TR
VERİ PROJEKTÖRÜ
XJ-A Serisi
XJ-A147/XJ-A247/XJ-A257
XJ-M Serisi
XJ-M146/XJ-M156
XJ-M246/XJ-M256
Ağ İşlevi Kılavuzu
z Bu kılavuzda, “XJ-A Serisi” ve “XJ-M Serisi” yalnızca yukarıda listelenen belirli modelleri gösterir.
z Veri Projektörüyle verilen “Kurulumu Kılavuzu” belgesindeki “Güvenlik Tedbirleri” ve “İşletim
Tedbirleri” kısımlarını okuyun ve bu ürünü doğru şekilde kullanın.
z Bu kılavuzu daha sonra başvurmak için güvenli bir yerde tutun.
z Bu kılavuzun son sürümü için aşağıdaki siteyi ziyaret edin.
http://world.casio.com/manual/projector/
1
z DLP Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulu Texas Instruments’ın tescilli ticari markasıdır.
z Microsoft, Windows ve Windows Vista Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Microsoft
Corporation’ın tescilli markaları veya ticari markalarıdır.
z HDMI, HDMI Logosu ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing, LLC’nin ticari
markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
z Mac OS, Apple, Inc.’in Birleşik Devletler’de ve diğer ülkelerde ticari markası veya tescilli ticari
markasıdır.
z XGA Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulu IBM Corporation’ın tescilli ticari markasıdır.
z PJLink Japonya, ABD ve diğer ülkelerdeki ve bölgelerdeki bekleyen bir ticari marka veya tescilli
ticari markadır.
z Crestron, Amerika Birleşik Devletleri Crestron Electronics, Inc.’in kayıtlı ticari markasıdır.
z AMX, Amerika Birleşik Devletleri AMX LLC’nin kayıtlı ticari markasıdır.
z Android, Google Inc.’in bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
z Diğer şirket veya ürün adları kendi sahiplerinin ürün adları ya da ticari markalarıdır.
z Bu ürünün parçaları, kısmi olarak Independent JPEG Group çalışmalarına dayalıdır.
z Kullanım Kılavuzu’nun içeriği haber verilmeden değiştirilebilir.
z Bu kılavuzun kısmen veya tamamen kopyalanması yasaktır. Bu kılavuzu sadece kendi kişisel
kullanımınız için kullanabilirsiniz. CASIO COMPUTER CO., LTD.’nin izni olmaksızın başka
amaçlar için kullanımı yasaktır.
z Bu ürünün veya bu kılavuzun kullanılmasıyla ortaya çıkan gelir kayıpları veya üçüncü taraflarca
yapılan talepler için CASIO COMPUTER CO., LTD. sorumlu tutulamaz.
z Bu ürünün arızalanması veya bakımı veya herhangi bir nedenden dolayı meydana gelen
herhangi bir zarar veya gelir kaybından CASIO COMPUTER CO., LTD. sorumlu tutulamaz.
z Bu kılavuzda verilen örnek görüntüler sadece gösterim amaçlıdır ve ürün tarafından üretilen
gerçek görüntülerle aynı olmayabilir.
z Bu kılavuzdaki ekran görüntülerinin tamamı İngilizce sürümden alınmıştır. Açıklayıcı metinlerde
kullanılan terimlerin bazıları yine İngilizce sürüm ekranından alınmıştır.
2
İçindekiler
Ağ İşlevine Genel Bakış.................................................. 7
Ağ işlevi size ne gibi olanaklar sunar......................................................7
Ağ İşlevlerini Kullanmak İçin Gerekli Yazılım .........................................8
Bu Kılavuzun İçeriğinin Kapsamı ................................................................................. 8
Bilgisayar Ekranı İçeriğini Bir LAN Bağlantısı
Üzerinden Projeksiyon Yapma....................................... 9
LAN Bağlantısından Projeksiyona İş Akışı .............................................9
Kablosuz Bağdaştırıcısını Projektöre Bağlama ....................................10
Projektör ve Bilgisayar Arasında Doğrudan Kablosuz LAN
Bağlantısı Kurma ..................................................................................11
Kablosuz LAN Bağlantısına Genel Bakış................................................................... 11
Kablosuz Bir LAN Bağlantısı Kurmak İçin Projektör Dahili SSID’sini
(Basit veya Genel) Kullanma ..................................................................................... 12
Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir projektör
basit bağlantısı SSID’si kullanmak için ................................................................... 12
Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir projektör
genel SSID’sini kullanmak için................................................................................ 15
Kablosuz LAN Bağlantısı Kurmak İçin Bir Kullanıcı SSID’sini Kullanma.................... 18
Bir kullanıcı SSID’si oluşturmak için ....................................................................... 19
Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir kullanıcı
SSID’sini kullanmak için ......................................................................................... 22
Bilgisayarla Olan Doğrudan Kablosuz LAN Bağlantısını Sonlandırmadan
Projektörü Dış Ağa Bağlama...................................................................................... 25
Projektörü kablosuz bir LAN erişim noktasına bilgisayarla olan doğrudan
kablosuz LAN bağlantısını sonlandırmadan bağlamak için .................................... 26
Projektör ve bilgisayar arasında kablosuz bağlantıyı sürdürürken
projektör ve yönlendirici arasında kablolu LAN bağlantısı kurmak
(Yalnızca XJ-M Serisi) ............................................................................................ 28
Kablosuz LAN Erişim Noktası Yoluyla Projektör ve Bilgisayar
Arasında Bir Bağlantı Kurma ................................................................29
Bağlantıya Genel Bakış ............................................................................................. 29
Bağlantı Prosedürleri ................................................................................................. 30
Projektörü kablosuz bir LAN erişim noktasına bağlamak için ................................. 30
Projektör ve bilgisayar arasında bir bağlantı kurmak ve kablosuz bir LAN erişim
noktası yoluyla projeksiyon yapmak için................................................................. 33
3
Projektörü Kablolu LAN üzerinden Bilgisayara Bağlama
(Yalnızca XJ-M Serisi) ..........................................................................35
Kablolu LAN Bağlantısına Genel Bakış ..................................................................... 35
Kablolu LAN Bağlantısı Prosedürleri.......................................................................... 36
Bilgisayarı doğrudan projektöre bağlamak için LAN kablosunu kullanmak için ...... 36
Projektör ve bilgisayar arasında yönlendirici üzerinden kablolu LAN bağlantısı
kurmak için ............................................................................................................. 38
Network Connection’ı Kullanma .................................. 39
Network Connection Penceresi ............................................................39
Network Connection İşlemleri...............................................................40
Network Connection Düğmesi İşlemleri ..................................................................... 40
Network Connection İşlevi Menüsü İşlemleri ............................................................. 41
Bilgisayar Sesini Projektör Hoparlöründen Çıkarma .................................................. 42
Bir Video Akışını Projeksiyon Yapma......................................................................... 43
Bir video akışını projeksiyon yapmak için ............................................................... 43
Akıllı Bir Aygıttan Bilgisayarı Uzaktan Kontrol Etme .................................................. 44
PC'yi uzaktan başlatmak için .................................................................................. 44
PC Uzak’tan çıkmak için ......................................................................................... 44
Diğer Network Connection İşlemleri........................................................................... 45
Geçerli kablosuz LAN bağlantısını sonlandırmak ve yeniden bağlamak için.......... 45
Network Connection tarafından depolanan bağlantı bilgisini (parola) silmek için... 45
Projektör Ağ Ayarları .................................................... 46
Projektör Kurulum Menüsünü Kullanma ...............................................46
Kablolu LAN bilgisini göstermek için (Yalnızca XJ-M Serisi) .................................. 47
Kablosuz LAN bilgilerini görüntülemek için............................................................. 48
SSID’yi değiştirmek için .......................................................................................... 49
IP ayarlarını değiştirmek için .................................................................................. 50
Ağ ayarlarını başlatmak için ................................................................................... 51
Projektör Yönetimi Sayfalarını Kullanma ..............................................52
Kablosuz LAN Bağlantısı üzerinden Projektör Yönetimi Sayfalarında
Oturum Açma ............................................................................................................. 53
Kablosuz bir LAN bağlantısı üzerinden Projektör Yönetimi sayfalarında oturum
açmak için............................................................................................................... 53
Kablolu LAN Bağlantısı Üzerinden Projektör Yönetimi Sayfalarında Oturum Açma
(Yalnızca XJ-M Serisi)................................................................................................ 54
Kablolu LAN bağlantısı üzerinden Projektör Yönetimi sayfalarında
oturum açmak için .................................................................................................. 54
4
Bilgisayar IP adresini projektörün IP adresine göre değiştirmek ve kablolu
LAN ile bağlamak için ............................................................................................. 55
Projektörün IP adresini bilgisayarın IP adresine göre değiştirmek ve
kablolu LAN ile bağlamak için................................................................................. 56
Projektör ve bilgisayar arasında kablolu LAN bağlantısı kurmak için ..................... 57
Projektör Yönetimi Sayfalarında Oturum Açtıktan Sonra Desteklenen İşlemler ........ 58
Sistem durumunu görüntülemek için ...................................................................... 58
Kontrol Paneli sayfası ağ ayarlarını yapılandırmak için .......................................... 59
Network Settings sayfası ağ ayarlarını yapılandırmak için ..................................... 60
Projektör Yönetimi sayfalarında oturum açmak için parolayı değiştirmek için ........ 62
Projektör Yönetimi sayfalarında tüm ayarları başlatmak için .................................. 63
Crestron kontrol aygıtına bağlanma bilgilerini girmek için
(Yalnızca XJ-M Serisi) ............................................................................................ 63
Projektör Yönetimi sayfalarından oturumu kapatmak için....................................... 63
Projektörü bir LAN Bağlantısı üzerinden uzaktan kumanda etme.............................. 64
Projektörü LAN yoluyla bağlı bir bilgisayardan uzaktan kontrol etmek için............. 64
Kontrol Paneli Sayfası Uzaktan Kumanda Öğeleri..................................................... 66
Projektör Dosya Görüntüleyici İşlemleri..................... 67
Bir Dosyayı Projektörün Dahili Belleğine Yükleme ...............................67
Dosya Aktarımı Sayfasında Oturum Açma ................................................................ 67
Kablosuz bir LAN bağlantısı üzerinden Dosya Aktarımı sayfasında
oturum açmak için .................................................................................................. 67
Kablolu LAN bağlantısı üzerinden Dosya Aktarımı sayfasında oturum açmak için
(Yalnızca XJ-M Serisi) ............................................................................................ 69
Dosya Aktarımı sayfası oturumunu kapatmak için.................................................. 69
Dosya Aktarımı sayfasında oturum açmak için parolayı değiştirmek için ............... 69
Dosya Aktarımı Sayfasında Oturum Açıldığında Desteklenen İşlemler ..................... 70
Projektör Dosya Görüntüleyici İşlemleri................................................71
Viewer Control Sayfasını Görüntüleme...................................................................... 71
Kablosuz bir LAN bağlantısı üzerinden Viewer Control sayfasını
görüntülemek için ................................................................................................... 71
Kablolu LAN bağlantısı üzerinden Viewer Control sayfasını göstermek için
(Yalnızca XJ-M Serisi) ............................................................................................ 72
Viewer Control sayfasından projektörün üst sayfasına dönmek için ...................... 72
Viewer Control Sayfası İşlemleri ................................................................................ 72
5
Ek.................................................................................... 73
Belirteç Sihirbazının Kullanımı..............................................................73
Network Connection’ı bir USB flaş sürücüye yüklemek için ................................... 73
Bilgisayarı projektöre kablosuz LAN üzerinden bağlamak için bir USB belirteç
kullanmak için ......................................................................................................... 74
Çeşitli Farklı Aygıtlarla Kablosuz Bir LAN Bağlantısı Yoluyla
Projeksiyon Yapma...............................................................................74
Network Connection’ı Mac OS’tan Projeksiyon Yapmak İçin Kullanma..................... 74
Akıllı Aygıttan Projeksiyon Yapmak İçin C-Assist’i Kullanma..................................... 75
Akıllı Aygıttan Projeksiyon Yapmak İçin MobiShow’u Kullanma ................................ 75
Sorun Giderme .....................................................................................76
Projektör ve Bilgisayar arasında Kablosuz LAN Bağlantısı........................................ 76
Projektör Yönetimi Sayfaları ...................................................................................... 77
Dosya Aktarımı Sayfaları ........................................................................................... 77
6
Ağ İşlevine Genel Bakış
XJ-M Serisi projektörler hem kablosuz LAN bağlantısını hem de kablolu LAN bağlantısını
desteklemektedir.
XJ-A Serisi projektörler yalnızca kablosuz LAN bağlantısını desteklemektedir.
Ağ işlevi size ne gibi olanaklar sunar...
z Bir bilgisayarı projektöre kablosuz bir LAN yoluyla bağlayın ve bilgisayar ekranının bir
görüntüsünü projeksiyon yapın
Bilgisayar ekranı görüntüleri bir kablo bağlantısı olmadan projektörle projeksiyon yapılabilir.
Bilgisayar bir dış ağa bağlıyken (Internet veya Intranet) projektörü bir bilgisayara kablosuz bir LAN
erişim noktası yoluyla bağlama projeksiyonu etkinleştirir.
z Bir bilgisayarı projektöre kablosuz kablolu LAN yoluyla bağlayın ve bilgisayar ekranının bir
görüntüsünü yansıtın (Yalnızca XJ-M Serisi)
Bilgisayar ekranı içeriğinin projeksiyonu için, bilgisayar projektöre doğrudan kabloyla veya dolaylı
olarak yönlendirici üzerinden bağlanabilir. Ekran içeriği yansıtılan bilgisayar ayrıca harici bir ağa da
(İnternet veya intranet) bağlanabilir.
z Ekran görüntülerini dört bilgisayardan aynı anda projeksiyon yapmak için kablosuz bir LAN
bağlantısı kullanın
Projeksiyon yapılan görüntü bir LAN bağlantısı üzerinden dört bilgisayarın ekranlarının eşzamanlı
projeksiyonu için dört bölüme bölünebilir.
z Bir bilgisayarın ana ekranını veya genişletilmiş ekranını projeksiyon yapmak için bir LAN
bağlantısı kullanın (Network Connection)
Dizüstü bilgisayarda görüntülenen masaüstünün sağ tarafına genişletilen ekran alanı genişletilmiş
ekran olarak projeksiyon yapılabilir.
z Bir film oynatma görüntüsü bir LAN bağlantısı üzerinden ayrı bir ekran olarak tek başına
projeksiyon yapılabilir (Network Connection)
Film verileri bir bilgisayarda normal masaüstü görüntüsünden çıkmadan oynatma projeksiyonu için
bir LAN üzerinden projektöre gönderilebilir.
z Bilgisayar sesinin bir LAN bağlantısından çıkışı (Network Connection)
Bilgisayar ekranı görüntülerine ek olarak, bilgisayar sesi de projektör tarafından çıkarılabilir.
z Dosyaları LAN yoluyla bağlanmış bir bilgisayardan projektörün dahili belleğine aktarın
Çeşitli dosya türleri, projektörün Dosya Görüntüleyici’si kullanılarak bir bilgisayardan LAN yoluyla
projektörün dahili belleğine oynatmak için aktarılabilir.
z Projektörü LAN yoluyla bağlı bir bilgisayardan uzaktan kontrol edin
Giriş kaynağı değiştirme ve diğer normal projektör işlemleri LAN yoluyla bağlı bir bilgisayardan
gerçekleştirilebilir.
Not
z Network Connection hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki “Ağ İşlevlerini Kullanmak İçin
Gerekli Yazılım” konusuna bakın.
7
Ağ İşlevlerini Kullanmak İçin Gerekli Yazılım
Ağ işlevlerini kullanmak için gerekli yazılım aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi LAN yoluyla projektöre
bağlanacak aygıtın türüne bağlıdır.
Aygıt
Yazılım
Windows çalıştıran bilgisayar
Network Connection (Windows için)
Mac OS çalıştıran bilgisayar
Network Connection (Mac OS için)
Yazılımı indirmek için aşağıdaki URL’deki web sitesini ziyaret edin.
http://www.casio-intl.com/support/
Önemli!
z Yukarıdaki yazılımı bir bilgisayara yüklemeden önce, minimum sistem gereksinimleri, indirme,
kullanım koşulları ve uymanız gereken diğer önlemler hakkında bilgi için CASIO web sitesini
ziyaret ettiğinizden emin olun.
z Yukarıdaki yazılımı indirme hakkında bilgi için, indirme web sayfasına bakın.
Bu Kılavuzun İçeriğinin Kapsamı
Bu kılavuzdaki prosedürler Network Connection çalıştıran bir Windows bilgisayara göre sunulmuştur.
Farklı türde bir aygıt kullanıyorsanız, her tür yazılımın indirme sayfasından alınabilen yazılım kullanıcı
belgelerine bakın.
8
Bilgisayar Ekranı İçeriğini Bir LAN Bağlantısı
Üzerinden Projeksiyon Yapma
Bu bölüm projektör ve bilgisayar arasında bir LAN bağlantısı kurmak ve bilgisayarın ekran içeriklerini
projeksiyon yapmak için bilmeniz gereken her şeyi kapsar.
LAN Bağlantısından Projeksiyona İş Akışı
Projektör ve bilgisayar arasında LAN bağlantısı kurmanın birkaç farklı yolu vardır. Aşağıdaki iş akışı bir
LAN bağlantısı kurmak için ne yapmanız gerektiğini açıklamaktadır.
Bilgisayara Network Connection’ı yükleyin*1
“Ağ İşlevlerini Kullanmak İçin Gerekli Yazılım” (sayfa 8)
Projektör ve bilgisayar arasında Kablosuz LAN
bağlantısı kurun
Projektör ve bilgisayar arasından kablolu LAN
bağlantısı kurun (Yalnızca XJ-M Serisi)
“Kablosuz Bağdaştırıcısını Projektöre Bağlama” (sayfa 10)
z Bağlantı işlemini kolaylaştırmak
istiyorsanız
z Bir bilgisayarı harici bir ağa bağlamadan
bağlamak istiyorsanız (Internet veya
Intranet)*2
“Projektör ve Bilgisayar Arasında Doğrudan
Kablosuz LAN Bağlantısı Kurma” (sayfa 11)
z Varolan bir kablosuz LAN erişim
noktasını (kablosuz yönlendirici)
kullanmak istiyorsanız
z Bir bilgisayarı harici bir ağa (Internet
veya Intranet) bağlanarak bağlamak
istiyorsanız
“Projektörü
Kablolu LAN
üzerinden
Bilgisayara
Bağlama
(Yalnızca XJ-M
Serisi)” (sayfa 35)
“Kablosuz LAN Erişim Noktası Yoluyla
Projektör ve Bilgisayar Arasında Bir Bağlantı
Kurma” (sayfa 29)*3
“Network Connection’ı Kullanma” (sayfa 39)
*1 Network Connection’ı bir bilgisayara yükledikten sonra, bilgisayarı diğer bilgisayarların projektöre
LAN bağlantısı için kullanılabilen USB belirteçleri oluşturmak için kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz.
“Belirteç Sihirbazının Kullanımı” (sayfa 73).
*2 Projektör ve bilgisayar arasında doğrudan bir kablosuz LAN bağlantısı kurduktan sonra, bilgisayar
dış bir ağa (Internet veya Intranet) projektör yoluyla bağlanabilecektir. Daha fazla bilgi için bkz.
“Bilgisayarla Olan Doğrudan Kablosuz LAN Bağlantısını Sonlandırmadan Projektörü Dış Ağa
Bağlama” (sayfa 25).
*3 Bu yolla bağlanmak için, önce projektör ve bilgisayar arasında doğrudan LAN bağlantısı kurmanız
ve sonra projektörü kablosuz LAN erişim noktasına bağlamak için ayarları yapılandırmanız gerekir.
9
Kablosuz Bağdaştırıcısını Projektöre Bağlama
Projektörle gelen YW-40 kablosuz bağdaştırıcısını aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi projektörün
USB-A bağlantı noktasına bağlayın.
XJ-A Serisi
XJ-M Serisi
Kurulum menüsünde “Tak ve Çalıştır” için “Açık” seçilirse, kablosuz bağdaştırıcı projektöre
bağlandığında aşağıda açıklanan işlemler gerçekleştirilecektir.
z Projektör gücü açılırken kablosuz bağdaştırıcı bağlanırsa
Bağlantı durumunda, giriş kaynağı “Kablosuz” (XJ-A Serisi) veya “Ağ” (XJ-M Serisi) olarak değişecek
ve LAN bağlantısı bekleme ekranının projeksiyonu otomatik başlatılacaktır.
z Kablosuz bağdaştırıcı bağlanır ve ardından projektör gücü açılırsa
Projektörün başlatılması giriş kaynağının “Kablosuz” (XJ-A Serisi) veya “Ağ” (XJ-M Serisi) olarak
değişmesine ve LAN bağlantısı bekleme ekranı projeksiyonunun otomatik olarak başlamasına neden
olacaktır.
LAN Bağlantısı Bekleme Ekranı (Network Presentation System Ekranı)
*Dikkat
Projektör ile birlikte gelen kablosuz bağdaştırıcıyı küçük çocuklardan uzakta
tutun. Bağdaştırıcının kazara yutulması solunumu engelleyebilir ve hayatı tehdit
eden bir durum oluşturabilir.
Önemli!
z Projektör ile birlikte gelen kablosuz bağdaştırıcıyı başka türde bir aygıtla birlikte kullanmayı
denemeyin.
10
Projektör ve Bilgisayar Arasında Doğrudan Kablosuz
LAN Bağlantısı Kurma
Kablosuz LAN Bağlantısına Genel Bakış
Bu bölümdeki prosedürler, projektörün yaydığı SSID’yi aramak için kullanılan, bilgisayarda yüklü
Network Connection’ı kullanmayı ve bilgisayar ve projektör arasında bir bağlantı kurmayı
açıklamaktadır.
SSID Türü
Üç farklı projektör SSID türü bulunmakta olup her biri aşağıda açıklanmıştır. Bağlantı yönteminin ve
gerekli işlemlerin SSID türüne göre değiştiğini unutmayın.
SSID Türü
Açıklama
Uygulanabilir SSID
Basit Bağlantı
SSID’si*1
(Dahili)
Bunlar, projektörle kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak için Network
Connection’ı bir Windows bilgisayarda kullanmak için özel amaçlı
SSID’lerdir. Bu tür SSID projektörde önceden ayarlanmıştır, bu
yüzden ad ve ayar ayrıntıları değiştirilemez. Bu SSID türü, projektör
ve bilgisayar arasında kompleks ayarlar yapılandırmaya gerek
olmadan kablosuz bir LAN bağlantısı kurmayı kolaylaştırır.
casiolpj0001
casiolpj0002
casiolpj0003
casiolpj0004
Genel SSID*1*2
(Dahili)
Bu SSID türü bağlanmak için parola girişi ister. Bu tür SSID
projektörde önceden ayarlanmıştır, bu yüzden ad ve ayar ayrıntıları
değiştirilemez.
casiolpj0101*3
casiolpj0102
casiolpj0103
casiolpj0104
Kullanıcı SSID’si*2
(Oluşturulmalıdır.)
Bir SSID oluşturmanızı gerektirir. Yalnızca bir tek kullanıcı SSID’sinin
oluşturulması desteklenir. Bağlantı için şifreleme türünü ve parola
girişini de belirtebilirsiniz.
casiolpj0<herhangi
bir karakter dizesi>
*1 Projektör, göreceli olarak güvenli kablosuz veri iletişimi için WPA-PSK AES şifrelemesini kullanarak
kablosuz LAN iletişimi gerçekleştirir. Projektör ve bilgisayar arasında gönderilen veriler projektörün
dahili parolasına ve oturum açma koduna göre şifrelenir.
*2 Bu SSID’ler, projektör ve Mac OS çalıştıran bir bilgisayar veya akıllı aygıt (Android, iOS) arasında
kablosuz bir LAN bağlantısı kurarken de kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. “Çeşitli Farklı
Aygıtlarla Kablosuz Bir LAN Bağlantısı Yoluyla Projeksiyon Yapma” (sayfa 74).
*3 Başlangıç SSID ayarı.
Kablosuz LAN Bağlantısı ve Projeksiyon
Tek bir projektör kablosuz LAN yoluyla aynı anda bağlı en fazla 8 bilgisayara sahip olabilir. Ancak, bir
bilgisayar ekran görüntüsü (tam koruma görüntü boyutu) veya en fazla dört bilgisayar ekranı
(projeksiyon görüntüsü dört bölüme bölünür) görüntüsü aynı anda projeksiyon yapılabilir.
Bağlandıktan sonra bir bilgisayarda projeksiyon işlemleri hakkında ayrıntılar için, bkz. “Network
Connection’ı Kullanma” (sayfa 39).
11
Kablosuz Bir LAN Bağlantısı Kurmak İçin Projektör Dahili
SSID’sini (Basit veya Genel) Kullanma
Bu bölümde, projektör dahili SSID’sini (basit veya genel) aramak ve projektör ve bilgisayar arasında
kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak için Network Connection’ı kullanma açıklanmaktadır. Burada
açıklanan işlemler projektör ve bilgisayar arasında kablosuz bir LAN bağlantısı kurar ve bilgisayar
ekranının projeksiyonunu başlatır.
Kablosuz LAN bağlantısı
Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için
bir projektör basit bağlantısı SSID’si kullanmak için
Projektör İşlemi
1.
Kablosuz bağdaştırıcıyı projektöre bağlayın (sayfa 10) ve sonra projektörü açın.
z Giriş kaynağı otomatik olarak “Kablosuz” (XJ-A Serisi) veya “Ağ” (XJ-M Serisi) olarak
değişecek ve LAN bağlantısı bekleme ekranı projeksiyonu başlayacaktır.
z LAN bağlantısı bekleme ekranı projeksiyonu başlamazsa, [INPUT] tuşuna basın. Görünen
“Giriş” iletişim kutusunda, “Kablosuz” (XJ-A Serisi) veya “Ağ” (XJ-M Serisi) öğesini seçmek için
[T] ve [S] tuşlarını kullanın ve ardından [ENTER] tuşuna basın.
2.
[MENU] tuşuna basın ve sonra şunu seçin: “Ağ Ayarları” 3 “Projektör Kablosuz
LAN Ayarları” 3 “SSID”. Görünen iletişim kutusunda şunlardan birini seçin:
casiolpj0001, casiolpj0002, casiolpj0003 veya casiolpj0004.
3.
“Ağ Ayarları”na dönmek için [ESC] tuşuna iki kez basın.
4.
“Ağ Ayarlarını Güncelle”yi seçmek için [T] tuşunu kullanın ve sonra [ENTER]
tuşuna basın.
z Bu, ağ ayarlarını güncellemek isteyip istemediğinizi soran bir onay iletişim kutusu
görüntüleyecektir.
5.
“Evet”i seçmek için [S] tuşuna basın ve sonra [ENTER] tuşuna basın.
z Bu, SSID değişikliğini projektöre uygular ve iletişim kutusunu kapatır. LAN bağlantısı bekleme
ekranını yeniden yansıtılıncaya kadar bekleyin.
z Yakınlarda birden fazla projektör kullanılırsa, her projektör için ayrı bir SSID’yi seçin.
12
Bilgisayar İşlemi
6.
Network Connection’ı başlatın.
z Network Connection penceresi “Bağlanıyor” mesajıyla görünür.
z Bilgisayarınızda Windows 7, 8 veya 8.1 çalışıyorsa ve “Ağ Konumu Ayarla” iletişim kutusu
görünürse, iletişim kutusunu kapatmak için [İptal]’i tıklatın.
z Network Connection bağlanılacak projektörü bulur bulma aşağıda gösterilen iletişim
kutularından biri gösterilir.
Bu iletişim kutusu görünürse: Şu durumu gösterir:
Bu adıma ilerleyin:
“Projektör Listesi”
Birden fazla bağlanılabilir projektör algılandı.
Adım 7
“Oturum açma kodunu girin.”
Yalnızca bir bağlanılabilir projektör algılandı.
Adım 8
7.
Bağlanmak istediğiniz projektörün SSID’sini tıklatın ve sonra [OK]’i tıklatın.
8.
Görünen “Oturum açma kodunu girin.” iletişim kutusunda, kullanıcı adını ve
oturum açma kodunu girin.
z “Kullanıcı Adı” kutusunda, en fazla 20 karakter uzunluğunda bir ad girebilirsiniz. Girdiğiniz
kullanıcı adı projeksiyon ekranında kullanıcı adı olarak görüntülenecektir.
z “Oturum Açma Kodu” kutusunda, projeksiyon yapılmakta olan LAN bağlantısı bekleme
ekranının sol üst köşesinde gösterilen dört basamaklı sayıyı girin.
9.
Her şey istediğiniz gibi olunca [OK] düğmesini tıklatın.
z Projektör bir bilgisayara kablosuz bir LAN üzerinden bağlıyken, aşağıda gösterilen gibi bir
Network Connection penceresi bilgisayar ekranında görüntülenecektir. Bilgisayar ekranı
görüntüsü (ana ekran) projeksiyon yapılacaktır.
z Network Connection penceresi işlemleri hakkında ayrıntılar için, bkz. “Network Connection’ı
Kullanma” (sayfa 39).
13
10.
Kablosuz LAN bağlantısını sonlandırmak ve bilgisayar ekranı projeksiyonuna
devam etmemek için, Network Connection penceresinin sağ üst köşesindeki
kapat düğmesini ( ) tıklatın.
z Bu, Network Connection penceresini kapatır ve projeksiyon yapılan görüntüyü LAN bağlantısı
bekleme ekranına döndürür.
Not
z Projektör her başlatıldığında oturum açma kodu yeni bir değere güncellenir. Bağlanmak için
yukarıdaki prosedürü her gerçekleştirişinizde, projeksiyon ekranında oturum açma kodunu
kontrol edin ve geçerli başlatma için doğru oturum kodunu girin.
z Projektör yukarıdaki prosedürün 6. adımında bulunamazsa, Network Connection penceresi
görünümü aşağıda gösterilen şekilde değişecektir.
Bu olursa, aşağıda listelenen noktaları kontrol edin, [Yeniden bağla]’yı tıklatın ve sonra
yukarıdaki prosedürü 6. adımdan itibaren yeniden gerçekleştirin.
z Kablosuz bağdaştırıcının projektöre düzgün bağlandığını kontrol edin.
Bkz. “Kablosuz Bağdaştırıcısını Projektöre Bağlama” (sayfa 10).
z Projektörün açıldığını ve LAN bağlantısı bekleme ekranını projeksiyon yaptığını kontrol edin.
z LAN bağlantısı bekleme ekranının sol alt köşesindeki SSID’nin aşağıdakilerden biri olduğunu
onaylayın: casiolpj0001, casiolpj0002, casiolpj0003, casiolpj0004.
Farklı bir SSID gösterilirse, yukarıdaki prosedürü adım 2’den itibaren gerçekleştirin.
14
Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için
bir projektör genel SSID’sini kullanmak için
Projektör İşlemi
1.
Kablosuz bağdaştırıcıyı projektöre bağlayın (sayfa 10) ve sonra projektörü açın.
z Giriş kaynağı otomatik olarak “Kablosuz” (XJ-A Serisi) veya “Ağ” (XJ-M Serisi) olarak
değişecek ve LAN bağlantısı bekleme ekranı projeksiyonu başlayacaktır.
z LAN bağlantısı bekleme ekranı projeksiyonu başlamazsa, [INPUT] tuşuna basın. Görünen
“Giriş” iletişim kutusunda, “Kablosuz” (XJ-A Serisi) veya “Ağ” (XJ-M Serisi) öğesini seçmek için
[T] ve [S] tuşlarını kullanın ve ardından [ENTER] tuşuna basın.
2.
[MENU] tuşuna basın ve sonra şunu seçin: “Ağ Ayarları” 3 “Projektör Kablosuz
LAN Ayarları” 3 “SSID”. Görünen iletişim kutusunda şunlardan birini seçin:
casiolpj0101, casiolpj0102, casiolpj0103 veya casiolpj0104.
z İlk varsayılan SSID ayarını (casiolpj0101) değiştirmeden yalnızca bir projektör kullanmayı
planlıyorsanız bu işlem gerekmez. Adım 6’ya gidin.
3.
“Ağ Ayarları”na dönmek için [ESC] tuşuna iki kez basın.
4.
“Ağ Ayarlarını Güncelle”yi seçmek için [T] tuşunu kullanın ve sonra [ENTER]
tuşuna basın.
z Bu, ağ ayarlarını güncellemek isteyip istemediğinizi soran bir onay iletişim kutusu
görüntüleyecektir.
5.
“Evet”i seçmek için [S] tuşuna basın ve sonra [ENTER] tuşuna basın.
z Bu, SSID değişikliğini projektöre uygular ve iletişim kutusunu kapatır. LAN bağlantısı bekleme
ekranını yeniden yansıtılıncaya kadar bekleyin.
z Yakınlarda birden fazla projektör kullanılırsa, her projektör için ayrı bir SSID’yi seçin.
15
Bilgisayar İşlemi
6.
Network Connection’ı başlatın.
z Network Connection penceresi “Bağlanıyor” mesajıyla görünür.
z Bilgisayarınızda Windows 7, 8 veya 8.1 çalışıyorsa ve “Ağ Konumu Ayarla” iletişim kutusu
görünürse, iletişim kutusunu kapatmak için [İptal]’i tıklatın.
z Network Connection bağlanılacak projektörü bulur bulma aşağıda gösterilen iletişim
kutularından biri gösterilir.
Bu iletişim kutusu görünürse:
7.
Şu durumu gösterir:
Bu adıma ilerleyin:
“Projektör Listesi”
Birden fazla bağlanılabilir projektör algılandı.
Adım 7
“Parolayı veya WEP anahtarını
girin.”
Yalnızca bir bağlanılabilir projektör algılandı.
Adım 8
Bağlanmak istediğiniz projektörün SSID’sini tıklatın ve sonra [OK]’i tıklatın.
16
8.
Görünen “Parolayı veya WEP anahtarını girin.” iletişim kutusunda, kullanıcı adını
ve parolayı girin.
z “Kullanıcı Adı” kutusunda, en fazla 20 karakter uzunluğunda bir ad girebilirsiniz. Girdiğiniz
kullanıcı adı projeksiyon ekranında kullanıcı adı olarak görüntülenecektir.
z Bağlanılacak projektörün SSID’sine uygun olarak, aşağıda gösterilen karakterleri hem “Parola/
WEP Anahtarı Girişi” hem de “Onayla” kutularına girin.
9.
Bağlanmakta Olan Projektörün SSID’si
Giriş Karakter Dizesi (Parola)
casiolpj0101
casiolpj01
casiolpj0102
casiolpj02
casiolpj0103
casiolpj03
casiolpj0104
casiolpj04
Her şey istediğiniz gibi olunca [OK] düğmesini tıklatın.
z Aşağıda gösterilen iletişim kutusu görüntülenir.
10.
“Oturum Açma Kodu” kutusunda, projeksiyon yapılmakta olan LAN bağlantısı
bekleme ekranının sol üst köşesinde gösterilen dört basamaklı sayıyı girin.
z Bu prosedürün 8. adımında girdiğiniz kullanıcı adı “Kullanıcı Adı” kutusunda gösterilecektir,
böylece isteseniz değiştirmeden bırakabilirsiniz.
11.
Her şey istediğiniz gibi olunca [OK] düğmesini tıklatın.
z Projektör bir bilgisayara kablosuz bir LAN üzerinden bağlıyken, aşağıda gösterilen gibi bir
Network Connection penceresi bilgisayar ekranında görüntülenecektir. Bilgisayar ekranı
görüntüsü (ana ekran) projeksiyon yapılacaktır.
z Network Connection penceresi işlemleri hakkında ayrıntılar için, bkz. “Network Connection’ı
Kullanma” (sayfa 39).
17
12.
Kablosuz LAN bağlantısını sonlandırmak ve bilgisayar ekranı projeksiyonuna
devam etmemek için, Network Connection penceresinin sağ üst köşesindeki
kapat düğmesini ( ) tıklatın.
z Bu, Network Connection penceresini kapatır ve projeksiyon yapılan görüntüyü LAN bağlantısı
bekleme ekranına döndürür.
Not
z Yukarıdaki işlemi gerçekleştirdikten sonra, Network Connection son bağlantı için kullanılan
parolayı hatırlayacaktır. Bu nedenle, aynı bilgisayarı projektöre yeniden bağlarsanız parolayı
yeniden girmeniz gerekmez (SSID değişmediği sürece).
z Genel bir SSID kullanılarak kablosuz LAN bağlantısı durumunda, ayarlar oturum açma kodu
girişi ihtiyacını ortadan kaldıracak şekilde yapılandırılabilir. Ayarları yapılandırma hakkında bilgi
için, bkz. “Kontrol Paneli sayfası ağ ayarlarını yapılandırmak için” (sayfa 59).
Kablosuz LAN Bağlantısı Kurmak İçin Bir Kullanıcı SSID’sini
Kullanma
Aşağıdakilerden birini gerçekleştirmek istediğinizde bir kullanıcı SSID’si oluşturabilir ve kablosuz bir
LAN bağlantısı kurabilirsiniz: belirli bir güvenlik sistemi kullanılarak bağlantı ile bağlantıyı daha güvenli
yapın veya güvenlik ayarlarını yapılandırmadan bağlanın (bir parola veya oturum açma kodu olmadan).
Kablosuz LAN bağlantısı
Önemli!
z Bir kullanıcı SSID’si oluşturmak için, diğer bağlantı yöntemlerinden birini kullanarak projektör ve
bilgisayar arasında önce bir LAN bağlantısı kurmanız gerekir.
z Projektörde bir kerede atanmış yalnızca bir kullanıcı SSID’si olabilir. “Bir kullanıcı SSID’si
oluşturmak için” altındaki prosedürü her gerçekleştirdiğinizde geçerli kullanıcı SSID’sinin
(varsa) üzerine yenisi yazılır.
18
Bir kullanıcı SSID’si oluşturmak için
1.
Bir bilgisayarı projektöre LAN yoluyla bağlamak için aşağıdaki işlemlerden birini
gerçekleştirin.
z “Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir projektör basit bağlantısı
SSID’si kullanmak için” (sayfa 12), adım 1 - 9
z “Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir projektör genel SSID’sini
kullanmak için” (sayfa 15), adım 1 - 11
z “Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir kullanıcı SSID’sini
kullanmak için” (sayfa 22), adım 1 - 11 (Kullanıcı SSID’si zaten oluşturulmuş).
z “Bilgisayarı doğrudan projektöre bağlamak için LAN kablosunu kullanmak için” (sayfa 36), adım
1-9
2.
Network Connection penceresinde, işlev menüsü düğmesini ve ardından
görünen menüde [Yönetici Ekranı] seçeneğini tıklatın.
İşlev menüsü düğmesi
z Bilgisayarın web tarayıcısı başlatılacak ve projektörün en üst sayfası görüntülenecektir.
3.
Sol bölmede, “Projektör Yönetimi” öğesini tıklatın. Görüntülenen parola giriş
ekranında parolayı girin.
z Başlangıçta varsayılan parola “admin”dir.
4.
[Oturum Aç] düğmesini tıklatın.
z Oturum açma normal bir şekilde ilerlerse, “Sistem Durumu” sayfası görünecektir.
19
5.
Sol bölmede, “Ağ Ayarları” öğesini tıklatın.
z Bu, “Ağ Ayarları” sayfasını görüntüler.
z Kullanıcı SSID oluşturma için gereken giriş ve ayarlar kırmızı sınırlarla çevrili olanlardır. Diğer
ayarları değiştirmeniz gerekmez.
z Bu sayfa hakkında ayrıntılar için, bkz. “Network Settings sayfası ağ ayarlarını yapılandırmak
için” (sayfa 60).
6.
“SSID” kutusunda, kullanıcı SSID’si olarak kullanmak istediğiniz karakter
dizesini girin.
z Son kullanıcı SSID’si şu biçimde olacaktır: casiolpj0<girdiğiniz karakter dizesi>
z Kullanıcı SSID’si olarak en fazla 23 tek baytlık karakter girebilirsiniz. Aşağıdakilerden hiçbirinin
bir kullanıcı SSID’sinin metin girişi bölümü olarak kullanılamayacağını unutmayın: 001, 002,
003, 004, 101, 102, 103 veya 104. Bunun nedeni, bu numaraları kullanmanın kullanıcı SSID’si
adını basit bir SSID veya genel SSID ile aynı yapacağıdır.
7.
Kablosuz LAN iletişimi için kullanmak istediğiniz şifrelemeyi seçin.
z “Güvenlik” kutusunun sağındaki [T] düğmesini tıklatın ve ardından görünen listede istenilen
güvenlik protokolünü seçin. Listedeki her seçeneğin anlamı aşağıda açıklanmıştır.
Güvenlik
Açıklama
WPA-PSK AES
WPA-PSK protokolü kullanarak iletişim şifrelemesi gerçekleştirir. WPA (Wi-Fi Korumalı
Erişim) iletişim verilerini şifrelemek için kullanılan bir güvenlik işlevidir.
WPA2-PSK AES
WPA2-PSK protokolü kullanarak iletişim şifrelemesi gerçekleştirir. TKIP ve AES
şifreleme protokolleridir. WPA2, yeni bir WPA standardıdır.
Disable
Kablosuz LAN güvenliğini kapatır, böylece iletişim şifrelenmez.
20
8.
Parolayı girin.
z “Parola/WEP Anahtarı Girişi” metin kutusunda girilen parola aşağıda açıklanan şekilde 7.
adımda seçtiğiniz güvenlik protokolüne bağlıdır.
Güvenlik
WPA-PSK AES
WPA2-PSK AES
Disable
Giriş Karakter Dizisi
WPA-PSK veya WPA2-PSK parolasını girin. En az sekiz ve en fazla 63 tek-baytlık
karakter veya en fazla 64 basamak uzunluğunda onaltılık bir değer girin.
Örnek:
MyKey123 (Sekiz tek baytlık karakter)
1111222233334444555566667777888899990000AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFF
(64-basamaklı onaltılık değer)
Giriş gerekmez.
z Girdiğiniz her parola anahtar karakteri uygun giriş kutusunda bir yıldızla (*) gösterilir. Girdiğiniz
gerçek karakterleri görmek istiyorsanız, “Karakterleri gizle” onay kutusunun işaretini kaldırın.
z Projektör ve bir bilgisayar arasında kablosuz bir LAN bağlantısı kurarken kullanıcı SSID’sini
kullanırken girdiğiniz parola gerekecektir. Girdiğiniz parolayı unutmadığınızdan emin olun.
9.
6 ila 8 arası adımlarda ayarlarınıza uygun bir kullanıcı SSID’si oluşturmak için,
[Uygula]’yı tıklatın.
z Bu, kullanıcı SSID’si oluşturur ve projektöre uygular.
z Projektör ve bilgisayar kablosuz LAN üzerinden bağlanırsa, projektör ve bilgisayar arasındaki
kablosuz LAN bağlantısı sonlandırılır ve projeksiyon ekranı LAN bağlantısı bekleme ekranı
olarak değiştirilir.
21
Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için
bir kullanıcı SSID’sini kullanmak için
Projektör İşlemi
1.
Kablosuz bağdaştırıcıyı projektöre bağlayın (sayfa 10) ve sonra projektörü açın.
z Giriş kaynağı otomatik olarak “Kablosuz” (XJ-A Serisi) veya “Ağ” (XJ-M Serisi) olarak
değişecek ve LAN bağlantısı bekleme ekranı projeksiyonu başlayacaktır.
z LAN bağlantısı bekleme ekranı projeksiyonu başlamazsa, [INPUT] tuşuna basın. Görünen
“Giriş” iletişim kutusunda, “Kablosuz” (XJ-A Serisi) veya “Ağ” (XJ-M Serisi) öğesini seçmek için
[T] ve [S] tuşlarını kullanın ve ardından [ENTER] tuşuna basın.
2.
“Bir kullanıcı SSID’si oluşturmak için” altındaki prosedürle oluşturduğunuz
kullanıcı SSID’sini seçin (sayfa 19).
Bu durumda:
Bu işlemi gerçekleştirin:
“Bir kullanıcı SSID’si oluşturmak için” (sayfa 19)
altındaki işlemi gerçekleştirdikten sonra projektör
SSID’si değişmedi.
Doğrudan adım 6’ya gidin.
“Bir kullanıcı SSID’si oluşturmak için” (sayfa 19)
altındaki işlemi gerçekleştirdikten sonra projektör
SSID’si farklı bir değere değişti.
[MENU] tuşuna basın ve sonra şunu seçin: “Ağ
Ayarları” 3 “Projektör Kablosuz LAN Ayarları” 3
“SSID”. Görünen iletişim kutusunda kullanıcı
SSID’sini seçin.
3.
“Ağ Ayarları”na dönmek için [ESC] tuşuna iki kez basın.
4.
“Ağ Ayarlarını Güncelle”yi seçmek için [T] tuşunu kullanın ve sonra [ENTER]
tuşuna basın.
z Bu, ağ ayarlarını güncellemek isteyip istemediğinizi soran bir onay iletişim kutusu
görüntüleyecektir.
5.
“Evet”i seçmek için [S] tuşuna basın ve sonra [ENTER] tuşuna basın.
z Bu, SSID değişikliğini projektöre uygular ve iletişim kutusunu kapatır. LAN bağlantısı bekleme
ekranını yeniden yansıtılıncaya kadar bekleyin.
22
Bilgisayar İşlemi
6.
Network Connection’ı başlatın.
z Network Connection penceresi “Bağlanıyor” mesajıyla görünür.
z Bilgisayarınızda Windows 7, 8 veya 8.1 çalışıyorsa ve “Ağ Konumu Ayarla” iletişim kutusu
görünürse, iletişim kutusunu kapatmak için [İptal]’i tıklatın.
z Network Connection bağlanılacak projektörü bulur bulma aşağıda gösterilen iletişim
kutularından biri gösterilir.
Bu iletişim kutusu
görünürse:
7.
Şu durumu gösterir:
Bu adıma
ilerleyin:
“Projektör Listesi”
Birden fazla bağlanılabilir projektör algılandı.
Adım 7
“Parolayı veya WEP
anahtarını girin.”
Kullanıcı SSID’si “Güvenlik” ayarı “Disable” dışında bir değer ve
yalnızca bir bağlanabilir projektör bulundu.
Adım 8
“Oturum açma kodunu
girin.”
Kullanıcı SSID’si “Güvenlik” ayarı “Disable” ve yalnızca bir
bağlanabilir projektör bulundu.
Adım 10
Bağlanmak istediğiniz projektörün SSID’sini tıklatın ve sonra [OK]’i tıklatın.
z “Parolayı veya WEP anahtarını girin.” iletişim kutusu görünürse, 8. adıma gidin. “Oturum açma
kodunu girin.” iletişim kutusu görünürse 10. adıma gidin.
8.
Parolayı girin.
z Kullanıcı SSID parolasını (“Bir kullanıcı SSID’si oluşturmak için” altında adım 8’de girdiğiniz
karakter dizesi) hem “Parola/WEP Anahtarı” hem de “Onayla” kutularına girin.
23
9.
Her şey istediğiniz gibi olunca [OK] düğmesini tıklatın.
z Aşağıda gösterilen iletişim kutusu görüntülenir.
10.
“Oturum Açma Kodu” kutusunda, projeksiyon yapılmakta olan LAN bağlantısı
bekleme ekranının sol üst köşesinde gösterilen dört basamaklı sayıyı girin.
11.
Her şey istediğiniz gibi olunca [OK] düğmesini tıklatın.
z Projektör bir bilgisayara kablosuz bir LAN üzerinden bağlıyken, aşağıda gösterilen gibi bir
Network Connection penceresi bilgisayar ekranında görüntülenecektir. Bilgisayar ekranı
görüntüsü (ana ekran) projeksiyon yapılacaktır.
z Network Connection penceresi işlemleri hakkında ayrıntılar için, bkz. “Network Connection’ı
Kullanma” (sayfa 39).
12.
Kablosuz LAN bağlantısını sonlandırmak ve bilgisayar ekranı projeksiyonuna
devam etmemek için, Network Connection penceresinin sağ üst köşesindeki
kapat düğmesini ( ) tıklatın.
z Bu, Network Connection penceresini kapatır ve projeksiyon yapılan görüntüyü LAN bağlantısı
bekleme ekranına döndürür.
Not
z Yukarıdaki işlemi gerçekleştirdikten sonra, Network Connection son bağlantı için kullanılan
parolayı hatırlayacaktır. Bu nedenle, aynı bilgisayarı projektöre yeniden bağlarsanız parolayı
yeniden girmeniz gerekmez (SSID değişmediği sürece).
z Bir kullanıcı SSID’si kullanılarak kablosuz LAN bağlantısı durumunda, ayarlar oturum açma
kodu girişi ihtiyacını ortadan kaldıracak şekilde yapılandırılabilir. Ayarları yapılandırma
hakkında bilgi için, bkz. “Kontrol Paneli sayfası ağ ayarlarını yapılandırmak için” (sayfa 59).
24
Bilgisayarla Olan Doğrudan Kablosuz LAN Bağlantısını
Sonlandırmadan Projektörü Dış Ağa Bağlama
Projektör ve bilgisayar arasında doğrudan kablosuz LAN bağlantısı varken, projektör bilgisayarla
bağlantıyı sonlandırmadan bir dış ağa bağlı (Internet veya Intranet) kablosuz bir erişim noktasıyla
bağlanabilir.
Kablosuz LAN erişim noktası
(veya yönlendirici)
Kablosuz LAN bağlantısı
Veya kablolu LAN bağlantısı (Yalnızca XJ-M Serisi)
Kablosuz LAN bağlantısı
Önemli!
z Bu tür bağlantı bilgisayarın kablosuz LAN erişim noktası veya yönlendiriciyle bağlı ağ (Internet
veya Intranet) hizmetini kullanmasını mümkün kılar. Bilgisayardan bağlanılabilen ağ ortamı
kablosuz LAN erişim noktası veya yönlendiriciye bağlıdır.
z Bu tür bağlantı kablosuz LAN erişim noktası veya yönlendiricinin ait olduğu bir DHCP
sunucusunun ağda çalıştığını farz eder.
25
Projektörü kablosuz bir LAN erişim noktasına bilgisayarla olan
doğrudan kablosuz LAN bağlantısını sonlandırmadan bağlamak
için
1.
Bir bilgisayarı projektöre kablosuz LAN yoluyla bağlamak için aşağıdaki
işlemlerden birini gerçekleştirin.
z “Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir projektör basit bağlantısı
SSID’si kullanmak için” (sayfa 12), adım 1 - 9
z “Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir projektör genel SSID’sini
kullanmak için” (sayfa 15), adım 1 - 11
z “Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir kullanıcı SSID’sini
kullanmak için” (sayfa 22), adım 1 - 11 (Bir kullanıcı SSID’si oluşturulduktan sonra.)
2.
Network Connection penceresinde, işlev menüsü düğmesini ve ardından
görünen menüde [Yönetici Ekranı] seçeneğini tıklatın.
İşlev menüsü düğmesi
z Bilgisayarın web tarayıcısı başlatılacak ve projektörün en üst sayfası görüntülenecektir.
3.
Sol bölmede, “Projektör Yönetimi” öğesini tıklatın. Görüntülenen parola giriş
ekranında parolayı girin.
z Başlangıçta varsayılan parola “admin”dir.
4.
[Oturum Aç] düğmesini tıklatın.
z Oturum açma normal bir şekilde ilerlerse, “Sistem Durumu” sayfası görünecektir.
26
5.
Sol bölmede, “Ağ Ayarları” öğesini tıklatın.
z Bu, “Ağ Ayarları” sayfasını görüntüler.
z Burada gereken giriş ve ayarlar kırmızı sınırlarla çevrili olanlardır. Diğer ayarları değiştirmeniz
gerekmez.
z Bu sayfa hakkında ayrıntılar için, bkz. “Network Settings sayfası ağ ayarlarını yapılandırmak
için” (sayfa 60).
6.
“Otomatik olarak bir IP adresi al” düğmesi
değiştirmek için tıklatın.
7.
“DHCP Ayarları” alanındaki “Otomatik” düğmesi
olarak değiştirmek için tıklatın.
8.
Projektörden kablosuz LAN erişim noktasına bağlanmak için ayarları
yapılandırın.
gibi görünüyorsa,
olarak
gibi görünüyorsa,
(1) “Harici Erişim Noktası” alanındaki “Etkinleştir” düğmesi
gibi görünüyorsa,
olarak
değiştirmek için tıklatın.
(2) [Erişim Noktasını Tara]’yı tıklatın.
z “Bir erişim noktası seçin.” “Harici Erişim Noktası SSID” kutusunda görüntülenir.
(3) “Harici Erişim Noktası SSID” kutusunun sağ tarafındaki [T] düğmesini tıklatın ve ardından
görünen listede bağlanmak istediğiniz erişim noktasının SSID’sini seçin.
z [T] düğmesini tıklattığınızda görünen liste sinyallari o anda projektör tarafından algılanan
erişim noktalarını ve önceden bağlanılan en fazla sekiz erişim noktasını gösterir.
z Bir SSID’yi manuel olarak girmek istiyorsanız, listede “Anahtarı girin.” seçeneğini seçin.
Sonra, istenen SSID’yi “Harici Erişim Noktası SSID” kutusuna girin.
(4) “Anahtar” kutusunda, parolayı veya bağlanılmakta olan erişim noktasının WEP anahtarını girin.
z Kullandığınız erişim noktası parola veya WEP anahtarı girişi gerektirmiyorsa bir şey
girmeniz gerekmez.
z Girdiğiniz her parola veya WEP anahtar karakteri uygun giriş kutusunda bir yıldızla (*)
gösterilir. Girdiğiniz gerçek karakterleri görmek istiyorsanız, “Karakterleri gizle” onay
kutusunun işaretini kaldırın.
(5) Bağlantı ayarlarını kaydetmek için, [Uygula]’yı tıklatın.
z Parola veya WEP anahtarı doğruysa erişim noktasıyla bağlantı kurmak normalde bir dakika
ila beş dakika arası sürer.
27
9.
Projektörün kablosuz LAN erişim noktasına bağlandığını kontrol etmek için
projektörle gelen uzaktan kumandayı kullanın.
(1) [MENU] tuşuna basın ve sonra “Ağ Ayarları” 3 “Kablosuz LAN Bilgisi”ni seçin.
(2) Görünen “Kablosuz LAN Bilgisi” iletişim kutusunda, “Harici AP Bağlantı Durumu”nu kontrol
edin.
z “Bağlı” gösteriliyorsa, projektör kablosuz LAN erişim noktasına bağlanmıştır. “Bağlı Değil”
gösteriliyorsa, bu prosedürü adım 1’den itibaren yeniden gerçekleştirin.
z Harici erişim noktası bir DHCP sunucusu olarak çalışıyorsa, bağlantıyı sonlandırma
projektörün IP adresinin harici erişim noktasıyla karar verilen bir değere değişmesine neden
olacaktır.
Not
z Yukarıdaki ayarları yapılandırdığınızda ve projektörü bir kablosuz LAN erişim noktasına
bağladığınızda, projektör giriş kaynağını “Kablosuz” (XJ-A Serisi) veya “Ağ” (XJ-M Serisi)
olarak her değiştirdiğinizde otomatik olarak aynı kablosuz LAN erişim noktasıyla bağlanır.
Projektör kablosuz LAN erişim noktasının bağlantı aralığında olduğu sürece ve kablosuz LAN
erişim noktası ayarları ve projektör ayarları değişmediği sürece bu doğrudur.
Projektör ve bilgisayar arasında kablosuz bağlantıyı
sürdürürken projektör ve yönlendirici arasında kablolu LAN
bağlantısı kurmak (Yalnızca XJ-M Serisi)
1.
“Projektörü kablosuz bir LAN erişim noktasına bilgisayarla olan doğrudan
kablosuz LAN bağlantısını sonlandırmadan bağlamak için” kısmında (sayfa 26)
belirtilen adım 1 ila 7’i yerine getirin.
2.
“Ağ Ayarları” sayfasının sağ üstünde bulunan “Oturumu Kapat” öğesini
tıklatarak Projektör Yönetimi oturumunu kapatın.
3.
Projektörü yönlendiriciye bağlamak için bir LAN kablosu kullanın.
28
Kablosuz LAN Erişim Noktası Yoluyla Projektör ve
Bilgisayar Arasında Bir Bağlantı Kurma
Bağlantıya Genel Bakış
Projektör ve bilgisayar arasında her ikisini de şirket içindeki vb. varolan bir kablosuz LAN erişim
noktasına bağladığınızda bir LAN bağlantısı kurulabilir.
Kablosuz LAN erişim noktası
Kablosuz LAN
Kablosuz LAN
Önemli!
z Bu tür bağlantı bilgisayarın kablosuz LAN erişim noktasıyla bağlı ağ (Internet veya Intranet)
hizmetini kullanmasını mümkün kılar. Bilgisayardan bağlanılabilen ağ ortamı kablosuz LAN
erişim noktasına bağlıdır.
z Bu tür bağlantı kablosuz LAN erişim noktasının bir DHCP sunucusu işlevi gördüğünü veya bir
DHCP sunucusunun kablosuz LAN erişim noktasının ait olduğu ağda çalıştığını varsayar.
29
Bağlantı Prosedürleri
Projektörü kablosuz bir LAN erişim noktasına bağlamak için
1.
Bir bilgisayarı projektöre LAN yoluyla bağlamak için aşağıdaki işlemlerden birini
gerçekleştirin.
z “Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir projektör basit bağlantısı
SSID’si kullanmak için” (sayfa 12), adım 1 - 9
z “Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir projektör genel SSID’sini
kullanmak için” (sayfa 15), adım 1 - 11
z “Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir kullanıcı SSID’sini
kullanmak için” (sayfa 22), adım 1 - 11 (Kullanıcı SSID’si zaten oluşturulmuş).
z “Bilgisayarı doğrudan projektöre bağlamak için LAN kablosunu kullanmak için” (sayfa 36), adım
1-9
2.
Network Connection penceresinde, işlev menüsü düğmesini ve ardından
görünen menüde [Yönetici Ekranı] seçeneğini tıklatın.
İşlev menüsü düğmesi
z Bilgisayarın web tarayıcısı başlatılacak ve projektörün en üst sayfası görüntülenecektir.
3.
Sol bölmede, “Projektör Yönetimi” öğesini tıklatın. Görüntülenen parola giriş
ekranında parolayı girin.
z Başlangıçta varsayılan parola “admin”dir.
4.
[Oturum Aç] düğmesini tıklatın.
z Oturum açma normal bir şekilde ilerlerse, “Sistem Durumu” sayfası görünecektir.
30
5.
Sol bölmede, “Ağ Ayarları” öğesini tıklatın.
z Bu, “Ağ Ayarları” sayfasını görüntüler.
z Burada gereken giriş ve ayarlar kırmızı sınırlarla çevrili olanlardır. Diğer ayarları değiştirmeniz
gerekmez.
z Bu sayfa hakkında ayrıntılar için, bkz. “Network Settings sayfası ağ ayarlarını yapılandırmak
için” (sayfa 60).
6.
“Otomatik olarak bir IP adresi al” düğmesi
değiştirmek için tıklatın.
7.
“Erişim Noktası İşlevi” alanındaki “Devre Dışı Bırak” düğmesi
görünüyorsa,
olarak değiştirmek için tıklatın.
