PETTKİM P
PETROKİMYA
A HOLD
DİNG A
A.Ş. 1 OC
CAK 20114 ‐ 30 EEYLÜL 2
2014 ARA DÖNEM
M FAALİY
YET RAP
PORU İÇİNDEKİLER SAYFA PETKİM HAKKINDA .......................................................................................................................... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÖZGEÇMİŞLERİ ............................................................................... 3 ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI: ........................................................................................ 7 ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ ........................................ 8 YATIRIM FAALİYETLERİ .................................................................................................................... 9 İŞLETME FAALİYETLERİ .................................................................................................................... 9 ÜST YÖNETİM .................................................................................................................................. 9 PERSONEL HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER ................................................................................................................................. 10 YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR .......................................................................... 10 TEMEL GÖSTERGELER ve RASYOLAR ............................................................................................. 11 KAR DAĞITIM POLİTİKASI .............................................................................................................. 11 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ....................................................................................................... 12 ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ............................................................................................... 12 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU ....................................................................... 12 DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ..................................... 15 DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER ................................................................................................. 15 DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER: ...................................................................................... 20 YATIRIMCI BİLGİLERİ ...................................................................................................................... 20 DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: ...................................................... 20 2
PETKİM HAKKINDA Ülkemizin tek entegre petrokimya tesisine sahip olan Petkim, 50'yi aşan petrokimyasal ürün yelpazesiyle bugün sanayimizin vazgeçilmez bir hammadde üreticisi durumundadır. Petkim'in ürettiği petrokimyasal ürünler; inşaat, tarım, otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj, tekstil sektörlerinin önemli girdileridir. Ayrıca, ilaç, boya, deterjan, kozmetik gibi birçok sanayi için girdi üretilmektedir. Petkim; yılda 3 milyon ton brüt üretim kapasitesinin yanında insana saygılı, çevreye duyarlı üretim teknolojisiyle, kültürel, sosyal, ekonomik yaşamımıza yaptığı katkılarla yurdumuzun gurur kaynağı olmaya ve ülke ekonomisine değer katmaya devam etmektedir. Şirketimizin merkez adres ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir: Petkim Petrokimya Holding A.Ş. PK.12 35800 Aliağa‐İzmir/Türkiye Tel : 90 (232) 616 32 40 90 (232) 616 32 40 (10 Hat) 616 12 40 (8 Hat) Faks : 90 (232) 616 12 48 616 14 39 ‐ 616 24 90 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÖZGEÇMİŞLERİ YÖNETİM KURULU Vagif ALİYEV Yönetim Kurulu Başkanı David MAMMADOV Yönetim Kurulu Üyesi Kenan YAVUZ Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman GASIMOV Yönetim Kurulu Üyesi Farrukh GASSIMOV Yönetim Kurulu Üyesi Hayati ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Muammer TÜRKER Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) İlhami ÖZŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Hulusi KILIÇ Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Yönetim Kurulu Üyeleri Yetki ve Sınırı Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri; Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket esas sözleşmesi’nin 16’ncı maddesinde belirtilen yetkilere haizdir. 3
Yönetim Kurulu Üyeliklerindeki Değişiklikler 29.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Şirket esas sözleşmesinin 11.maddesi gereğince; A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen: Sn. Mehmet Hayati ÖZTÜRK, SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş. (temsilcisi Sn. Farrukh GASSIMOV), Sn. Kenan YAVUZ, Bağımsız üye olarak Sn. Hulusi KILIÇ, B grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen: Sn. David MAMMADOV, Sn. Süleyman GASIMOV, SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. (temsilcisi Sn. VagifALIYEV),Bağımsız üye olarak Sn. İlhami ÖZŞAHİN, C grubu pay sahibinin aday gösterdiği Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (Temsilcisi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı Sn. Muammer TÜRKER'in), Üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri Vagif ALİYEV – Yönetim Kurulu Başkanı 1959 doğumlu Vagif ALİYEV, 1981 yılında Azerbaycan İnşaat Enstitüsü Hidrolik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1981 yılından beri iş hayatında birçok görevi başarıyla yürüten ALİYEV, iş hayatına 1981 yılında Hazar denizi Petrol ve Gaz Üretim Birliği, Azer Deniz Petrol İnşaat Tröstü, 3 numaralı İnşaat ve Montaj bölümünde mühendis olarak başlamıştır. ALİYEV, 2005 yılından beri Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi, Sermayeler İdaresi Müdürlüğü’nü ve aynı zamanda 2008 yılından beri Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmekte ve Ekim 2009’dan bu yana Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Vagif