www-ee-wise.eu
EE Hakkında Daha Fazla Bilgi....
EE-WİSE web sitesi ek olarak önceki
aşamalarda analiz edilen Akdeniz Bölgesi
Bina Sektörünün Enerji Verimliliği bilgi
birikimini paylaşmaktadır. Farklı araştırmalar aracılığıyla, Avrupa genelinden başlayıp bölgesel düzeyi de kapsayan veri
tabanı, literatür çalışmaları ile farklı
alanlar arasındaki sektörü tanımlamayan,
bilgi tabanını sunmuştur: Akdeniz Böl-
gesinde Enerji verimli bina iyileştirmesinin İş
Modelleri, Bina Stoku Karakterizasyonu, EE
çözümler ve teknikler, Piyasaya yönellik
önlemleri, EE Teşvik ve Promosyon önlemleri, Sektörler Arası İşbirliği, Sertifikasyon
Süreçleri ve Trendleri.
Bu rapor özel belirlenmiş konularda toplanmış ve/ya Enerji Etkin kriterler ile bina iyileştirme piyasasının genel durumuna yönelik bilgileri paylaşmaktadır. Bilgilendirme
web sitesinde Kaynaklar sekmesinde bulunabilir.
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects only the views
of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein. Grant agreement nº: 314347
Picture credits
Building: www.flickr.com/photos/annie_stru/8384693956, Library: [email protected]/8137660881
Akdeniz Bölgesinde
Bina İyileştirmesi İçin
Enerji Verimliliği Bilgi Transfer Çerçevesi
Bilgi Transfer Çerçevesi Bana
Nasıl Yardımcı Olabilir ?
ee-Wise Projesi, sektör değer zincirinin farklı temsilcileri arasında,
bina iyileştirmesinde uygulanan Enerji verimliğine ilişkin bilgi
paylaşmasına yardımcı olabilmek için bir bilgi transfer aracı
geliştirmiştir. Araç (tool), bilgi transfer ihtiyaçlarının çözümlenmesi
için analiz aşamasındaki saptamalar doğrultusunda Akdeniz Bölgesi-
ni hedef almıştır. Aracın (tool) beta versiyonu, halihazırda Akdeniz
Bölgesinde 8 ayrı konumda değer zincirinin farklı temsilcileri
tarafından test edilmiştir.
Beta versiyonu çevrimiçidir ve www.ee-wise.eu üzerinden incelenebilir.
1. Değer Zinciri İçerisinde Profilinizi Seçin
Kullanıcının değer zincirinde bulunan 20
farklı tip temsilci arasından bir profil
seçmesine izin verilmiştir. Bu bilgi sizi en
çok etkileyen farklı bilgi transferi kategorilerini önermek için araç (tool)
tarafından kullanılacaktır.
Finansman
İdare
Şebeke
Enerji Dağıtıcı Operatörleri
Standartla-
Yazılım
Mimarlar ve
Mühendisler
KOBİ
Ar&Ge
Denet.çi
Uygulayıcı
Patent Ofisleri
İklim
İmalatçılar
Yaşam Döngüsü
Analizi
Sertifikasyon
Kuruluşları
Teknik
Çözümler
Bina Yöneticisi
Yenilenebilir
Enerji
Son Kullanıcı
2. Oynamak İstediğiniz Rolü Seçin
Çerçevenin size önerdiği EE bina iyileştirme materyalini kontrol etmek istiyorsanız “Alıcı” yı seçiniz. Sektörün ihtiyaçlarından bazılarına çözüm üretmeye yardımcı olacak EE bina iyileştirme materyallerini
paylaşmak
istiyorsanız
“Sağlayıcı”yı seçiniz.
Alıcı
Sağlayıcı
Enerji Verimliliği için 18 Bilgi Transfer İhtiyacı
3. Bilgi Transfer Kategorilerini
İnceleyeniz.
Profilinize ve önceden seçtiğiniz role bağlı
olarak, sektörün 18 farklı Bilgi Transfer
Ihtiyaçlarından bazıları kategoriler halinde gösterilmiştir. Bu kategorilerin herhangi
birisinde
materyal
kontrolünü
ve
paylaşımını yapabilirsiniz. Aynı zamanda
özgürce sistem içerisinde takip edebilir ve
“İleri Arama” seçeneğini kullanarak veya
bütün Bilgi Transfer İhtiyaçlarını gözden
geçirerek materyallere bakabilirsiniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Iyileştirme teknolojilerinde çalışan inşaat
uzmanlarının (mimarlar, inşaat mühendisleri,
bina servis mühendisleri, proje yöneticileri,
bina tasarımcıları vb.) eğitilmesi.
EE iyileştirme teknolojisinde son kullanıcılara
yatırım yapabilmeleri için finansal destek
sağlanması ihtiyacı.
EE bina iyileştirme yenilikleri konusunda
ustaların/zanatkarların eğitilmesi.
Ar-Ge kuruluşları ve yenilik fonları yardımıyla ticari motivasyonun arttırılması.
Bilimsel yeniliklerin sonuçlarını alınması için
endüstrinin finansal destek ihtiyacı.
Araştırma sonuçları ile ilişki kurulurken, bina
iyileştirme teknolojisinin pratik yararlarına
daha fazla odaklanma gereksinimi.
7.
Araştırma sonuçlarının gerçek yaşam değerlendirilmesi .
8. Kamu tarafından finanse edilen araştırma
projelerinin son kullanıcıya uygulanılabiliriği
açısından değerlendirilmesi.
9. Bilim adamlarının araştırma sonuçlarının
uygulanabilirliğini öğrenebilmeleri için son
kullanıcılar ile iletişimlerinin arttırması.
10. Bilgi birikimine ulaşılabilmesi için iş
dünyasının eğitilmesi.
11. Günlük bina uygulamalarına yeniliklerin
uygulanmasına yardım etmek ve yenilikçi
gruplarrdan bilgi transferini koordine etmek
amacı ile iletişim ağının kurulması.
12. Piyasa değişimlerine cevap verebilmek
amacı ile Ar-Ge kurumlarının çalışmalarını
hızlıca güncelleyebilmeleri.
13. Araştırma kuruluşlarından bilgi dağılması
için AB (Europian Comission) rehberlerinin
oluşturulması.
14. Araştırma kuruluşları arasındaki iletişimin
arttırılması.
15. Iş dünyasının fikri mülkiyet haklarını yönetmek için
bu konulardan (araçlardan) haberdar olması .
16. Entegre (bütünleşik) çözümlerin oluşturulması
için bina iyileştirme piyasısı içerisinde
kümelenme.
17. Araştırma organizasyonlarının teknolojik
sonuçlarının son kullanıcıya aktarılması.
18. Mevcut binaların enerji performansı ve
gereklilikleri hakkındaki teknik ticari tavsiyelerin EPBD ile ilişkilendirilmesi.
Download

Akdeniz Bölgesinde Bina İyileştirmesi İçin Enerji - ee-WiSe