31
gibi görünüyorsa,
olarak
gibi
8.
Projektörden kablosuz LAN erişim noktasına bağlanmak için ayarları
yapılandırın.
(1) “Harici Erişim Noktası” alanındaki “Etkinleştir” düğmesi
gibi görünüyorsa,
olarak
değiştirmek için tıklatın.
(2) [Erişim Noktasını Tara]’yı tıklatın.
z “Bir erişim noktası seçin.” “Harici Erişim Noktası SSID” kutusunda görüntülenir.
(3) “Harici Erişim Noktası SSID” kutusunun sağ tarafındaki [T] düğmesini tıklatın ve ardından
görünen listede bağlanmak istediğiniz erişim noktasının SSID’sini seçin.
z [T] düğmesini tıklattığınızda görünen liste sinyallari o anda projektör tarafından algılanan
erişim noktalarını ve önceden bağlanılan en fazla sekiz erişim noktasını gösterir.
z Bir SSID’yi manuel olarak girmek istiyorsanız, listede “Anahtarı girin.” seçeneğini seçin.
Sonra, istenen SSID’yi “Harici Erişim Noktası SSID” kutusuna girin.
(4) “Anahtar” kutusunda, parolayı veya bağlanılmakta olan erişim noktasının WEP anahtarını girin.
z Kullandığınız erişim noktası parola veya WEP anahtarı girişi gerektirmiyorsa bir şey
girmeniz gerekmez.
z Girdiğiniz her parola veya WEP anahtar karakteri uygun giriş kutusunda bir yıldızla (*)
gösterilir. Girdiğiniz gerçek karakterleri görmek istiyorsanız, “Karakterleri gizle” onay
kutusunun işaretini kaldırın.
(5) Bağlantı ayarlarını kaydetmek için, [Uygula]’yı tıklatın.
z Bu noktada, “Erişim Noktası İşlevi” ayarı (adım 7, yukarıdaki) otomatik olarak “Devre Dışı
Bırak” olarak değişir. Projektör yukarıdaki ayarları yapılandırmak amacıyla kablosuz LAN
üzerinden bilgisayara bağlanırsa, bu bağlantıyı sonlandıracaktır.
z Parola veya WEP anahtarı doğruysa erişim noktasıyla bağlantı kurmak normalde bir dakika
ila beş dakika arası sürer.
9.
Projektörün kablosuz LAN erişim noktasına bağlandığını kontrol etmek için
projektörle gelen uzaktan kumandayı kullanın.
(1) [MENU] tuşuna basın ve sonra “Ağ Ayarları” 3 “Kablosuz LAN Bilgisi”ni seçin.
(2) Görünen “Kablosuz LAN Bilgisi” iletişim kutusunda, “Harici AP Bağlantı Durumu”nu kontrol
edin.
z “Bağlı” gösteriliyorsa, projektör kablosuz LAN erişim noktasına bağlanmıştır. “Bağlı Değil”
gösteriliyorsa, bu prosedürü adım 1’den itibaren yeniden gerçekleştirin.
z Harici erişim noktası bir DHCP sunucusu olarak çalışıyorsa, bağlantıyı sonlandırma
projektörün IP adresinin harici erişim noktasıyla karar verilen bir değere değişmesine neden
olacaktır.
Not
z Yukarıdaki ayarları yapılandırdığınızda ve projektörü bir kablosuz LAN erişim noktasına
bağladığınızda, projektör giriş kaynağını “Kablosuz” (XJ-A Serisi) veya “Ağ” (XJ-M Serisi)
olarak her değiştirdiğinizde otomatik olarak aynı kablosuz LAN erişim noktasıyla bağlanır.
Projektör kablosuz LAN erişim noktasının bağlantı aralığında olduğu sürece ve kablosuz LAN
erişim noktası ayarları ve projektör ayarları değişmediği sürece bu doğrudur.
32
Projektör ve bilgisayar arasında bir bağlantı kurmak ve
kablosuz bir LAN erişim noktası yoluyla projeksiyon yapmak
için
Önemli!
z Aşağıdaki prosedür aşağıda açıklanan koşulların gerçekleştiğini varsayar.
• Bilgisayar zaten kablosuz LAN erişim noktasına bağlı.
Bilgisayarın kablosuz LAN (Wi-Fi) veya kablolu LAN (LAN kablosu kullanma) ile bağlı olması
fark etmez. Bilgisayar kablolu LAN bağlantısıyla bağlıysa, bilgisayarın kablosuz LAN işlevinin
devre dışı olduğundan emin olun.
• Projektör ayarları “Projektörü kablosuz bir LAN erişim noktasına bağlamak için” (sayfa 30)
altındaki prosedür kullanılarak zaten yapılandırıldı ve kablosuz LAN erişim noktası ve/veya
projektör ayarları bundan sonra değişmedi.
• Projektör kablosuz LAN erişim noktasının desteklediği aralık içinde.
Projektör İşlemi
1.
Kablosuz bağdaştırıcıyı projektöre bağlayın (sayfa 10) ve sonra projektörü açın.
z Giriş kaynağı otomatik olarak “Kablosuz” (XJ-A Serisi) veya “Ağ” (XJ-M Serisi) olarak
değişecek ve LAN bağlantısı bekleme ekranı projeksiyonu başlayacaktır.
z LAN bağlantısı bekleme ekranı projeksiyonu başlamazsa, [INPUT] tuşuna basın. Görünen
“Giriş” iletişim kutusunda, “Kablosuz” (XJ-A Serisi) veya “Ağ” (XJ-M Serisi) öğesini seçmek için
[T] ve [S] tuşlarını kullanın ve ardından [ENTER] tuşuna basın.
Bilgisayar İşlemi
2.
Network Connection’ı başlatın.
z Network Connection penceresi “Bağlanıyor” mesajıyla görünür.
z Bilgisayarınızda Windows 7, 8 veya 8.1 çalışıyorsa ve “Ağ Konumu Ayarla” iletişim kutusu
görünürse, iletişim kutusunu kapatmak için [İptal]’i tıklatın.
z Network Connection bağlanılacak projektörü bulur bulma aşağıda gösterilen iletişim
kutularından biri gösterilir.
3.
Bu iletişim kutusu görünürse: Şu durumu gösterir:
Bu adıma ilerleyin:
“Projektör Listesi”
Ağda birden fazla bağlanabilir projektör algılandı.
Adım 4
“Oturum açma kodunu girin.”
Ağda bir bağlanabilir projektör algılandı.
Adım 5
Bağlanmak istediğiniz projektörün IP adresini tıklatın ve sonra [OK]’i tıklatın.
z Projektörün IP adresi için, projeksiyon ekranın sol alt köşesindeki (LAN bağlantısı bekleme
ekranı) “Server IP”yi işaretleyin.
33
4.
Görünen “Oturum açma kodunu girin.” iletişim kutusunda, oturum açma kodunu
girin.
z “Oturum Açma Kodu” kutusunda, projeksiyon yapılmakta olan LAN bağlantısı bekleme
ekranının sol üst köşesinde gösterilen dört basamaklı sayıyı girin.
5.
Her şey istediğiniz gibi olunca [OK] düğmesini tıklatın.
z Projektör bir bilgisayara kablosuz bir LAN üzerinden bağlıyken, aşağıda gösterilen gibi bir
Network Connection penceresi bilgisayar ekranında görüntülenecektir. Bilgisayar ekranı
görüntüsü (ana ekran) projeksiyon yapılacaktır.
z Network Connection penceresi işlemleri hakkında ayrıntılar için, bkz. “Network Connection’ı
Kullanma” (sayfa 39).
6.
Kablosuz LAN bağlantısını sonlandırmak ve bilgisayar ekranı projeksiyonuna
devam etmemek için, Network Connection penceresinin sağ üst köşesindeki
kapat düğmesini ( ) tıklatın.
z Bu, Network Connection penceresini kapatır ve projeksiyon yapılan görüntüyü LAN bağlantısı
bekleme ekranına döndürür.
Not
z Yukarıdaki bağlantı türünü kullanırken, oturum açma kodu girişi ihtiyacını ortadan kaldırmak
için ayarlar yapılandırılabilir. Ayarları yapılandırma hakkında bilgi için, bkz. “Kontrol Paneli
sayfası ağ ayarlarını yapılandırmak için” (sayfa 59).
34
Projektörü Kablolu LAN üzerinden Bilgisayara
Bağlama (Yalnızca XJ-M Serisi)
Kablolu LAN Bağlantısına Genel Bakış
Projektörü kablolu LAN üzerinden bilgisayara bağlamak için kullanmanız gereken yöntem, bilgisayarın
aynı zamanda bir dış ağa bağlı olup olmayacağına bağlıdır.
Bilgisayarı bir dış ağa bağlamak gerekmediğinde kablolu LAN bağlantısı
Projektör ve bilgisayarı bağlamak için LAN kablosu kullanın ve her ikisi için IP adresi ayarlarını
yapılandırın.
Kablolu LAN bağlantısı
Bunu yapmayla ilgili bilgi için, bkz. “Bilgisayarı doğrudan projektöre bağlamak için LAN kablosunu
kullanmak için” (sayfa 36).
Bilgisayarı ayrıca bir dış ağa bağlamak istediğinizde, kablolu LAN bağlantısı
Projektör ve bilgisayarı aynı yönlendiriciye bağlamak için LAN kablolarını kullanın. Bu yapılandırmada,
bilgisayar yönlendiriciyle bağlandığı ağ (İnternet veya intranet) hizmetini kullanabilir. Bilgisayardan
bağlanılabilen ağ ortamı yönlendiriciye bağlıdır.
Yönlendirici
Kablolu LAN bağlantısı
Kablolu LAN bağlantısı
Bunu yapmayla ilgili bilgi için, bkz. “Projektör ve bilgisayar arasında yönlendirici üzerinden kablolu LAN
bağlantısı kurmak için” (sayfa 38).
Not
z Kablolu LAN bağlantısı işlemleri için Network Connection uygulamasına gerek yoktur. Kablolu
LAN bağlantısı kurulduktan sonra, bilgisayar ekranı içeriği yansıtılırken Network Connection
kullanılır.
35
Kablolu LAN Bağlantısı Prosedürleri
Bilgisayarı doğrudan projektöre bağlamak için LAN kablosunu
kullanmak için
1.
Bilgisayarı LAN kablosuyla projektöre bağlayın.
Projektör İşlemi
2.
[INPUT] tuşuna basın. Bu işlem ile ekranda “Giriş” iletişim kutusu görüntülenir.
3.
“Ağ”ı seçmek için [T] ve [S] tuşlarını kullanın ve ardından [ENTER] tuşuna
basın.
4.
LAN bağlantısı bekleme ekranının sağ alt köşesindeki IP adresini (“Server IP”)
kontrol edin.
z Burada, 192.168.100.10 projektör IP adresini kullanacağız (projektör başlangıç varsayılan
ayarı).
Bilgisayar İşlemi
5.
Bilgisayar IP adresini 192.168.100.XXX (XXX, 1 ila 9 veya 11 ila 254 arasında bir
değerdir) olarak değiştirin.
z Bu noktaya kadar olan adımlar projektör ve bilgisayar arasında LAN bağlantısı kurmak içindir.
Bunda sonraki adımlar bilgisayar ekranını yansıtmak içindir.
6.
Network Connection’ı başlatın.
z Network Connection penceresi “Bağlanıyor” mesajıyla görünür.
z Bilgisayarınızda Windows 7, 8 veya 8.1 çalışıyorsa ve “Ağ Konumu Ayarla” iletişim kutusu
görünürse, iletişim kutusunu kapatmak için [İptal]’i tıklatın.
z Network Connection bağlanmak için bir projektör bulur bulmaz “Projektör Listesi” iletişim kutusu
görünecektir.
7.
Bağlanmak istediğiniz projektörün IP adresini tıklatın ve sonra [OK]’i tıklatın.
z Projektörün IP adresi için, projeksiyon ekranın sol alt köşesindeki (LAN bağlantısı bekleme
ekranı) “Server IP”yi işaretleyin.
36
8.
Görünen “Oturum açma kodunu girin.” iletişim kutusunda, gerekli oturum açma
kodunu girin.
z “Oturum Açma Kodu” kutusunda, projeksiyon yapılmakta olan LAN bağlantısı bekleme
ekranının sol üst köşesinde gösterilen dört basamaklı sayıyı girin.
9.
Her şey istediğiniz gibi olunca [OK] düğmesini tıklatın.
z Bu işlem, Network Connection penceresinin aşağıda gösterildiği gibi değişmesine neden
olacak ve bilgisayar ekran görüntüsü projeksiyonu (ana pencere) başlatılacaktır.
z Network Connection penceresi işlemleri hakkında ayrıntılar için, bkz. “Network Connection’ı
Kullanma” (sayfa 39).
10.
Bilgisayar ekranı projeksiyonuna devam etmemek için, Network Connection
penceresinin sağ üst köşesindeki kapat düğmesini ( ) tıklatın.
z Bu, Network Connection penceresini kapatır ve projeksiyon yapılan görüntüyü LAN bağlantısı
bekleme ekranına döndürür.
Not
z Yukarıdaki bağlantı türünü kullanırken, oturum açma kodu girişi ihtiyacını ortadan kaldırmak
için ayarlar yapılandırılabilir. Bu tür ayarları yapılandırma hakkında bilgi için, bkz. “Kontrol
Paneli sayfası ağ ayarlarını yapılandırmak için” (sayfa 59).
37
Projektör ve bilgisayar arasında yönlendirici üzerinden kablolu
LAN bağlantısı kurmak için
Not
z Aşağıdaki prosedürde DHCP sunucusunun yönlendiricinin ait olduğu ağda çalıştığı ve
bilgisayar ve yönlendirici arasında LAN bağlantısı olduğu varsayılmaktadır.
Projektör İşlemi
1.
Projektörü LAN üzerinden bilgisayarın bağlı olduğu yönlendiriciye bağlamak için
LAN kablosunu kullanın.
2.
Projektörde, “IP Ayarları” için “Otomatik” öğesini seçin.
(1)IP Ayarları iletişim kutusunu göstermek için aşağıdaki adımları gerçekleştirin: [MENU] tuşu 3
“Ağ Ayarları” 3 “Projektör Kablolu LAN Ayarları”.
(2)“IP Ayarları” için “Otomatik” seçmek üzere [W] tuşuna basın.
(3)“Ağ Ayarları”na dönmek için [ESC] tuşuna basın.
(4)“Ağ Ayarlarını Güncelle”yi seçin ve ardından [ENTER] tuşuna basın.
(5)Görünen ağ ayarı güncelleme iletişim kutusu yanıtında, “Evet” öğesini seçmek için [S] tuşuna
ve ardından [ENTER] tuşuna basın.
Bilgisayar İşlemi
3.
“Bilgisayarı doğrudan projektöre bağlamak için LAN kablosunu kullanmak için”
(sayfa 36) altındaki adım 6’dan işlemi gerçekleştirin.
38
Network Connection’ı Kullanma
Network Connection bir projektör ve bir bilgisayar arasında LAN bağlantısı kurmak için
kullanabileceğiniz ve ekran görüntülerini, filmleri ve sesi bağlı bir bilgisayardan projektöre
gönderebileceğiniz bir uygulamadır.
Önemli!
z Bu bölümdeki açıklamalar projektör ve bilgisayar arasında zaten bir LAN bağlantısı olduğunu
ve bilgisayar ekranı içeriklerinin projeksiyon yapılmakta olduğunu varsayar. Bu bölümdeki
prosedürleri gerçekleştirmeden önce, projektör ve bilgisayar arasında bir LAN bağlantısı
kurmak için “Bilgisayar Ekranı İçeriğini Bir LAN Bağlantısı Üzerinden Projeksiyon Yapma”
(sayfa 9) altındaki prosedürü kullanmanız gerekir.
Network Connection Penceresi
Aşağıda gösterilen Network Connection penceresi projektör ve bilgisayar arasında bir LAN bağlantısı
varken görüntülenir.
Oturum açma kodu
İşlev menüsü düğmesi
Simge durumuna küçült düğmesi
1 ekranı projeksiyon yap düğmesi
Kapat düğmesi
PC ekranını projeksiyon yap düğmesi
Video akışını projeksiyon yap düğmesi
Projeksiyon göstergesi
4 ekranı projeksiyon yap düğmesi
Durdur düğmesi
Duraklat düğmesi
39
Network Connection İşlemleri
Network Connection Düğmesi İşlemleri
Projektör ve bilgisayar arasında bir LAN bağlantısı varken aşağıda açıklanan işlemleri gerçekleştirmek
için Network Connection penceresindeki düğmeleri kullanabilirsiniz.
Bu işlem için:
Bu düğmeyi tıklatın:
Tüm proje ekranı görüntülerini dolduran tek bir bilgisayar
ekranını projeksiyon yapma (1 ekranı projeksiyon
yapma)
Projeksiyon ekranını dört bölüme bölme ve dört
bilgisayar ekranını projeksiyon yapma (4 ekranı
projeksiyon yapma)
(1 ekranını yansıtma)
Aşağıdaki düğmelerden biri*:
Geçerli olarak projeksiyon yapılmakta olan bilgisayar
ekranını dondurma
,
,
,
(duraklat)
Bilgisayarda görüntülemeden bir filmi projeksiyon yapma
(video akışını projeksiyon yapma)
(video akışını projeksiyon yap)
Daha fazla bilgi için bkz. “Bir Video Akışını Projeksiyon
Yapma” (sayfa 43).
Bilgisayar ekranı projeksiyonunu durdurma
(durdur)
Network Connection’dan çıkma
(kapat)
* Bir düğmeyi tıklatma bilgisayar ekranı görüntüsünü ilgili konumda projeksiyon yapar: (1) Sol üst,
(2) Sağ üst, (3) Sol alt, (4) Sağ alt.
1
2
3
4
40
Network Connection İşlevi Menüsü İşlemleri
Projektör ve bilgisayar arasında bir LAN bağlantısı varken aşağıda açıklanan işlemleri gerçekleştirmek
için Network Connection işlevi menüsündeki (işlev menüsü düğmesini tıklattığınızda görünen) öğeleri
kullanabilirsiniz.
Bu işlem için:
Şu işlev menüsü öğesini seçin:
Ekran hızına projeksiyon ekran
görüntüsü kalitesine göre öncelik verme
[Projeksiyon Ayarı] 3
[Yüksek hız]
–
Projeksiyon ekran görüntüsü kalitesine
ekran hızına göre öncelik verme
[Projeksiyon Ayarı] 3
[Yüksek çözünürlük]
–
Bilgisayar sesini projektörün
hoparlöründen çıkarma*1
[Ses Çıkışı]
Ana ekran projeksiyonundan
genişletilmiş ekran projeksiyonuna
geçme*2
[Projeksiyon Ekranını Seç] 3
[Genişletilmiş Ekran]
Genişletilmiş ekran projeksiyonundan
ana ekran projeksiyonuna geçme
[Projeksiyon Ekranını Seç] 3
[Ana Ekran]
Network Connection çalıştıran bir
bilgisayarın uzaktan kumandası için
akıllı bir aygıtı kullanma
[PC Uzak]
Projektör ağ ayarlarını yapılandırma
Bkz.:
“Bilgisayar Sesini Projektör
Hoparlöründen Çıkarma” (sayfa 42)
–
“Akıllı Bir Aygıttan Bilgisayarı
Uzaktan Kontrol Etme” (sayfa 44)
[Yönetici Ekranı]
“Projektör Yönetimi Sayfalarını
Kullanma” (sayfa 52)
[Yönetici Ekranı]
“Projektörü bir LAN Bağlantısı
üzerinden uzaktan kumanda etme”
(sayfa 64)
[Yönetici Ekranı]
“Bir Dosyayı Projektörün Dahili
Belleğine Yükleme” (sayfa 67)
[Sunucu Araması]
“Geçerli kablosuz LAN bağlantısını
sonlandırmak ve yeniden bağlamak
için” (sayfa 45)
Bir USB flaş sürücüde Network
Connection kopyası oluşturma
[Belirteç Sihirbazı]
“Belirteç Sihirbazının Kullanımı”
(sayfa 73)
Network Connection tarafından
depolanan bağlantı bilgilerini (parola)
silme
[Başlat]
“Network Connection tarafından
depolanan bağlantı bilgisini (parola)
silmek için” (sayfa 45)
LAN yoluyla bağlı projektörün IP
adresini ve oturum açma kodunu
gösterme
[Bilgi]
–
Network Connection sürüm bilgilerini
görüntüleme
[Hakkında]
–
Network Connection’dan çıkma
[Çıkış]
–
Projektörü bir LAN bağlantısı üzerinden
uzaktan kumanda etme
Bir dosyayı projektörün dahil belleğine
yükleme
Kablosuz LAN bağlantısını başka bir
projektöre değiştirme
*1 Ses seviyesi mikser işlevlerini desteklemeyen Windows XP’de, bu işlevleri etkinleştirebilmek için bir
sürücü yüklenmelidir. Aşağıdaki “Windows için Eklenti Sürücü Yazılımı” konusuna bakın.
