H[m]
Ürün serisi tanımlaması: Wilo-DrainLift WS 40-50
Wilo-DrainLift
WS 40 - WS 50
25
20
15
10
MTS 40/21...27
TP 50
TP 65
5
0
Yapı türü
Baca pompa istasyonu Synthetic
Donanım/fonksiyon
1.4404'den borulama, pompasız ve kumanda cihazsız, PUR su üstü kaplini,
çek valf, sürgü ve bir seviye vericisi tutma düzeneği ile.
Uygulama
Wilo-DrainLift WS 40-50, EN 12050 normuna uygun olarak, otomatik
işleyen bir kirli su terfi tesisi olup binalardaki karşı basınç seviyesi altında
kalan çıkış yerlerinden foseptiksiz veya fosepikli atıksuların (tipine bağlı
olarak) geri yığılmayacak şekilde tahliye edilmesi için kullanılır.
Tesis hem binaların içerisinde (MTS pompasıyla kesme düzenekli kaldırma
ünitesi olarak da), hem de binaların dışında, sentetik maddeden bir baca
gibi toprağın içine kurulabilir. Tesis, sezonluk kirli su mevcudunun (örneğin
kamping alanları, yazlık evler...) bulunduğu durumlarda veya don tutma
derinliğinin düşük olduğu bölgelerde kullanım için çok uygundur..
Binaların içinde kesme düzenekli kaldırma ünitesi olartak kullanıldığı
durumda basınç tarafında DN 40 normuna uygun (DIN EN 12050‐-1
uyarınca) küçük boru hattı çapları kullanılabilir. Bu esnek ve az masraflı bir
genel kurulum mümkün kılmaktadır.
Kullanılabilen pompalar
TP 50
Kaba kirli akışkanlar için; 44 mm serbest küresel geçiş, çıkartılabilir bağlantı
kablosu.
TP 65
Kaba kirli akışkanlar için; 44 mm serbest küresel geçiş, çıkartılabilir bağlantı
kablosu.
MTS 40/21...27
Kaba kirli akışkanlar ve foseptik için. Standart olarak patlama korumalı
(yalnızca 3~ 400 V), çıkartılabilir bağlantı kablolu. Tıkanmaya karşı
emniyetli, küresel şekilli, iç tarafta yer alan döner bıçaklı kesme düzeneği
vardır.
Tip kodlaması
Örn.:
Wilo-DrainLift WS 40E/MTS 40/...
WS
Baca pompası istasyonu Synthetic
40
Tesisin basınç çıkışı
E
E = Tek pompalı sistem
D = İkiz pompalı sistem
MTS 40/...
Kullanılabilen pompa MTS 40/21...27
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 Q[m³/h]
Tanım/yapı türü
• DN 100/DN 150 standardında giriş hattı için
• DN 70'de hava tahliye hattı bağlantısı
• Basınç hattındaki maks. basınç 6 bar.
• Baca pompa istasyonu Synthetic, geri kazanılabilir PE
• Kaburgalı yapısı sayesinde artan basınca aiırı dayanıklı ve sağlam bir
biçime sahip
• Girişler uygulama yerinde serbestçe seçilebilir.
• Haznenin statik özellikleri sayesinde tesisler hatta beton tabanlarda bile
zeminaltı kaldırma ünitesi olarak, örn. sanayi atıksularında, kullanılabilir.
• Modeller: WS...E: Tek pompalı tesis; WS...D: İkiz pompalı sistem
İkiz pompalı sistemlerde basınç hattı birleşimi yapılandıran tarafından
sağlanacaktır.
Teslimat kapsamı
• Depo (tekli veya ikiz pompalı sistem için)
• Entegre paslanmaz çelik borulama
• Bronz döküm kesme vanası
• Korozyona dayanıklı plastik (PUR) ve entegre çekvalflı su üstü kaplini
• Contalı kapak (200 kg'a kadar üzerine basılabilir)
• Dairesel delik açma testeresi Ø 124 , giriş contası DN 100 (Ø 110 boru
için)
• 1 hortum parçası PVC Ø 50 , bir manüel diyaframlı pompanın
bağlanması için kelepçeli
• Zemine sabitleme için sabitleme malzemesi
• Montaj ve kullanma kılavuzu
Pompa, kumanda cihazı (DrainControl PL) ve seviye sensörü, aksesuarın
arasından serbestçe seçilebilir.
Elektrikli aksesuarlarla ilgili öneriler „Wilo‐Drain Elektrikli Aksesuarlar“
bölümünde tanımlanmıştır.
Not! Pompa teslimat kapsamına dahil değildir!
WS 50'de TP 50, TP 65 pompaları için.
Özellikler/ürünün avantajları
• Serbest seçilebilir girişler
• Esnek kullanım: binaların içinde kaldırma ünitesi olarak veya da dışında
baca pompa istasyonu olarak.
• Büyük hazne hacmi (255/400 l)
• Opsiyonel baca uzatması sayesinde esnek takma olanağı
• Korozyona dayanıklı PUR'dan su üstü kaplini sayesinde pompaların
kolay montaj ve bakımı
• Wilo‐Drain MTS 40/21...27 kesme düzenli pompa ile de
Değişiklik yapma hakkı saklıdır
www.wilo.tr 50 Hz EU
2013-12
1/4
Montaj çizimleri: Wilo-DrainLift WS 40-50
Model örneği Wilo-DrainLift WS 50
örn.: WS 50 E/TP 65...
Değişiklik yapma hakkı saklıdır
www.wilo.tr 50 Hz EU
2013-12
2/4
Montaj çizimleri: Wilo-DrainLift WS 40-50
Montaj çizimi Wilo-DrainLift WS 40
Zemin üstü kurulum
7
8
6
10
4
9
3
1
5
2
2
12
11
Değişiklik yapma hakkı saklıdır
www.wilo.tr 50 Hz EU
2013-12
3/4
Montaj çizimleri: Wilo-DrainLift WS 40-50
Montaj çizimi Wilo-DrainLift WS 40
Zemin altına montaj
13
50
8
6
9
Değişiklik yapma hakkı saklıdır
www.wilo.tr 50 Hz EU
2013-12
4/4
Download

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-DrainLift WS 40-50