TC ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SİNEMA ve TELEVİZYON BÖLÜMÜ
I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
Kodu
STV 101
STV 103
STV 105
STV 107
STV 111
AİİT 101
TDE 101
YDI 101
I. Yarıyıl
Dersin Adı
Sinemaya Giriş I
İletişim Bilimine Giriş I
Televizyonda Yapım ve Uyg. I
Türk Sinema Tarihi I
Görsel Kültür I
Atatürk İlke ve İnk.Tar. I
Türk Dili I
Yabancı Dil I
Alan Dışı Seçmeli Ders
Toplam Kredi
T
2
3
3
2
3
2
2
3
2
22
U
2
1
1
1
0
0
0
0
1
6
K AKTS
3
4
4
4
4
5
3
4
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
27 30
Kodu
STV102
STV 104
STV 106
STV 108
STV 112
AİİT 102
TDE 102
YDI 102
II. Yarıyıl
Dersin Adı
Sinemaya Giriş II
İletişim Bilimine Giriş II
Televizyonda Yapım ve Uyg. II
Türk Sinema Tarihi II
Görsel Kültür II
Atatürk İlke ve İnk.Tar. II
Türk Dili II
Yabancı Dil II
Alan Dışı Seçmeli Ders
Toplam Kredi
T
2
3
3
2
3
2
2
3
2
22
U
2
1
1
1
0
0
0
0
1
6
K AKTS
3
5
4
4
4
5
3
4
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
27 30
Kodu
STV 201
STV 203
STV 205
STV 215
STV 213
STVS…
STVS..
III. Yarıyıl
Dersin Adı
Film Yapımı I
Film Dramaturjisi I
Dünya Sinema Tarihi I
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yönt.
Görüntü I
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Toplam Kredi
T
3
3
1
2
2
2
2
15
U
1
0
1
1
1
0
0
4
K AKTS
4
7
3
6
2
4
3
4
3
3
2
3
2
3
19 30
Kodu
STV 202
STV 204
STV 206
STV 212
STV 214
STVS…
STVS..
IV. Yarıyıl
Dersin Adı
Film Yapımı II
Film Dramaturjisi II
Dünya Sinema Tarihi II
Araştırma Tasarımı
Görüntü II
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Toplam Kredi
T
3
3
1
2
2
2
2
15
U
1
0
1
1
1
0
0
4
K AKTS
4
7
3
6
2
4
3
4
3
3
2
3
2
3
19 30
Kodu
STV 305
STV 313
STV 309
STV 311
STVS…
STVS..
V. Yarıyıl
Dersin Adı
Sinemada Türler
Sinema ve Televizyon Estetiği
Belgesel Sinema
Medya Okuryazarlığı
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Toplam Kredi
T
2
2
2
3
2
2
13
U
1
0
1
0
0
0
2
K AKTS
3
7
2
5
3
6
3
6
2
3
2
3
15 30
Kodu
STV 306
STV 308
STV 310
STV 312
STVS…
STVS..
VI. Yarıyıl
Dersin Adı
Film Kuramları
Göstergebilim
Televizyon Haberciliği
Medya Etiği
Seçmeli Ders…
Seçmeli Ders…
Toplam Kredi
T
3
3
2
2
2
2
14
U
0
0
1
0
0
0
1
K AKTS
3
6
3
7
3
7
2
4
2
3
2
3
15 30
Kodu
STV 401
STV 403
STV 407
STV 409
STVS…
STVS..
VII. Yarıyıl
Dersin Adı
Film Çözümleme ve Eleştirisi I
Diploma Projesi I
Uygulama Atelyesi I
Dijital Medya
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Toplam Kredi
T
3
3
2
3
2
2
15
U
0
1
2
0
0
0
3
K AKTS
3
6
4
7
3
7
3
4
2
3
2
3
17 30
Kodu
STV 402
STV 404
STV408
STV 410
STVS…
STVS..
VIII. Yarıyıl
Dersin Adı
Film Çözümleme ve Eleştirisi II
Diploma Projesi II
Uygulama Atelyesi II
Yeni Medya ve Sanat
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Toplam Kredi
T
3
3
2
2
2
2
14
U
0
1
2
1
0
0
4
K AKTS
3
6
4
7
3
7
3
4
2
3
2
3
17 30
SEÇMELİ DERSLER
Kodu
STVS 115
STVS 117
STVS 119
Kodu
STVS 215
STVS 217
STVS 219
STVS 223
I.Yarıyıl
Dersin Adı
İletişim Becerileri
Üniversite Yaşamına Geçiş
Sanat Akımları I
III. Yarıyıl
Dersin Adı
Oyunculuk I
Sinema ve Edebiyat I
Sinema ve Mitler
Medya Sektöründe İKY
V.Yarıyıl
Dersin Adı
SEÇMELİ DERSLER
T
2
2
2
U
1
1
1
K AKTS
3
3
3
3
3
3
Kodu
STVS 116
STVS 118
STVS 120
II. Yarıyıl
Dersin Adı
Kişilerarası İletişim
Topluma Hizmet Uygulamaları
Sanat Akımları II
U
1
1
1
K AKTS
3
3
3
3
3
3
T
2
2
2
2
U
0
0
0
0
K AKTS
2
3
2
3
2
3
2
3
Kodu
STVS 216
STVS 218
STVS 222
STVS 224
IV Yarıyıl
T U
Dersin Adı
2 0
Oyunculuk II
2 0
Sinema ve Edebiyat II
2 0
Sanat Felsefesi
Medyada Yönetim ve Organizasyon 2 0
K AKTS
2
3
2
3
2
3
2
3
T
2
2
2
T
2
2
2
Kodu
STVS 319
STVS 315
STVS 317
Sunuculuk
Afiş Tasarımı I
Sosyal Psikoloji
U
0
0
0
K AKTS
2
3
2
3
2
3
Kodu
STVS 320
STVS 316
STVS 318
VI.Yarıyıl
Dersin Adı
Medya Hukuku
Afiş Tasarımı II
Sinema Sosyolojisi
T
2
2
2
U
0
0
0
K AKTS
2
3
2
3
2
3
Kodu
STVS 413
STVS 415
STVS 417
VII. Yarıyıl
T U
Dersin Adı
Sosyal Medyada Film Uygulamaları 2 0
2 0
Sosyal Davranış Kur. ve Protokol
2 0
Siyasal İletişim
K AKTS
2
3
2
3
2
3
Kodu
STVS 414
STVS 416
STVS 418
VIII. Yarıyıl
Dersin Adı
Sosyal Medyada Film Uyg. II
Pazarlama
Medyanın Ekonomi-politiği
T
2
2
2
U
0
0
0
K AKTS
2
3
2
3
2
3
Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık Uygulama ders saati; K = Dersin kredisi
Açıklama: (*) İşaretli Serbest Seçmeli Ders (Bölüm Dışı)
Download

Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS STV 101