ALIYEV bağımsız üye değildir. Vagif ALIYEV, son beş yılda ve halen şirket yönetim kurulunda görev almaktadır. İngilizce, Rusça, Türkçe, Azerice, Gürcüce bilen Vagif ALIYEV evli ve 2 çocuk babasıdır. David MAMMADOV‐ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 1955 yılında doğan David MAMMADOV, 1980 yılında M. Azizbeyov Petrol ve Kimya Enstitüsü, Petrol ve Gazın Kimyasal Teknolojisi Fakültesi’nden Kimya Mühendisi olarak mezun olmuştur. İş hayatına 1976 yılında Bakü Petrol Rafinerisi’nde Operatör olarak başlayan MAMMADOV, 2005 yılından beri Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi’nin rafineri Başkan Yardımcılığını, aynı zamanda 2008 yılından beri Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmekte ve Nisan 2012’den bu yana Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yapmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan David MAMMADOV bağımsız üye değildir. David MAMMADOV, son beş yılda ve halen şirket yönetim kurulunda görev almaktadır. İngilizce, Rusça ve Türkçe bilen David MAMMADOV evli ve 2 çocuk babasıdır. Muammer TÜRKER –Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 1963 yılında Kırıkkale’de doğan Muammer TÜRKER, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1986 yılında mezun olmuştur. Orta, Bulanık Kaymakamlıkları, Muş Vali Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nde şube müdürlüğü ve daire başkanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü yapmıştır. 22 Aralık 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Hakkâri valiliğine atanmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 27 Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan atama kararı ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olarak atanmıştır. 4
Farrukh GASSIMOV – Yönetim Kurulu Üyesi 1959 yılında Bakü Azerbaycan’da doğan Farrukh GASSIMOV, 1981 yılında Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 1985 yılında Moskova Kamu ve Hukuk Enstitüsü’nde Doktora eğitimini tamamlamıştır. 1985 – 1991 yılları arasında Bakü Kamu İdaresi ve Politik Bilimler Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi ve Doçent olarak görev yapan GASSIMOV, 2006 yılından beri SOCAR Hukuk Departmanı Başkan Yardımcılığı ve aynı zamanda 2009 yılından beri Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Kenan YAVUZ – Yönetim Kurulu Üyesi 1959 yılında Bayburt’ta doğan Kenan YAVUZ, 1981 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nü (MBA) 1984 yılında bitiren YAVUZ, iş hayatına 1985 yılında Koç Holding ile Magneti Marelli Ortaklığı’ndaki MAKO’da başlamıştır. 2004 yılına kadar finansman, muhasebe, satış, pazarlama, ihracat, ithalat, maliyet, bütçe, stratejik planlama, yatırım, yönetim, bilgi sistemleri gibi faaliyet konularında Şirket’in yöneticilik görevini yürüten Yavuz, 1998‐2000 yıllarında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ikinci MBA eğitimini tamamlamıştır. 2003‐2004 döneminde, özelleştirme süreci sona eren Bursa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de (Bursagaz) Denetim Kurulu Üyeliği’ne, Haziran 2004’de Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, Mayıs 2004’de ise Genel Müdürlük görevine atanan Yavuz, 30 Mayıs 2008 tarihinde Petkim’in özelleştirilmesinin ardından Petkim Genel Müdürlüğü görevine devam etmiştir. 23 Ekim 2009 tarihinde Petkim Yönetim Kurulu Üyeliğine, 9 Kasım 2009 tarihi itibarıyla SOCAR&Turcas Enerji AŞ’nin (STEAŞ) Grup Üst Yöneticiliğine (CEO) atanan Yavuz, mevcut görevlerinin yanı sıra 4 Eylül 2010 tarihinde, SOCAR&Turcas Grup Şirketleri Başkanlığına atanmıştır. SOCAR&Turcas Enerji A.Ş şirketinin 1 Ocak 2012 tarihindeki yeniden yapılanması ve ticari unvanının SOCAR Turkey Enerji A.Ş olarak değişmesinin ardından, SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) olan Kenan YAVUZ, 2009 yılından bu yana Petkim’de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 12 Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) 2009‐2011 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Kenan YAVUZ, halen Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) ve Enerji Verimliliği Derneği’nin (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası sözlü ve basılı basın ve yayın organlarında çok sayıda röportajı ve makaleleri yayınlanmıştır. İngilizce bilen Kenan Yavuz, evli ve iki çocuk babasıdır. Hulusi KILIÇ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 1956 yılında Reşadiye’de (Tokat) doğan Hulusi KILIÇ, Reşadiye Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Aynı bölümde master yapan KILIÇ, Strazburg Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuş, 1975 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlamıştır. Dışişleri Bakanlığı’nda ve Yurtdışında Türkiye’nin Temsilciliklerinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2000‐2005 yılları arasında T.C. Halep Başkonsolosu olarak görev yapan Hulusi Kılıç, 2005'de Balkan Ülkeleri Dairesi'nde Daire Başkanı, 2005'de Dışişleri Bakanlığında Protokol Genel Müdür Yardımcılığı'nda Elçi sıfatıyla Genel Müdür Yardımcısı ve Haziran 2008 ‐ Eylül 2012 arasında Azerbaycan Nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmıştır. Büyükelçi Hulusi KILIÇ, Ekim 2012 itibariyle Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. “Türkiye ile Yunanistan Arasında İmzalanan İkili Anlaşmalar, Önemli Belgeler ve Bildiriler (Ekim 1992)” ve “Cumhuriyet Döneminde Türkiye ile Yunanistan Arasında İmzalanan İkili Anlaşmalar Önemli Belgeler ve Bildiriler (Ekim 2000)” adlı 5
