T.C.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI
TOPLANTI DÖNEMİ
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI GÜNÜ
TOPLANTI SAATİ
BİRLEŞİM
TOPLANTI YERİ
: 23. Dönem
: 15/11/2014
: Cumartesi
: 09.00
: XI.
: İl Özel İdaresi Hizmet Sahasında
Bulunan İl Genel Meclisi Toplantı Salonu.
İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI KASIM AYI
TOPLANTISI XI. BİRLEŞİM GÜNDEMİ
1- Yoklama ve Açılış.
2- İlimiz Aksu İlçesi Karacahisar Köyü sınırları içerisinde bulunan Pınargözü Kaynak
Suyundan 10 lt/sn miktarındaki kısmı içme suyu şişeleme tesislerinde kullanılmak üzere kiraya
verilmiş ve kira süresinin 21.12.2014 tarihide sona erecek olması nedeniyle 10 yıllığına tekrar
kiralanmak istendiği anlaşılmış olup, bu nedenle İlimiz Aksu İlçesi Karacahisar köyünde
Y:338613X4172996 koordinatlarında bulunan Pınargözü kaynak suyundan 10 lt/sn miktarındaki
kaynak suyunun 10 yıllığına yeniden kiraya verilmesi hususunda İl Encümenine yetki verilmesine dair
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli
16.10.2014 tarih ve 11923 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sanayi, Ticaret,
Doğal Kaynaklar ve Avrupa Birliği Komisyonunca ortak hazırlanan 12.11.2014 tarihli raporun
görüşülerek karara bağlanması.
3- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, İlimiz Yenişarbademli İlçesinde bulunan ve İl
Encümeninin 13.02.2002 tarih ve 050 sayılı kararları ile geçici olarak İlçe Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğüne tahsis edilen ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kullanılmayacağı belirtilerek
İlçe Kaymakamlığı adına tahsisi talep edilen eski İlkokul binasının, bahçesinde bulunan otomatik
Meteoroloji istasyonunun korunması şartıyla İlçe Kaymakamlığına 15 yıl süre ile tahsis edilmesi
hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler
Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 07.11.2014 tarih ve 13048 sayılı teklifi ile ilgili olarak
Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca ortak hazırlanan
13.11.2014 tarihli raporun görüşülerek karara bağlanması.
4- Bir bölümü Isparta, bir bölümü Afyonkarahisar İl Özel İdarelerine ait olup, Keçiborlu,
Uluborlu, Senirkent ve Yalvaç karayolunu Dinar ve Çay karayoluna bağlayan İleydağı-Ergenli Köyleri
arasındaki yolun; Mevsimlik işçilerin geliş-gidişi, tarımsal mahsulün nakliyesi ve söz konusu
güzergahdaki ulaşım için önem arzetmekte olup, mevcut durumuyla yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle
yolun standardının yükseltilmesi amacıyla Karayolları yol ağına alınması için gerekli girişimlerin
yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Kadir HEYBELİ ve Recai KİRİŞ tarafından İl Genel
Meclis Başkanlığına sunulan 03.11.2014 tarihli önerge ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık
Komisyonunca hazırlanan 13.11.2014 tarihli raporun görüşülerek karara bağlanması.
5- İl Özel İdaresi 2014 yılı bütçesinin 44.32.33.00.00/07.2.4.01/5/06.1.4.01 Taşıt Alımı
tertibine ambulans alımı için 50.000.00 TL ödeneğin konulduğu, ancak mevcut ödenek ile ambulans
alımının yapılamayacağı, bu nedenle ilimizde her türlü sağlık hizmetlerinde kullanmak üzere binek
otomobil alınmasına dair İl Sağlık Müdürlüğünün Valilik Makamınca havaleli 07.11.2014 tarih ve
6011413 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca
ortak hazırlanan 13.11.2014 tarihli raporun görüşülerek karara bağlanması.
6- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 13, 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanıp, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler
Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 28.10.2014 tarih ve 12479 sayılı teklifi ekinde sunulan İl
Özel İdaresi 2015 Yılı Performans Programı Tasarısının müzakeresi.
7- Ülkemizin en büyük ikinci tatlı su kaynağı olup, İlimiz sınırları içerisinde bulunan Eğirdir
Gölünde 12 adet Su Ürünleri Kooperatifine kayıtlı 504 ruhsatlı tekne ve 1033 ruhsatlı balıkçının
bulunduğu, tarihsel açıdan bakıldığında Eğirdir Gölünün iç sularda avcılık açısından lokomotif bir göl
konumunda bulunduğu, yıllara göre üretim miktarlarına bakıldığında bu miktarlar her geçen gün
azalmakta ve buradan geçimini sağlayan balıkçıların ekonomik açıdan sıkıntı yaşadıkları gözlenmekte
olup, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ülkemizdeki iç sularda balıklandırma çalışmalarının
yapıldığı, ancak mevzuat gereğince ticari avcılığın yapıldığı yerlerde aşılama çalışmalarının
yapılmadığı, Eğirdir Gölünde bu güne kadar yapılan balıklandırma çalışmalarının İlçede bulunan Su
Ürünleri Araştırma İstasyonu tarafından yapıldığı, kampus alanları içerisinde yapılan kerevit
kuluçkahanesi nedeniyle balık üretiminin yapılamadığı, ülkemizde sadece 4 merkezdeki kurum alt
yapısının larva üretimi açısından yeterli olduğu, ancak üretilen larvaların göle erken salınması
nedeniyle yaşama imkanı olmadığı gibi diğer balık ve canlılara yem olmaktan öteye gidemediği, bu
nedenle Eğirdir Gölünde balık popülasyonunu olumlu yönde etkileyerek balıkçılıkla geçinen
hemşerilerimizin ekonomik refah düzeyinin artırılması amacıyla İlimiz Büyük Gökçeli Köyü
Kavakdibi mevkiinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait araziler üzerinde doğal ortamı
bozmadan balık havuzları inşa ederek Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü bünyesinde bir
üretim projesi hazırlanması ve projenin desteklenme hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa BAŞ
ve Mehmet SERT tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 13.10.2014 tarihli önerge ile ilgili
olarak Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sanayi Ticaret, Doğal
Kaynaklar ve Avrupa Birliği Komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun okunarak,
konunun karara bağlanması.
8- İlimiz Ş.Karaağaç İlçesi Çaltı Köyü İçme suyu şebekesinin 1969 yılında yapıldığı,
dolayısıyla içme suyu borularının eskiyip yıprandığı, su kaçırdığı, vanalarının çürüdüğü, su kaybının
meydana geldiği, bu nedenle içme suyu hattının yenilenmesi hususunda İl Genel Meclis Üyeleri
Mehmet ÇOŞKUN, Galip AKYOL ve Hüseyin YILDIRIM tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına
sunulan 13.10.2014 tarihli önerge ile ilgili olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe
Komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
9- İlimiz Sütçüler İlçesi Beydilli Köyünün eski Beydilli Köyüne 12 km. uzaklıkta olduğu ve
yolun köy halkınca açıldığı, daha sonra Valiliğimiz ile diğer kurumlarca yapılan destek sonucu yolun
kullanılabilir bir duruma getirildiği, otantik görünümü ile turistlerin çokça uğradığı bir kültür köyü
olduğu, ayrıca Kesme, Çukurca ve diğer civar köyler ile İlçeye ulaşımın çok kısaldığı, Kesme köyü
Sütçüler arasının 93 km, Çukurca köyü Sütçüler arasının 102 km, olduğu, bu yolun faaliyete
geçirilmesi halinde söz konusu yerleşim yerinin ilçeye mesafesinin 30-40 km.ye düşeceği, diğer
köylerimizin de bu yoldan faydalandığı düşünüldüğünde mesafenin kısalması nedeniyle yöre halkına
ekonomik katkıda bulunacağı, bu nedenle söz konusu yolun İl Özel İdaresi yol ağına alınması
hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa ERENER ve Faik ÇIRAK tarafından İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan 13.10.2014 tarihli önerge ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu,
Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Turizm komisyonunca ortak
hazırlanan 31.10.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
10- İlimiz Aksu İlçesine bağlı Katip köyü içme suyu şebekesinin 40 yıl önce yapıldığı, bu süre
zarfında suyun kaynağından köye geliş hattında ve köyün içerisindeki şebeke hattı ile depo içerisinde
paslanma, delinme, patlama nedeniyle su kaçaklarının oluştuğu, söz konusu eksikliklerin giderilmesi
için içme suyu hattının yenilenmesinin gerektiği, bu nedenle şebekenin yapılması veya 2015 yılı
bütçesine alınması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet YALÇIN ve Mehmet KAYA
tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 13.10.2014 tarihli önerge ile ilgili olarak Çevre ve
Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun
okunarak, konunun karara bağlanması.
