Evrak Tarih ve Sayısı: 03/09/2014-36296
*BENDZ81R*
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Sayı
Konu
:94979414/302.04.09/
:Tek Ders Sınavı (Mezuniyetine
Tek Dersi Kalanlar)
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA
İlgi :
Türk Dili Bölümü Başkanlığı 02/09/2014 tarihli ve 15649999-302.04.09- 35965 sayılı yazı,
2013-2014 Öğretim Yılı yaz okulunu başka üniversitelerden alarak tek derse kalan
öğrencilerin Türk Dili sınavı 05 Eylül 2014 Cuma günü saat 14.00'te Esentepe Kampüsü Fen
Edebiyat Fakültesi yeni binada yapılacak olup öğrencilerin belirtilen gün ve saatte Fen
Edebiyat Fakültesi yeni bina Z - 09 nolu derslikte hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınav
tarihinin Tek ders sınavına girecek öğrencilere duyurulması hususunda bilgilerinizi ve
gereğini rica ederim.
Doç.Dr. Yılmaz UYAROĞLU
Dekan Yardımcısı
EK :
İlgi Yazı (2 sayfa)
DAĞITIM
Bölüm Başkanlıkları
Yazı İşleri Birimi Mühendislik Fakültesi Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan
/ SAKARYA
Tel:264 295 5454 Faks:264 295 5454
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :www.mf.sakarya.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BEK4Z6TT*
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Türk Dili Bölüm Başkanlığı
Sayı
Konu
:15649999/302.04.09/
:Tek Ders Sınavı (Mezuniyetine
Tek Dersi Kalanlar)
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
İlgi :
22.07.2014 tarih ve 45571424/302.04.09/31211 sayılı üniversite senato yazısı
İlgi yazı gereği 2013-2014 Öğretim Yılı yaz okulunu başka üniversitelerden alarak tek
derse kalan öğrencilerin Türk Dili sınavı 05 Eylül 2014 Cuma günü saat 14.00'te Esentepe
Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi yeni binada yapılacaktır. Sınav tarihinin Tek ders sınavına
girecek öğrencilere duyurulması, öğrencilerin belirtilen gün ve saatte Fen Edebiyat Fakültesi
yeni bina Z - 09 nolu derslikte hazır bulunmaları gerekmektedir.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Okutman İshak AKDEMİR
Bölüm Başkanı V.
DAĞITIM
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
Dekanlığına
Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
Hukuk Fakültesi Dekanlığına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanlığına
İlahiyat Fakültesi Dekanlığına
İletişim Fakültesi Dekanlığına
İşletme Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Teknoloji Fakültesi Dekanlığına
Tıp Fakültesi Dekanlığına
Akyazı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Arifiye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Ferizli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Geyve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Hendek Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Türk Dili Bölüm Başkanlığı Sakarya Üniversitesi Rektörlük Türk Dili Bölümü Esentepe Kampüsü
/ 54187 SAKARYA
Tel:0264 295 5477 Faks:264 295 6684
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :www.td.sakarya.edu.tr
*BEK4Z6TT*
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Türk Dili Bölüm Başkanlığı
Karasu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğüne
Kırkpınar Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Pamukova Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Sakarya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Sapanca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne
Türk Dili Bölüm Başkanlığı Sakarya Üniversitesi Rektörlük Türk Dili Bölümü Esentepe Kampüsü
/ 54187 SAKARYA
Tel:0264 295 5477 Faks:264 295 6684
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :www.td.sakarya.edu.tr
Download

Türk Dili - TekDersSinavı - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği