TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ TOPLULUĞU
e-Bülteni
Sayı
: 06/2014 (HAZİRAN)
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ETÜT, PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ULUSLARARASI HİDROLOJİK FAALİYETLER (UHF) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: (312) 417 83 00 / 2477 Fax: (312) 417 13 78
Düzenleyen: TUHK Sekretaryası
http://www.dsi.gov.tr/faaliyetler/turkiye-ulusal-hidroloji-komisyonu
Bültenin kapsamı:

Ulusal ve uluslararası yayınlar

Hidroloji araştırma çalışmaları

UHF Arşivine ulaşan yayınlar

Ulusal ve
Etkinlikleri

TUHK (Türkiye
Komisyonu)
Uluslararası
Ulusal




Hidroloji
Hidroloji





IAHS (Uluslararası Hidroloji Bilimleri Birliği)
UNESCO/IHP
(Uluslararası
Hidroloji
Programı)
EMWIS (Avrupa-Akdeniz Su Bilgi Sistemleri )
INBO (Uluslararası Havza Organizasyonları
Ağı)
WWC (Dünya Su Konseyi)
AB(Avrupa Birliği)ile bağlantılı bilgiler
UN(Birleşmiş Milletler)ile bağlantılı bilgiler
WMO (Dünya Meteoroloji Teşkilatı)
ICID (Uluslararası Sulama ve Drenaj
Komisyonu)
Duyurular
İş duyuruları
Biliyor muydunuz?
Tartışma konuları
Üyelerden
Haftanın sözü
Not: Bu sayıda değerlendirilen alt bölümler koyu renkle belirtilmiştir.
IAHS (Uluslararası Hidroloji Bilimleri Birliği)
 10-11 Kasım 2014 tarihinde Abu Dhabi'de STAHY tarafından düzenlenecek çalıştayın
bilgilerine aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir.
https://www.stahy2014.org/
WMO (Dünya Meteoroloji Teşkilatı)
 Dünya Meteoroloji teşkilatı tarafından Hidroloji Uygulamaları rehberi 2 cilt halinde
yayınlanmıştır.
1. Hidroloji: Ölçümden hidrolojik bilgiye
2. Su kaynaklarının Yönetimi ve Hidroloji uygulamaları
Ayrıntılı
bilgilere
http://www.hydrology.nl/mainnews/1-latest-news/189-guide-tohydrological-practices-new-edition-by-wmo.html bağlantısından ulaşılabilir.
WWC (Dünya Su Konseyi)
 Dünya Su Konseyi ve Fas Hükümeti tarafından Kral II. Hasan Dünya Su Ödülünün
5.cisi su kaynaklarının kullanımı ve geliştirilmesinde etkin yönetim ve işbirliği
konusunda yenilikçi ve seçkin çalışmalar yürüten adaylara verilecektir.
Ayrıntılı bilgilere http://www.worldwatercouncil.org/forum/water-prizes/kinghassan-ii-great-world-water-prize bağlantısından ulaşılabilir.
ICID Haberleri
 12. Uluslararası Drenaj Çalıştayı, Rusya’nın St. Petersburg şehrinde, 23-26 Haziran
2014 tarihleri arasında yapılacaktır.Ayrıntılı bilgilere http://onlinereg.ru/IDW12
adresinden ulaşılabilir.
 22. Uluslararası Sulama ve Drenaj Kongresi, 14-20 Eylül 2014 tarihleri arasında Kore
Cumhuriyetinin Gwangju Metropol Şehrinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgilere
http://www.icid2014.org adresinden ulaşılabilir.
Uluslararası Yayınlar
 OECD tarafından 30 Haziran 2014 tarihinde yayınlanacak olan “OECD Studies on Water
Climate Change, Water and Agriculture Towards Resilient Systems” adlı
yayına http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?sf1=identifiers&st1=978926
4209121 adresinden erişilebilir. Söz konusu yayının konusuyla ilgili olarak geçmişte
yayınlanmış OECD dokümanlarına da aynı sayfadan erişim sağlanmaktadır.
 “Challenges for the Food and Agricultural System” adlı OECD yayınında dünyanın gıda
ve tarım sisteminin işletilmesiyle ilgili değişimlerin açlığı önlemede ve küresel gıda
güvenliğini sağlamada olabilecek katkıları değerlendirilmektedir. Yayına,
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?K=5K4C1C25BVBR&lang=EN&sort=s
ort_date%2Fd&stem=true&sf1=Title&st1=food+security&sf3=SubjectCode&sp1=not&s
t4=E4+or+E5+or+P5&sf4=SubVersionCode&ds=food+security%3B+All+Subjects%3B+&
m=1&dc=4&plang=en adresinden erişilebilir.
 OECD’nin yeşil büyüme çalışmaları kapsamında hazırlanan, su tasarrufu ile de yakından
ilgisi
bulunan
“Food
and
Agriculture”
adlı
yayına
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?SF1=identifiers&ST1=5KGGKV8665V
C&LANG=EN adresinden erişilebilir.
 OECD’nin yeşil büyüme çalışmaları kapsamında hazırlanan “Towards Green Growth:
Monitoring Progress” adlı yayında, farklı gelişmişlik düzeyindeki ve farklı koşullara
sahip ülkeler için indikatörleri de içeren ölçüm araçları sunulmaktadır. Yayına
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?SF1=identifiers&ST1=5KGGHL81RQ3
1&LANG=EN adresinden erişilebilir.
