TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ TOPLULUĞU
e-Bülteni
Sayı
: 09/2014 (EYLÜL)
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ETÜT, PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ULUSLARARASI HİDROLOJİK FAALİYETLER (UHF) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: (312) 417 83 00 / 2477 Faks: (312) 417 13 78
Düzenleyen: TUHK Sekretaryası
http://www.dsi.gov.tr/faaliyetler/turkiye-ulusal-hidroloji-komisyonu
Bültenin kapsamı:

Ulusal ve uluslararası yayınlar

Hidroloji araştırma çalışmaları

UHF Arşivine ulaşan yayınlar

Ulusal ve
Etkinlikleri

TUHK (Türkiye
Komisyonu)
Uluslararası
Ulusal




Hidroloji
Hidroloji





IAHS (Uluslararası Hidroloji Bilimleri Birliği)
UNESCO/IHP
(Uluslararası
Hidroloji
Programı)
EMWIS (Avrupa-Akdeniz Su Bilgi Sistemleri )
INBO (Uluslararası Havza Organizasyonları
Ağı)
WWC (Dünya Su Konseyi)
AB (Avrupa Birliği)ile bağlantılı bilgiler
UN (Birleşmiş Milletler) ile bağlantılı bilgiler
WMO (Dünya Meteoroloji Teşkilatı)
ICID (Uluslararası Sulama ve Drenaj
Komisyonu)
Duyurular
İş duyuruları
Biliyor muydunuz?
Tartışma konuları
Üyelerden
Haftanın sözü
Not: Bu sayıda değerlendirilen alt bölümler koyu renkle belirtilmiştir.
ÖNEMLİ DUYURU
Değerli Akademisyenler, Uzmanlar, Araştırmacılar ve Hidroloji Alanında Çalışan
Uzmanlar;
22 Haziran-02 Temmuz 2015 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da
gerçekleştirilecek olan 26’ncı Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği (IUGG) Genel
Toplantısı’nda sunulmak üzere TUJJB Ulusal Raporunun hazırlanması için 2011-2014
dönemine ait Faaliyet Raporlarının hazırlanarak TUJJB sekreterliğine gönderilmesi talep
edilmektedir. Bu konuda, başkanlığı ve sekretaryası Genel Müdürlüğümüz tarafından
yürütülmekte olan Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu'nun 2011-2014 dönemine
ait Komisyon Raporunun oluşturulmasında gerekli olan bilgilerin bültenimizin sonunda yer
alan adrese ([email protected] adresine) iletilmesi ülke raporunun sağlıklı olarak
oluşturulmasını sağlayacaktır. Raporun hazırlanabilmesi için aşağıda sunulan, raporun
alt başlıklarındaki faaliyetlerinizi iletmeniz faydalı olacaktır.

1.
2.
3.
4.
Türkiye’deki Hidrolojik Aktiviteler
Devam Eden/Tamamlanmış Projeler
Ulusal/Uluslararası Eğitim Kursları
Ulusal/Bölgesel Bilimsel ve Teknik Toplantılar, Seminerler ve Kurslar
Gelecek için Öngörülen Faaliyetler

Ulusal ve Uluslararası Yayınlar
1. Uluslararası Yayınlar
 Uluslararası Dergilerde yayınlananlar
 Uluslararası Bildiriler / Sempozyum / Konferans Bildirileri
2. Ulusal Yayınlar
 Ulusal Bildiriler / Sempozyum / Konferans Bildirileri
 Ulusal Dergilerde yayınlananlar

Düzenlenmiş Sempozyum, Konferans ve Çalıştaylar
15 Aralık 2014 tarihine kadar raporda yer alan konulara ilişkin bilgilendirmelerinizi
beklemekteyiz. Raporda yer almasını istediğiniz konu başlıklarıyla örtüşmeyen konuları
da iletmeniz halinde, raporda değerlendirilmeye çalışılacaktır.
TUHK sekretaryası olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
Saygılarımızla.
TUHK (Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu)
 Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Komisyonu’nun 2014 yılı 2. Olağan Konsey Toplantısı
Harita Genel Komutanı Tümgeneral Sayın Burhanettin AKTI’nın, DSİ Genel Müdürü
Sayın Akif ÖZKALDI’nın, Harita Genel Komutanlığı ve DSİ’nin üst düzey yöneticilerinin
ve akademisyenlerin iştirakiyle 8 Eylül 2014 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü Namık
Kiper Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.
Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi http://dsi.gov.tr/haberler/2014/09/09/t%C3%BCrkiyeulusal-jeodezi-ve-jeofizik-birli%C4%9Fi-(tujjb)-ola%C4%9Fan-konseytoplant%C4%B1s%C4%B1-ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirildi- adresinden edinilebilir.
IAHS (Uluslararası Hidroloji Bilimleri Birliği)
 22 Haziran - 2 Temmuz 2015 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag'da
düzenlenecek olan 26. Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği (IUGG) Genel Toplantısı
kapsamında “Taşkın Riski Değişimleri, Su Tutma Yüzdeleri ve Şehirler” konulu sempozyum
gerçekleştirilecektir. Özet göndermek için son tarih 16 Kasım 2014’tür. Ayrıntılı bilgiye
http://www.iugg2015prague.com/iahs-symposia-workshops.htm adresinden ulaşılabilir.
UNESCO/IHP (Uluslararası Hidroloji Programı)
 Fransa’nın Montpellier şehrinde 7-10 Ekim 2014 tarihlerinde “7. Dünya FRIEND Konferansı”
gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgiye http://www.im2e.org/index.asp?lang=en adresinden
erişilebilir.
WWC (Dünya Su Konseyi)
 Dünya Su Konseyi’nin, iki prestijli su ile ilgili ödülü olan Kral Hassan II Büyük Dünya Su Ödülü
ve Kyoto Büyük Dünya Su Ödülü, 7. Dünya Su Forumu’nda gerçekleştirilecektir. Son Başvuru
tarihi 30 Eylül 2014’tür. Ayrıntılı bilgiye http://www.worldwatercouncil.org/forum/waterprizes/ adresinden ulaşılabilir.
WMO (Dünya Meteoroloji Teşkilatı)
 Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Hidroloji ve Su Araştırmaları Dalı İklim ve Su Dairesi
Danışmanı tarafından Hidroloji kariyeri ile ilgili kişiler için sekretaryamıza gönderilen
2015 Yılı burs fırsatları konulu mektupta, aşağıda 1. Maddede yer alan, Hidroloji
topluluğunun prestijli kurumlarının açmış olduğu yüksek lisans konuları ve ilaveten 2.
Maddede yer alan Çin ve Rusya’daki lisans ve yüksek lisans konularına dikkat
çekilmektedir.
1. Listede yer alan 3 numaralı konu olan, Almanya’nın Hannover şehrinde yer alan
Leibniz Üniversitesi’nde Su Kaynakları ve Çevre Yönetimi Yüksek Hidroloji ve Su
Kaynakları Yüksek Lisans Programları (WATENV programı) ile 7 numaralı Konu olan
UNESCO-IHE alanları ile ilgili Hidroloji ve Su Kaynakları Yüksek Lisans Programları
2. 1 numaralı Konuda (Çin) ve 6 numaralı Konuda (Rusya) yer alan lisans ve yüksek
lisans programları
Mektupta devamla, son başvuru tarihine dikkatle uyulması ve adaylık konusunun WMO
ile ülkenin Daimi Temsilcisi tarafından onaylanması gerektiğinin unutulmaması
gerekliliğine
özellikle
dikkat
çekilmektedir.
Konu
ile
ilgili
bilgilere
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/documents/PR-6784-ETR-FEL-141619_en.pdf
adresinden ulaşılabilir.
ICID Haberleri
 22. Uluslararası Sulama ve Drenaj Kongresi, 14-20 Eylül 2014 tarihleri arasında Kore
Cumhuriyeti’nin Gwangju Metropol Şehrinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgilere
http://www.icid2014.org adresinden ulaşılabilir.
 14-20 Eylül 2014 tarihlerinde “İklim Değişikliği Altında Gıda ve Kırsal Toplum için Su
