YÜKSEK(TEZLİ) LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJAN TEKLİFİ FORMU ÖRNEĞİ
ENSTİTÜ ADI: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Yüksek Lisans
Yatay Geçiş (**)
Doktora
Yatay Geçiş
Sanatta Yeterlik
Yatay Geçiş (**)
5
5
SÖZ
SÖZ
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
5
SÖZ - EA
Rus Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
5
SÖZ - EA
5
5
5
5
5
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
Doktora
5
5
Bilim Dalı/Sanat Dalı
Yüksek Lisans
Doktora
Yatay Geçiş
Sanatta Yeterlik
Yatay Geçiş (**)
Yüksek Lisans
Yatay Geçiş (**)
Doktora
Sanatta Yeterlik
Yurtdışı Kontenjan Teklifi
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı/Anasanat Dalı
Genel Kontenjan Teklifi
Sanatta Yeterlik
Programın Adı
ALES
Puan Türü
TARİH ANABİLİM DALI
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı
Genel Türk Tarihi Bilim Dalı
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI
SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI
ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI
Tarih Öncesi Arkeoloji Bilim dalı
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
BİLİM TARİHİ ANABİLİM DALI
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI
KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
İŞLETME ANABİLİM DALI (İşletme)
5
15
15
İşletme Yönetimi ve Organizasyon Bilim Dalı (*)
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
İSLAM İKTİSADI VE FİNANSI ANABİLİM DALI
15
5
15
10
AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI
15
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
İslami Araştırmalar (Arapça)
AVRASYA ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI
Uluslarası İlişkiler, Tarih, Türk Dili, Sosyoloji, Siyaset Bilimi,
İktisat, İşletme ve Doğu Dilleri bölümlerinden mezun olan
adayların programa başvurusu kabul edilecektir.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ANABİLİM DALI
MÜZE YÖNETİMİ
MÜZİK ANASANAT DALI
SAHNE SANATLARI ANSANAT DALI
(*)
30 kredi tamamlamak zorunludur (En az 10 ders ve seminer).
İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI
5
5
1
1
1
1
2
2
2
2
5
5
1
2
2
2
10
1
2
1
1
2
5
15
5
10
2
21
10
4
4
21
5
5
1
EA
SÖZ
SÖZ
SÖZEL
SÖZ - EA
YÜK. LİS.
EA/SÖZ
DOKTORA
EA
EA/SÖZ
EA
EA/SÖZ
ENSTİTÜ ADI: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Program Adı
Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları
Tezsiz
İşletme Vergiciliği
Tezsiz
Sağlık Hizmetleri Yönetimi ve Ekonomisi
Tezsiz
İslam İktisadı ve Finansı
Tezsiz
Müze Yönetimi
Tezsiz
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Tezsiz
Radyo, TV, Sinema
Tezsiz
Uluslararası İlişkiler
Tezsiz
Siyaset Bilimi
Tezsiz
Kariyer Danışmanlığı
Tezsiz
Bankacılık
Tezsiz
Sermaye Piyasası Uzmanlığı
Tezsiz
Tedarik Zinciri Yönetimi
Tezsiz
Uluslararası İşletmecilik
Tezsiz
Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Çalışmaları
Tezsiz
Yükseköğretim Yönetimi
Tezsiz
İkinci
Öğretim
İkinci
Öğretim
İkinci
Öğretim
İkinci
Öğretim
İkinci
Öğretim
İkinci
Öğretim
İkinci
Öğretim
İkinci
Öğretim
İkinci
Öğretim
İkinci
Öğretim
İkinci
Öğretim
İkinci
Öğretim
İkinci
Öğretim
İkinci
Öğretim
İkinci
Öğretim
İkinci
Öğretim
NOT:
* Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylardan ALES veya eşdeğeri sınav notu istenilmemektedir.
* Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adaylardan Yabancı Dil Puanı (ÜDS veya Eşdeğeri Sınav notu) istenilmemektedir.
Tezsiz
Yüksek Lisans
Yatay Geçiş
Bilim Dalı/Sanat Dalı
Tezsiz
Yüksek Lisans
Genel Kontenjan
50
3
50
3
25
3
25
3
25
3
25
3
25
3
25
3
25
3
25
3
25
3
25
3
15
3
15
3
10
3
15
3
ALES
Puan
Türü
Download

YÜKSEK(TEZLİ) LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJAN