T.C
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ KONTENJANLAR VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA GİREBİLME ÖNKOŞULLARI
2014-2015 BAHAR YARIYILI
ANABİLİM DALI
Anatomi
Beden Eğitimi ve Spor
Biyofizik
Biyokimya
Biyomekanik
Farmakoloji
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
PROGRAM
Anatomi YL
Anatomi DR
Hareket Ve Antrenman Bilimi YL
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar YL
Biyofizik YL
Biyofizik DR
ALES
Puan Türü
EA: Eşit Ağırlıklı
SAY: Sayısal
SÖZ: Sözel
SAY
SAY
EA/SAY/SÖZ
EA/SAY/SÖZ
SAY
SAY
ALES Puanı
(en az)
KONTENJAN
DİPLOMA
55
60
55
55
55
60
Öğrenci Alınmayacak
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Fen Fakültesi, Fen-Ed. Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Biyoloji, Zooloji
Tıp Fakültesi, Anatomi Yüksek Lisans
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunları, Eğitim Fakülteleri Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunları, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu mezunları
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunları, Eğitim Fakülteleri Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunları, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu mezunları
Dört yıllık lisans mezunu olmak ve iyi derecede İngilizce bilmek.
4 Yıllık fakülte mezunu ve herhangi bir dalda yüksek lisans yapmış olmak, 5 ya da 6 yıllık fakülte mezunu olmak veya Tıp Doktoru olmak, Fizik, Biyoloji, Psikoloji, Mühendislik Bilimleri, Matematik, İstatistik,
Biyomedikal, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Biyokimya Yüksek Lisansı olmak.
Biyoteknoloji, biyomühendislik, biyokimya, biyoloji, kimya, eczacılık, diş hekimliği, veterinerlik ve tıp fakültelerinden mezun olanlar. Ayrıca tam gün devam mecburiyeti vardır.
Tıp Fakültesi, Biyokimya Yüksek Lisans, Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyomühendislik, biyokimya, Moleküler Tıp programlarında Yüksek lisans yapmış olmak
En az 4 yıllık bir fakülteden mezun olanlar.
Biyomekanik yüksek lisans derecesine sahip adaylar, Tıp fakültesi mezunu adaylar, fen bölümleri, (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik) mühendislik bölümleri, (Makina, Bilgisayar, Metalurji ve Malzeme, Mekatronik,
Elektrik ve Elektronik) yüksek lisans derecesine sahip adaylar başvuru yapabilir.
Fen Bilimleri veya Sağlık Bilimleri alanından alınmış olan Yüksek lisans derecesine sahip olmak veya Tıp Fakültelerinden mezun olmak. Programın eğitim dili tümüyle İngilizce olup, dolayısıyla adayların (YDS/
KPDS/ÜDS’den en az 70) puan almış olması veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alındığına dair belge getirmesi.
Diş Hekimliği, Tıbbi Biyoloji, Eczacılık, Tıp Fakültesi ya da Veteriner Fakültesi, Biyokimya Lisans, Biyolojik Bilimler Lisans, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans, Biyoloji Lisans mezunu, Hemşirelik ve Ebelik lisans
diploması olanlar
Tıp Fak., Diş Hekimliği Fak., Eczacılık Fak., Fen Fak., Biyomühendislik Fak., Çevre Mühendisliği Fak., Kimya Mühendisliği Fak. Mezunu ve ilgili dallarda lisans mezunu olmak.
Eczacılık Fakültesi mezunu, ÜDS ya da KPDS sınavından 60 puan almış Tıp Doktoru veya DEÜ Tıp Fakültesi Dönem I.sinin ön koşulsuz alınması.
Tıp Doktoru olmak
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu/Fakültesi lisans programı mezunları, Fen Fakültesinin Biyokimya, Kimya ve Biyoloji mezunları, Farmakoloji Yüksek Lisans
ve doktora programları mezunları ile uzman hekimler başvurabilir.