Güvenliğinin Sağlanması” temalı 22. ICID Kongresi ve 65. IEC Toplantısı Güney Kore’nin
Gwangju
şehrinde
gerçekleştirilecektir.
Ayrıntılı
bilgiye
http://www.icid2014.org/about/about_1.asp?sMenu=abo1 adresinden ulaşılabilir.
Uluslararası Yayınlar
 Prof. Dawei Han tarafından yazılarak ilk kez 2011 yılında yayımlanmış olan “Flood
Risk Assessment and Management” adlı yayın 2014 Ağustos ayında
güncellenmiştir. Taşkın risklerinin değerlendirilmesiyle ilgili genel bir başlangıç
çerçevesi sunan yayın temel kavram ve teorilerin İngiltere ve diğer ülkelerden
farklı örneklerle desteklenerek açıklandığı bir formatta hazırlanmıştır. Yayına
http://www.bristol.ac.uk/engineering/people/dawei-han/pub/2856195
adresinden erişilebilir.
 İngiliz Çevre Ajansı ile Çevre Gıda ve Köy İşleri Başkanlığı (Defra) tarafından
hazırlanan ve İngiltere için 2010-2012 taşkın yönetim stratejisinin yer aldığı
“Understanding the risks, empowering communities, building resilience: the
national flood and coastal erosion risk management strategy for England” adlı
doküman özellikle sergilediği katılımcı yaklaşım bakımından dikkat
çekmektedir. Dokümana https://www.gov.uk/government/uploads/system/uplo
ads/attachment_data/file/228898/9780108510366.pdf adresinden erişilebilir.
 2011 yılı Haziran ayında hazırlanan “Oxfordshire County Council Preliminary Flood
Risk Assessment Preliminary Assessment Report” adlı yayında Oxford şehri ve
yakınındaki kasabalarda taşkına maruz kalan kırmızı noktaların belirlenmesi,
yeraltısuyunun yükselmesi, ayrıca kanalların ve kanalizasyon şebekelerinin taşması
nedenleriyle oluşabilecek taşkınlar için haritalar hazırlanması ve iklim değişikliği
nedeniyle oluşabilecek değişimlerin değerlendirilmesi konuları yer almaktadır.
Yayına https://www.oxfordshire.gov.uk/cms/sites/default/files/folders/documen
ts/environmentandplanning/flooding/pfra/PFRApreliminaryreport.pdf adresinden
erişilebilir.
 “Forests in a Changing Climate: A Sourcebook for Integrating REDD+into Academic
Programmes”
adlı
UNEP
yayınına http://www.unep.org/newscentre/default.aspx?DocumentID=2797&Arti
cleID=10959&l=en adresinden ulaşılabilir.
Duyurular
 Kentsel Atıksu Yönetimi konulu Uluslararası Çalıştay 5-7 Ekim tarihleri arasında
Fransa’da
gerçekleştirilecektir.
Ayrıntılı
bilgilere
http://www.worldwatercouncil.org/events/all-events/event/international-workshopurban-wastewater-management/ adresinden ulaşılabilir.
 13-17 Ekim 2014 tarihlerinde Almanya’nın Darmstadt şehrinde “Uzaydan İklim
Araştırması ve Yeryüzü İncelemeleri” konulu etkinlik gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı
bilgiye
http://www.theclimatesymposium2014.com/index_.php/climatesymposium/index
adresinden ulaşılabilir.
 Havza organizasyonu Birinci Uluslararası Çevre Forumu 26-28 Kasım 2014 tarihlerinde
Tayland’
da
gerçekleştirilecektir.
Ayrıntılı
bilgilere
http://www.inbonews.org/inbo/agenda/article/first-international-environment-3043
adresinden
ulaşılabilir.
 FOTOĞRAF YARIŞMASI: ANKARA`NIN KAYIP DERELERİ
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi "Ankara`nın Kayıp Dereleri" temalı fotoğraf
yarışması düzenlemektedir. "Ankara`nın Kayıp Dereleri" yarışma konusu ile Ankara halkının
derelerin farkına varması ve kentlinin kendi kentine sahip çıkması için çaba sarf etmesi,
doğa, doğal çevre, kamusal alan tariflerinin görünür kılınması, yerel yönetimlerin su ve
yaşam alanı (kamusal alan) bağlamındaki politikalarının açığa çıkması ve Ankara`nın
dereleri ile ilgili basılı belge üretilmiş olması amaçlanıyor.
Toplam 10.000 TL ödül verilecek yarışma Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, tüm katılımcılara
açıktır ve yarışma için son teslim tarihi 24 Ekim 2014 Cuma günüdür.
Ayrıntılı
http://ankara.imo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8878&tipi=1&sube=3
erişilebilir.
bilgiye
adresinden
Ulusal ve Uluslararası Hidroloji Etkinlikleri

