2013-2014 BAHAR DÖNEMİ, KİMYA BÖLÜMÜ BİTİRME SINAV PROGRAMI
(1.HAFTA)
SAAT
09.00 – 10.30
10.35 – 12.05
12.10 – 13.40
13.45 – 15.15
15.20 – 16.50
05 HAZİRAN 2014
PERŞEMBE
Kimya Tarihi
D511
Tekstil Kimyası II
D111
Fizik-II
Grup 2(Kimya)→ D202-D301-D511D516
Elektrokimya II
D301-D511
Afet Kültürü
Kimya Grubu → D301-D511
Surface Analysıs Techniques
Ö.Ü.O
*Her öğrenci ilgili ders için kayıt olduğu gruba ait dersanede sınava girmek zorundadır!!!.
06 HAZİRAN 2014
CUMA
Biyokimya
Prof.Dr.R.Yanardağ
A311-D301-D511-Biyokimya Lab.
Uygulamalı Girişimcilik
Kimya Grubu → D511
Organik Kimya III
O.Ü.O.
Ekonomi
Grup 1(Kimya)→ D111
İş Hukuku
Grup 2(Kimya, DUİM, Çevre) →
D301
Selective Topics in Physical
Chemistry
Ö.Ü.O
Fiziksel Kimyada Seçme Konular
D511
2013-2014 BAHAR DÖNEMİ, KİMYA BÖLÜMÜ BİTİRME SINAV PROGRAMI
(2.HAFTA)
SAAT
09.00 – 10.30
09 HAZİRAN 2014
PAZARTESİ
Genel Kimya II
A311-D301 -D511D111
10 HAZİRAN 2014
SALI
Fiziksel Kimya II
D301-D511
11 HAZİRAN 2014
ÇARŞAMBA
12 HAZİRAN 2014
PERŞEMBE
Fiziksel Kimya Lab. II
D301-D511
13 HAZİRAN 2014
CUMA
Analitik Kimya II
A312-D301-D511
Endüstriyel
Mikrobiyoloji
D301
Organik Lab. Tekniği
D301-D511
Matematik-II
Grup 2(Kimya, Endüstri)
→ D201-D203-D301D511- D512-D513-D514
Bitki Kimyası
D511
Nanokimya
D301
Polimer Kimyası
D-301
Tekstil Boyama
Teknolojisi
D301
Beden Eğitimi-II
D-514
Tüm Gruplar
Güzel Sanatlar-II
D-524
Tüm Gruplar
Toksikoloji ve Hijyen
D301-D511
İlaç Aktif Maddeler
D301-D511
General Chem. II Ö.Ü.O
10.35 – 12.05
Yüzey Analizi Yöntemleri
D301-D511
İş Sağlığı ve Güvenliği
Grup 2(Kimya, Kimya
12.10 – 13.40 Müh., Met. ve Mal.) →
D202-D203-D303
Polymer Chemistry Ö.Ü.O
13.45 – 15.15
Organik Kimya II
A311- D301 -D511-D111
Kolloid Kimyası
D-511
Biyokimya Lab.
A311- D301- D511
Organik Kimya Lab. II
D301-D511-D111
15.20 – 16.50
Kimyacılar İçin Teknik
Resim
Teknik Resim Salonu
Yabancı Dil – II
Kimya Grubu → D301
Bitirme Projesi II
Ö.Ü.O
Şehir ve Kültür-İstanbul
Kimya Grubu → D301
Bitirme Projesi I
Ö.Ü.O
*Her öğrenci ilgili ders için kayıt olduğu gruba ait dersanede sınava girmek zorundadır!!!.
Besin Kimyası II
D111
2013-2014 BAHAR DÖNEMİ, KİMYA BÖLÜMÜ BİTİRME SINAV PROGRAMI
(3.HAFTA)
SAAT
09.00 – 10.30
10.35 – 12.05
12.10 – 13.40
16 HAZİRAN 2014
PAZARTESİ
Anorganik Kimya II
A311-D301-D511
17 HAZİRAN 2014
SALI
Su ve Teknolojisi
D511
Biyokimyada Seçme
Konular
D-111
Biyoteknoloji
D-511
18 HAZİRAN 2014
ÇARŞAMBA
Kimyada Bilgisayar
Uygulamaları
D511
Adli Kimya
D301- D511
Analitik Kimya Lab. II
D301-D511
Endüstriyel Analiz
D301-D511
Bilgi Toplama Ve Değerlendirme
D-111
Organik Sınai Kimya
D511
Genel Kimya Lab. II
A312- D301-D511
Koordinasyon Kimyası
D-511
13.45 – 15.15
Organic Industrial Chem.
