2014-2015 AKADEMİK YILI MUAFİYET VE İNTİBAK SONUÇLARI
NOT: Muafiyetler incelenirken aşağıdaki maddelere aykırılık teşkil edilen dersler muaf
tutulmamıştır.
1) Transkript ve ders içeriğinin eksik olması.(Ortak dersler için ders içeriği şartı yoktur. Sadece ortak
dersler için geçerlidir)
2) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ders Muafiyeti Ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları Madde 6
(3) Muafiyet istenen dersin; zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın; haftalık ders saatinin veya
dersin kredisinin eşit veya yüksek olması şartıyla ders içeriği uyumu/yeterliliği incelenir.
(7) Şartlı geçiş ile geçtiği dersleri, şartlı geçişle geçtiklerini belgeleyen öğrenciler bu dersler için muafiyet
talebinde bulunabilirler. İntibak Komisyonunca muafiyeti uygun bulunan şartlı geçişle başarılı olunan derslerin
harf başarı notu CC ve CC ye karşılık gelen 100 üzerinden başarı notu verilerek intibakları yapılır.
Ayşe GARİP 14710352
Transkript eksikliğinden muafiyet yapılamamıştır.
Burak ARANMAZ 14710352
KODU
ATİ 101
ATİ 102
TDİ 101
TDİ 102
YD 101
YD 102
POS 213
POS209
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-I
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Türk Dil I
2
Türk Dil II
2
Yabancı Dil-I
2
Yabancı Dil-II
2
Mesleki Yazışmalar
3
Muhasebe İlkeleri
3
Not
BB
CC
CB
CC
BB
BA
CC
CC
Y.Yılı
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
2. Sınıf Güz
2. Sınıf Güz
MUAFİYETİ KABUL EDİLMEYEN DERSLER
Kalite Yönetim
Sistemleri
(Dersin Kredisi
Yetmedi)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ders Muafiyeti Ve İntibak İşlemleri
Uygulama Esasları Madde 6
(3) Muafiyet istenen dersin; zorunlu veya seçmeli olması durumuna
bakılmaksızın; haftalık ders saatinin veya dersin kredisinin eşit veya
yüksek olması şartıyla ders içeriği uyumu/yeterliliği incelenir.
Ders kredisi yetmiyor
Temel Hukuk
Genel Ekonomi
(DD)
İş ve Sosyal
Güvenlik Hukuku
Protokol ve Görgü
Kuralları
Ders kredisi yetmiyor
Ders kredisi yetmiyor
Ders kredisi yetmiyor
Bünyamin ŞENKAYA 14710145
KODU
ATİ 101
ATİ 102
TDİ 101
TDİ 102
ENF101
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-I
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Türk Dil I
2
Türk Dil II
2
Temel Bilgi Teknolojileri
3
Yabancı Dil I-II
Ders Geçme Notu Yetersiz
Not
68
61
61
61
68
Y.Yılı
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
MUAFİYETİ KABUL EDİLMEYEN DERSLER
Ebru ÇELİK 14710202
KODU
ATİ 101
ATİ 102
TDİ 101
TDİ 102
ENF101
YD 101
YD 102
POS 209
MAT 101
POS 102
POS 105
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-I
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Türk Dil I
2
Türk Dil II
2
Temel Bilgi Teknolojileri
3
Yabancı Dil-I
2
Yabancı Dil-II
2
Muhasebe İlkeleri
3
Matematik
3
Genel Ekonomi
3
Temel Hukuk
3
Not
CC
AA
CC
CB
CB
BA
BB
CB
CB
CC
CB
Y.Yılı
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
2.Sınıf Güz
1.Sınıf Güz
1.Sınıf Bahar
1.Sınıf Güz
Not
AA
AA
BA
AA
CB
BB
BB
Y.Yılı
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1.Sınıf Güz
Ekrem DALDAL 14710170
KODU
ATİ 101
ATİ 102
TDİ 101
TDİ 102
YD 101
YD 102
POS 103
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-I
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Türk Dil I
2
Türk Dil II
2
Yabancı Dil-I
2
Yabancı Dil-II
2
Genel İşletme
3
MUAFİYETİ KABUL EDİLMEYEN DERSLER




Temel Hukuk
Genel Ekonomi
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Temel Bilgi
teknolojileri
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ders Muafiyeti Ve İntibak
İşlemleri Uygulama Esasları Madde 6
(3) Muafiyet istenen dersin; zorunlu veya seçmeli olması
durumuna bakılmaksızın; haftalık ders saatinin veya dersin
kredisinin eşit veya yüksek olması şartıyla ders içeriği
uyumu/yeterliliği incelenir.