eserleri yayınlanan Hulusi KILIÇ’ın Azerbaycan Devlet (Dostluk ) Nişanı (Eylül 2012) bulunmaktadır. Fransızca ve İngilizce bilen Hulusi KILIÇ, evli ve iki çocuk babasıdır. Hulusi KILIÇ, 17.12.2012 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiş ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. İlhami ÖZŞAHİN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 1950 yılında Kastamonu’da doğan İlhami ÖZŞAHİN, ilköğrenimini Kastamonu Araç İlçesi Köse Köyü’nde, orta ve lise öğrenimini ise İstanbul’da tamamlamıştır. İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Elektrik Bölümünden 1975 yılında mezun olduktan sonra, iş hayatına 1976 yılı başında Türkiye Elektrik Kurumu’nun Adapazarı Yük Tevzi Merkezinde elektrik mühendisi olarak başlamış ve görevine mühendis ve mesul mühendis olarak 1984 yılına kadar devam etmiştir. 1984 yılından itibaren, TEK Türkiye Elektrik Kurumu Yük Tevzi Daire Başkanlığı’nda sırasıyla; Başmühendis, İşletme Müdür Yardımcısı, İşletme Müdürü ve Merkez İşletme Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş, 1995 yılında ise TEK Yük Tevzi Daire Başkanlığı görevine getirilmiştir. Bu görevi 2000 yılına kadar devam etmiştir.2002 yılı ortasına kadar müşavir olarak çalışan ÖZŞAHİN 2002‐2003 yıllarında EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda Enerji Uzmanı olarak çalışmıştır. 2003 yılı Haziran başında da TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Özşahin 2009 yılı Nisan ayında kendi isteği ile emekli olmuştur. Daire Başkanlığı süresi içerisinde Yük Tevzi Daire Başkanlığı görevine ek olarak bir müddet Çevre Dairesi Başkanlığı ile Fen Tetkik ve Verimlilik Dairesi Başkanlıklarını da beraber yürütmüştür olup yine TEİAŞ Genel Müdürlüğü döneminde bir müddet EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne de vekâlet etmiştir. Görev yaptığı bu süre içerisinde sırasıyla TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne ait Kara Elmas Elektrik Dağıtım Şirketi, ELTEM‐TEK, Kamu İşletmeleri Birliği, Kamu İş Verenler Sendikası Yönetim Kurulu Üyeliği ile Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyeliğinde bulunmuştur. Çalışma süresi içerisinde Enerji Planlaması ile ilgili olarak Japonya’da, Enerji Yönetimi konularında ise İngiltere ve ABD’de eğitimler almış olup çok sayıda uluslararası toplantı ve konferanslarda da yer almıştır. Türkiye Elektrik Sistemi’nin 2002 yılından sonraki yeni elektrik piyasası kanunu çerçevesinde yeniden yapılanmasında, liberal elektrik piyasasının oluşumunda, Türkiye Elektrik Sistemi’nin Avrupa Elektrik Sistemi’ne ve çevre ülkelerle olan enerji iş birlikteliklerinde ve enterkoneksiyonlarının planlanması ve yapımında etkin görevlerde bulunmuştur. 2010 yılından itibaren serbest olarak çalışan Özşahin evli ve üç çocuk babası olup 13.04.2012 tarihinden beri PETKİM Yönetim Kurulu üyeliğini yapmaktadır. İlhami Özşahin, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Mehmet Hayati ÖZTÜRK – Yönetim Kurulu Üyesi 1952 yılında Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde doğan M. Hayati ÖZTÜRK, 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 1977 yılında Petkim’in Yarımca kompleksinde Proje Mühendisi olarak göreve başlayan ÖZTÜRK, Teknik Kontrol Müdürlüğü’nde Şef ve Başmühendis; Ar‐Ge Müdür Yardımcılığı ve Grup Müdürlüğü görevlerini sürdürmüştür. 2001 yılında Petkim Petrokimya Holding A.Ş’nin Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen ve Genel Müdür olana dek bu görevini sürdüren M. Hayati ÖZTÜRK, şirketin Ar‐Ge, Finans, Proje, Yatırım, Planlama, Satış ve Pazarlama birimlerinin tüm iş akışlarının sorumluluğunu üstlenmiştir. 8 Ocak 2010 ilâ 20 Aralık 2012 tarihleri arasında Petkim Genel Müdürlüğü görevini sürdüren 6
ÖZTÜRK, şirket Yönetim Kurulu’nun 18 Aralık 2012 tarihli kararıyla Petkim petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır. İngilizce ve Fransızca bilen M. Hayati ÖZTÜRK, evli ve iki çocuk babasıdır. Süleyman GASIMOV –Yönetim Kurulu Üyesi 26 Aralık 1961 tarihinde Gürcistan’ın Bolnisi ilçesinin Fakhraly köyünde doğan GASİMOV, 1982 yılında Azerbaycan Milli Ekonomi Enstitüsü’nden (şimdiki Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi) ve 2003 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına tabi Kamu Yönetimi Akademisi’nden mezun olmuştur. 1982 ve 1991 yılları arasında petrol ve gaz sektöründe çeşitli görevlerde (muhasebeci, ekonomist, baş muhasebeci vekili ve baş muhasebeci olarak), 1991‐2003 yıllarında Azerineft (Azeri Petrol) Petrol ve Gaz Üretim Departmanı’nın Khazardenizneftgas (Hazar Denizi Petrol ve Gaz) Üretim Birimi, Offshore Petrol ve Gaz Üretim Birimi’nin baş muhasebecisi olarak, 2004‐ 2006 yıllarında, SOCAR’ın Ekonomi ve Muhasebe bölümü müdürü, departman müdür yardımcısı ve departman müdürü olarak çalışmıştır. 2006 yılında ekonomik konulardan sorumlu başkan yardımcısı olan Süleyman GASİMOV, 2006 yılında "Taraggi" (İlerleme) Madalyası ve 2011 yılında "Shohrat"(Şeref) Madalyası almıştır. Ekonomi alanında doktor unvanına sahip olan Sayın GASİMOV’un bilimsel bir çalışmada ve 15'den fazla bilimsel makalede yazısı bulunmaktadır. Sayın GASİMOV Yeni Azerbaycan Partisi üyesidir. Mayıs 2012’den bu yana Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. İngilizce, Rusça ve Azerice bilen Süleyman GASİMOV evli ve iki çocuk babasıdır. ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI: • Kayıtlı Sermaye: Şirketin Kayıtlı Sermayesi 4.000.000.000. (dörtmilyar) Türk Lirasıdır. İş bu sermaye, her birinin nominal değeri 1.‐ (Bir) Kuruş olmak üzere 400.000.000.000 (dörtyüzmilyar) adet paya bölünmüştür. • Çıkarılmış Sermaye: Şirketin çıkarılmış sermayesi; Her birinin nominal değeri 1.‐(Bir) kuruş olan 100.000.000.000 (yüzmilyar) adet paya bölünmüş, 1.000.000.000.‐ (birmilyar) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiştir. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. SERMAYE DURUMU ORTAKLAR ÖDENMİŞ SERMAYE(TL)
% SOCAR TURKEY PETROKİMYA A.Ş. 510.000.000,00
51,0000
SOCAR TURKEY ENERJİ A.Ş. 103.215.681,09
10,3216
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 0,01
0,0001
BİST’TE İŞLEM GÖREN (HALKA AÇIK) 386.784.318,90
38,6784
TOPLAM 1.000.000.000,00
100,0000
7
