Sayfa 1
Teknik Bilgi Sayfası
Ürün No. 2705-2709
Aidol Venti-Decklack
Đç ve dış uygulamalar için, benzol esaslı organik
bileşimler içermeyen, solvent bazlı örtücü boya
Kullanım alanları
Ürünün teknik verileri
Özellikle pencere ve dış kapılar
gibi boyut hassas ahşap elemanlar
için olup, diğer tüm iç ve dış ahşaplarda da kullanılabilen örtücü
boyadır.
Yoğunluk:
Viskozite:
Parlaklık:
Bağlayıcı Madde:
Tutuşma sıcaklığı:
Ambalaj:
Renk:
Özellikler
Aidol Venti-Decklack uzun yağ
molekülleri içeren alkid reçineli bir
örtücü boyadır. Üstün dolgu özelliğine sahiptir, hava şartlarına karşı
mükemmel bir koruma sağlar.
Elastiktir ve kolay uygulanır.
Çalışma Talimatları
Fırça veya rulo ile uygulanabilir.
Kullanıma hazır halde ambalajlanmıştır. Đlk kattan önce mevcut
eski boyalar vb. kazınmalıdır veya
zımparalanmalıdır. Varsa ahşap
üzerindeki reçineler tinerle yıkanmalıdır. Boyanacak yüzey kuru
(max. nem oranı %12) ve temiz
olmalıdır. Dış mekan uygulamalarında Đğne yapraklı ağaçlardan
mamul ahşaplarda önce bir ön
koruma malzemesi (emprenye,
örn. Impraegniergrund GN) kullanılmalıdır. Merbau, Iroko, Meşe,
Meranti gibi kusmaya eğilimli gözenekli ağaçlarda Venti-Decklack
öncesi Isoliegrund veya
Universalgrund ile ilk kat uygulanmalıdır. Fırça ile lif yönünde atılan
ilk katın kurumasından sonra
(~24saat) ikinci kat atılmalıdır.
20°C’de yak. 1,1 g/cm³
~ 800mPa s
ipeksi parlak
Alkid reçinesi kombinasyonları
47°C
Teneke 0,75l, 2,5l
2705 weiß
2709 Sonderfarbtöne (özel renk, en
az 5 ltr)
Pencerelerde uygulama en az üç
kat olmalıdır. Katlar arasında hafif
bir zımpara yapılması tavsiye edilir. Uygulama öncesi teneke iyice
karıştırılmalıdır.
Uyarılar
Aidol Venti-Decklack uygulamadan
önce küçük denemelerle renk tonu
ve alt yüzeye uyum kontrol edilmelidir. Kuruma için havalandırma
olmasına dikkat edilmelidir. Silikon
v.b. yalıtım malzemeleri boyanın
tam kurumasından sonra uygulanmalıdır. Özel renk taleplerinde
uygulama öncesi renk tonu uyumu
mutlaka test edilmelidir. Hazırlanmış özel tonlarda renk uyuşmazlığı
olması durumunda firmamız mutlaka önceden haberdar edilmelidir.
Tüketim
Toplamda yaklaşık 9 m²/lt.
Teknik Bilgi Sayfası / 2705-9-TM-11-06.doc
Kuruma
20°C sıcaklıkta ve 65% ba ğıl nem
oranında:
Tozlanma kuruluğu: ~ 4saat
Tutulabilir kuruluk: ~6 saat
Boyanabilir kuruluk: ~24 saat
Yüksek nem oranında veya düşük
sıcaklıklarda bu değerler yükselecektir.
Đnceltme
Aidol Venti Decklack kullanıma
hazırdır ve inceltilmesine gerek
yoktur.
Depolama
Kapalı orijinal ambalajında, kuru ve
dondan korunmuş ortamlarda en
az 2 yıl.
Sayfa 2
Araçlar ve Temizlik
Güvenlik
Çevre
Aletler uygulama sonrası hemen
tinerle yıkanmalıdır. Temizlik atıkları ilgili yönetmeliklere göre imha
edilmelidir.
Yanıcı madde!
Akarsulara, toprağa ve kanalizasyon sistemlerine karıştırılmamalıdır
Geri Dönüşüm
Büyük miktarda atıklar orijinal ambalajında, geçerli yönetmeliklere
göre imha edilmelidir. Boş ambalajlar geri dönüşüm sistemlerine
verilmelidir.
VOC Đçeriği
EU tarafından belirlenen sınır değerler: (Kat.A/d): 400 g/l (2007).
Bu üründe mevcut değer: 399 g/l
Emniyet Tedbirleri:
Çocuklardan uzak tutunuz.
Çalışma esnasında yemeyiniz,
içmeyiniz ve sigara kullanmayınız.
Gıda ve içecek maddelerine yaklaştırmayınız.
Çalışma esnasında ve sonrasında
yeterli havalandırma sağlayınız.
Buharını solumayınız.
Gözle temas durumunda derhal
bol suyla yıkayınız.
Yutma durumunda kişiyi kusturmaya çalışmayınız, ürün etiketi ile
derhal en yakın sağlık kuruluşuna
başvurunuz.
Alerjik reaksiyonlara yol açabilen
2-Butanonoxim maddesi içerir.
Đşbu teknik bilgi sayfası, kendi üretim
alanımızda yapılan uygulama ve en
son teknolojik gelişmelere dayanarak
hazırlanmıştır. Ürünümüzün doğru
olarak uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Her durumda genel satış
şartlarımız geçerlidir. Bu teknik bilgi
sayfası daha önce yayınlanan bilgi
sayfalarını geçersiz kılar.
WGK 2
GefStoffV: -/GGVSE/ADR: -/-
Remmers Yapı Malzemeleri San. Ve Tic.
Ltd. Şti.
Tel: +90 (0) 216 463 30 36
Fax: +90(0) 216 463 30 37
www.remmers.com.tr
Teknik Bilgi Sayfası / 2705-9-TM-11-06.doc
Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel.: 05432/83-0 Fax: 05432/3985
www.remmers.de
Download

Teknik Föy için tıklayınız.