11- İlimiz Aksu İlçesine Bağlı Yaka Köyü Tepe Mahallesinde kanalizasyonun bulunmadığı,
mahallede oturan vatandaşların kanalizasyonlarını evlerinin önüne kazdıkları kuyulara akıtmakta
olduğu, bu kuyulardan kanalizasyon sularının zamanla sızma ve taşma yaparak yollara ve evlerin
önüne aktığı ve köylünün sağlığını olumsuz yönde etkilediği, bu mağduriyetin giderilmesi için Yaka
Köyü Tepe Mahallesine kanalizasyon sistemi yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet
YALÇIN ve Mehmet KAYA tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 13.10.2014 tarihli
önerge ile ilgili olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca ortak hazırlanan
24.10.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
12- 944 nüfusu ve 400 haneden ibaret olan İlimiz Yalvaç İlçesi Kuyucak Köyü halkının
geçimini üzüm yetiştiriciliğinden sağladığı,bu nedenle köyde üzüm yetiştiriciliğini teşvik etmek
amacıyla %50 İl Özel İdaresi destekli proje hazırlanarak, Kuyucak köyüne üzüm fidanı desteği
yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri İrfan KORKMAZ ve M. Hakan YURTTADUR
tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 13.10.2014 tarihli önerge ile ilgili olarak Tarım ve
Kırsal Kalkınma Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014 tarihli
raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
13- 944 nüfusu ve 400 haneden ibaret olan İlimiz Yalvaç İlçesi Kuyucak beldesi 6360 sayılı
yasa gereğince tüzel kişiliği kaldırılarak köye dönüştürülmüş olup, köyün içme suyu ishale hattının
aspest boru ile döşeli olduğu, söz konusu içme suyu ishale hattının yenilenmesi hususunda İl Genel
Meclis Üyeleri İrfan KORKMAZ ve M. Hakan YURTTADUR tarafından İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan 13.10.2014 tarihli önerge ile ilgili olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve
Bütçe Komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara
bağlanması.
14- İlimiz Yalvaç İlçesi Ayvalı köyü içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kovalı Dere ishale
hattının yaklaşık 40 yıl önce yapılmış olduğu ve içme suyu akışının düzenli bulunmadığı, ayrıca köy
içi içme suyu şebeke hattının da çok eski olduğu, bu nedenle içme suyu ishale hattı ve köy içi içme
suyu şebekesinin yenilenmesi hususunda İl Genel Meclis Üyeleri İrfan KORKMAZ ve M. Hakan
YURTTADUR tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 13.10.2014 tarihli önerge ile ilgili
olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014
tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
15- Aralık ayı toplantı tarih ve saatinin tespiti.
Ali BOLAT
İl Genel Meclis Başkanı
Download

1- Yoklama ve Açılış. 2- İlimiz Aksu İlçesi Karacahisar Köyü sınırları