Ders Kredisi Yetmiyor
Ekrem KANCA 14710218
KODU
ATİ 101
ATİ 102
TDİ 101
TDİ 102
YD 101
YD 102
ENF 101
POS 209
POS 103
POS 102
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-I
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Türk Dil I
2
Türk Dil II
2
Yabancı Dil-I
2
Yabancı Dil-II
2
Temel Bilgi Teknolojileri
3
Muhasebe İlkeleri
3
Genel İşletme
3
Genel Ekonomi
3
Not
AA
BB
BA
AA
CC
CB
CB
BB
BA
CC
Y.Yılı
1 Sınıf Güz
1.Sınıf Güz
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1.Sınıf Güz
2.Sınıf Güz
1.Sınıf Güz
1.Sınıf Güz
MUAFİYETİ KABUL EDİLMEYEN DERSLER
İş ve Sosyal
Güvenlik Hukuku
Temel Hukuk
Ders Kredisi
Yetmiyor
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ders Muafiyeti Ve İntibak İşlemleri
Uygulama Esasları Madde 6
(3) Muafiyet istenen dersin; zorunlu veya seçmeli olması
durumuna bakılmaksızın; haftalık ders saatinin veya dersin
kredisinin eşit veya yüksek olması şartıyla ders içeriği
uyumu/yeterliliği incelenir.
Fatih Kuşçu 13710382
KODU
POS 209
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Muhasebe İlkeleri
3
Not
CB
Y.Yılı
2. Sınıf Güz
Not
AA
BB
BA
AA
CC
CB
AA
Y.Yılı
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1.Sınıf Güz
Gamze Gül BİYAZ 14710386
KODU
ATİ 101
ATİ 102
TDİ 101
TDİ 102
YD 101
YD 102
MAT 101
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-I
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Türk Dil I
2
Türk Dil II
2
Yabancı Dil-I
2
Yabancı Dil-II
2
Matematik
3
Harun YILMAZ 14710262
KODU
ATİ 101
ATİ 102
TDİ 101
TDİ 102
YD 101
YD 102
MAT 101
POS 209
POS 103
POS 102
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-I
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Türk Dil I
2
Türk Dil II
2
Yabancı Dil-I
2
Yabancı Dil-II
2
Matematik
3
Muhasebe İlkeleri
3
Genel İşletme
3
3
Genel Ekonomi
Not
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CB
AA
CB
BB
Y.Yılı
1 Sınıf Güz
1.Sınıf Güz
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1.Sınıf Güz
2.Sınıf Güz
1.Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
MUAFİYETİ KABUL EDİLMEYEN DERSLER
Temel Hukuk
Temel Bilgi
Teknolojileri
(Ders İçeriği Eksik)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ders Muafiyeti Ve İntibak İşlemleri
Uygulama Esasları Madde 6
(3) Muafiyet istenen dersin; zorunlu veya seçmeli olması
durumuna bakılmaksızın; haftalık ders saatinin veya dersin
kredisinin eşit veya yüksek olması şartıyla ders içeriği
uyumu/yeterliliği incelenir.
Ders Kredisi
Yetmiyor
Hasan NERGİZ 14710190
KODU
ATİ 101
ATİ 102
TDİ 101
TDİ 102
YD 101
YD 102
MAT 101
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-I
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Türk Dil I
2
Türk Dil II
2
Yabancı Dil-I
2
Yabancı Dil-II
2
Matematik
3
Not
BA
BB
BB
BB
CC
CC
CC
Y.Yılı
1 Sınıf Güz
1.Sınıf Güz
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
Not
CB
Y.Yılı
2. Sınıf Güz
Hatice KEFÇİ 13710291
KODU
POS 209
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Muhasebe İlkeleri
3
HİKMET KURT DURSUN 14710138
KODU
ATİ 101
ATİ 102
TDİ 101
TDİ 102
YD 101
YD 102
MAT 101
ENF 101
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-I
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Türk Dil I
2
Türk Dil II
2
Yabancı Dil-I
2
Yabancı Dil-II
2
Matematik
3
Temel Bilgi Teknolojileri
3
Not
CB
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
Y.Yılı
1 Sınıf Güz
1.Sınıf Bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1.Sınıf Güz
1.Sınıf Güz
KODU
ATİ 101
ATİ 102
TDİ 101
TDİ 102
YD 101
YD 102
MAT 101
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-I
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Türk Dil I
2
Türk Dil II
2
Yabancı Dil-I
2
Yabancı Dil-II
2
Matematik
3
Not
CC
BA
BA
CC
CB
CC
CC
Y.Yılı
1 Sınıf Güz
1.Sınıf Bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1.Sınıf Güz
ENF 101
Temel Bilgi Teknolojileri
BA
1.Sınıf Güz
Not
69
78
74
79
61
70
93
77
Y.Yılı
1 Sınıf Güz
1.Sınıf Güz
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
2.Sınıf Güz
1.Sınıf Güz
İjlal ZORLU AKÇAY 14710154
3
MAHMUT ALİ ÇETİNKAYA 14710257
KODU
ATİ 101
ATİ 102
TDİ 101
TDİ 102
YD 101
YD 102
POS 209
ENF 101
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-I
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Türk Dil I
2
Türk Dil II
2
Yabancı Dil-I
2
Yabancı Dil-II
2
Muhasebe İlkeleri
3
Temel Bilgi Teknolojileri
3
Mehmet Hanifi CAN 14710194
KODU
POS 105
YD 101
YD 102
ENF 101
TDİ 101
TDİ 102
ATİ 101
ATİ 102
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Temel Hukuk
3
Yabancı Dil-1
2
Yabancı Dil-2
2
Temel Bilgi Teknolojileri
3
Türk Dil I
2
Türk Dil II
2
2
Atatürk İlk. Ve İnk. Tar.-I
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Not
CB
CB
CC
BA
CB
CC
CC
AA
Y.Yılı
1 Sınıf Güz
1.Sınıf Güz
1 Sınıf BAHAR
1 Sınıf Güz
1.Sınıf Güz
1 Sınıf BAHAR
1.Sınıf Güz
1.Sınıf BAHAR
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Türk Dil I
2
Türk Dil II
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-I
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Yabancı Dil-1
2
Yabancı Dil-2
2
Muhasebe İlkeleri
3
Matematik
3
Genel İşletme
3
Genel Ekonomi
3
Not
CC
CB
CC
CB
CC
CC
CC
CB
BA
CC
Y.Yılı
1.Sınıf Güz
1 Sınıf BAHAR
1.Sınıf Güz
1 Sınıf BAHAR
1.Sınıf Güz
1 Sınıf BAHAR
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf BAHAR
1.Sınıf BAHAR
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Türk Dil I
2
Türk Dil II
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-I
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Temel Bilgi Teknolojileri
3
Pazarlama İlkeleri
3
Genel İşletme
3
Not
BA
BA
BB
BB
BB
AA
CB
Y.Yılı
1.Sınıf Güz
1 Sınıf BAHAR
1.Sınıf Güz
1 Sınıf BAHAR
1.Sınıf Güz
1 Sınıf BAHAR
1.Sınıf Güz
Mehmet KOCAMAN 14710200
KODU
TDİ 101
TDİ 102
ATİ 101
ATİ 102
YD 101
YD 102
POS 209
MAT 101
POS 103
POS 102
Metin OĞUR
KODU
TDİ 101
TDİ 102
ATİ 101
ATİ 102
ENF 101
POS 114
POS 103
MUAFİYETİ KABUL EDİLMEYEN DERSLER
İş ve Sosyal
Güvenlik Hukuku
Ders Kredisi
Yetmiyor
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ders Muafiyeti Ve İntibak İşlemleri
Uygulama Esasları Madde 6
(3) Muafiyet istenen dersin; zorunlu veya seçmeli olması
durumuna bakılmaksızın; haftalık ders saatinin veya dersin
kredisinin eşit veya yüksek olması şartıyla ders içeriği
uyumu/yeterliliği incelenir.
Melek Öztürk 14710368
KODU
ATİ101
ATİ 102
TDİ 101
TDİ 102
YD 101
YD 102
ENF101
POS 105
POS 110
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-I
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Türk Dil I
2
Türk Dil II
2
Yabancı Dil-I
2
Yabancı Dil-II
2
Temel Bilgi Teknolojileri
3
Temel Hukuk
3
Tebligat işlemleri
3
Not
CD
CB
CB
BB
CB
CC
CB
CB
CC
Y.Yılı
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1.Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1.Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1.Sınıf bahar
Not
BA
AA
CC
CC
CC
CB
CB
Y.Yılı
1 Sınıf Güz
1.Sınıf BAHAR
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1.Sınıf Güz
Not
BA
BB
CB
BA
CC
CB
CB
BB
Y.Yılı
1 Sınıf Güz
1.Sınıf BAHAR
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1.Sınıf Güz
1.Sınıf Güz
Not
BA
BA
BB
CC
CC
CC
Y.Yılı
1 Sınıf Güz
1.Sınıf BAHAR
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
MERVE ALTUNSOY 14710358
KODU
ATİ 101
ATİ 102
TDİ 101
TDİ 102
YD 101
YD 102
MAT101
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-I
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Türk Dil I
2
Türk Dil II
2
Yabancı Dil-I
2
Yabancı Dil-II
2
Matematik
3
Merve ÖZEL 14710125
KODU
YD 101
YD 102
TDİ 101
TDİ 102
ATİ 101
ATİ 102
ENF 101
MAT 101
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Yabancı Dil-I
2
Yabancı Dil-II
2
Türk Dil I
2
Türk Dil II
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-I
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Temel Bilgi Teknolojileri
3
Matematik
3
Mustafa SAĞIR 14710124
KODU
ATİ 101
ATİ 102
YD 101
YD 102
TDİ 101
TDİ 102
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-I
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Yabancı Dil-I
2
Yabancı Dil-II
2
Türk Dili I
2
Türk Dili II
2
SEDAT KAYAR 14710267
KODU
YD 101
TDİ 101
TDİ 102
ATİ 101
ATİ 102
ENF 101
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Yabancı Dil-I
2
Türk Dil I
2
Türk Dil II
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-I
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Temel Bilgi Teknolojileri
3
Not
BA
BB
CB
BA
CC
CB
Y.Yılı
1 Sınıf Bahar
1.Sınıf Güz
1 Sınıf Bahar
1.Sınıf Güz
1 Sınıf Bahar
1.Sınıf Güz
Not
CC
CC
BA
AA
CC
CB
CC
Y.Yılı
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1.Sınıf Güz
MUAFİYETİ KABUL EDİLMEYEN DERSLER
Yabancı Dil II (FD)
Genel
Ekonomi(FD)
Geçer not değil.
Selim PALA 14710219
KODU
ATİ 101
ATİ 102
TDİ 101
TDİ 102
YD 101
YD 102
POS 103
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-I
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Türk Dil I
2
Türk Dil II
2
Yabancı Dil-I
2
Yabancı Dil-II
2
Genel İşletme
3
MUAFİYETİ KABUL EDİLMEYEN DERSLER
Temel Hukuk
Genel Ekonomi
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Temel Bilgi
teknolojileri
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ders Muafiyeti Ve İntibak İşlemleri
Uygulama Esasları Madde 6
(3) Muafiyet istenen dersin; zorunlu veya seçmeli olması
durumuna bakılmaksızın; haftalık ders saatinin veya dersin
kredisinin eşit veya yüksek olması şartıyla ders içeriği
uyumu/yeterliliği incelenir.
Ders Kredisi Yetmiyor
SELMAN AKKURT 14710236
KODU
YD 101
YD 102
TDİ 101
TDİ 102
ATİ 101
ATİ 102
ENF 101
POS 209
POS 103
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Yabancı Dil-I
2
Yabancı Dil-II
2
Türk Dil I
2
Türk Dil II
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-I
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Temel Bilgi Teknolojileri
3
Muhasebe İlkeleri
3
Genel İşletme
3
Not
66
69
69
76
74
68
81
64
60
Y.Yılı
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bAHAR
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
2.Sınıf Güz
1.Sınıf Güz
1.Sınıf Güz
MUAFİYETİ KABUL EDİLMEYEN DERSLER
Genel Ekonomi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ders Muafiyeti Ve İntibak İşlemleri
Uygulama Esasları Madde 6
(3) Muafiyet istenen dersin; zorunlu veya seçmeli olması
durumuna bakılmaksızın; haftalık ders saatinin veya dersin
kredisinin eşit veya yüksek olması şartıyla ders içeriği
uyumu/yeterliliği incelenir.
Sercan SEVİMLİ 14710210
KODU
ATİ 101
ATİ 102
TDİ 101
TDİ 102
YD 101
YD 102
POS 102
POS 209
POS 103
ENF 101
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-I
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Türk Dil I
2
Türk Dil II
2
Yabancı Dil-I
2
Yabancı Dil-II
2
Genel Ekonomi
3
Muhasebe İlkeleri
3
Genel İşletme
3
Temel Bilgi Teknolojileri
3
Not
66
60
70
65
60
60
60
60
65
75
Y.Yılı
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bAHAR
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1.Sınıf Bahar
2.Sınıf Güz
1.Sınıf Güz
1.Sınıf Güz
Not
62
CB
CB
CC
CC
CC
CC
Y.Yılı
1 Sınıf Güz
1.Sınıf Güz
1 Sınıf Bahar
1.Sınıf Güz
1 Sınıf Bahar
1.Sınıf Güz
1 Sınıf Bahar
Serkan AKDENİZ 14710240
KODU
ENF 101
ATİ 101
ATİ 102
TDİ 101
TDİ 102
YD 101
YD 102
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Temel Bilgi Teknolojileri
3
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-I
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Türk Dil I
2
Türk Dil II
2
Yabancı Dil-I
2
Yabancı Dil-II
2
Temel Hukuk (56)
MUAFİYETİ KABUL EDİLMEYEN DERSLER
Geçiş Notu Yetersiz
Sırdaş BULUT 13710355
KODU
POS 209
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Muhasebe İlkeleri
3
Not
AA
Y.Yılı
2. Sınıf Güz
Not
82
82
80
80
65
CB
AA
BB
Y.Yılı
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bAHAR
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf GÜZ
1.Sınıf Bahar
2.Sınıf BAHAR
Not
CC
CC
BB
AA
BB
BB
CC
CC
CC
CC
Y.Yılı
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bAHAR
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1 Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
1.Sınıf Güz
2.Sınıf Güz
1.Sınıf Güz
1.Sınıf bahar
Songül ÖZCAN 14710176
KODU
YD 101
YD 102
TDİ 101
TDİ 102
ENF 101
ATİ 101
ATİ 102
POS 102
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Yabancı Dil-I
2
Yabancı Dil-II
2
Türk Dil I
2
Türk Dil II
2
Temel Bilgi Teknolojileri
3
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-I
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Genel Ekonomi
3
Utku Gedikli 14710244
KODU
YD 101
YD 102
TDİ 101
TDİ 102
ATİ 101
ATİ 102
ENF 101
POS 209
POS 103
POS 102
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Yabancı Dil-I
2
Yabancı Dil-II
2
Türk Dil I
2
Türk Dil II
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-I
2
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Temel Bilgi Teknolojileri
3
Muhasebe İlkeleri
3
Genel İşletme
3
Genel Ekonomi
3
MUAFİYETİ KABUL EDİLMEYEN DERSLER
Temel Hukuk
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ders Muafiyeti Ve İntibak İşlemleri
Uygulama Esasları Madde 6
(3) Muafiyet istenen dersin; zorunlu veya seçmeli olması
durumuna bakılmaksızın; haftalık ders saatinin veya dersin
kredisinin eşit veya yüksek olması şartıyla ders içeriği
uyumu/yeterliliği incelenir.
Ders Kredisi yetmiyor
İş ve Sosyal
Güvenlik Hukuku
Ders Kredisi yetmiyor
(3) Muafiyet istenen dersin; zorunlu veya seçmeli olması
durumuna bakılmaksızın; haftalık ders saatinin veya dersin
kredisinin eşit veya yüksek olması şartıyla ders içeriği
uyumu/yeterliliği incelenir.
Ümit Zafer SAMANOĞLU
KODU
ATİ 102
MUAF OLUNAN DERSİLER
ADI
Krd
Atatürk İlkeleri ve İnk Tar-II
2
Not
CB
Y.Yılı
1. Sınıf Bahar
MUAFİYETİ KABUL EDİLMEYEN DERSLER
Ders içeriği olmaması nedeniyle sadece YÖK’ün zorunlu dersleri olan “ortak
derslerden” muaf olabileceği dersler muaf tutulmuştur.
Download

2014-2015 AKADEMİK YILI MUAFİYET VE İNTİBAK