Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7)
Akreditasyon Kapsamı
GDA LABORATUVAR HİZMETLERİ
Gıda Kimya Çevre Eğitim Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0679-T
Revizyon No: 02 Tarih: 22 Ekim 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0679-T
Adresi :
İdealtepe Mah. Dik Sok. No: 25 İdealtepe
Maltepe 34854
İSTANBUL / TÜRKİYE
: 0 216 518 05 57
Faks
: 0 216 518 05 60
E-Posta : [email protected]
Website : www.gda.com.tr
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
Gıda, Yem ve
Tohumlar
Tel
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Genetik Modifiye Organizmaların Kalitatif
Tespiti
(Real Time PCR kullanılarak)
Eurofins GeneScan GMO
Screen RT 35S/NOS/FMV IPC
Test Kit Manuel
ISO 24276
DNA İzolasyonu
Eurofins GENESpin DNA
İzolasyon Kit Manuel,
ISO 24276
Hayvan Yemleri
Aflatoksin B₁ Tayini
(HPLC kullanılarak )
AOAC 2003.02
Fındık ve Ürünleri,
Antep Fıstığı ve
Ürünleri,Tahıl(Arpa,
Buğday,Pirinç,Mısır
) Ürünleri
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin Tayini
( HPLC kullanılarak )
AOAC 991.31
Baharatlar/Kuru
Meyveler
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin Tayini
( HPLC kullanılarak )
AOAC 999.07
Süt, Süt Tozu,
Bebek ve Devam
Formülleri
Aflatoksin M₁ Tayini
( HPLC kullanılarak )
ISO 14501
Hububat ve
Ürünleri Bebek
Mamaları Hayvan
Yemleri
Deoksinivalenol Tayini (HPLC-UV
kullanılarak )
R-Biopharm Deoxynivalenol
Ref No: A1-2-P50
Gıda İle Temas
Eden Porselen,
Seramik Kaplar
Kurşun, Kadmiyum Salınımı Tayini
(AAS Grafit Fırını Sistemi kullanılarak )
NMKL 94
Gıda ve Gıda Katkı
Kurşun ( Pb ), Kadmiyum (Cd), Arsenik
Analizi ( As )
( AAS Grafit Fırını Sistemi kullanılarak )
NMKL 161,
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/7)
Akreditasyon Kapsamı
GDA LABORATUVAR HİZMETLERİ
Gıda Kimya Çevre Eğitim Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0679-T
Revizyon No: 02 Tarih: 22 Ekim 2014
AB-0679-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yem ve Yem Katkı
Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Arsenik
(As) Analizi
( AAS Grafit Fırını Sistemi kullanarak )
ISO 27085
Gıda, Gıda Katkı,
Yem ve Yem Katkı
Cıva Analizi
( AAS Hidrür Sistemi kullanılarak )
NMKL 170
BS EN 16277
Tahıl (Arpa,
Buğday, Pirinç,
Mısır) ve Ürünleri
Okratoksin A Tayini
(HPLC-FLD kullanılarak )
R Biofarm A1-P14.V3
Şarap ve Bira
Okratoksin A Tayini ( HPLC-FLD
kullanılarak )
AOAC 2001.01
Kahve ve Kahve
Ürünleri
Okratoksin A Tayini ( HPLC-FLD
kullanılarak )
AOAC 2000.09
Hayvan
Yemleri/Yem
Katkılar
Okratoksin A Tayini ( HPLC-FLD
kullanılarak )
R-Biofarm A18-P14.v2
Hububat ve
Ürünleri Bebek
Mamaları Hayvan
Yemleri
Zeraelanon Tayini ( HPLC-FLD kullanılarak
)
R-Biopharm
RP91/RP90.V13/12.10.11
Tüm
Gıdalar/Katkılar
Benzoik-Sorbik Asit Tayini
( HPLC kullanılarak )
NMKL 124
Tahıl Bazlı Bebek
Mamaları
Aflatoksin B₁ Tayini (HPLC kullanılarak )
AOAC 991.31
Gıdalar ve Yemler
Aerobik Koloni Sayımı
ISO 4833
Gıdalar ve Yemler
Baccillus cereus Sayımı
TS EN ISO 7932
Gıdalar ve Yemler
Escherichia coli Sayımı
Koloni sayım tekniği
ISO/TS 16649-2
Gıdalar ve Yemler
Koliform Bakteri Sayımı
Koloni sayım tekniği
TS ISO 4832
Gıdalar ve Yemler
Salmonella spp. Aranması
ISO 6579
Gıdalar ve Yemler
Listeria monocytogenes Aranması
TS EN ISO 11290-1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/7)
Akreditasyon Kapsamı
GDA LABORATUVAR HİZMETLERİ
Gıda Kimya Çevre Eğitim Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0679-T
Revizyon No: 02 Tarih: 22 Ekim 2014
AB-0679-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gıdalar ve Yemler
Koagulaz Pozitif Stafilokok Sayımı
(Staphylococcus aureus ve diğer türler)
ISO 6888-1
Gıdalar ve Yemler
Enterobacteriaceae Aranması ve Sayımı
ISO 21528-2
Gıdalar ve Yemler
Küf ve Maya Sayımı
ISO 21527-1
ISO 21527-2
Gıdalar ve Yemler
Staphylococcus enterotoksini aranması
REF 30 705 AOAC 2007.06
VIDAS Set II Staphylococcal
enterotoksin kit prosedürü
Gıdalar ve Yemler
Isıya dayanıklı Campylobacter spp.