Fakülte ve Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak
Yurtdışında minimum 3 yıl / tam zamanlı lisans eğitimi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programından, Türkiye’de 4 yıl / tam zamanlı lisans eğitimi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Lisans programından veya
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan mezun olmak, lisans diplomasını İngilizce dilinde veren bir üniversiteden almış olmak ve/veya Amerikan, İngiliz Kültür Merkezlerince verilen uluslararası düzeyde
geçerli (TOEFL, Cambridge gibi) bir yeterlilik belgesine veya merkezi sistemle yapılan kamu personeli yabancı dil sınavında en az %70 başarı notuna sahip olmak.
Fizyoterapi alanında yüksek lisans programlarından birini tamamlamış olanlar, Fizyoterapist ünvanı veren lisans programlarından mezun olmak şartı ile, ilgili başka yüksek lisans programlarını başarı ile tamamlamış olan
öğrenciler programa başvurabilirler
Fakülte ve Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak
Fakülte ve Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak
Fakülte ve Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak
Fakülte ve Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak
Fakülte ve Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları, Eğitim Fakülteleri Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunları, Spor Bilimleri ve Teknolojisi YO mezunları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO mezunları ya da Fakülte
mezunları, Tıp Fakültesi mezunları veya herhangi bir spor dalında antrenörlük belgesine sahip olan diğer 4 yıllık lisans programları mezunları, Hemşirelik Yüksek Okulu ya da Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Beslenme ve Diyetetik Yüksek Okulu mezunları
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları, Eğitim Fakülteleri Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunları, Spor Bilimleri ve Teknolojisi YO mezunları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO mezunları ya da Fakülte
mezunları, Tıp Fakültesi mezunları veya herhangi bir spor dalında antrenörlük belgesine sahip olan diğer 4 yıllık lisans programları mezunları, Hemşirelik Yüksek Okulu ya da Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Beslenme ve Diyetetik Yüksek Okulu mezunları
Spor fizyolojisi yüksek lisans, spor bilimleri ile ilişkili her hangi bir alanda yüksek lisans, fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek lisans, fizyoloji yüksek lisans tıp fakültesi mezunları adaylar arasından kabul edilir.
Tıp Fakültesi veya Veteriner Fakültesi mezunu olmak yada Fizyoloji Yüksek Lisans yapmış olmak
Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Yaşam Bilimleri, Mühendislik Bilimleri alanlarından ve Psikoloji Bölümünden lisans derecesine sahip adaylar arasından kabul edilir.
En az 4 yıllık fakülte mezunu olmak, Yurt dışından başvurular için en az 5 yıllık fakülte mezunu olmak,
Tıp Fakültesi mezunları, en az 4 yıllık fakülte mezunu olup halk sağlığı, iş sağlığı ya da iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisansı yapanlar
Tıp Fakültesi mezunları, en az 4 yıllık fakülte mezunu olup halk sağlığı, iş sağlığı ya da iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisansı yapanlar
Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık YO Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak
Hemşirelikte yüksek lisans derecesine sahip olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.Bu programa başvuruda ALES ve YDS koşulu aranmamaktadır.
Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu lisans programı mezunu olmak
Hemşirelikte yüksek lisans derecesine sahip olmak.
Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık YO Hemşirelik programından mezun olmak
Hemşirelikte yüksek lisans derecesine sahip olmak.
Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık YO Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak
Herhangi bir hemşirelik alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak.
Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık YO Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak.
Hemşirelik lisans programı mezunu olmak
Hemşirelikte yüksek lisans derecesine sahip olmak.
Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık YO Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak
Hemşirelikte yüksek lisans derecesine sahip olmak.
YÖK ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün tezli öğrenci alma kriterlerine uyumlu olmak üzere hemşirelikte lisans derecesine sahip adaylar başvurabilir.
Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık YO Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak
Lisans mezunu hemşireler başvurabilir
Psikiyatri Hemşireliği yüksek lisans derecesine sahip olmak
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Fen Fakültesi, Fen-Ed. Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Biyoloji, Zooloji (5 yıllık lisans mezunu)
Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Yüksek Lisans
Fakülte ve Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak
Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikoloji, Fen Fakültesi, Fen-Ed.Fakültesi Biyoloji Bölümü, Fen Fakültesi Fizik Bölümü, İşitme Engelliler Öğretmenliği
Odyoloji Yüksek Lisans mezunu olmak.
Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği, Eczacılık, Biyoloji mezunu olmak
Veteriner, Tıp, Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ya da Fen veya Sağlık Bilimlerinde yüksek lisans yapmış olmak.
3
Öğrenci Alınmayacak
Öğrenci Alınmayacak
2
2
Biyokimya YL
Biyokimya DR
Biyomekanik YL
SAY/EA
SAY/EA
EA/SAY/SÖZ
55
60
55
3
Biyomekanik DR
EA/SAY/SÖZ
60
1
Biyomühendislik DR
Farmakoloji YL
EA/SAY/SÖZ
SAY
60
55
1
Öğrenci Alınmayacak
Toksikoloji YL
Farmakoloji DR
Toksikoloji DR
Klinik İlaç Araştırmaları YL
SAY
SAY
SAY
SAY
55
60
60
55
Öğrenci Alınmayacak
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YL
SAY
55
2
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (İng) YL
SAY
55
Öğrenci Alınmayacak
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon DR
SAY
60
4
Nörolojik Fizyoterapi – Rehabilitasyon YL
Muskuloskeletal Fizyoterapi YL
Ortopedik Fizyoterapi YL
Protez-Ortez YL
Geriatrik Fizyoterapi YL
Egzersiz Fizyolojisi YL
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
55
55
55
55
55
3
Öğrenci Alınmayacak
EA/SAY/SÖZ
55
5
EA/SAY/SÖZ
55
Öğrenci Alınmayacak
EA/SAY/SÖZ
SAY
SAY
EA/SAY/SÖZ
EA/SAY/SÖZ
EA/SAY/SÖZ
EA
EA
--EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
SAY
SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
60
60
55
55
60
60
55
60
--55
60
55
60
55
60
55
55
60
55
60
55
55
55
60
55
60
55
55
60
55
60
2
1
5
Öğrenci Alınmayacak
1
3
Öğrenci Alınmayacak
Öğrenci Alınmayacak
Öğrenci Alınmayacak
2
Öğrenci Alınmayacak
Öğrenci Alınmayacak
Egzersiz Fizyolojisi (Tezsiz) II. Öğretim YL
Fizyoloji
Halk Sağlığı
Hemşirelik
Histoloji-Embriyoloji
Kardiyopulmoner Fizyoterapi
Kulak Burun Boğaz
Laboratuvar Hayvanları Bilimi
Egzersiz Fizyolojisi DR
Fizyoloji DR
Fizyoloji YL
Halk Sağlığı YL
Halk Sağlığı DR
İş Sağlığı DR
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği YL
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği DR
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz II. Ö
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği YL
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği DR
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği YL
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği DR
Halk Sağlığı Hemşireliği YL
Halk Sağlığı Hemşireliği DR
Hemşirelik Esasları YL
Hemşirelikte Yönetim YL
Hemşirelikte Yönetim DR
İç Hastalıkları Hemşireliği YL
İç Hastalıkları Hemşireliği DR
İş Sağlığı Hemşireliği YL
Onkoloji Hemşireliği YL
Psikiyatri Hemşireliği YL
Psikiyatri Hemşireliği DR
Histoloji-Embriyoloji YL
Histoloji-Embriyoloji DR
Kardiyopulmoner Fizyoterapi YL
Odyoloji YL
Odyoloji DR
Laboratuvar Hayvanları Bilimi YL
Laboratuvar Hayvanları Bilimi DR
Öğrenci Alınmayacak
Öğrenci Alınmayacak
Öğrenci Alınmayacak
2
Öğrenci Alınmayacak
Öğrenci Alınmayacak
Öğrenci Alınmayacak
1
Öğrenci Alınmayacak
Öğrenci Alınmayacak
2
Öğrenci Alınmayacak
Öğrenci Alınmayacak
Öğrenci Alınmayacak
Öğrenci Alınmayacak
Öğrenci Alınmayacak
Öğrenci Alınmayacak
2
3
Öğrenci Alınmayacak
2
Öğrenci Alınmayacak
1
2
Öğrenci Alınmayacak
2
Öğrenci Alınmayacak
Medikal Fizik
Medikal Fizik YL
Medikal Fizik DR
SAY
SAY
55
60
Öğrenci Alınmayacak
Medikal İnformatik (Tezsiz) YL
SAY
55
Öğrenci Alınmayacak
Tıbbi Bilişim YL
SAY
55
Öğrenci Alınmayacak
Mikrobiyoloji YL
SAY
55
5
SAY
SAY/EA
EA - SAY
SAY
SAY
SAY
EA
EA
SAY/EA
60
55
60
55
60
55
55
60
55
Öğrenci Alınmayacak
4
SAY
EA/SAY/SÖZ
SAY
SAY
SAY
SAY/EA
SAY/EA
EA
EA
SAY/EA
55
55
55
55
60
55
60
55
60
55
Öğrenci Alınmayacak
Öğrenci Alınmayacak
EA
EA
55
55
2
2
Medikal İnformatik
3
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Moleküler Tıp
Onkoloji
Parazitoloji
Perfüzyon Teknikleri
Radyofarmasötik Bilimler
Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon
Sinirbilimler
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Tıp Eğitimi
Translasyonel Tıp
Uyku ve Bilinç Durumları
Mikrobiyoloji DR
Moleküler Tıp YL
Moleküler Tıp DR
Temel Onkoloji YL
Temel Onkoloji DR
Kanser Epidemiyolojisi YL
Tıbbi Parazitoloji YL
Tıbbi Parazitoloji DR
Perfüzyon Teknikleri YL
Radyofarmasötik Bilimler YL
Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon YL
Temel Sinirbilimler YL
Klinik Sinirbilimler YL
Temel Sinirbilimler DR
Tıbbi Biyoloji ve Genetik YL
Tıbbi Biyoloji ve Genetik DR
Tıp Eğitimi YL
Tıp Eğitimi DR
Translasyonel Tıp YL
Temel Uyku ve Bilinç Durumları YL
Klinik Uyku ve Bilinç Durumları YL
1
Öğrenci Alınmayacak
Öğrenci Alınmayacak
5
2
1
5
4
5
1
5
3
Öğrenci Alınmayacak
Öğrenci Alınmayacak
Öğrenci Alınmayacak
Fen Fakülteleri Fizik Bölümü, Mühendislik Fakültelerinden Fizik Mühendisliği ve Nükleer Fizik ve Nükleer Enerji Mühendisliği, Biyomedikal, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunları.
Fizik, Medikal Fizik, Radyoterapi Fiziği, Sağlık Fiziği, Biyofizik alanlarında ya da Mühendislik Fakültelerinden Bilgisayar Mühendisliği, Nükleer Fizik ve Nükleer Enerji Mühendisliği, Biyomedikal, Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Moleküler Tıp, Biyokimya Yüksek Lisansı yapmış olmak.
Tıp doktoru (MD) derecesi ile bilgisayar bilimi ile ilgili yeterli bilgi ve beceri (giriş sınavında ölçülecektir). Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendislik ya
da eşdeğer bir lisans derecesi. Fen Fakültesi Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya, Biyoinformatik ya da eşdeğer bölümlerinden lisans derecesi. ALES’den en az 55 sayısal, TUS’dan en az 50 veya GRE
(Graduate Record Examination) en az 1100 puan aldığını belgelemesi.
