T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Programı Adı
: ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2014 - 2015
Dersin Adı :
Tarih :
MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Dersin Kodu :
17.11.2014
ENDM3061
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Öğretim Dili
Türü
4
2
0
0
2
5
Türkçe
Seçmeli
Derse Kabul Koşulları :
Derse Devam Zorunluluğu :
Dersi Veren(ler) :
Koşul Mevcut Değil
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
70 %
0%
0%
Yrd. Doç. Dr. HACER YUMURTACI AYDOĞMUŞ
Mobil İletişim'e Giriş ve GSM Temelleri), 3G-RF Temelleri, 4G- LTE Teknolojileri, Core Network-CS/PS,
Mobil Servisler ve Uygulamalar, Cloud Computing, M2M, Mühendislik Paradigması
Mobil iletişim ve araçları konusunda bilgi sahibi olmaları,3G,4G teknolojilerini bilmeleri,Cloud Computing
uygulamalrını öğrenmeleri,Öğrencilerin mobil iletişim teknolojilerinden yararlanarak endüstrideki farklı
Dersin Öğrenme Çıktıları :
problemeri (problemin bir kısmını) tasarlamaları,İletişim teknolojilerinin Endüstri Mühendisliği
uygulamalarından, üretim ve hizmet sektöründeki farklı uygulamalarını görmelerini,
Dersin İçeriği :
Dersin İşleniş Yöntemi :
e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Toplam
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
Toplam
Sayı
Katkı Payı (%)
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
1
2
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
100
20
80
100
Sayfa 1 / 3
Derslerin sürekli
iyileştirilmesi bağlamında
(anket, mülakat, vb.) ön
görülen ölçme ve
değerlendirme araçları
nelerdir ve hangi amaca
yönelik uygulanmaktadır?
Eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde derslerin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak her dönem öğrencilerden
geri dönüşler alınmakta, sektördeki başarılı çalışanlardan sektördeki ihtiyaçlar ve yenilikler doğrultusunda
değerlendirmeler yapmaları istenmekte, fakülte kurulu tüm bu çalışma ve geri dönüşleri değerlendirerek
iyileştirme faaliyetlerine karar vermektedir. Öğrencilerden istenen bilgiler içerisinde, ders içerikleri, ders
materyelleri, öğretim üyesinin performansı, açık ve uzaktan eğitim platformundaki eksiklikler ve problemlere
yönelik ölçülebilir somut sorular sorulmakta ve alınan cevaplar değerlendirilmektedir.
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Kredi İş Yükü
Kredi İş Yükü / 25
Dersin AKTS Kredisi
Sayı
Süre (Saat)
Kredi İş Yükü
14
5
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
10
0
0
5
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
56
50
0
0
5
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
121
4,84
5
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Hafta
Dersin Teorik Konu Başlıkları
Mobil İletişim'e Giriş ve GSM Temelleri)
Elektro Manyetik Alanlar ve Etkileri
3G-RF Temelleri
RAN Planlama Workshop
Core Network-CS/PS
Core Network-CS/PS
Transmisyon Şebekesi ve Teknolojiler
Mobil Servisler ve Uygulamalar
Telekom Uygulama
NFC-Nier Field Communication
Cloud Computing
M2M
Mühendislik Paradigması
Mühendislik Paradigması
Dersin Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
Sayfa 2 / 3
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
1
2
Endüstri Mühendisliği disiplini içerisinde yer alan konularda yeterli teorik bilgiye sahip olma.
Üretim veya hizmet sektörüne ait sistemleri kurabilme, yönetebilme ve geliştirebilme bilgisine sahip olma.
Bir modeli kurma/tasarlamanın yanısıra var olan mevcut sistemi sürekli iyileştirebilmek adına uygun metodoloji ve
tekniklerden yararlanabilme bilgisi.
Güncel teknolojik gelişmeleri kendi çalışmalarına uygulayabilme becerisi kazanma.
Karşılaşılan problemleri Endüstri Mühendisliği yaklaşımlarına uygun olarak ele alabilme ve uygun çözümleri üretebilme
becerisi kazanma.
Problemlerin çözümünde, mevcut sistemlerin ve modellerin iyileştirilmesinde aktif rol alma, gerektiğinde liderlik yapabilme
ve strateji geliştirebilme becerisi kazanma.
Matematik ve temel bilimlerdeki kavramları anlayabilmek ve uygulayabilmek
Mühendislik ve bilgisayar bilimlerindeki kavramları anlayabilmek ve uygulayabilmek.
Bilimsel deneyleri tasarlayabilmek ve yapabilmek, sonrasında elde edilen verileri analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.
Bir sistemi, bileşeni veya süreci gerekliliklere uygun şekilde tasarlayabilmek.
Endüstri mühendisliği problemlerini tesbit edebilmek ve formüle edebilmek.
İçerisinde insan, malzeme, bilgi, ekipman ve enerji olan entegre sistemleri tasarlayabilmek, geliştirebilmek, hayata
geçirebilmek ve daha iyiye götürebilmek.
Endüstri mühendisliği problemlerine yapıcı ve anlamlı çözüm ve tasarım alternatifleri oluşturabilmek.
Matematiksel modeller, istatistiksel yöntemler ve teknikler gibi endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli bilimsel
yöntem ve araçları etkin bir şekilde kullanabilmek.
Etik davranışa ve profesyonel sorumluluğa uygun hareket etmek.
Profesyonel hayatta insiyatif alabilmek ve projeleri etkin bir şekilde yönetebilmek.
Hayat boyu öğrenmenin önemini kavramak ve bunu gerçekleştirebilmek.
Küreselleşme, çevresel konular ve toplumdaki çakışan çıkarlar gibi güncel konuların bilincinde olmak.
Diğer takım arkadaşları ile işbirliği içinde çalışabilmek ve takım çalışmasını ön plana çıkarabilmek.
Etkin bir şekilde iletişim kurabilmek.
Endüstri mühendisliğinin rolünü ve etkisini daha geniş sosyal ve küresel bir çerçeveden görebilmek.
Eleştirel bakış ve sistem düşüncesini problemlerin çözümünde ve sistemlerin tasarımında uygulayabilmek.
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Dersin Öğrenme
Çıktılarının Program
Yeterliliklerine Katkısı :
Son Güncelleme Tarihi :
Puan
4
2
3
5
3
3
2
3
3
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
İçerisinde insan, malzeme, bilgi, ekipman ve enerji olan entegre sistemleri tasarlayabilmek, geliştirebilmek,
hayata geçirebilmek ve daha iyiye götürebilmek. Bir sistemi, bileşeni veya süreci gerekliliklere uygun şekilde
tasarlayabilmek. Güncel teknolojik gelişmeleri kendi çalışmalarına uygulayabilme becerisi kazanma.
02.06.2014
İMZA
Sayfa 3 / 3
Download

mobil iletişim teknolojileri - İÜ AUZEF Endüstri Mühendisliği