Petkim’in konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığı ve faaliyet konusu aşağıda belirtilmiştir: BAĞLI ORTAKLIK KURULU OLDUĞU/FAALİYET FAALİYET KONUSU GÖSTERDİĞİ ÜLKE PETLİM LİMANCILIK TİCARET A.Ş. TÜRKİYE LİMANCILIK (“PETLİM”) HİZMETLERİ VERMEK PETKİM GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİPLERİ TABLOSU Gerçek kişi nihai hakim ortağımız bulunmamaktadır. ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ 2014 yılı 3. çeyreğinde, son 3 yıldır ham petrol fiyatlarında devam eden yüksek ve istikrarlı fiyat artışlarının sona erip kademeli olarak düşüşe geçtiği ve buna paralel olarak fiyatlar üzerindeki maliyet yönlü baskıya rağmen, gerek daha güçlü mevsimsel talep artışı gerekse, kısıtlı kapasite kullanımdan kaynaklanan arz kısıtlarının etkisiyle fiyatların, dolayısıyla sektörün kar marjının ciddi iyileşmeler gösterdiği bir dönem olmuştur. Ancak, bu dönem sonunda petrol fiyatlarında ani ve beklenmedik sertlikte bir düşüş başlamıştır. Petrol fiyatlarındaki bu düşüş ve küresel ekonomik büyüme ile ilgili olumsuz algılamalara paralel olarak tüm emtia piyasalarında olduğu gibi petrokimyasal ürün piyasalarında da sert düşüşler başlamış olup bu durumun yılın kalan bölümünde de devam etmesi beklenmektedir. Küresel üreticilerin, fiyatlara destek sağlamak amacıyla, birkaç yıldan bu yana başarılı bir şekilde uygulamakta oldukları kısıtlı kapasite kullanım/düşük hazır stok politikası bu dönemde de devam etmekle birlikte, dönem sonuna gelindiğinde, yukarıda sözü edilen olumsuz piyasa koşullarına karşı tek çare olarak yine aynı yönteme başvurmuş ve dönem sonuna gelindiğinde, bölge ve ürün gruplarına göre değişmekle birlikte, mevcut kapasite kullanımlarda % 5‐10 oranında ilave düşüşlere gidilmiştir. Ürün grupları açısından bakıldığında petrokimyasal ürün fiyatlarında en sert düşüş aromatik grubu ürünlerde gerçekleşmiş olup bu grubu sırasıyla elyaf ve olefin grupları izlemiştir. Polimer ve vinil grubu ürünlerde düşüş çok daha az olup bu seyrin yılsonuna kadar devam etmesi beklenmektedir. 2014 yılı üçüncü çeyreğine, yurtiçi piyasa gelişmeleri açısından bakıldığında, gerek seçim dönemlerinin sona ermesi, gerekse küresel piyasalara paralel mevsimsel talep artışı sonucu başta polimer türde ürünler olmak üzere ürün satış ve fiyatlarında makul düzeyde artışlar gerçekleşmiştir. Ancak, dönemin sonuna gelindiğinde, yukarıda sözü edilen olumsuz küresel piyasa koşullarının etkisine ilaveten, kur ve paritelerde ortaya çıkan olumsuz gelişmelerden en çok etkilenen ülkelerden biri olarak, iç piyasada ciddi talep daralması ve özellikle nakit akış problemleri ortaya çıkmıştır. Öte yandan, ünitelerimizin bakıma alındığı bu dönemin sonunda, meydana gelen kısıtlı hazır stok durumu etkisiyle sözü edilen fiyat düşüşlerinin etkisi bir ölçüde hafifletilmiş olmakla birlikte, sözü edilen olumsuz koşulların yılın son çeyreğinde de kısmen devam etmesi beklenmektedir. 8
YATIRIM FAALİYETLERİ Hakim ortağımız Socar Turkey Enerji A.Ş.’nin iştiraki Star Rafineri A.Ş. tarafından Petkim yarımadasında kurulacak rafineri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Petkim’in %100 iştiraki olan Petlim’in liman yatırımı ile birlikte; rafineri, petrokimya, enerji ve lojistik entegrasyonunun tamamlanması hedefine doğru ilerlenmektedir. Bu entegrasyona yönelik çalışmalar ile birlikte Petkim tarafından enerji verimliliği, ürün çeşitliliğinin artırılması ve kapasite artışına yönelik yatırımlara devam edilmektedir. 2014 YILI YATIRIM HARCAMALARI 2014 yılında gerçekleştirilecek olan yatırımlar; fabrikaların modernizasyon yatırımları, genel iyileştirme yatırımları ile kapasite artışı, teknoloji geliştirme, enerji verimliliği ve çevre yatırımlarıdır. 2014 yılında kapasite artışı yatırımları kapsamında Etilen fabrikasında temel kimyasal hammadde üretim kapasitesini artırmak amacıyla yürütülen Etilen Fabrikası Kapasite Artışı Yatırımı ile etilen üretim kapasitemiz %13 oranında artarak 588.000 ton/yıla çıkacak, etilen üretimimizde enerji ve hammadde birim tüketimleri azalacaktır. 2014 yılında aynı zamanda PTA Fabrikasında yıllık üretim kapasitesini % 50’lik artışla 105.000 ton/yıla çıkaracak olan PTA Fabrikası Kapasite Artışı Projesi yürütülmektedir. 2014 yılı ilk dokuz aylık dönemde kapasite artışı, idame tamamlama, enerji ve üretimde verimlilik artırmaya yönelik yapılan yatırım harcamaları tutarı 148.639.655 TL’dir. Aynı dönem içerisinde Petlim’in yatırım harcamaları tutarı ise 218.688.449 TL’dir. İŞLETME FAALİYETLERİ Üretim ve Satış Miktarları 2014 yılı Eylül sonu itibarı ile 1.816.461 ton brüt üretim gerçekleştirilmiş olup, üretim ve satış miktarları geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırılmalı olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. ÜRETİM (ton) SATIŞ (ton) Kapasite Kullanma Oranı (%) 2014 Eylül Kümüle 1.816.461 1.142.888 74,2 2013 Eylül Kümüle 2.140.569 1.202.388 83,3 ÜST YÖNETİM Mesleki Tecrübesi Genel Müdür Sadettin KORKUT 31 yıl Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler) Genel Müdür Yardımcısı Nihat GÜRBÜZ Rıza BOZOKLAR 31 yıl 22 yıl 9
(Mali) Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza ESMEN 14 yıl (İnsan Kaynakları) Genel Müdür Yardımcısı Natig DAMIROV 11 yıl (Satınalma) Genel Müdür Yardımcısı Ali Ekrem ASLAN 21 yıl (Varlık Yönetimi) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih KARAKAYA 14 yıl (Satış‐Pazarlama) PERSONEL HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER 30 Eylül 2014 itibarı ile personel durumu geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. STATÜ 30.09.2014 30.09.2013 BEYAZ YAKA 507 480 MAVİ YAKA 1.895 1.964 TOPLAM 2.402 2.444 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 27. Maddesi kapsamında; İşyerimizde Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkisi bulunan Petrol‐İş Sendikası’na bağlı İşyeri Baş Temsilcisi ve Temsilcileri bulunmaktadır. Şirketimiz ile Petrol‐İş Sendikası arasında 01.01.2013‐31.12.2014 dönemini kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 24 Ocak 2013 tarihinde başlamış. 15.05.2013 tarihinde Şirketimiz ve Petrol‐İş Sendikası arasında varılan mutabakat sonucu Toplu İş Sözleşmesine göre ücretlere ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için de gerçekleşen enflasyon (tüketici fiyat endeksi) oranında ücret zammı yapılacaktır. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR Mali haklar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme esaslarının belirlendiği Şirket ücretlendirme politikası çerçevesinde belirlenir. Ücretlendirme Politikası’na Şirketin web sitesi www.petkim.com.tr adresinden de erişilebilir. Şirketin herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermesi, kredi kullandırması, lehine kefalet ve benzeri teminatlar vermesi gibi bir durum söz konusu değildir. 10