aranması
REF 30 111 AFNOR BIO
12/29-05/10
BioMerioux VIDAS CAM kit
prosedürü
Gıdalar ve Yemler
Salmonella spp. aranması
AOAC 2013.01
BioMerioux VIDAS UP(SPT)
kit prosedürü
Gıdalar ve Yemler
Listeria monocytogenes aranması
AOAC 2004.06
BioMerioux VIDAS Listeria
monocytogenes II (LMO2) kit
prosedürü
Gıdalar ve Yemler
Escherichia coli O157:H7 aranması
BioMerioux VIDAS UP O157
ECPT kit prosedürü
Gıda sektörü
kullanım proses
suyu
(T.C. Sağlık
Bakanlığı insani
Tüketim Amaçlı
içme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
kapsamı hariç)
Escherichia coli ve Toplam Koliform
Aranması ve Sayımı
TS EN ISO 9308-1
Enterokok Aranması ve Sayımı
TS EN ISO 7899-2
Salmonella Aranması
TS EN ISO 19250
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/7)
Akreditasyon Kapsamı
GDA LABORATUVAR HİZMETLERİ
Gıda Kimya Çevre Eğitim Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0679-T
Revizyon No: 02 Tarih: 22 Ekim 2014
AB-0679-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Koagulaz Pozitif Stafilokok Sayımı
(Staphylococcus aureus ve diğer türler)
Standard methods for the
examination of water and
wastewater- Test for S.
aureus Ch:9213B
Sülfit indirgeyen anaerobik bakteri
aranması ve sayımı
TS 8020 EN 26461-2
Aerobik koloni sayımı
22⁰C ve 37⁰C de
TS EN ISO 6222
Pseudomonas aeruginosa aranması ve
sayımı
TS EN ISO 16266
Legionella spp. Aranması ve sayımı
TS ISO 11731
Clostridium perfringens Sayımı
TS EN ISO 7937
Escherichia coli Sayımı
EMS Tekniği
ISO/TS 16649-3
Isıya dirençli Campylobacter spp.
aranması
ISO 10272-1
Süt ve süt ürünleri
(süt tozu ve Bebek
maması dahil )
Cronobacter sakazakii Aranması
ISO/TS 22964 (IDF/RM 210)
Et ve Et Ürünleri
Et ve Et ürünlerinde Domuz etinin
saptanması
Eurofins DNAnimal Ident
Pork Kit Prosedürü
Tüm Gıdalar,
Katkılar, Gıda
Takviyeleri,
Aromalar
Bakır (Cu), Kalsiyum (Ca), Demir (Fe),
Mangan (Mn), Magnezyum (Mg), Sodyum
(Na), Çinko (Zn), Cobalt (Co), Krom (Cr),
Nikel (Ni), Alüminyum (Al) ve Selenyum
(Se) Tayini ( AAS kullanılarak )
NMKL 161
(Gıda sektörü
kullanım proses
suyu (T.C. Sağlık
Bakanlığı insani
Tüketim Amaçlı
içme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
kapsamı hariç)
Devam)
Gıdalar ve Yemler
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/7)
Akreditasyon Kapsamı
GDA LABORATUVAR HİZMETLERİ
Gıda Kimya Çevre Eğitim Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0679-T
Revizyon No: 02 Tarih: 22 Ekim 2014
AB-0679-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yem ve Yem Katkı
Maddeleri
Bakır (Cu), Kalsiyum (Ca), Demir (Fe),
Mangan (Mn), Magnezyum (Mg), Sodyum
(Na), Çinko (Zn), Cobalt (Co), Krom (Cr),
Nikel (Ni), Alüminyum (Al) ve Selenyum
(Se) Tayini ( AAS kullanılarak )
ISO 27085
Bebek Maması ve
Sıvı Yağ
Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH) Tayini
(benzo[a]antrasen, chrysene,
benzo[b]floranten,benzo[a]piren)
(AOAC Kit ve HPLC-FLD kullanılarak )
Jounal Of Separation Science,
