KONGRE KAYIT
ÇALIŞTAY KONUSU
Erken Kayıt *
30 Ocak 2015
Öncesi
İndirimli Kayıt
15 Nisan 2015
Öncesi
Normal Kayıt
15 Nisan 2015
Sonrası
20 TL
35 TL
50 TL
25 TL
50 TL
80 TL
Öğretim Elemanları
ve Diğer Kuruluşlar
70 TL
90 TL
140 TL
Günübirlik Kayıt**
-
-
90 TL
Lisans Öğrencileri
Yüksek Lisans /
Doktora /
Uzmanlık
Öğrencileri
* Özetleri kabul edilmiş yazarlar 15 Nisan 2015 öncesi kayıt yaptırmaları
durumunda Erken kayıt ücreti ödeyecektir.
** Günübirlik kayıt sadece kongre sırasında kabul edilecektir.
• Bu çalıştayın konusu “Aşı Geliştirme Hattı” olup
modern aşı biliminde aşı geliştirme sırasında hangi
aşamalardan geçildiği hakkında uluslararası ve ulusal
bilim insanlarından çeşitli eğitimler alınacaktır.
• Çalıştay kapsamında A.B.D., İngiltere, Danimarka
ve Türkiye’de aşı üzerine çalışma yapan Enstitü,
Üniversite ve Şirketlerden davetli konuşmacılar
sunum yapacaktır.
• Ayrıca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Aşı Geliştirme
Merkezinde aşı geliştirmede kullanılan yöntemler
gösterilecektir.
DAVETLİ KONUŞMACILAR
Prof. Dr. Adrian HILL
• Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü
Müdürü
• Oxford Üniversitesi, Klinik Aşı Bilimi Ve
Tropikal Hastalıklar Merkezi Başkanı
Prof. Peter Lawætz ANDERSEN
• Danimarka
Kopenhag
Üniversitesi,
İmmunoloji Bölümü Öğretim Üyesi
• Danimarka Statens Serum Enstitüsü, Aşı
Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkan
Yardımcısı
ÇALIŞTAY KAYIT
Tüm Katılımcılar *
Erken Kayıt *
30 Ocak
2015 Öncesi
İndirimli Kayıt
15 Nisan 2015
Öncesi
Normal Kayıt
15 Nisan
2015 Sonrası
50 TL
70 TL
110 TL
KONGRE SUNUM BAŞLIKLARI
Kongre sırasında sözlü sunumlar aşağıdaki başlıklarda
yapılabilecektir. Farklı başlıklar için kongre sekretaryası
ile bağlantıya geçiniz.
Prof. Philip Louis FELGNER
• University of California, Irvine, Protein
Microarray Laboratuvarı Başkanı
• Antigen Discovery Şirketi Kurucusu
* Çalıştay için sınırlı sayıda kayıt alınacaktır.
KONAKLAMA
Konaklama Merkezi Seçenekleri
Ege Üniversitesi Konuk Evi - Telefon: 0(232) 388 1447
ODA TİPİ
Kamu Personeli
Diğer
Tek Kişilik Oda
60 TL
70 TL
Çift Kişilik Oda
110 TL
130 TL
Anemon Ege Sağlık - Telefon: 0(232) 373 4862
ODA TİPİ
Fiyat (Gün)
Tek Kişilik Oda
85 USD (ABD Doları)
Çift Kişilik Oda
105 USD (ABD Doları)
Detaylı Bilgi İçin ABK 2015 Web Sitesini Ziyaret Ediniz.
www.abk2015.ege.edu.tr
1. Aşı adayı antijen keşfi ve tasarlanması
2. İnsanlarda görülen enfeksiyöz ajanlara karşı
geliştirilen aşılar
3. Veteriner Aşılar
4. Kanser aşıları
5. Diğer aşılar (immünolojik, nörolojik v.b. hastalıklara
karşı)
6. Aşı immunolojisi
7. Aşı çalışmalarında kullanılan hayvan modelleri
8. Vektör, adjuvant ve immunomodülatörler
9. Üretim ve imalat
10.Klinik araştırma (Epidemiyolojik çalışmalar, aşı
uygulama yolları, aşıların koruyuculuğu ve güvenliği)
11.İmmunüzasyon programı, finans ve ekonomi
politikaları
12. Zirai aşılar
Prof. Dr. Selim BADUR
• İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Viroloji ve
Temel İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı
Vet. Hekim Ahmet GEDİK
• AtaFen Aşı Üretim Tesisleri Kurucusu
ÇALIŞTAY PROGRAMI
Tarih: 28 Nisan 2015, Salı
Yer: 20 Mayıs Amfisi
Konu: Aşı Geliştirme Hattı
08:00-09:00
Kayıt
09:00-09:15
Çalıştay Açılış Konuşması
Konuşmacı: Prof. Dr. A. Yüksel GÜRÜZ
• Aşı Bilimi Derneği Başkanı
• Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Aşı
Geliştirme Merkezi Başkanı
09:15-10:00
10:00-10:45
Ç1: Antigen discovery
“Antijen Keşfi”
Konuşmacı: Prof. Philip Louis FELGNER
• University of California, Irvine Protein
Microarray Laboratuvarı Başkanı
• Antigen Discovery Şirketi Kurucusu
Ç2: Tailoring novel vaccine adjuvants for systemic and local Immune
responses
“Sistemik ve lokal immun yanıtlar için
yeni aşı adjuvanları geliştirilmesi”
Konuşmacı: Prof. Peter L. ANDERSEN
• Danimarka Kopenhag Üniversitesi,
İmmunoloji Bölümü Öğretim Üyesi
• Danimarka Statens Serum Enstitüsü,
Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi
Başkan Yardımcısı
10:45-11:00
Kahve Molası
11:00-11:45
Ç3: Virus-like particles and viral vectors as malaria vaccines
“Virüs benzeli partiküller ve viral
vektörler, Sıtma aşıları için”
Konuşmacı: Prof. Adrian HILL
• Oxford Üniversitesi, Jenner Enstitüsü
Müdürü
• Oxford Üniversitesi, Klinik Aşı Bilimi
Ve Tropikal Hastalıklar Merkezi Başkanı
ÇALIŞTAY PROGRAMI
Tarih: 28 Nisan 2015, Salı
Yer: 20 Mayıs Amfisi
Konu: Aşı Geliştirme Hattı
11:45-12:30
Ç4: Modern Aşı Biliminde Örnek
Model: Hepatit B aşısında gelinen
nokta
Konuşmacı: Prof. Dr. Selim BADUR
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp
Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi, Viroloji ve Temel İmmünoloji
Bilim Dalı Başkanı
KONGRE PROGRAMI
Tarih: 29 Nisan 2015, Çarşamba
Yer: 20 Mayıs Amfisi
Kongre Açılış Konuşması
9:15-10:00
SBO1: Aşı Tasarlanması ve Aşı hedefi
olan enfeksiyon hastalıkları-1
10:00-10:45
Kahve Molası
10:45-11:00
SBO2: Aşı Tasarlanması ve Aşı hedefi
olan enfeksiyon hastalıkları-2
11:00-11:45
SBO3: Veteriner Aşılar
Telefon: 0-232-3904734/4709
Fax: 0-232-3903881347
Email: [email protected]
Resmi web sitesi
www.abk2015.ege.edu.tr
Sponsorlar
Ç5: Aşılama ile uyarılan özgün immun
yanıtın araştırılması
Konuşmacı: Yard. Doç. Dr. Sultan
GÜLCE İZ
• Ege Üniversitesi Biyomühendislik
Bölümü Öğretim Üyesi
• Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Aşı
Geliştirme Merkezi İmmunoloji
Laboratuvarı Sorumlusu
11:45-12:30
SBO4: Diğer Aşılar (Kanser, nörolojik,
immünolojik aşılar)
12:30-14:00
Öğle Arası
14:00-14:45
SBO5: Aşı immünolojisi, vektör, adjuvant immunomodülatörler
14:45-15:00
Kahve Molası
15:00-15:30
Poster Sunumları
Ç6: Türkiye’de GMP ve Avrupa
Standartlarında Veteriner Aşı Üretimi
Konuşmacı: Vet. Hekim Ahmet GEDİK
Ata-Fen Veteriner Aşı Üretim Tesisleri
Kurucusu
15:30-16:15
SBO6: Aşı çalışmalarında kullanılan
hayvan modelleri, Aşı üretimi ve
imalatı
16:15-17:00
SBO7: Klinik araştırmalar ve
İmmunüzasyon programı, finans ve
ekonomi politikaları
19:30
Gala yemeği (Ege Üniversitesi Lokali)
Kahve Molası
Ç7: Aşı Geliştirme Laboratuvarı:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aşı
Geliştirme Merkezi
Konuşmacı: Doç. Dr. Mert DÖŞKAYA
• Aşı Bilimi Derneği Yön. Kurulu Üyesi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Aşı
Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı
16:45-17:30
Tartışma ve Geri Bildirim
17:30-18:00
Kapanış Töreni ve Sertifikaların
Takdimi
18:30-20:00
Açılış Kokteyli
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Parazitoloji Anabilim Dalı,
Aşı Geliştirme Merkezi,
35100, Bornova/İzmir
09:00-09:15
14:00-14:45
15:45-16:45
Doç. Dr. Mert Döşkaya
Kayıt
Öğle Arası
15:30-15:45
Organizasyon Komitesi
08:00-09:00
12:30-14:00
14:45-15:30
ORGANİZASYON
• Ege Üniversitesi
• Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
• TÜBİTAK
Bildiri Özeti Gönderme
• Sözlü ve poster bildiri için özet formları 2015abk@
gmail.com adresine en geç 29 Mart 2015 saat 24:00’e
kadar gönderilmelidir.
• Özetlerin kabul durumu 12 Nisan 2015 tarihinde
başvuruyu yapan yazara e-mail ile bildirilecektir.
• Detaylı bilgi için web sitesini ziyaret ediniz
Burs Başvurusu
Tarih: 30 Nisan 2015, Perşembe
Yer: 20 Mayıs Amfisi
08:00-09:00
Kapanış Töreni ve Katılım Belgelerinin
Takdimi
09:00-
Sosyal Program
• Genç bilim insanlarının Aşı Bilimi Kongresi ve Çalıştay’ına
katılımı için burs desteği verilecektir.
• Burs başvurusu yapan bilim insanının poster/sözlü
sunumu başvurusu bulunmalıdır.
• Başvuru belgeleri 29 Mart 2015 saat 24:00’e kadar
[email protected] adresine gönderilmelidir. Burs
kabul durumu 12 Nisan 2015 tarihinde başvuruyu
yapan yazara e-mail ile bildirilecektir.
• Detaylı bilgi için web sitesini ziyaret ediniz.
Download

kongre kayıt çalıştay konusu davetli konuşmacılar