GİRİŞ
Bu kılavuz, Köfteci Hüsmen Aga Markasının kurumsal kimliğindeki görsel
öğelerin kapsamını ve uygulama kurallarını açıklamaktadır. Bugüne kadar
süregelen köklü, güçlü ve güvenilir kurum kimliğimizin daha estetik, uyumlu ve
kolay anlaşılır bir görüntüyle pekiştirilmesi, kamuoyuna ilettiğimiz mesajların
algılanmasında olumlu rol oynayacak ve bütünsel olarak sürekliliğini
sağlayacaktır.
Kılavuzun içerdiği kurumsal kimlik öğelerinin, belirtilen kurallara uygun
biçimde kullanılması ve/veya uyarlanması, çalışmaların başarısında önemli rol
oynayacaktır. Görsel malzeme ya da yayın hazırlığı, basımı ve çoğaltımı
aşamalarında, kılavuzda belirtilen kuralların herkes tarafından titizlikle
uygulanması gerekmektedir.
Elinizdeki bu kılavuz, Köfteci Hüsmen Aga Markasının kurumsal kimliğinin
bütünlüğünü korumak ve marka imajını güçlendirmek için, size özel olarak
hazırlanmıştır. Kılavuzun amacına ulaşması, herkes tarafından dikkatle
okunması ve benimsenmesi ile mümkün olacaktır. Bu konuda gereken özeni
göstereceğinize ve Köfteci Hüsmen Aga Markasının kurumsal kimliğini birlikte
koruyacağımıza olan inancımız tamdır.
Kılavuzda yanıtını bulamadığınız ya da uygulama konusunda tereddüte
düştüğünüz konularda, lütfen, Köfteci Hüsmen Aga Markasının Markasının
Reklam Tanıtım Bölümü’ne ([email protected]) danışınız.
İçindekiler
1. Bölüm: Temel Standartlar
1.1
Yazı Karakteri
1.2
Logotype ve Kurumsal Renkler
1.3
Logotype Teknik Çizim
1.4
Logotype Doğru Kullanım
1.5
Logotype Yanlış Kullanım
1.6
Maskot
2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler
2.1
Kartvizit
2.2
Antetli Kağıt
2.3
“Saygılarımızla” Kartı
2.4
Zarf
2.5
Torba Zarf
2.6
Faks Gönderisi
2.7
İlgi ve İstek Formu
2.8
Telefon Mesaj Formu
2.9
Evrak Alındı Belgesi
2.10
Not Defteri
2.11
Dosya
3. Bölüm: Tanıtım Malzemeleri
3.1
Tabelalar ve Panolar
3.2
Araç Giydirme
3.3
Bayraklar
3.4
Poşet
4. Bölüm: Renk Örnekleri
Pantone 2718C
Pantone 497C
1. Bölüm:
Temel Standartlar
1. Bölüm: Temel Standartlar
Yazı
Karakteri
1.1
Köfteci Hüsmen Aga Markasının görsel ve basılı malzemelerinde kullanılan yazı karakteri çok önemli
bir unsurdur. Bu nedenle basılı malzemeden tabelaya kadar her türlü malzemede kullanılması gereken
yazı karakteri Flama ailesine ait olmalıdır. Bu yazı karakteri Köfteci Hüsmen Aga Markasının gönderilecek
her türlü yazışmada kullanılması önerilen yazı karakteridir. Diğer tip karakterler, (Garamond, Peignot ve
Futura Ailesi) tanıtım kampanyaları ve reklamlarda farklı görsel mesaj verilmesi gerekli olduğu
durumlarda kullanılmalıdır.
Flama Light
ABCDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
Flama Book
ABCDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
Flama Medium
ABCDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
Flama Bold
ABCDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
Flama Book İtalic
ABCDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
Futura Condansed Medium
ABCDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
Futura Regular
ABCDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
Futura Bold
ABCDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
Futura Condansed Bold
ABCDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
Futura Extra Bold
ABCDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
Garamond Regular
ABCDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
Garamond Bold
ABCDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1. Bölüm: Temel Standartlar
Logotype
1.2
Köfteci Hüsmen Aga Markasının logosu sadece aşağıda gösterilen biçimlerde kullanılmalıdır.
Logonun kurumsal pantone renkleri ve trikromi değerleri aşağıda belirtilmiştir.
Bu renklerin standartlara uygun olarak basılması gereklidir.
Pantone 2718C
Kurumsal renkler
Pantone 497 C
Pantone 2718 C
Zemin Rengi
1. Bölüm: Temel Standartlar
Logotype
Teknik çizim
1.3
Köfteci Hüsmen Aga Markasının logosunun teknik çizimi aşağıda gösterilen şekilde kullanılmalıdır.
Çizimin bu standartlara uygun olarak yapılması gereklidir.
