Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4)
Akreditasyon Kapsamı
TÜRKAY
Kalibrasyon Mühendislik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. - Merkez
Akreditasyon No: AB-0048-K
Revizyon No: 06 Tarih: 19 Ağustos 2014
Kalibrasyon Laboratuvarı
AB-0048-K
Adresi : Pancarlı Mah. 9 Nolu Cad. Türkay İş
Merkezi
Şehitkamil 27090
GAZİANTEP / TÜRKİYE
Ölçüm
Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Kalibre edilen
Cihazlar
Tel
: 0 342 322 50 10
Faks
: 0 342 322 50 12
E-Posta : [email protected]
Website : www.turkaykalibrasyon.com
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
TERAZİ
Otomatik
olmayan tartı
aletleri
0 - 600 g
0 - 10 Kg
0 - 150 Kg
0 - 1000 Kg
E2 Sınıfı kütle Seti ile
F1 Sınıfı kütle Seti ile
M1 Sınıfı kütle Seti ile
M1 ve M2 Sınıfı kütle
Seti ile
2x10⁻⁶
1x10⁻⁵
1x10⁻⁴
2x10⁻⁴
Kalibrasyonlar
Terazinin kullanıl
dığı yerde
yapılır. EURAMET
/CG-18 V.03
rehber
dökümanına uyg
un
hazırlanmış kalib
rasyon
prosedürü.
-0.8 ile 30 bar arası
30 bar ile 345 bar arası
Hava
Hidrolik
0.01 + (2x10⁻⁴ x p) bar
0.07 + (4x10⁻⁴ x p) bar
p uygulanan
basınç:(bar)
Euramet/cg17/v.01 rehber
dökümanına uyg
un
olarak hazırlanmı
ş kalibrasyon
prosedürü.
İç/dış çap ve
derinlik ölçümleri
300 mm'ye kadar
Bölüntü Değeri
0.01 mm (Dijital)
0.02 mm (Analog)
0.05 mm (Analog)
0.1 mm (Analog)
L=[m]
U= (16+10xL) μm
U= (31+10xL) μm
U= (77+10xL) μm
U= (153+10xL) μm
VDI/VDE/DGQ
2618 Bölüm-9.1
dokümanına
uygun hazırlanmı
ş kalibrasyon
prosedürü
BASINÇ
Relatif Basınç
BOYUT
Kumpas
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/4)
Akreditasyon Kapsamı
TÜRKAY
Kalibrasyon Mühendislik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. - Merkez
Akreditasyon No: AB-0048-K
Revizyon No: 06 Tarih: 19 Ağustos 2014
AB-0048-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Dış
Çap Mikrometre
si
Dış Çap 300 mm'ye
kadar
Bölüntü Değeri
0,001 mm (Dijital)
0,01 mm (Analog)
L=[m]
U= (2.21+10xL) μm
U= (11.42+10xL) μm
VDI/VDE/DGQ 26
18- Bölüm-10.1
Dokümanlarına
uygun hazırlanmı
ş kalibrasyon
prosedürü
Çelik Cetvel
3 m'ye kadar
Bölüntü Değeri
1 mm
L=[m]
U= (527+10xL) μm
DIN-866
dokümanına
göre hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Şerit Metre
50 m'ye kadar
Bölüntü Değeri
1 mm
L=[m]
U= (527+10xL) μm
TS-9505
dokümanına
göre hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Elek
2 mm - 125 mm'ye
kadar
Dijital kumpas ile
18.0 µm
ISO3310-1-2-3, TS
-5458
ISO-5223, TS-958
2
ISO-933 doküma
nına
uygun olarak hazı
rlanmış kalibrasy
on prosedürü
Tam daldırmalı
Sıvılı Cam
Termometreler
0 - 60 °C
60 - 150 °C
Buz Noktası,Su banyosu
Kuru Blok Yağ Banyosu
0.72 °C
0.74 °C
Karşılaştırma
yöntemiyle,
Laboratuarda
Göstergeli
Sıcaklık Ölçerler
0 - 250 °C
250 - 600 °C
Buz Banyosu Düzeneği
ve Kuru Blok Fırın
0.56 °C
0.82 °C
Karşılaştırma Yön
temiyle
Laboratuarda
ve Yerinde
Kalibrasyon
SICAKLIK
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/4)
Akreditasyon Kapsamı
TÜRKAY
Kalibrasyon Mühendislik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. - Merkez
Akreditasyon No: AB-0048-K
Revizyon No: 06 Tarih: 19 Ağustos 2014
AB-0048-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Isıl Çiftler
(K, J, S Tipi)
0 - 250 °C
250 - 600 °C
Buz Banyosu Düzeneği
ve Kuru Blok Fırın
ve gösterge olarak
bir referans
simülatör kullanılarak.
0.56 °C
0.90 °C
Karşılaştırma yön
temiyle
laboratuarda
ve yerinde
kalibrasyon
Direnç
Termometresi
0 - 250 °C
250 - 600 °C
Buz Banyosu Düzeneği
ve Kuru Blok Fırın
ve göstergeli olarak bir
referans simülatör kull
anılarak
0.56 °C
0.82 °C
Karşılaştırma yön
temiyle
Kül Fırını
100 - 1150 °C
Referans Simülatör ve
Referans K Tipi Isıl Çift
3.5 °C
Karşılaştırma
yöntemiyle
yerinde
kalibrasyon
Kontrollü Haciml
erde
Sıcaklık Dağılımı
Testi
(Etüv,inkübatör,
Sterilizatör,
Soğuk Oda
Kabini)
(-30) ... (+250) °C
Referans çok kanallı
sıcaklık ölçer
kullanılarak
0.76 °C
Mobil
kalibrasyon
sistemi
kullanarak
karşılaştırma
yöntemiyle
yerinde
kalibrasyon
1g
2g
5g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Hacim bilinmiyor
0.3 mg
0.4 mg
0.5 mg
0.6 mg
0.8 mg
1.0 mg
1.6 mg
3.0 mg
8.0 mg
16 mg
30 mg
80 mg
160 mg
300 mg
OIML R
111-1 dökümanın
a uygun olarak
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
KÜTLE
M Sınıfı Kütleler
Konvansiyonel K
ütle
Değerinin Belirle
nmesi
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/4)
Akreditasyon Kapsamı
TÜRKAY
Kalibrasyon Mühendislik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. - Merkez
Akreditasyon No: AB-0048-K
Revizyon No: 06 Tarih: 19 Ağustos 2014
AB-0048-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
KUVVET
Beton Pres
Cihazı
200kN-2000 kN
1.0 Sınıf Y H. ile Basma
%0.295
TS EN 12390-4
BÖLÜM 3: Deney
Numunelerinde
Basınç
Dayanımının
Tayini
EA4/02 Expression
of The
Uncertainty of
Measurement in
Calibration EA10/04 Kuvvet
ölçüm
cihazlarının
belirsizlik
hesabı TL.30
Beton test
makinaları
kalibrasyon
talimatı
TS EN ISO 7500-1
Metalik
Malzemeler Tek
Eksenli Statik
Deney
Makinelerinin
Doğrulanması
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı