“Bilimsel program dahilinde
Dr. Robert Rutledge ve
Dr. Mufazzal Lakdawala’nın kat›l›mlar›yla
interaktif olarak 2 ameliyat canl›
yay›n› olacakt›r.”
Obezite Cerrahisi Derneği Başkan›:
Prof. Dr. Mustafa Taşk›n
Kay›t Ücreti: 90 Euro + %18 KDV (Kat›l›m 50 kişi ile s›n›rl›d›r.)
Kay›t ücretine; bilimsel oturumlara ve ticari sergi alan›na giriş hakk›,
yaka kart›, kat›l›m sertifikas›, program dahilindeki kahve molalar›
ve öğle yemeği dahildir.
Kayıt: Bengi DİNÇ - SEMTUR
(0533 925 49 68 / [email protected])
semtur.com.tr
Kongre Organizasyon
Sekretaryası
SEMTUR Seminer Kongre
Turizm Organizasyon
T: +90 216 651 51 11
F: +90 216 471 84 14
[email protected]
15-16 OCAK 2015
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
MESEM TOPLANTI SALONU
TOSS
(Türk Obezite Cerrahisi Derneği)
İstanbul 2012
Türk Obezite Cerrahisi Derneği (TOSS)
1. Kış Okulu Kurs programı
Bariyatrik ve Metabolik Cerrahi Öncesi ve Sırasında
Hasta Hazırlığı ve Değerlendirme
• Bariyatrik cerrahiye aday hastalar kimlerdir.
• Operasyon endikasyonları ve hastaya özel ameliyatın seçilmesi
• Kardiyo - pulmoner sorunların çözümü
• Pre-operatif anestezi risklerinin belirlenmesi ve çözüm stratejileri
• Dahiliyeci gözünden pre-operatif hazırlık
• Güncel kılavuzlar ve algoritmalar
• Psikiyatrik değerlendirme ve psikiyatrik sorunlu hastalarda bariyatrik cerrahi
• Pre ve peroperatif nütrüsyonel destek
Teknikler: Sleeve Gastrektomi
• Güncel laparoskopik teknik ve varyasyonları
• Geri dönüştürülebilir rezeksiyonsuz sleeve gastrektomi
• Parsiyel sleeve gastrektomi
• Tek port sleeve gastrektomi
• Sleeve gastrektomi komplikasyonların da endoskopik tedavi seçenekleri
• Fistul, stenoz ve GER ve hiyatal herni problemlerinin çözümleri
• Stepler seçimi ve yardımcı kapatıcı maddelerin kaçak ve kanama üzerine etkileri
• Sleeve gastrektomi hastasının metabolik iyileşme süreci
• Sleeve gastrektominin diğer metabolik cerrahi tekniklere göre üstünlükleri
• Başarısız sleeve sonrası seçilecek cerrahi teknikler
• Bantlı sleeve gastrektominin avantaj ve dezavantajları
• Revizyon cerrahisinde püf noktalar
Sleeve + DS
• Ne zaman Duodenal Switch eklemeli?
• BPD ve Duodenal Switch teknikleri
• Robotik ve hibrid cerrahi teknikleri
• Tek aşamada BPD iki aşamalı Sleeve + DS den etkili mi?
• İki aşamalı cerrahi daha güvenlir midir?
• En iyi metabolik kontrol BPD-DS ile mi sağlanır?
• BPD-DS komplikasyonları
• Komplikasyonlar ve hasta takip kaybı
nasıl azaltılır?
• Sleeve ve DS sonrası nütrüsyonel takip
nasıl olmalıdır?
• Hasta takip gruplarının ameliyat
etkinlik ve güvenilirliliğine etkileri
Mini Gastrik Bypass:
• Mini gastrik bypass tanımı ve teknik anlatımı
• Mini gastrik bypassın diğer tekniklere üstünlükleri ve dezavantajları
• Mini gastrik bypass Roux and Y gastrik bypassı geçersiz mi kıldı?
• Mini gastrik bypassın komplikasyonları ve tedavi seçenekleri
• Mini gastrik bypass sonrasi kanama, alkalen reflu, mide kanseri riski
• Mini gastrik bypass uzun dönem metabolik kontrol sağlar mı?
• Başarısız Mini gastrik bypassın revizyonu nasıl olmalıdır?
• Mini gastrik bypass Mide kanseri riskini artırır mı?
• Mini gastrik bypass sonrası takip protokolü
Post - operatif Değerlendirme:
• Erken postoperatif dönemde yaklaşım
• Post-operatif beslenme nasıl olmalıdır?
• Post-operatif takip protokolleri
• Hasta grubu ve okullarının takipteki faydaları
• Post-operatif nütrüsyonel ve metabolik problemlerin çözümü
• Post-operatif rekonstrüksüyon ve vücut konturlama yöntemleri
• Mediko-legal problemlerin çözümü
Download

toss birinci kış okulu kurs programını görüntülemek/indirmek için