ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
‘’ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR’’
ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ’İN DÖNEM SONU
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE’S
FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE
GRUNDTVIG PROJECT CALLED ‘’ NEW
APPROACHES TO INDEPENDENT LIVING’’
Bilgilendirme toplantımız Alanya Halk
Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda 2
Haziran 2014 tarihinde yapılmıştır.
Toplantımıza Projemiz ile örtüşmesi
açısından bölgemizdeki engelli bireyler
ile yakından veya uzaktan alakalı
bireyleri davet ettik. Bilgilendirme
toplantımıza katılım yüksek oldu.
Our informative meeting took part
in Alanya Public Education Centre
Conference Hall on the 2nd of June
2014. We invited people who are
involved with disabled people
around themselves in order to be
relevant to our Project’s theme.
The participation of our province’s
folk was high.
İlk konuşmacı olarak Alanya Halk
Eğitimi Merkezi Müdürü ve Proje
Sorumlusu Mustafa Çoşkunsu söz
alarak Proje hakkında bilgi verdi. Daha
sonra İngiltere ve Finlandiya’da
gerçekleşen Proje Ortakları
Toplantıların’da elde ettiği
deneyimlerini Alanya halkı ile paylaştı.
Ve bu iki ülkede gördüğü iyi
uygulamaları kendi kurumuna entegre
etmek için çalışmaların başlatılacağını
belirtti.
As the first speaker Mr. Mustafa Coşkunsu who
is the Headmaster of Alanya Public Education
Centre and the Responsible Person of the
Project held a speech and gave information
about our Project.Later he sahared his
experinces with the citizens of Alanya that he
observed in Project Partner Meetings which
took place in England and Finland. And he
added that he will start to implement the good
practices in his institution that he observed in
the two countries mentioned above.
İkinci konuşmacı olarak İngilizce Öğretmeni ve aynı zamanda
Proje İrtibat kişisi olan Murat Ulaş söz alarak Proje Ortakları
hakkında bilgi vermiştir ve Proje Ortakları Toplantılarında
elde ettiği deneyimlerini dinleyiciler ile paylaşmıştır.
Katılımcıların sorularını yanıtlamıştır. Murat Ulaş bu proje
sayesinde Engellilere bakış açısının tamamen değiştiğini
belirtmiştir ve bu konuda bölge halkımızı bilinçlendirmek
adına Proje tamamlandıktan sonra’da çalışmalar yapmaya
devam edeceğini belirtmiştir.
English Teacher and the Contact Person of the Project;
Murat Ulaş held a speech to the audience and gave
information about our partner institutions. Later he
shared his experience while visiting other institutions in
different countries. He evaluated and compared the
institutions that he has visited. He mentioned that his
point of view towards the disabled has totally changed
with this Project. He also said that he will continue to
work on attracting the attention of the provicial citizens
on this subject even after the Project ends.
Proje Bilgilendirme Toplantısına; diğer ülkelerde yapılan
Proje Ortakları Toplantılarına katılan idareci ve öğrenicileri
davet ettik ve bu ülkelere yaptıkları ziyarette edindikleri
tecrübeleri Alanya halkı ile paylaşmalarını istedik. Sırasıyla
Baş Müdür Yardımcımız Şevki Mat, İngilizce
Öğretmenimiz Gülten Kaya ve ardından Rehberlik ve
Araştırma Merkezi Müdürü Gülsüm Türkeli söz alarak
Yurtdışında yaşadıkları tecrübeleri ve izlenimlerini Alanya
Halkı ile paylaştılar.
We invited some of the participants that
took part in Project Partner Meetings held
in different countries. They were students
and managment staff of our institutions.
First our Head Deputy Manager Şevki
Mat, English Teacher Gülten Kaya and
then the Headmaster of Guidance and
Research Centre, Gülsüm Türkeli held a
speech to the citizens of Alanya. They
shared their experience and observations
that they gained in Project Partner
Meetings held in different countries.
Bilgilendirme toplantımızın sonunda; proje ekibimiz,
dinleyicilerin yurt dışında tecrübe ettiğimiz iyi
uygulamalar hakkındaki sorularını yanıtladı. Dinleyiciler
ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Müdürümüz
Mustafa Coşkunsu dinleyicilerin Alanya Halk Eğitim
Merkezinden engelliler ile ilgili taleplerini not aldı.
Toplantımız Müdürümüz Mustafa Coşkunsu’nun iyi
temennileri ile son buldu.
At the end of our Informative Meeting our
Project team answered the questions of the
listeners about the good practises that we
experienced during our stay in Partner
institution’s country. We interacted with the
listeners about new ideas how to overcome the
difficulties that the disabled people face.Our
headmaster Mustafa Coşkunsu took notes about
the requests and wishes of the participants from
Alanya Public Education Centre, on the topic
concerning disabled people living in Alanya.Our
meeting ended with the good wishes of our
Headmaster Mustafa Coşkunsu.
The End
Power Point Presentation Prepared By: Murat Ulaş
© 2014
Download

alanya halk eğitimi merkezi - independent