2002, 25, 96-100
Elma Suyu, Elma
Püresi,Elmalı Ek
Besinler ve Elma
Suyu içeren Alkollü
İçkiler
Patulin Tayini ( HPLC - DAD kullanılarak )
R-Biopharm Application Note
EASYMIP-PATULIN
P250B/V2/24.10.12 &
P250B/A1/P250.V1/02.11.1
2
Tüm Gıdalar
Asesülfam K, Aspartam ve Sakkarin Tayini
( HPLC -DAD kullanılarak )
TS EN 12856
Çay, Kahve ve
Alkolsüz İçecekler
(Enerji İçecekleri
dahil)
Kafein Tayini ( HPLC kullanılarak )
Journal of AOAC
International Vol.76 no.2
,1993
Bebek Mamaları
Melamin Tayini
( HPLC -FLD kullanılarak )
Agilent Application Note,
Quantitative Liquid
Chromatography Analysis of
Melamin in Dairy Products
Tüm Gıdalar
Toplam Diyet Lifi Tayini
NMKL 129
AOAC 985.29, AOAC 991.42,
AOAC 991.43, AOAC
993.19, AOAC 32-05.01,
AOAC 32-06.01, AOAC 3207.01, AOAC 32-21.01
Katı ve Sıvı Yağlar
Asitlik Değeri Tayini
TS EN ISO 660
Katı ve Sıvı Yağlar
Peroksit Sayısı Tayini
TS EN ISO 3960
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/7)
Akreditasyon Kapsamı
GDA LABORATUVAR HİZMETLERİ
Gıda Kimya Çevre Eğitim Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0679-T
Revizyon No: 02 Tarih: 22 Ekim 2014
AB-0679-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Baharatlar
Nem Tayini
AOAC 986.21
TS 2134
Un ve Unlu
Mamüller
Nem Tayini
AOAC 925.10
AOAC 945.39
AOAC 926.07
Süt, Bebek Maması
Nem Tayini
AOAC 990.19
Peynir
Nem Tayini
AOAC 948.12
Yoğurt
Nem Tayini
TS 1330
Tereyağ
Nem Tayini
AOAC 920.116
Siyah Çay
Nem Tayini
TS 1562
Et ve Et Ürünleri
Nem Tayini
AOAC 950.46
Kakao ve Kakao
Ürünleri
Nem Tayini
AOAC 931.04
TS 7800
Kahve ve Kahve
Ürünleri
Nem Tayini
TS 5389
TS ISO 11294
Hayvan Yemleri
Nem Tayini
AOAC 930.15
Tüm Gıdalar
Kül Tayini
NMKL 128
Hayvan Yemleri
Kül Tayini
AOAC 942.05
Tüm Gıdalar ve
Hayvan Yemleri
Protein Tayini
NMKL 6
Tüm Gıdalar
Yağ Tayini
NMKL 160
Hayvan Yemleri
Yağ Tayini
AOAC 2003.05
Meyve Sebze
Ürünleri
pH Tayini
TS 1728 ISO 1842
Et ve Et Ürünleri
pH Tayini
TS 3136 ISO 2917
Un ve Unlu
Mamüller
pH Tayini
AOAC 943.02
Sıvı Gıdalar, Gıda
Katkılar
pH Tayini
General Tests and Assays/
Appendix II/844
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/7)
Akreditasyon Kapsamı
GDA LABORATUVAR HİZMETLERİ
Gıda Kimya Çevre Eğitim Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0679-T
Revizyon No: 02 Tarih: 22 Ekim 2014
AB-0679-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Hububat Ürünleri
Tuz Tayini
TS 5000
Baharatlar
Tuz Tayini
TS 3706
Gıda sektörü
kullanım proses
suyu
(T.C. Sağlık
Bakanlığı insani
Tüketim Amaçlı
içme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
kapsamı hariç)
Elektriksel İletkenlik Tayini
TS 9748 EN 27888
pH Tayini
TS EN ISO 10523
Toplam Sertlik Tayini
SM 2340 C
Klorür Tayini
(Kromat indikatörü yanında gümüş nitrat
ile titrasyon)
(Mohr metodu)
TS 4164 ISO 9297
Serbest Klor-Toplam Klor Tayini
(N.N-dietil-1,4-fenilendiamin kullanılan
titrimetrik metot )
TS 5489 EN ISO 7393-1
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı