TİCARET SİCİL BİLGİLERİ
Şirketin Unvanı
: Anadolu Cam Sanayii A.Ş
Kuruluş Tarihi
: 1969
Şirket Merkezi
: İstanbul
Adresi
: İş Kuleleri Kule - 3 Kat : 18 - 20 4.Levent/İstanbul
Telefon No
: 0 212 350 50 50
Kayıtlı Olduğu Sicil
: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Sicil No
: 103040 / 049276
Vergi Dairesi
: Büyük Mükellefler V.D.
Vergi No
: 068 006 2336
Mersis No:
:0-0680-0623-3600015
Download

ticaret sicil bilgileri