Tıp doktoru (MD) derecesine sahip olmak. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendislik ya da eşdeğer bir lisans derecesine sahip olmak. Fen Fakültesi
Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya, Biyoinformatik ya da eşdeğer bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak. Hemşirelik Yüksekokulu lisans derecesine sahip olmak. ALES’den en az 55 sayısal,
TUS’dan en az 50 veya GRE (Graduate Record Examination) en az 1100 puan aldığını belgelemesi. Bilgisayar bilimi ile ilgili giriş sınavında başarılı olmak.
Fen Fakültelerinin Mikrobiyoloji, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ya da Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri mezunu. Tıbbi Biyolojik Bilimler mezunu, Mühendislik Fakültelerinin Biyomühendislik Bölümü mezunu,
Tıp Fakültesi mezunu, Diş Hekimliği Fakültesi mezunu, Veterinerlik Fakültesi mezunu, Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
Mikrobiyoloji veya Klinik Mikrobiyoloji Yüksek Lisans mezunu, Tıp Fakültesi mezunu, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans mezunu.
En az dört yıllık fakülte mezunu olmak
Tıp Fakültesi mezunu olmak, ya da Fen Veteriner Diş hekimliği Eczacılık ve Mühendislik Fakültesi Mezunu olup Sağlık Bilimlerinde ya da Fen Bilimlerinde Yüksek Lisans yapmış olmak.
Tıp Doktoru, Veteriner Hekimler, Diş Hekimleri, Eczacılık, Genetik ve Moleküler Genetik, Kimya, Biyokimya, Biyoloji, Biyomühendislik bölümleri mezunları.
Tıp Fakültesi mezunu veya Temel Onkoloji Yüksek Lisans Mezunları
Sağlık bilimleri alanında Lisans mezunu olmak (Tıp Fakültesi, Hemşirelik Bölüm/Yüksekokulu/Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Fizyoterapi Yüksek Okul ve/veya bölümleri )
En az 4 yıllık Üniversite mezunu olan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans başvuru koşullarını yerine getirenler
Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan ‘Perfüzyonist Eğitim Programları’na katılarak, yapılmış olan yazılı ve uygulama sınavlarından başarılı olup “Perfüzyonistlik Yetki Belgesi” ne sahip lisans mezunu
olanlar veya Sağlık ve Yaşam Bilimleri ile ilgili lisans mezunlarından Tıp, Veterinerlik, Eczacılık Fakülte mezunları, ile Moleküler Biyoloji, Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, Kimya, Fizik, Biyomühendislik, Biyoteknoloji,
Genetik, hemşirelik lisans mezunları başvurabilirler.
Eczacılık, Fizik, Kimya, Biyokimya, Biyoloji, Kimya Mühendisliği lisans mezunları ya da eşdeğeri bir lisans programından mezun olanlar ile tıp fakültesi mezunları kabul edilir.
Sağlıkta Kalite Yönetimi yönelimi için en az dört yıllık lisans mezunları bu programa başvurabilirler.
Fen Fakültesi, Fen-Edebiyat Fak.Fen Bölümleri, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. mezunu olmak.
Tıp Fakültesi, Psikoloji, Yüksek Hemşirelik, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu mezunu olmak.
Tıp Doktoru olmak veya sinirbilimler (Temel ve Klinik) Yüksek Lisans mezunu olmak.
En az dört yıllık bir Fakülteden mezun olanlar
En az bir Yüksek Lisans, Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği ya da eşdeğeri diploma sahibi olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olmak.
Temel bilimlerden (Biyoloji, Fizik, Kimya, Biyofizik, Biyokimya, Tıbbi Genetik) lisans sahibi olmak, Sağlık bilimleri fakültelerinden (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, Veterinerlik, Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon) lisans sahibi olmak.
Tıp, Fizik, Biyoloji, Genetik, Psikoloji, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği lisans mezunları ya da eşdeğeri bir lisans programından mezun olanlar kabul edilir.
Tıp Fakültesi lisans mezunu olup anestezi, biyofizik, göğüs hastalıkları, Kulak-Burun-Boğaz, Nöroloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimi veya doktora yapmış olanlar kabul edilir.
Download

2014-2015 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Kontenjanlar ve Lisanüstü