Makine (İ.Ö) - Fabrika Bakım Dalı - İkinci Öğretim
Ders Kodu Ders Adı
Fabrika Hizmetler - FBK230
İleri İmalat Yöntemleri
- FBK242
Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Dr. Nurgül SENYÜCEL
Öğr. Gör. Dr. Nurgül SENYÜCEL
Ders Kodu Ders Adı
İmalat İşlemleri II
- MKN108
Öğretim Elemanı
Öğretim Elemanı Mahmut KATAR
Ö.S.
1
1
Tarh
25.6.2014
25.6.2014
Saat
15:00
16:00
Sınıf
309
108
Tarh
27.6.2014
Saat
18:00
Sınıf
EML
Saat
18:00
18:00
15:00
18:00
15:00
16:00
15:00
18:00
Sınıf
L-3
L-3
308
L-3
309
108
309
L-3
Makine - İkinci Öğretim
Ö.S.
2
Makine (İ.Ö) - Üretim Dalı - İkinci Öğretim
Ders Kodu
ÜRT202
ÜRT204
ÜRT218
ÜRT230
ÜRT238
ÜRT244
ÜRT252
ÜRT256
Ders Adı
Öğretim Elemanı
Bilgisayar Destekli Tasarım II
- - Öğr.Gör. Savaş EVRAN
Bilgisayar Destekli Üretim
- Öğr.Gör. Savaş EVRAN
Kalite Kontrol - Öğr. Gör. Dr. Nurgül SENYÜCEL
Bilgisayar Destekli Üretim
- Öğr.Gör. Savaş EVRAN
İleri Ölçme Teknikleri
- Öğr. Gör. Dr. Nurgül SENYÜCEL
Kalite Kontrol - Öğr. Gör. Dr. Nurgül SENYÜCEL
Işıl İşlem Teknolojileri
- Doç. Dr. Ali Riza MOTORCU
Enerji Yönetimi
- Öğr.Gör. Savaş EVRAN
Ö.S.
1
1
1
1
1
1
1
1
Tarh
25.6.2014
25.6.2014
27.6.2014
25.6.2014
25.6.2014
25.6.2014
24.6.2014
25.6.2014
Download

Makine (İ.Ö) - Fabrika Bakım Dalı - İkinci Öğretim Makine