TEMEL GÖSTERGELER ve RASYOLAR ÖZET BİLANÇO (BİN TL)
30.09.2014
31.12.2013
Dönen Varlıklar
1.532.767
1.700.413
Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özsermaye
Toplam Kaynaklar
1.778.342
3.311.109
1.181.796
466.243
1.663.070
3.311.109
1.545.217
3.245.630
1.219.583
318.542
1.707.505
3.245.630
30.09.2014
1,30
0,81
0,99
31.12.2013
1,39
0,94
0,90
1.1-30.09.2014
1.1-30.09.2013
BİLANÇO ORANLARI
Cari Oran
Likidite Oranı
Borçlanma Oranı
ÖZET GELİR TABLOSU (BİN TL)
Net Satışlar
Brüt Kar
Esas Faaliyet Karı
Net Dönem Karı / Zararı
3.305.998
132.590
2.092
2.565
GELİR TABLOSU ORANLARI
Brüt Kar Marjı (%)
Esas Faaliyet Karı Marjı (%)
Net Dönem Karı Marjı (%)
4,0
0,1
0,1
2.967.034
216.751
62.321
48.597
7,3
2,1
1,6
KAR DAĞITIM POLİTİKASI Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, kâr dağıtım kararında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenleme ve kararları, vergi yasaları ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmesini dikkate alır. Yönetim Kurulu’muzun 25/02/2014 tarih ve 3/10 sayılı kararı ile revize edilen şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Şirket Esas Sözleşmesinin “Kârın Tespiti”, “Yedek Akçe” ve “Karın Ödeme zamanı ve Şekli” adlı 37,38 ve 39. maddelerinde kâr dağıtımı politikası Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. ‐ Bu çerçevede; 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası olarak; Şirket, orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları ile piyasa koşulları ve ekonomideki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak hissedarlarına azami oranda nakit kâr payı dağıtılmasını prensip olarak benimsemiştir. ‐ Şirket Esas Sözleşmesinin 37. maddesine uygun olarak kar payı avansı dağıtabilir. ‐ İlgili tebliğlere uygun olarak dağıtılabilecek kâr oluşması durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirketin yıllık dağıtılabilir kârının %50’sinden az olmamak üzere Yönetim Kurulu’nca alınacak nakit ve/veya pay şeklinde ve/veya taksitle kâr 11
dağıtım kararı, Genel Kurul’un onayına sunulacaktır ve dağıtım yasal süreler içerisinde tamamlanacaktır. ‐ Şirket Esas Sözleşmesine göre birinci temettünün dağıtımından sonra kalandan, dağıtılabilir kârın %0.1’ini geçmemek üzere Genel Kurul tarafından belirlenecek bir miktar, Yönetim Kurulu Üyelerine kâr payı olarak dağıtılır. ‐ Kâr dağıtım politikasının uygulamasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir. ‐ Kâr payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Kâr payı ödemeleri yasal süre içinde gerçekleştirilir. Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK’nın ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket edilir. ‐ Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmayabilir. ‐ Yönetim Kurulu, kâr dağıtımı yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunar. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Petkim 01.01.2014‐30.09.2014 döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarmamıştır. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Sermaye Piyasası Kurulu’nun II‐17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, kamunun aydınlatılmasına yönelik olarak, Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilen " Bilgilendirme Politikası”
28.03.2014 tarihinde yapılan olan 2013 yılı Olağan Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş olup " Bilgilendirme Politikası’na” www.petkim.com.tr adresinden de erişilebilir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Faaliyet Raporunun bir parçası olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu her yıl düzenli olarak güncellenmekte olup, ara dönem finansal raporlarda ise sadece güncellemeler yer almaktadır. Ayrıntılı tüm rapora ayrıca www.petkim.com.tr adresinden ulaşılabilir. Şirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne (İlkeler) uyuma azami özen göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda ise gerekçeleri ve ilkelere uymama nedeniyle oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı alınan önlemleri ilgili bölümlerde açıklamaktadır. Şirket, faaliyet raporu ve internet sitesini İlkeler’e uyum çerçevesinde güncelleyerek paydaşlarının hizmetine sunmakta, pay sahipleri kapsamlı bilgiye Şirket’in internet sitesinden ulaşabilmekte, ayrıca pay sahipleri Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü’ne sorularını yöneltebilmektedirler. Şirket, 2012 yılında 8,72 olan notunu 2013 yılında 8,91’e yükseltmiş, 3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II‐17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumun ölçümlenmesi sonucu notunu 8,97 olarak güncellemiştir. 19.08.2014 tarihinde ise 8.97 olan Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9.01'e yükseltilmiştir. Bu sonuç Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne önemli ölçüde uyum sağladığını ifade etmektedir. Petkim’in güncellenen kurumsal yönetim derecelendirme notu, gerek Yönetim Kurulu’nun gerekse Şirket Üst Yönetimi’nin, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni içselleştirerek son bir yılda uyum ve 12
iyileştirme gerektiren alanlara çözüm üretme konusundaki istekli ve kararlı yaklaşımlarının sonucudur. Sermaye Piyasası Kurulu Yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Şirketimiz esas sözleşme değişikliklerini gerçekleştirmiş ve bu kapsamda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul’da onaylanarak görevlerine başlamışlardır. Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Yönetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren II‐17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komite üyeliklerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. Denetimden Sorumlu Komite Görevi İlhami ÖZŞAHİN Komite Başkanı Muammer TÜRKER Komite Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Görevi Hulusi KILIÇ Komite Başkanı Mehmet Hayati ÖZTÜRK Komite Üyesi Farrukh GASSIMOV Komite Üyesi Kenan YAVUZ Komite Üyesi Mustafa ÇAĞATAY Komite Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Görevi Muammer TÜRKER Komite Başkanı İlhami ÖZŞAHİN Komite Üyesi Süleyman GASIMOV Komite Üyesi Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren II‐17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ")'in 11. maddesi hükümleri doğrultusunda; Şirketimiz organizasyon yapısında İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü adıyla Genel Müdür’e bağlı bir birim mevcut olup, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere, Mustafa Çağatay, İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü olarak atanmıştır. Tebliğ'in 11'nci maddesi hükümlerine uygun olarak yatırımcı ilişkileri bu koordinatörlük vasıtasıyla yürütülecektir. İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü’nün iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir: Mustafa Çağatay (İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü) Tel : 0 232‐ 616 61 27 0 232 ‐ 616 12 40 /2501 13
İlkay ÇETİN ( İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü Yöneticisi ) Tel : 0 232 ‐ 616 61 27 0 232 ‐ 616 12 40 / 4438 İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü Tel : 0 232 ‐616 12 40 / 3444 E‐Mail : [email protected] [email protected] Şirket, Sermaye Piyasası İlkelerini esas tutarak pay sahipleri ile ilişkiler kapsamında aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir : • Sermaye Piyasası Mevzuatı gerekliliklerini yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amaçlı, şirket içi ve dışı gerekli bilgilendirmeleri yaparak ilgili süreçleri takip etmek, iyileştirmeleri yapmak, • Sermaye Piyasası Kuruluşu (SPK), Borsa İstanbul (BİST) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile iletişimi sağlamak, • Mevzuat ve Şirket’in bilgilendirme politikası çerçevesinde, kamuya yapılacak Özel Durum Açıklamalarını düzenlemek, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na iletmek, Şirket Bilgilendirme Politikası ve ilgili mevzuat uyarınca kamuya yapılan açıklamaları takip etmek, • Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ile ilgili iyileştirmeleri yapmak, • Mevzuat ve Şirket’in bilgilendirme politikası çerçevesinde, kamuya yapılacak Özel Durum Açıklamalarını düzenlemek, BİST’e iletmek, • Pay sahiplerine ilişkin kayıtların güncel olarak izlenmesini sağlamak, • Hisse senetleri ile ilgili işlemleri yapmak, • Pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcıları düzenli olarak şirket faaliyetleri, finansal durum ve stratejilere yönelik eşzamanlı, eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirmek, • Şirket hakkında araştırma yapan analistlerin yazılı, sözlü bilgi taleplerini (ticari sır niteliğini taşıyan bilgiler hariç) karşılamak, Şirket’i en iyi şekilde tanıtarak yatırımcılar için hazırlanan raporların doğru ve eksiksiz şekilde hazırlanmasını sağlamak, • Şirket tarafından düzenlenen toplantılar ile yurt içi ve yurt dışı firmalarla yapılan iş birlikleri ile konferans ve toplantılara katılarak yatırımcıları düzenli olarak bilgilendirmek, • Kurumsal internet sitesi (www.petkim.com.tr) içinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünün içeriğini Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamak, bilgileri güncellemek, • Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ile ilgili tüm işlemleri, yürürlükteki mevzuat ve Şirket esas sözleşmesine uygun olarak yürütmek. 14
DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 2013 yılı Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2014 tarihinde saat 13:30’da ALİAĞA ‐ İZMİR'deki Şirket merkezinde yapılmış 31 Mart 2014 tarihinde tescil edilerek 09 Nisan 2014 tarih 8546 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir 2013 Yılı Olağan Genel Kurul’unda: 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2013 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2013 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması, 4. 2013 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II‐19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 7. 2013 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması, 9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Denetçi seçimi, 10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması, 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II‐15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12. Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması, 14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II‐17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi, 16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II‐17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 17. Temenniler ve kapanış. Gündem maddeleri görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. 2013 Yılı Olağan Genel Kurulu’na ait Bilgilendirme Dokümanı, İlan Metni ve Denetçi Raporu kurumsal internet sitemizde (www.petkim.com.tr) yayınlanmaktadır. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER Dönem içerisindeki önemli gelişmeler özel durum açıklaması yapılarak kamuya duyurulmaktadır. 15
03.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız: 21.11.2013 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz; %100 iştirakimiz olan Petlim Limancılık AŞ ("Petlim") ile ilgili olarak, hisse devri de dahil olmak üzere stratejik finansal opsiyonların değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Goldman Sachs International ve SOCAR Turkey Enerji A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. 25.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız: Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirketimizin 2014 faaliyet dönemi denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi adayı olarak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 25.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II‐17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca revize edilen; Şirketimiz Bilgilendirme Politikasının 28.03.2014 tarihinde yapılacak olan 2013 yılı Olağan Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. Revize edilmiş Bilgilendirme Politikasına şirket web sitesinden (www.petkim.com.tr) ulaşılabilir. 03.03.2014 tarihli özel durum açıklamamız: 20.08.2013 tarihinde, Şirketimizin 2013 yılı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu 8,91 olarak kamuya duyurmuştuk. Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate) tarafından, Şirketimizin 3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II‐17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumu ölçümlenmiştir. Kobirate, anılan ilkeler çerçevesinde oluşturduğu yeni metodolojiyi kullanılarak bu kez Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notunu 10 üzerinden 8,97 olarak güncellemiştir. Kobirate tarafından hazırlanan çalışmada Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ana başlıklar itibarıyla; Pay Sahipleri bölümünde 8.94, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünde 9.46, Menfaat Sahipleri bölümünde 9.56 ve Yönetim Kurulu bölümünde 8.40 olarak güncellenmiştir. 28.03.2014 tarihli özel durum açıklamamız: Şirketimizin 28.03.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul'unda alınan önemli kararlar hakkında özet bilgi aşağıda sunulmaktadır: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II‐19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası" Genel Kurul'da onaylandı. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II‐14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2013‐
31.12.2013 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında 48.896.680 TL "Net Dönem Karı" elde etmiştir. SPK'nın II‐19.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde yönetim kurulunun; 44.400.000 TL'si şirketin yasal kayıtlarından hesaplanan 84.412.674,28 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârından, 2.600.000 TL'si ise dağıtılması öngörülen Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak üzere toplam 47.000.000 TL temettünün 01.07.2014 tarihinde dağıtılması, Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum 16
ortaklarımıza, %4.70 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,047 kr brüt=net nakit temettü ödenmesi, diğer hissedarlarımıza %4,70 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,047 kr brüt, 0,03995 kr net nakit temettü ödenmesi kararı Genel Kurul toplantısında onaylandı. 2014 yılı faaliyet dönemi denetimi için Yönetim Kurulu'nun önerdiği Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir (1) yıl süre ile denetçi olarak seçilmesine ilişkin gündem maddesi Genel Kurul'da onaylandı. 28.03.2014 tarihli özel durum açıklamamız: Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin 28 Haziran 2014 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında, Yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımına ilişkin, SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş (Temsilcisi Vagif ALIYEV) Yönetim Kurulu Başkanı David MAMMADOV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Temsilcisi Muammer TÜRKER) Yönetim Kurulu Üyesi –Bağımsız SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş. (Temsilcisi Farrukh GASSIMOV) Yönetim Kurulu Üyesi Kenan YAVUZ Yönetim Kurulu Üyesi İlhami ÖZŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız Süleyman GASIMOV Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi KILIÇ Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız Mehmet Hayati ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine karar verilmiştir. 28.03.2014 tarihli özel durum açıklamamız: 06.03.2014 28/03/2014 tarihinde ALSTOM RENOVABLES ESPANA SLU (Alstom İspanya) ve ALSTOM Power ve Ulaşım A.Ş ' den (Alstom Türkiye) oluşan konsorsiyumla, şirketimize 51 MW kapasiteye sahip Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) kurulması için, temel ve detay mühendislik, ekipman/malzeme tedariki, inşaat ve elektrik işleri, montaj ve devreye alma işlerinin yaklaşık 55 Milyon Euro karşılığında yapılması konusunda sözleşme imzalanmıştır. Bu santralle yaklaşık yıllık 200 GWh elektrik üretilmesi öngörülmektedir. Sözleşme kapsamında RES'in 27 MW'lık ilk fazının 2015 yılında, 24 MW'lık ikinci fazının 2016 yılında devreye alınması planlanmaktadır. Mevcut RES lisansımız 25 MW'lık olup lisansımızın 51 MW olarak tadili için EPDK'dan izin alınacaktır. 17
31.03.2014 tarihli özel durum açıklamamız: 28.03.2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2014 tarihinde tescil edilmiştir. 30.04.2014 tarihli özel durum açıklamamız: Şirketimizin 2014 yılı ilk çeyrek faaliyet sonuçlarına ilişkin basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına şirket web sitesinden (www.petkim.com.tr) ulaşılabilir. 26.05.2014 tarihli özel durum açıklamamız: Şirketimiz tarafından İl Özel İdaresi aleyhine, Buhar Enerji Ltd. Şti.'nin (Buhar Enerji) Şirketimizin de faaliyet gösterdiği bölgede elde ettiği jeotermal kaynaklar ve mineralli sular işletme ruhsatının iptaline ilişkin açılan davada, İzmir 4. İdare mahkemesinin, davanın reddi kararına yapılan temyiz talebimiz, Danıştay 8. Dairesi tarafından kabul edilmiştir. Böylelikle dava konusu ruhsatın iptal edilmesi için açtığımız davada İdare Mahkemesinin aleyhimize verdiği karar Danıştay 8. Dairesi tarafından bozulmuştur. Danıştay 8. Dairesi bozma kararında; ihalenin 5686 sayılı Yasanın 4. maddesi ve ilgili Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesine aykırı olarak yapıldığı ve ayrıca söz konusu ruhsatın Şirketimiz özel güvenlik bölgesini de içine almasına karşın ruhsat sahası belirlenirken Genel Kurmay Başkanlığından izin alınmadığı gerekçeleriyle dava konusu ruhsatın hukuka aykırı olarak verildiğini belirtmiştir. 27.05.2014 tarihli özel durum açıklamamız: Şirketimizin dolaylı ana hissedarı SOCAR Turkey Enerji A.Ş. 'nin ana hissedarı olduğu STAR Rafineri A.Ş. ile yapılan görüşmeler sonucunda, STAR Rafineri A.