Kazanım: En çok dört basamaklı doğal sayıları en çok
3000 300
8800 100
620 10
5400 270
9600 800
8400 200
üç basamaklı doğal sayılara böler.
1. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız?
16 8
527 36
216 9
8397 43
397 12
4937 123
-
3. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız?
2896 167
9897 405
983:13=
2878:42=
4848:24=
366:18=
4316 22
2. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız?
40 10
4400 400
2800 200
4.Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız?
200:100=
5000:10=
2400:100=
40:10=
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
500:100=
1200:200=
6) Üç basamaklı en büyük tek doğal sayı iki basamaklı
rakamları farklı en küçük çift doğal sayıya bölünürse
kalan kaç olur?
8000:1000=
500:10=
A) 8
840:20=
9000:900=
6000:1000=
5600:700=
B) 9
C) 10
D) 11
7) Bir bölme işleminde bölüm 12 bölen 11 ve kalan 10 ise
bölünen sayı kaçtır?
A) 142
B) 144
C) 146
D) 148
5. Aşağıdaki bölme işlemlerinde verilmeyenleri bulunuz?
577 24
-48 …..
97
- 96
01
……… 16
-16
18
137
-128
9
367 ….
-36 20
007
8) 448 15
A) 27
997 ….
-96 31
37
- 32
5
3987 12
-36 ….
18
-12
17
- 12
5
8913 ….
-82 217
71
-41
303
- 287
16
834 16
-80 ….
34
- 32
2
B) 30
C) 32
D) 35
9) 7272 : 36 işleminin sonucuna göre aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) 22 ile tam bölünür.
B) Çift sayıdır.
C) Üç basamaklıdır.
D) Rakamları toplamı 4'tür.
10) ...... ...
16
……. 23
-46 211
27
- 23
42
- 23
19
İşleminde bölüm ile kalanın toplamı
kaçtır?
Yanda verilen bölme işlemine
göre aşağıdakilerden hangisini
bulabiliriz?
A) Bölünen sayının kaç olduğunu
B) Bölen sayının kaç olduğunu
C) Bölümün kaç olduğunu
D) Kalan sayının en fazla kaç olduğunu
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
Download

Kazanım: En çok dört basamaklı doğal sayıları en çok üç basamaklı