Ö.Ü.O.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II
15.20 – 16.50
Kimya Grubu → D301-D511D111
Kompozit Malzemeler
D-511
Türk Dili-II
Kimya Grubu → D301-D511
*Her öğrenci ilgili ders için kayıt olduğu gruba ait dersanede sınava girmek zorundadır!!!.
2013-2014 BAHAR DÖNEMİ, KİMYA BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
(1.HAFTA)
SAAT
26 HAZ RAN 2014
PER EMBE
09.00 – 10.30
Kimya Tarihi
D511
10.35 – 12.05
Tekstil Kimyası II
D111
12.10 – 13.40
13.45 – 15.15
15.20 – 16.50
Fizik-II
Grup 2(Kimya)→ D202-D301-D511D516
Elektrokimya II
D301
Afet Kültürü
Kimya Grubu → D301-D511
Surface Analysıs Techniques
Ö.Ü.O
*Her öğrenci ilgili ders için kayıt olduğu gruba ait dersanede sınava girmek zorundadır!!!.
27 HAZ RAN 2014
CUMA
Biyokimya
Prof.Dr.R.Yanardağ
D301-D511
Uygulamalı Girişimcilik
Kimya Grubu → D511
Organik Kimya III
O.Ü.O.
Ekonomi
Grup 1(Kimya)→ D111
İş Hukuku
Grup 2(Kimya, DUİM, Çevre) →
D301
Selective Topics in Physical
Chemistry
Ö.Ü.O
Fiziksel Kimyada Seçme Konular
D511
2013-2014 BAHAR DÖNEMİ, KİMYA BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
(2.HAFTA)
SAAT
09.00 – 10.30
30 HAZ RAN 2014
PAZARTES
01 TEMMUZ 2014
SALI
Genel Kimya II
D301 -D511
Fiziksel Kimya II
D301
02 TEMMUZ 2014
ÇAR AMBA
İlaç Aktif Maddeler
D301
03 TEMMUZ 2014
PER EMBE
04 TEMMUZ 2014
CUMA
Fiziksel Kimya Lab. II
D301
Analitik Kimya II
D301-D511
General Chem. II Ö.Ü.O
10.35 – 12.05
12.10 – 13.40
13.45 – 15.15
15.20 – 16.50
Yüzey Analizi Yöntemleri Endüstriyel Mikrobiyoloji
D301
D301
İş Sağlığı ve Güvenliği
Grup 2(Kimya, Kimya
Müh., Met. ve Mal.) →
D202-D203-D303
Organik Kimya II
D301 -D511
Kimyacılar İçin Teknik
Resim
Teknik Resim Salonu
Nanokimya
D301
Organik Lab. Tekniği
D301
Polimer Kimyası
D-301
Matematik-II
Grup 2(Kimya, Endüstri) →
D201-D203-D301-D511D512-D513-D514
Tekstil Boyama Teknolojisi
D301
Polymer Chemistry
Ö.Ü.O
Kolloid Kimyası
D-511
Yabancı Dil – II
Kimya Grubu → D301
Biyokimya Lab.
D301- D511
Bitirme Projesi II
Ö.Ü.O
Organik Kimya Lab. II
D301
Şehir ve Kültür-İstanbul
Kimya Grubu → D301
Bitirme Projesi I
Ö.Ü.O
*Her öğrenci ilgili ders için kayıt olduğu gruba ait dersanede sınava girmek zorundadır!!!.
Bitki Kimyası
D511
Beden Eğitimi-II
D-514
Tüm Gruplar
Güzel Sanatlar-II
D-524
Tüm Gruplar
Toksikoloji ve Hijyen
D301
Besin Kimyası II
D111
2013-2014 BAHAR DÖNEMİ, KİMYA BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
(3.HAFTA)
SAAT
09.00 – 10.30
10.35 – 12.05
12.10 – 13.40
07 TEMMUZ 2014
PAZARTES
08 TEMMUZ 2014
SALI
09 TEMMUZ 2014
ÇAR AMBA
Su ve Teknolojisi
D511
Biyoteknoloji
D-511
Kimyada Bilgisayar
Uygulamaları
D511
Adli Kimya
D301
Analitik Kimya Lab. II
D301
Endüstriyel Analiz
D301
Bilgi Toplama Ve Değerlendirme
D-111
Organik Sınai Kimya
D511
Genel Kimya Lab. II
D301-D511
Koordinasyon Kimyası
D-511
Anorganik Kimya II
D301-D511
Biyokimyada Seçme
Konular
D-111
13.45 – 15.15
Organic Industrial Chem.
Ö.Ü.O.
15.20 – 16.50
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II
Kimya Grubu → D301-D511D111
Kompozit Malzemeler
D-511
Türk Dili-II
Kimya Grubu → D301-D511
*Her öğrenci ilgili ders için kayıt olduğu gruba ait dersanede sınava girmek zorundadır!!!.
Download

2013-2014, Bahar, bitirme sınav prog.