Portekiz’in başkenti Lizbon’da 20-25 Eylül 2014 tarihlerinde “Dünya Su Kongresi ve
Sergi
2014”
etkinliği
gerçekleştirilecektir.
Ayrıntılı
bilgiye
http://www.iwa2014lisbon.org/ adresinden ulaşılabilir.
 Amerika Birleşik Devletleri’nin New Orleans şehrinde 27-30 Eylül 2014 tarihlerinde
su kalitesi temalı “WEFTEC 2014” gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgiye
http://www.weftec.org/ adresinden erişilebilir.
 İtalya’nın Lake Como şehrinde 12-14 Ekim 2014 tarihlerinde “Hydro 2014” etkinliği
gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgiye http://www.hydropower-dams.com/hydro2014.php?c_id=88 adresinden ulaşılabilir.
 Muğla’nın ilçesi Dalaman’da 13-17 Ekim 2014 tarihlerinde “2. Sürdürülebilir Havza
Yönetimi
Konferansı”
gerçekleştirilecektir.
Ayrıntılı
bilgiye
http://www.igemportal.org/?Dil=1&SID=689 adresinden ulaşılabilir.
 Amerika Birleşik Devletleri’nin Seattle şehrinde “Gıda için Su Konferansı” 18-21 Ekim
2014
tarihlerinde
gerçekleştirilecektir.
Ayrıntılı
bilgiye
http://waterforfood.nebraska.edu/blog/2013/12/06/5397/ adresinden ulaşılabilir.
 İkinci Akdeniz Su Forumu 24-26 Ekim 2014 tarihleri arasında İspanya’da
gerçekleştirilecektir.
Ayrıntılı
bilgilere
http://www.worldwatercouncil.org/events/all-events/event/secondmediterranean-water-forum/ adresinden ulaşılabilir.
 Uluslararası Su ve Enerji Konferansı 29-31 Ekim 2014 tarihleri arasında Fransa’da
gerçekleştirilecektir.
Ayrıntılı
bilgilere
http://www.worldwatercouncil.org/events/all-events/event/international-waterand-energy-conference/ adresinden ulaşılabilir.
Biliyor muydunuz?
 Yerküre’nin karasal yüzeyinin % 46’sı sınıraşan nehir havzaları ile kaplıdır (Birleşmiş MilletlerSu, 2014).
İş ilanları
 IWMI, beş tema liderine ihtiyaç duymaktadır.
- Tema Lideri- Gelecekte Su
- Tema Lideri- Canlandırılmış Sulama Sistemleri
- Tema Lideri- Sürdürülebilir Tarımsal Su Yönetimi
- Tema Lideri- Ekosistem Hizmetleri
- Tema Lideri- Yönetim, Cinsiyet ve Yoksulluk
Ayrıntılı bilgi www.iwmi.org/jobs adresinde bulunabilir.
Haftanın sözü

“Herkesin bir derdi var, değirmencininki su”.
Atasözü
Bültende yayınlanmasının faydalı olacağını düşündüğünüz bilgileri lütfen
[email protected] adresine iletiniz.
Download

Eylül 2014 Hidroloji Bülteni - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü