2014–2015
ÖĞRETİM YILI
AÇIKÖĞRETİM
FAKÜLTESİ
DÖNEMLİK – KREDİLİ
UZAKTAN EĞİTİM
PROGRAMLARI
PROGRAM KILAVUZU
i
İ
Ç
İ
N
D
E
K
İ
L
E
R
İçindekiler
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DÖNEMLİK – KREDİLİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI PROGRAM KILAVUZU............ 1 I . Uzaktan Eğitim Programları ........................................................................................................................................... 1 1. Bilgi Yönetimi Ön Lisans Programı .......................................................................................................................... 1 2. Coğrafi Bilgi Sistemleri Ön Lisans Programı ............................................................................................................ 1 3. Eczane Hizmetleri Ön Lisans Programı ................................................................................................................... 1 4. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Ön Lisans Programı ............................................................................................... 2 5. Kimya Teknolojisi Ön Lisans Programı .................................................................................................................... 2 6. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ön Lisans Programı ........................................................................................................ 2 7. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Programı ................................................................................................... 2 II . Dersler ............................................................................................................................................................................ 3 1. Ödevi Olan Dersler .................................................................................................................................................. 3 1.1. Bilgi Yönetimi Ön Lisans Programı Bireysel ve Ekip Ödevleri ....................................................................................... 3 3.1. Bilgi Yönetimi Hizmet Siteleri ......................................................................................................................................... 4 4.1. 4.2. Ödev Gönderme ............................................................................................................................................................ 6 Ödev Notlarının Görüntülenmesi ................................................................................................................................... 6 2. Ödevi Olmayan Dersler ............................................................................................................................................ 3 3. Başarı Notunun Hesabı ............................................................................................................................................ 3 III . Öğretim Malzemeleri ...................................................................................................................................................... 3 1. Ders Kitapları ........................................................................................................................................................... 3 2. Kullanıcı Adı ve Parola Kartı .................................................................................................................................... 4 3. Program Siteleri ....................................................................................................................................................... 4 4. Kullanılacak Bilgisayarın Özellikleri ......................................................................................................................... 5 5. Oturum Açma ........................................................................................................................................................... 5 6. Program Tanıtımı / Duyurular / e-Destek ................................................................................................................ 5 IV . Öğrenme Ortamları ........................................................................................................................................................ 5 1. e-Kitap ...................................................................................................................................................................... 5 2. e-Ders ...................................................................................................................................................................... 5 3. e-Televizyon ............................................................................................................................................................. 5 4. e-Ödev ..................................................................................................................................................................... 6 5. Eş Zamanlı Dersler .................................................................................................................................................. 6 V . Sınavlar .......................................................................................................................................................................... 7 VI . Stajlar ve Laboratuvar Dersleri ....................................................................................................................................... 7 1. Bilgi Yönetimi Ön Lisans Programı .......................................................................................................................... 7 2. Coğrafi Bilgi Sistemleri Ön Lisans Programı ............................................................................................................ 7 3. Eczane Hizmetleri Ön Lisans Programı ................................................................................................................... 7 4. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Ön Lisans Programı ............................................................................................... 7 5. Kimya Teknolojisi Ön Lisans Programı .................................................................................................................... 7 6. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ön Lisans Programı ........................................................................................................ 7 7. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Programı ................................................................................................... 7 VII . 2014-2015 Öğretim Yılı Akademik Takvimi .................................................................................................................... 7 1. Güz Dönemi ............................................................................................................................................................. 7 2. Bahar Dönemi .......................................................................................................................................................... 8 VIII . İntibak İşlemleri ............................................................................................................................................................. 8 1. Bilgi Yönetimi Önlisans Programı ............................................................................................................................... 9 2. Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans Programı .............................................................................................................. 11 VIII . 2014-2015 Güz Sorumluluk Üniteleri ..................................................................................................................... 13 2014-2015 Güz Dönemi Ödev Tarihleri ............................................................................................................................... 14 1. Bilgi Yönetimi Ön Lisans Programı ........................................................................................................................ 14 2. Coğrafi Bilgi Sistemleri Ön Lisans Programı .......................................................................................................... 15 3. Eczane Hizmetleri Ön Lisans Programı ................................................................................................................. 16 4. Gıda Kalite Kontrolü Ve Analizi Ön Lisans Programı ............................................................................................. 17 5. Kimya Teknolojisi Ön Lisans Programı .................................................................................................................. 18 ii
İ
Ç
İ
N
D
E
K
İ
L
E
R
6. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Programı ................................................................................................. 19 7. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ön Lisans Programı ...................................................................................................... 20 IX . 2014-2015 Bahar Dönemi Sorumluluk Üniteleri ........................................................................................................... 21 2014-2015 Bahar Dönemi Ödev Tarihleri ............................................................................................................................ 22 1. Bilgi Yönetimi Ön Lisans Programı ........................................................................................................................ 22 2. Coğrafi Bilgi Sistemleri Ön Lisans Programı .......................................................................................................... 23 3. Eczane Hizmetleri Ön Lisans Programı ................................................................................................................. 24 4. Gıda Kalite Kontrolü Ve Analizi Ön Lisans Programı ............................................................................................. 25 5. Kimya Teknolojisi Ön Lisans Programı .................................................................................................................. 26 6. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Programı ................................................................................................. 27 7. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ön Lisans Programı ...................................................................................................... 28 X . Ders Programları ve Ders Kitapları .............................................................................................................................. 29 1. Bilgi Yönetimi Ön Lisans Programı ........................................................................................................................ 29 2. Coğrafi Bilgi Sistemleri Ön Lisans Programı .......................................................................................................... 31 3. Eczane Hizmetleri Ön Lisans Programı ................................................................................................................. 32 4. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Ön Lisans Programı ............................................................................................. 33 5. Kimya Teknolojisi Ön Lisans Programı .................................................................................................................. 34 6. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Programı ................................................................................................. 35 7. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ön Lisans Programı ...................................................................................................... 36 TABLO – 1 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ SORUMLULUK ÜNİTELERİ ....................................................................................... 13 TABLO – 2 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ SORUMLULUK ÜNİTELERİ ................................................................................. 22 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteşeri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği……………………40
iii
P
R
O
G
R
A
M
K
I
L
A
V
U
Z
U
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DÖNEMLİK –
KREDİLİ UZAKTAN EĞİTİM
PROGRAMLARI PROGRAM KILAVUZU
yöntemleri izleyerek bilgi teknolojileri alanındaki bilgiyi ve
kişisel bilgisayar kullanma yetisini doğrulayan, bütün
dünyada tanınmış bir sertifika programıdır. Bilgi Yönetimi
önlisans programı öğrencileri ECDL sertifikası alabilecek
bilgi ve beceriye sahip olacak şekilde öğrenim
görmektedirler.
Program “bilgi çalışanı” olarak nitelendirilen, bilgisayarla
ileri düzeyde tanışık orta kademe işgücü yetiştirmeye
yöneliktir. Mezun olan öğrenciler " Bilgi Yönetimi Meslek
Elemanı " unvanı alarak, kamu ve özel sektöre ait
işletmelerin birçok departmanında ara eleman olarak
çalışabilmektedir.
I . Uzaktan Eğitim Programları
Türkiye’de uzaktan eğitim alanında diplomaya yönelik
olarak 2001-2002 öğretim yılında açılan ilk ön lisans
programı olan Bilgi Yönetimi Ön Lisans Programı ile
birlikte, ilk kez 2009-2010 öğretim yılında öğrenci alan
Uzaktan Eğitim Programları (http://ue.anadolu.edu.tr),
İnternete dayalı olarak yürütülen yedi Ön Lisans
programından oluşmaktadır.
• Bilgi Yönetimi Ön Lisans Programı,
• Coğrafi Bilgi Sistemleri Ön Lisans Programı,
• Eczane Hizmetleri Ön Lisans Programı,
• Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Ön Lisans Programı,
• Kimya Teknolojisi Ön Lisans Programı,
• Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ön Lisans Programı,
• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Programı.
Her program 100 öğrenci kontenjanıyla sınırlandırılmıştır.
Programlar, diğer AÖF programları gibi uzaktan eğitimle
yürütülmekte, ancak diğerlerinden farklı olarak, temel
eğitim İnternete dayalı olarak yapılmaktadır.
Bilgi Yönetimi Ön Lisans programı diğerlerinden farklı
olarak Batı Avrupa Programlarının içerisinde de yer
almakta
dolayısıyla
yurtdışında
bulunan
Türk
vatandaşlarına da bu eğitim olanağı tanınmaktadır.
Not: Bu programlara yeni kayıt yapılmamaktadır.
2. Coğrafi Bilgi Sistemleri Ön Lisans Programı
Programın amacı, kamu ve özel kuruluşlara, karar verme
sürecinde etkin olan coğrafi bilgi teknolojileri konusunda ve
mekânsal veri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve
tekniklerine vakıf; analitik düşünme, sorun çözme ve karar
verme yetenekleri ile donanmış elemanlar yetiştirmektir.
Program, çalışma alanının tüm teorik ve pratik öğretilerini
kapsamayı ve öğrencilerine, Uzaktan Algılama ve Coğrafi
Bilgi Sistemleri alanlarının birinde uzmanlaşma şansını
vermeyi, öğrencilerini o alanda araştırma yapma yeteneği
ile donatmayı amaçlar.
Bu programı tamamlayan mezunlar; kamu ve özel
sektördeki kurum ve kuruluşların ve özellikle yerel
yönetimlerin öncelikle mekânsal veri üreten ve işleyen
birimlerinde, ülkemizde çok sayıda kamu kurum ve
kuruluşlarında oluşturulmaya başlanan Coğrafi Bilgi
Sistemleri birimlerinde ve bilgi işlem birimlerinde çalışma
olanağına sahip olabilirler.
Ayrıca programı tamamlayanlar 2 yıllık Ön Lisans mezunu
statüsünde olacaklarından örgün ve açıköğretim sistemine
göre öğretim yapan lisans programlarına dikey geçiş
yapabileceklerdir.
1. Bilgi Yönetimi Ön Lisans Programı
Programın amacı, öğrencilerine; işletmelerde güncel
yazılımları etkin ve verimli kullanma becerisi kazandırmak,
Bilgi Yönetimi kavramları ve deneyimini kazandırmak,
internet ortamında kurumsal iletişim ve birlikte çalışma
deneyimi kazandırmak, internet ortamında girişim ve
yönetim için gerekli deneyimleri kazandırmak olarak
özetlenebilir.
Öğrencilerin büro yazılımlarında uzmanlaşmalarını uzaktan
öğretim yöntemleriyle sağlayabilmek için internete dayalı
derslerden
yararlanılmaktadır.
Böylece
öğrenciler
kendilerine gönderilen yazılı ve çokluortama dayalı
kaynakların yanı sıra danışmanları tarafından internet
üzerinden yönlendirilebilmekte, konuyu öğrenmelerini ve
pekiştirmelerini sağlayacak anlatımlara, örneklere,
alıştırmalara ve deneme sınavlarına internet üzerinden
erişebilmektedirler.
Günümüzde büro yazılımları alanında yaygın olarak MS
Office yazılımı kullanılmaktadır. MS Office kullanıcılarının,
alandaki bilgi ve becerilerini belgelemek için sertifika sahibi
olması önem taşımaktadır. Avrupa Bilgisayar Yetkinlik
Sertifikası (ECDL), dünya çapında aynı talimatları ve
3. Eczane Hizmetleri Ön Lisans Programı
Programın amacı, ülkemiz insanına hizmet eden
eczanelerimizin ve ilaç sektörümüzün ihtiyaç duyduğu ara
elamanları tamamen bilimsel bir ortamda eğitmek, gerekli
bilgi ve donanıma sahip mesleki becerileri kazanmış olan
elemanlar yetiştirmektir. Halen bu sektörde çalışan ancak
alanında akademik bir eğitim almamış yaklaşık 40.000
civarında personel mevcuttur.
Program, uzaktan öğretim yoluyla bu kişilere ulaşarak bilgi
gereksinimlerini gidermenin yanı sıra gençlerimize eğitim
ve iş olanağı yaratıp daha kaliteli, daha bilimsel ve daha iyi
koşullarda yetişmiş elemanlarla ilacın tedavi sürecine ve
1
P
R
O
G
R
A
M
K
I
L
A
V
U
Z
U
tüketimine olanak sağlamayı ve ülkemizdeki bu boşluğu
doldurmayı amaçlamaktadır.
Bu programı tamamlayan mezunlar; kamu sektöründeki
eczanelerde ve serbest eczanelerde, ilaç depolarında, ilaç
sektörünün çeşitli birimlerinde çalışma olanağına sahip
olabilirler.
Ayrıca programı tamamlayanlar 2 yıllık Ön Lisans mezunu
statüsünde olacaklarından örgün lisans programlarına
dikey geçiş yapabileceklerdir.
üretim sürecinde kalite kontrol çalışmaları ve kimyasal
analizler yapılması gerekmektedir.
Program, kimyasal analiz laboratuvarlarına yetişmiş ara
eleman sağlamayı amaçlamakta olup öğrencilere teorik
dersleri uzaktan öğretim yoluyla, uygulamalı dersleri ise
Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Laboratuvarlarında yılın belli bir döneminde (örgün program
dönem arasında ve yaz aylarında) vermeyi planlamaktadır.
Ayrıca kimya konusuna ilgi duyanlara temel bir kimya
eğitimi olanağı sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu programdan mezun olanlar; kamu ve özel sektördeki
kurum ve kuruluşların kalite kontrol ve kimyasal analiz
laboratuvarlarında çalışma olanağına sahip olabilirler.
Ayrıca programı tamamlayanlar 2 yıllık Ön Lisans mezunu
statüsünde olacaklarından örgün ve açıköğretim sistemine
göre öğretim yapan lisans programlarına dikey geçiş
yapabileceklerdir.
4.
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Ön Lisans
Programı
Programın amacı, Gıda kontrolörü/gıda denetçisine gıda ve
gıda ile temas eden madde ve malzemelerin hijyenik
kontrol işlemlerinde yardımcı olmak üzere yapılması
gereken işleri ve gıda güvenliğini bilen, tüketici sağlığını
düşünen, teknik bilgi ve becerilerine sahip ara elemanlar
yetiştirmektir.
Gıda Güvenliği ve Kontrol Sistemi içerisinde Gıdalarda
Mikrobiyolojik Kriterlerini ve Uygulamalarını bilen yardımcı
personel ihtiyacı karşılanmış olacaktır.
Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve
malzemeleri üreten ve satan işyerlerinin, asgari teknik ve
hijyenik şartları ile bu yerlerde üretilen ve satılan gıda
maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve
malzemelerin mevzuata uygunluğunun tespitini, numune
alma işlemi ile başlayan ve o partinin istenilen özelliklere
uygunluğunu kontrol etmek için yapılan işlemlerin tümünü
yapabilecek elemanlar yetiştirmektir.
Program, uzaktan öğretim yoluyla bu kişilere ulaşarak bilgi
gereksinimlerini gidermeyi ve ayrıca gıda güvenliği ve
kalitesi konusuna ilgi duyanlara gerekli eğitim olanağını
sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu programı tamamlayan mezunlar; kamu ve özel
sektördeki kurum ve kuruluşların gıda güvenliğinin ve
kalitesinin temini için gıda ve gıda ile temasta bulunan
madde ve malzemelerin birincil üretim aşaması dâhil olmak
üzere üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında asgari teknik
ve hijyenik şartları gözeterek, gıda denetim ve kontrol
hizmetlerini yürütebilirler. Kamu ve özel sektördeki kurum
ve kuruluşlarda gıdaların mikrobiyolojik analizi ile ilgili
laboratuvarlarda çalışma olanağına sahip olabilirler.
Ayrıca programı tamamlayanlar 2 yıllık Ön Lisans mezunu
statüsünde olacaklarından örgün lisans programlarına
dikey geçiş yapabileceklerdir.
6. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ön Lisans Programı
Bu program; Gıda, ilaç ve kozmetik endüstrisinde ekonomik
değeri olan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin biyolojik, ekolojik,
genetik ve sistematik özellikleri, kültüre alınması, doğadan
toplanması ve korunması, kimyasal içerikleri ve analiz
yöntemleri, temin edilmesi, üretimleri ve kalite kontrolleri,
kullanım alanları ve etiği konusunda bilgileri disiplinler arası
ve akademik bir anlayış içerisinde alarak temel bilgi
düzeyine sahip olan yardımcı teknik personelin
yetiştirilmesini amaçlamaktadır.
Bu programdan mezun olanlar; Tıbbi bitkiler ithal ve ihraç eden
firmalar, bitkisel ilaç imal eden laboratuvarlar, bu bitkilerin
yetiştiriciliği yada toplayıcılık faaliyetlerinde bulunan sektörler,
tıbbi bitki drogları üreten ve satışını yapan işyerleri, aktarlar,
güzellik salonları, bitkisel ilaç yapan ve satan eczaneler,
aromaterapi merkezleri, parfümeri ve kozmetik sanayinin yanı
sıra Tarım, Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili
kuruluşlar, narkotik bitkiler ve bitkisel kökenli kaçakçılıkla ilgili
kriminoloji ve adli tıp laboratuvarları, gümrüklerde ithal ve ihraç
bitkisel ürünlerin kontrolleri, üniversitelerin ilgili bölümlerinde
yer alan herbaryum ve bitki laboratuvarlarında yardımcı teknik
personel olarak istihdam edilebilirler. Bunun yanı sıra
öğrendikleri bilgilerin ışığı altında bu alanda faaliyet gösteren iş
alanları kurabilirler.
Ayrıca programı tamamlayanlar 2 yıllık Ön Lisans mezunu
statüsünde olacaklarından örgün ve açıköğretim sistemine
göre öğretim yapan lisans programlarına dikey geçiş
yapabileceklerdir.
5. Kimya Teknolojisi Ön Lisans Programı
Programın amacı, temel kimya bilgisine sahip, kimyasal
analizler yapmaya yeterli bilgi ve beceriyle donatılmış
elemanlar yetiştirmektir. Günümüz işletmeleri, ürettikleri
malların veya verdikleri hizmetlerin belli kaliteye sahip ve
standartlara uygun olmaları konusunda artan taleplerle
karşılaşmaktadır. Bu nedenle birçok malın ve hizmetin
7. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Programı
Programın amacı, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve
tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak,
hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan ve doğruluk,
netlik, tekrarlanabilirlik bakımından uygun sonuçlar
verebilen Tıbbi Laboratuvar Teknikeri yetiştirmektir.
2
P
Tıbbi laboratuvar teknikerleri, hastanelerde, tıp
fakültelerinde, özel tıbbi tahlil laboratuvarlarında, diğer
sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında ve hıfzıssıhha
enstitülerinde çalışabilirler.
Bu programı tamamlayanlar; tıp alanında araştırma ve
geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma
merkezlerinde çalışma olanağına sahip olabilirler.
Ayrıca programı tamamlayanlar 2 yıllık Ön Lisans mezunu
statüsünde olacaklarından örgün lisans programlarına
dikey geçiş yapabileceklerdir.
R
O
G
R
A
M
K
I
L
A
V
U
Z
U
Ödevler yayınlandıktan sonra ekip üyeleri sanal ortamda bir
araya gelerek ekip liderini seçmektedirler. Her ekip üyesi
ekip liderinin yöneticiliğinde kendisine verilen görevi yerine
getirmekle sorumludur. Her ödevde farklı bir öğrenci ekip
liderliği yapmakta, böylelikle öğrencilere hem liderlik hem
de birlikte çalışma konularında deneyim kazandırılmaya
çalışılmaktadır.
2. Ödevi Olmayan Dersler
Ödevi olmayan dersler birinci sınıfta; Temel Bilgi
Teknolojileri I, Temel Bilgi Teknolojileri II, İngilizce I ve
İngilizce II, ikinci sınıfta; Türk Dili I, Türk Dili II, Atatürk
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
II dersleridir.
II . Dersler
Tüm programlarda dersler İnternete dayalı eğitim sistemi ile
yürütüleceğinden, programa alınan öğrencilerin bir kişisel
bilgisayarı kullanma olanağına, yaygın işletim sistemlerini
ve büro yazılımlarını çalıştırabilme gibi temel bilgisayar
kullanım becerilerine sahip olmaları gerekmektedir.
Programdaki derslerin bir bölümüne İnternet üzerinden
katılım olabileceğinden öğrencilerin öğretim süresi boyunca
İnternete erişim olanağı bulunmalıdır.
Derslerde temel eğitim materyali, İnternet üzerinden
yayınlanan derslerin konu anlatımlarıdır. Derslerin
sınavlarında öğrenciler, ders kitabından ve İnternetten
sunulan içerikten sorumludur.
İnternette yayınlanan ders içeriklerini görebilmek için
http://ue.anadolu.edu.tr adresinde önce bölüm seçmek
ardından Dersler bağlantısına tıklayarak ders ve ünite
seçimi yapmak gerekmektedir. Tüm programlarda okutulan
derslere ilişkin ünitelerin İnternetten yayın tarihleri, 20142015 Güz Dönemi’ne İlişkin Ünite Yayınlama ve Ödev
Veriliş Tarihleri başlığı altında verilmiştir.
3.
Başarı Notunun Hesabı
• Her derste bir ara sınav ve dönem sonu sınavı
uygulanmaktadır. Sınavlar çoktan seçmeli test
yönteminin yanı sıra yazılı ya da online sınavlar
şeklinde yapılabilecektir. Sınavlar öğrencilerin
bulunduğu illerde yapılacaktır.
• Başarı notu Ödev verilen derslerde Arasınav (%30),
Ödev (%20), Dönem sonu sınavı (%50); diğer
derslerde Arasınav (%30), Dönem sonu sınavı (%70)
değerlerinin toplamı ile hesaplanacaktır.
• Programda kredili sistem uygulanmaktadır. Bu nedenle
notlar harf notuna dönüştürülecek ve çan eğrisi
uygulanacaktır.
III . Öğretim Malzemeleri
Uzaktan Eğitim Programlarına kayıt yaptıran öğrencilere
basılı malzemeler kargo ile kayıt esnasında bildirdikleri
adreslerine gönderilecektir. Öğretim malzemeleri kutusu
içerisinde ders kitapları, İnternet ortamındaki derslere
girmek amacıyla kullanılacak e-öğrenme kullanıcı adı ve eöğrenme parola kartı bulunmaktadır.
1. Ödevi Olan Dersler
Tüm programlarda birinci ve ikinci sınıftaki YÖK zorunlu
dersler dışındaki her ders için her dönem iki ödev
verilecektir. Böylece öğrenci her hafta sadece bir dersin
ödevinden sorumlu olmaktadır. Ödevler yayınlandıktan
sonra verilen süre içinde hazırlanarak e-ödev sistemi
içerisine yüklenebilmektedir.
Tüm programlarda okutulan derslere ilişkin ödev takvimi,
2014-2015 Güz Dönemi’ne İlişkin Ünite Yayınlama Ve
Ödev Veriliş Tarihleri başlığı altında verilmiştir.
Not: Öğrenciler tekrar ettikleri derslerin ödevlerinden de
sorumlu olduklarından, yeni aldıkları dersin ödevi ile aynı
haftada alttan aldıkları dersin ödevi de yayınlandıysa bu
ödevi de yapmakla yükümlü olacaklardır.
1. Ders Kitapları
Her öğretim yılı başında, üniversite tarafından hazırlanan
ders kitapları program sitelerinden yayınlanmakta, Anadolu
Üniversitesi basımı olmayan kitaplar öğrencilerin
adreslerine gönderilmektedir.
Eczane Hizmetleri, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Kimya
Teknolojisi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Tıbbi Laboratuar
Teknikleri Önlisans Programlarına ait üniversite basımı
kitapların PDF dosyalarına http://ue.anadolu.edu.tr
adresinden
ilgili
programın
sitesine
girilerek
ulaşılabilmektedir.
Bilgi Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans
Programlarında okutulan derslerde kullanılan ve Üniversite
basımı olmayan kitaplar Fakülte kayıtlarındaki adreslerine
kargo ile gönderilecektir.
Programlara 2011-2012 Güz döneminde kayıt yaptırıp o
yılın Bahar döneminde kayıt yeniletmeyen ancak 2014-
1.1. Bilgi Yönetimi Ön Lisans Programı Bireysel ve
Ekip Ödevleri
Birinci sınıf öğrencilerinin tüm ödevleri bireyseldir. İkinci
sınıf öğrencilerine verilen ödevlerin yarısı bireysel, yarısı
ise ekip ödevidir. Öğretim dönemi aşında 2. sınıf öğrencileri
rassal olarak beşer kişilik ekiplere ayrılmakta ve dönem
sonuna kadar aynı ekip arkadaşları ile çalışmaktadırlar.
3
P
R
O
G
R
A
M
K
I
L
A
V
U
Z
U
2015 Güz/Bahar döneminde kayıt yenileten öğrenciler,
bahar dönemine ait İngilizce ders kitabını bağlı oldukları
AÖF bürosundan alabilirler.
Program sitelerinde programlarda yer alan derslerin içerikleri,
ders güncelleme duyuruları ve diğer duyurular, program
kılavuzu, tanıtımı, broşürü, derslere ilişkin ödevler, eş zamanlı
sunulan dersler, e-Destek sistemi, akademik takvim, iletişim
bilgisi ve sitenin kullanımına yönelik yardım yönergesi
bulunmaktadır. Derslerin planlı bir şekilde yürütülebilmesi ve
öğrenci merkezli öğrenmenin sağlanabilmesi açısından
program siteleri öğrencilerin öğrenmelerine destek
sağlamaktadır.
Örnek olarak Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Ön Lisans
Programına tıklandığında aşağıdakine benzer bir siteye
geçiş yapılmış olur.
Ders kitaplarındaki ünitelerin bir bölümü Güz dönemindeki
bir derste, bir bölümü ise Bahar dönemindeki bir başka
derste kullanılmaktadır. Hangi derste hangi ders
kitaplarının kullanılacağı “Ders Programları ve Ders
Kitapları” başlığı altında yer alan tablolarda verilmiştir.
2. Kullanıcı Adı ve Parola Kartı
Öğrenciler İnternet üzerinden yayınlanan derslere
erişebilmek için kendilerine eğitim malzemeleri ile birlikte
gönderilecek e-Öğrenme kullanıcı adı ve e-Öğrenme
parolası bilgilerini kullanacaklardır.
Öğretim malzemeleri kutusunda gönderilen “e-Öğrenme
Kullanıcı Adı” ve “e-Öğrenme Parolası” ile ders içeriklerine
erişebilecek, canlı derslere katılabilecek ve ödevlerini
teslim edebileceklerdir.
Dikkat!
Öğrenciler, kayıt yaptırdıktan sonra
AÖF Bürodan verilen “Başvuru ve Kayıt
Bilgileri” sayfasının altında yer alan
“Anadolu Üniversitesi İnternet
Hizmetleri Kullanıcı Adı” ve “Şifre”sini
http://ogrenci.anadolu.edu.tr ve
http://mail.anadolu.edu.tr sitelerindeki
hizmetlere erişmek için kullanacaklardır.
3.1. Bilgi Yönetimi Hizmet Siteleri
Bilgi Yönetimi Ön Lisans Programında diğer programlardan
farklı olarak, Bilgi Yönetimi İletişim Sunucusu, Anadolu
Yayıncılık A.Ş.’ye ait Web Sitesi, Çalışma Portalı, İletişim
Sunucusu ve Proje Sunucusu olmak üzere beş hizmet
sitesi bulunmaktadır.
Bilgi Yönetimi Önlisans Programı’na kayıt olan her
öğrenciye bilgi yönetimi iletişim sunucusundan bir e-Posta
hesabı açılır. Bu hesabı kullanarak öğrenciler internet
üzerindeki Bilgi Yönetimi Önlisans Programı derslerine
erişim sağladıkları gibi e-Posta ve diğer iletişim
olanaklarından
da
faydalanmaktadırlar
(http://bilgi.anadolu.edu.tr/owa).
Bilgi Yönetimi Önlisans Programı öğrencilerine Anadolu
Yayıncılık A.Ş. (http://www.anayay.net) isimli sanal bir
işletme ortamı sunularak şirket benzetimi yapılmaktadır. Bu
sanal şirketin bir web sitesi yayında olup, Anadolu
Yayıncılık A.Ş. için yürütülen tüm faaliyetler, şirketin
çalışma
portalı
(http://portal.anayay.net)
üzerinde
uygulanmaktadır. Anadolu Yayıncılık A.Ş. iletişim
sunucusu, şirket çalışanlarının aralarında e-Posta alışverişi
için oluşturulmuştur. Bu iletişim sunucusundan Bilgi
Yönetimi öğrencileri doğrudan yararlanmamaktadır. Bazı
ödevlerde ve uygulamalarda, öğrencilerden bu hesapları
kullanmaları istenebilmektedir (http://mail.anayay.net/owa).
3. Program Siteleri
Program sitelerine http://ue.anadolu.edu.tr adresinden
ulaşılabilir. Bu sayfada Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi’nde yürütülmekte olan uzaktan eğitim programlarının
listesi bulunmaktadır. Öğrenciler kayıtlı oldukları uzaktan eğitim
programının bağlantısına tıklamalıdırlar.
4
P
Ayrıca programa kayıtlı öğrencilerin 2. sınıfta alacakları
Planlama ve Denetleme Araçları dersinde kullanılmak
üzere proje yönetimi bağlamında Anadolu Yayıncılık
A.Ş.’de web tabanlı işbirliği, MS Project Server üzerinden
(http://proje.anayay.net/projectserver)
gerçekleştirilerek
öğrencilere, şirketlerdeki proje süreçleri konusunda
deneyim kazandırılması amaçlanmaktadır.
R
O
G
R
A
M
K
I
L
A
V
U
Z
U
sunulmaktadır. Öğrenciler, bu sayede ders notları
çıkarabilmekte ve kitapta aramalar yapabilmektedir.
4. Kullanılacak Bilgisayarın Özellikleri
Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Programlarına kayıtlı
öğrenciler aşağıda önerilen özellikleri barındıran bir
bilgisayara sahip olmalıdırlar.
• 1 GHz 32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemciye sahip PC
önerilmektedir (tek veya çift işlemcili sistem)
• 1 GB veya üstü RAM önerilmektedir.
• 40 GB sabit sürücü ve en az 15 GB kullanılabilir disk
alanı
• DVD-ROM sürücü
• Mikrofon ve ses kartı, hoparlörler ve kulaklık
• Klavye ve Mouse
• İnternet erişimi (ADSL veya 3G bağlantıya sahip)
• Webcam
2. e-Ders
Video görüntüleri eşliğinde ders anlatımları içeren e-Ders
yazılımları ile öğrencilere öğretici ders içeriği sunulmaktadır.
Etkileşim ve canlandırmalarla desteklenen konu
anlatımlarının yanı sıra ders içeriğine uygun geliştirilen
araçlarla, öğrencilerin içerikle olan etkileşimi en üst
düzeyde gerçekleşecek şekilde tasarlanmıştır.
e-Ders içinde yer alan ara sorular, öğrencilerin derse olan
ilgisini canlı tutarken aynı zamanda konu hakkında yeri
geldikçe fikir üretmesini sağlamaktadır. Öğrenciler ayrıca
ünite testleri ile genel olarak kendilerini değerlendirme
imkânı bulurken, alıştırma soruları ile de sınavlara hazırlık
yapabilmektedir.
5. Oturum Açma
Öğrenciler, ilgili program sitesindeki bir derse giriş
yaparken daha önce kendilerine gönderilmiş olan eöğrenme kullanıcı adı ve e-öğrenme parola bilgilerini
kullanırlar.
6. Program Tanıtımı / Duyurular / e-Destek
Her program sitesinde ilgili programa ait genel bir bilgi,
programın amaçları, kontenjanı ve iş olanakları ile ilgili
bilgiler bulunmaktadır.
Ders listelerinin güncellenme bilgileri, eş zamanlı derslerle ilgili
duyurular ya da programın geneline yönelik olarak yapılacak
duyurular her programın kendi sitesinde yapılacaktır.
Programla ilgili teknik sorunlar (oturum açma, derslere
erişim, açılmayan sayfalar, çalışmayan bağlantılar v.b.)
hakkında yardım almak için e-Destek sistemi kullanılabilir.
Bu hizmet ile öğrenciler, günün herhangi bir saatinde
program ile ilgili soru ve sorunlarını sisteme ekleyerek
program sorumlularına iletebilirler. Sorulan tüm sorular ve
bunlara verilmiş olan cevaplar incelenebilir.
IV . Öğrenme Ortamları
3. e-Televizyon
e-Televizyon hizmeti, öğrencilerin derslere ait TV
programlarını bilgisayarlarına kaydederek istedikleri zaman
izleyebilmelerine olanak sağlamaktadır. Derslere ait TV
programları bazı derslerde ünite bazında, bazı derslerde
birkaç üniteyi kapsayacak biçimde hazırlanmıştır ve
Windows Media Video formatında yayınlanmaktadır.
Uzaktan Eğitim Programlarında eğitim ve öğretim İnternet
üzerinden yürütülmektedir. Bu programlarda İnternet
üzerinden sunulan öğrenme ortamları e-Kitap, e-Ders, eÖdev, e-Televizyon, Tartışmalar ve eş zamanlı derslerden
oluşmaktadır.
1. e-Kitap
Tüm programlarda okutulan derslerin ders kitapları, Flash
Paper teknolojisi kullanılarak öğrencilere İnternet üzerinden
5
P
R
O
G
R
A
M
K
I
L
A
V
U
Z
U
Windows işletim sistemi altında bu işlemi gerçekleştirmek için;
1. Ödev dosyalarının tamamını seçin.
2. Seçim alanı üzerinde farenin sağ tuşuna basın.
3. Gönder > Sıkıştırılmış Klasörler komutunu
seçin.
4. İşletim sistemi tarafından oluşturulan .zip
paketine isim verin.
Adım 3: e-Ödev sayfasında göndermek istediğiniz ödevin
sekmesini, sekmenin üzerine tıklayarak seçin. Gözat
düğmesine tıklayın. Açılan iletişim menüsünü kullanarak bir
önceki adımda oluşturduğunuz .zip uzantılı dosyayı seçin.
Eğer ödev ile ilgili danışmana bir not iletmek isterseniz
Açıklama alanına metninizi girmeniz gerekir.
4. e-Ödev
Programlar kapsamında verilen ödevlerin gönderilmesi,
değerlendirme sonuçlarının yayınlanması amacıyla web
tabanlı bir uygulama olan e-Ödev aracı kullanılacaktır.
Ödev teslim süresi boyunca ödev dosyaları öğrenciler
tarafından değiştirilebilir. Ödev teslim tarihinden sonra
sistem otomatik olarak ödev göndermeye kapatılır.
4.1. Ödev Gönderme
Ödev gönderme süreci dört adımdan oluşmaktadır.
Adım 1: Uzaktan eğitim programları sayfasından
(http://ue.anadolu.edu.tr) ilgili programın web sitesine
girin. Dersler sayfasından ödev göndermek istediğiniz dersi
açın (Not: Herhangi bir dersi görüntüleyebilmek için sitede
oturum açmanız gereklidir. İlgili ders bağlantısına
tıkladığınız
zaman
Oturum
Aç
sayfasına
yönlendirileceksiniz. Sitede oturum açmak için size verilen
e-öğrenme kullanıcı adı ve parolasını kullanmanız
gereklidir). Ders sayfasında yer alan e-Ödev bağlantısına
tıklayın.
Adım 4: Yükle düğmesine tıklayarak ödevinizi gönderin. Bu
işlemler sonucunda ödevin başarıyla yüklendiğine dair bir
mesaj görüntülenecektir.
4.2. Ödev Notlarının Görüntülenmesi
İlgili programın web sitesine girin (http://ue.anadolu.edu.tr).
Dersler sayfasından ödev notlarını görüntülemek istediğiniz
dersi açın (Not: Herhangi bir dersi görüntüleyebilmek için
sitede oturum açmanız gereklidir. İlgili ders bağlantısına
tıkladığınız zaman Oturum Aç sayfasına yönlendirileceksiniz.
Sitede oturum açmak için size verilen e-öğrenme kullanıcı adı
ve e-öğrenme parolasını kullanmanız gereklidir). Ders
sayfasında yer alan e-Ödev bağlantısına tıklayın. Notunu
görüntülemek istediğiniz ödevin sekmesini, sekmenin üzerine
tıklayarak seçin.
5. Eş Zamanlı Dersler
Programlardaki derslerin her birinde eş zamanlı ders
verilmektedir. Eş zamanlı dersler için sesli ve görüntülü Adobe
Connect sanal sınıf yazılımı kullanılmaktadır. Öğrenciler her
ders için programda belirtilen gün ve saatte sanal sınıf
yazılımında oturum açarak dersin öğretim elemanı tarafından
canlı olarak verilen derse katılabileceklerdir.
Adım 2: Ödevler kapsamında göndermeniz gereken
dosyalar bir veya birden fazla olabilir. Birden fazla dosya
göndermeniz gereken durumlarda gönderilecek dosyalar
.zip paketi olarak sıkıştırılmalıdır.
6
P
R
O
G
R
A
M
K
I
L
A
V
U
Z
U
derslerinde Eskişehir’de Eczacılık ve Fen Fakültesi Kimya
Bölümü laboratuvarlarında belirlenecek programa göre yüz
yüze laboratuvar çalışmasına katılacaklardır.
6. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ön Lisans Programı
Öğrenciler ikinci sınıfın sonundaki yaz döneminde “Tıbbi ve
Aromatik Bitki Laboratuvarı” dersi kapsamında Eskişehir’de
Eczacılık
ve
Fen
Fakültesi
Biyoloji
Bölümü
laboratuvarlarında belirlenecek programa göre yüz yüze
laboratuvar çalışmasına katılacaklardır.
7. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Programı
Programdan mezun olabilmek için 30 iş günü staj yapılması
zorunludur. Öğrenciler ikinci sınıfın sonundaki yaz
döneminde “Tıbbi Laboratuvar Uygulamaları” dersi
kapsamında Eskişehir’de Eczacılık ve Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü laboratuvarlarında belirlenecek programa
göre yüz yüze laboratuvar çalışmasına katılacaklardır.
V . Sınavlar
Her derste bir ara sınav ve dönem sonu sınavı
uygulanacaktır. Sınavlarda çoktan seçmeli test yönteminin
yanı sıra yazılı ya da online sınav şeklinde yapılabilecektir.
Sınavlar öğrencilerin bulunduğu illerde yapılacaktır.
VII . 2014-2015 Öğretim Yılı Akademik Takvimi
VI . Stajlar ve Laboratuvar Dersleri
1.
Stajla ilgili ayrıntılı bilgi http://ue.anadolu.edu.tr adresinde
bulunan staj yönergesinde yer almaktadır.
Güz Dönemi
Kayıt Yenileme(Dönemlik)
15-26 Eylül 2014
1. Bilgi Yönetimi Ön Lisans Programı
Bu programda staj zorunluluğu yoktur.
Kayıt Yenileyenler için Ders
Malzemelerini
Kargo
İle
Gönderme
15-26 Eylül 2014
2. Coğrafi Bilgi Sistemleri Ön Lisans Programı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Ön lisans programına kayıtlı
öğrencilerin mezun olabilmesi amacıyla staj yapmaları, ya
da örgün staj olanağı olmayan öğrencilerin bitirme projesi
yapmaları zorunludur. Zorunlu staj süresi 28 iş günüdür.
Derslerin Başlaması
20 Ekim 2014
Ara Sınavlar
6-7 Aralık 2014
Derslerin Bitimi
23 Ocak 2015
Dönem Sonu Sınavları
24-25 Ocak 2015
3. Eczane Hizmetleri Ön Lisans Programı
Programdan mezun olabilmek için 48 iş günü staj yapılması
zorunludur. Öğrenciler ikinci sınıfın sonundaki yaz
döneminde “Pratik İlaç Bilgisi Ve İlaç Şekilleri Laboratuvarı”
dersi kapsamında Eskişehir’de Eczacılık Fakültesi
laboratuvarlarında belirlenecek programa göre yüz yüze
laboratuvar çalışmasına katılacaklardır.
Not: BAP Bilgi Yönetimi Ön Lisans programının sınavları
da Türkiye’deki sınavlarla aynı tarihlerde ve online
olacaktır.
4.
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Ön Lisans
Programı
Programdan mezun olabilmek için 30 iş günü staj yapılması
zorunludur. Öğrenciler ikinci sınıfın sonundaki yaz
döneminde “Gıda Laboratuvarı” dersi kapsamında
Eskişehir’de Eczacılık ve Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
laboratuvarlarında belirlenecek programa göre yüz yüze
laboratuvar çalışmasına katılacaklardır.
5. Kimya Teknolojisi Ön Lisans Programı
Öğrenciler birinci sınıfın sonundaki yaz döneminde “Genel
Kimya Laboratuvarı” ve “Analitik Kimya Laboratuvarı” ile
ikinci sınıfın sonundaki “Aletli Analiz Laboratuvarı”
7
P
2.
R
O
G
R
A
M
K
I
L
A
V
U
Z
U
VIII . İntibak İşlemleri
Bahar Dönemi
Kayıt Yenileme(Dönemlik)
23 Şubat-6 Mart 2015
Kayıt Yenileyenler için Ders
Malzemelerini
Kargo
İle
Gönderme
23 Şubat-6 Mart 2015
Derslerin Başlaması
2 Mart 2015
Ara Sınavlar
25-26 Nisan 2015
Derslerin Bitimi
5 Haziran 2015
Dönem Sonu Sınavları
6-7 Haziran 2015
Açıköğretim Fakültesi’nin yıllık sisitemde öğretim yapmakta
iken dönemlik-kredili sisteme dönüştürülen önlisans ve
lisans programlarında ders programı ve ders içerikleri
yeniden belirlenmiştir. Programdaki dersler alanında uzman
öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından
tamamen yenilenmiş, güncel ve zengin bir program içeriği
hazırlanmıştır. Yapılan ders intibaklarına göre öğrencinin
daha önce alıp başarısız olduğu dersin yerine konulan
dersten sorumlu olup olmayacağı, kaldırılan ve yeni
eklenen derslerin bilgisi gibi intibak bilgileri aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
Not: BAP Bilgi Yönetimi Ön Lisans programının sınavları
da Türkiye’deki sınavlarla aynı tarihlerde ve online
olacaktır.
8
Download

Program Kılavuzu - Uzaktan Eğitim Programları Portalı