1. Bölüm: Temel Standartlar
Logotype
Yeni kullanım
1.4
Köfteci Hüsmen Aga Markasının logosunun yeni kullanım şekli aşağıda gösterilmiştir.
1. Bölüm: Temel Standartlar
1.4
Logotype
Doğru kullanım
Köfteci Hüsmen Aga logosunun renkli zeminlerde kullanımı
Renkli logo turuncu, kahverengi, mavi, yeşil, mor, siyah zeminlerdeki
kullanımı aşağıdaki gibidir.
Köfteci Hüsmen Aga Markasının logosunun siyah ve beyaz doğru kullanım şekilleri
1. Bölüm: Temel Standartlar
1.5
Logotype
Yanlış kullanım
Köfteci Hüsmen Aga Markasının logosunun doğru kullanımı çok önemlidir. Aşağıda logonun yanlış kullanımını
gösteren örnekler bulunmaktadır. Yanlış kullanımlar Köfteci Hüsmen Aga Markasının kurumsal bütünlüğüne zarar
vermektedir. Bu nedenle bu tür hatalı kullanımlardan kaçınmak gerekir.
1. Bölüm: Temel Standartlar
Maskot
1.6
Köfteci Hüsmen Aga Markasının Maskotʼunun teknik çizimi aşağıda gösterilen şekilde kullanılmalıdır.
Çizimin bu standartlara uygun olarak yapılması gereklidir. Renkleri ve formu değiştirilemez.
2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler
Kartvizit
2.1
Yazı karakterleri Flama ailesi olmalı,Türkçe ve ‹ngilizce dilleri için ayrı ayrı basılıp üretilmelidir.
Kartvizitlerin bir yüzü boş olmalıdır. Ölçü detayları her iki dildeki kartvizitler için aynı ve
aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.
85 mm
55 mm
Personel İsmi
Ünvanı
Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cd. No: 57
Bahçelievler / İSTANBUL • Tel: 0212 452 85 72
[email protected]
www.koftecihusmenaga.com
Pantone 2718C
2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler
Antetli
Kağıt
2.2
Köfteci Hüsmen Aga Markasının şirket dışı yazışmalarında kullanılmak üzere tasarlanan
antetli kağıt, sade ama kuvvetli bir imaj düşünülerek hazırlanmıştır.
Logo sayfanın üst orta bölümünde aşağıda gösterilen ölçülere uygun kullanılmaktadır.
A4 boyutundaki kağıtlarda, logo, adres bilgilerinin kullanım biçimleri aşağıda gösterildiği gibidir.
Basılacak her antetli kağıt bu ölçüler doğrultusunda hazırlanmalıdır.
5 mm
5 mm
5 mm
297 mm
8 pt, Flama Book
Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cd. No: 57 Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: 0212 452 85 72 • Faks: 0212 452 85 73
[email protected] • www.koftecihusmenaga.com
210 mm
18 mm
Pantone 497 C
2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler
“Saygılarımızla”
Kartı
2.3
“Saygılarımızla” Kartı sadece aşağıda gösterilen ölçülerde kullanılmalıdır. Formların bu standartlara
uygun olarak basılması gereklidir.
115 mm
25 mm
5 mm
Saygılarımızla
5 mm
.................
75 mm
8 pt, Flama Book
Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cd. No: 57
Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: 0212 452 85 72 • Faks: 0212 452 85 73
www.koftecihusmenaga.com
19 mm
Pantone 497C
2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler
2.4
Zarf
Logo sayfanın sol - üst bölümünde aşağıda gösterilen ölçülere uygun kullanılmaktadır.
Buklet zarflarda, logo, adres bilgilerinin kullanım biçimleri aşağıda gösterildiği gibidir.
Basılacak her zarf bu ölçüler doğrultusunda hazırlanmalıdır.
235 mm
6 mm
110 mm
8 pt, Flama Book
6 mm
Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cd. No: 57 Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: 0212 452 85 72 • Faks: 0212 452 85 73
www.koftecihusmenaga.com
23 mm
3 mm
Pantone 497C
2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler
2.5
Torba Zarf
Logo sayfanın sol-üst bölümünde aşağıda gösterilen ölçülere uygun kullanılmaktadır. Torba zarflarda, logo, adres
bilgilerinin kullanım biçimleri aşağıda gösterildiği gibidir. Basılacak her zarf bu ölçüler doğrultusunda
hazırlanmalıdır.
6 mm
6 mm
320 mm
Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cd. No: 57 Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: 0212 452 85 72 • Faks: 0212 452 85 73
www.koftecihusmenaga.com
240 mm
2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler
2.6
Faks
Gönderisi
Faks Gönderisi sadece aşağıda gösterilen ölçülerde kullanılmalıdır.
Formların bu standartlara uygun olarak ve tek renk basılması gereklidir.
3 mm
43 mm
6.5 pt, Futura Regular
6.5 pt, Futura Regular
F A K S
50 mm
G Ö N D E R ‹ S ‹
/
F A C S I M I L E
14 mm
T R A N S M I S S I O N
Kime / To
Alıcı faks no. / Receiver’s fax no.
Kimden / From
Gönderen faks no. / Sender’s fax no.
‹lgi / Ref.
Bilgi için / cc
Konu / Subject
Tarih / Date
Toplam sayfa sayısı / Number of total pages
297 mm
210 mm
7 mm
2 Bölüm:
Kurumsal Malzemeler
2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler
2.7
İlgi ve istek
Formu
İlgi ve İstek Formu sadece aşağıda gösterilen ölçülerde kullanılmalıdır.
Formların bu standartlara uygun olarak basılması gereklidir.
15 mm
28 mm
Tarih :
20 mm
10 pt, Futura Regular
8 pt, Futura Regular
148.5 mm
‹ L G ‹
Adı Soyadı
:
Tel.
:
Adres
:
Konu
:
‹ S T E K
F O R M U
/
20 mm
7 mm
Bilgiyi Alan
:
‹letilecek Birim
:
Sonuç ve Tarih
V E
/
/
ONAY
/ :
6.6 mm
210 mm
2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler
2.8
Telefon
Mesaj
Formu
Telefon Mesaj Formu sadece aşağıda gösterilen ölçülerde kullanılmalıdır. Formların bu standartlara uygun olarak
basılması gereklidir.
5 mm
20 mm
T E L E F O N
12 pt, Futura Condansed
7 pt, Futura Condansed
148.5 mm
Tarih
M E S A J
20 mm
F O R M U
:
Saat
:
Aranan
:
Arayan
:
Firma
:
7 mm
Telefon no. :
Tekrar arayacak
Telefonunuza yanıt verdi
Lütfen telefon edin
Randevu istiyor
Acele
Mesaj
Mesajı alan
96.5 mm
2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler
2.9
Evrak Alındı
Belgesi
Evrak Alındı Belgesi sadece aşağıda gösterilen ölçülerde kullanılmalıdır. Formların bu standartlara
uygun olarak basılması gereklidir.
5 mm
13 pt, Futura Condansed
8 pt, Futura Condansed
148.5 mm
E V R A K
Tarih
:
Saat
:
Evrak No.
:
Mağaza
:
Evrak ‹çeriği
:
‹lgili Birim
:
A L I N D I
B E L G E S ‹
7 mm
15 mm
Teslim Eden
Teslim Alan
Yönetime evrak verildiğine dair bir belgedir, onay anlamına gelmez.
210 mm
2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler
Not Defteri
2.10
Not Defteri aşağıda gösterilen ölçülerde kullanılmalıdır.
Formların bu standartlara uygun olarak basılması gereklidir.
% 30 Pantone Black C
8 mm
240 mm
Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cd. No: 57 Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: 0212 452 85 72 • Faks: 0212 452 85 73
[email protected] • www.koftecihusmenaga.com
170 mm
2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler
Dosya
2.11
Dosya çalışması aşağıdaki gibidir.
Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cd. No: 57 Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: 0212 452 85 72 • Faks: 0212 452 85 73
[email protected] • www.koftecihusmenaga.com
3 Bölüm:
Tanıtım Malzemeleri
3. Bölüm: Tanıtım Malzemeleri
Tabelalar
ve Panolar
3.1
Tabelalar ve Panoların sadece aşağıda gösterildiği ekilde kullanılması ve bu
standartlara uygun olarak basılması gereklidir.
3. Bölüm: Tanıtım Malzemeleri
Araç
Giydirme
3.2
Araç Giydirme çalışması sadece aşağıda gösterildiği şekilde kullanılmalıdır.
Bu çalışmaların standartlara uygun olarak basılması gereklidir.
3. Bölüm: Tanıtım Malzemeleri
Bayraklar
3.3
Üçgen bayrakların kullanımı. Bayrakların kullanım şekli aşağıda gösterilmiştir.
3. Bölüm: Tanıtım Malzemeleri
Poşet
3.4
Poşet çalışmalarının sadece aşağıda gösterilen ölçülerde kullanılması ve
bu standartlara uygun olarak basılması gereklidir.
300 mm
18 mm
15 mm
150 mm
400 mm
Pantone497C
180 mm
162 mm
www.koftecihusmen.com
37 Pt, Futura Condansed
300 mm
18 mm
15 mm
220 mm
400 mm
Pantone Black C
www.koftecihusmen.com
4 Bölüm:
Renk Örnekleri
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 2718C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Pantone 497C
Download

2 Bölüm