Ş.'nin Petkim yarımadasında kuracağı STAR Rafinerisinden 20 yıl süreyle, 270.000 ton karışık ksilen ve yıllık yaklaşık 1.600.000 tona kadar nafta alınması yönünde bir sözleşme imzalanmıştır. Nafta fiyatı, sözleşme süresi boyunca Platts tarafından yayınlanan FOB MED spot Nafta fiyatı artı 6 USD olarak, karışık ksilenin fiyatı ICIS'in açıkladığı Spot Rotterdam Paraksilen fiyatı 0,74 sabit katsayı ile çarpılarak belirlenecektir. Bu sözleşme ile ton başına hammadde maliyetimizin 30 USD azalacağı öngörülmektedir. Sözleşmedeki fiyatlar piyasa koşullarına uygun olup, bu sözleşme ile yaratılacak sinerji sonucunda, taşıma, stoklama ve kalite maliyetlerindeki ciddi azalma nedeniyle şirketimize önemli maliyet avantajı sağlanacaktır. 30.05.2014 tarihli özel durum açıklamamız: Şirketimizin dolaylı hakim ortağı SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'nin (STEAŞ) iştiraki olan STAR Rafineri A.Ş.'nin (STAR) Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa Kompleksi sınırları içerisinde sürdürdüğü STAR Rafineri projesinin dış kaynak ihtiyacı olan 3.290.000.000 USD'lik proje finansmanı kredisinin temini için yerel ve uluslararası 23 ihracat kredi kuruluşu, ticari banka ve kalkınma bankası ile gerekli kredi sözleşmelerinin imzalandığı bilgisi STEAŞ tarafından şirketimize bildirilmiştir. STAR Rafineri A.Ş.'nin kullanacağı toplam kredinin 2.690.000.000 USD'lik kısmının ilk 4 yılı geri ödemesiz toplam 18 yıl vadeyle, geri kalan 600.000.000 USD'lik kısmın ise ilk 4 yılı geri ödemesiz toplam 15 yıl vadeyle temin edildiği öğrenilmiştir. 18
18.07.2014 tarihli özel durum açıklamamız: Petlim Limancılık A.Ş. ile ilgili olarak Goldman Sachs International ("GSI" ve, iştirakleri ile birlikte "GS") ve SOCAR Turkey Enerji A.Ş.("STEAŞ") ile yaptığımız görüşmeler hakkındaki 3 Şubat 2014 tarihli özel durum açıklamamızı takiben, Şirketimiz ve STEAŞ, %100 iştirakimiz olan Petlim Limancılık A.Ş. de sahip olduğumuz hisselerin devri hususunda GS'a münhasıran müzakere hakkı tanımıştır. Tasarlanan işlem, Petlim hisselerinin %30'unun, 250 milyon Amerikan Doları bedel ile GS'a satılmasını içermektedir. Ayrıca, yapılacak sözleşmede GS'ın ilgili yatırımdan zarar görmesini engellemek adına STEAS tarafından kendisine ilgili hisseleri satma hakkının da ("put option") da tanınması beklenmektedir. Mevcut durumda GS, henüz imza işlemi tamamlanmamış olan tasarlanmış bu işleme ilişkin Şirketimiz ile münhasıran görüşme hakkına haizdir. Bahsi geçen münhasırlık yetkisi haricinde, ilgili hisse devir işlemine ilişkin tarafları bağlayıcı herhangi bir anlaşma akdedilmemiştir. Öngörülen hisse devir işleminin tamamlanması, alışılagelmiş şekilde, hukuki inceleme sürecinin kabul edilebilir şekilde tamamlanmasına, nihai sözleşmeler üzerinde anlaşılmasına, dahili ve harici gerekli olan tüm izinlerin STEAŞ, şirketimiz ve GS tarafından alınmasına ve pazar koşullarında herhangi bir olumsuz değişimin yaşanmamasına bağlıdır.
23.07.2014 tarihli özel durum açıklamamız: Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirilmesi kapsamında, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile 23.07.2014 tarihinde bir yıl süre ile geçerli olacak sözleşme imzalamış ve konu ile ilgili çalışmalara başlamıştır. 12.08.2014 tarihli özel durum açıklamamız: Şirketimizin 2014 yılı ilk yarı yıl faaliyet sonuçlarına ilişkin basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına şirket web sitesinden (www.petkim.com.tr) ulaşılabilir. 13.08.2014 tarihli özel durum açıklamamız: 24.12 2013 tarihli Özel Durum Açıklamamızda Vergi İdaresi tarafından şirketimize 9.6 milyon TL damga vergisi ve 9.6 milyon TL vergi ziyaı tebliğ edildiği ve söz konusu tebligatlara ilişkin olarak yasal haklarımızın kullanılacağı ifade edilmişti. Bu kapsamda İdareye yaptığımız itirazlar lehimize sonuçlanmış ve söz konusu vergi ve cezaların tümü kaldırılmıştır. 19.08.2014 tarihli özel durum açıklamamız: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate) tarafından yapılan çalışma sonucunda, 8.97 (%89.7) olan Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 19.08.2014 tarihi itibariyle 9.01'e (%90.1) yükseltilmiştir. Kobirate tarafından hazırlanan çalışmada Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ana başlıklar itibarıyla; Pay Sahipleri bölümünde %90.19, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünde %93.67, Menfaat Sahipleri bölümünde %94.95 ve Yönetim Kurulu bölümünde %85.31 olarak güncellenmiştir. 19
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate'in hazırlamış olduğu detaylı rapor ekte yer almaktadır. Ayrıca bu rapora Şirketimizin internet sitesinden (www.petkim.com.tr) ulaşılabilir. 16.09.2014 tarihli özel durum açıklamamız: İlgi:18Temmuz 2014 tarihli açıklamamız. SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II‐15.1) 23üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği güncelleme amacıyla yapılan açıklamadır. İlgi 18.07.2014 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz; Goldman Sachs International ile %100 iştirakimiz olan Petlim Limancılık A.Ş. paylarının devri konusundaki müzakerelerimiz olumlu bir şekilde devam etmektedir. 23.09.2014 tarihli özel durum açıklamamız: Şirketimizin dolaylı hakim ortağı SOCAR Turkey Enerji A.Ş. ile SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'nin %100 iştiraki olan ve Şirketimizin %10,32 payına sahip olan SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş. 22.09.2014 tarihi itibariyle birleşmiştir. DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER: Yoktur. YATIRIMCI BİLGİLERİ Borsa Bilgileri Petkim Petrokimya Holding A:Ş. payları Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) kaydında olup; 1990 yılından bu yana Borsa İstanbul (“BİST”)’da işlem görmektedir. Paylar BİST’te XU30, XU50, XU100 ve XKMYA endekslerinde yer almaktadır. Hisse Bilgileri Halka Açılma Tarihi: 19.06.1990 Hisse Kodu: PETKM (BİST), PETKM.IS (Reuters), PETKM.TI (Bloomberg) 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Petkim Petrokimya Holding hisselerinin %38,68’i BİST’de dolaşımda bulunmaktadır. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: Yoktur. 20
Download

Dosyayı İndir (0,3 Mb) - Petkim PetroKimya Holding A.Ş.