müzeyi tanıtıcı
görsel belgeler ve materyaller
incelenmelidir.
[!] Tercih edilen araç - gereçler en az
bir ders öncesinden öğrencilere
bildirilmeli, araç-gereç ve teknik
seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve
istekleri dikkate alınmalıdır.
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
 Ölçme ve
değerlendirmede açık
uçlu sorular,
derecelendirme ölçekleri,
kontrol listeleri, öz
değerlendirme, grup
değerlendirme, gözlem
formları, performans ve
proje ödevleri, öğrenci
süreç dosyaları vb.
kullanılarak
değerlendirme yapılabilir.
 2. Türkçe Dersi,
“Konuşma” öğrenme
alanı, “ Bilgi edinmek
amacıyla soru sorar.”
9
SAAT
HAFTA
AY
TED.KDZ EREĞLİ KOLEJİ
1.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK DERS PLANI
ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) Müze Bilinci (M.B.)
KAZANIMLAR
2.HAFTA
3.HAFTA
MAYIS
MAYIS
3. Müze, sanat galerisi, ören
yeri, tarihî eser, anıt vb. ile ilgili
izlenimlerini paylaşır (M.B.).
1
4. Müze, sanat galerisi, ören
yeri, tarihî eser, anıt vb.
eserlerden yararlanarak görsel
tasarımlar yapar (M.B.).
4. Müze, sanat galerisi, ören
yeri, tarihî eser, anıt vb.
eserlerden yararlanarak görsel
tasarımlar yapar(M.B.).
2
6. Duygu, düşünce ve
izlenimlerini çeşitli görsel sanat
teknikleriyle ifade eder (G.S.B.).
ETKİNLİKLER
Müzeyi Tanıyorum: Müzeyi tanıtıcı
görsel dokümanlar ve materyaller
(fotoğraf, broşür, kartpostal vb.)
incelenebilir. Yakın çevrede bulunan
bir müze, ören yeri, tarihî yapı, anıt
vb.ziyaret edilebilir. Müzede veya ören
yerlerinde gördüklerini anlatırlar.
“Neler gördünüz? Ne hissettiniz? En
çok dikkatinizi çeken eser hangisiydi?
Neden? Sevdiklerinizin de gittiğiniz
müzeyi görmesini ister misiniz?” gibi
sorularla öğrencilerin müze ile ilgili
izlenimlerini paylaşmaları sağlanır.
Daha sonra izlenimlerine yönelik resim
yaptırılabilir.
Evcilik Oyunu: Öğrenciler müze veya
sanat galerilerinde gördükleri ve
beğendikleri seramik örneklerinden
edindikleri izlenimlerle kil, oyun
hamuru gibi yoğurma maddeleri ile
vazo, tabak, çömlek, bardak vb.
biçimlendirmeler yaparlar. İsterlerse
çalışmalarını su bazlı boyalarla
renklendirebilirler. Ortaya çıkan
ürünlerle “misafircilik” oynarlar.
AÇIKLAMALAR
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
1.İmkân dahilinde ve “Müzeler
Haftası” (18–24 Mayıs) kapsamında,
yakın çevrede bulunan bir müze,
ören yeri, tarihî yapı veya anıt ziyaret
edilmelidir.
 3. Türkçe Dersi,
“Konuşma” öğrenme alanı,
“Görgü kurallarına ve
değerlere (millî, manevi,
kültürel, ahlaki, sosyal vb.)
uygun konuşur.”
[!] Tercih edilen araç - gereçler en
az bir ders öncesinden öğrencilere
bildirilmeli, araç-gereç ve teknik
seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve
istekleri dikkate alınmalıdır.
 4. Türkçe Dersi,
“Görsel Sunu” öğrenme
alanı, “Bilgi, düşünce ve
izlenimlerini resim, şekil ve
sembol kullanarak
görselleştirir.”
[!] Tercih edilen araç - gereçler en az
bir ders öncesinden öğrencilere
bildirilmeli, araç-gereç ve teknik
seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve
istekleri dikkate alınmalıdır.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
 Ölçme ve
değerlendirmede açık uçlu
sorular, derecelendirme
ölçekleri, kontrol listeleri,
öz değerlendirme, grup
değerlendirme, gözlem
formları, performans ve
proje ödevleri, öğrenci
süreç dosyaları vb.
kullanılarak değerlendirme
yapılabilir.
 4. Türkçe Dersi,
“Görsel Sunu” öğrenme
alanı, “Bilgi, düşünce ve
izlenimlerini resim, şekil ve
sembol kullanarak
görselleştirir.”
(!) Atatürkçülük İle İlgili
Konular (6. Kazanım, 1.
Konu).
19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor
Bayramı
10
SAAT
HAFTA
4.HAFTA
1.HAFTA
2.HAFTA
HAZİRAN
HAZİRAN
MAYIS
AY
TED.KDZ EREĞLİ KOLEJİ
1.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK DERS PLANI
ÖĞRENME ALANI: Müze Bilinci (M.B.) Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.)
2
KAZANIMLAR
4. Müze, sanat galerisi, ören yeri,
tarihî eser, anıt vb. eserlerden
yararlanarak görsel tasarımlar yapar
(M.B.).
7.Çalışmalarını sergilemekten ve bu
duyguyu çevresindekilerle
paylaşmaktan haz alır (G.S.B).
5. Değişik malzemeler arasında
görsel ilişki kurar (G.S.B).
2
2
5. Görsel çalışmalarını sergilemekten
ve bu duyguyu çevresindekilerle
paylaşmaktan sevinç duyar (M.B).
5. Görsel çalışmalarını sergilemekten
ve bu duyguyu çevresindekilerle
paylaşmaktan sevinç duyar (M.B).
Ebru Aydın-Seda Anıl
Sınıf Öğretmeni
ETKİNLİKLER
Yoğuruyorum, Şekillendiriyorum.
Kil,oyun hamuru gibi yoğurma
maddeleri ile biçimlendirme
çalışmalarına devam edilir.
Çalışmalarım Sergide: Oyun
hamuru , kil gibi malzemelerle
yapılan çalışmalar sergilenir.
AÇIKLAMALAR
[!] Tercih edilen araç - gereçler en az
bir ders öncesinden öğrencilere
bildirilmeli, araç-gereç ve teknik
seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve
istekleri dikkate alınmalıdır.
ARA DİSİPLİNLER
ATATÜRKÇÜLÜK
DİĞER DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
 4. Türkçe Dersi,
“Görsel Sunu” öğrenme
alanı, “Bilgi, düşünce ve
izlenimlerini resim, şekil ve
sembol kullanarak
görselleştirir.”
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
 Ölçme ve
değerlendirmede açık
uçlu sorular,
derecelendirme
ölçekleri, kontrol
listeleri, öz
değerlendirme, grup
değerlendirme, gözlem
formları, performans
ve proje ödevleri,
öğrenci süreç dosyaları
vb. kullanılarak
değerlendirme
yapılabilir.
Benim Sergim: Yıl içinde yapılan
çalışmalar sergilenir. Ailesiyle ve
arkadaşlarıyla duygularını paylaşır.
Devrim Köktuğ
Okul Müdürü
11
Download

görsel sanatlar dersi yıllık plan