*2 Bu işlevleri Windows XP ve Windows Vista’da etkinleştirebilmek için sürücü yazılımı yüklenmelidir.
Aşağıdaki “Windows için Eklenti Sürücü Yazılımı” konusuna bakın.
41
Windows için Eklenti Sürücü Yazılımı
Windows’ta, Network Connection’ın bazı kısımlarının kullanımı aşağıdaki tabloda gösterilen sürücü
yazılımının yüklenmesini gerektirir. Bu yazılımın nasıl edinileceğine dair bilgi için CASIO web sitesini
(http://www.casio-intl.com/support/) ziyaret edin.
Bu işlevi kullanmak için:
Bu sürücü yazılımını yükleyin:
Ses çıkış işlevi
VAC sürücüsü (ses seviyesi karıştırıcı işlevlerini desteklemeyen Windows
XP sürümü için)
Genişletilmiş ekran çıkış işlevi
VDD sürücüsü (Windows XP ve Windows Vista için)
Bilgisayar Sesini Projektör Hoparlöründen Çıkarma
Network Connection’ı LAN bağlantısı üzerinden bir bilgisayar ekranı projeksiyon yapılırken bilgisayar
sesini projektörün hoparlöründen çıkarmak için kullanabilirsiniz.
z Bilgisayar sesini projektörün hoparlöründen çıkarmak için, Network Connection işlev menüsünde
[Ses Çıkışı] öğesini seçin, böylece yanında bir onay işareti olur.
Projektör hoparlör çıkışını etkinleştirme bilgisayar hoparlörlerinden ses çıkışını devre dışı
bırakacaktır.
z Projektör hoparlörü ses çıkışını devre dışı bırakmak ve bilgisayar hoparlörlerinden çıkışı yeniden
etkinleştirmek için, onay işaretini kaldırmak için işlev menüsünde yeniden [Ses Çıkışı] öğesini seçin.
Not
z Network Connection’ı her başlattığınızda işlev menüsü [Ses Çıkışı] öğesinin işareti kaldırılır
(devre dışı bırakılır).
42
Bir Video Akışını Projeksiyon Yapma
Network Connection’ı bir filmi oynatmak ve oynatılan görüntüyü projeksiyon için projektöre çıkarmak
için kullanabilirsiniz. Yalnızca filmin video akışı projeksiyon ekranında görüntülenir. Normal
masaüstünü ve Network Connection penceresini (projeksiyon yapılmayan) bilgisayar ekranında
bırakabilirsiniz.
Desteklenen Oynatma Dosyaları
AVI: 20 Mbps maksimum 720/30P (MJPEG video, ADPCM ses)
MOV: 20 Mbps maksimum 1080/30P (H.264 video, ADPCM ses veya AAC ses)
MP4: 20 Mbps maksimum 1080/30P (H.264 video, AAC ses)
Bir video akışını projeksiyon yapmak için
1.
Network Connection penceresinde,
(proje video akışı) öğesini tıklatın.
z Bu, Network Connection penceresinin görünümünün aşağıda gösterilen şekilde değişmesine
neden olacaktır.
PC ekranını projeksiyon yap düğmesi
Dosya seç düğmesi
Durdur düğmesi
Oynat düğmesi
z Bilgisayar ekranı projeksiyon yapılmaktaysa, yukarıdaki düğmeye basıldığında projeksiyon
ekranı LAN bağlantısı bekleme ekranına döner. Projeksiyon başka bir bilgisayardan
gerçekleştirilmekteyse, projeksiyon ekranı değişmez.
2.
3.
(dosya seç) öğesini tıklatın.
Oynatmak istediğiniz film dosyasını seçmek için görünen dosya seç iletişim
kutusunu kullanın ve sonra [Aç] öğesini tıklatın.
z Bu, seçtiğiniz dosyanın oynatılmasını başlatır ve projeksiyon ekranında filmin tam ekran
görüntüsünü görüntüler.
4.
Film oynatmayı durdurmak için,
5.
Normal bilgisayar ekranı projeksiyon yapmaya dönmek için,
projeksiyon yap) öğesini tıklatın.
(durdur) öğesini tıklatın.
Not
(PC ekranını
z Yukarıdaki prosedürün 4. adımında oynatmayı durdurduktan sonra,
(oynat) öğesini
tıklatarak oynatmayı dosyanın (filmin) başından yeniden başlatabilirsiniz.
z Video akışını projeksiyon yapma her zaman tam ekran görünümde gerçekleştirilir. Bu durumda,
projeksiyon ekranı bilgisayar ekranı görüntülerini projeksiyon yaparken olduğu gibi dört bölüme
ayrılamaz.
z Bir video akışını projeksiyon yaparken filmin sesi her zaman projektörden çıkarılır.
43
Akıllı Bir Aygıttan Bilgisayarı Uzaktan Kontrol Etme
Bu bölümde Network Connection çalıştıran bir bilgisayarın uzaktan kontrolü için akıllı bir aygıtı
kullanma açıklanmaktadır.
Önemli!
z Burada açıklanan uzaktan kumanda işlemini gerçekleştirmek için, akıllı aygıtınızda C-Assist
(sayfa 75) yüklü olması gerekir.
PC'yi uzaktan başlatmak için
1.
Bilgisayar ekranı içeriğini kablosuz bir LAN yoluyla projeksiyon yapmak için
aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin.
z “Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir projektör basit bağlantısı
SSID’si kullanmak için” (sayfa 12), adım 1 - 9
z “Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir projektör genel SSID’sini
kullanmak için” (sayfa 15), adım 1 - 11
z “Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir kullanıcı SSID’sini
kullanmak için” (sayfa 22), adım 1 - 11 (Kullanıcı SSID’si zaten oluşturulmuş.)
2.
Akıllı aygıtta, C-Assist’i başlatın ve aşağıdaki adımları gerçekleştirin.
(1) Projektörde oturum açın.
(2) PC Uzak beklemesini girin.
3.
Network Connection penceresinde, işlev menüsü düğmesini ve ardından
görünen menüde [PC Uzak] seçeneğini tıklatın, böylece yanında bir onay işareti
görünür.
z Bu, bilgisayar ekranının bir görüntüsünün akıllı aygıtın dokunmatik ekranında görünmesine
neden olur.
z Yukarıda bilgisayar fare işlemlerini gerçekleştirmek için akıllı aygıtın dokunmatik ekranını
kullanabileceğiniz gösterilmektedir. Bilgisayar veri girmek ve düzenlemek için akıllı aygıtın
ekran klavyesini de kullanabilirsiniz.
4.
Gerektiği şekilde bilgisayarı akıllı aygıttan kontrol edin.
PC Uzak’tan çıkmak için
Network Connection penceresinde, işlev menüsü düğmesini ve ardından görünen menüde [PC Uzak]
seçeneğini yanındaki işareti temizlemek için tıklatın.
44
Diğer Network Connection İşlemleri
Geçerli kablosuz LAN bağlantısını sonlandırmak ve yeniden
bağlamak için
1.
Network Connection işlev menüsünde, [Sunucu Araması] öğesini seçin.
z Bu, geçerli kablosuz LAN bağlantısını sonlandırır ve projeksiyon ekranını LAN bağlantısı
bekleme ekranına değiştirir.
2.
Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin.
z “Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir projektör basit bağlantısı
SSID’si kullanmak için” (sayfa 12)
z “Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir projektör genel SSID’sini
kullanmak için” (sayfa 15)
z “Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir kullanıcı SSID’sini
kullanmak için” (sayfa 22) (Bir kullanıcı SSID’si oluşturulduktan sonra.)
Network Connection tarafından depolanan bağlantı bilgisini
(parola) silmek için
1.
Network Connection işlev menüsünde, [Başlat] öğesini seçin.
2.
Görünen başlatma onayı iletişim kutusunda, başlatmak için [OK]’i veya iptal
etmek için [İptal]’i tıklatın.
45
Projektör Ağ Ayarları
İki tür projektör ağ ayarı vardır: temel ayarlar yalnızca projektör ile yapılandırılabilir ve Projektör
Yönetimi sayfalarına erişmek için daha ayrıntılı ayarlar LAN bağlantısı yoluyla projektöre bağlı bir
bilgisayar kullanılarak yapılandırılabilir.
z Yalnızca projektörde yapılandırılabilen temel ağ ayarları hakkında bilgi için, bkz. “Projektör Kurulum
Menüsünü Kullanma” (aşağıda).
z Ayrıntılı ağ ayarlarını yapılandırmak için bir bilgisayar web tarayıcısı kullanma hakkında bilgi için,
bkz. “Projektör Yönetimi Sayfalarını Kullanma” (sayfa 52).
Projektör Kurulum Menüsünü Kullanma
Bilgi görüntülemek ve projektör ve harici aygıt LAN bağlantısı için ayarları yapılandırmak için projektör
kurulum menüsünde bulunan “Ağ Ayarları” ana menüsünü kullanabilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda “Ağ Ayarları” ana menüsünde bulunan menü öğeleri gösterilmektedir.
Menü Öğesi
Açıklama
Bkz.:
Kablolu LAN bilgisi
(Yalnızca XJ-M Serisi)
Geçerli kablolu LAN bağlantı durumuyla ilgili bilgileri
gösterir (IP adresi, DHC ayarı, vb.)
“Kablolu LAN bilgisini
göstermek için (Yalnızca
XJ-M Serisi)” (sayfa 47)
Kablosuz LAN Bilgisi
Geçerli kablosuz LAN bağlantısı (IP adresi, DHCP
ayarı, güvenlik ayarları, harici erişim noktasına bağlantı
durumu vb.) hakkında bilgi gösterir.
“Kablosuz LAN bilgilerini
görüntülemek için” (sayfa 48)
Projektör Kablolu LAN
Ayarları
(Yalnızca XJ-M Serisi)
IP adresi ayarını yapılandırın.
“IP ayarlarını değiştirmek için”
(sayfa 50)
Projektör Kablosuz LAN
Ayarları
Projektör kablosuz LAN erişim noktası olarak
kullanılırken SSID’yi seçmek ve kullanılacak IP adresini
ayarlamak için bir iletişim kutusu görüntüler.
“SSID’yi değiştirmek için”
(sayfa 49)
“IP ayarlarını değiştirmek için”
(sayfa 50)
Uzak Açık*
(Yalnızca XJ-M Serisi)
Projektör bekleme modunda iken (projektör kapalı fakat
güç geliyor) projektörün LAN üzerinden açılıp
açılamayacağını belirtir.
–
PJLink Doğrulaması
(Yalnızca XJ-M Serisi)
PJLink bağlantısı kimlik doğrulamasını etkinleştirir ve
devre dışı bırakır.
–
Ağ Ayarlarını Güncelle
“Projektör Kablosuz LAN Ayarları”nda yapılan
değişiklikleri projektöre projeksiyon yapar.
–
Ağ Ayarlarını Başlat
Ağ ayarlarını başlangıç fabrika ayarlarına geri yükler.
“Ağ ayarlarını başlatmak için”
(sayfa 51)
* Projektör bekleme güç tüketimi Uzak Açık’ın etkinleştirilip etkinleştirilmediğine bağlıdır. Her bekleme
durumunda güç tüketimiyle ilgili bilgiler için, projektörle birlikte gelen “Kurulum Kılavuzu”na bakın.
Aşağıdaki prosedürleri projektörün kendisinde veya projektörle gelen uzaktan kumandayı kullanarak
gerçekleştirebilirsiniz.
46
Kablolu LAN bilgisini göstermek için (Yalnızca XJ-M Serisi)
1.
Kurulum menüsünü görüntülemek için [MENU] düğmesine basın.
2.
“Ağ Ayarları”nı seçmek için [T] tuşunu kullanın ve ardından [ENTER] tuşuna
basın.
3.
“Kablolu LAN bilgisi”ni seçmek için [T] tuşunu kullanın ve ardından [ENTER]
tuşuna basın.
z Bu işlem Kablolu LAN bilgisi iletişim kutusunu gösterecektir. Aşağıdaki tabloda iletişim
kutusunda görünen bilgiler açıklanmaktadır.
Öğe Adı
4.
Açıklama
Projektör adı
Başlangıç ayarları altında boş (ad belirtilmemiş). Ad, “Kontrol Paneli sayfası ağ
ayarlarını yapılandırmak için” (sayfa 59) altındaki prosedür kullanılarak
değiştirilebilir.
MAC Adresi
Her projektöre tahsis edilen sabit kablolu LAN MAC adresi
IP Adresi
Geçerli olarak projektöre atanan IP adresi
DHCP
Geçerli projektör DHCP sunucusu işlevi durumunu gösterir (“Otomatik” veya
“Devre Dışı”).
İletişim kutusunu kapatmak ve kurulum menüsünden çıkmak için, [MENU]
tuşuna basın.
47
Kablosuz LAN bilgilerini görüntülemek için
1.
Kurulum menüsünü görüntülemek için [MENU] tuşuna basın.
2.
“Ağ Ayarları”nı seçmek için [T] tuşunu kullanın ve sonra [ENTER] tuşuna basın.
3.
“Kablosuz LAN Bilgisi” özelliğini seçmek için [T] tuşunu kullanın ve ardından
[ENTER] tuşuna basın.
z Bu, “Kablosuz LAN Bilgisi” iletişim kutusunu görüntüler. Aşağıdaki tabloda iletişim kutusunda
görünen bilgiler açıklanmaktadır.
Öğe Adı
4.
Açıklama
SSID
Projektörün geçerli SSID’sini (harici bir aygıtla kablosuz LAN bağlantısı için
kullanılan) gösterir.
Kablosuz MAC Adresi
Her kablosuz bağdaştırıcıya atanan sabit kablosuz LAN MAC adresidir.
IP Adresi
Geçerli olarak projektöre atanan IP adresidir.
DHCP
Geçerli projektör DHCP sunucusu durumunu gösterir (“Otomatik” veya “Devre
Dışı”).
Güvenlik Ayarları
Projektörün geçerli SSID’si tarafından kullanılmakta olan şifreleme sistemini
gösterir. Şifreleme sistemi hakkında bilgi için, “Bir kullanıcı SSID’si oluşturmak
için” (sayfa 19) altındaki adım 7’ye bakın.
Harici AP SSID
“Ağ Ayarları” sayfasında (sayfa 30) “Harici Erişim Noktası” için “Etkinleştir”
belirtildiğinde görünür. Projektör harici bir kablosuz LAN erişim noktasına
bağlandığında, o erişim noktasının SSID’si gösterilir. Bağlanmadığında, “Bağlantı
yok” gösterilir.
Harici AP Bağlantı
Durumu
“Ağ Ayarları” sayfasında (sayfa 30) “Harici Erişim Noktası” için “Etkinleştir”
belirtildiğinde görünür. Projektör harici bir kablosuz LAN erişim noktasına
bağlandığında, “Bağlı” gösterilir. Bağlanmadığında, “Bağlı Değil” gösterilir.
İletişim kutusunu kapatmak ve kurulum menüsünden çıkmak için, [MENU]
tuşuna basın.
48
SSID’yi değiştirmek için
1.
Kurulum menüsünü görüntülemek için [MENU] tuşuna basın.
2.
“Ağ Ayarları”nı seçmek için [T] tuşunu kullanın ve sonra [ENTER] tuşuna basın.
3.
“Projektör Kablosuz LAN Ayarları” özelliğini seçmek için [T] tuşunu kullanın ve
ardından [ENTER] tuşuna basın.
4.
“SSID”nin seçildiğinden emin olun ve sonra [ENTER] tuşuna basın.
z Bu, seçilebilir SSID’lerin bir listesini görüntüler.
Basit Bağlantı SSID’leri
Genel SSID’ler
Geçerli SSID
z Önceden oluşturulan kullanıcı SSID’si varsa o da listede görünecektir.
5.
İstediğiniz SSID’yi seçmek için [S] ve [T] tuşlarını kullanın ve ardından [ENTER]
tuşuna basın.
z Geçerli olarak seçili SSID’nin solundaki düğme
olacaktır.
6.
“Ağ Ayarları”na dönmek için [ESC] tuşuna iki kez basın.
7.
“Ağ Ayarlarını Güncelle”yi seçmek için [T] tuşunu kullanın ve sonra [ENTER]
tuşuna basın.
z Bu, ağ ayarlarını güncellemek isteyip istemediğinizi soran bir onay iletişim kutusu
görüntüleyecektir.
8.
“Evet”i seçmek için [S] tuşuna basın ve sonra [ENTER] tuşuna basın.
z Bu, SSID değişikliğini projektöre uygular ve iletişim kutusunu kapatır.
49
IP ayarlarını değiştirmek için
1.
Kurulum menüsünü görüntülemek için [MENU] tuşuna basın.
2.
“Ağ Ayarları”nı seçmek için [T] tuşunu kullanın ve sonra [ENTER] tuşuna basın.
3.
“Projektör Kablosuz LAN Ayarları” özelliğini seçmek için [T] tuşunu kullanın ve
ardından [ENTER] tuşuna basın.
4.
“IP Ayarları”nı seçmek için [T] tuşunu kullanın ve sonra [ENTER] tuşuna basın.
z XJ-M Serisi projektörde, isterseniz yukarıdaki adım 3 ve 4 yerine aşağıdaki adımı
gerçekleştirebilirsiniz.
[T] tuşunu kullanarak “Projektör Kablolu LAN Ayarları”nı seçin ve ardından [ENTER] tuşuna
basın.
5.
Görünen “IP Ayarları” iletişim kutusunda, aşağıdaki tabloda açıklanan ayarları
yapılandırın.
Bu işlem için:
Bu işlemi gerçekleştirin:
Bir IP adresinin otomatik
alınmasını belirtme
“IP Ayarları” için “Otomatik” öğesini seçin.
IP adresini manuel olarak
belirtme
“IP Ayarları” için “Manuel” öğesini belirtin ve bir IP adresini manuel olarak
girin (aşağıya bakın).
Bir IP adresi girme
(1) “IP Adresi”nı seçmek için [T] tuşunu kullanın ve sonra
[ENTER] tuşuna basın.
z Bu, “IP Adresini Gir” iletişim kutusunu görüntüler.
(2) IP adresinin ilk sekizlisini (üç basamak) belirtmek için [W] ve
[X] tuşlarını kullanın. Ayarı istediğiniz şekilde yaptıktan sonra
[T] tuşuna basın.
(3) İkiden dörde sekizlileri belirtmek için adım (2)’yi tekrarlayın.
z Aşağıdaki aralıklardaki bir değer her sekizli için belirtilebilir:
1.: 1 ila 223; 2.: 0 ila 255; 3.: 0 ila 255; 4.: 1 ila 254.
Yukarıdaki aralıklar dışında bir değer belirtme değerin
sayılarının karartılmasına neden olacaktır. Karartılmış
sekizli sayı varken adım (4)’e ilerlerseniz IP adresi ayarları
orijinal (girişe başlamadan önceki) haline döner.
(4) IP adresi istediğiniz değer olduğunda, [ESC] tuşuna basın.
6.
Bu işlemi “Projektör Kablosuz LAN Ayarları” veya “Projektör Kablolu LAN
Ayarları”ndan başlatıp başlatmadığınıza bağlı olarak daha sonra “Ağ Ayarları”na
geri dönmek için yapmanız gereken.
z Projektör Kablosuz LAN Ayarları: [ESC] tuşuna iki defa basın.
z Projektör Kablolu LAN Ayarları: [ESC] tuşuna bir defa basın.
7.
“Ağ Ayarlarını Güncelle”yi seçmek için [T] tuşunu kullanın ve sonra [ENTER]
tuşuna basın.
z Bu, ağ ayarlarını güncellemek isteyip istemediğinizi soran bir onay iletişim kutusu
görüntüleyecektir.
50
8.
“Evet”i seçmek için [S] tuşuna basın ve sonra [ENTER] tuşuna basın.
z Bu, IP ayarı değişikliğini projektöre uygular ve iletişim kutusunu kapatır.
Not
z Yukarıdaki işlemi kullanarak “IP Ayarları” için “Manuel”i seçme DHCP Ayarları’nın (sayfa 60)
“Otomatik” olarak değişmesine neden olacaktır. DHCP Ayarları için “Otomatik” değerinin
seçilmesi DHCP başlangıç adresinin ve bitiş adresinin aşağıda açıklanan şekilde otomatik
ayarlanmasına neden olur.
Örnek:
IP adresi için 192.168.100.20 girildiğinde
Başlangıç adresi:
192.168.100.21 (1 ile girdiğiniz IP adresi 4. sekizliye eklenir)
Bitiş adresi:
192.168.100.254 (4. sekizli ile girdiğiniz IP adresi 254’e değişir)
Girdiğiniz IP adresinin 4. sekizlisi 253 veya 254 ise hem başlangıç adresinin hem de bitiş
adresinin 4. sekizlileri 254 olur.
Ağ ayarlarını başlatmak için
1.
Kurulum menüsünü görüntülemek için [MENU] tuşuna basın.
2.
“Ağ Ayarları”nı seçmek için [T] tuşunu kullanın ve sonra [ENTER] tuşuna basın.
3.
“Ağ Ayarlarını Başlat”ı seçmek için [T] tuşunu kullanın ve sonra [ENTER] tuşuna
basın.
z Bu, ağ ayarlarını başlatmak isteyip istemediğinizi soran bir onay iletişim kutusu
görüntüleyecektir.
4.
“Evet”i seçmek için [S] tuşuna basın ve sonra [ENTER] tuşuna basın.
z Bu, ağ ayarlarını başlatır ve iletişim kutusunu kapatır.
51
Projektör Yönetimi Sayfalarını Kullanma
Bilgileri ve ayarları görüntülemek ve çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için bir bilgisayar web tarayıcısını
aşağıda açıklanan Projektör Yönetimi sayfalarına erişmek için kullanabilirsiniz.
Bu sayfayı kullanın:
Bu işlem için:
Bkz.:
Sistem Durumu
Projektörün donanım yazılımı sürümünü ve ağ
bilgilerini (IP adresi vb.) görüntüleme
“Sistem durumunu
görüntülemek için” (sayfa 58)
Kontrol paneli
Aşağıdaki ağ ayarlarını yapılandırma.
Projektör adı, oturum açma kodunu kullan/kullanma,
kullanıcı adı ayarını göster/gizle, IEEE 802.11n’yi
etkinleştir/devre dışı bırak, kanal genişliği ayarı
“Kontrol Paneli sayfası ağ
ayarlarını yapılandırmak için”
(sayfa 59)
Projektörü LAN üzerinden çalıştırma.
“Projektörü bir LAN Bağlantısı
üzerinden uzaktan kumanda
etme” (sayfa 64)
Network Settings
Aşağıdaki ağ ayarlarını yapılandırma.
IP adresi ayarları, DHCP sunucusu işlevini etkinleştir/
devre dışı bırak, kablosuz LAN bağlantısı ayarları
(Erişim Noktası İşlevi’ni etkinleştir/devre dışı bırak,
SSID ayarları, güvenlik ayarları vb.), harici bir erişim
noktasına bağlanma ayarları
“Network Settings sayfası ağ
ayarlarını yapılandırmak için”
(sayfa 60)
Parola Değiştir
Projektör Yönetimi’nde oturum açarken kullanılan
parolayı değiştirme.
“Projektör Yönetimi
sayfalarında oturum açmak
için parolayı değiştirmek için”
(sayfa 62)
Ayarları Başlat
Tüm Projektör Yönetimi ayarlarını başlangıç fabrika
varsayılanlarına döndürme.
“Projektör Yönetimi
sayfalarında tüm ayarları
başlatmak için” (sayfa 63)
Crestron kontrolü
(Yalnızca XJ-M Serisi)
Projektörü Crestron kontrol aygıtına bağlamak için
gerekli bilgilerin girilmesi için.
“Crestron kontrol aygıtına
bağlanma bilgilerini girmek için
(Yalnızca XJ-M Serisi)” (sayfa
63)
52
Kablosuz LAN Bağlantısı üzerinden Projektör Yönetimi
Sayfalarında Oturum Açma
Projektör ve bilgisayar arasında kablosuz bir LAN bağlantısı varsa Projektör Yönetimi sayfalarında
oturum açmak için bilgisayarda bir Network Connection işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Kablosuz bir LAN bağlantısı üzerinden Projektör Yönetimi
sayfalarında oturum açmak için
1.
Bir bilgisayarı projektöre kablosuz LAN yoluyla bağlamak için aşağıdaki
işlemlerden birini gerçekleştirin.
z “Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir projektör basit bağlantısı
SSID’si kullanmak için” (sayfa 12), adım 1 - 9
z “Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir projektör genel SSID’sini
kullanmak için” (sayfa 15), adım 1 - 11
z “Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir kullanıcı SSID’sini
kullanmak için” (sayfa 22), adım 1 - 11 (Kullanıcı SSID’si zaten oluşturulmuş).
2.
Network Connection penceresinde, işlev menüsü düğmesini ve ardından
görünen menüde [Yönetici Ekranı] seçeneğini tıklatın.
İşlev menüsü düğmesi
z Bilgisayarın web tarayıcısı başlatılacak ve projektörün en üst sayfası görüntülenecektir.
3.
Sol bölmede, “Projektör Yönetimi” öğesini tıklatın. Görüntülenen parola giriş
ekranında parolayı girin.
z Başlangıçta varsayılan parola “admin”dir.
4.
[Oturum Aç] düğmesini tıklatın.
z Oturum açma normal bir şekilde ilerlerse, “Sistem Durumu” sayfası görünecektir.
53
Kablolu LAN Bağlantısı Üzerinden Projektör Yönetimi
Sayfalarında Oturum Açma (Yalnızca XJ-M Serisi)
XJ-M Serisi projektör ile, Network Connection’ı kullanmadan kablolu LAN üzerinden Projektör Yönetimi
sayfalarında oturum açabilirsiniz.
Kablolu LAN bağlantısı üzerinden Projektör Yönetimi
sayfalarında oturum açmak için
1.
Bilgisayarı projektöre kablolu LAN bağlantısı üzerinden bağlamak için aşağıdaki
işlemlerden birini gerçekleştirin.
z “Bilgisayar IP adresini projektörün IP adresine göre değiştirmek ve kablolu LAN ile bağlamak
için” (sayfa 55)
z “Projektörün IP adresini bilgisayarın IP adresine göre değiştirmek ve kablolu LAN ile bağlamak
için” (sayfa 56)
z “Projektör ve bilgisayar arasında yönlendirici üzerinden kablolu LAN bağlantısı kurmak için”
(sayfa 38)
Projektör İşlemi
2.
[INPUT] tuşuna basın. Bu işlem ile ekranda “Giriş” iletişim kutusu görüntülenir.
3.
“Ağ”ı seçmek için [T] ve [S] tuşlarını kullanın ve ardından [ENTER] tuşuna
basın.
z Bu, LAN bağlantısı bekleme ekranını yansıtacaktır.
4.
LAN bağlantısı bekleme ekranının sağ alt köşesindeki IP adresini (“Server IP”)
kontrol edin.
Bilgisayar İşlemi
5.
Bilgisayarın web tarayıcısını başlatın, adres çubuğuna “http://<Yukarıdaki adım
4’de aradığınız IP adresi>”ni girin ve ardından [Enter] tuşuna basın.
z Bu, projektörün üst sayfasını gösterir.
6.
Sol bölmede, “Projektör Yönetimi” öğesini tıklatın. Görünen parola giriş
ekranında parolayı girin.
z Başlangıçta varsayılan parola “admin”dir.
7.
[Oturum Aç]’ı tıklatın.
z Oturum açma normal bir şekilde ilerlerse, “Sistem Durumu” sayfası görünecektir.
54
Bilgisayar IP adresini projektörün IP adresine göre değiştirmek
ve kablolu LAN ile bağlamak için
1.
Bilgisayarı doğrudan projektöre bağlamak için LAN kablosunu kullanma
Projektör İşlemi
2.
Projektör IP ayarı için “Manuel”i seçin.
(1) IP Ayarları iletişim kutusunu göstermek için aşağıdaki adımları gerçekleştirin: [MENU] tuşu 3
“Ağ Ayarları” 3 “Projektör Kablolu LAN Ayarları”.
z “IP Ayarları” için başlangıç varsayılan ayarları “Otomatik”tir.
(2) “IP Ayarları” için “Manuel” seçmek üzere [X] tuşuna basın.
z Projektör IP adresi “IP Adresi” satırında gösterilecektir.
(3) “Ağ Ayarları”na dönmek için [ESC] tuşuna basın.
(4) “Ağ Ayarlarını Güncelle”yi seçin ve ardından [ENTER] tuşuna basın.
(5) Görünen ağ ayarı güncelleme iletişim kutusu yanıtında, “Evet” öğesini seçmek için [S] tuşuna
ve ardından [ENTER] tuşuna basın.
Bilgisayar İşlemi
3.
Bilgisayar için bir IP adresi belirleyin. Projektörün IP adresi için 1, 2 ve 3 sekiz
bitli baytlar aynı olmalıdır. 4 Sekiz Bitli baytı için, projektörün IP adresinden farklı
olan 1 ila 254 aralığında bir değer belirtin.
z Örneğin, projektör IP adresi 192.168.100.10 (başlangıç değeri) ise, bilgisayar IP adresini
192.168.100.XXX olarak belirleyin (XXX, 1 ila 9 veya 11 ila 254 arasında bir değerdir).
4.
“Kablolu LAN bağlantısı üzerinden Projektör Yönetimi sayfalarında oturum
açmak için” (sayfa 54) altındaki adım 2’den başlayarak işlemi gerçekleştirin.
55
Projektörün IP adresini bilgisayarın IP adresine göre
değiştirmek ve kablolu LAN ile bağlamak için
Not
z Bilgisayarın IP adresini bildiğiniz zaman aşağıdaki prosedürü kullanın.
1.
Bilgisayarı doğrudan projektöre bağlamak için LAN kablosunu kullanma.
2.
Projektörün IP adresini manüel olarak belirtin.
(1) IP Ayarları iletişim kutusunu göstermek için aşağıdaki adımları gerçekleştirin: [MENU] tuşu 3
“Ağ Ayarları” 3 “Projektör Kablolu LAN Ayarları”.
z “IP Ayarları” için başlangıç varsayılan ayarları “Otomatik”tir.
(2) “IP Ayarları” için “Manuel” seçmek üzere [X] tuşuna basın.
(3) “IP Adresi”nı seçmek için [T] tuşunu kullanın ve sonra [ENTER] tuşuna basın.
z Bu, “IP Adresini Gir” iletişim kutusunu gösterecektir.
(4) IP adresinin 1 Sekiz Bitli Baytını değiştirmek için [W] ve [X] tuşlarını kullanın ve böylece
bilgisayarın IP adresi ile aynı olur. Ayar istediğiniz gibi olduktan sonra [T] tuşuna basın.
(5) 2 ila 4 Sekiz Bitli Baytları belirtmek için adımı (4) tekrarlayın.
z Bilgisayarın IP adresiyle 2 ve 3 sekiz bitli baytlar aynı olmalıdır.
z 4 Sekiz Bitlik Bayt 1 ila 254 aralığında bir değer ve bilgisayarın IP adresinin 4 Sekiz Bitli
Baytından farklı olmalıdır.
(6) “Ağ Ayarları”na dönmek için [ESC] tuşuna basın.
(7) “Ağ Ayarlarını Güncelle”yi seçin ve ardından [ENTER] tuşuna basın.
(8) Görünen ağ ayarı güncelleme iletişim kutusu yanıtında, “Evet” öğesini seçmek için [S] tuşuna
ve ardından [ENTER] tuşuna basın.
3.
“Kablolu LAN bağlantısı üzerinden Projektör Yönetimi sayfalarında oturum
açmak için” (sayfa 54) altındaki adım 2’den başlayarak işlemi gerçekleştirin.
56
Projektör ve bilgisayar arasında kablolu LAN bağlantısı kurmak
için
Not
z Aşağıdaki prosedürde DHCP sunucusunun yönlendiricinin ait olduğu ağda çalıştığı ve
bilgisayar ve yönlendirici arasında LAN bağlantısı olduğu varsayılmaktadır.
1.
Projektörü LAN üzerinden bilgisayarın bağlı olduğu yönlendiriciye bağlamak için
LAN kablosunu kullanın.
2.
Projektörde, “IP Ayarları” için “Otomatik” öğesini seçin.
(1) IP Ayarları iletişim kutusunu göstermek için aşağıdaki adımları gerçekleştirin: [MENU] tuşu 3
“Ağ Ayarları” 3 “Projektör Kablolu LAN Ayarları”.
(2) “IP Ayarları” için “Otomatik” seçmek üzere [W] tuşuna basın.
(3) “Ağ Ayarları”na dönmek için [ESC] tuşuna basın.
(4) “Ağ Ayarlarını Güncelle”yi seçin ve ardından [ENTER] tuşuna basın.
(5) Görünen ağ ayarı güncelleme iletişim kutusu yanıtında, “Evet” öğesini seçmek için [S] tuşuna
ve ardından [ENTER] tuşuna basın.
3.
“Kablolu LAN bağlantısı üzerinden Projektör Yönetimi sayfalarında oturum
açmak için” (sayfa 54) altındaki adım 2’den başlayarak işlemi gerçekleştirin.
57
Projektör Yönetimi Sayfalarında Oturum Açtıktan Sonra
Desteklenen İşlemler
Sistem durumunu görüntülemek için
1.
“Kablosuz LAN Bağlantısı üzerinden Projektör Yönetimi Sayfalarında Oturum
Açma” (sayfa 53) konusuna bakarak, Projektör Yönetimi sayfalarında oturum
açın.
z Bu, “Sistem Durumu” sayfasını görüntüler. Aşağıdaki tabloda sayfada görünen bilgiler
açıklanmaktadır.
Öğe Adı
2.
Açıklama
Donanım Yazılımı Sürümü
Bu, projektörün donanım yazılımının sürümüdür (dahili yazılım).
IP Adresi
Geçerli olarak projektöre atanan IP adresidir.
Alt Ağ Maskesi
Projektörde geçerli olarak yapılandırılmış alt ağ maskesi değeridir.
Varsayılan Ağ Geçidi
Geçerli olarak projektör için yapılandırılmış varsayılan ağ geçididir.
Kablosuz MAC Adresi
Her kablosuz bağdaştırıcıya atanan sabit kablosuz LAN MAC adresidir.
Kablolu MAC Adresi
(Yalnızca XJ-M Serisi)
Her projektöre tahsis edilen sabit kablolu LAN MAC adresi.
Projeksiyon Durumu
Projeksiyon Beklemede: LAN bağlantısı üzerinden projeksiyon için bekleniyor.
Projeksiyon Yapılıyor: LAN bağlantısı üzerinden projeksiyon yapılıyor.
Kullanıcı Sayısı
LAN bağlantısı yoluyla bilgisayarlardan geçerli olarak projeksiyon yapılan
kullanıcı sayısıdır.
Projektör Yönetimi sayfalarından oturumu kapatmak için, “Oturumu Kapat”ı
tıklatın.
58
Kontrol Paneli sayfası ağ ayarlarını yapılandırmak için
Önemli!
z “Kontrol paneli” sayfasındaki ağ ayarları iki gruba bölünmüştür.
Grup 1 : Projektör Adı, Oturum Açma Kodu
Grup 2 : Kullanıcı Adını Göster, IEEE 802.11n (Wi-Fi), Kanal Genişliği
Aşağıdaki prosedürü gerçekleştirirken, ayarları yalnızca tek bir grup içinde gerçekleştirmeniz
ve sonra ilgili Uygula düğmesini (Grup 1 için [Uygula1] veya Grup 2 için [Uygula2]) tıklatarak
uygulamanız gerekir. Uygula düğmesiyle eşleşmeyen grupta yaptığınız değişiklikler
uygulanmayacaktır.
1.
“Kablosuz LAN Bağlantısı üzerinden Projektör Yönetimi Sayfalarında Oturum
Açma” (sayfa 53) konusuna bakarak, Projektör Yönetimi sayfalarında oturum
açın.
2.
Sol bölmede, “Kontrol paneli” öğesini tıklatın.
3.
Görünen “Kontrol paneli” sayfasında, aşağıdaki tabloda açıklanan ayarları
yapılandırın.
Bu işlem için:
Bu işlemi gerçekleştirin:
Projektör adını değiştirme
“Projektör Adı” kutusunda, projektör adı için en fazla
16 tek baytlık karakter (sembol değil) girin.
Kablosuz bir LAN bağlantısı kurarken oturum açma
kodu girişinin gerekli olup olmadığını belirtme
“Oturum Açma Kodu” alanında, “Etkinleştir”i (oturum
açma kodu girişi iste) veya “Devre Dışı Bırak”ı
(oturum açma kodu girişi isteme) tıklatın.
LAN üzerinden geçerli olarak projektörde projeksiyon
yapılan bilgisayarın kullanıcı adını göstermeyi veya
gizlemeyi belirtme
“Kullanıcı Adını Göster” alanında, “Açık” (göster) veya
“Kapalı” (gizle) öğesini tıklatın.
Projektör beklemedeyken projektör gücünün LAN
üzerinden açılıp açılmayacağını belirleyin (Yalnızca
XJ-M Serisi)
“Uzak açık*” alanında, “Etkinleştir” (gücü açmayı
etkinleştir) veya “Devre Dışı Bırak”ı tıklatın.
PJLink bağlantı doğrulamasını etkinleştirin veya
devre dışı bırakın (Yalnızca XJ-M Serisi)
“PJLink Doğrulaması” alanında, “Etkinleştir” veya
“Devre Dışı Bırak”ı tıklatın.
Kablosuz LAN standardı IEEE802.11n’yi etkinleştirme
veya devre dışı bırakma
“IEEE 802.11n (Wi-Fi)” alanında, “Etkinleştir” veya
“Devre Dışı Bırak” öğesini tıklatın.
Kablosuz LAN kanalı genişliğinin otomatik olarak mı
yoksa sabit (20 MHz) olarak mı ayarlanacağını
belirtme
“Kanal Genişliği” alanında, “20MHz” veya “Otomatik”
öğesini tıklatın.
* Projektör bekleme güç tüketimi Uzak açık’ın etkinleştirilip etkinleştirilmediğine bağlıdır. Her
bekleme durumunda güç tüketimiyle ilgili bilgiler için, projektörle birlikte gelen “Kurulum
Kılavuzu”na bakın.
4.
“Kontrol paneli” sayfasında yapılan değişiklikleri projektöre projeksiyon yap.
Bu öğelerin ayarlarını projeksiyon yapmak için:
Bu düğmeyi tıklatın:
Projektör Adı, Oturum Açma Kodu
[Uygula1]
Kullanıcı Adını Göster, IEEE 802.11n (Wi-Fi), Kanal
Genişliği
[Uygula2]
z [Uygula1] veya [Uygula2]’ye bastıktan sonra, ayarları projeksiyon yapmak için projektörü
yeniden başlatmanız gerektiğini söyleyen bir iletişim kutusu görünecektir.
59
5.
Projektörü yeniden başlatmak ve değişen ayarları projeksiyon yapmak için,
[OK]’ı tıklatın.
z Ayarları değiştirmeden projektörün yeniden başlatılmasını iptal etmek için, [OK] yerine [İptal]’i
tıklatın.
z [OK]’ı tıklatma değişen ayarları projeksiyon yapılacaktır ve projektörü yeniden başlatacaktır.
Projektör ve bilgisayar arasındaki LAN bağlantı bu sefer sonlandırılacaktır.
Network Settings sayfası ağ ayarlarını yapılandırmak için
1.
“Kablosuz LAN Bağlantısı üzerinden Projektör Yönetimi Sayfalarında Oturum
Açma” (sayfa 53) konusuna bakarak, Projektör Yönetimi sayfalarında oturum
açın.
2.
Sol bölmede, “Network Settings” öğesini tıklatın.
3.
Görünen “Network Settings” sayfasında, aşağıdaki tabloda açıklanan ayarları
yapılandırın.
Bu işlem için:
Bu işlemi gerçekleştirin:
Bir IP adresinin harici LAN aygıtından
otomatik alınmasını belirtme
“IP Kurulumu” alanında, “Otomatik olarak bir IP adresi al” öğesini tıklatın.
IP adresini manuel olarak belirtme
(1) “IP Kurulumu” alanında, “Aşağıdaki IP adresini kullan” öğesini tıklatın.
(2) “IP Adresi” kutularında, projektöre atamak istediğiniz IP adresini girin
(Başlangıç Değeri: 192.168.100.10).
(3) “Alt Ağ Maskesi” kutularında, projektörün ait olacağı ağın (alt ağ) IP
adresleri aralığını belirlemek için kullanılacak bir değer girin (Başlangıç
Varsayılanı: 255.255.255.0).
(4) “Varsayılan Ağ Geçidi” kutularında, varsayılan ağ geçidinin IP adresini
girin (Başlangıç Varsayılanı: 192.168.100.10).
IP adreslerinin projektör tarafından
bilgisayarlara ve akıllı aygıtlara
otomatik ayrılmasını belirtme
(1) “DHCP Ayarları” alanında, “Otomatik”i tıklatın.
(2) Otomatik olarak ayrılan IP adreslerini gerektiği şekilde belirtin.
z “Başlangıç Adresi” ve “Bitiş Adresi”nde, dördüncü sekizli için 11 ila
254 aralığında bir değer girin.
z Yalnızca dördüncü sekizliyi belirtebilirsiniz. Diğer sekizliler
değiştirilemez.
IP adreslerinin projektör tarafından
bilgisayarlara ve akıllı aygıtlara
ayrılmamasını belirtme
“DHCP Ayarları” alanında, “Devre Dışı”ı tıklatın.
Bir bilgisayardan ve/veya akıllı
aygıttan projektöre olan kablosuz
LAN bağlantısını etkinleştirme (dahili
erişim noktası işlevini etkinleştirerek)
“Kablosuz Ayarları” alanı “Erişim Noktası İşlevi” ayarını “Etkin” olarak
değiştirin.
Bir bilgisayardan ve/veya akıllı
aygıttan projektöre olan kablosuz
LAN bağlantısını devre dışı bırakma
(dahili erişim noktası işlevini devre
dışı bırakarak)
“Kablosuz Ayarları” alanı “Erişim Noktası İşlevi” ayarını “Devre Dışı” olarak
değiştirin.
Bir kullanıcı SSID’si oluşturma
“Kablosuz Ayarları” alanında, “SSID”, “Güvenlik” ve “Parola/WEP Anahtarı
Girişi” ayarlarını yapılandırın.
Ayrıntılar için, “Bir kullanıcı SSID’si oluşturmak için” altındaki 6 ila 8
arasındaki adımlara bakın (sayfa 19).
SSID yayınını etkinleştirme/devre
dışı bırakma
“Kablosuz Ayarları” alanında, “SSID Yayını” için “Etkin” veya “Devre Dışı”ı
seçin.
60
Bu işlem için:
Bu işlemi gerçekleştirin:
Kablosuz LAN iletişimi için kanalı
belirtme
“Kablosuz Ayarları” alanında, “Kanal” kutusunun sağ tarafındaki [T] öğesini
tıklatın. Görünen listede, 1 ila 11 arasında bir kanal seçin.
Kullanılacak kablosuz LAN kanalının
otomatik seçimi belirtme
“Kablosuz Ayarları” alanında, “Kanal” kutusunun sağ tarafındaki [T] öğesini
tıklatın. görünen listede, “Otomatik”i seçin.
Projektörü harici bir kablosuz erişim
noktasına bağlama
“Harici Erişim Noktası” alanında, “Etkin”i seçin ve ayarları gerektiği gibi
yapılandırın.
Ayrıntılar için, “Projektörü kablosuz bir LAN erişim noktasına bağlamak için”
altındaki 6 ila 9 arasındaki adımlara bakın (sayfa 30).
Projektörü harici bir kablosuz erişim
noktasına bağlamama
“Harici Erişim Noktası” alanında, “Devre Dışı”ı tıklatın.
4.
“Network Settings” sayfası değişikliklerini projektöre projeksiyon yapmak için,
[Uygula]’yı tıklatın.
z Ayarları projeksiyon yapmak için projektörü yeniden başlatmanız gerektiğini söyleyen bir
iletişim kutusu görünecektir.
5.
Projektörü yeniden başlatmak ve değişen ayarları projeksiyon yapmak için,
[OK]’ı tıklatın.
z Ayarları değiştirmeden projektörün yeniden başlatılmasını iptal etmek için, [OK] yerine [İptal]’i
tıklatın.
z [OK]’ı tıklatma değişen ayarları projeksiyon yapılacaktır ve projektörü yeniden başlatacaktır.
Projektör ve bilgisayar arasındaki LAN bağlantı bu sefer sonlandırılacaktır.
61
Projektör Yönetimi sayfalarında oturum açmak için parolayı
değiştirmek için
Not
z “Dosya Aktarımı” sayfasında oturum açmak için parolayı değiştirmek için aşağıdaki prosedür
de kullanılabilir. “Dosya Aktarımı” sayfası hakkında bilgi için, bkz. “Bir Dosyayı Projektörün
Dahili Belleğine Yükleme” (sayfa 67).
1.
“Kablosuz LAN Bağlantısı üzerinden Projektör Yönetimi Sayfalarında Oturum
Açma” (sayfa 53) konusuna bakarak, Projektör Yönetimi sayfalarında oturum
açın.
2.
Sol bölmede, “Parola Değiştir” öğesini tıklatın.
z Bu, “Parola Değiştir” sayfasını görüntüler.
3.
“Projektör Yönetimi” altında, yeni parola için hem “Yeni Parola” hem de
“Parolayı Yeniden Girin” içinde en fazla sekiz tek baytlı karakterlere kadar giriş
yapın. Aynı parolayı her iki kutuya da girin.
4.
[Uygula]’yı tıklatın.
5.
Gerekirse, “Dosya Aktarımı” sayfasında oturum açmak için parolayı değiştirmek
için aşağıdaki adımları kullanın.
(1) “Dosya Aktarımı” altında, yeni parolayı hem “Yeni Parola” hem de “Parolayı Yeniden Girin”
alanlarına girin. Aynı parolayı her iki kutuya da girin.
(2) [Uygula]’yı tıklatın.
6.
Projektör Yönetimi sayfalarından oturumu kapatmak için, “Oturumu Kapat”ı
tıklatın.
62
Projektör Yönetimi sayfalarında tüm ayarları başlatmak için
1.
“Kablosuz LAN Bağlantısı üzerinden Projektör Yönetimi Sayfalarında Oturum
Açma” (sayfa 53) konusuna bakarak, Projektör Yönetimi sayfalarında oturum
açın.
2.
Sol bölmede, “Ayarları Başlat” öğesini tıklatın.
z Bu, “Ayarları Başlat” sayfasını görüntüler.
3.
[Uygula]’yı tıklatın.
z Bu, projektörü yeniden başlatmak isteyip istemediğinizi soran bir iletişim kutusu görüntüler.
4.
Projektörü yeniden başlatmak ve ayarlarını başlangıç varsayılanlarına
döndürmek için, [OK]’ı tıklatın.
z Ayarları başlatmadan projektörün yeniden başlatılmasını iptal etmek için, [OK] yerine [İptal]’i
tıklatın.
z [OK]’ı tıklatma ayarları başlatacak ve projektörü yeniden başlatacaktır. Projektör ve bilgisayar
arasındaki LAN bağlantı bu sefer sonlandırılacaktır.
Crestron kontrol aygıtına bağlanma bilgilerini girmek için
(Yalnızca XJ-M Serisi)
1.
“Kablosuz bir LAN bağlantısı üzerinden Projektör Yönetimi sayfalarında oturum
açmak için” (sayfa 53) veya “Kablolu LAN bağlantısı üzerinden Projektör
Yönetimi sayfalarında oturum açmak için” (sayfa 54) bölümüne bakarak,
Projektör Yönetimi sayfalarında oturum açın.
2.
Sol bölmede, “Crestron kontrolü”nü tıklatın.
3.
Görünen “Crestron kontrolü” sayfasında, aşağıda açıklanan bilgileri girin.
IP Adresi:
Crestron kontrol aygıtı IP adresini girin.
IP Kimliği:
Crestron kontrol aygıtı IP Kimliğini girin.
Bağlantı Noktası: Crestron kontrol aygıtıyla iletişim için kullanılacak bağlantı numarasını girin
(normalde 41794).
4.
Projektöre girdiğiniz ayarları uygulamak için, [Uygula]’ı tıklatın.
5.
Projektör Yönetimi sayfalarından oturumu kapatmak için, “Oturumu Kapat”ı
tıklatın.
Projektör Yönetimi sayfalarından oturumu kapatmak için
Web tarayıcısı penceresinin sağ üst köşesinde, “Oturumu Kapat”ı tıklatın.
Bu, projektörün üst sayfasına döner.
63
Projektörü bir LAN Bağlantısı üzerinden uzaktan kumanda etme
Projektörü LAN bağlantısı üzerinden bir bilgisayardan veya başka bir harici aygıttan kontrol etmek için
aşağıdaki prosedürü kullanabilirsiniz.
Projektörü LAN yoluyla bağlı bir bilgisayardan uzaktan kontrol
etmek için
1.
“Kablosuz LAN Bağlantısı üzerinden Projektör Yönetimi Sayfalarında Oturum
Açma” (sayfa 53) konusuna bakarak, Projektör Yönetimi sayfalarında oturum
açın.
2.
Sol bölmede, “Kontrol paneli” öğesini tıklatın.
z Bu, “Kontrol paneli” sayfasını görüntüler.
z Projektör uzaktan kumandası öğeleri yukarıdaki kırmızı sınırlarla çevrili olanlardır. Bu öğelerin
her biri hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. “Kontrol paneli Sayfası Uzaktan Kumanda Öğeleri”.
z Yukarıdakiler haricindeki öğeler hakkında bilgi için (Network Settings öğeleri), bkz. “Kontrol
Paneli sayfası ağ ayarlarını yapılandırmak için” (sayfa 59).
64
3.
Uzaktan kumanda işlemlerini bitirdikten sonra, Projektör Yönetimi sayfaları
oturumunu kapatmak için “Oturumu Kapat”ı tıklatın.
Not
z XJ-M Serisi aşağıdaki projektörler harici aygıtları ve komutları desteklemektedir.
Harici Aygıtlar ve Komutlar
Tüm PJLink Sınıf1 (Sürüm 1.00) komutları
Bkz.:
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
Crestron Electronics kontrol aygıtı ve yazılımı (RoomView®) komutları
http://www.crestron.com/
AMX Device Discovery
http://www.amx.com/
65
Kontrol Paneli Sayfası Uzaktan Kumanda Öğeleri
Grup
Öğe
Yenile (Düğme)
Projektör
Durumu
Açıklama
Ekranın en son bilgilerle yenilemek için tıklatın.
Projektör Durumu
Projektörün mevcut durumunu “AÇIK” veya “Bekleme” olarak gösterir.
Hata bilgisi
Aşağıdakilerden birini gösterir.
Hata yok: Normal çalışıyor.
Sıcaklık hatası: Sıcaklık hatası oluştu.
Fan Hatası: Fan hatası oluştu.
Işık Hatası: Işık kaynağı ünitesi hatası oluştu.
Diğer Hata: Yukarıdakilerden farklı bir hata oluştu.
Güç Kapalı (Düğme)
Projektörü kapatmak için tıklatın.
Güç Açık (Düğme)
Projektörü açmak için tıklatın. Bu işlem, “Uzak açık” için “Etkinleştir”
(Yalnızca XJ-M Serisi) seçildiğinde desteklenir.
Projektör
Kontrolü
Giriş
Giriş kaynağını belirler.
3D
3D giriş moduna girmek veya çıkmak için tıklatın.
(Yalnızca XJ-M Serisi)
Renk Modu
Renk modunu belirler.
Boş
Bu ayar için “ON” seçimi yapılması görüntüyü giriş kaynağından geçici
olarak engeller. “OFF” seçimi görüntünün giriş kaynağından projeksiyon
yapılmasına neden olur.
En Boy Oranı
Yansıtılan görüntünün görüntü boyutunu değiştirir.
Parlaklık
Kutu içerisine bir değer girin ve [Uygula] tuşunu tıklatın. Bu işlem
projektörün “Parlaklık” ayarını uygun şekilde değiştirir.
Karşıtlık
Kutu içerisine bir değer girin ve [Uygula] tuşunu tıklatın. Bu işlem
projektörün “Karşıtlık” ayarını uygun şekilde değiştirir.
Eko Modu
Ekonomik Moda geçirir.
Ses Seviyesi
Kutu içerisine bir değer girin ve [Uygula] tuşunu tıklatın. Bu işlem ses
seviyesi ayarını uygun şekilde değiştirir.
Sesi Kapat
Sessiz ayarını belirler. Bu ayar için “OFF” seçimi yapıldığında ses dışarı
verilir, “ON” seçimi yapıldığında ise ses kapatılır.
Ses Çıkışı
Ses için projektörün hoparlöründen veya ses çıkış terminalinden çıkışı
belirtir.
Hoparlör: Hoparlörden ses çıkışı
Hat: AV terminali (XJ-A Serisi) veya SES ÇIKIŞI terminalinden (XJ-M
Serisi) ses çıkışı
Başlat (Düğme)
“Projektör Durumu” öğeleri hariç tüm Ağ Projeksiyonu Kontrolü öğelerini
başlangıç fabrika varsayılanlarına döndürmek için tıklatın.
66
Projektör Dosya Görüntüleyici İşlemleri
Bu bölümde dosyaları karşıya yüklemek ve varolan dosyaları silmek için projektörün dahili belleğine
erişmek için bir web tarayıcısını kullanma açıklanmaktadır. Bir web tarayıcısıyla
gerçekleştirebileceğiniz Dosya Görüntüleyici işlemleri hakkında bilgi de sağlar.
Bir Dosyayı Projektörün Dahili Belleğine Yükleme
Bir dosyayı projektörün dahili belleğine yüklemek için “Dosya Aktarımı” sayfasında oturum açmanız
gerekir.
Dosya Aktarımı Sayfasında Oturum Açma
Projektör ve bilgisayar arasında kablosuz bir LAN bağlantısı varsa “Dosya Aktarımı” sayfalarında
oturum açmak için bilgisayarda bir Network Connection işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
XJ-M Serisi projektör ile, Network Connection’ı kullanmadan kablolu LAN üzerinden Dosya Aktarımı
sayfasında oturum açabilirsiniz.
Kablosuz bir LAN bağlantısı üzerinden Dosya Aktarımı
sayfasında oturum açmak için
1.
Bir bilgisayarı projektöre kablosuz LAN yoluyla bağlamak için aşağıdaki
işlemlerden birini gerçekleştirin.
z “Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir projektör basit bağlantısı
SSID’si kullanmak için” (sayfa 12), adım 1 - 9
z “Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir projektör genel SSID’sini
kullanmak için” (sayfa 15), adım 1 - 11
z “Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir kullanıcı SSID’sini
kullanmak için” (sayfa 22), adım 1 - 11 (Kullanıcı SSID’si zaten oluşturulmuş).
2.
Network Connection penceresinde, işlev menüsü düğmesini ve ardından
görünen menüde [Yönetici Ekranı] seçeneğini tıklatın.
İşlev menüsü düğmesi
z Bilgisayarın web tarayıcısı başlatılacak ve projektörün en üst sayfası görüntülenecektir.
67
3.
Sol bölmede, “Dosya Aktarımı” öğesini tıklatın. Görüntülenen parola giriş
ekranında parolayı girin.
z Başlangıçta varsayılan parola “admin”dir.
4.
[Oturum Aç] düğmesini tıklatın.
z Oturum açma normal bir şekilde ilerlerse, “Dosya Aktarımı” sayfası görünecektir.
68
Kablolu LAN bağlantısı üzerinden Dosya Aktarımı sayfasında
oturum açmak için (Yalnızca XJ-M Serisi)
Bkz. “Kablolu LAN bağlantısı üzerinden Projektör Yönetimi sayfalarında oturum açmak için” (sayfa 54).
Prosedürdeki adım 6’da, “Projektör Yönetimi” yerine “Dosya Aktarımı”nı tıklatın. Başlangıçta varsayılan
parolanın “admin” olduğunu unutmayın.
Dosya Aktarımı sayfası oturumunu kapatmak için
Web tarayıcısı penceresinin sağ üst köşesinde, “Oturumu Kapat”ı tıklatın.
Bu, projektörün üst sayfasına döner.
Dosya Aktarımı sayfasında oturum açmak için parolayı
değiştirmek için
Önemli!
z Projektör Yönetimi sayfası oturum açma ayrıcalıklarının aşağıdaki prosedürü gerçekleştirmesi
gerekir.
1.
“Kablosuz LAN Bağlantısı üzerinden Projektör Yönetimi Sayfalarında Oturum
Açma” (sayfa 53) konusuna bakarak, Projektör Yönetimi sayfalarında oturum
açın.
2.
Sol bölmede, “Parola Değiştir” öğesini tıklatın.
z Bu, “Parola Değiştir” sayfasını görüntüler.
3.
“Dosya Aktarımı” altında, yeni parola için hem “Yeni Parola” hem de “Parolayı
Yeniden Girin” içinde en fazla sekiz tek baytlı karakterlere kadar giriş yapın. Aynı
parolayı her iki kutuya da girin.
4.
[Uygula]’yı tıklatın.
5.
Projektör Yönetimi sayfalarından oturumu kapatmak için, “Oturumu Kapat”ı
tıklatın.
69
Dosya Aktarımı Sayfasında Oturum Açıldığında Desteklenen
İşlemler
Bu işlem için:
Bu işlemi gerçekleştirin:
Bir dosyayı projektörün
dahil belleğine yükleme
(1) [Dosyaya Gözat] veya [Dosyaya Seç]’i tıklatın.
z Bu, “Dosya Aç” iletişim kutusunu görüntüler.
(2) Karşıya yüklemek istediğiniz dosyayı (yalnızca bir) tıklatın.
z Yüklenebilir dosya biçimleri projektörün Dosya Görüntüleyicisi (JPEG, PNG,
GIF, BMP, AVI, MOV, MP4, ECA, PtG, PDF) tarafından oynatılmak üzere
desteklenmektedir.
(3) [Aç]’ı tıklatın.
z Bu, “Dosya Aç” iletişim kutusunu kapatır ve yukarıdaki adım 1’de seçtiğiniz
dosya adının sağ tarafında bir düğmenin görünmesine neden olur. (Düğmenin
gerçek konumu kullandığınız web tarayıcısına bağlıdır.)
(4) Seçili dosyayı karşıya yüklemek için, [Yükle]’yi seçin.
z “Dosya aktarımı devam ediyor” aktarım devam ederken sayfanın sol üst
köşesindeki “Durum” satırında görüntülenir. Aktarım tamamlandığında bu,
“Tamamlandı” olarak değişir.
Dosyaları ve/veya
klasörleri projektörün dahili
belleğinden silme
(1) Dosyalar listesinde, silmek istediğiniz tüm dosyaların ve/veya klasörlerin onay
kutularını seçin.
z Bir kerede en fazla 10 onay kutusu seçebilirsiniz.
(2) Onay kutuları işaretli tüm dosyaları ve/veya klasörleri silmek için, [Dosyayı/Klasörü
Silin]’i tıklatın.
(3) Görünen silme onayı iletişim kutusunda, silmek için [OK]’ı veya herhangi bir şeyi
silmeden işlemi iptal etmek için [İptal]’i tıklatın.
Geçerli olarak
görüntülenen klasör içinde
yeni bir klasör oluşturma
(1)
öğesini tıklatın.
(2) Görünen iletişim kutusunda, klasöre atamak istediğiniz adı girin ve sonra [OK]’ı
tıklatın.
70
Projektör Dosya Görüntüleyici İşlemleri
Bu bölümde projektör Dosya Görüntüleyici işlemlerini gerçekleştirmek için bir bilgisayarın web
tarayıcısında kullanabileceğiniz düğme işlemleri açıklanmaktadır.
Viewer Control Sayfasını Görüntüleme
Projektör ve bilgisayar arasında kablosuz bir LAN bağlantısı varsa, bir parola girmeden “Viewer
Control” sayfasını görüntülemek için bilgisayarda bir Network Connection işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
XJ-M Serisi projektör ile, Network Connection’ı kullanmadan kablolu LAN üzerinden Viewer Control
sayfasında oturum açabilirsiniz.
Kablosuz bir LAN bağlantısı üzerinden Viewer Control sayfasını
görüntülemek için
1.
Bir bilgisayarı projektöre kablosuz LAN yoluyla bağlamak için aşağıdaki
işlemlerden birini gerçekleştirin.
z “Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir projektör basit bağlantısı
SSID’si kullanmak için” (sayfa 12), adım 1 - 9
z “Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir projektör genel SSID’sini
kullanmak için” (sayfa 15), adım 1 - 11
z “Kablosuz bir LAN bağlantısı kurmak ve projeksiyon yapmak için bir kullanıcı SSID’sini
kullanmak için” (sayfa 22), adım 1 - 11 (Kullanıcı SSID’si zaten oluşturulmuş).
2.
Network Connection penceresinde, işlev menüsü düğmesini ve ardından
görünen menüde [Yönetici Ekranı] seçeneğini tıklatın.
İşlev menüsü düğmesi
z Bilgisayarın web tarayıcısı başlatılacak ve projektörün en üst sayfası görüntülenecektir.
71
3.
Sol bölmede, “Viewer Control” öğesini tıklatın.
z Bu, aşağıda gösterildiği gibi “Viewer Control” sayfasını görüntüler ve projektöre tarafından
Dosya Görüntüleyici ana ekranı projeksiyonunu başlatır. Bu noktadan gerçekleştirebileceğiniz
işlemler hakkında bilgi için, bkz. “Viewer Control Sayfası İşlemleri” (sayfa 72).
Dosya Görüntüleyici projeksiyon yapılırken, bu
düğmeler, projektörle gelen uzaktan kumandadaki
ilgili düğmelerle aynı işlemleri gerçekleştirir.
Kablolu LAN bağlantısı üzerinden Viewer Control sayfasını
göstermek için (Yalnızca XJ-M Serisi)
Bkz. “Kablolu LAN bağlantısı üzerinden Projektör Yönetimi sayfalarında oturum açmak için” (sayfa 54).
Prosedürdeki adım 6’da, “Projektör Yönetimi” yerine “Viewer Control”ü tıklatın.
Viewer Control sayfasından projektörün üst sayfasına dönmek
için
Web tarayıcısı penceresinin sol üst köşesinde, “CASIO Projector”ü tıklatın.
Viewer Control Sayfası İşlemleri
Bu işlem için:
Bu işlemi gerçekleştirin:
Dosya Görüntüleyici projeksiyonunu
başlatma
[Start Viewer]’ı tıklatın.
Dosya Görüntüleyici uzaktan kumanda
işlemlerini gerçekleştirme
[Start Viewer] altındaki istenen düğmeleri tıklatın.
Tuşlar ilgili projektör uzaktan kumandası tuşuyla aynı işlevleri içerir.
Dosya Görüntüleyici işlemleri hakkında ayrıntılar için, Kullanım
Kılavuzunda “Dosya Görüntüleyici ile Projeksiyon” konusuna bakın.
Viewer Control sayfasından çıkın ve
projektörün üst sayfasına dönün
[EXIT]’ı tıklatın.*
* [EXIT] seçeneğine yansıtma işlemi devam ederken tıklarsanız, Dosya Görüntüleyici’den çıkılamaz.
72
Ek
Belirteç Sihirbazının Kullanımı
Network Connection belirteci sihirbazını Network Connection’ı bir USB flaş sürücüye kopyalamak için
kullanabilirsiniz. Bundan sonra USB flaş sürücüyü (“USB Belirteci” adı verilir) bilgisayarın USB bağlantı
noktasına takarak program bilgisayara yüklemeden Network Connection programını bilgisayarda
çalıştırabilirsiniz. Projektörü birden fazla bilgisayara bağlarken USB belirteçlerinin kullanılması tavsiye
edilir.
Network Connection’ı bir USB flaş sürücüye yüklemek için
Önemli!
z Network Connection’ı USB flaş sürücüye yüklemek için aşağıdaki prosedür kullanıldığında
USB flaş sürücü kök dizininde “autorun.inf” (Network Connection otomatik çalıştırma dosyası)
adlı bir dosya oluşturulur. USB flaş sürücü kök dizininde zaten aynı ada sahip bir dosya varsa
var olan dosya adının sonuna “.bak” veya üç basamaklı bir sayı (.001, .002, vb.) eklenerek
dosya yeniden adlandırılacaktır.
z USB flaş sürücüye Network Connection’ı yüklemek için aşağıdaki prosedür kullanıldığında
USB flaş sürücünün adı “USB Belirteci” olarak ve simgesi
olarak değiştirilir.
1.
Network Connection penceresinde, işlev menüsü düğmesini ve ardından
görünen menüde [Belirteç Sihirbazı] seçeneğini tıklatın.
z Belirteç sihirbazı görüntülenir.
2.
[İleri>]’yi tıklatın.
z USB sürücüsü seçim ekranı görüntülenir.
z Bilgisayara bağlı bir USB flaş sürücü yoksa “USB belleği algılanamadı.” mesajı görüntülenir. Bu
durumda USB flaş sürücüyü takın ve “USB Sürücüsü” kutusunda USB flaş sürücü adı
görüntülenene kadar bekleyin.
3.
Bilgisayara bağlı birden fazla USB flaş sürücü varsa, “USB Sürücüsü”
kutusunun sağındaki [T] düğmesini tıklatın ve Network Connection’ı kurmak
istediğiniz sürücü adını seçin.
73
4.
[İleri>] düğmesini tıklatın.
z Belirtilen USB flaş sürücü üzerine Network Connection yazılımı kurulacaktır. Kurulum
tamamlandıktan sonra ekranda “Sihirbaz normal sonlandı.” mesajı görünür.
5.
Belirteç sihirbazı ekranını kapatmak için [Çıkış] seçeneğini tıklatın.
Bilgisayarı projektöre kablosuz LAN üzerinden bağlamak için
bir USB belirteç kullanmak için
USB belirteci bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın ve ardından belirteçteki Network Connection
simgesini çift tıklatın. Network Connection başlatıldıktan sonra, Network Connection’ın bilgisayarınızda
yüklü olması halinde gerçekleştirebileceğiniz işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
Not
z Network Connection’ı bir USB belirteçten başlattığınızda belirteç sihirbazını kullanamazsınız.
Çeşitli Farklı Aygıtlarla Kablosuz Bir LAN Bağlantısı
Yoluyla Projeksiyon Yapma
Network Connection’ı Mac OS’tan Projeksiyon Yapmak İçin
Kullanma
Projektöre kablosuz bir LAN bağlantısı üzerinden bağlı Mac OS (Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9)
çalışan bir bilgisayarın ekran içeriğini projeksiyon yapabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki koşullar
gerekir.
z Projektörde, projektörün SSID’sini genel bir SSID’ye (casiolpj0101, casiolpj0102, casiolpj0103,
casiolpj0104) veya bir kullanıcı SSID’sine değiştirmek için gerekli işlemi gerçekleştirin. Daha fazla
bilgi için bkz. “SSID’yi değiştirmek için” (sayfa 49).
z Mac OS bilgisayarda Network Connection*’ı çalıştırın, ve sonra Network Connection’dan projektörde
oturum açın.
* Mac OS için Network Connection’ı aşağıdaki gösterilen URL’de bulunan destek sitesinden CASIO
projektör destek sitesinden indirebilirsiniz. CASIO projektör destek sitesi gerekli bilgisayar ortamları
ve işlem ayrıntıları hakkında bilgiler de içerir.
http://www.casio-intl.com/support/
74
Akıllı Aygıttan Projeksiyon Yapmak İçin C-Assist’i Kullanma
C-Assist’i Android veya iOS akıllı aygıtına yükleme akıllı aygıt görüntülerini projektörden projeksiyon
yapmayı mümkün kılar. C-Assist ayrıca, projektörün bağlı olduğu bilgisayarı kontrol etmek için akıllı
aygıtı kullanmayı mümkün kılar. Bu işlemleri gerçekleştirmek için aşağıdaki koşullar gerekir.
z Projektörde, projektörün SSID’sini genel bir SSID’ye (casiolpj0101, casiolpj0102, casiolpj0103,
casiolpj0104) veya bir kullanıcı SSID’sine değiştirmek için gerekli işlemi gerçekleştirin. Daha fazla
bilgi için bkz. “SSID’yi değiştirmek için” (sayfa 49).
z Akıllı aygıtta, C-Assist’i başlatın ve C-Assist’i projektörde oturum açmak için kullanın.
* C-Assist işlevlerine genel bakış ve nasıl edinileceği hakkında bilgi için, CASIO projektör destek
sitesini ziyaret edin (http://www.casio-intl.com/support/).
Akıllı Aygıttan Projeksiyon Yapmak İçin MobiShow’u Kullanma
MobiShow Awind tarafından kablosuz projeksiyon için geliştirilen istemci yazılımıdır. MobiShow bir
Android veya iOS akıllı aygıtında yüklü ise projektörle projektörden akıllı aygıt görüntülerinin
projeksiyonu için kablosuz LAN bağlantısı kurulabilir. Bunu yapmak için aşağıdaki koşullar gerekir.
z Akıllı aygıtınızla uyumlu MobiShow sürümünü edinmeniz ve akıllı aygıta yüklemeniz gerekir.
• MobiShow’u yüklemeden önce, CASIO projektör destek sitesine gidin
(http://www.casio-intl.com/support/) ve akıllı aygıt işletim sistemleri hakkındaki bilgileri ve projektör
bağlantısıyla uyumlu MobiShow sürümlerini oradan kontrol edin.
• Akıllı aygıtınız için uygulamalar içeren bir siteden (Google Play, iTunes, App Store vb.)
MobiShow’un bir kopyasını edinebilirsiniz
z Projektörde, projektörün SSID’sini genel bir SSID’ye (casiolpj0101, casiolpj0102, casiolpj0103,
casiolpj0104) veya bir kullanıcı SSID’sine değiştirmek için gerekli işlemi gerçekleştirin. Daha fazla
bilgi için bkz. “SSID’yi değiştirmek için” (sayfa 49).
z Akıllı aygıtta, MobiShow’u başlatın ve MobiShow’u projektörde oturum açmak için kullanın.
Not
z MobiShow akıllı bir aygıtta depolanan JPEG dosyalarının ve PtG2 dosyalarının (dönüştürülmüş
PowerPoint dosyası ) oynatılmasını destekler. Bir PowerPoint dosyasının PtG2 dosyasına nasıl
dönüştürüleceği hakkında bilgi için, CASIO websitesini (http://www.casio-intl.com/support/)
ziyaret edin.
75
Sorun Giderme
Projektör ve Bilgisayar arasında Kablosuz LAN Bağlantısı
Sorun
Neden ve Gerekli Eylem
Projektör ve bilgisayar
arasında kablosuz bir LAN
bağlantısı kuramıyorum.
z Bilgisayarda Network Connection dışında başka bir kablosuz LAN aracı çalışıyorsa,
bunu kapatın.
z Projektörü bilgisayara yaklaştırmayı deneyin. Ayrıca, projektör ve bilgisayar
arasında hiç duvar veya başka engel olmadığından emin olun.
z Yakındaki bir mikrodalga fırın, Bluetooth aygıtı veya başka bir aygıt kablosuz LAN
sinyalini engelliyorsa, engelleyen aygıtın yerini değiştirin.
z Projektör kapalı ise, açın.
z Projektörde bağlı bir kablosuz bağdaştırıcı yoksa, bağlayın (sayfa 10).
z Bilgisayarın kablosuz LAN işlevi devre dışı ise, etkinleştirin.
Projektör ve bilgisayar
arasındaki kablosuz LAN
bağlantısı düşüyor.
z Bilgisayarda Network Connection dışında başka bir kablosuz LAN aracı çalışıyorsa,
bunu kapatın.
z Projektörü bilgisayara yaklaştırmayı deneyin. Ayrıca, projektör ve bilgisayar
arasında hiç duvar veya başka engel olmadığından emin olun.
z Yakındaki bir mikrodalga fırın, Bluetooth aygıtı veya başka bir aygıt kablosuz LAN
sinyalini engelliyorsa, engelleyen aygıtın yerini değiştirin.
Projektör ve bilgisayar
arasında kablosuz LAN
bağlantısı kurabiliyorum
ancak bilgisayar görüntü
içeriği projeksiyon
yapılmıyor.
z Projektörün giriş kaynağı olarak “Kablosuz” (XJ-A Serisi) veya “Ağ” (XJ-M Serisi)
dışında bir şey seçilirse, [INPUT] tuşuna basın ve ardından “Kablosuz” (XJ-A Serisi)
veya “Ağ” (XJ-M Serisi) öğesini seçin.
z Giriş kaynağı olarak “Kablosuz” (XJ-A Serisi) veya “Ağ” (XJ-M Serisi) seçiliyken
bilgisayar ekranı içeriği yansıtılmazsa, Network Connection penceresinde
(Proje 1 ekranı) öğesini tıklatın.
z Projeksiyon görüntüsü projektörün uzaktan kumandasındaki [FREEZE] veya
[BLANK] tuşuna basılarak dondurulduysa veya kesildiyse, donma/boşluk işlemini
iptal etmek için uzaktan kumandanın [ESC] tuşuna basın.
Projeksiyon görüntüsü
yavaş değiştiriliyor.
z Network Connection penceresinde, işlev menüsü düğmesini tıklatın ve “Projeksiyon
Ayarı” öğesini işaretleyin. “Yüksek çözünürlük” seçildiyse, ayarı “Yüksek hız” olarak
değiştirin.
z Bilgisayarda, kullanmadığınız tüm uygulamalardan çıkın.
z Bilgisayarınız Windows Vista, 7, 8 veya 8.1’i çalıştırıyorsa, Windows AeroTM’yu
devre dışı bırakın.
Birden fazla projektör aynı
anda kullanılmaktayken
kablosuz LAN bağlantısı
sorunları.
Birden fazla projektörün aynı SSID numarasına atanıp atanmadığını kontrol edin. Her
projektörde kendi benzersiz SSID’si olmalıdır. Gerekli işlem hakkında bilgi için, bkz.
“SSID’yi değiştirmek için” (sayfa 49).
76
Projektör Yönetimi Sayfaları
Sorun
Neden ve Gerekli Eylem
Network Connection’dan erişmeye
çalıştığımda Projektör Yönetimi sayfaları
görünmüyor.
Kullandığınız tarayıcı proxy sunucusu kullanacak şekilde
yapılandırılmış olabilir. Proxy sunucusu yapılandırması Projektör
Yönetimi sayfalarına erişimi imkansız kılabildiği için, tarayıcı
yapılandırmanızı değiştirmeniz gerekir. Proxy sunucu ayarları
hakkında daha fazla bilgi için tarayıcınızın yardım ve diğer kullanıcı
dokümanlarına bakınız.
Projektör Yönetimi sayfaları için belirttiğim
oturum açma parolasını unuttum.
Projektör ağ ayarlarını başlangıç varsayılanlarına döndürmek için “Ağ
ayarlarını başlatmak için” (sayfa 51) altındaki işlemi gerçekleştirin.
Dosya Aktarımı Sayfaları
Sorun
Neden ve Gerekli Eylem
Dosya Aktarımı sayfası kullanılarak
projektöre yüklenen dosyanın adı
yüklemeden önceki dosyanın adından kısa.
Projektörün Dosya Görüntüleyici’sinden bir dosya adı için en fazla 38
tek bayt karakter görüntülenebilir, bu yüzden daha uzun bir ad 38.
karakteri geçen bölümün kesilmesine neden olacaktır.
Yükleme öncesi ve sonrası aynı dosya adının kullanılmasını
istiyorsanız, 38 karakterden uzun olmadığından emin olun.
Bir dosya projektöre Dosya Aktarımı sayfası
kullanılarak yüklenirken ağ bağlantısı
kayboldu. Ağ bağlantısı anında yeniden
kuruldu ve yüklenmekte olan dosya Dosya
Aktarımı sayfasında gösterildi.
Projektörün dahili belleğine yüklenen dosya eksik. Dosyada bir işlem
gerçekleştirmek için Dosya Görüntüleyici’yi kullanma dosya
verilerinden bazılarının eksik olmasıyla veya dosyanın hiç
görüntülenememesiyle sonuçlanır.
Dosyayı projektörün dahili belleğinden silin ve yeniden yükleyin.
Dosya Aktarımı sayfası görüntülenirken ağ
bağlantısı kesildi. Ağ bağlantısı anında
yeniden kuruldu, ancak Dosya Aktarımı
sayfasındaki dosya listesi boştu.
Bunun nedeni geçici dosya tanıma hatası olabilir. Dosya Aktarımı
sayfasını görüntülemek için kullandığınız web tarayıcısından çıkın ve
ardından işlemi “Kablosuz bir LAN bağlantısı üzerinden Dosya
Aktarımı sayfasında oturum açmak için” (sayfa 67) veya “Kablolu LAN
bağlantısı üzerinden Dosya Aktarımı sayfasında oturum açmak için
(Yalnızca XJ-M Serisi)” (sayfa 69) altında yeniden gerçekleştirin.
Dosya Aktarımı sayfası görüntülenirken ağ
bağlantısı kesildi. Ağ bağlantısı anında
yeniden kuruldu, ancak Dosya Aktarımı
sayfasındaki dahili bellek dosya listesinde
dosyalar eksikti.
Bunun nedeni geçici dosya tanıma hatası olabilir. Aşağıdaki adımları
gerçekleştirin.
(1) Dosya Görüntüleyici’den çıkmak için projektörde gerekli işlemleri
gerçekleştirin.
(2) Projektörü kapatıp tekrar açın.
(3) Dosya Görüntüleyici’yi başlatın ve dahili bellekteki dosyalar
listesini görüntüleyin.
Dahili bellekteki Dosya Görüntüleyici dosyalar listesini görüntüle
hakkında ayrıntılar için, Kullanım Kılavuzu’ndaki “Projektör Dahili
Belleğindeki Dosyaların Projeksiyonuna Başlama” konusuna bakın.
77
MA1405-A
Download

A257_M256_Network - Support