2013 - YDUS EK TERCİH
Yan Dal
Uzmanlık Kodu
Yan Dal Uzmanlık Adı
Öğretim Süresi
Genel Ek
Kontenjan
Yabancı
Uyruklu Ek
Kontenjanı
Tablo 5* Uzmanlık Eğitimi Programları ve Kontenjanları (Bk 11)
Özel Koşullar ve
Açıklamalar*
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.11)
100341011
100341029
101161023
101171016
200621012
102971014
102981025
103151024
103181021
103181048
103461014
103531016
103841024
104141019
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Çocuk Ürolojisi Uzmanlık Eğitimi Programı
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Ürolojisi
3
1
Üroloji
Çocuk Ürolojisi
3
1
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Romatoloji Uzmanlık Eğitimi Programı
İç Hastalıkları
Romatoloji
3
1
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi Programı
İç Hastalıkları
Yoğun Bakım
3
1
Başkent Üniversitesi (ANKARA)
Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi Programı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Yoğun Bakım
3
1
Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Temel İmmünoloji Uzmanlık Eğitimi Programı
Tıbbi Mikrobiyoloji
Temel İmmünoloji
2
1
Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi Programı
İç Hastalıkları
Yoğun Bakım
3
1
Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi, İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Programı
Halk Sağlığı
İş ve Meslek Hastalıkları
3
1
Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi Programı
Göğüs Hastalıkları
Yoğun Bakım
3
1
Nöroloji
Yoğun Bakım
3
1
Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi Programı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Yoğun Bakım
3
-Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Çocuk Ürolojisi Uzmanlık Eğitimi Programı
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Ürolojisi
3
1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi Programı
Göğüs Hastalıkları
Yoğun Bakım
3
1
Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi, El Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Programı
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
El Cerrahisi
2
2
*Uzmanlık Dalları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
---
--
--
--
1
--
--
--
---
1
--
--
--
1
2013 - YDUS EK TERCİH
104871018
104814018
104824011
104824029
105661015
105681019
105681028
105691012
105614017
107241018
108231013
108241015
108631018
109731014
110051011
Yabancı
Uyruklu Ek
Kontenjanı
Genel Ek
Kontenjan
Yan Dal Uzmanlık Adı
Öğretim Süresi
Yan Dal
Uzmanlık Kodu
Tablo 5* Uzmanlık Eğitimi Programları ve Kontenjanları (Bk 11)
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi, El Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Programı
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
El Cerrahisi
2
1
-Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Romatoloji Uzmanlık Eğitimi Programı
İç Hastalıkları
Romatoloji
3
-1
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi Programı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Yoğun Bakım
3
-1
Genel Cerrahi
Yoğun Bakım
3
1
-İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Romatoloji Uzmanlık Eğitimi Programı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Romatoloji
3
-1
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Yoğun Bakımi Uzmanlık Eğitimi Programı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Yoğun Bakım
3
1
-Göğüs Hastalıkları
Yoğun Bakım
3
-1
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi, El Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Programı
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
El Cerrahisi
2
2
-İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi Programı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Yoğun Bakım
3
-1
Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Romatoloji Uzmanlık Eğitimi Programı
İç Hastalıkları
Romatoloji
3
-1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Çocuk Ürolojisi Uzmanlık Eğitimi Programı
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Ürolojisi
3
-1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Romatoloji Uzmanlık Eğitimi Programı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Romatoloji
3
1
-Pamukkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi Programı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Yoğun Bakım
3
2
-Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Programı
Deri ve Zührevi Hastalıkları
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
3
1
-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi Programı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Yoğun Bakım
3
1
--
*Uzmanlık Dalları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
Özel Koşullar ve
Açıklamalar*
3
3
3
3
3
2
2013 - YDUS EK TERCİH
Yabancı
Uyruklu Ek
Kontenjanı
Genel Ek
Kontenjan
Yan Dal Uzmanlık Adı
Öğretim Süresi
Yan Dal
Uzmanlık Kodu
Tablo 5* Uzmanlık Eğitimi Programları ve Kontenjanları (Bk 11)
Özel Koşullar ve
Açıklamalar*
Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastaneleri (EAH) (Bk. 11)
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım
Uzmanlık Eğitimi Programı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
700421018 Yoğun Bakım
3
1
-Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi Programı
Göğüs Hastalıkları
701131029 Yoğun Bakım
3
1
-İstanbul Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, El Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi
Programı
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
702011014 El Cerrahisi
2
1
-İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi
Programı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
702721027 Yoğun Bakım
3
1
-İç Hastalıkları
702721054 Yoğun Bakım
3
1
--
Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Hastaneleri (SBA) (Bk.11)
100351013
103191014
103451021
103471016
103471025
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Romatoloji Uzmanlık Eğitimi Programı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Romatoloji
3
Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi Programı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Yoğun Bakım
3
Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Romatoloji Uzmanlık Eğitimi Programı
İç Hastalıkları
Romatoloji
3
Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi Programı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Yoğun Bakım
3
Göğüs Hastalıkları
Yoğun Bakım
3
*Uzmanlık Dalları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
1
--
1
--
1
--
1
--
1
--
3
Download

Tablo-5