 Kapasite Geliştirme ve Su - Enerji Bağı“ konulu yayın ile ilgili ayrıntılı bilgilere
http://www.unwater.unu.edu/epool/cp18/#/1 adresinden ulaşılabilir.
 Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım
Fonu (UNICEF) Ortak İzleme Programı (JMP) tarafından hazırlanan ”İçme Suyu ve
Sanitasyonda
Gelişmeler-2014”
başlıklı
rapora
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112727/1/9789241507240_eng.pdf?ua=1
adresinden ulaşılabilir.
 Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün “FAO da SU-Enerji-Gıda bağı “ konulu yayınına
http://www.fao.org/nr/water/docs/fao_nexus_concept_web.pdf
adresinden
ulaşılabilir.
 BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Çevre Programı (UNEP) Genel Müdür Yardımcısı
Ibrahim Thiaw tarafından yazılan ”Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşılması için
Doğa ile Çalışma: Acil zorunluluk” konulu makale ’ye http://uncsd.iisd.org/guestarticles/working-with-nature-to-achieve-sustainable-development-goals-an-urgentimperative
Duyurular
 Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan, Sürdürülebilir Enerji Konferansı 24-26 Haziran
2014 tarihlerinde Brüksel, Belçika’da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgilere http://energyl.iisd.org/events/high-level-policy-conference-at-eu-sustainable-energy-week-eusew2014/ adresinden ulaşılabilir.
 Avrupa Su kaynakları Birliği (EWRA) 9. Dünya kongresi “ Değişen Dünyada Su kaynakları
Yönetimi: Fırsatlar ve Zorluklar” teması ile 24-27 Haziran 2015 tarihlerinde İstanbul’da
gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgeler e-posta ekinde sunulmaktadır.
www.ewra2015istanbul.org
Uluslararası Hidroloji Etkinlikleri
 Latin Amerika Su Haftası, 23-27 Haziran 2014 tarihlerinde Meksika’ da gerçekleştirilecektir.
Ayrıntılı bilgilere http://www.inbo-news.org/inbo/agenda/article/water-week-latinamerica-3323 adresinden ulaşılabilir.
 “Dünyanın Büyük Nehirlerinin Durumu ve Geleceği Konferansı, 2014” 21-25 Temmuz 2014
tarihlerinde Brezilya’da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgilere
http://www.inbo-news.org/inbo/agenda/article/international-conference-on-the-3290
adresinden ulaşılabilir.
Biliyor muydunuz?
 Çin'in hedefi olan 2020 yılına kadar 12 milyon metrik ton biodizel üretmek için, Çin' in Sarı
Nehri'nin yaklaşık yıllık deşarjına eşdeğer miktarda su gerekmektedir(Dünya Su Kalkınma
Raporu, Su ve Enerji, 2014).
İş ilanları
 IWA (International Water Association), bir program koordinatörü, bir program
memuru ve bir program idarecisi için ilana çıkmıştır. Başvuranların özgeçmişlerini
İngilizce olarak, iki referans bilgisi ile beraber teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvurular, 20 Haziran 2014 tarihinden önce e-posta yoluyla IWA İnsan Kaynakları
bölümüne, Bayan Kim Schipper dikkatine yapılmalıdır.
 IWMI, beş tema liderine ihtiyaç duymaktadır.
- Tema Lideri- Gelecekte Su
- Tema Lideri- Canlandırılmış Sulama Sistemleri
- Tema Lideri- Sürdürülebilir Tarımsal Su Yönetimi
- Tema Lideri- Ekosistem Hizmetleri
- Tema Lideri- Yönetim, Cinsiyet ve Yoksulluk
Ayrıntılı bilgi www.iwmi.org/jobs adresinde bulunabilir.
 Avrupa Çevre Ajansı’nda görevlendirilmek üzere “Tarım ve Tarımsal ekosistem”,
“Kopernik atmosfer ve iklim değişikliği” , “İklim değişikliğinin etkileri ve kırılganlık doğal tehlikeler” , “Eionet Destek”, “Stratejik öngörü ve dönüşüm” “Döngüsel
ekonomilerde atık” konularında çalışacak geçici süreli ulusal uzman ilanı ile ilgili
detaylı bilgi ve başvuru koşullarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
http://www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=13280
Bu pozisyonlara direk başvuru kabul edilmeyecek olup, başvurular Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Çevre Ajansı'na iletilecektir. Müracaatların
18.07.2014 tarihi mesai bitimine kadar "AÇA'da Çalışmak Üzere Ulusal Uzman
Kadrosu İçin Başvuru Çağrısı" konu başlığı ile [email protected] e-posta adresine
gönderilmesi gerekmektedir.
Haftanın sözü
 “Akarsu, ne güzel hayat dersidir. Küçük engellerin üzerinde köpürür,
büyüklerin yanından sessizce geçiverir”. Cenap Şahabettin
Bültende yayınlanmasının faydalı olacağını düşündüğünüz bilgileri lütfen
[email protected] adresine iletiniz.
Download

Haziran 2014 Hidroloji Bülteni - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü